Üye Bilgileri.

size uygun bölümden devam ediniz.

sitemizdeki online işlemlerden yararlanabilmek için kayıt olup parolanızla giriş yapmanız gerekmektedir.
Daha önce insan kaynakları için bir parola aldıysanız o parolayı kullanabilirsiniz.

Henüz üye değilmisiniz? Yeni kayıt!

Detaylı Arama.

size uygun bölümden devam ediniz.

site içerisindeki tüm içerikte arama yapılmaktadır. birden fazla kelime aratabilirsiniz.


25 50 75 100

Yayınlanma Tarihine Göre
Eklenme Tarihine Göre
Başlığa Göre
Okunma Sayısına Göre

Başlıkta Açıklamada İçerikte

Aynen girildiği gibi
Kelimelerin hepsi
Kelimelerden herhangi biri
ODA ÇALIŞMALAR KENT GÜNDEMI MESLEKI UYGULAMA YAYIN ÜYELER EĞITIMLER
Enerji Kimlik Belgesi Uzmanlığı Eğitimi
Enerji Kimlik Belgesi Uzmanlığı Eğitimi
Metraj-Keşif ve İhale Dosyası Hazırlama Eğitimi
“Mimari Akustik Rapor ve Projesi Neden Gereklidir?” Semineri
D-1 TEMEL BİNA AKUSTİĞİ EĞİTİMİ
Afet Bilinci ve Temel İlk Yardım Eğitimi
D-1 TEMEL BİNA AKUSTİĞİ EĞİTİMİ
5-8 ARALIK 2019 BİLİRKİŞİLİK TEMEL EĞİTİMİ
Enerji Kimlik Belgesi Uzmanlığı Eğitimi
D-1 TEMEL BİNA AKUSTİĞİ EĞİTİMİ KAYITLARIMIZ BAŞLADI
Enerji Kimlik Belgesi Uzmanlığı Eğitimi
Enerji Kimlik Belgesi Eğitimleri (EKB) Çevrim İçi Eğitimleri Başlıyor
“Çalışma Yaşamında Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele” Eğitimi
Bilirkişilik Eğitimi
Ücretli Çalışan ve İşsiz Mimarlar için Sertifikalı Ücretsiz Eğitimler
Keşif, Metraj ve İhale Dosyası Hazırlama Eğitimi IV
Keşif, Metraj ve İhale Dosyası Hazırlama Eğitimi III
Keşif, Metraj ve İhale Dosyası Hazırlama Eğitimi II
Keşif-Metraj İhale Dosyası Hazırlama Teknikleri Eğitimi
Bilirkişilik Temel Eğitimi 2017
Bilirkişilik Temel Eğitimi 2017
2018 Yılı Ankara Şubesi Oda Bilirkişileri Listesi
Enerji Kimlik Belgesi Uzmanlığı Temel Eğitimi
"Enerji Kimlik Belgesi Uzmanlığı" Eğitimi
Bilirkişilik Temel Eğitimi
Keşif Metraj Eğitimi
EKB Uzmanı Üyelerimize Önemli Duyuru
Bilirkişiliğe Kabul Şartları
“BEP-TR 2 Oryantasyon” Eğitimi
“BEP-TR 2 Oryantasyon” Eğitimi
Üniversite Oda’ya Geliyor, Kent Akademisi Dersleri Başlıyor
Hukuk Davaları 2016 Yılı Bilirkişilik Listeleri Başvuruları
2016 Yılı Kamulaştırma Bilirkişi Listeleri
Ceza Davaları 2016 Yılı Bilirkişilik Listeleri Başvuruları
Bilirkişilik Başvuruları / Hukuk
Bilirkişilik Başvuruları / Ceza
Kamulaştırma Bilirkişiliği 2017 Listesi Başvuruları Başladı
Bilirkişilik Temel Eğitimi
ONLINE İŞL.

Projenin Adı

Bina Kimlikleri ve Envanteri Projesi

Projenin Yürütücüsü

TMMOB Mimarlar Odası Ankara Şubesi

Projenin Ortakları

Projenin hayata geçeceği tüm kentlerde Valilik ve Belediye Başkanlıkları ile ortak çalışmalar yürütülecektir. Kültür Bakanlığı ile de ortak çalışmalar yapılabilmesi için görüşmeler yapılacaktır.

Projenin her etabına ve her kente göre farklılaşan ortaklıklar kurulacaktır (Mimarlık Fakülteleri, Kütüphaneler, Araştırma ve Dokümantasyon Merkezleri, Dernekler vb).

Projenin Amacı

Bu proje ile, mimarlık kültürünün belgelenmesi ve kent hafızası oluşturulabilmesi için, önemli bazı yapılarla ilgili ayrıntılı bir araştırma yapılması ve sonuçta oluşan bilgilerin çeşitli araçlarla kamuoyunun bilgisine sunulması amaçlanmaktadır.

Projenin Kapsamı

Pilot uygulama olarak TMMOB Mimarlar Odası Ankara Şubesi etki alanı içinde kalan illerde sürdürülecek olan çalışma, 2004 yılında Mimarlar Odası’nın kuruluşunun 50. yılı kutlamaları kapsamında tüm Mimarlar Odası Şubeleri tarafından da yapılacak ve Türkiye geneline yayılacaktır. Bu projenin tanımlanan amaç doğrultusunda gerçekleşmesi için;

·         Yapılacak Araştırmaların Kapsamı

Yapılacak araştırmalarda; yapının tarihi ve mimarı ile ilgili ulaşılabilen tüm bilgiler; yapının mimari projeleri ve zaman içinde geçirmiş olduğu dönüşümler; yapı hakkında anılar, anektodlar; yapının bütününe ve detaylarına ait geçmiş fotoğrafları, video kayıtları derlenecek, günümüzdeki durumu fotoğraf ve gereklilik halinde video çekimleri ile belgelenecektir.

·         Proje Çalışma Gruplarının Kapsamı

Yapıların listelenmesi, envanter çalışması yapılacak yapıların seçimi ve yürütülecek çalışmalar mimarlık fakültelerinden konularında uzman akademisyenlerin danışmanlığında gerçekleştirilecektir.

Arşiv ve dokümantasyon çalışmaları, her etaba ve her kente göre değişebilecek ortakların desteği ile bir çalışma grubu tarafından yürütülecektir.

Proje ürünlerinin gerçekleştirilmesi için de grafik tasarım ve uygulama çalışma grubu oluşturulacaktır.

·         Pilot Uygulamanın Etkinlik Alanı

TMMOB Mimarlar Odası Ankara Şubesi, Mimarlar Odası’nın eski merkez şubesi olarak oldukça geniş bir etki alanına sahiptir. Ankara Şube coğrafyası içinde kalan kentler; Ankara, Bartın, Bolu, Çankırı, Çorum, Düzce, Elazığ, Erzincan, Karabük, Kastamonu, Kırıkkale, Kırşehir, Malatya, Nevşehir, Sivas, Tunceli, Yozgat ve Zonguldak’tır. Ankara Şube tarafından yürütülmekte olan “Bina Kimlikleri Projesi” bu kentlerin tamamını kapsayan bir program içinde sürdürülecektir.

Projenin Takvimi

2005 yılı Haziran ayında İstanbul’da düzenlenecek olan UIA (Uluslararası Mimarlar Birliği) Kongresi aynı zamanda bu projenin tamamlandığı ve bir bütün halinde kamuoyuna sunulduğu en büyük organizasyon olacaktır. Tüm dünyadan yaklaşık 8000 mimarın katılması beklenen kongrede, Türkiye ve mimarlık ile ilgili pek çok sergi yer alacak, bu projenin nihai sergisi de kongre haftası içinde yapılacaktır.

2004 yılı ise Mimarlar Odası’nın kuruluşunun 50. yılıdır. Bu sebeple yapılacak kutlamalar kapsamında 2004 yılı boyunca bazı önemli tarihlerde, proje etaplar halinde hazırlanacak ve sergilenecektir.

Projenin Etapları

Tek seferde ele alınması oldukça uzun zaman alacak bu proje 7 etap halinde hazırlanacaktır. Her etap içinde yaklaşık 50 yapının tespit edilerek araştırılması ve bunların içinden sergilenmeye değer veri toplanabilenleri ile ilgili sunuş çalışması yapılması planlanmaktadır. Söz konusu etaplar aşağıdaki gibi olacaktır:

I.        1923 – 1950 (2 etap)

II.      0 – 1923 (2 etap)

III.    1950 – Günümüz (3 etap)

Cumhuriyet’in ilk yılları Ankara’sında yapılmış olan yapıları içeren 1. Etap (1923 – 1933) ile ilgili çalışmaların bir kısmı tamamlanmış ve 19 yapı ile ilgili kimlik paftalarından oluşan ilk sergi 6 – 13 Ekim 2003 tarihleri arasında Mimarlık Haftası kapsamında gerçekleştirilmiştir.

Proje Ürünleri

Aslında bir araştırma çalışması olan bu projede, derlenmiş olan bilgiler çok farklı ürünler ile kamuoyunun ilgisine ve kullanımına sunulacaktır

1.     Sergiler

Her etap sonunda, önemli bir güne de rastlatarak sergiler düzenlenecektir. İlk denemesi 6 – 13 Ekim 2003 tarihleri arasında Mimarlık Haftası kapsamında yapılan bu sergiler, gezici bir niteliğe sahip olacaktır. Halkın en kolay ulaşabileceği noktalar olan, yaya bölgeleri ya da alışveriş merkezleri gibi noktalarda düzenlenecektir.

İlk sergi Konur Sokak, Karum ve Armada alışveriş merkezlerinde yapılmıştır. Her birinde iki gün süreyle yer alan sergilerin çok yoğun ilgi görmesi üzerine, alışveriş merkezleri tekrar yapılabilmesi için başvuruda bulunmuştur. Sergi Mimarlık Haftası sonrasında önce ODTÜ daha sonra da Gazi Üniversitesi Mimarlık Bölümlerine taşınmıştır. Şu anda Karabük Valiliği’nin Cumhuriyetimizin Kuruluşunun 80. Yılını kutlama etkinlikleri kapsamında Karabük’te sergilenmektedir. Karabük’te sergilendikten sonra Ankara’da, daha sonra da talepler doğrultusunda diğer kentlerde sürekli sergilenmeye devam edecektir.

Diğer etapların sergileri oluştuğunda da süreç aynı şekilde tekrar edecek ve sergilerin mümkün olduğunca çok kişiye ulaşabilmesi için en uygun programa göre sürekli gezmesi sağlanacaktır. Gerekli görülürse, sergi birkaç kopya basılarak da gezdirilebilecektir.

2.     Bina Plaketleri

Sergiye alınan her bina için hazırlanan kimlik paftasının uygun ölçü ve nitelikte bir kopyası, plaket haline getirilerek, bina üzerine monte edilecektir.

3.     Katalog

Etapların sonunda derlenecek olan bilginin toplu halde yer alacağı kataloglar hazırlanacak ve basılacaktır. 3 cilt halinde basılması düşünülen bu kataloglarda sergilerde yer alamayan bazı bilgiler de bulunacaktır.

4.     Web Sitesi

Yapılan araştırmaların sonucunda ortaya çıkan bilgi toplamı, fotoğraflar, yapı ile ilgili çeşitli çizimler vb. bilgilerin de yer alacağı bir web sitesi hazırlanacaktır. Konuyla ilgili araştırmacılar için önemli bir kaynak haline gelecek olan bu web sitesi, aynı zamanda yapılar ile ilgili bizim elimizde bulunmayan bilgilerin aktarılması için de bir havuz haline gelecektir.

5.     Mimarlar Odası Ankara Şubesi Ajandası

Mimarlar Odası Ankara Şubesi’nin 2004 yılı ajandasında aylık bölümlerin her birinde sergiden iki pafta ayraç olarak yer alacaktır.

Projenin Bütçesi

Projenin bütünü için tahmini bütçe; envanter çalışması ve proje ürünleri (sergi, bina plaketleri, katalog, web sitesi, Mimarlar Odası Ankara Şubesi ajandası) için tek yapı ve tek etap maliyeti olarak ayrı ayrı aşağıda çıkarılmıştır.

Bütçenin bu şekilde ayrıntılı ele alınmasının sebebi, projenin tek yapı ya da tek etap için çeşitli sponsorluklara açık oluşudur.

1.     Envanter Çalışması

 

Araştırma ve Dökümantasyon

150.000.000.-TL

Tarama, Dizgi vs.

50.000.000.-TL

Fotoğraf Çekimi

100.000.000.-TL

Metinlerin Yabancıdile Çevrilmesi

50.000.000.-TL

1 Yapı İçin Toplam

350.000.000.-TL

1 Etap (50 Yapı) İçin Toplam

17.500.000.000.-TL

350 Yapı İçin Toplam

122.500.000.000.-TL

 

2.     Sergi

Özel Gezici Sergi Panosu ve Baskı

125.000.000.-TL

Sergi Panosu Tasarım ve Grafik Uygulama

150.000.000.-TL

Sergi Nakliyesi

50.000.000.-TL

1 Yapı İçin Toplam

325.000.000.-TL

1 Etap (50 Yapı) İçin Toplam

16.250.000.000.-TL

350 Yapı İçin Toplam

113.750.000.000.-TL

 

3.     Bina Plaketleri

 

Bina Plaketi Tasarımı

100.000.000.-TL

Bina Plaketi Üretim ve Montajı

125.000.000.-TL

1 Yapı İçin Toplam

225.000.000.-TL

1 Etap (50 Yapı) İçin Toplam

11.250.000.000.-TL

350 Yapı İçin Toplam

78.750.000.000.-TL

 

4.     Katalog

1000 adet, yaklaşık 200 sayfa ve 4 renk olarak basımı öngörülen 3 cilt katalog için;

 

Grafik Tasarım

4.500.000.000.-TL

Basım

40.500.000.000.-TL

3 Katalog İçin Toplam

45.000.000.000.-TL

 

5.     Web Sitesi

 

Web Sitesi Grafik Tasarım ve Programlama Hizmetleri

2.000.000.000.-TL

Hosting Hizmetleri

Mimarlar Odası tarafından karşılanacaktır.

Toplam

2.000.000.000.-TL

 

6.     Mimarlar Odası Ankara Şubesi Ajandası

6000 adet basılacak olan ajanda için;

 

Grafik Tasarım

1.500.000.000.-TL

Basım

28.500.000.000.-TL

Toplam

30.000.000.000.-TL

 

Bina Kimlikleri ve Envanteri Projesi Toplam Bütçe

 

392.000.000.000.-TL

 

Okunma Sayisi : 7320
Adres : Konur Sokak 4/3 06420 Yenişehir / Ankara • E-posta : info@mimarlarodasiankara.org
Telefon : 0 312 4178665 • Faks : 0 312 4171804 • GSM Santral : 0 533 4777967
Son Güncelleme : 17.07.2024 - 14:27:08
Şu an 1 kişi online | Hukuki Şartlar ve Gizlilik Hakları