Üye Bilgileri.

size uygun bölümden devam ediniz.

sitemizdeki online işlemlerden yararlanabilmek için kayıt olup parolanızla giriş yapmanız gerekmektedir.
Daha önce insan kaynakları için bir parola aldıysanız o parolayı kullanabilirsiniz.

Henüz üye değilmisiniz? Yeni kayıt!

Detaylı Arama.

size uygun bölümden devam ediniz.

site içerisindeki tüm içerikte arama yapılmaktadır. birden fazla kelime aratabilirsiniz.


25 50 75 100

Yayınlanma Tarihine Göre
Eklenme Tarihine Göre
Başlığa Göre
Okunma Sayısına Göre

Başlıkta Açıklamada İçerikte

Aynen girildiği gibi
Kelimelerin hepsi
Kelimelerden herhangi biri
ODA ÇALIŞMALAR KENT GÜNDEMI MESLEKI UYGULAMA YAYIN ÜYELER EĞITIMLER
Enerji Kimlik Belgesi Uzmanlığı Eğitimi
Enerji Kimlik Belgesi Uzmanlığı Eğitimi
Metraj-Keşif ve İhale Dosyası Hazırlama Eğitimi
“Mimari Akustik Rapor ve Projesi Neden Gereklidir?” Semineri
D-1 TEMEL BİNA AKUSTİĞİ EĞİTİMİ
Afet Bilinci ve Temel İlk Yardım Eğitimi
D-1 TEMEL BİNA AKUSTİĞİ EĞİTİMİ
5-8 ARALIK 2019 BİLİRKİŞİLİK TEMEL EĞİTİMİ
Enerji Kimlik Belgesi Uzmanlığı Eğitimi
D-1 TEMEL BİNA AKUSTİĞİ EĞİTİMİ KAYITLARIMIZ BAŞLADI
Enerji Kimlik Belgesi Uzmanlığı Eğitimi
Enerji Kimlik Belgesi Eğitimleri (EKB) Çevrim İçi Eğitimleri Başlıyor
“Çalışma Yaşamında Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele” Eğitimi
Bilirkişilik Eğitimi
Ücretli Çalışan ve İşsiz Mimarlar için Sertifikalı Ücretsiz Eğitimler
Keşif, Metraj ve İhale Dosyası Hazırlama Eğitimi IV
Keşif, Metraj ve İhale Dosyası Hazırlama Eğitimi III
Keşif, Metraj ve İhale Dosyası Hazırlama Eğitimi II
Keşif-Metraj İhale Dosyası Hazırlama Teknikleri Eğitimi
Bilirkişilik Temel Eğitimi 2017
Bilirkişilik Temel Eğitimi 2017
2018 Yılı Ankara Şubesi Oda Bilirkişileri Listesi
Enerji Kimlik Belgesi Uzmanlığı Temel Eğitimi
"Enerji Kimlik Belgesi Uzmanlığı" Eğitimi
Bilirkişilik Temel Eğitimi
Keşif Metraj Eğitimi
EKB Uzmanı Üyelerimize Önemli Duyuru
Bilirkişiliğe Kabul Şartları
“BEP-TR 2 Oryantasyon” Eğitimi
“BEP-TR 2 Oryantasyon” Eğitimi
Üniversite Oda’ya Geliyor, Kent Akademisi Dersleri Başlıyor
Hukuk Davaları 2016 Yılı Bilirkişilik Listeleri Başvuruları
2016 Yılı Kamulaştırma Bilirkişi Listeleri
Ceza Davaları 2016 Yılı Bilirkişilik Listeleri Başvuruları
Bilirkişilik Başvuruları / Hukuk
Bilirkişilik Başvuruları / Ceza
Kamulaştırma Bilirkişiliği 2017 Listesi Başvuruları Başladı
Bilirkişilik Temel Eğitimi
ONLINE İŞL.
06 Eylül 2016

EDEP YAHU-EMRE MADRAN ANMA ETKİNLİĞİ

EDEP YAHU / 3 – 26 Eylül 2016

Aramızdan ayrılışının 3. Yılında değerli hocamız, meslektaşımız, üyemiz,  bilim insanımız Emre Madran’ı Anma etkinliğinde;  değerli Hocamızın da meslek ve akademik yaşamı boyunca başat konular arasında gördüğü ve çalışmalarını yoğunlaştırdığı,  doğal-kültürel-tarihi varlık değerlerimizin korunması ve korumada yönetsel boyutu oluşturan “ Alan Yönetimi “ konusu ele alınacaktır. 

Emre Madran Hocamızın bıraktığı yoldan yürümeye çaba sarfettiğimizi, çalışmalarını ve hedeflerini hedefimiz yaptığımızı bir kez daha söylüyor ve bu anma yıldönümünde gerçekleştireceğimiz sempozyum ile,  kentsel ve kırsal mekânların korunmasının yönetsel boyutu incelenecek, neyi - neden koruyoruz sorularına cevaplar arayacak, korumanın toplumsal kalkınmanın ve kültürel sürdürülebilirliğin ortasında bir eylem olduğu ortaya konulacaktır.

19 Ağustos 2016 tarihinde “411 Sayılı Türkiye Varlık Fonu Kurulması İle Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı “TBMM de onaylanmış ve birçok kanunda yapılan düzenlemelerle hukuk devre dışı bırakılarak, hem doğal alanlarımıza hem de 2863 sayılı kanun ile korunan alanlarının yönetimi merkezileştirilerek, doğa ve kentlerimizden oluşan yaşam alanlarımızda kontrolsüz yatırımların önü açılacaktır. Pek çok uluslar arası sözleşme ile de bağ kurularak düzenlenen  kanunlarda “izin, tahsis, ruhsat, lisans ve tesciller ile diğer kısıtlayıcı hükümler” de yer alan idari işlemler,  yapılan düzenlemeler ile her türlü idari işlem ve diğer kısıtlayıcı hükümler by-pass edilmektedir. Dolayısı ile koruma araçları işlevsiz bırakılmış olmaktadır.

Türkiye’de her geçen günün bir öncekini arattığı günleri yaşıyoruz. Bu çığırından çıkmış dünyada son kalan doğal ve kültürel alanlar da bir bir yitip gidiyor. Ormanlar, sulak alanlar, bozkırlar ve denizler artan nüfus ve yanlış politikalar nedeniyle yok oluyor. Bu yokoluşta ülkemiz ne yazık ki başı çeken bir konumda olmayı sürdürüyor. Doğaya, kültüre, sanata ve bilime verilen önemi,  sular altında kalan antik kentlerden, ormanların içerisinden geçirilen otobanlardan, yok edilen sanattan ve heykellerden görebiliyoruz.

Kentler yaşayan organizmalardır ve tarihi bir eşyayı veya belgeyi kapalı bir mekânda, müzede saklamak göreceli olarak kolaydır; buna karşılık tarihi bir kenti özelliklerini yitirmeden koruyabilmek; disiplinlerarası bir çalışma, iyi bir örgütlenme, maddi kaynak ve duyarlı bir kamuoyu desteğini (Ahunbay 1999: 27), yani koruma sürecinin iyi yönetimini gerektirir diyen bilim insanlarımızın yanı sıra,  hüküm edenlerin sermaye yanlısı davranış biçimleri çok yakıcı.

Çevre ve Şehircilik Bakanının 17 Ağustos 2016 tarihinde yapmış olduğu “ Çevreyi put yapmışız, ÇED de milletin canına okumuşlar, ÇED kuralları diyerek zulme dönüştürmüşüz, elbette deniz kenarına otel yapılacak” şeklindeki açıklaması tüm temel bilimleri, mühendislik ve mimarlık camiasını endişeye düşüren açıklamaları ile, önümüzdeki günlerin korunan alanların yönetimi üzerinde tedirgin bir sürecin yaşanacağının önemli ip uçlarını vermektedir.

Mimarlar Odası Ankara Şubesi olarak; Emre Madran Hocamızın 3. Anma Yılında;   ülkemizde son onlu yıllardan beri yıkımları “ büyüme “ ve “ kalkınma” yalanlarıyla meşrulaştıran projeleriyle tarihimize, kültürümüze ve doğaya, kısacası  tüm yaşam alanlarımıza bir taraftan telafisi olanaksız zararlar verirken diğer taraftan  kamu kaynakları fütursuzca heba  edilen bir ülkenin çocukları olmaya izin vermeyeceğimizin altını bir kez daha çizebilmek, bilimden ve teknikten yana olan tavrımızı halkımızın çıkarları lehine kullanılması mücadelemize devam edeceğimizi deklare ederiz.

Saygılarımızla

Mimarlar Odası Ankara Şubesi

44. Dönem Yönetim Kurulu 

 

Kültür Mirasının Korunması Alanında “ Emre Madran Basın Ödülü”

Kültürel ve doğal değerlerin belgelenmesi, korunması, değerlendirilmesi ve gereken hallerde çağdaş yaşam koşullarına uyarlanarak korunması, ülkemizde giderek yoğunlaşan etkinliklere konu olması, koruma ile ilgili konuları, ilk ve temel bilgileri toplu olarak vermeyi ve bir başvuru belgesi olmasını amaçlayarak çalışmalar ve yayınlar hazırlayan EMRE MADRAN;

 Kültürel ve doğal varlıkların tanımları, türleri ve bu varlıkların sorunları; korunma nedenleri; korumayla ilgili uluslararası ve ulusal yasal düzenlemeler; korumanın finansmanındaki ilkeler ve kaynaklar; korumayla ilgili ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlar; koruma uygulamalarındaki süreç; kültür varlıklarının çağdaş yaşamda değerlendirilmesi ve koruma / planlama ilişkileri üzerinde farkındalık yaratmaya verdiği çabasını sonsuza kadar saygı ve minnetle anacağız.

Koruma alanında başvurulacak temel kaynaklar hakkında yaptığı çalışmalarla mimarlık camiasının yol haritası ve mücadele aksının oluşmasına büyük katkı sunan, “bilim ve tekniğin gücünü her daim halkın çıkarları doğrultusunda “ kullanılması için kamuoyu bilgilendirmelerine özen gösteren değerli bilim insanımız Emre Madran Anma Etkinlikler / 2016 ‘da  ilk olmak üzere “ Basın Ödülü” verilecektir.

Emre Madran Basın Ödülü;  ülkemiz kültürel ve doğal varlıkların sorunları; korunma(ma) nedenleri konularında halkımızın bilgi ve bilinçlenmesine yönelik haberler veren değerli basın emekçilerinin mimarlık camiasının mücadelesine vermiş oldukları desteklerine duyduğumuz saygının göstergesi olacaktır.

Saygılarımızla

Mimarlar Odası Ankara Şubesi

44. Dönem Yönetim Kurulu 

Okunma Sayisi : 4136
Adres : Konur Sokak 4/3 06420 Yenişehir / Ankara • E-posta : info@mimarlarodasiankara.org
Telefon : 0 312 4178665 • Faks : 0 312 4171804 • GSM Santral : 0 533 4777967
Son Güncelleme : 07.06.2024 - 16:26:44
Şu an 1 kişi online | Hukuki Şartlar ve Gizlilik Hakları