Üye Bilgileri.

size uygun bölümden devam ediniz.

sitemizdeki online işlemlerden yararlanabilmek için kayıt olup parolanızla giriş yapmanız gerekmektedir.
Daha önce insan kaynakları için bir parola aldıysanız o parolayı kullanabilirsiniz.

Henüz üye değilmisiniz? Yeni kayıt!

Detaylı Arama.

size uygun bölümden devam ediniz.

site içerisindeki tüm içerikte arama yapılmaktadır. birden fazla kelime aratabilirsiniz.


25 50 75 100

Yayınlanma Tarihine Göre
Eklenme Tarihine Göre
Başlığa Göre
Okunma Sayısına Göre

Başlıkta Açıklamada İçerikte

Aynen girildiği gibi
Kelimelerin hepsi
Kelimelerden herhangi biri
ODA ÇALIŞMALAR KENT GÜNDEMI MESLEKI UYGULAMA YAYIN ÜYELER EĞITIMLER
Enerji Kimlik Belgesi Uzmanlığı Eğitimi
Enerji Kimlik Belgesi Uzmanlığı Eğitimi
Metraj-Keşif ve İhale Dosyası Hazırlama Eğitimi
“Mimari Akustik Rapor ve Projesi Neden Gereklidir?” Semineri
D-1 TEMEL BİNA AKUSTİĞİ EĞİTİMİ
Afet Bilinci ve Temel İlk Yardım Eğitimi
D-1 TEMEL BİNA AKUSTİĞİ EĞİTİMİ
5-8 ARALIK 2019 BİLİRKİŞİLİK TEMEL EĞİTİMİ
Enerji Kimlik Belgesi Uzmanlığı Eğitimi
D-1 TEMEL BİNA AKUSTİĞİ EĞİTİMİ KAYITLARIMIZ BAŞLADI
Enerji Kimlik Belgesi Uzmanlığı Eğitimi
Enerji Kimlik Belgesi Eğitimleri (EKB) Çevrim İçi Eğitimleri Başlıyor
“Çalışma Yaşamında Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele” Eğitimi
Bilirkişilik Eğitimi
Ücretli Çalışan ve İşsiz Mimarlar için Sertifikalı Ücretsiz Eğitimler
Keşif, Metraj ve İhale Dosyası Hazırlama Eğitimi IV
Keşif, Metraj ve İhale Dosyası Hazırlama Eğitimi III
Keşif, Metraj ve İhale Dosyası Hazırlama Eğitimi II
Keşif-Metraj İhale Dosyası Hazırlama Teknikleri Eğitimi
Bilirkişilik Temel Eğitimi 2017
Bilirkişilik Temel Eğitimi 2017
2018 Yılı Ankara Şubesi Oda Bilirkişileri Listesi
Enerji Kimlik Belgesi Uzmanlığı Temel Eğitimi
"Enerji Kimlik Belgesi Uzmanlığı" Eğitimi
Bilirkişilik Temel Eğitimi
Keşif Metraj Eğitimi
EKB Uzmanı Üyelerimize Önemli Duyuru
Bilirkişiliğe Kabul Şartları
“BEP-TR 2 Oryantasyon” Eğitimi
“BEP-TR 2 Oryantasyon” Eğitimi
Üniversite Oda’ya Geliyor, Kent Akademisi Dersleri Başlıyor
Hukuk Davaları 2016 Yılı Bilirkişilik Listeleri Başvuruları
2016 Yılı Kamulaştırma Bilirkişi Listeleri
Ceza Davaları 2016 Yılı Bilirkişilik Listeleri Başvuruları
Bilirkişilik Başvuruları / Hukuk
Bilirkişilik Başvuruları / Ceza
Kamulaştırma Bilirkişiliği 2017 Listesi Başvuruları Başladı
Bilirkişilik Temel Eğitimi
ONLINE İŞL.
19 Ocak 2016

MİMARLAR ODASI BASIN AÇIKLAMASI:

İMAR DÜZENİNDE GETİRİLEN “ÇOK HUKUKLU SİSTEM”

YARGI KARARIYLA DURDURULMUŞTUR!

19 Ocak 2016

T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın 2013-2014 yıllarında Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliği’ndeki yapı düzenine ilişkin tanımları değiştirmesine bağlı olarak imar haklarında da değişiklikler meydana gelmiştir. Bakanlık, 22 Mayıs 2014 tarihinde yayımlanan geçici madde değişikliğiyle, kazanılmış hakkın çerçevesini yargı kararlarıyla getirilen ölçütlere aykırı biçimde genişletmiş, aynı kurallara bağlı olması gereken kişilerin inşaatlarına uygulanacak imar hukukunda tercih etme yolunu açmıştır.

Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliğinin Geçici 6. maddesiyle; 22 Mayıs 2014 tarihinden önce

-        Yıkım ruhsatı başvurusu,

-        Bina yıkım işlemi,

-        Riskli yapı tespiti işlemi,

-        Bakanlıkça lisanslandırılan kuruluşlarca yapı kimlik numarası alınarak riskli yapı tespitine bağlama işlemi,

-        İnşaat sözleşmesi tanzimi,

-        Proje sözleşmesi tanzimi,

-        İnşaat veya proje yapmak üzere noter tasdikli taahhütname veya vekâletname tanzimi,

-        Yeni inşaat yapmak üzere;

o   ifraz, tevhit, yola terk işlemi başvurusu,

o   İmar durum belgesi,

o   yol kotu tutanağı,

o   aplikasyon krokisi başvurusu,

o   Zemin ve temel etüt raporu tanzimi

işlemlerinden en az birinin gerçekleştirilmiş olması halinde ilgililerin;

-        01 Haziran 2013 tarihinden önce yürürlükte olan ilgili Büyükşehir / Belediye İmar Yönetmeliği

-        01 Haziran 12013 tarihinde yürürlükte olan Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliği

-        08 Eylül 2013 tarihinde yürürlükte olan Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliği

-        14 Eylül 2013 tarihinde yürürlükte olan Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliği

-        22 Mayıs 2014 tarihinde yürürlükte olan Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliğinden

herhangi birini uygulanmak üzere tercih edilebileceği düzenlenmişti.

Bu düzenleme ve Belediyelere dağıtımı yapılan Bakanlık Genelgesi, imar düzeninde çok hukuklu bir sistem getirmiştir. İmar uygulamasında herkesin kendi hukukunu seçmesine olanak tanınmasının hukuk sistemimizde yeri yoktur. Eşit durumda olan kişilere farklı hukuk kurallarını tercih etme yolu açan dava konusu düzenlemeler, anayasaya ve imar mevzuatına aykırıdır.

Genelge ile imar düzeninde kaos yaratılmış ve aynı yerleşim alanlarındaki yapılaşmalarda düzensizliğe neden olunmuştur. Yönetmeliğin Geçici 6.Maddesinde sayılan koşulların  “kazanılmış hak” sayılması mümkün değildir.

Mimarlar Odası olarak bu gerekçelerle açtığımız davada; Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, 2015/1064 sayılı kararıyla Yönetmeliğin Geçici 6.Maddesinin ve Genelgenin yürütmesinin durdurulmasına karar vermiştir.

Yargı kararında;

“İmar hukukunda kazanılmış hakkın ölçütü olarak, hukuki duruma uygun fiili durumların esas kabul edilmesi gerekmekte olup, dava konusu Yönetmelik maddesi ile öngörülen koşulların bugüne kadar hiç inşaata başlanmamış durumlara ilişkin olması karşısında bu şartları yerine getiren ilgililer lehine kazanılmış bir haktan söz edilmesine hukuken olanak bulunmamaktadır.

Öte yandan dava konusu Yönetmelik ile belirli şartlara haiz kişilere, farklı tanım ve kurallara sahip, farklı tarihlerde yürürlüğe konulan düzenlemelerden birini tercih etme imkânı tanınmasının, bir bölgede aynı kurallara bağlı olması gereken yapılaşmalarda farklı kuralların uygulanmasına yol açacağı ve dolayısıyla düzensiz imar uygulamalarına sebebiyet vereceği açıktır.” denilerek iptal talebimizin gerekçeleri haklı bulunmuştur.

Danıştay tarafından Yönetmeliğin Geçici 6. maddesinin uygulamasının ve hukuksuzluğun durdurulması nedeniyle; aynı bölge içindeki yapılaşmalarda farklı kuralların uygulanmasına yol açılan imar düzensizliğine son verilmesi gerekmektedir.  

Bu kapsamda, yetkili idareleri Mahkeme kararına uymaya, düzensiz imar uygulamalarının önüne geçmek için sorumluluklarını yerine getirmeye çağırıyoruz.

Değerli kamuoyumuza saygı ile duyurulur.

MİMARLAR ODASI

Okunma Sayisi : 3881
Adres : Konur Sokak 4/3 06420 Yenişehir / Ankara • E-posta : info@mimarlarodasiankara.org
Telefon : 0 312 4178665 • Faks : 0 312 4171804 • GSM Santral : 0 533 4777967
Son Güncelleme : 17.07.2024 - 14:27:08
Şu an 1 kişi online | Hukuki Şartlar ve Gizlilik Hakları