Üye Bilgileri.

size uygun bölümden devam ediniz.

sitemizdeki online işlemlerden yararlanabilmek için kayıt olup parolanızla giriş yapmanız gerekmektedir.
Daha önce insan kaynakları için bir parola aldıysanız o parolayı kullanabilirsiniz.

Henüz üye değilmisiniz? Yeni kayıt!

Detaylı Arama.

size uygun bölümden devam ediniz.

site içerisindeki tüm içerikte arama yapılmaktadır. birden fazla kelime aratabilirsiniz.


25 50 75 100

Yayınlanma Tarihine Göre
Eklenme Tarihine Göre
Başlığa Göre
Okunma Sayısına Göre

Başlıkta Açıklamada İçerikte

Aynen girildiği gibi
Kelimelerin hepsi
Kelimelerden herhangi biri
ODA ÇALIŞMALAR KENT GÜNDEMI MESLEKI UYGULAMA YAYIN ÜYELER EĞITIMLER
Enerji Kimlik Belgesi Uzmanlığı Eğitimi
Enerji Kimlik Belgesi Uzmanlığı Eğitimi
Metraj-Keşif ve İhale Dosyası Hazırlama Eğitimi
“Mimari Akustik Rapor ve Projesi Neden Gereklidir?” Semineri
D-1 TEMEL BİNA AKUSTİĞİ EĞİTİMİ
Afet Bilinci ve Temel İlk Yardım Eğitimi
D-1 TEMEL BİNA AKUSTİĞİ EĞİTİMİ
5-8 ARALIK 2019 BİLİRKİŞİLİK TEMEL EĞİTİMİ
Enerji Kimlik Belgesi Uzmanlığı Eğitimi
D-1 TEMEL BİNA AKUSTİĞİ EĞİTİMİ KAYITLARIMIZ BAŞLADI
Enerji Kimlik Belgesi Uzmanlığı Eğitimi
Enerji Kimlik Belgesi Eğitimleri (EKB) Çevrim İçi Eğitimleri Başlıyor
“Çalışma Yaşamında Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele” Eğitimi
Bilirkişilik Eğitimi
Ücretli Çalışan ve İşsiz Mimarlar için Sertifikalı Ücretsiz Eğitimler
Keşif, Metraj ve İhale Dosyası Hazırlama Eğitimi IV
Keşif, Metraj ve İhale Dosyası Hazırlama Eğitimi III
Keşif, Metraj ve İhale Dosyası Hazırlama Eğitimi II
Keşif-Metraj İhale Dosyası Hazırlama Teknikleri Eğitimi
Bilirkişilik Temel Eğitimi 2017
Bilirkişilik Temel Eğitimi 2017
2018 Yılı Ankara Şubesi Oda Bilirkişileri Listesi
Enerji Kimlik Belgesi Uzmanlığı Temel Eğitimi
"Enerji Kimlik Belgesi Uzmanlığı" Eğitimi
Bilirkişilik Temel Eğitimi
Keşif Metraj Eğitimi
EKB Uzmanı Üyelerimize Önemli Duyuru
Bilirkişiliğe Kabul Şartları
“BEP-TR 2 Oryantasyon” Eğitimi
“BEP-TR 2 Oryantasyon” Eğitimi
Üniversite Oda’ya Geliyor, Kent Akademisi Dersleri Başlıyor
Hukuk Davaları 2016 Yılı Bilirkişilik Listeleri Başvuruları
2016 Yılı Kamulaştırma Bilirkişi Listeleri
Ceza Davaları 2016 Yılı Bilirkişilik Listeleri Başvuruları
Bilirkişilik Başvuruları / Hukuk
Bilirkişilik Başvuruları / Ceza
Kamulaştırma Bilirkişiliği 2017 Listesi Başvuruları Başladı
Bilirkişilik Temel Eğitimi
ONLINE İŞL.

Tarih     : 03.04.2003

Sayı     : 07 / 512

T.C. ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BAŞKANLIĞI’NA

ANKARA

İlgi: 1) Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı, Fen İşleri Daire Başkanlığı’nın

            08.03.2003 tarih ve539 sayılı yazısı

       2) Ankara Valiliği, Emniyet Müdürlüğü’nün 21.03.2003 tarih ve 960/123 sayılı yazısı.

       3) 05.02.2003 tarih ve 07/188 sayılı yazımız.

Büyükşehir Belediyesi’nin kent içerisinde yapımına niyetlendiği katlı kavşaklarla ilgili haberlerin kamuoyuna yansıması ile birlikte, çeşitli basın ve medya kuruluşları, üyelerimiz ve çeşitli sivil toplum örgütleri Odamıza başvurarak “değerlendirme ve görüşlerimizi” sormaktadır. Odamız bu başvuruları “Belediye ve Valilikten bilgi, belge, proje istendiği, gelecek dokümanların incelenmesiyle net ve sağlıklı bir değerlendirme yapabileceğimiz “ şeklinde yanıtlamaktadır.

Eğer bir kavşakta yeni bir düzenlemeye karar verilmişse bunun “fiilen yaşanmakta olan bir sorunu çözmek” veya “gelecekte  öngörülen bir ulaşım sisteminin bu günden atılması gereken bir adımı”  vb nedenleri olması gerekir. Kuşkusuz bunların ulaşım ana planı ile ilişkileri olduğu gibi, bir imar planı, bir plan raporu vardır. Bir plan değişikliği yapılmışsa mutlaka gerekçe raporu da hazırlanmıştır. Bir çözümün şekillenmesi için, farklı periyot ve dönemlerde yapılmış trafik sayımları, araç çeşitliliği vb. içeren ayrıntılı istatistikler elde edilmiş, bunların analizleriyle çeşitli analitik etütler gerçekleştirilmiştir. Uygulanacak çözüme karar vermek için tasarım kriterleri ortaya konmuş, risk analizleri yapılmış, yapılabilirlik etütleri hazırlanmış, çevresel etki analizleri gerçekleştirilmiştir. Bunlar vb. ön çalışmalarla geliştirilen alternatiflerden birine karar verilirken; mutlaka ulaşımda stratejik hedeflerle, temel tercihlerle yeniden ilişkilendirilmiştir.

Mimarlar Odası Ankara Şubesi’nin İlgi (3) yazısı ile amaçladığı, karar verici ve uygulayıcı konumda olan Büyükşehir Belediyesi’nden; yapıldığını varsaydığımız, yukarıda değinilen ve değinilmeyen, çalışmaları temin etmek; bunların incelenmesi ile nesnel ve akılcı değerlendirmeler yapabilmek ve katkıda bulunmaktır. 6500 mimarın örgütlendiği ve teorik olarak 6500 mimarın birikiminin odaklandığı, şubemiz;

 1. Tüm etütleri, yeterli veya yetersizliği konularında değerlendirebilir,  gerekiyorsa ek incelemeler önerebilir.
 2. Verilerle, çözümler arasındaki tutarlılığı irdeleyebilir, eleştirebilir, daha tutarlı çözüm önerilerini zorlayabilir / bulabilir.
 3. Stratejik farklılıklar ve bunların kente dair yaklaşımlarını netleştirerek, daha temel konuların daha yetkin düzeylerde tartışmaya açılmasına katkıda bulunabilir.

Şubemiz, ilgi (3) yazısını yollarken siz karar vericilerin; farklı bakış açılarıyla konuya yaklaşma ihtimalimizi bir olanak olarak düşünüceklerini, farklı açılımlar umacaklarını, eleştirel bakışımızdan yarar bekleyeceklerini, alternatif çözüm arayışlarıyla karar süreçlerinin zenginleştireceği beklentileri ile işbirliğine olumlu bakacaklarını ummuştur.

Şöyle yanıtlar almayı umuyorduk ve hala ummaktayız.

  1. Gündemdeki tüm katlı kavşaklarla ilgili yapılmış çalışmaların, etütlerin tamamı ayrı dosyalar halinde ve ayrıca elektronik ortamda yollanmaktadır.
  2. Bunlarla da yetinilmemiş, son yıllarda ulaşımla ilgili tüm yatırımların sonuçları, etkileri ve sorunları üzerine yapılmış ayrıntılı ölçüm, irdeleme ve değerlendirme raporları da yollanmaktadır.
  3. Ayrıca ana ulaşım planının güncellenmesi, Ankara nazım planı ve stratejik gelişme kararları bütünlüğün yeniden irdelenmesi, tekil kararların plan sistematiğindeki saptanmış zedeleyici etkilerinin tolere  edilmesine dair arayışlarımızı, bulgularımızı da sizlere iletmekteyiz.
  4. Konuyla ilgili uzmanlarımız yukarıda aktardığımız tüm çalışmaları isterseniz atölye, komisyon, yuvarlak masa toplantısı şeklinde dar toplantılarda Odanız uzmanlarına, üyelerinize sunabilirler. Birlikte ayrıntılı çalışmalara girebiliriz.  İsterseniz meslektaşlarınızın daha geniş katıldığı toplantılara sunuş yapabilir, eleştiri ve katkılarından yararlanmak isteriz.
  5. Tüm bu çalışmaların yanı sıra veya ardından kamuoyunun önüne çıkarak; yapılan çalışmaları anlatıp, sağlanan toplumsal, kentsel yararları aktarabiliriz. Medeni bir şekilde anlaşamadığımız hususları, anlaşamama nedenlerimizi ayrı ayrı kamu oyuna sunabiliriz.
  6. Yıllarca toplu taşımı savunmuş gündeme getirmiş, gündemde tutmuş Odanızla, ve onun üyeleriyle gündemdeki raylı Sistem projelerinizi ve sorunlarını tartışabilir, brıfıng verebilir, işbirliği yapabiliriz.

İlgi (3) yazımızı Ankara Valiliği ekte örneği sunulan ilgi (1) yazısında “Ankara’da yapılacak köprülü kavşaklar hakkında teknik dokümanlar ile ilgili ve belgelerin istenilmesi” şeklinde anlayıp, size iletmesine rağmen hiçbir doküman bilgi ve belge içermeyen ilgi (1) yazınızdan, talep ve önerimizin yeterince anlaşılmadığı sonucunu çıkarıyoruz.

Yukarıda 6 maddede dile getirilen yaklaşımı ve beklentilerimizi yeniden dikkatinize sunuyor, 22 adet katlı kavşakla ilgili olarak, tüm bilgi ve dokümanların tarafımıza iletilmesini talep ediyor, ilgi (1) yazınızda sözü edilen kavşakla ilgili, tüm ön etütler ve araşatırmaların da sunulacağı toplantı organize etmenizin iyi bir başlangıç olacağı düşüncesi ile ortak toplantı öneriyoruz.

Gereği için bilgilerinize arz ederiz.

Saygılarımızla,

Ayhan ÇELİK

Başkan

Dağıtım                                                                                                                            :

Gereği için :

 • Sayın İbrahim Melih GÖKÇEK’in şahsına bir üst yazı ekinde ile ayrıca sunulmaktadır.
 • T.C. Ankara Büyükşehir Belediyesi İmar Daire Başkanlığı
 • T.C. Ankara Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı

Bilgi için    :

 • T.C Ankara Valiliği İl Trafik Komisyonu Başkanlığı

 

                                                                                                                                                

 

 

Tarih      : 03.04.2003

Sayı        : 07 / 513

Sayın İbrahim Melih GÖKÇEK,

T.C. ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BAŞKANI,

Ankara’da yapımından sözedilen katlı kavşaklarla ilgili bilgi, belge ve doküman taleplerimiz, geçen iki aylık süreye rağmen, belediyeniz ilgili birimlerince karşılanmamıştır.

Verilere dayalı, objektif değerlendirmeler yapabilmemiz, rasyonel tavırlar alabilmemiz için önemini kabul edeceğiz bilgi alma hakkımızı kullanabilmemize yönelik kişisel ilginizi talep etmekteyiz.

Olumlu yanıt almamızı sağlayacağınız beklentisi ile son yazımızın bir örneği ekte dikkatinizi arz edilmektedir.

Saygılarımızla,

Ayhan ÇELİK

Başkan

Eki: 03.04.2003 tarih 07/512 sayılı yazımız.

 

 

Okunma Sayisi : 3328
Adres : Konur Sokak 4/3 06420 Yenişehir / Ankara • E-posta : info@mimarlarodasiankara.org
Telefon : 0 312 4178665 • Faks : 0 312 4171804 • GSM Santral : 0 533 4777967
Son Güncelleme : 07.06.2024 - 16:26:44
Şu an 1 kişi online | Hukuki Şartlar ve Gizlilik Hakları