Üye Bilgileri.

size uygun bölümden devam ediniz.

sitemizdeki online işlemlerden yararlanabilmek için kayıt olup parolanızla giriş yapmanız gerekmektedir.
Daha önce insan kaynakları için bir parola aldıysanız o parolayı kullanabilirsiniz.

Henüz üye değilmisiniz? Yeni kayıt!

Detaylı Arama.

size uygun bölümden devam ediniz.

site içerisindeki tüm içerikte arama yapılmaktadır. birden fazla kelime aratabilirsiniz.


25 50 75 100

Yayınlanma Tarihine Göre
Eklenme Tarihine Göre
Başlığa Göre
Okunma Sayısına Göre

Başlıkta Açıklamada İçerikte

Aynen girildiği gibi
Kelimelerin hepsi
Kelimelerden herhangi biri
ODA ÇALIŞMALAR KENT GÜNDEMI MESLEKI UYGULAMA YAYIN ÜYELER EĞITIMLER
Enerji Kimlik Belgesi Uzmanlığı Eğitimi
Enerji Kimlik Belgesi Uzmanlığı Eğitimi
Metraj-Keşif ve İhale Dosyası Hazırlama Eğitimi
“Mimari Akustik Rapor ve Projesi Neden Gereklidir?” Semineri
D-1 TEMEL BİNA AKUSTİĞİ EĞİTİMİ
Afet Bilinci ve Temel İlk Yardım Eğitimi
D-1 TEMEL BİNA AKUSTİĞİ EĞİTİMİ
5-8 ARALIK 2019 BİLİRKİŞİLİK TEMEL EĞİTİMİ
Enerji Kimlik Belgesi Uzmanlığı Eğitimi
D-1 TEMEL BİNA AKUSTİĞİ EĞİTİMİ KAYITLARIMIZ BAŞLADI
Enerji Kimlik Belgesi Uzmanlığı Eğitimi
Enerji Kimlik Belgesi Eğitimleri (EKB) Çevrim İçi Eğitimleri Başlıyor
“Çalışma Yaşamında Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele” Eğitimi
Bilirkişilik Eğitimi
Ücretli Çalışan ve İşsiz Mimarlar için Sertifikalı Ücretsiz Eğitimler
Keşif, Metraj ve İhale Dosyası Hazırlama Eğitimi IV
Keşif, Metraj ve İhale Dosyası Hazırlama Eğitimi III
Keşif, Metraj ve İhale Dosyası Hazırlama Eğitimi II
Keşif-Metraj İhale Dosyası Hazırlama Teknikleri Eğitimi
Bilirkişilik Temel Eğitimi 2017
Bilirkişilik Temel Eğitimi 2017
2018 Yılı Ankara Şubesi Oda Bilirkişileri Listesi
Enerji Kimlik Belgesi Uzmanlığı Temel Eğitimi
"Enerji Kimlik Belgesi Uzmanlığı" Eğitimi
Bilirkişilik Temel Eğitimi
Keşif Metraj Eğitimi
EKB Uzmanı Üyelerimize Önemli Duyuru
Bilirkişiliğe Kabul Şartları
“BEP-TR 2 Oryantasyon” Eğitimi
“BEP-TR 2 Oryantasyon” Eğitimi
Üniversite Oda’ya Geliyor, Kent Akademisi Dersleri Başlıyor
Hukuk Davaları 2016 Yılı Bilirkişilik Listeleri Başvuruları
2016 Yılı Kamulaştırma Bilirkişi Listeleri
Ceza Davaları 2016 Yılı Bilirkişilik Listeleri Başvuruları
Bilirkişilik Başvuruları / Hukuk
Bilirkişilik Başvuruları / Ceza
Kamulaştırma Bilirkişiliği 2017 Listesi Başvuruları Başladı
Bilirkişilik Temel Eğitimi
ONLINE İŞL.

Atatürk Orman Çiftliği ve ANKARA’NIN Geleceği SEMPOZYUMU
ÇANKAYA BELEDİYESİ Çağdaş Sanatlar Merkezi, ANKARA, 8 Ekim 2012

PROGRAM

I. Oturum       Açılış Konuşmaları

10.00-10.45         Prof. Dr. Cânâ Bilsel (TMMOB Mimarlar Odası Ankara Şubesi Yönetim Kurulu Üyesi)

Tezcan Karakuş Candan (TMMOB Mimarlar Odası Ankara Şubesi Sekreter Üyesi)

                                Prof. Dr. Güven Sargın (TMMOB Mimarlar Odası İkinci Başkanı)

 

10.45-11.30         Prof. Dr. Ruşen Keleş  (A.Ü. Siyasal Bilgiler Fakültesi)

“Hukuk ve Ahlâk Kuralları Açısından Atatürk Orman Çiftliği”

II. Oturum      Atatürk Orman Çiftliği’nin Tarihsel Gelişimi ve Mekânsal Oluşumu

Oturum Başkanı:  Prof. Dr. Ali Cengizkan (ODTÜ Mimarlık Fakültesi Dekanı)

11.30-11.50         Yard. Doç. Dr. Duygu Kaçar  (ESOGÜ Mimarlık Bölümü)

"Sosyal ve Kültürel Dönüşümün Mekânı: Orman Çiftliği"

11.50-12.10         Doç. Dr. Leyla Alpagut (Abant İzzet Baysal Ü. Mimarlık Bölümü)

"Modernite Projesi Modeli Olarak Atatürk Orman Çiftliği’nin Ortaya Çıkışı:

Planlama, Yapılar ve Ernst Egli”

12.10-12.30         Prof. Dr. Yalçın Memlûk (AÜ Peyzaj Mimarlığı Bölüm Başkanı)

“Mustafa Kemal’in Şehircilik ve Yeşil Devrimi  ve A.O.Ç Örneği” 

12.30-13.30         Öğle Arası

III. Oturum     Sürdürülebilir Kentsel Gelişme ve Ekoloji Parkları: Dünyadan Örnekler

Oturum Başkanı:  Prof. Dr. Jale Erzen (ODTÜ Mimarlık Bölümü)

13.30-14.20         Prof. Dr. Kongjian Yu (Pekin Üniversitesi, Mimarlık ve Peyzaj Mimarlığı Fakültesi Dekanı) Beautiful Big Feet: High Performance and Low Maintenance Landscape”

                               (Güzel Kocaman Ayak: Yüksek Performanslı ve Düşük Bakım Gerektiren Peyzaj Düzenlemeleri)

14.20-15.10         Gerhard Seltmann (GseProjekte, Bölgesel Kalkınma Ofisi, Berlin)

Emscher Landscape Park: A Strategy for Regional Sustainable Development”

(Emscher Peyzaj Parkı: Sürdürülebilir Bölgesel Kalkınma İçin Bir Strateji)

15.10-15.20         Tartışma

 

IV. Oturum     Ankara’nın Kentsel Gelişmesi ve Atatürk Orman Çiftliği

Oturum Başkanı:  Prof. Dr. Güven Bilsel (Y. Müh. Mimar, Kent ve Bölge Plancısı)

15.30-15.50         Prof. Dr. Baykan Günay (ODTÜ, Şehir ve Bölge Planlama Bölümü)

“Ankara’nın Kentsel Planlaması ve Kamu Alanı olarak AOÇ”

15.50-16.10         Erhan Öncü (Mimar, Şehir Y. Plancısı)

"Yeşil Üzerindeki Yollar Ulaşım Değil Yapılaşma İçin"

16.10-16.30         Doç. Dr. Ayşe Tekel (Gazi Ü. Şehir ve Bölge Planlama Bölümü)

“Gazi Üniversitesi’nde A.O.Ç. Üzerine Bir Uluslararası Stüdyo Deneyimi”

16.30-16.40         Tartışma

 

V. Oturum      Kültürel Peyzaj ve Ekolojik Koridor olarak Atatürk Orman Çiftliği

Oturum Başkanı: Prof. Dr. Yalçın Memlûk (A.Ü. Peyzaj Mimarlığı Bölüm Başkanı)

16.50-17.10         Prof. Dr. Halim Perçin (A.Ü. Peyzaj Mimarlığı Bölümü)

“Ankara’nın Yeşil Vadiler Sistemi ve Ekolojik Koridor Olarak A.O.Ç.”

17.10-17.30         Dr. Deniz Altay Baykan, Dr. Kumru Arapgirlioğlu, Dr. Gaye Çulcuoğlu,

Doç. Dr. Bülent Batuman (Bilkent Ü. Kentsel Tasarım ve Peyzaj Mimarisi Bölümü)

                               "Bir Kentsel Yenileme Stratejisi Olarak Kentsel Tarım ve A.O.Ç."

17.30-17.50         Prof. Dr. Orhan Kuntay (Gazi Ü. Şehir ve Bölge Planlama Bölümü)

"A.O.Ç. İçinde Isınan İki Ada, Nedenleri, Adaların Artmasının Sonuçları"

17.50-18.00         Tartışma                 

 

VI. Oturum     Panel: Atatürk Orman Çiftliği ve Ankara’nın Geleceği               

Oturum Başkanı: Prof. Dr. Ruşen Keleş (A.Ü. Siyasal Bilgiler Fakültesi)  

18.00-19.30                                    

Prof. Dr. Güven Arif Sargın (TMMOB Mimarlar Odası İkinci Başkanı,

ODTÜ Mimarlık Bölüm Başkanı)

Doç. Dr. Tarık Şengül (ODTÜ, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü)

Redife Kolçak (TMMOB Peyzaj Mimarları Odası Genel Sekreteri)

Orhan Sarıaltun (TMMOB Şehir Plancıları Odası Ankara Şubesi Başkanı)

Ali Hakkan (TMMOB Mimarlar Odası Ankara Şubesi Başkanı)

Sempozyum Sonuç Bildirgesinin Açıklanması

Sempozyum Danışma Kurulu:

Ruşen Keleş, Yalçın Memlûk, Ayça Bilsel, Güven Bilsel, Ali Cengizkan,

Orhan Kuntay, Elvan Altan Ergut, Ayşegül Tokol

 

Sempozyum Düzenleme Kurulu:

Cânâ Bilsel, Tezcan Karakuş Candan, Esin Bölükbaş, Aydın Kılcıoğlu

KİM (TMMOB Mimarlar Odası Ankara Şubesi, Kent İzleme Merkezi)

Okunma Sayisi : 4418
Adres : Konur Sokak 4/3 06420 Yenişehir / Ankara • E-posta : info@mimarlarodasiankara.org
Telefon : 0 312 4178665 • Faks : 0 312 4171804 • GSM Santral : 0 533 4777967
Son Güncelleme : 07.06.2024 - 16:26:44
Şu an 1 kişi online | Hukuki Şartlar ve Gizlilik Hakları