Üye Bilgileri.

size uygun bölümden devam ediniz.

sitemizdeki online işlemlerden yararlanabilmek için kayıt olup parolanızla giriş yapmanız gerekmektedir.
Daha önce insan kaynakları için bir parola aldıysanız o parolayı kullanabilirsiniz.

Henüz üye değilmisiniz? Yeni kayıt!

Detaylı Arama.

size uygun bölümden devam ediniz.

site içerisindeki tüm içerikte arama yapılmaktadır. birden fazla kelime aratabilirsiniz.


25 50 75 100

Yayınlanma Tarihine Göre
Eklenme Tarihine Göre
Başlığa Göre
Okunma Sayısına Göre

Başlıkta Açıklamada İçerikte

Aynen girildiği gibi
Kelimelerin hepsi
Kelimelerden herhangi biri
ODA ÇALIŞMALAR KENT GÜNDEMI MESLEKI UYGULAMA YAYIN ÜYELER EĞITIMLER
Enerji Kimlik Belgesi Uzmanlığı Eğitimi
Enerji Kimlik Belgesi Uzmanlığı Eğitimi
Metraj-Keşif ve İhale Dosyası Hazırlama Eğitimi
“Mimari Akustik Rapor ve Projesi Neden Gereklidir?” Semineri
D-1 TEMEL BİNA AKUSTİĞİ EĞİTİMİ
Afet Bilinci ve Temel İlk Yardım Eğitimi
D-1 TEMEL BİNA AKUSTİĞİ EĞİTİMİ
5-8 ARALIK 2019 BİLİRKİŞİLİK TEMEL EĞİTİMİ
Enerji Kimlik Belgesi Uzmanlığı Eğitimi
D-1 TEMEL BİNA AKUSTİĞİ EĞİTİMİ KAYITLARIMIZ BAŞLADI
Enerji Kimlik Belgesi Uzmanlığı Eğitimi
Enerji Kimlik Belgesi Eğitimleri (EKB) Çevrim İçi Eğitimleri Başlıyor
“Çalışma Yaşamında Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele” Eğitimi
Bilirkişilik Eğitimi
Ücretli Çalışan ve İşsiz Mimarlar için Sertifikalı Ücretsiz Eğitimler
Keşif, Metraj ve İhale Dosyası Hazırlama Eğitimi IV
Keşif, Metraj ve İhale Dosyası Hazırlama Eğitimi III
Keşif, Metraj ve İhale Dosyası Hazırlama Eğitimi II
Keşif-Metraj İhale Dosyası Hazırlama Teknikleri Eğitimi
Bilirkişilik Temel Eğitimi 2017
Bilirkişilik Temel Eğitimi 2017
2018 Yılı Ankara Şubesi Oda Bilirkişileri Listesi
Enerji Kimlik Belgesi Uzmanlığı Temel Eğitimi
"Enerji Kimlik Belgesi Uzmanlığı" Eğitimi
Bilirkişilik Temel Eğitimi
Keşif Metraj Eğitimi
EKB Uzmanı Üyelerimize Önemli Duyuru
Bilirkişiliğe Kabul Şartları
“BEP-TR 2 Oryantasyon” Eğitimi
“BEP-TR 2 Oryantasyon” Eğitimi
Üniversite Oda’ya Geliyor, Kent Akademisi Dersleri Başlıyor
Hukuk Davaları 2016 Yılı Bilirkişilik Listeleri Başvuruları
2016 Yılı Kamulaştırma Bilirkişi Listeleri
Ceza Davaları 2016 Yılı Bilirkişilik Listeleri Başvuruları
Bilirkişilik Başvuruları / Hukuk
Bilirkişilik Başvuruları / Ceza
Kamulaştırma Bilirkişiliği 2017 Listesi Başvuruları Başladı
Bilirkişilik Temel Eğitimi
ONLINE İŞL.

MÜLKİYE’Tİ BİZİMDİR

 

Bir kenti kent yapan, binaları ve çevresini önemli kılan şey yaşanmışlıklardır. Bu yaşanmışlıklar taş taş üstüne koyarak, emekle, mücadeleyle oluşmuştur.  Bu nedenledir ki bazı mekânların özel anlamları vardır. Bu anlamlar ve onları üreten tarihsellik, mekânların sahiplerini ve sahipliğini bambaşka bir düzleme taşır. Böylesi mekânların dönüşümü yahut düzenlenmesi söz konusu olduğunda, barındırdıkları yaşanmışlıkların, tarihselliklerin ve anlamların zaman içinde bir araya getirdiği bir kullanıcılar kesiti ortaya çıkar. Bu kesitin genişliği ise, yapılı çevreleri tekil bireylere ait “mallar” olmaktan çıkarıp, çokluklara “mal olmuş” hale getirir. Çokluklara mal olmuş mekânların geleceğine ise, sadece “mülk sahipleri” tarafından karar verilemez.

 

Yıkım kararları kentliyle paylaşılmadan, demokrasiden uzak yöntemlerle verilemez.

Kızılay Kent Merkezi’nde geçmişimizi ve yaşanmışlıklarımızı barındıran; hem anılarımızı hem kent mekânını paylaşmamıza vesile olmuş olan yapılar birer birer ranta teslim oluyor, yıkılıyor ve yerlerini yeni, ”modern”, pahalı yapılara bırakıyor. Kızılay Binası, Milka Pastanesi, Bulvar Palas, Havagazı Fabrikası, Körfez Lokantası, Yeni Sahne birer birer hayatımızdan alınmıştı. Bugün yine bir yok olma süreciyle karşı karşıyayız: Mülkiyeliler Birliği yıkılıyor. Yerine yeni bir yapı planlanıyor. Ve yakın geçmişte yaşadığımız yok olma süreçlerine benzer biçimde, bu kez de yıkım kararları kentliyle paylaşılmadan, demokrasiden uzak yöntemlerle üretiliyor.

 

Mimarlar Odası kentin belleğine dün olduğu gibi bugün de sahip çıkacaktır.

Üyeleriyle ve kurumsal varlığıyla Yüksel Yaya Bölgesi’nde yaşayan ve bu alanda yaşanan tüm süreçlerin içinde var olan Mimarlar Odası, Yüksel Yaya Bölgesi’nin, kamusal alanları çoğaltılmış ve kültürel yaşantısı zenginleştirilmiş bir mekân olarak yeniden düzenlenmesine dün olduğu gibi bugün de karşı değildir. Ancak bu düzenleme asla ve asla yaşanmışlıklar göz ardı edilerek, anılar, simge özellikler ihmal edilerek ve mekânların tarihsellikleri yok edilerek gerçekleştirilemez. Bu bir mülkiyet geliştirme sorunu değil, bir kent demokrasisi sorunudur. Kentlilere mal olmuş yapılı çevrelere ilişkin her tür düzenleme, kentsel belleğe yapılmış bir müdaheledir. Bu müdahaleler belleğin yok edilmesine yol açacak bir sürece girmişse Mimarlar Odası kentin kolektif belleğine ve sokağın anılarına sahip çıkacaktır.

 

Mülkiyeliler Birliği’nin yeniden yapılanmasına evet – tıpkı Ulucanlar’da olduğu gibi.

Yüksel Caddesi ile Konur Sokak’ın kesiştiği köşe, yakın tarihimizin ürettiği toplumsal muhalefetin kentte biriktirdiği anlamların hem sahnesi hem de sembolüdür. Bu yüzden de bu kent parçasının “yeniden yapılanması”, tüm kentlilerin, sokak esnafının ve bu mekânın belleğini oluşturmuş tüm aktörlerin katılımıyla şekillenecek bir yeniden üretim süreci olmalıdır; tıpkı Ulucanlar Cezaevi’nin yeniden yapılanma sürecinde olduğu gibi.

 

Mimarlar Odası ve Mülkiyeliler Birliği yapıları önemlidir.

Yapılı çevrenin dönüşümüne daima bu perspektifle yaklaşmış bulunan Mimarlar Odası Ankara Şubesi, Yüksel Yaya Bölgesi’nin kalbi konumunda bulunan Mülkiyeliler Birliği yapılarının ve çevresinin yeniden düzenlenmesi 3 yıl önce gündeme geldiğinde, yine aynı bakış açısı ile sürece dâhil olmuştur. Bölgenin, gerek yaşayan bir kent parçası, gerekse toplumsal muhalefetin barınabildiği ve kendini yeniden üretebildiği bir kamusal niş olarak var olabilmesinin önemli iki kurumsal dayanağı Mimarlar Odası ve Mülkiyeliler Birliği olmuştur. Kentsel toplumsal yaşantının gündelik kültürüyle politik boyutunun çakıştığı, bu anlamda da kamusal mekân olma vasfını hakkıyla taşıyan bu alan, bizim için önemli ve özel bir gündem maddesidir. Böyle olmaya da devam edecektir.

 

Katılımcı ve şeffaf olmayan süreçlerin parçası değiliz.

Mimarlar Odası ve Mülkiyeliler Birliği, bu kentsel alanın kamusal yaşantısını besleyecek ve zenginleştirecek bir çaba doğrultusunda Mülkiyeliler Birliği alanının yeniden dönüşümünü önemsemiş, böylesi bir dönüşüm projesinin hem üretim hem de uygulama süreçlerinde demokratik bir yapılanma ve kent demokrasisi süreci tanımlamıştır. Bu tanımlar içerisinde hiçbir zaman var olan belleğin yok edilmesi ve yıkılması olmamıştır. Gelişen süreçte katılımcı bir modelin yaşama geçirilememesi ve şeffaflıktan uzak bir yönelimin ortaya çıkması ile birlikte, Mimarlar Odası uyarılarını yaparak süreçten çekilmiştir.

 

Mimarlar Odası kentlilerin katılımının sağlanacağı her türlü demokratik sürece katkı vermeye hazırdır.

Bugün gelinen noktada TMMOB Mimarlar Odası Ankara Şubesi,  geçmişte durduğu noktadır. Yüksel Yaya Bölgesi’nin kamusal niteliğinin artırılması, bu alandaki kültürel yaşantının beslenmesi ve zenginleştirilmesi, kolektif belleğin taşıyıcısı olan yapıların korunarak dönüşümünün sağlanması mümkündür. Mimarlar Odası, bu duyarlıklarla ve kentlilerin katılımının sağlanacağı şeffaf ve katılımcı bir süreçle örgütlenecek dönüşüm süreçlerine her türlü katkıyı vermeye hazırdır. Buna karşılık, Mimarlar Odası, bu güne kadar olduğu gibi, katılımı yadsıyan, şeffaflıktan uzak biçimde cereyan eden ve kentsel yaşantıyı rant kaygılarına kurban eden her türlü proje ve dönüşüm sürecine karşı, kent belleğini ve onu var eden yapılı çevreyi korumak için var gücüyle mücadele edecektir.

 

Mülkiyeliler Birliği yapılarının dönüşümü, ne yapı üretimi anlamında, ne de gayrimenkul yatırımı anlamında teknik bir süreç değildir. Mülkiyeti de –tıpkı Mimarlar Odası binası için söz konusu olduğu gibi– sadece tapu belgesiyle sınırlı değildir. Yüksel Yaya Bölgesi’nin de, Mülkiye yapılarının da Mülkiye’ti kentlinindir, bizimdir.

 

TMMOB Mimarlar Odası Ankara Şubesi Yönetim Kurulu

Okunma Sayisi : 9976
Adres : Konur Sokak 4/3 06420 Yenişehir / Ankara • E-posta : info@mimarlarodasiankara.org
Telefon : 0 312 4178665 • Faks : 0 312 4171804 • GSM Santral : 0 533 4777967
Son Güncelleme : 07.06.2024 - 16:26:44
Şu an 1 kişi online | Hukuki Şartlar ve Gizlilik Hakları