Üye Bilgileri.

size uygun bölümden devam ediniz.

sitemizdeki online işlemlerden yararlanabilmek için kayıt olup parolanızla giriş yapmanız gerekmektedir.
Daha önce insan kaynakları için bir parola aldıysanız o parolayı kullanabilirsiniz.

Henüz üye değilmisiniz? Yeni kayıt!

Detaylı Arama.

size uygun bölümden devam ediniz.

site içerisindeki tüm içerikte arama yapılmaktadır. birden fazla kelime aratabilirsiniz.


25 50 75 100

Yayınlanma Tarihine Göre
Eklenme Tarihine Göre
Başlığa Göre
Okunma Sayısına Göre

Başlıkta Açıklamada İçerikte

Aynen girildiği gibi
Kelimelerin hepsi
Kelimelerden herhangi biri
ODA ÇALIŞMALAR KENT GÜNDEMI MESLEKI UYGULAMA YAYIN ÜYELER EĞITIMLER
Enerji Kimlik Belgesi Uzmanlığı Eğitimi
Metraj-Keşif ve İhale Dosyası Hazırlama Eğitimi
“Mimari Akustik Rapor ve Projesi Neden Gereklidir?” Semineri
D-1 TEMEL BİNA AKUSTİĞİ EĞİTİMİ
D-1 TEMEL BİNA AKUSTİĞİ EĞİTİMİ
5-8 ARALIK 2019 BİLİRKİŞİLİK TEMEL EĞİTİMİ
Enerji Kimlik Belgesi Uzmanlığı Eğitimi
D-1 TEMEL BİNA AKUSTİĞİ EĞİTİMİ KAYITLARIMIZ BAŞLADI
Enerji Kimlik Belgesi Uzmanlığı Eğitimi
Enerji Kimlik Belgesi Eğitimleri (EKB) Çevrim İçi Eğitimleri Başlıyor
Bilirkişilik Eğitimi
Ücretli Çalışan ve İşsiz Mimarlar için Sertifikalı Ücretsiz Eğitimler
Keşif, Metraj ve İhale Dosyası Hazırlama Eğitimi IV
Keşif, Metraj ve İhale Dosyası Hazırlama Eğitimi III
Keşif, Metraj ve İhale Dosyası Hazırlama Eğitimi II
Keşif-Metraj İhale Dosyası Hazırlama Teknikleri Eğitimi
Bilirkişilik Temel Eğitimi 2017
Bilirkişilik Temel Eğitimi 2017
2018 Yılı Ankara Şubesi Oda Bilirkişileri Listesi
Enerji Kimlik Belgesi Uzmanlığı Temel Eğitimi
"Enerji Kimlik Belgesi Uzmanlığı" Eğitimi
Bilirkişilik Temel Eğitimi
Keşif Metraj Eğitimi
EKB Uzmanı Üyelerimize Önemli Duyuru
Bilirkişiliğe Kabul Şartları
“BEP-TR 2 Oryantasyon” Eğitimi
“BEP-TR 2 Oryantasyon” Eğitimi
Üniversite Oda’ya Geliyor, Kent Akademisi Dersleri Başlıyor
Hukuk Davaları 2016 Yılı Bilirkişilik Listeleri Başvuruları
2016 Yılı Kamulaştırma Bilirkişi Listeleri
Ceza Davaları 2016 Yılı Bilirkişilik Listeleri Başvuruları
Bilirkişilik Başvuruları / Hukuk
Bilirkişilik Başvuruları / Ceza
Kamulaştırma Bilirkişiliği 2017 Listesi Başvuruları Başladı
Bilirkişilik Temel Eğitimi
ONLINE İŞL.
04 Ekim 2019

Kitap İmza Günü: Milletin Mimarisi: Yeni İslamcı Ulus İnşasının Kent ve Mekan Siyaseti

Mimarlar Odası Ankara Şubesi, Dünya Mimarlık Günü 2019 etkinlikleri kapsamında kitap imza günü ve söyleşi etkinliklerinin ilkini Bülent Batuman ile gerçekleştiriyor.

Batuman'ın 2019 yılı Eylül ayında Metis Yayınları'ndan çıkan "Milletin Mimarisi: Yeni İslamcı Ulus İnşasının Kent ve Mekan Siyaseti" başlıklı kitabı ilk kez okuyucuyla buluşuyor. Eleştirel bakışıyla, mimarlık ortamında yeni tartışmaları tetikleyen bu esere ilişkin 9 Ekim 2019 Çarşamba günü saat 18.30'da Mimarlar Odası Konferans Salonunda gerçekleştirilecek söyleşi ve imza gününe tüm üyelerimiz davetlidir.

Bilgilerinize sunar, katılımınızı dileriz.

Saygılarımızla,

TMMOB Mimarlar Odası Ankara Şubesi

 

Milletin Mimarisi

Yeni İslamcı Ulus İnşasının Kent ve Mekân Siyaseti

Çeviri: Şahika Tokel

Yayına Hazırlayan: Özge Çelik

Kapak Tasarımı: Emine Bora


Kitabın Baskıları:

1. Basım: Eylül 2019

İslam-siyaset ilişkisinin önemli bir veçhesini oluşturan “yapılı çevre” tartışmalı bir konu olagelmiştir. İlk kez 19. yüzyılın başlarında şarkiyat incelemeleriyle karşımıza çıkan “homojen” İslam kenti imgesi, Edward Said’in çığır açıcı Şarkiyatçılık’ının ardından sorgulanmaya başladı. İslam dünyasındaki kentlerin çeşitliliğini dikkate alan çalışmalarla birlikte geleneksel-modern karşıtlığına dayanan hâkim görüş büyük ölçüde terk edildi. İslam ile yapılı çevre arasındaki ilişki, ilkinin görünürlüğünün ve siyasi nüfuzunun önemli ölçüde arttığı günümüz dünyasında ise başka bir araştırma sorusunu gündeme getiriyor: Bugün İslamdan ziyade İslamcılığın yapılı çevrenin biçimlendirilmesinde nasıl bir rol oynadığı (keza yapılı çevrenin de İslamcılığı nasıl şekillendirdiği) üstüne düşünmemiz gerekiyor.

Milletin Mimarisi bu noktadan hareketle Türkiye’nin son yirmi yıldaki dönüşümünü analiz ediyor. AKP iktidarının bir (yeniden) ulus inşası projesi olarak ele alınması gerektiğini öne süren Batuman, bu çerçevede ne tip mekânsal stratejilere başvurulduğuna ve hangi kentsel biçimlerin üretildiğine odaklanıyor; yapılı çevrenin toplumsalın kurucu unsurlarından biri olduğu öncülünden hareketle, siyasetin mekânsal inşasını ortaya koymaya girişiyor. Kentte yerleşik olan ve mekânsal biçim ve ölçeklerle tanımlanan talep, çelişki ve mücadeleleri anlamak için, mekânsal ile toplumsal arasındaki etkileşimleri dikkatle analiz ediyor.

Son derece güncel bir kitap: Batuman, bir siyasal rejimin kentsel ve mimari biçimlerle nasıl yeniden şekillendiğini süreç devam ederken betimlemek gibi zorlu bir girişimi başarıyla gerçekleştiriyor.

 

İÇİNDEKİLER

Önsöz
Giriş
Yeni İslamcılık(lar): Terminoloji Üstüne Bazı Notlar
Türkiye’de Siyasal İslamın Kısa Tarihi
Kitabın Yapısı

1 Cami Mimarisinin Siyasal Niteliği:
İslam ile Ulusu Uzlaştırmak

Ulusal Sembol Olarak Cami: Tarihi Siyasallaştırmak
Mimari Taklit Politikaları
İlk Yüzleşme: Kocatepe Camisi
Soğuk Savaş’ın Zirvesi ve Sonu
Yeni Bir Biçim Arayışı
Çoğulculuğun Sınırları
Nostaljinin Ötesinde Taklit: İdeolojik Simulakrum
Gündelik Hayatın İslamileştirilmesi
Eri(t)me Potası Olarak Cami

2 Yeni İslamcı İskân: Konut ve Öznellik İnşası

Türkiye’de Konutun Siyasal İktisadı
Varoşun Kentsel Ekolojisi
İslamcı Bir Banliyö İnşa Etmek: Başakşehir
İslamcı Banliyöde Sınıf Ayrımı
Gecekonduların Tasfiyesi: ve Geriye Kalan
Bir Minare Tarlası: Kuzey Ankara Kent Girişi Projesi
Yeniden İskânın Sonuçları
Mülkiyet 124, Ölçek 125, İşletme Yoluyla Denetim 127, Dindarlığı
Yaymak 129, TOKİ’yi Bağlamsallaştırmak

İslamcı Yerleşim ve Huzursuzlukları

3 Yeni İslamcılığın Kentsel Devriminden
Kentselin Devrimine: Kamusal Mekân
ve Direniş Mimarileri

Yeni İslamcılık Karşıtı Muhalefeti Haritalamak
Milliyetçi Muhalefet 149, Sekülarist Muhalefet 150,
Çevreci Muhalefet 152, Kentsel Mega Projelere Muhalefet
153, Emek Hareketi 155, Kentsel Dönüşüme Muhalefet

Cumhuriyetçi Kamusal Mekânın Çözümlemesi
Kızılay Meydanı ve Tekel Kampı
Taksim Meydanı, Yeni İslamcılık
ve Banal Siyasallaştırma
(Kamusal) Mekân Üretimi Olarak İşgal
Karşılaşmalara İmkân Sağlayan Bir Boşluk Olarak
Kamusal Mekân 178, Siyasal Kampın Biyopolitikası 180,
Direniş Mimarisi 185

İşgalin Ötesi
Gezi’nin Artçı Etkileri 193, Gezi’nin Ardından Milleti
Örgütlemek

4 Ulusalın İnşası: Milletin Kamusal Mimarisi

Canlandırmacılık Üstüne Çeşitlemeler:
Ulusal Mimariyi Yeniden İcat Etmek
Osmanlı-Selçuklu Üslubunun Alımlanması
Post-Ulusal Neoklasisizm

Milletin Evi
Cumhuriyet Ankarası’nın Siyasal Topografyasını Yeniden
Biçimlendirmek 232, Vaziyet Planı: Kamusal Mekânı
Yeniden Tanımlamak 237, Yerleşkenin Mimarisi:
Osmanlı-Selçuklu Üslubuna Yeni Bir Sentez 243, Planlar:
İktidar İnşasının Mekânsal Pratikleri 249, Kamu Mimarisi
Üstünden Mücadele: Ritüele Karşı Direniş 252

Sonsöz
Kaynakça
Dizin

Okunma Sayisi : 2166
Adres : Konur Sokak 4/3 06420 Yenişehir / Ankara • E-posta : info@mimarlarodasiankara.org
Telefon : 0 312 4178665 • Faks : 0 312 4171804 • GSM Santral : 0 533 4777967
Son Güncelleme : 02.12.2022 - 16:59:41
Şu an 1 kişi online | Hukuki Şartlar ve Gizlilik Hakları