Üye Bilgileri.

size uygun bölümden devam ediniz.

sitemizdeki online işlemlerden yararlanabilmek için kayıt olup parolanızla giriş yapmanız gerekmektedir.
Daha önce insan kaynakları için bir parola aldıysanız o parolayı kullanabilirsiniz.

Henüz üye değilmisiniz? Yeni kayıt!

Detaylı Arama.

size uygun bölümden devam ediniz.

site içerisindeki tüm içerikte arama yapılmaktadır. birden fazla kelime aratabilirsiniz.


25 50 75 100

Yayınlanma Tarihine Göre
Eklenme Tarihine Göre
Başlığa Göre
Okunma Sayısına Göre

Başlıkta Açıklamada İçerikte

Aynen girildiği gibi
Kelimelerin hepsi
Kelimelerden herhangi biri
ODA ÇALIŞMALAR KENT GÜNDEMI MESLEKI UYGULAMA YAYIN ÜYELER EĞITIMLER
Enerji Kimlik Belgesi Uzmanlığı Eğitimi
Enerji Kimlik Belgesi Uzmanlığı Eğitimi
Metraj-Keşif ve İhale Dosyası Hazırlama Eğitimi
“Mimari Akustik Rapor ve Projesi Neden Gereklidir?” Semineri
D-1 TEMEL BİNA AKUSTİĞİ EĞİTİMİ
Afet Bilinci ve Temel İlk Yardım Eğitimi
D-1 TEMEL BİNA AKUSTİĞİ EĞİTİMİ
5-8 ARALIK 2019 BİLİRKİŞİLİK TEMEL EĞİTİMİ
Enerji Kimlik Belgesi Uzmanlığı Eğitimi
D-1 TEMEL BİNA AKUSTİĞİ EĞİTİMİ KAYITLARIMIZ BAŞLADI
Enerji Kimlik Belgesi Uzmanlığı Eğitimi
Enerji Kimlik Belgesi Eğitimleri (EKB) Çevrim İçi Eğitimleri Başlıyor
“Çalışma Yaşamında Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele” Eğitimi
Bilirkişilik Eğitimi
Ücretli Çalışan ve İşsiz Mimarlar için Sertifikalı Ücretsiz Eğitimler
Keşif, Metraj ve İhale Dosyası Hazırlama Eğitimi IV
Keşif, Metraj ve İhale Dosyası Hazırlama Eğitimi III
Keşif, Metraj ve İhale Dosyası Hazırlama Eğitimi II
Keşif-Metraj İhale Dosyası Hazırlama Teknikleri Eğitimi
Bilirkişilik Temel Eğitimi 2017
Bilirkişilik Temel Eğitimi 2017
2018 Yılı Ankara Şubesi Oda Bilirkişileri Listesi
Enerji Kimlik Belgesi Uzmanlığı Temel Eğitimi
"Enerji Kimlik Belgesi Uzmanlığı" Eğitimi
Bilirkişilik Temel Eğitimi
Keşif Metraj Eğitimi
EKB Uzmanı Üyelerimize Önemli Duyuru
Bilirkişiliğe Kabul Şartları
“BEP-TR 2 Oryantasyon” Eğitimi
“BEP-TR 2 Oryantasyon” Eğitimi
Üniversite Oda’ya Geliyor, Kent Akademisi Dersleri Başlıyor
Hukuk Davaları 2016 Yılı Bilirkişilik Listeleri Başvuruları
2016 Yılı Kamulaştırma Bilirkişi Listeleri
Ceza Davaları 2016 Yılı Bilirkişilik Listeleri Başvuruları
Bilirkişilik Başvuruları / Hukuk
Bilirkişilik Başvuruları / Ceza
Kamulaştırma Bilirkişiliği 2017 Listesi Başvuruları Başladı
Bilirkişilik Temel Eğitimi
ONLINE İŞL.
28 Kasım 2012

Danışma Kurulu’nda AKP’ye eleştiri yağdı

Mersin’de yapılan TMMOB Mimarlar Odası 43. Dönem 1. Dönem Merkez Danışma Kurulu’nda TMMOB kanunu masaya yatırıldı. Kuruldan AKP’ye eleştiri ve eylem kararı çıktı.

Mersin’de düzenlenen, TMMOB Kanunu’nun masaya yatırıldığı kurula MYK tarafından davet edilen üyeler ve 26 şube yöneticisi katıldı. Üye Danışma kurulunun yüksek tempolu programı, Kanun Hükmündeki Kararnameler Süreci, Oda Örgütlenme Çalışmaları, Haksız Rekabet, Mali İşler Yönetmelik Taslağı ve Türkiye Mimarlık Politikası başlıklarını kapsamaktaydı. Ancak ağırlıklı olarak, Yapı Denetimi Hakkında Kanun Tasarısı adı altında gündeme gelen, içeriği ile İmar, Belediye Gelirleri, Kat Mülkiyeti, Kıyı, İskân, Mera, Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Ürettiği Mal ve Hizmet Tarifeleri, Fikir ve Sanat Eserleri Kanunları  ve 6235 Sayılı TMMOB Kanununda yaptığı değişiklikler sonucu bir torba yasa niteliği taşıyan kanun üzerinde tartışmalar yoğunlaştı.  Genel Sekreter Necip MUTLU’nun açılış konuşması ve Merkez Yönetim Kurulu Başkanı Eyüp MUHCU’nun mesajının okunmasının ardından ev sahibi Mersin Şubesi Başkanı Sinan TÜTÜNCÜ, konuklarına “Hoşgeldiniz” diye seslenirken Ankara Şubesi Başkanı  Ali HAKKAN da Divanda yer aldı.

Yapı Denetimi Hakkında Kanun Tasarısı adı altında kanunlarda yapılan tüm değişiklikler maddeler halinde irdelendi. Mimarlar Odası TMMOB temsilcisi Bahattin ŞAHİN değişikliklerin toplumsal, mesleki ve örgütsel ayakları üzerinden TMMOB’da yapılan çalışmaları anlattı. Ankara Şubesinden Tezcan K.CANDAN, Ali ULUSOY, Namık Kemal KAYA, Arif ŞENTEK, Ayhan ÇELİK ve Faruk SOYDEMİR söz alan ve tasarıyı eleştirenler arasında yer aldı.

“AKP tabanına kadrolaşacak ortam yaratıyor”

Ankara Şubesi Sekreter Üyesi Tezcan K.CANDAN, Mimarlar Odası’nın sürecin hızıyla uyumlu çalıştığını vurgulayarak, “AKP,  istediği ekonomik altyapıyı oluşturacak bir operasyon yapıyor. Yapılı ve doğal çevre etki altında. Çevrelerin değişmesi çehreleri değiştiriyor. Yaşam alanları muhafazakârlaştırılıyor, ayrımcılık yaratılıyor. Mimarlar doğrudan hedef alınarak telif haklarımız sona erdiriliyor. Amaçları Cumhuriyet  Dönemi binalarının okunmasının önüne geçmek, dikensiz gül bahçesi için, totaliter rejimleri için TMMOB’yi dağıtmak, kendi yandaş örgütlerini oluşturmak. Nispi seçim ile tabanına temsiliyet alanı ve kadrolaşacağı ortam yaratıyor, piyasalaşmaya  açıyor. Türk Tabipler Birliğine, Barolar Birliğine müdahale edilirken tepki gösterdiğimizde bazılarımız “dar bakış açıları” ile “siyaset yapıyorsunuz” dediler. Hedefimiz yasa tasarısı meclise gelmeden kesintisiz eylemlilik olmalı, emek örgütleriyle, toplumla, diğer odalar ve  uluslararası örgütlerle ortak hareket etmeliyiz. Mesele esir düşmekte değil teslim olmamakta!” dedi.  

Bir puzzle’ın parçaları

Mimar ve Çankaya Belediyesi Başkan Yardımcısı Ali ULUSOY, düzenlemelerin Başkanlık sistemine geçişinde bir parçası olduğuna dikkat çekerek şöyle konuştu: “AKP iktidara geldiğinden beri demokratikleşme adı altında ve topluma böylece AB’ye girilecek mesajı vererek yasal düzenlemeler yaptı. Bu sırada TMMOB siyasal iktidarın karşısındaki en güçlü örgüt oldu. Odalar İstanbul‘da Taksimde yapılanlara, Çamlıca’ya cami projesine, Ankara’da AOÇ talanına karşı çıkıyor. Hükümet, insanlar sokağa çıkmasın istiyor. İdari yapı değişiyor, Başkanlık sistemine geçiliyor. Van depremi bahanesiyle Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkındaki Kanunla ranta yönelik düzenlemeler yapıldı. Büyükşehir Belediyesi kanunu ile köyler yok ediliyor. Hepsi ‘puzzle’ın parçası. Kırsal da kentsel dönüşüm para kazanma alanlarına dönüşüyor. Yerel yönetimlerin güçlendirilmesi gerekirken, yetkiler büyük şehirlere geçti.  Bu ülke insanı 29 Ekim’de alanlara koştu. İnadına sokağa çıkacağız, diğer örgütlerle ortak zeminde bir araya geleceğiz”

Mimarlar Odası’nın Merkez Danışma Kurulu’nda Nisan 2013’te gerçekleştirilmesi planlanan seçimsiz Genel Kurulun da gündem maddesi olacak hususlar tartışıldı. Gelecek Genel Kurul’da gündem maddelerine de  karar verilen danışma kurulu, sürekli mücadele ve eylemlilik kararının vurgulandığı Sonuç Bildirgesi’nin okunmasıyla sona erdi.

Okunan sonuç bildirgesi’nde şu ifadelere yer verildi: “Ülkemizde bütün meslek örgütlerini ve sivil-demokratik örgütleri de kapsayacak şekilde “tasfiye ve sindirme” operasyonları hız kazanırken; aynı zamanda yurt sathında yağmanın engelsiz sürdürülmesi için radikal adımlar atılmış ve atılmaya devam edilmektedir. Türkiye’deki imar faaliyetlerine ilişkin tüm yapı üretim sürecinin, demokratik katılım mekanizmaları dışlanarak, yerel yönetimleri de işlevsizleştirecek şekilde, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na bağlanması ve adeta Bakanlığın “Türkiye Belediye Başkanlığı”na dönüştürülmesi; ülkemizdeki “otoriter yaklaşımın” yeni adımları olmuştur.Ülkemiz kaynaklarını, “sıcak para” girişinin sürekliliğini sağlamaya yönelik olarak mali sermayenin ve iktidar çevresine kümelenmiş bir avuç sermaye grubunun emrine sunan AKP iktidarı; bu amaçla TBMM’deki oy çokluğuna bağlı olarak “mimarlık ve şehircilik ilkeleri” ile bağdaşmayan pek çok “yasa” çıkararak yürürlüğe sokmaktadır. Son olarak gündeme getirilen “Torba Yasa Taslağı” ile şimdi sıranın kıyılar, kırsal alanlar, meralar ve dönüşüm sürecinin engelsiz atlatılmasına yönelik diğer düzenlemelere geldiği anlaşılmaktadır. “Taslak” ile yapılan değişikliklerde bu alanlar, kısmî imar aflarını da içerecek şekilde yapılaşmaya açılmakta ve halkın ortak varlığına el konulmaktadır.”

Mimarlar Odası’ndan eylem kararlılığı

Danışma kurulu’nun ardından ortaya çıkan eylemlilik kararlılığı ise şu sözlerle ifade edildi:

“ Örgütsel yapımızı ortadan kaldırmaya yönelik olarak hazırlanan, içerisinde TMMOB Kanunu da bulunan 11 adet kanunda değişiklik yapılmasını içeren “Torba Yasa” niteliğindeki “Yapı Denetimi Hakkında Kanun ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Yasa Taslağı” girişiminin durdurulması için TMMOB bütünlüğünde başlatılan çalışmalar bağlamında ülkemiz kamuoyu, meslektaşlarımız ve demokratik örgütlerle birlikte bir mücadele kampanyasının etkin bir şekilde sürdürülmesi kararlaştırılmıştır.”

Okunma Sayisi : 8726
Adres : Konur Sokak 4/3 06420 Yenişehir / Ankara • E-posta : info@mimarlarodasiankara.org
Telefon : 0 312 4178665 • Faks : 0 312 4171804 • GSM Santral : 0 533 4777967
Son Güncelleme : 12.07.2024 - 14:09:50
Şu an 1 kişi online | Hukuki Şartlar ve Gizlilik Hakları