Üye Bilgileri.

size uygun bölümden devam ediniz.

sitemizdeki online işlemlerden yararlanabilmek için kayıt olup parolanızla giriş yapmanız gerekmektedir.
Daha önce insan kaynakları için bir parola aldıysanız o parolayı kullanabilirsiniz.

Henüz üye değilmisiniz? Yeni kayıt!

Detaylı Arama.

size uygun bölümden devam ediniz.

site içerisindeki tüm içerikte arama yapılmaktadır. birden fazla kelime aratabilirsiniz.


25 50 75 100

Yayınlanma Tarihine Göre
Eklenme Tarihine Göre
Başlığa Göre
Okunma Sayısına Göre

Başlıkta Açıklamada İçerikte

Aynen girildiği gibi
Kelimelerin hepsi
Kelimelerden herhangi biri
ODA ÇALIŞMALAR KENT GÜNDEMI MESLEKI UYGULAMA YAYIN ÜYELER EĞITIMLER
Enerji Kimlik Belgesi Uzmanlığı Eğitimi
Enerji Kimlik Belgesi Uzmanlığı Eğitimi
Metraj-Keşif ve İhale Dosyası Hazırlama Eğitimi
“Mimari Akustik Rapor ve Projesi Neden Gereklidir?” Semineri
D-1 TEMEL BİNA AKUSTİĞİ EĞİTİMİ
Afet Bilinci ve Temel İlk Yardım Eğitimi
D-1 TEMEL BİNA AKUSTİĞİ EĞİTİMİ
5-8 ARALIK 2019 BİLİRKİŞİLİK TEMEL EĞİTİMİ
Enerji Kimlik Belgesi Uzmanlığı Eğitimi
D-1 TEMEL BİNA AKUSTİĞİ EĞİTİMİ KAYITLARIMIZ BAŞLADI
Enerji Kimlik Belgesi Uzmanlığı Eğitimi
Enerji Kimlik Belgesi Eğitimleri (EKB) Çevrim İçi Eğitimleri Başlıyor
“Çalışma Yaşamında Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele” Eğitimi
Bilirkişilik Eğitimi
Ücretli Çalışan ve İşsiz Mimarlar için Sertifikalı Ücretsiz Eğitimler
Keşif, Metraj ve İhale Dosyası Hazırlama Eğitimi IV
Keşif, Metraj ve İhale Dosyası Hazırlama Eğitimi III
Keşif, Metraj ve İhale Dosyası Hazırlama Eğitimi II
Keşif-Metraj İhale Dosyası Hazırlama Teknikleri Eğitimi
Bilirkişilik Temel Eğitimi 2017
Bilirkişilik Temel Eğitimi 2017
2018 Yılı Ankara Şubesi Oda Bilirkişileri Listesi
Enerji Kimlik Belgesi Uzmanlığı Temel Eğitimi
"Enerji Kimlik Belgesi Uzmanlığı" Eğitimi
Bilirkişilik Temel Eğitimi
Keşif Metraj Eğitimi
EKB Uzmanı Üyelerimize Önemli Duyuru
Bilirkişiliğe Kabul Şartları
“BEP-TR 2 Oryantasyon” Eğitimi
“BEP-TR 2 Oryantasyon” Eğitimi
Üniversite Oda’ya Geliyor, Kent Akademisi Dersleri Başlıyor
Hukuk Davaları 2016 Yılı Bilirkişilik Listeleri Başvuruları
2016 Yılı Kamulaştırma Bilirkişi Listeleri
Ceza Davaları 2016 Yılı Bilirkişilik Listeleri Başvuruları
Bilirkişilik Başvuruları / Hukuk
Bilirkişilik Başvuruları / Ceza
Kamulaştırma Bilirkişiliği 2017 Listesi Başvuruları Başladı
Bilirkişilik Temel Eğitimi
ONLINE İŞL.

HEKİMHAN “MADEN, MEKÂN, DOĞA, TARİH” MİMARLIK ÖĞRENCİLERİ YAZ KAMPI

22 -30 Temmuz 2017

AMAÇ                                 :

Mimarlık bölümlerinde okuyan ve aday meslektaş olan mimarlık öğrencilerinin katılımcı mimarlık süreçleri ile tanışmaları ve yere ait üretim süreci ve yaratıcılığın açığa çıkartılarak mimarlığın toplumla buluşmasının sağlanmasıdır. İkinci bir eğitim ve öğrenme alanı olarak tanımlanan yaz kamplarının mimarlıkla ilgili alanlarda teorik ve pratik süreçlerin yaşam içerisinde değişik disiplinler ve kullanıcılar ve karar vericilerle birlikte ele alınmasını hedeflemektedir. Çok yönlü bir öğrenme alanı olan öğrenci kampları ülkenin dört bir yanında eğitim gören aday meslektaşlarımızın bilgi ve öğretilerini paylaşarak kolektif projeler üzerinde ortaklaştırma,yaşanabilir kentler ve nitelikli mimari konusunda yaratıcılıklarını açığa çıkartan üretim atölyeleri işlevi görmektedir.

Yerleşim dokuları ve kültürel alanlarının insan kullanıma açılmasında kent ve kırsal tüm açık alanlarda ekonomik, işlevsel ve estetik fiziki plan ve tasarım projeleri üreten mimar adayları için düzenlenen yaz kampı çalışma alanı için Malatya İliHekimhan İlçesiseçilmiştir.

Mimarlık disiplini kentsel-kültürel ve sosyal yaşam alanlarının planlı bir disiplinde yaşama kazandırılmasının yanında sanatı da içinde barından, yaşamı şekillendiren coğrafyadan etkilenen bir bilimsel bütünlüğün bir parçası olması nedeni ile çok disiplinli bir çalışma olarak ele alınmıştır. Malatya İliHekimhan İlçesinincoğrafi, tarihsel, sosyal ve ekonomik özellikleri ile bir yerleşimi nasıl şekillendirdiği, maden,mekân ve doğanın yaşama nasıl katıldığı ve yere ait olmayı nasıl sağladığı,Hekimhan Belediyesi ev sahipliğinde özel bir çalışma alanı olarak deneyimlenmesi planlanmıştır.

Hekimhan’ı çevreleyen maden yatakları, topoğrafyası, tepe doruklarından yansıyan vistası, dere yatakları, tarihi dokusu, geleneksel mimarisi ve festivalleri ile çeşitli kültür ve turizm varlıklarını içinde barındıran çoklu değerler beldesi olma durumu ile mimarlık öğrencileri için bütünsel bir atölye olarak önemli bir değer katacaktır.

KAPSAM                                           :

Mimarlık öğrencileri yaz kampı çalışmaları temel olarak 4 alan üzerinde yapılacak fikir projelerinin üretim süreçlerinin koordine edilmesini kapsamaktadır. Yaz Okulu’nun beşinci alanında ise proje grupları içerisinde üretilen süreçlerin ulaşım planlaması ve kentsel ulaşım planı ile yeni proje alanlarının ilişkilendirilmesi süreci gerçekleştirilecektir. Bu kapsamda proje çalışma alanları aşağıdaki şekilde belirlenmiştir.

1: HekimhanDemir Çelik Tesisleri Yerleşkesinin Yeniden İşlevlendirilmesi(rölövelerin alınması, yapı çizimleri, yeniden işlev verilmesi vb.)

2:HekimhanDemir Çelik Tesislerinin peyzaj düzenlemesi, animasyonları vb.

3: Tescilsiz tarihi yapıların tespiti ve rölöve –restorasyon projesi, envanter fişlerinin hazırlanması, Tarihsel potansiyelin açığa çıkartılmasıvb.

4: Hekimhan’ın tarihçesi, turizm ve kültür potansiyelinin açığa çıkartılması, vizyon oluşturulması, sözlü tarih vb.

5: Tüm atölyelerin üretim süreçlerinde son sürecin şekillenmesinde proje alanlarının ve kentsel planlama ve ulaşım sürecindeki entegrasyonun tartışılması şeklinde planlanmıştır.

Katılımcı Öğrenciler dört ayrı grupta, bir yandan proje yürütücülerinin eşliğinde üretim sürecini koordine ederken, bir yandan da yürütücülerin ve yere ait değerlerin yerel unsurlar tarafından sunumları ile bir öğrenme süreci yaşayacaklardır.

Yaz kampı çalışmaları kapsamında Mimarlar Odası birimlerinin mimarlığın toplumla buluşması ve mimarlık kültürünün yaygınlaşması için mimarlık ve halk buluşmaları, söyleşiler, geleneksel değerlerin paylaşılması, kültürel değerlerin yerinde deneyimlenmesi ve kültürel gezi programları” gerçekleştirecektir.

Atölye çalışmaları sonucunda ürünlerin toplumla buluşması vetartışmaları, halk, yerel yönetim ve karar vericilerin katılımı ile gerçekleşecektir.

YERE AİT POTANSİYEL            :

Tarihi dokusu ve renkli topografyası ile dikkat çeken Hekimhan ilçesi tarihsel süreçte taşıdığı misyon ile birlikte yaşadığı değişim ve dönüşüm ile dikkat çekicidir.

Mezopotamya ve İran üzerinden gelerek Anadolu’yu aşan ve Akdeniz havzasına açılan tarihi kervan yolu kollarından birinin üzerinde bulunan Hekimhan, aynı zamanda antik çağdan itibaren doğu-batı eksenli askeri manevralar sırasındaki askeri stratejik konumu ile de ilginç bir mekânsal varoluş tarihçesinde yatan çeşitlilik sebebi ile mimarlık disiplinin çalışma alanı olarak seçmesine neden olmuştur.

Tarihi izler ve yerleşim dokusu ilişkisinin gelişimi mimarlık disiplininin çalışma alanlarından olup, yerleşmelerin hemen ve kendiliğinden meydana gelen coğrafi bir olgu olmadığı, zaman sürecine bağlı olarak, günün koşullarına uygun biçimlerde değiştiği ve dönüştüğü mekânsal organizasyonların tespiti, sorun-çözüm odaklarının fikirsel tartışmaları, çalışma alanımızın öznesini oluşturmaktadır. Bu sebeple öncelikle tarihin izleri, yerleşmeler ve coğrafya, yaz kampının Hekimhan’a mimari dokunuşlarımızın temelini oluşturacaktır.

İnsan ile doğal ortam etkileşmesinin en güzel örneklerinden biri olan yerleşmeleri, tarihsel coğrafya boyutları veönemli proje alanları ile birlikte, tarihi mimari örneklerinin taramaları, röleve ve restitüsyon çalışmalarının pratik yaşamdaki süreçlerinin eğitim programı ile birlikte tarihçenin araştırılacağı yaz kampı çalışmasındafikir projesi üretilmiş proje alanları ile kentsel planlama ve ulaşım sorunu çözüm önerilerinin değerlendirilmesi gerçekleştirilecektir.

Tarihi Taşhan, Köprülü Mehmet Paşa Camii ve tescilli sivil mimari örnekleri ile birlikte Girmana Kanyonu, Yamadağı, Hasançelebi, Ilıca, Dipsiz Göl, Yücekaya, Hitit Yazıtı, Çimenlik Kalesi, Yayladamı Tümülüsleri vb. doğal ve kültürel varlıklar ile birlikte demir madenin ilçeyi biçimlendiriş şekli proje üretim sürecinde hem mimari hem maden ve yaşam ilişkisinin izleri, tarihi ve görsel nitelikleri ile zamanın durduğu izlenimini veren Hekimhan toprakları, birçok yapıyı bünyesinde harmanlayabilmiş önemli bir açık hava müzesi özelliğinden dolayı önemli bir katmandır.

Ülkemizin en eski yerleşimlerinden biri olan ve doğal ve sosyo-kültürel güzelliğe sahip, mimarlık meslek disiplini açısından da bir çok katmanı bir arada barındırması ile gösterdiği iklimsel farklılıkları sebebiyle önemli bir çalışma alanı olan seçilen Hekimhan’da gerçekleştirilecek yaz okulu ile mesleğe üniversite sıralarında hazırlanan tüm öğrencilerimiz için önemli bir deneyim ve bakış açısı kazandıracaktır.

Doğu Anadolu bölgesinin ´Yukarı Fırat´ bölümünde yer alan Hekimhan,  doğuda Arguvan, batıda Kuluncak ve Darende, kuzeyde Sivas iline bağlı Kangal, güneyde Yazıhan, Akçadağ veMalatyaile çevrili olup, coğrafi açıdan dağlık ve engebeli bir topoğrafyaya sahip, rakımı ise merkezde 1040 metrede olan nüfusun köylerde daha fazla olması ile de dikkat çekicidir. Dağlarda genellikle orman yok denecek kadar az olması, çok dik ve ormansız olması sağanak yağışlarda taşkınlara ve hızlı erozyona sebep olması, Keban ve Karakaya barajlarının etkisiyle ılıman iklime daha yatkın olması, merkezden geçenKuruçayveYağca çayının ilçenin akarsuları ile sutaşıma kapasitesinin mevsimsel değişimlerinin yaşandığı suların kuruyacak kadar azalıyor olması, ova düzlükleri, Fırat´ın kollarından biri olan ve ilçe topraklarındankuzeybatı – güneydoğudoğrultusunda geçen Kuruçay´ın vadisinin genişlediği kesimlerde ovaların toplanıyor olması, bu düzlüklerdenkuzeyde yeralanlar hayvancılık, güneydekiler isebitkisel üretimin gelişmiş olması gibi parametreler proje alanlarımızda alacağımız plan kararları, ilke ve esasları biçimlendiren parametreler olacaktır.

Hekimhan Belediyesi Başkanlığı ile birlikte ortak proje üretecek olan Mimarlar Odası Adana, Ankara, Balıkesir, Elazığ, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, İzmir, Kayseri, Malatya, Mersin Şubeleri; atölye konuları üzerinde; planlama ve tasarım ilke kararlarının ve alan kullanım kararlarının alınması için gerekli etütlerin yapılarak kesin gereksinim programlarının alan verilerine dayandırılarak hazırlanacak olan tasarım proje çalışmaları yapmak üzere ülke genelinde 11 değişik ilüniversitesinde eğitim gören  öğrencisi ve öğretim üyesi ile birlikte Hekimhan’da yaz okulu gerçekleştirilecektir.

Dört Atölye programı içerisinde gerçekleştirilecek yaz okulunda;

-Kentsel dokunun doğal ve kültürel mekânsal organizasyonun birlikte harmanlanmasında oluşabilecek tasarım teknikleri üzerine mesleki ilke ve esasların pratik yaşamla buluşacağı yaz okulunda,  planlama ve tasarım kararlarının alınması süreçlerini deneyimlemek, kamunun olanaklarının araştırıp ihtiyaç programları ile birlikte çağdaş yaşam koşullarının kent ve kentsel kültürel değerlerin koruyarak kullanıma açmak, ekonomik ve estetik koşullarıdeğerlendirmek ve doğal peyzajların arazi biçimlendirme ve alan kullanım kararları çalışmalarının gerçekleştirmek,proje alanı olan Demir Çelik Fabrikası Yerleşkesinin Yeniden İşlevlendirilmesi ile birlikteHekimhan Deresi ve Vadisinin Hekimhan ilçesi ile buluşmasını sağlamak ve kent merkezi ile ilişkisini güçlendirecek senaryoları yazmak, tasarım teknikleri ve donatı elemanlarının seçimlerinin yapılarak yapıların yeniden kamu kullanımına açılmasını sağlamak,

-Türkiye'nin en önemli 10 tarihi hanından biri ve Selçuklu döneminin gelenekselleşmiş, kapalı avlulu hanlarından bir örnek olan moloz ve kesme taştan yapılan dikdörtgen planlı avlulu ve kapalı bölümlerden meydana gelmiş, dışarıdan payandalarla desteklenmiş duvar örnekleri ile önemli bir kültür mirası olan Taşhan gibi bir yapıya sahip olan Hekimhan ilçesindeki diğer kültür varlıklarının tespit yöntemleri ile birlikte, tescil başvurularının yapılması için gerekli envanter, rölöve ve restitüsyon çalışmalarının pratik yaşamdaki sürecini deneyimlemek,

-Kent ve yakın çevresi ulaşım güzergahları ulaşım planlama ve projelendirme çalışmalarında, ulaşım ağı içerisinde kalan alanlarda öncelikle ekolojik eşiklerin olup olmadığı, var ise koruma kullanım analizlerinin yapılması, önlemlerin alınması ile ilgili raporlama çalışmaları ve tasarım ve projelendirme çalışmaları gerçekleştirmek amaçlanmaktadır.

Bu yıl şubelerle birlikte ikincisi düzenlenecek olan mimarlık öğrencileri yaz kampında, Mimarlar Odası Şubelerinin, ilgili üniversitelerin öğretim elemanlarının/öğrencilerinin Hekimhan Belediyesi ortaklığında, 9 gün sürdürülecektir.

Hekimhan Yaz Okulunda” fikir alış-verişi ortamında üretilecek olan planların ve projelerin Hekimhan Belediye Başkanlığı için fikir altyapısını oluşturacak olup, bir sonraki aşama olarak belediyece uygulama projelerinin yapılarak kente kazandırılması hedeflenmektedir. Böylece hem yaz okulu kampında ortaya konan emeğin hayata geçirilmesi sağlanacak, hem de Hekimhan Belediyesi’ne önemli bir destek sağlanmış olacaktır.

KAMP TAKVİMİ                            : 

Mimarlık Öğrencileri Yaz kampı 22-30 Temmuz 2017 tarihlerinde Hekimhan gerçekleşecektir.

DÜZENLEYEN KURUMLAR                    :

TMMOB Mimarlar Odası Adana Şubesi, Ankara Şubesi,Balıkesir Şubesi, Elazığ Şubesi, Eskişehir Şubesi, Gaziantep Şubesi, Hatay Şubesi, İzmir Şubesi,Kayseri Şubesi, Malatya Şubesive Mersin Şubesi ve Hekimhan Belediyesi

ÖĞRENCİ YAZ KAMPI ÇALIŞMA GRUPLARI YÜRÜTÜCÜLERİ                          :

Cansen Kılıççöte, Mimar, Restorasyon Uzmanı

Erhan Öncü, Mimar, Ulaşım Uzmanı

Doç. Dr .Gaye Birol Özerk, Mimar, Balıkesir Üniversitesi Mimarlık Bölümü

Doç. Dr. Gül Köksal, Mimar, Kocaeli Dayanışma Akademisi

Hatice Karaca, Peyzaj Mimarı, Bilkent Üniversitesi Kentsel Tasarım ve Peyzaj Mimarlığı Bölümü Öğretim Görevlisi

Nazlı İpek Mavuşoğlu, Yüksek Mimar, İTÜ

Semra Ener, Mimar, Restorasyon Uzmanı

ÇOCUK VE KADIN ÇALIŞMALARI YÜRÜTÜCÜLERİ

Ayça Akın Hamarat

Tezcan Karakuş Candan

Okunma Sayisi : 2506
Adres : Konur Sokak 4/3 06420 Yenişehir / Ankara • E-posta : info@mimarlarodasiankara.org
Telefon : 0 312 4178665 • Faks : 0 312 4171804 • GSM Santral : 0 533 4777967
Son Güncelleme : 17.07.2024 - 14:27:08
Şu an 1 kişi online | Hukuki Şartlar ve Gizlilik Hakları