Üye Bilgileri.

size uygun bölümden devam ediniz.

sitemizdeki online işlemlerden yararlanabilmek için kayıt olup parolanızla giriş yapmanız gerekmektedir.
Daha önce insan kaynakları için bir parola aldıysanız o parolayı kullanabilirsiniz.

Henüz üye değilmisiniz? Yeni kayıt!

Detaylı Arama.

size uygun bölümden devam ediniz.

site içerisindeki tüm içerikte arama yapılmaktadır. birden fazla kelime aratabilirsiniz.


25 50 75 100

Yayınlanma Tarihine Göre
Eklenme Tarihine Göre
Başlığa Göre
Okunma Sayısına Göre

Başlıkta Açıklamada İçerikte

Aynen girildiği gibi
Kelimelerin hepsi
Kelimelerden herhangi biri
ODA ÇALIŞMALAR KENT GÜNDEMI MESLEKI UYGULAMA YAYIN ÜYELER EĞITIMLER ONLINE İŞL.
18 Mart 2013

KİM DANIŞMA KURULU 2. TOPLANTISINI 16 MART 2013 TARİHİNDE GERÇEKLEŞTİRDİ.

TMMOB Mimarlar Odası Ankara Şubesi’nin yürüttüğü kent çalışmalarının şekillenmesinde ve koordinasyonunda büyük rol oynayan Kent İzleme Merkezi (KİM) Danışma Kurulu’nun 2. Toplantısı 16 Mart 2013 tarihinde gerçekleştirildi.

 

Kent, kentleşme, koruma, mimarlık, iletişim gibi farklı konularda uzmanların yer aldığı Danışma Kurulu Toplantısı’nda Ankara kentini yakından ilgilendiren birçok konu ele alındı. Toplantıda kentte yürütülen çalışmaların maddi boyutlarının ele alınması, toplumun ortak değerlerinin gözetilmesi, kentin değerli alanlarına ilişkin bilgi üretilmesi ve envanter oluşturulması gerekliliği, üretilen bilginin kamuoyu ile etkin bir şekilde nasıl paylaşılacağı, teknik bilginin hem toplumsallaştırılması hem de siyasallaştırılması için yapılması gerekenler tartışıldı. Şube çalışmaları kapsamında makro ölçekte söylemlerin oluşturulması, bu söylem ve strateji doğrultusunda mikro kararların alınması gerektiğine değinildi. Atatürk Orman Çiftliği, Atatürk Bulvarı, Ulus Tarihi Kent Merkezi, Saraçoğlu Mahallesi, Dikmen Vadisi gibi alanların detaylı olarak ele alındığı toplantıda, mimari değerlerin yanı sıra peyzaj değerlerinin, sanatsal değerlerin, toplumsal ve kentsel değerlerin de ele alınması ve gündeme taşınması gerektiğinin altı çizildi.

Konut stokunun tespiti ve ihtiyaç duyulan konut miktarı ile karşılaştırılması, Ankara kenti risk haritasının oluşturulması, kentsel dönüşüm sürecinin hem toplumsal hem ekonomik boyutunun irdelenmesi, batıda yıllar önce vazgeçilen fakat ülkemizde halen devam etmekte olan toplu konut politikaları, TOKİ ve TOKİ tarafından üretilen konutlardaki standartların olumsuzluğu Danışma Kurulu üyelerince dile getirildi. Riskli olduğu ilan edilen yapıların belirlenmesindeki kriterlerin bilinmediği, “kentsel kimlik” kavramının önemi, Ankara’nın yeşil sistemi, ulaşım- erişimde yaşanan sıkıntılar, yapılması gerekenler ve meslek etiği yönünden bilime ve tekniğe uygun olmadan yürütülen çalışmalarda yer alan meslektaşların durumunun tartışılması gerektiği, kamusal hizmetin kent dışına taşınmasının kentte yaratacağı olumsuz etkilerin yanısıra hızla değişen kent gündeminde hızlı refleks vermenin önemi ve yöntemi üzerinde de duruldu.

Kent İzleme Merkezi, bünyesinde oluşturulan alt çalışma grupları aracılığıyla üretilecek teknik bilgiyi kamuoyu ile paylaşmaya, kentliye kentte olan bitenle ilgili doğru bilgiyi aktarmaya devam edecek.  

 

Okunma Sayisi : 15250
Adres : Konur Sokak 4/3 06420 Yenişehir / Ankara • E-posta : info@mimarlarodasiankara.org
Telefon : 0 312 4178665 • Faks : 0 312 4171804 • GSM Santral : 0 533 4777967
Son Güncelleme : 07.12.2021 - 15:39:46
Şu an 1 kişi online | Hukuki Şartlar ve Gizlilik Hakları