Üye Bilgileri.

size uygun bölümden devam ediniz.

sitemizdeki online işlemlerden yararlanabilmek için kayıt olup parolanızla giriş yapmanız gerekmektedir.
Daha önce insan kaynakları için bir parola aldıysanız o parolayı kullanabilirsiniz.

Henüz üye değilmisiniz? Yeni kayıt!

Detaylı Arama.

size uygun bölümden devam ediniz.

site içerisindeki tüm içerikte arama yapılmaktadır. birden fazla kelime aratabilirsiniz.


25 50 75 100

Yayınlanma Tarihine Göre
Eklenme Tarihine Göre
Başlığa Göre
Okunma Sayısına Göre

Başlıkta Açıklamada İçerikte

Aynen girildiği gibi
Kelimelerin hepsi
Kelimelerden herhangi biri
ODA ÇALIŞMALAR KENT GÜNDEMI MESLEKI UYGULAMA YAYIN ÜYELER EĞITIMLER ONLINE İŞL.

Kentsel Deneyim Atölyeleri:

 

 • Yazım Atölyesi

Yürütücüler: MOblog Çalışma Grubu

       Bu atölye kapsamında ‘Ankara’da Mutlu Olmak/Olabilmek’ temasıyla yaşadığımız kentin ‘mutluluk’ kavramı üzerinden eleştirel bir bakış açısıyla değerlendirilmesi ve hem insanlığı hem de kentlerimizi doğrudan etkileyen günümüz savaş süreçlerinde ‘mutlululuk’ ile birlikte ‘mutlu kent’ kavramının da sorgulanması beklenilmektedir. Ankara kenti özelinde tartışılacak alt temalarla her gün sokaklarında, caddelerinde yürüdüğümüz; havasını soluduğumuz; metrosunu, otobüsünü kullandığımız; kısacası yaşadığımız kente daha yakından bakarak bu kentte mutluluğa/mutsuzluğa dair metinler üretilecektir.

 

 • “Saman Sarısı Ankara” Fotoğraf Atölyesi

Yürütücüler: Mehmet Özer

Bu atölye kapsamında Eski Ankara’ya dair fotoğraf çalışması yapılarak katılımcıların belleklerinde yer eden Ankara imajı üzerinden kentin günümüzde geldiği durum değerlendirilecektir.

 

 • “Gülen Kent, Üzgun Kent” Çocuk ve Mimarlık Atölyesi

Yürütücüler: Çocuk ve Mimarlık Çalışma Grubu

Çocuklarla yapılacak bu atölye çalışmasında çocukların yaşadıkları kent Ankara ile ilgili düşünmeleri ve kent içinde kendilerini mutlu ya da mutsuz hissettikleri yerleri belirleyip bunun nedenlerini sorgulamaları amaçlanmaktadır. Çocukların yaşadıkları kent ile ilgili soru sormaları teşvik edilerek kente ve mekana dair farkındalık kazanmaları sağlanacaktır.

 

 • Yeşil Sağlık, Yeşil Mutluluk Atölyesi

Yürütücüler: Burcu Ateş, Aslı Ekiztepe

Günümüzde kentlerin özellikle Ankara’nın yeşil alanlarını giderek kaybettiği düşünüldüğünde, kent içinde nefes alma mekanlarının kaybedilmemesi ve ‘yeşil’in korunması ve çoğaltılması adına alternatif çalışmaların yapılması gerekmektedir. Bu atölye kapsamında bir kente sağlık ve mutluluk getirecek unsurlardan biri olan ‘yeşil’ için her yaştan katılımcılarla birlikte alternatif bir yeşil üretim çalışması yapılacaktır.

 

 • Mutlu Sokak, Konur Sokak Atölyesi

Yürütücüler: Yeşim Uysal, Pınar Kesim, Ezgi Özpamir

Konur Sokak gerek barındırdığı sosyal ve ticari mekanlarla gerekse sokak üzerinde tanımlanan geçici/alternatif kullanımlarla Ankara kenti içerindeki önemli kamusal mekanlardan biridir. Bu atölye çalışması boyunca Ankara’nın önemli sokaklarından olan Konur Sokak’ı daha yaşayan ve daha mutlu bir sokak haline getirmek için farklı fikirler üretilecek, sokağın farklı kullanımlara olanak sağlaması için konseptler geliştirilecektir.

 • “Avm’yi YOK et, Mutluluğu VAR et” Fikir Atölyesi

Yürütücüler: Emel Akın, Ali Hakkan

AVM yapıları mimarlık çevrelerinde sıkça söylendiği üzere kamusal mekanları tehdit eden hatta yok eden, toplumu sürekli tüketime teşvik eden ve kent-mekan-insan ilişkisini insanları duvarları ardına hapsederek zayıflatan bir sistem olarak durmaktadır. Ankara sınırları içerisindeki sayıları göz ardı edilemeyecek kadar fazla olan AVM yapıları kent içinde ‘geçici’/’anlık’ mutululuk sunmaktadır. Bu atölye çalışmasında AVM yapılarına alternatif kullanım önerileri getirilmesi ve fikir üretilmesi planlanmaktadır.

 

 • “Rant Radarı” Strateji Atölyesi

Yürütücüler: Erhan Öncü, Ethem Torunoğlu, Redife Koçak, Zafer Şahin

Plansız uygulamalarla kentlerin farklı bölgelerine yapılan yollar ve imar planı ve uygulama planı değişiklikleri kentlerde yeni rant alanları oluşumuna yol açmaktadır. Bu rant alanları kent içindeki önemli kültürel ve doğal alanların tahrip olmasına, kamusal mekanların yok edilmesine ve yaşam alanlarının tehdit edilmesine sebep olmaktadır. Bu atölye çalışması kapsamında Ankara kenti içerisinde yapılan plan değişiklikleri ve yeni uygulamalarla oluşturulmaya çalışılan rant alanları belirlenecek ve bunlara karşı farklı stratejiler geliştirilecektir.

 

Mutlu Tasarım Atölyeleri:

 

 • “Kendim Yaptım-Kendim Çizdim” Defter Tasarım Atölyesi

Yürütücüler: Dicle Yazıcı

Bu atölyede yürütücünün yönlendirmesiyle her katılımcı kendisine ait basit bir defter tasarlayacak ve yapacaktır. Atölyenin amacı katılımcıya en basit defter modelini gösterip atölye çalışmaları boyunca yapmasını sağlamak ve katılımcının yaratıcılığını geliştirerek bu yaratıcılığı kullanma alanları yaratmaktır. Özellikle çocuk katılımcılar için günlük olarak kullandıkları bir obje olan defteri kendilerinin de yapabilmelerini sağlamak yaratıcılıkları açısından faydalı olacaktır.

 

 • “Psiko-Mekansal Haritalama” Grafik Atölyesi

Yürütücüler: Dicle Yazıcı, Burcu Ateş, Pınar Kesim

Bu atölye kapsamında Ankara’nın kent sakinlerinin belleklerinde bıraktığı kent algısı ‘mutluluk’ üzerinden sorgulanacak ve farklı kolaj teknikleri ile Ankara’nın kişisel/zihinsel algı haritaları görselleştirilecektir. Kente dair sorgulamalardan yola çıkılarak hazırlanan bu haritalar ile Ankara kentinin bir yeniden-okuması yapılacaktır.

 

 • “Kent ve Göz” Heykel Atölyesi

Yürütücüler: Erdal Duman

Bu atölye kapsamında kentin kamusal alanlarında ve özellikle kent meydanlarında, bu alanlara farklı yapıların eklemlenmesiyle görünürlüğünü yitirmiş heykellerin tekrar ortaya çıkarılması ve böylece kentsel mekanlara bu heykeller yoluyla başka bir ‘göz’le bakılması üzerine çalışmalar yapılacaktır.

 

 • “Mutlu Duvar” Resim Atölyesi

Yürütücüler: Mükremin Barut, Leman Ardoğan, Muteber Osmanpaşaoğlu

Bu atölye kapsamında yapılacak çalışmalarla mutluluk kavramını duvarlarda resmedeceğiz.  Gökkuşağının tüm renkleriyle, çizgilerimizle, fırçalarımızla   “ben mutlu bir duvar olmak istiyorum, sağlıklı, neşeli, umutlu…” diye kent sakinlerine seslenen duvarlar yaratacağız. Biraz eleştirerek, çokça sorgulayarak kendimizi ve kente dair uygulamaları… Gülümserken soran “Hey! Ben buradayım”  diyebilen duvarları tasarlayacağız.

Okunma Sayisi : 5350
Adres : Konur Sokak 4/3 06650 Yenişehir / Ankara • E-posta : info@mimarlarodasiankara.org
Telefon : 0 312 4178665 • Faks : 0 312 4171804 • GSM Santral : 0 533 4777967
Son Güncelleme : 14.01.2021 - 14:29:31
Şu an 51 kişi online | Hukuki Şartlar ve Gizlilik Hakları