Üye Bilgileri.

size uygun bölümden devam ediniz.

sitemizdeki online işlemlerden yararlanabilmek için kayıt olup parolanızla giriş yapmanız gerekmektedir.
Daha önce insan kaynakları için bir parola aldıysanız o parolayı kullanabilirsiniz.

Henüz üye değilmisiniz? Yeni kayıt!

Detaylı Arama.

size uygun bölümden devam ediniz.

site içerisindeki tüm içerikte arama yapılmaktadır. birden fazla kelime aratabilirsiniz.


25 50 75 100

Yayınlanma Tarihine Göre
Eklenme Tarihine Göre
Başlığa Göre
Okunma Sayısına Göre

Başlıkta Açıklamada İçerikte

Aynen girildiği gibi
Kelimelerin hepsi
Kelimelerden herhangi biri
ODA ÇALIŞMALAR KENT GÜNDEMI MESLEKI UYGULAMA YAYIN ÜYELER EĞITIMLER ONLINE İŞL.

TMMOB
MİMARLAR ODASI ANKARA ŞUBESİ
40. DÖNEM YÖNETİM KURULU TOPLANTISI

Toplantı Tarihi    : 31.03.2009
Toplantı No       : 55
Toplantı Saati    : 18.30

Asıl Üyeler       : Nimet Özgönül, Manolya Tokalı, Ali Hakkan, Tezcan Karakuş Candan, Y.Yeşim Uysal , Haluk Kara, Demet Gülhan
Yedek Üyeler   : -
Diğer Katılanlar: Banu Barutcu Akpınar, Esin Bölükbaş, Müge Gök, Evin Deniz, Gökçe Er, Deniz Aygün, Ayşe Mutlu Sonbahar, Melda Aydan

GÜNDEM                     :

1. Yönetim Kurulu Kararlarının Okunup İmzalanması

2.Bilgilendirme

2.1.Kent İzleme Merkezi tarafından 27 Mart 2009 tarihinde gerçekleştirilen Danışma Kurulu hk.(gündeme alındı )

2.2. 30 Mart 2009 tarihinde gerçekleştirilen Delegasyon Danışma Kurulu hk.(gündeme alındı)

2.3. Yerel Yönetim Seçim sonuçları hk.(gündeme alındı)

2.4.Kent Düşleri 4 – Kızılay Meydan Olsun Yarışması hk.

2.5. Genel Merkez’in 13-14 Mart 2009 tarihinde Konya’da gerçekleştirdiği MYK toplantı kararları ile ilgili 30.03.2009 tarih ve 1160 Sayılı yazısı hk.

2.6.T.C. Danıştay Altıncı Dairesinin Atatürk Orman Çiftliği ile ilgili 25.03.2009 tarih ve 1116 sayılı yazısı hk.

2.7.Ankara 11.İdare Mahkemesinin Kıbrıs, Bayındır ve Yakupaptal köyleri arasında kalan taşocağı ile ilgili 30.03.2009 tarih ve 1161 sayılı yazısı hk.

2.8.24 Mart 2009 tarihinde gerçekleştirilen SMGM Bilim Danışma Kurulu toplantısı hk.

3.Şube Çalışmaları hk.

3.1. 30 Mart 2009 ve 31 Mart 2009 tarihlerinde gerçekleştirilen İşyeri Temsilcilik seçimleri hk.

3.2.Yayın çalışmaları hk.

    -Bülten ve Dosya’ya İSSN alınması hk.

    -Öğrenci Komisyonun bültenin eki olarak çıkartacakları yayın hk.

3.3. Belediye Meclis kararları hk.

3.4. Soruşturma ve Uzlaştırma Kurulu kararları hk.(kapalı gündem)

3.5.Europa Nostra üyeliği hk.

4.Temsilciliklerden Gelen Konular hk.

4.1.Nevşehir Temsilciliği Yönetim Kurulu değişikliği ile ilgili 31.03.2009 tarih ve 1167 sayılı yazısı hk.

5.Personel ile ilgili Konular hk.(kapalı gündem)

6. Bu Hafta Gerçekleştirilecek Toplantılar hk.


6.1. Süreli Yayın Kurulu Toplantısı

Tarih                 : 01 Nisan 2009

Saat                 : 19.00

Yer                   : Mimarlar Odası Ankara Şubesi Toplantı Salonu

Katılımcılar        : Kurul üyeleri  

6.1. Mesleki Denetim Komisyonu Toplantısı

Tarih                 : 01 Nisan 2009

Saat                 : 18.00

Yer                   : Mimarlar Odası Toplantı Salonu

Katılımcılar        : Komisyon üyeleri  

6.2. Soruşturma ve Uzlaştırma Kurulu Toplantısı

Tarih                 : 02 Nisan 2009

Saat                 : 14.00

Yer                   : Mimarlar Odası Ankara Şubesi Toplantı Salonu

Katılımcılar        : Kurul Üyeleri  

6.3. Meslek Yılına Saygı Töreni

Tarih                 : 04 Nisan 2009

Saat                 : 18.30-20.30

Yer                   : Gazi Üni.Kültür Merkezi

Katılımcılar        : Üyeler  

KARARLAR      :

1.G(3.1.) Öncüoğlu Mimarlık ve Şehir Planlama Tic.Ltd.Şti’nde 30 Mart 2009  tarihinde yapılan seçimle İşyeri Temsilcisi olarak Işıl Düşmez Kocaoğlu ve Seda Ertuğ’un,

Sel-Kom Telekominikasyon Enerji Proje San.Taah.Ltd.Şti.’nde 31 Mart 2009 tarihinde yapılan seçimle İşyeri Temsilcisi olarak F.Özden Özçekiç ve H.Pınar Dinçer’in seçilmesine, atamaların Genel Merkez’e iletilmesine,

G(3.2.) Şube Bülten ve Dosya’sına İSSN alınmasının uygunluğuna, Dosya’nın sahibi ve sorumlu yazı işleri müdürü olarak Nimet Özgönül ‘e yetki verilmesine,

-Öğrenci Komisyonun hazırladıkları yayının bültenin eki olarak çıkartılmasına, tekliflerin alınmasına, Sekreter Üye Ali Hakkan ve Sayman Üye Tezcan Karakuş Candan’a yetki verilmesine,

G(3.3.)  Ballıkuyumcu İmar Planı Değişikliği 12.02.2009 tarih ve 410 sayılı kararın yürütmesinin durdurulması

ve iptali için dava açılmasına ve Genel Merkez’den yetki alınmasına,

“Kentsel dönüşüm projeleri çerçevesinde yapılan sözleşmeler gereği Belediyemiz mülküne geçen taşınmazlar üzerine “ belediyemiz ile sözleşme yapan hak sahiplerine tahsislidir.” Şerhi işlenmesine ilişkin oylanarak oy çokluğuyla kabul edilen 13.02.2009 tarih ve 424 sayılı kararın yürütmesinin durdurulması ve iptali için dava açılmasına ve Genel Merkez’den yetki alınmasına,

Karagedik Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Proje Alanı 13.02.2009 tarih ve 444 sayılı kararın yürütmesinin durdurulması ve iptali için dava açılmasına ve Genel Merkez’den yetki alınmasına,

Etimesgut Yapracık Kentsel Dönüşüm 13.02.2009 tarih ve 445 sayılı kararın yürütmesinin durdurulması ve iptali için dava açılmasına ve Genel Merkez’den yetki alınmasına,

Gölbaşı İncek İmar Planı değişikliği 13.02.2009 tarih ve 447 sayılı kararın yürütmesinin durdurulması ve iptali için dava açılmasına ve Genel Merkez’den yetki alınmasına,

Çukurambar Kentsel Dönüşüm 13.02.2009 tarih ve 449 sayılı kararın yürütmesinin durdurulması ve iptali için dava açılmasına ve Genel Merkez’den yetki alınmasına,

1/1000 Çukurambar Kentsel Dönüşüm 13.02.2009 tarih ve 454 sayılı kararın yürütmesinin durdurulması ve iptali için dava açılmasına ve Genel Merkez’den yetki alınmasına,

Etimesgut Yapracık 1/5000 imar planı değişikliği 13.02.2009 tarih ve 455 sayılı kararın yürütmesinin durdurulması ve iptali için dava açılmasına ve Genel Merkez’den yetki alınmasına,

Etimesgut Yapracık 1/1000 uygulama imar planı 13.02.2009 tarih 460 sayılı kararın yürütmesinin durdurulması ve iptali için dava açılmasına ve Genel Merkez’den yetki alınmasına,

Ankara Garı- Kentsel Dönüşüm 1/5000 1/1000 13.02.2009 tarih 462 sayılı kararın yürütmesinin durdurulması ve iptali için dava açılmasına ve Genel Merkez’den yetki alınmasına,

Karagedik Kentsel Dönüşüm 1/1000 13.02.2009 tarih 464 sayılı kararın yürütmesinin durdurulması ve iptali için dava açılmasına ve Genel Merkez’den yetki alınmasına,

G(3.4.) kapalı gündem

G(3.5.)Europa Nostra üyelik ücretinin ödenmesine,konu ile ilgili Genel Merkez ile görüşülmesine,

G(3.6.)Kent İzleme Merkezi ile ilgili Oda içi Atölye çalışması yapmak üzere Yönetim Kurulu ve sekreterya ile toplantı yapılmasına,

G(3.7.)10-11-12 Nisan 2009 tarihinde gerçekleştirilecek Olağanüstü Genel Kurul öncesi Delege Danışma Kurulu’na sunulan yönetmelik değişiklikleri ile ilgili çalışmaların geliştirilmesine, hazırlanan yönetmelik önerilerinin bir kitapçıkta toplanmasına, basım, çoğaltma ve dağıtım konusunda Sekreter Üye Ali Hakkan ve Sayman Üye Tezcan Karakuş Candan’a yetki verilmesine,

G(3.8.)Yerel Yönetim Seçim sonuçlarının değerlendirilmesi üzerine Dosya yapılmasına,

2.G(4.1.)Nevşehir Temsilciliği Yönetim Kurulu’nun 04.03.2009 tarih ve 25 nolu toplantısında alınan Yönetim Kurulu görev dağılımı değişikliği kararının uygunluğuna, Genel Merkez’e iletilmesine, Temsilciliklere bildirilmesine,

3.G(5.1.)Şube Hukuk Danışmanı olarak görev yapacak olan Fevzi Özlüer’in Hukuk Danışmanı Sözleşmesinin hazırlanması için  Mali Müşavir Vehbi Turan’dan görüş alınmasına, sözleşmenin hazırlanması ve karşılıklı olarak imzalanması konusunda Sekreter Üye Ali Hakkan ile Sayman Üye Tezcan Karakuş Candan’a yetki verilmesine,

- Deneme Süreleri biten Müge B. Gök , Gökçe Er, Evin Deniz, Harun Ziya Genco Dönmez ile sözleşme imzalanmasının uygunluğuna, sözleşmelerinin düzenlenmesi ve imzalanması konusunda Sekreter Üye Ali Hakkan ile Sayman Üye Tezcan Karakuş Candan’a yetki verilmesine,

KARAR VERİLDİ.

 

Nimet Özgönül                                     Manolya Tokalı                                     Ali Hakkan
Başkan                                                II. Başkan                                             Sekreter Üye

 

 

 

Tezcan Karakuş Candan                       Y.Yeşim Uysal                                     Haluk Kara
Sayman Üye                                        Üye                                                        Üye

 

 

            Demet Gülhan

Üye

Okunma Sayisi : 5497
Adres : Konur Sokak 4/3 06650 Yenişehir / Ankara • E-posta : info@mimarlarodasiankara.org
Telefon : 0 312 4178665 • Faks : 0 312 4171804 • GSM Santral : 0 533 4777967
Son Güncelleme : 18.05.2018 - 17:34:02
Şu an 47 kişi online | Hukuki Şartlar ve Gizlilik Hakları