Üye Bilgileri.

size uygun bölümden devam ediniz.

sitemizdeki online işlemlerden yararlanabilmek için kayıt olup parolanızla giriş yapmanız gerekmektedir.
Daha önce insan kaynakları için bir parola aldıysanız o parolayı kullanabilirsiniz.

Henüz üye değilmisiniz? Yeni kayıt!

Detaylı Arama.

size uygun bölümden devam ediniz.

site içerisindeki tüm içerikte arama yapılmaktadır. birden fazla kelime aratabilirsiniz.


25 50 75 100

Yayınlanma Tarihine Göre
Eklenme Tarihine Göre
Başlığa Göre
Okunma Sayısına Göre

Başlıkta Açıklamada İçerikte

Aynen girildiği gibi
Kelimelerin hepsi
Kelimelerden herhangi biri
ODA ÇALIŞMALAR KENT GÜNDEMI MESLEKI UYGULAMA YAYIN ÜYELER EĞITIMLER
Enerji Kimlik Belgesi Uzmanlığı Eğitimi
Enerji Kimlik Belgesi Uzmanlığı Eğitimi
Metraj-Keşif ve İhale Dosyası Hazırlama Eğitimi
“Mimari Akustik Rapor ve Projesi Neden Gereklidir?” Semineri
D-1 TEMEL BİNA AKUSTİĞİ EĞİTİMİ
Afet Bilinci ve Temel İlk Yardım Eğitimi
D-1 TEMEL BİNA AKUSTİĞİ EĞİTİMİ
5-8 ARALIK 2019 BİLİRKİŞİLİK TEMEL EĞİTİMİ
Enerji Kimlik Belgesi Uzmanlığı Eğitimi
D-1 TEMEL BİNA AKUSTİĞİ EĞİTİMİ KAYITLARIMIZ BAŞLADI
Enerji Kimlik Belgesi Uzmanlığı Eğitimi
Enerji Kimlik Belgesi Eğitimleri (EKB) Çevrim İçi Eğitimleri Başlıyor
“Çalışma Yaşamında Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele” Eğitimi
Bilirkişilik Eğitimi
Ücretli Çalışan ve İşsiz Mimarlar için Sertifikalı Ücretsiz Eğitimler
Keşif, Metraj ve İhale Dosyası Hazırlama Eğitimi IV
Keşif, Metraj ve İhale Dosyası Hazırlama Eğitimi III
Keşif, Metraj ve İhale Dosyası Hazırlama Eğitimi II
Keşif-Metraj İhale Dosyası Hazırlama Teknikleri Eğitimi
Bilirkişilik Temel Eğitimi 2017
Bilirkişilik Temel Eğitimi 2017
2018 Yılı Ankara Şubesi Oda Bilirkişileri Listesi
Enerji Kimlik Belgesi Uzmanlığı Temel Eğitimi
"Enerji Kimlik Belgesi Uzmanlığı" Eğitimi
Bilirkişilik Temel Eğitimi
Keşif Metraj Eğitimi
EKB Uzmanı Üyelerimize Önemli Duyuru
Bilirkişiliğe Kabul Şartları
“BEP-TR 2 Oryantasyon” Eğitimi
“BEP-TR 2 Oryantasyon” Eğitimi
Üniversite Oda’ya Geliyor, Kent Akademisi Dersleri Başlıyor
Hukuk Davaları 2016 Yılı Bilirkişilik Listeleri Başvuruları
2016 Yılı Kamulaştırma Bilirkişi Listeleri
Ceza Davaları 2016 Yılı Bilirkişilik Listeleri Başvuruları
Bilirkişilik Başvuruları / Hukuk
Bilirkişilik Başvuruları / Ceza
Kamulaştırma Bilirkişiliği 2017 Listesi Başvuruları Başladı
Bilirkişilik Temel Eğitimi
ONLINE İŞL.
Prof.Dr. Cevat Geray’ın Vefatı

Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi 1953 yılı mezunu,  Şehircilik uzmanı, akademisyen yazar, Siyasal Bilgiler Fakültesi’nin efsanevi devrimci dekanı sevgili hocamız Prof.Dr. Cevat Geray’ın vefat ettiğini öğrenmiş olmanın derin üzüntüsü içerisindeyiz.

12 Eylül askeri darbesi ile 1402 ile görevine son verilen Cevat Hocamız, 88 yaşında bile Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesindeki derslerini, Mimarlar Odası Ankara Şubesi’ndeki Kent İzleme Merkezindeki mücadelesini bırakmadan yaşamla iletişim kurmanın yaşla bağlantılı olmadığını herkese gösteriyordu.

Şehircilik, Kentleşme Politikası, Türkiye’nin Toplumsal Yapısı gibi pek çok konuda çok önemli çalışmalara imza atan, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dekanlığı yapmış, mimarlık ortamına, Mimarlar Odası çalışmalarına büyük katkılar koyan duayen hocamızın ailesine ve tüm yakınlarına başsağlığı diler, Mimarlık ve Şehircilik disiplinleri adına yaşanan ve yeri doldurulamayacak bu büyük kaybın yüreklerimizdeki acısını paylaşıyoruz.

Cenaze töreni: (24 Temmuz 2018, Salı)
14:00 Siyasal Bilgiler Fakültesi Sütunlu Salon’da Tören
15:30 Fakülte’den Kocatepe Camii’ne Hareket
16:55 Kocatepe Camii Cenaze Namazı ardından Cebeci Asri Mezarlığı Defin Töreni
19:30 Mülkiyeliler Birliği’nde Tören

Saygılarımızla,

TMMOB Mimarlar Odası Ankara Şube
45.Dönem Yönetim Kurulu

 

Cevat GERAY

Şehircilik uzmanı, akademisyen, yazar. 1930'da İstanbul'da doğdu. Tam adı İsmail Cevat Geray’dır. 1953 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’nden mezun olduktan sonra, Bursa ve İstanbul illeri maiyet memurluklarında çalıştı. Ocak 1956’da Gündoğmuş kaymakamlığına atandı. Mart 1956’da İçişleri Bakanlığı hizmetinden ayrılarak, SBF’de açılan Şehircilik Kürsüsü’nde asistanlık görevine başladı. 1957-59 yılları arasında New York Üniversitesi’nde şehircilik, yerel yönetimler, konut üzerine araştırmalarda bulundu. 1960’ta “Şehir Planlamasının Başlıca Tatbik Vasıtaları” başlıklı doktora tezini savunarak, “Siyasi İlimler Doktoru”  unvanını kazandı. 1966 yılında, “Toplum Kalkınması Deneme Çalışmaları: Bünyan Örneği” başlıklı tezi ile Üniversite Doçenti, 1973’te “Planlı Dönemde Köye Yönelik Çalışmalar” başlıklı tezi ile Profesör unvanlarını aldı. 1963-67 arasında DPT Sosyal Planlama Dairesi’nde, toplum kalkınması ve şehircilik alanlarında araştırma danışmanı, 1970-71 yıllarında TRT Genel Müdür Danışmanı, 1974-75 yıllarında da İmar ve İskan Bakanlığı Müsteşarı ve Danışmanı olarak görev yaptı. 1976’da SBF Basın ve Yayın Yüksekokulu Müdürü, 1977’de SBF Dekanı olarak seçildi. Eylül 1982’de, YÖK Yasası’nın süreyi kısaltması nedeniyle dekanlıktan ayrıldı. 1983’te, 1402 sayılı Sıkıyönetim Yasası yoluyla görevine son verdirildi. 1983-89 arasında Kent-Koop danışmanı, 1989-90’da Türkkent Genel Müdürü olarak çalıştı. 1990’da Danıştay kararı ile AÜ SBF öğretim üyeliği görevine geri döndü. 1996’da Mersin Üniversitesi İİBF Kamu Yönetimi Bölümü’ne geçti ve buradaki Bölüm Başkanlığı görevini sürdürürken, 1999’da emekliye ayrıldı.    

Prof. Cevat Geray, SBF lisans programında Şehircilik, Kentleşme Politikası, Mahalli İdareler, Mahalli İdareler Maliyesi, Türkiye’nin Toplumsal Yapısı, Kooperatifçilik ve Kırsal Gelişme derslerinin yanı sıra yüksek lisans ve doktora düzeyinde birçok ders ve seminer yürüttü. 1968’den bu yana, AÜ Eğitim Fakültesi’nde de Halk Eğitimi ve Köy Sosyolojisi derslerini yürütmektedir. ODTÜ Şehir ve Bölge Planlaması bölümünde, TODAİE’de, Gazi Üniversitesi Mimarlık Mühendislik Fakültesi’nde, Karadeniz Teknik Üniversitesi’nde, İÜ İktisat Fakültesi’nde de dersler ve seminerler verdi. Halen, AÜ. SBF’de, emekli öğretim üyesi olarak, derslerini sürdürmektedir. Mimarlar Odası’nın kent kültür ve demokrasi sempozyumlarının danışma kurulu üyesi, 2012 yılından bu yana Mimarlar Odası Ankara Şubesi’nin yürüttüğü AOÇ kaçak Saray ve Cumhuriyet dönemi eserleri , yerel yönetimler politikasının strateji ekibi olan Kent İzleme Merkezi Danışma Kurulu üyeliği ve Tarihi Kentler Birliği çalışmaları içerisinde yer almıştır. Prof. Dr. Cevat Geray’ın makaleleri birçok İngilizce dergi yanı sıra; SBF Dergisi,  Mimarlık, Amme İdaresi Dergisi, AÜ. Eğitim Fakültesi Dergisi, Mülkiyeliler Birliği Dergisi, İdarecinin Sesi Dergisi, İller ve Belediyeler Dergisi, Çağdaş Yerel Yönetimler Dergisi,  Cumhuriyet Gazetesi, Hacıbektaş Dergisi gibi çeşitli dergi ve gazeteler ile armağan kitaplarda yayımlandı. Ayrıca alanıyla ilgili birçok sempozyuma katılarak bildiriler sunmuştur.

Eserleri

Şehir Plânlamasının Başlıca Tatbik Vasıtaları (1960), Belediye Başkanları Hakkında Bir İnceleme (R. Keleş ile, 1962), Toplum Kalkınması Deneme Çalışmaları / Bünyan Örneği (1967), Küçük Belediyelerin Sorunları (Ruşen Keleş ile birlikte, 1969), Halk Eğitimine Giriş (1970),Türkiye’de Kentleşme (Ö. Şenyapılı, C. Talas, M. Kıray, R. Keleş, M. Çapar ile birlikte, 1971), Kent Toprakları (M. Kıray, İ. Tekeli, A. Sönmez, Y. Ular, K. İlâl, Y. İnkaya ile birlikte, 1973), Şehircilik: Sorunlar, Uygulama ve Politika (F. Yavuz ve R. Keleş ile birlikte, 1978), Kooperatifçilik Temel Bilgileri (der. 1985), Belediyecilik Eğitimi (C. Hamamcı ile birlikte, 1994), Büyükşehir ve İlçe Belediyeleri Araştırması (R. Keleş, C. Hamamcı ve öbürleriyle birlikte, 1994), Kent Topraklarının Kamuya Kazandırılması (R. Keleş, C. Hamamcı, C. Emre ve A. Mengi ile birlikte, 1999), Belediye Kurulmasında Uyulacak Ölçütler ve Yöntem (2000)

Okunma Sayisi : 2308
Adres : Konur Sokak 4/3 06420 Yenişehir / Ankara • E-posta : info@mimarlarodasiankara.org
Telefon : 0 312 4178665 • Faks : 0 312 4171804 • GSM Santral : 0 533 4777967
Son Güncelleme : 27.05.2024 - 08:18:33
Şu an 1 kişi online | Hukuki Şartlar ve Gizlilik Hakları