Üye Bilgileri.

size uygun bölümden devam ediniz.

sitemizdeki online işlemlerden yararlanabilmek için kayıt olup parolanızla giriş yapmanız gerekmektedir.
Daha önce insan kaynakları için bir parola aldıysanız o parolayı kullanabilirsiniz.

Henüz üye değilmisiniz? Yeni kayıt!

Detaylı Arama.

size uygun bölümden devam ediniz.

site içerisindeki tüm içerikte arama yapılmaktadır. birden fazla kelime aratabilirsiniz.


25 50 75 100

Yayınlanma Tarihine Göre
Eklenme Tarihine Göre
Başlığa Göre
Okunma Sayısına Göre

Başlıkta Açıklamada İçerikte

Aynen girildiği gibi
Kelimelerin hepsi
Kelimelerden herhangi biri
ODA ÇALIŞMALAR KENT GÜNDEMI MESLEKI UYGULAMA YAYIN ÜYELER EĞITIMLER
Enerji Kimlik Belgesi Uzmanlığı Eğitimi
Enerji Kimlik Belgesi Uzmanlığı Eğitimi
Metraj-Keşif ve İhale Dosyası Hazırlama Eğitimi
“Mimari Akustik Rapor ve Projesi Neden Gereklidir?” Semineri
D-1 TEMEL BİNA AKUSTİĞİ EĞİTİMİ
Afet Bilinci ve Temel İlk Yardım Eğitimi
D-1 TEMEL BİNA AKUSTİĞİ EĞİTİMİ
5-8 ARALIK 2019 BİLİRKİŞİLİK TEMEL EĞİTİMİ
Enerji Kimlik Belgesi Uzmanlığı Eğitimi
D-1 TEMEL BİNA AKUSTİĞİ EĞİTİMİ KAYITLARIMIZ BAŞLADI
Enerji Kimlik Belgesi Uzmanlığı Eğitimi
Enerji Kimlik Belgesi Eğitimleri (EKB) Çevrim İçi Eğitimleri Başlıyor
“Çalışma Yaşamında Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele” Eğitimi
Bilirkişilik Eğitimi
Ücretli Çalışan ve İşsiz Mimarlar için Sertifikalı Ücretsiz Eğitimler
Keşif, Metraj ve İhale Dosyası Hazırlama Eğitimi IV
Keşif, Metraj ve İhale Dosyası Hazırlama Eğitimi III
Keşif, Metraj ve İhale Dosyası Hazırlama Eğitimi II
Keşif-Metraj İhale Dosyası Hazırlama Teknikleri Eğitimi
Bilirkişilik Temel Eğitimi 2017
Bilirkişilik Temel Eğitimi 2017
2018 Yılı Ankara Şubesi Oda Bilirkişileri Listesi
Enerji Kimlik Belgesi Uzmanlığı Temel Eğitimi
"Enerji Kimlik Belgesi Uzmanlığı" Eğitimi
Bilirkişilik Temel Eğitimi
Keşif Metraj Eğitimi
EKB Uzmanı Üyelerimize Önemli Duyuru
Bilirkişiliğe Kabul Şartları
“BEP-TR 2 Oryantasyon” Eğitimi
“BEP-TR 2 Oryantasyon” Eğitimi
Üniversite Oda’ya Geliyor, Kent Akademisi Dersleri Başlıyor
Hukuk Davaları 2016 Yılı Bilirkişilik Listeleri Başvuruları
2016 Yılı Kamulaştırma Bilirkişi Listeleri
Ceza Davaları 2016 Yılı Bilirkişilik Listeleri Başvuruları
Bilirkişilik Başvuruları / Hukuk
Bilirkişilik Başvuruları / Ceza
Kamulaştırma Bilirkişiliği 2017 Listesi Başvuruları Başladı
Bilirkişilik Temel Eğitimi
ONLINE İŞL.
19 Aralık 2019

Yargı TOGO kulelerini kamu yararına aykırı buldu

Belediye kent suçu davasından feragat etti ve binayı mühürledi

Mimarlar Odası Ankara Şubesi, kamu yararına aykırı Togo ikiz kulelerinin inşaasına ilişkin imar planı değişikliklerine dair Melih Gökçek döneminde  alınan Meclis kararına ilişkin  Ankara Büyükşehir Belediyesi’ne karşı açtığı davada, imar planları iptal edilmişti.

Plan iptaline rağmen Ankara Ticaret Odası Eski Başkanı Sinan Aygün’ün sahibi olduğu  inşaata devam etti. Bunun üzerine Mimarlar Odası Ankara Şubesi, Mustafa Tuna döneminde ruhsatın iptali ve mühürlenmesi için Ankara Büyükşehir Belediyesine başvurmuştu. Mustafa Tuna döneminde inşaat mühürlenmeyince Mimarlar odası tekrar yargıya taşıdı ve yargı  24 Ekim 2019 tarihinde mühürlememe kararını da iptal etti. Mansur Yavaş yönetimindeki Ankara Büyükşehir Belediyesi  mühürlememe işleminin iptaline ilişkin önce istinaf başvurusu yaptı sonra aynı gün istinaf başvurusunu geri çekerek istinaf başvurusundan feragat etti.  Tüm bu gelişmelerin ardında Sinan Aygün, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve 8 Belediye Meclis üyesi hakkında suç duyurusunda bulunduğu iddia edildi.  

Tüm bu yaşananları değerlendiren Mimarlar Odası Ankara Şube Başkanı Tezcan Karakuş Candan, “Yoğunluk artışına trafik sorununa neden olacak, kamu yararına aykırı plan değişikliğinde yargı son sözü söylemiştir. Plan iptal edildikten sonra dönemin Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna’ya plan iptali ile birlikte ruhsatını iptal et ve inşaatı mühürle demiştik, inşaat mühürlenmeyince, mühürlememe kararını ve ruhsat iptalini yargıya taşıdık. Ankara Büyükşehir Belediyesi 13 Aralık 2019‘da önce istinafa taşımış sonrasında aynı gün istinaf talebinden feragat etmiştir. 16 Aralık 2019 tarihinde de kent suçu ve hukuka aykırı TOGO kulelerini mühürleyerek davacı taraf olan Mimarlar Odası Ankara Şubesi’ne mühürleme kararını göndermiştir.  İstinaf başvurusundan feragat edilmesi kamu yararına bir uygulamadır ve Ankara için sevindiricidir. Ancak önce istinafa başvurulup sonrasında neden geri çekildiğini bilmiyoruz. Sinan Aygün ve Togo 17 Aralık itibariyle mahkemeye ek beyan vererek istinafından feragatin geçersiz olduğunu iddia etmiş durumda. Hem kişiye özel imar rantından yararlanılacak hem ortaya Ankaralıların kentsel altyapısını bozacak, ulaşım sistematiğini kilitleyecek bir kent suçu inşa edeceksiniz, sonrasında da bu işlemi yapıyor diye belediye yetkilileri hakkında suç duyurusunda bulunacaksınız. Bu olmaz, hem kent suçlusu hem de güç göstermeye çalışıyor. Süreci yakından takip ediyoruz, ek beyana karşı beyan vereceğiz.”dedi

KENT SUÇU TOGO KULELERİ KRONOLJİK  HUKUKİ SÜREÇ

Candan, “Öte yandan kent suçu Togo kuleleri ile ilgili   kronolojik süreci kamuoyuyla paylaştı:

12 Şubat 2016

Gökçek Yönetiminde ki Ankara Büyükşehir Belediye Meclisinin 12.02.2016 tarih ve 281 sayılı kararı ile Çankaya İlçesi Karakusunlar Mahallesi 13911 ada 16 nolu parsele (eski 9,10 nolu) ilişkin 1/5000 ve 1/1000 ölçekli imar planı değişikliği onaylanmış, Mimarlar Odası Ankara Şubesi, tarafından dava açılmıştır.

15 Temmuz 2016

Dava devam ederken ikinci kere aynı alana ilişkin Belediye Meclisinin 15.07.2016 tarih ve 1402 sayılı kararı ile plan değişikliği onaylanmıştır. Ankara 7.İdare Mahkemesi 2016/2205E. 2016/4505K. sayılı kararı ile konusu kalmayan davanın esası hakkında karar verilmesine yer olmadığına karar vermiştir. Belediye Meclisinin 15.07.2016 tarih ve 1402 sayılı kararı ile plan değişikliği kararı da Oda tarafından dava konusu edilmiş, Ankara 17.İdare Mahkemesi’nin 2016/4368E. 2018/763K. sayılı kararı ile iptal edilmiştir.

28 Mayıs 2018

Mimarlar Odası Ankara Şubesi  28.05.2018 tarih ve 07/1117 sayılı yazısı ile davalı idareye başvurarak; mahkeme kararının uygulanmasının sağlanması için Karakusunlar Mahallesi 13911 ada 16 parsele ilişkin verilmiş olan yapı ruhsatlarının iptali ile devam eden inşaatların mühürlenmesini talep etmiştir. Mustafa Tuna yönetimindeki Ankara Büyükşehir Belediyesi  Oda’nın bu başvurusuna cevaben plan değişikliklerinin iptal edildiği, yapı ruhsatının iptaline dair herhangi bir karar bulunmadığı tespit edildiği gerekçesiyle ruhsat iptali ve inşaatın durdurulmasına ilişkin herhangi bir işlem tesis edilemediğini bildirmiştir.

11 Nisan 2019

Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin  ve müdahil Sinan Aygün Gayrimenkul Yatırım A.Ş. ile TOGO Gayrimenkul Yatırım A.Ş.’nin istinaf başvurusu üzerine iptal kararının yürütmesi durdurulmuş, yeniden keşif ve bilirkişi incelemesi yapılmış ve nihayetinde Belediyenin ve müdahillerin istinaf başvuruları 11.04.2019 tarih ve 5.İdari Dava Dairesi 2018/799E. 2019/385K. sayılı kararı ile reddedilmiştir. Red kararı Belediye ve müdahiller tarafından temyiz edilmiştir.

24 Ekim 2019

Belediyenin mühürlememe işlemine yönelik Mimarlar Odası Ankara Şubesinin açtığı davada  Ankara 12.İdare Mahkemesi’nin 2018/1671E.sayılı dosyasında dava konusu edilmiştir. Mahkeme 2018/1671E. 2019/2166K.sayılı kararı ile “davaya neden olan yapı ruhsatlarının dayanağı olan imar planları yargı kararı ile iptal edildiğinden, hukuki dayanağı kalmayan yapı ruhsatlarının iptali ve inşaatların durdurulması istemiyle yapılan başvurunun reddine ilişkin dava konusu işlemde hukuka uygunluk bulunmamaktadır” gerekçesiyle iptal kararı vermiştir.

13 Aralık 2019

Ankara Büyükşehir Belediyesi 13.12.2019 tarihinde mühürlememe kararının kaldırılarak haksız davanın reddedilmesi için  istinaf talebi dilekçesini sunmuştur.

Aynı gün  Ankara Büyükşehir Belediyesinin  13.12.2019 sayılı Başkanlık oluru ile istinafa gidilmesinden vazgeçilmesinin ve feragat edilmesini kararı mahkemeye “Acele” olarak verilmiştir. 

16 Aralık 2019

Ankara Büyükşehir Belediyesi, İmar Daire Başkanlığı, Mimarlar Odası Ankara Şubesi’nin açtığı dava sonucu TOGO kulelerinin olduğu yapıyı mühürlemiş ve Mimarlar Odası Ankara Şubesi’ne, inşaatın mühürlendiğine dair resmi yazı göndermiştir.

17 Aralık 2019  

17.12.2019 tarihinde Sinan Aygün Gayrimenkul Yatırım A.Ş. ile TOGO Gayrimenkul Yatırım A.Ş.’n Ankara Büyükşehir Belediyesinin feragatinin dikkate alınmaması talepli ek dilekçe sunmuşlardır.

 

TMMOB Mimarlar Odası Ankara Şubesi Yönetim Kurulu

Okunma Sayisi : 2634
Adres : Konur Sokak 4/3 06420 Yenişehir / Ankara • E-posta : info@mimarlarodasiankara.org
Telefon : 0 312 4178665 • Faks : 0 312 4171804 • GSM Santral : 0 533 4777967
Son Güncelleme : 24.05.2024 - 15:44:35
Şu an 1 kişi online | Hukuki Şartlar ve Gizlilik Hakları