Üye Bilgileri.

size uygun bölümden devam ediniz.

sitemizdeki online işlemlerden yararlanabilmek için kayıt olup parolanızla giriş yapmanız gerekmektedir.
Daha önce insan kaynakları için bir parola aldıysanız o parolayı kullanabilirsiniz.

Henüz üye değilmisiniz? Yeni kayıt!

Detaylı Arama.

size uygun bölümden devam ediniz.

site içerisindeki tüm içerikte arama yapılmaktadır. birden fazla kelime aratabilirsiniz.


25 50 75 100

Yayınlanma Tarihine Göre
Eklenme Tarihine Göre
Başlığa Göre
Okunma Sayısına Göre

Başlıkta Açıklamada İçerikte

Aynen girildiği gibi
Kelimelerin hepsi
Kelimelerden herhangi biri
ODA ÇALIŞMALAR KENT GÜNDEMI MESLEKI UYGULAMA YAYIN ÜYELER EĞITIMLER
Enerji Kimlik Belgesi Uzmanlığı Eğitimi
Enerji Kimlik Belgesi Uzmanlığı Eğitimi
Metraj-Keşif ve İhale Dosyası Hazırlama Eğitimi
“Mimari Akustik Rapor ve Projesi Neden Gereklidir?” Semineri
D-1 TEMEL BİNA AKUSTİĞİ EĞİTİMİ
Afet Bilinci ve Temel İlk Yardım Eğitimi
D-1 TEMEL BİNA AKUSTİĞİ EĞİTİMİ
5-8 ARALIK 2019 BİLİRKİŞİLİK TEMEL EĞİTİMİ
Enerji Kimlik Belgesi Uzmanlığı Eğitimi
D-1 TEMEL BİNA AKUSTİĞİ EĞİTİMİ KAYITLARIMIZ BAŞLADI
Enerji Kimlik Belgesi Uzmanlığı Eğitimi
Enerji Kimlik Belgesi Eğitimleri (EKB) Çevrim İçi Eğitimleri Başlıyor
“Çalışma Yaşamında Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele” Eğitimi
Bilirkişilik Eğitimi
Ücretli Çalışan ve İşsiz Mimarlar için Sertifikalı Ücretsiz Eğitimler
Keşif, Metraj ve İhale Dosyası Hazırlama Eğitimi IV
Keşif, Metraj ve İhale Dosyası Hazırlama Eğitimi III
Keşif, Metraj ve İhale Dosyası Hazırlama Eğitimi II
Keşif-Metraj İhale Dosyası Hazırlama Teknikleri Eğitimi
Bilirkişilik Temel Eğitimi 2017
Bilirkişilik Temel Eğitimi 2017
2018 Yılı Ankara Şubesi Oda Bilirkişileri Listesi
Enerji Kimlik Belgesi Uzmanlığı Temel Eğitimi
"Enerji Kimlik Belgesi Uzmanlığı" Eğitimi
Bilirkişilik Temel Eğitimi
Keşif Metraj Eğitimi
EKB Uzmanı Üyelerimize Önemli Duyuru
Bilirkişiliğe Kabul Şartları
“BEP-TR 2 Oryantasyon” Eğitimi
“BEP-TR 2 Oryantasyon” Eğitimi
Üniversite Oda’ya Geliyor, Kent Akademisi Dersleri Başlıyor
Hukuk Davaları 2016 Yılı Bilirkişilik Listeleri Başvuruları
2016 Yılı Kamulaştırma Bilirkişi Listeleri
Ceza Davaları 2016 Yılı Bilirkişilik Listeleri Başvuruları
Bilirkişilik Başvuruları / Hukuk
Bilirkişilik Başvuruları / Ceza
Kamulaştırma Bilirkişiliği 2017 Listesi Başvuruları Başladı
Bilirkişilik Temel Eğitimi
ONLINE İŞL.

Çocuk ve Mimarlık Eğitim Konferansı-1

TMMOB Mimarlar Odası Ankara Şubesi Çocuk ve Mimarlık Çalışmaları Merkezi
Ankara Üniversitesi Çocuk Kültürü Araştırma Uygulama Merkezi               

31 Mart- 1Nisan 2007ANKARA

 

31 Mart 2007 Cumartesi

09.50: Açılış-        Y.Yeşim Uysal TMMOB Mimarlar Odası Ankara Şube Sekreteri
                           Dr.Nimet Özgönül TMMOB Mimarlar Odası Ankara Şube Başkanı

10.10        :Çocukluk Tarihi

 Prof.Dr.Bekir Onur,A.Ü,ÇOKAUM

 

11.20        : Çay arası

 

11.30      : Çocuk Gelişimi

 Yrd.Doç.Dr.Müge Artar,A.Ü,ÇOKAUM

12.45    : Öğle Yemeği Arası

14.00    : Ergen Gelişimi
             
Prof.Dr.Figen Çok,A.Ü.ÇOKAUM

15.30   : Çay arası

15.40   :Çocukların Katılımı
           
Dr.Tülin Şener

17.00:Kokteyl

1 Nisan 2007 Pazar

10.00 Çocukla iletişim ve işbirliği

Dr.Tülin Şener,A.Ü.ÇOKAUM

10.50: Çay arası

11.00: Çocuk ve Mimarlık Uygulanmış Örnekler (Dünya)

Özge Şahin, Çocuk ve Mimarlık Çalışmaları Merkezi Sekreteryası

11.30 :Çocuk ve Mimarlık Çalışmaları

Fatma Cebeci, Çocuk ve Mimarlık Çalışmaları Merkezi Yürütme Kurulu          

11.45: Çocuk ve Mimarlık Uygulanmış Örnekler (Türkiye, Ankara)

Buluşmalar                                    

Yonca Hürol, Doğu Akdeniz Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü Öğretim Üyesi, Mimar

İlknur Ataman, Mimar

1000 Mimar 1000 Okulda

Can Menteş Karabük, Mimar
Ebru Baysal, Mimar
Jülide Zeynep Öztürk, Mimar     
Dr.Nuray Bayraktar, G.Ü.Şehir ve Bölge Planlama Böl.Öğr.Üyesi, Mimar

13.15:Öğle Yemeği

14.00 Çocuk ve Mimarlık Çalışmalarının Örgütlenmesi

Tezcan Karakuş Candan, Çocuk ve Mimarlık Çalışmaları Merkezi Yürütme Kurulu

15.00 Sertifika Töreni

NOT : Eğitim  50 kişi ile sınırlıdır,  eğitim Mimarlar Odası Ankara Şubesi’ne bağlı  Temsilciliklerin katılımıyla gerçekleşecektir.ÇOCUK VE MİMARLIK EĞİTİM KONFERANSI
TMMOB MİMARLAR ODASI ANKARA ŞUBESİ VE A.Ü. ÇOKAUM
31 MART – 1 NİSAN 2007

 

Çocukluğun Tarihi
Prof. Dr. Bekir Onur

Çocukluğun tarihi 1960'larda Fransa'da doğmuş, daha sonra İngiltere’de ve ABD'de hızla gelişmiş yeni bir bilim dalıdır. Çocukluğun tarihi; nüfusbilim, tıp tarihi, eğitim tarihi, aile tarihi gibi bilim dallarıyla yakından ilişkilidir; çocuk psikolojisi, çocuk sosyolojisi, çocuk halkbilimi gibi araştırma alanlarıyla da bağlantılıdır. Çocukluğun tarihinin dayandığı temel, çocukluğun toplumsal bir kurgu olduğu ve tarih içinde değişim gösterdiği ilkesidir. Batı’da antik cağda çocukluğun var olduğu, ortaçağ boyunca yok sayıldığı, modern cağda yeniden ortaya çıktığı ileri sürülmektedir. On yedinci yüzyıldan itibaren çeşitli ekonomik ve sosyal değişimler çocukluk bilincini öne çıkarmış, böylece çocukluk ile yetişkinlik birbirinden tam olarak ayrılmıştır; yirminci yüzyılda ise aradaki sınırların yeniden bulanıklaşmaya başladığı görülmektedir. Yirmi birinci yüzyıl çocukluğun küreselleşmesinin  tartışıldığı yüzyıl olmaya adaydır.   

(Okuma önerileri: Onur, B. 2005, Türkiye’de Çocukluğun Tarihi; Ankara: İmge Ktb. ; Onur, B. 2007, çocuk, Tarih ve Toplum, Ankara: İmge Ktb.)

Ergen gelişimi
Prof. Dr. Figen Çok
Seminerde yaşamın ikinci on yılı olan ergenlikte yaşanan temel biyolojik, psikososyal ve bilişsel değişimler ele alınacak, ergenlikte arkadaşlıklar, 
aile ilişkileri, kimlik, yakınlık, başarı konuları gözden geçirilecek ve ergenlikte riskli davranışlara değinilecektir.
Özgeçmiş:
Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi öğretim üyesi  Figen Çok eğitim psikolojisi profesörüdür. Özellikle ergenlik döneminin gelişim 
özellikleri üzerinde çalışmaktadır. Temel araştırma alanları ergenlikte cinsel ve psikososyal gelişimdir. Ergen gelişimi konusunda
çeşitli
araştırma ve yayınları olan Çok, evli ve iki çocuk annesidir.

Gelişim Psikolojisi- Çocukluk
Yrd. Doç. Dr. Müge Artar

Gelişim psikolojisi insanın döllenmeden ölüme kadar geçirdiği yaşam dönemlerindeki değişimleri inceler. Bu değişimler, toplumsal, bilişsel, bedensel ya da duygusal olabilir.

Birey bu yaşanan değişimler boyunca genetik miras, aile, okul ve arkadaşlar gibi çevresel etkilere maruz kalır. Gelişim psikolojisi kültürel bağlamı da dikkate alarak bu gelişim dönemlerine ve özelliklerine göre normlar belirler. Çocukluk yaşamın en hızlı değişim gösteren dönemidir. Bu dönemde oluşan bazı özellikler yaşam boyu kalıcı olabilir. Bilişsel olarak da en fazla bu gelişim döneminde ilerleme yaşarız. Tamamen işlevsiz ve gözlemci bir haldeyken yaşamın bütün süreçlerine hızla katılan bireyler haline geliriz.

Özgeçmiş:

ODTÜ Psikoloji bölümünden 1988 yılında mezun olduktan sonra 2 yıl TRT Ankara televizyonu ile birlikte Susam Sokağı programının akademik danışmanlık kadrosunda çalışmıştır. 1990 yılında araştırma görevlisi olarak girdiği Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Eğitimde Psikolojik Hizmetler Bölümünde halen yardımcı doçent olarak görev yapmaktadır.

Gelişim psikolojisi temel alanında ve bilişsel psikoloji alt alanında çalışmalarını sürdürmektedir. Gelişim psikolojisi, bilişsel psikoloji, çocukta bilişsel gelişim, travma sonrası eğitim gibi çeşitli lisans ve yüksek lisans derslerini yürütmektedir

Çocukların Katılımı
Dr. Tülin Şener

Birleşmiş Milletler Çocuk Haklarına Dair Sözleşme, katılımı çocukların ve gençlerin hakkı olarak tanımlamaktadır. Katılım bir insan hakkıdır ve kendi başına değerlidir. Özellikle çocuklar için yaratılan mekânların çocukların bakış açısıyla ve doğrudan onların katılımlarıyla oluşturulması gerektiği bugün bütün dünyada kabul edilmektedir. Ne var ki, çocuklar için yapılan sınıf, oyun alanları, spor parkları ya da okul sonrası programları gibi onların katılımının mutlak olduğu projelerde katılımları çok sık görülmemektedir. Bu seminerde çocukların haklarını kabul etmenin genel bir bakış açısı olarak benimsenerek, çocukların yüksek düzeyde topluma katılımlarında izlenecek süreçler ele alınacaktır. Çocuklara kendilerini ilgilendiren programlarda söz sahibi olmayı öğrenmeleri için fırsat verilmesi önemlidir. Böylece çocuklara başkalarıyla birlikte bir işi yürütme, dayanışmaya girme, temel hak ve özgürlükleri öğrenme gibi demokratik haklar sağlanır. Bu nedenle, çocuklar için oluşturulan mekânlarda çocukların gözüyle bir mekan yaratabilmede onların katılımları şarttır.

Özgeçmiş:

1994 Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Eğitimde Psikolojik Hizmetler Bölümünden mezun oldu. Gelişim psikolojisi alanında 1996’da yüksek lisans, 2004 yılında doktora çalışmalarını tamamladı. 1999–2000 yılları arasında Türkiye Bilimler Akademisi Bursu ile City University of New York’ta Prof. Roger Hart ve University of Illinois’de Prof. Christi Cervantes ile çocuk kültürü ve çocukların katılımı konusunda çalıştı. 2003 yılında Berlin Çocuk, Genç ve Yetişkin Araştırmaları Vakfının davetlisi olarak 6 ay süre ile Almanya’da yaşayan Türkiyeli gençlerin katılımları üzerine bir araştırma yürüttü. Türkiye’de ve Dünyada çeşitli çocuk ve gençlik projelerinde yürütücü ya da danışman olarak çalışmalarına devam eden Şener halen Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi’nde öğretim elemanı olarak çalışmaktadır ve Avrupa Konseyi ve Avrupa Komisyonu Ortaklığı Gençlik Politikaları Bilgi Merkezi Türkiye Temsilcisidir. 

Okunma Sayisi : 15357
Adres : Konur Sokak 4/3 06420 Yenişehir / Ankara • E-posta : info@mimarlarodasiankara.org
Telefon : 0 312 4178665 • Faks : 0 312 4171804 • GSM Santral : 0 533 4777967
Son Güncelleme : 27.05.2024 - 08:18:33
Şu an 1 kişi online | Hukuki Şartlar ve Gizlilik Hakları