Üye Bilgileri.

size uygun bölümden devam ediniz.

sitemizdeki online işlemlerden yararlanabilmek için kayıt olup parolanızla giriş yapmanız gerekmektedir.
Daha önce insan kaynakları için bir parola aldıysanız o parolayı kullanabilirsiniz.

Henüz üye değilmisiniz? Yeni kayıt!

Detaylı Arama.

size uygun bölümden devam ediniz.

site içerisindeki tüm içerikte arama yapılmaktadır. birden fazla kelime aratabilirsiniz.


25 50 75 100

Yayınlanma Tarihine Göre
Eklenme Tarihine Göre
Başlığa Göre
Okunma Sayısına Göre

Başlıkta Açıklamada İçerikte

Aynen girildiği gibi
Kelimelerin hepsi
Kelimelerden herhangi biri
ODA ÇALIŞMALAR KENT GÜNDEMI MESLEKI UYGULAMA YAYIN ÜYELER EĞITIMLER
Enerji Kimlik Belgesi Uzmanlığı Eğitimi
Enerji Kimlik Belgesi Uzmanlığı Eğitimi
Metraj-Keşif ve İhale Dosyası Hazırlama Eğitimi
“Mimari Akustik Rapor ve Projesi Neden Gereklidir?” Semineri
D-1 TEMEL BİNA AKUSTİĞİ EĞİTİMİ
Afet Bilinci ve Temel İlk Yardım Eğitimi
D-1 TEMEL BİNA AKUSTİĞİ EĞİTİMİ
5-8 ARALIK 2019 BİLİRKİŞİLİK TEMEL EĞİTİMİ
Enerji Kimlik Belgesi Uzmanlığı Eğitimi
D-1 TEMEL BİNA AKUSTİĞİ EĞİTİMİ KAYITLARIMIZ BAŞLADI
Enerji Kimlik Belgesi Uzmanlığı Eğitimi
Enerji Kimlik Belgesi Eğitimleri (EKB) Çevrim İçi Eğitimleri Başlıyor
“Çalışma Yaşamında Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele” Eğitimi
Bilirkişilik Eğitimi
Ücretli Çalışan ve İşsiz Mimarlar için Sertifikalı Ücretsiz Eğitimler
Keşif, Metraj ve İhale Dosyası Hazırlama Eğitimi IV
Keşif, Metraj ve İhale Dosyası Hazırlama Eğitimi III
Keşif, Metraj ve İhale Dosyası Hazırlama Eğitimi II
Keşif-Metraj İhale Dosyası Hazırlama Teknikleri Eğitimi
Bilirkişilik Temel Eğitimi 2017
Bilirkişilik Temel Eğitimi 2017
2018 Yılı Ankara Şubesi Oda Bilirkişileri Listesi
Enerji Kimlik Belgesi Uzmanlığı Temel Eğitimi
"Enerji Kimlik Belgesi Uzmanlığı" Eğitimi
Bilirkişilik Temel Eğitimi
Keşif Metraj Eğitimi
EKB Uzmanı Üyelerimize Önemli Duyuru
Bilirkişiliğe Kabul Şartları
“BEP-TR 2 Oryantasyon” Eğitimi
“BEP-TR 2 Oryantasyon” Eğitimi
Üniversite Oda’ya Geliyor, Kent Akademisi Dersleri Başlıyor
Hukuk Davaları 2016 Yılı Bilirkişilik Listeleri Başvuruları
2016 Yılı Kamulaştırma Bilirkişi Listeleri
Ceza Davaları 2016 Yılı Bilirkişilik Listeleri Başvuruları
Bilirkişilik Başvuruları / Hukuk
Bilirkişilik Başvuruları / Ceza
Kamulaştırma Bilirkişiliği 2017 Listesi Başvuruları Başladı
Bilirkişilik Temel Eğitimi
ONLINE İŞL.
13 Temmuz 2012

TMMOB Mimarlar Odası Genel Merkezi
Konur Sokak No: 4/2 06650 Yenişehir ANKARA
T: +90.312.417 37 27 F: +90.312.418 03 61
E: info@mimarlarodasi.org.tr www.mimarlarodasi.org.tr

 

BASIN AÇIKLAMASI:

Başbakan Tayyip Erdoğan Hakkında Suç Duyurusu!
Samsun’da İktidarın Dikte Ettiği “Kentsel Dönüşüm Modeli” Çökmüştür! 

13 Temmuz 2012

 

Samsun’da 4 Temmuz 2012 tarihinde yaşanan sel felaketinde hayatını kaybeden 13 yurttaşımızın çoğunun ikamet ettiği TOKİ tarafından yapılan “Kuzey Yıldızı Kentsel Dönüşüm Projesi” kapsamındaki konutların yer seçiminin hatalı olduğu, başta Meslek Odaları olmak üzere bilim çevreleri ve sivil toplum kuruluşları tarafından çeşitli zamanlarda kamuoyu ile paylaşılmıştır.

Meslek Örgütlerinin kamusal ve mesleki sorumlulukları gereği yaptıkları bu açıklamalardan rahatsız olduğu anlaşılan Başbakan, partisinin 12 Temmuz 2012 tarihli İl Başkanları Toplantısı’nda makamının ciddiyeti ve saygınlığı ile bağdaşmayan “ağır hakaretler” etmekte bir sakınca görmemiş ve Odalar politik rakipleriymiş gibi açıklamalarını sürdürmüştür.

Elbette bu “yakışıksız” davranış karşısında herhangi bir polemiğe girmek niyetinde değiliz. Bu konuda asıl değerlendirmeyi toplumumuzun vicdanına bırakıyoruz. Bununla birlikte hukuka inancımız gereği olarak 13 Temmuz 2012 tarihi itibariyle Başbakan Recep Tayyip Erdoğan hakkında “küfür ve hakaretleri” nedeniyle Ankara Cumhuriyet Savcılığı’na suç duyurusunda bulunulmuştur.

Bu gelişmeler nedeniyle bizler köklü geçmişi olan Meslek Örgütleri olarak, geçmişte olduğu gibi hiçbir şeyden çekinmeden “kamu ve toplum yararı” doğrultusundaki uzmanlıklara dayalı uyarılarımızı bundan sonra da kararlılıkla sürdüreceğimizi bir kez daha ilan ediyoruz. Bu anlayışımızın bir devamı olarak Samsun’da yaşanan afetin niteliğine ilişkin birtakım açıklamaları yapma gereği duymaktayız.

Samsun’da afetin yaşandığı bölgede ilk yapılaşma girişimi 1996 yılında gündeme gelmiş, Mimarlar Odası’nın değerlendirme ve önerileri zamanın kamu yönetimleri tarafından dikkate alınarak bu yapılaşmadan vazgeçilmiştir.

Daha sonra TOKİ’nin, Samsun Büyükşehir Belediyesi ve Canik Belediyesi ile birlikte, ayrıcalıklı imar yetkilerini kullanarak, plan bütünlüğünü yok sayan, şehircilik ilkelerini dışlayan bir yaklaşımla hatalı yerleşim kararları vermesi ve dere yatağına “Kuzey Yıldızı Kentsel Dönüşüm Projesi” kapsamında konutlar yapması sonucu, bugün yaşanan afete giden yol, bizzat kamu eliyle açılmıştır.

Bu uygulamaların birinci derecede sorumlusu olan zamanın TOKİ Başkanı, şimdi Çevre ve Şehircilik Bakanı olan Erdoğan Bayraktar “suçluluk psikozu” içerisinde derenin istikametinin değiştirilerek dere yatağına konutlar yapıldığını inkâr etmekte ve kesinlikle hata yapılmadığını ifade edebilmektedir.

Nitekim Samsun Milletvekili olan Gençlik ve Spor Bakanı Suat Kılıç’ın 10 Temmuz 2012 tarihli gazetelerde, “ Dere kenarındaki bütün evlerin yıkılacağı” yönündeki açıklamalarıyla esasen söz konusu konutların imar planlarına, şehircilik ilkelerine ve bilimsel kurallara uygun olarak yapılmadığı kabul edilmiş olup, bu açıklama ile Erdoğan Bayraktar tekzip edilmekte ve meslek kuruluşlarının tespitleri ise doğrulanmaktadır.

Başbakan Tayyip Erdoğan’ın “TOKİ’nin Meslek Odaları tarafından uyarılmadığı” savının ise gerçekle uzaktan yakından bir alakası bulunmamaktadır. Üstelik dere yatağında binaların yapılmaması gerektiğini herkes bilebilir. Bunun için mimar, mühendis veya plancı olmaya hiç gerek yoktur. Kaldı ki, Erdoğan Bayraktar’ın bir “Kamu Kurumu Başkanı ve Bakan” olarak “Kuzey Yıldızı Kentsel Dönüşüm Projesi” konutlarının dere yatağına yapılmaması gerektiğini bilmemesi söz konusu olamaz.

Bu açık gerçeklere rağmen Meslek Örgütlerimiz kentlerimizin, sağlıklı ve güvenli gelecekleri için uyarılarını zamanında yapmış ve yapmaya devam etmektedirler. Bu kapsamda yapılan belli başlı çalışmalar şöyledir:

2008 yılında Erdoğan Bayraktar TOKİ Başkanı olduğu sırada, Mimarlar Odası adına bizzat Genel Başkan tarafından ziyaret edilmiş ve şehircilikle ilgili kaygılar kendisine iletilmiştir. Bu kapsamda “güvenli ve kimlikli” yapılı çevreler vurgusu yapılmıştır.

Mimarlar Odası olarak, TOKİ’nin uygulamalarının sorgulayan, sorunları tespit eden ve çözüm önerileri ortaya koyan pek çok panel, sempozyum ve basın açıklaması gerçekleştirilmiş; ayrıca 2009 yılında “TOKİ Raporu” hazırlanarak kamuoyuna duyurularak kaygılar paylaşılmıştır.

Afetin yaşandığı Samsun’daki TOKİ yapılaşmaları ile ilgili ise, 26 Ekim 2007 tarihinde “KENTSEL AFETLER KARŞISINDA KENT” konulu panel ve 27-29 Kasım 2008 tarihleri arasında “SAMSUN KENT SEMPOZYUMU” düzenlenmiş ve toplantıya katılan uzmanlar tarafından “Samsun’da dere yataklarında planlanan yerleşim alanlarının afetlere açık davetiye çıkardığı” vurgusu yapılmıştır. Sempozyum sonucunda hazırlanan “Kent Sempozyumu Bildiriler Kitabı” ise, 27 Şubat 2009 tarihinde Samsun Büyükşehir Belediyesi’ne ve Samsun Valiliği’ne gönderilmiştir.

Ayrıca bölgede değişik zamanlarda Meslek Örgütleri ve Sivil-Demokratik Örgütler “Kuzey Yıldızı Kentsel Dönüşüm Projesi” ve dere yatağına yapılaşma ile ilgili kaygılarını yazılı ve görsel basınla paylaşmışlardır.

Kısaca çerçevesini çizmeye çalıştığımız gelişmelere ilişkin olarak, afet sürecine ait bilgileri, bölgede yapılan tespit ve gözlemleri içeren “SAMSUN’DA YAŞANAN AFETE İLİŞKİN RAPOR”umuzu ekte bilgi ve değerlendirmelerinize sunuyoruz.

Sonuç olarak, Samsun’da yaşanan afet sonrasında sorumlulukların bu kadar açık ve net bir şekilde ortaya çıkmasından rahatsız olan Başbakan Tayyip Erdoğan ve Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar’ın “suçu üzerinden atma” telaşı içinde yaptıkları açıklamaları hiçbir “bilimsel ve ahlaki” ölçüt içersinde değerlendirme olanağı bulunmamaktadır. Ancak, bu gelişmelerden sonra iktidar tarafından dikte edilen “kentsel ranta ve yağmaya” dayalı “kentsel dönüşüm modeli”nin niteliği daha fazla görünür olmuş ve çöküş süreci başlamıştır. Çöküşün etkilerinin bu alanla sınırlı kalmayacağı kesindir.

Bizler demokratik kazanımların en önemli güvencelerinden olan Meslek Örgütleri olarak; demokratik hukuk devleti normları ve uygarlık ölçütleri ile ilgisi olmayan, bu “çağdışı” politikalar ve söylemlerin bir an önce terk edilmesini diliyoruz. Ülkemizin esenlikli bir geleceğe taşınması, toplumumuzun gönencinin yükseltilmesi, afetler karşısında güvenli yaşam ortamlarının oluşturulması, mimarlık ve şehirciliğimize katkı amacıyla tüm duyarlı kesimleri çaba göstermeye ve dayanışma içerisinde olmaya davet ediyoruz...

Kaybettiğimiz yurttaşlarımızın acısını paylaşıyor ve toplumumuza başsağlığı dileklerimizi değerli kamuoyuna saygı ile sunuyoruz.

MİMARLAR ODASI

Okunma Sayisi : 9327
Adres : Konur Sokak 4/3 06420 Yenişehir / Ankara • E-posta : info@mimarlarodasiankara.org
Telefon : 0 312 4178665 • Faks : 0 312 4171804 • GSM Santral : 0 533 4777967
Son Güncelleme : 17.07.2024 - 14:27:08
Şu an 1 kişi online | Hukuki Şartlar ve Gizlilik Hakları