Üye Bilgileri.

size uygun bölümden devam ediniz.

sitemizdeki online işlemlerden yararlanabilmek için kayıt olup parolanızla giriş yapmanız gerekmektedir.
Daha önce insan kaynakları için bir parola aldıysanız o parolayı kullanabilirsiniz.

Henüz üye değilmisiniz? Yeni kayıt!

Detaylı Arama.

size uygun bölümden devam ediniz.

site içerisindeki tüm içerikte arama yapılmaktadır. birden fazla kelime aratabilirsiniz.


25 50 75 100

Yayınlanma Tarihine Göre
Eklenme Tarihine Göre
Başlığa Göre
Okunma Sayısına Göre

Başlıkta Açıklamada İçerikte

Aynen girildiği gibi
Kelimelerin hepsi
Kelimelerden herhangi biri
ODA ÇALIŞMALAR KENT GÜNDEMI MESLEKI UYGULAMA YAYIN ÜYELER EĞITIMLER
Enerji Kimlik Belgesi Uzmanlığı Eğitimi
Enerji Kimlik Belgesi Uzmanlığı Eğitimi
Metraj-Keşif ve İhale Dosyası Hazırlama Eğitimi
“Mimari Akustik Rapor ve Projesi Neden Gereklidir?” Semineri
D-1 TEMEL BİNA AKUSTİĞİ EĞİTİMİ
Afet Bilinci ve Temel İlk Yardım Eğitimi
D-1 TEMEL BİNA AKUSTİĞİ EĞİTİMİ
5-8 ARALIK 2019 BİLİRKİŞİLİK TEMEL EĞİTİMİ
Enerji Kimlik Belgesi Uzmanlığı Eğitimi
D-1 TEMEL BİNA AKUSTİĞİ EĞİTİMİ KAYITLARIMIZ BAŞLADI
Enerji Kimlik Belgesi Uzmanlığı Eğitimi
Enerji Kimlik Belgesi Eğitimleri (EKB) Çevrim İçi Eğitimleri Başlıyor
“Çalışma Yaşamında Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele” Eğitimi
Bilirkişilik Eğitimi
Ücretli Çalışan ve İşsiz Mimarlar için Sertifikalı Ücretsiz Eğitimler
Keşif, Metraj ve İhale Dosyası Hazırlama Eğitimi IV
Keşif, Metraj ve İhale Dosyası Hazırlama Eğitimi III
Keşif, Metraj ve İhale Dosyası Hazırlama Eğitimi II
Keşif-Metraj İhale Dosyası Hazırlama Teknikleri Eğitimi
Bilirkişilik Temel Eğitimi 2017
Bilirkişilik Temel Eğitimi 2017
2018 Yılı Ankara Şubesi Oda Bilirkişileri Listesi
Enerji Kimlik Belgesi Uzmanlığı Temel Eğitimi
"Enerji Kimlik Belgesi Uzmanlığı" Eğitimi
Bilirkişilik Temel Eğitimi
Keşif Metraj Eğitimi
EKB Uzmanı Üyelerimize Önemli Duyuru
Bilirkişiliğe Kabul Şartları
“BEP-TR 2 Oryantasyon” Eğitimi
“BEP-TR 2 Oryantasyon” Eğitimi
Üniversite Oda’ya Geliyor, Kent Akademisi Dersleri Başlıyor
Hukuk Davaları 2016 Yılı Bilirkişilik Listeleri Başvuruları
2016 Yılı Kamulaştırma Bilirkişi Listeleri
Ceza Davaları 2016 Yılı Bilirkişilik Listeleri Başvuruları
Bilirkişilik Başvuruları / Hukuk
Bilirkişilik Başvuruları / Ceza
Kamulaştırma Bilirkişiliği 2017 Listesi Başvuruları Başladı
Bilirkişilik Temel Eğitimi
ONLINE İŞL.
28 Aralık 2015

Mimarlar Odası Ankara Şubesi 60.Yıldır Mimarların Odası, Kentin Odası, Herkesin Odası

TMMOB Mimarlar Odası Ankara Şubesi 60. Yılında, sonsuz emek, sayısız başarı ve sınırsız mücadele ile  kurulu büyük bir deneyimin üzerinden biriktirdikleri ile kaygı dolu bir süreci, umut ve direnişle karşılıyor. Önümüzde uzanan süreç hem bildiğimiz, hem öfkelendiğimiz, hem inanamadığımız, hem zorlu, hem tanıdık, hem yepyeni ; Mimarlar Odası Ankara Şubesi ise 60 yasında bilge bir örgüt.

Mimarlar Odası Ankara Şubesi, kuruluşundan bu yana toplum yararı ve meslek etiği üzerine geliştirdiği kültürüyle, mimarlığın sınırlarının evrensel bilimsel, etik değerler ve toplumsal bir akıl çerçevesinde tanımlanmasını sağlamıştır. Demokrasi ve özgürlükler mücadelesini meslek mücadelesi ile birlikte ele alan 1960'lı yıllarda 'Toplum için Mimarlık' sloganında vücut bulan bu bilincin günümüze kadar uzanan hikâyesi, Türkiye'de demokrasi, kent mücadelesi ve toplumsal hareketler adına atılmış en önemli adımlar arasındadır. Bugünlerde öne çıkan,  milyonlarla buluşan ve sınırları aşarak uluslararası ortamlara yayılan AOÇ ve Kaçak Saray Mücadelesi de haklı gücünü, bu 60 yıllık, aralıksız mücadele birikimi ve geleneğinden almaktadır. Bu gelenekten yola çıkarak, bize dayatılan tüm haksızlık ve hukuksuzluklara karşı, mimarlığın yaratıcı ve dönüştürücü gücüyle Anayasa'nın verdiği yetkilerle meşru mücadeleye devam edeceğiz.

İçinden geçtiğimiz dönem her ölçekte yıkım ve yeniden inşayı bizlere dayatmaktadır. Bizler tüm kentlerimizin hatta kırsal alanın, coğrafi konumundan, çevresel özelliklerinden ve belleğinden bağımsız olarak yıkılıp, rant odaklı bir şekilde inşa edilmesine şahit olurken; yanı başımızda milyonlarca insan yaşam ve barınma hakları elinden alınarak, kitlesel bir göçe, mülksüzleştirmeye ve yok edilişe maruz bırakılmakta, topraklarımız çocukların cansız bedenleriyle buluşmakta. Bu acılı günler Türkiye'sinde Mimarlar Odası Ankara Şubesi, "Toplum için Mimarlık" fikrinden hareketle; önce barış içerisinde yaşam hakkını savunarak, Cumhuriyet değerleri, yapılı çevre, nitelikli mimari, bilimsel planlama, kültürel miras, barınma hakkı gibi konularda, kamu yararı ve eşitlik ekseninde oturan bir meslek politikasını kararlılıkla sürdürecektir.  

Bu zoraki yıkım ve yeniden yapılanmaya paralel olarak, güncel mimarlık pratiğinin kendisi de;  eğitim, uygulama ve örgütlenme alanlarında yoğun bir baskı ve yıpratma altındadır. Eğitim kurumları sermaye istekleri doğrultusunda şekil almaya zorlanmakta; mimarlık üretimi yerel bilgiden uzak, insani hassasiyetlerden yoksun; etik ve estetik tüm kaygılardan sıyrılmış bir hale getirilmeye çalışılmaktadır. Benzer şekilde, mesleki örgütlenmelerin sosyal yönleri unutturulmak istenmekte, faydacı hedefler doğrultusunda yeniden şekillenmeleri için yönlendirilmektedirler. Tüm bu müdahaleler ile amaçlanan,  mimarlık kurumu ve kültürünün sermayenin ve kapitalist birikim modelinin edilgen bir aracı haline getirmektir.

Türkiye'de benzer şekilde ilerleyen bu sürece ve mesleğimize biçilmeye çalışılan edilgen işbirlikçi role karşı, Mimarlar Odası Ankara Şubesi olarak eğitim, meslek icrası ve örgütlenme alanlarında ülke gerçekliğindeki sorumluluklarımızın farkında olarak, örgütlenmemizi dayanışmamızı, kesintisiz mücadelemizi geliştirerek,  cevap vereceğiz.

Bu noktada en önemli görevimiz, bir yandan  baskıcı yönetimler tarafından  bize dayatılan bu rolü reddederken; bir yandan da  sosyal, katılımcı, yerelden evrensele, insana ve kültürel birikime saygılı bir meslek pratiği ile birlikte özgür ve demokratik bir ülkenin inşasını yeniden kurmak olmalıdır. Kısıtlanmış özlük hakları ve daraltılmış mesleki alana karşı cevap olarak; eşitlikçi, özgürlükçü üretken dayanışma ve örgütlenme modellerini yürüttüğümüz mücadelenin  izleri ile Mimarlar Odasına ve TMMOB'ye taşıyacak kanalları yeniden açmaktır. Mimarlar Odası Ankara Şubesi, 60.yıllık birikimiyle geçmişten bugüne bir devrimci geleneğin devamı olarak, birikimlerinin önündeki engelleri dün olduğu gibi bugünde aşarak meslek alanları içerisindeki öncü rolünü üstlenecektir.

Geçmiş bize bunu bir kez daha anlatıyor, gelenek bu sorumluluğu bize bir kez daha hatırlatıyor ve 60 lı yılların sayfasından kopup bugüne uzanan kelimeler, bugün bir kez daha, Mimarlar Odası Ankara Şubesinin geleneğinin ve geleceğinin hiç bitmeyeceğini bir kez daha gösteriyor.

" İster üç, ister üçbin kişi olalım; sayının ideal için değeri yoktur. Çünkü 'cesur bir adam tek başına çoğunluktur'. Sayımız ne olursa olsun şuna yüzde yüz inanıyoruz ki, mimarlık topluluğumuz 'cici şeyler çizen bir sanatçı topluluğu' niteliğind en çıkıp, kendine layık olan bağımsız mesleki politika sorumluluğunu idrak etmedikçe, devlet yöneticilerine kendi varlığını ve vazgeçilmezliğini kabul ettirmedikçe yurt yönetimine katkıda bulunamayacaktır" "Bütün çabalarımıza rağmen bizleri çağırmadılar. Başarısızlıklarını gösterdiğimiz zaman bizleri 'Art niyetli kimseler, harabelerde tüneyenler', olarak nitelediler. Gerçek demokratik düzen içinde çok tabii karşılanacak Odamızın deprem konusundaki gayret ve tutumu, demokrasiyi yalnız biçimsel yönden gören bazı kişilerin, hatta Meclis kürsülerinde yaptıkları yalan beyanlarla lekelenmek istendi. Türk Mimarlığı devrimci ve toplumcu niteliğini ne zaman kazanacak?"

"Mimarlar Odası meslek teşekküllerinin içinde onlara öncülük yaparak demokratik düzen içindeki görevini yüklenmeğe hazırlanmaktadır. Ankara Şubesine birçok güçlük çıkarılıyor ve iftiralar atılıyorsa bu, her öncünün karşılaştığı olağan şeylerdir."

1967  Vedat Dalokay ve Arkadaşlarının çalışma raporundan

BİTMEDİ DAHA …Mücadele , Direniş ve Gelenek Nice 60 yıllara taşınacak

 

TMMOB Mimarlar Odası Ankara Şubesi 43.Dönem Yönetim Kurulu

Okunma Sayisi : 5336
Adres : Konur Sokak 4/3 06420 Yenişehir / Ankara • E-posta : info@mimarlarodasiankara.org
Telefon : 0 312 4178665 • Faks : 0 312 4171804 • GSM Santral : 0 533 4777967
Son Güncelleme : 22.05.2024 - 12:23:36
Şu an 1 kişi online | Hukuki Şartlar ve Gizlilik Hakları