Üye Bilgileri.

size uygun bölümden devam ediniz.

sitemizdeki online işlemlerden yararlanabilmek için kayıt olup parolanızla giriş yapmanız gerekmektedir.
Daha önce insan kaynakları için bir parola aldıysanız o parolayı kullanabilirsiniz.

Henüz üye değilmisiniz? Yeni kayıt!

Detaylı Arama.

size uygun bölümden devam ediniz.

site içerisindeki tüm içerikte arama yapılmaktadır. birden fazla kelime aratabilirsiniz.


25 50 75 100

Yayınlanma Tarihine Göre
Eklenme Tarihine Göre
Başlığa Göre
Okunma Sayısına Göre

Başlıkta Açıklamada İçerikte

Aynen girildiği gibi
Kelimelerin hepsi
Kelimelerden herhangi biri
ODA ÇALIŞMALAR KENT GÜNDEMI MESLEKI UYGULAMA YAYIN ÜYELER EĞITIMLER
Enerji Kimlik Belgesi Uzmanlığı Eğitimi
Enerji Kimlik Belgesi Uzmanlığı Eğitimi
Metraj-Keşif ve İhale Dosyası Hazırlama Eğitimi
“Mimari Akustik Rapor ve Projesi Neden Gereklidir?” Semineri
D-1 TEMEL BİNA AKUSTİĞİ EĞİTİMİ
Afet Bilinci ve Temel İlk Yardım Eğitimi
D-1 TEMEL BİNA AKUSTİĞİ EĞİTİMİ
5-8 ARALIK 2019 BİLİRKİŞİLİK TEMEL EĞİTİMİ
Enerji Kimlik Belgesi Uzmanlığı Eğitimi
D-1 TEMEL BİNA AKUSTİĞİ EĞİTİMİ KAYITLARIMIZ BAŞLADI
Enerji Kimlik Belgesi Uzmanlığı Eğitimi
Enerji Kimlik Belgesi Eğitimleri (EKB) Çevrim İçi Eğitimleri Başlıyor
“Çalışma Yaşamında Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele” Eğitimi
Bilirkişilik Eğitimi
Ücretli Çalışan ve İşsiz Mimarlar için Sertifikalı Ücretsiz Eğitimler
Keşif, Metraj ve İhale Dosyası Hazırlama Eğitimi IV
Keşif, Metraj ve İhale Dosyası Hazırlama Eğitimi III
Keşif, Metraj ve İhale Dosyası Hazırlama Eğitimi II
Keşif-Metraj İhale Dosyası Hazırlama Teknikleri Eğitimi
Bilirkişilik Temel Eğitimi 2017
Bilirkişilik Temel Eğitimi 2017
2018 Yılı Ankara Şubesi Oda Bilirkişileri Listesi
Enerji Kimlik Belgesi Uzmanlığı Temel Eğitimi
"Enerji Kimlik Belgesi Uzmanlığı" Eğitimi
Bilirkişilik Temel Eğitimi
Keşif Metraj Eğitimi
EKB Uzmanı Üyelerimize Önemli Duyuru
Bilirkişiliğe Kabul Şartları
“BEP-TR 2 Oryantasyon” Eğitimi
“BEP-TR 2 Oryantasyon” Eğitimi
Üniversite Oda’ya Geliyor, Kent Akademisi Dersleri Başlıyor
Hukuk Davaları 2016 Yılı Bilirkişilik Listeleri Başvuruları
2016 Yılı Kamulaştırma Bilirkişi Listeleri
Ceza Davaları 2016 Yılı Bilirkişilik Listeleri Başvuruları
Bilirkişilik Başvuruları / Hukuk
Bilirkişilik Başvuruları / Ceza
Kamulaştırma Bilirkişiliği 2017 Listesi Başvuruları Başladı
Bilirkişilik Temel Eğitimi
ONLINE İŞL.
06 Ocak 2021

Mimarların Karabük’te verdiği insan sağlığı mücadelesi sonuç getirdi

Yargı, Safranbolu’da asfalt plent tesisine ilişkin plan değişikliğinin yürütmesini durdurdu

Mimarlar Odası Ankara Şubesi, Başkent’te ve  hinterlandında olan illerdeki insan sağlığını olumsuz etkileyecek ve kamu yararına aykırı plan değişikliklerinin peşini bırakmıyor.

Mimarlar Odası Ankara Şubesi, Karabük Safranbolu’da, insan sağlığını olumsuz etkileyecek, şehircilik, planlama esaslarına ve kamu yararına aykırı asfalt plent tesisi yapılmasına ilişkin plan değişikliğini yargıya taşımıştı. Kastamonu İdare Mahkemesi Başkanlığı’na  sunulan bilirkişi raporunda da,  dava konusu plan değişikliği işlemlerinin imar ve koruma mevzuatının ilgili hükümlerine, şehircilik ilkelerine, planlama esaslarına ve kamu yararına uygun olmadığı belirtilmişti.

Kastamonu İdare Mahkemesi, bilimi ve kamu yararını gözeterek,  söz konusu, Karabük İli, Safranbolu İlçesi, Karabük-Bartın Devlet Yolu (km:0+000,00– 4+600,00) güzergahında bulunan “Kirkille Mahallesi Kavşağı ve Asfalt Plent Tesisi” projesi kapsamında yapılan 1/5000 ölçekli koruma amaçlı nazım imar planı değişikliği ve 1/1000 ölçekli koruma amaçlı uygulama imar planı değişikliğinin yürütmesini durdurdu.

Hava kirliliğine neden olacak, kentsel SİT alanını yok edecek plan değişikliği acilen iptal edilmelidir.

Konuya ilişkin açıklama yapan Mimarlar Odası Ankara Şube Başkanı Tezcan Karakuş Candan, ‘’Yargı kararı haklılığımızı bir kez daha gözler önüne sermiştir. Yürütmesi durdurulan ve hava kirliliğine neden olacak, kentsel SİT alanını yok edecek plan değişikliği acilen iptal edilmelidir. ‘Bilirkişilerin kentte hava kirliliğine neden olacak, kentsel SİT alanını yok edecek, geleneksel doku özelliklerini bozacak, tarım ve turizm faaliyetlerini olumsuz etkileyecek asfalt plent tesisine ilişkin hazırladıkları rapor kamu yararı adına sevindiricidir. Adeta ders veren ve ayrıntılı analizlerin yapıldığı raporu esas alarak yürütmeyi durdurma kararı veren mahkeme planı acilen iptal etmelidir’’ dedi.

Candan, mahkeme gerekçesinde yer alan ‘’Bir bütün halinde değerlendirildiğinde; Zonguldak - Bartın - Karabük Planlama Bölgesi 1/100.000 ölçekli Çevre Düzeni Planında davaya konu taşınmazın bulunduğu bölgenin “turizm/konaklama koridoru" (STR 9) olarak gösterildiği, çevre düzeni planının plan açıklama raporunda "turizm /konaklama koridorları ile söz konusu alanın ev pansiyonculuğu ve küçük işletmeler; yumuşak turizmin gelişebileceği, özellikle kentsel sit bölgelerinin var olduğu ya da örgün komplekslerin yer almaması gereken kültürel ve doğal duyarlılığı ve turizm potansiyeli yüksek kesimlerde özendirilmesi ve bu alanlarda ki uygulamaların, öncelikli olarak geliştirilmesi, bu kesimlerdeki işletme sahipleri ya da işletmecilerinin örgütlenmesi ve ortak pazarlama yapması sağlanması gerektiğinin ve doğa turizmine yönelik olarak kamping, mokamp, butik otel, aile pansiyonları, bungalovlardan oluşan konaklama üniteleri yer alabileceğinin ve bu koridorlar plan döneminde  ‘Kültür Turizmi’  ve ‘Doğa Turizmi’ ağırlıklı gelişeceği için, alt ölçekli planlarda, düşük yoğunluklu, doğal çevre ile uyumlu turizm planlamaları yapılması gerektiği’ nin belirtilmesine rağmen dava konusu imar planı değişiklikleri ile turizm ve doğa koruma ilkesine uygun olmayan kullanım kararlarının getirildiği, yapılan değişikliklerin gerekçelendirilmediği, imar planı değişiklikleri için hazırlanan plan açıklama raporun da teknik ve bilimsel çalışmaların yer almadığı, jeolojik-jeoteknik etüdün yenilenmediği ve mevcut etütlerde elde edilen sonuçların da değiştirilen planlara yansıtılmadığı, 1/5000 ölçekli koruma amaçlı nazım imar planı değişikliğine ait plan notu düzenlemesinin yapılmadığı, 1/1000 ölçekli koruma amaçlı uygulama imar planı değişikliğine ait plan notlarının ise genel mahiyette olduğu, yapılaşmaya yönelik herhangi bir düzenlemenin gerek plan üzerinde gerekse de plan notlarında yapılmadığı ve değiştirilen plan kısımlarının kent bütünü ile ilişkilendirilmediği hususları birlikte dikkate alındığında, dava konusu plan değişikliklerinin planların kademeli birlikteliği ilkesine, plan yapım esasları, şehircilik ilke ve teknikleri ile imar mevzuatına ve kamu yararına uygun olmadığı anlaşıldığından, dava konusu koruma amaçlı nazım ve uygulama imar planı değişikliğine ilişkin işlemle bu işleme yapılan itirazın reddine ilişkin işlemde hukuka uyarlık bulunmadığı sonucuna varılmıştır. Öte yandan; hukuka aykırılığı tespit edilen işlemin uygulanmaya devam etmesi halinde, imar düzenleme ve uygulamalarının yapılacağı ve bu yönüyle telafisi güç zararlar doğacağı açıktır’’ ifadelerine de dikkat çekti.

TMMOB Mimarlar Odası Ankara Şubesi Basın Birimi

Okunma Sayisi : 1973
Adres : Konur Sokak 4/3 06420 Yenişehir / Ankara • E-posta : info@mimarlarodasiankara.org
Telefon : 0 312 4178665 • Faks : 0 312 4171804 • GSM Santral : 0 533 4777967
Son Güncelleme : 24.05.2024 - 15:44:35
Şu an 1 kişi online | Hukuki Şartlar ve Gizlilik Hakları