Üye Bilgileri.

size uygun bölümden devam ediniz.

sitemizdeki online işlemlerden yararlanabilmek için kayıt olup parolanızla giriş yapmanız gerekmektedir.
Daha önce insan kaynakları için bir parola aldıysanız o parolayı kullanabilirsiniz.

Henüz üye değilmisiniz? Yeni kayıt!

Detaylı Arama.

size uygun bölümden devam ediniz.

site içerisindeki tüm içerikte arama yapılmaktadır. birden fazla kelime aratabilirsiniz.


25 50 75 100

Yayınlanma Tarihine Göre
Eklenme Tarihine Göre
Başlığa Göre
Okunma Sayısına Göre

Başlıkta Açıklamada İçerikte

Aynen girildiği gibi
Kelimelerin hepsi
Kelimelerden herhangi biri
ODA ÇALIŞMALAR KENT GÜNDEMI MESLEKI UYGULAMA YAYIN ÜYELER EĞITIMLER
Enerji Kimlik Belgesi Uzmanlığı Eğitimi
Enerji Kimlik Belgesi Uzmanlığı Eğitimi
Metraj-Keşif ve İhale Dosyası Hazırlama Eğitimi
“Mimari Akustik Rapor ve Projesi Neden Gereklidir?” Semineri
D-1 TEMEL BİNA AKUSTİĞİ EĞİTİMİ
Afet Bilinci ve Temel İlk Yardım Eğitimi
D-1 TEMEL BİNA AKUSTİĞİ EĞİTİMİ
5-8 ARALIK 2019 BİLİRKİŞİLİK TEMEL EĞİTİMİ
Enerji Kimlik Belgesi Uzmanlığı Eğitimi
D-1 TEMEL BİNA AKUSTİĞİ EĞİTİMİ KAYITLARIMIZ BAŞLADI
Enerji Kimlik Belgesi Uzmanlığı Eğitimi
Enerji Kimlik Belgesi Eğitimleri (EKB) Çevrim İçi Eğitimleri Başlıyor
“Çalışma Yaşamında Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele” Eğitimi
Bilirkişilik Eğitimi
Ücretli Çalışan ve İşsiz Mimarlar için Sertifikalı Ücretsiz Eğitimler
Keşif, Metraj ve İhale Dosyası Hazırlama Eğitimi IV
Keşif, Metraj ve İhale Dosyası Hazırlama Eğitimi III
Keşif, Metraj ve İhale Dosyası Hazırlama Eğitimi II
Keşif-Metraj İhale Dosyası Hazırlama Teknikleri Eğitimi
Bilirkişilik Temel Eğitimi 2017
Bilirkişilik Temel Eğitimi 2017
2018 Yılı Ankara Şubesi Oda Bilirkişileri Listesi
Enerji Kimlik Belgesi Uzmanlığı Temel Eğitimi
"Enerji Kimlik Belgesi Uzmanlığı" Eğitimi
Bilirkişilik Temel Eğitimi
Keşif Metraj Eğitimi
EKB Uzmanı Üyelerimize Önemli Duyuru
Bilirkişiliğe Kabul Şartları
“BEP-TR 2 Oryantasyon” Eğitimi
“BEP-TR 2 Oryantasyon” Eğitimi
Üniversite Oda’ya Geliyor, Kent Akademisi Dersleri Başlıyor
Hukuk Davaları 2016 Yılı Bilirkişilik Listeleri Başvuruları
2016 Yılı Kamulaştırma Bilirkişi Listeleri
Ceza Davaları 2016 Yılı Bilirkişilik Listeleri Başvuruları
Bilirkişilik Başvuruları / Hukuk
Bilirkişilik Başvuruları / Ceza
Kamulaştırma Bilirkişiliği 2017 Listesi Başvuruları Başladı
Bilirkişilik Temel Eğitimi
ONLINE İŞL.
18 Eylül 2014

Konyaaltı Sahili Mimari ve Kıyı Düzenlemesi Fikir Projesi Yarışması

ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 
KONYAALTI SAHİLİ MİMARİ VE KIYI DÜZENLEMESİ 
FİKİR PROJESİ YARIŞMASI ŞARTNAMESİ 

1. KONU 
Konyaaltı Sahili, Konyaaltı Varyantı’ndan Antalya Limanı’na kadar uzanan kıyıda ekte verilen 1/5000 ve 1/1000 ölçekli imar planı paftalarında sınırları belirlenmiş alanda Antalya Büyükşehir Belediyesi’nce Mimarlar Odası Antalya Şubesi koordinasyonunda Kamu İhale Kurumu Mimarlık, Peyzaj Mimarlığı, Mühendislik, Kentsel Tasarım Projeleri, Şehir ve Bölge Planlama ve Güzel Sanat Eserleri Yarışmaları Yönetmeliği uyarınca serbest, ulusal ve tek kademeli olarak “Antalya Büyükşehir Belediyesi Konyaaltı Sahili, Mimari ve Kıyı Düzenlemesi Fikir Projesi Yarışması” açılmıştır. 

Konyaaltı Sahili gerek mimari tasarım gerekse de planlama açısından ve kent bütünü ile de ilişkisi kurgulanarak uzun yıllar bütünsel bir yaklaşımla ele alınamamıştır. Konyaaltı Beach Park diye adlandırılan alanda ve daha sonra bu alandan limana kadar olan kıyıda inşa edilen mevcut tesisler zamanla işlevini kaybetmiştir. Konyaaltı Sahili’nin kentlilerin ve kent dışından gelen konukların kültür alış verişi içinde nitelikli bir biçimde deniz, deniz sporları ve kıyıyı kullanmaları sahilin Antalya kent kimliğinin zenginleşmesine katkıda bulunmasının yanı sıra özgün mekan tasarımı ve güzel sanatların teşvik edilmesi yarışmanın ana amacını oluşturmaktadır. 

2. ALANA İLİŞKİN BİLGİLER 
Doğuda Atatürk Parkı (varyant ve Falezler de alanın sınırları içindedir), kuzeyde Atatürk Kültür Parkı, Su Otel, Minicity, Turizm tesisleri ve konut blokları, batıda Liman, güneyde Akdeniz yarışma alanının sınırlarını oluşturmaktadır. Yarışma alanı yaklaşık 420.000 m²dir. 
Konyaaltı Sahili, Antalya Kentinin batısında, falezlerin bittiği yerden başlayan ve Limana kadar uzayan (6.9 km.), kentin iki önemli sahilinden birisidir. Kıyıda üç adedi 5 yıldızlı olmak üzere çok sayıda otel, pansiyon, restoran, cafe, eğlence ve alışveriş mekanları bulunmaktadır. Konyaaltı Belediyesi Binası ve Minicity sahile cephelidir. Atatürk Parkı, Atatürk Kültür Parkı, Akvaryum sahil çevresindeki önemli odak noktalarıdır. Sahilin kuzeyinde Likya uygarlığının önemli yerleşimlerinden Olbia kentine ait kalıntılar olduğu düşünülmektedir. 


3. ALANA İLİŞKİN SORUNLAR VE BEKLENTİLER 

• Sorunlar 
- Konyaaltı sahili ve Konyaaltı Beach Park, uzun yıllardır tasarım ve planlama açısından kent bütünü ile ilişkisi kurularak birlikte ele alınmamış olup, yönetsel sınır farklılıklarından ötürü çoğunlukla parçacıl plan kararları üretilmiştir. 
- Akdeniz Bulvarı’nın yoğun ve hızlı trafiği kıyı hattındaki turistik tesislerin ve kamuya açık alanların içe kapalı ve sahilden kopuk ele alınmasına sebep olmuştur. 
- Yarışma alanı sınırları içerisinde kalan Akdeniz Bulvarı Kıyı ve kuzeydeki turistik tesisler ve konut alanlarının ilişkisini doğrudan koparmaktadır. Bu güçlük kuzeydeki nüfusun kıyıya ulaşması adına güvenli bir geçiş ortamı yaratmamaktadır. Öte yandan söz konusu bulvarın otopark hizmeti de vermesi nedeniyle yaya hareketi daha da zorlaşmakta bir yandan da bu durum otopark yetersizliğini işaret etmektedir. 
- Antalya kentinin belleğinde önemli bir yer tutan “Varyant” simgesel niteliğini yitirmiştir. (Resim ekle) 
- Günübirlik kıyı kullanımında hijyenik koşullar, wc, duş, soyunma/ giyinme kabinleri ve güvenlik gibi sahil kullanımını destekleyecek üniteler yetersizdir. 
- Beach Park olarak bilinen alan ile batısındaki Konyaaltı plajı arasındaki ilişki kopuktur. Öte yandan alan içerisinde var olan yasal ve yasal olmayan yapılar işlevini yitirmiştir. 
- Mevcut kıyı kullanımında var olan alışkanlıklar (Ör; Aşırı şezlong, şemsiye vb. sabit kullanımları) kumsalın rasyonel kapasitesini kısıtlamaktadır. 
- Tüm kıyı bandında su ve kıyı sporlarına ilişkin yeterli sayı ve nitelikte alan ve altyapı bulunmamaktadır.


• Beklentiler 
- Akdeniz Bulvarının yaya öncelikli bir yol olarak düşünülüp Liman Kavşağı’ndan Müze Kavşağı’na kadar olan kısmın yeni bir yol olarak tasarlanması, Dumlupınar Bulvarı’nın (Minicity Migros Kavşağı Arası) da bu kapsamda ele alınması, 
- Tasarımda önerilecek yeni yolun üstlenebileceği açık veya kapalı işlevlerle birlikte kuzeydeki mevcut yapılarla bir ara yüz oluşturması, 
- Liman Kavşağı – Beach park olarak adlandırılan alan arasında kalan bölümde; Akdeniz Bulvarının yaya öncelikli olarak ele alınması ile birlikte kuzeyinde bulunan mevcut yapıların yeni kıyı kullanımını destekleyen ve onunla bütünleşen mekanlara dönüşeceği göz önünde bulundurularak öneriler getirilmesi, 
- Yarışma alanı içine giren tüm kıyıda, Kıyı Yasası’nın izin verdiği miktarda deniz kullanımına yönelik duş, wc, büfe (fastfood-sıcak, soğuk içecek vb), deniz sporları (özellikle yelken) için olanak sağlayan tesislerin önerilmesi, 
- Beach Park olarak adlandırılan bölgede kamusal alanlarla birlikte yeme, içme, eğlence, kültür, sanat birimlerinin önerilmesi, bu alanda yapılaşma yoğunluğu belirlenirken yarışmanın amacı, bölgenin bitki örtüsü, çevreyle uyumu ve siluetinin gözetilmesi, 
- Kumsalda kıyı mobilyalarının yer alacağı alanlar ile boş alanların dengeli dağılımının belirlenmesi, 
- Yarışma alanın yakın ve uzak çevre ilişkilerinin, gerekse yakın çevre kentsel işlevleri arasındaki ilişkilerin kurgulanarak öneri tasarımla bütünleştirilmesi, 
- Tasarımın bütününde erişilebilirlik kriterlerinin gözetilmesi, 
- Sağlık, güvenlik ile ilgili yönetsel birimlere yer verilmesi, 
- Yarışma alanında bulunan doğal değerlerin (su kaynakları, bitki örtüsü, dereler vb.) korunmasına özen gösterilmesi, 
- Alternatif ulaşım senaryoları bağlamında özel araç, toplu taşım, servis, bisiklet, yaya ve otopark kararlarının birlikte ya da ayrı ayrı üretilmesi, 
- Tasarım alanı bütünü için belediye tarafından hazırlanması düşünülen yönetim planına ilişkin ilkelerin beklenenler bağlamında açıklama raporunda yer alması, 
- Su müzesi (mağara su kaynağı) ve Cam Piramit’in güney doğusunda yer alan koruluk ile amfi tiyatronun mevcut hali ile korunması, 
yönündedir. 

4. İSTENENLER: 
4.A - Yarışma alanını kent bütünü içinde değerlendiren, tasarıma yaklaşım kriterlerini ortaya koyan, yakın ve uzak çevre ilişkilerini kurgulayan, ulaşım sistemi, türü ve tercihlerini gösteren ve bu bağlamda kavramsal ve ilkesel yaklaşımları içeren; grafik, şema ve yazılı açıklamalarla desteklenen anlatım, 
4.B - Şartnamenin 3. Maddesinin beklentiler başlığında açıklanan konuları da kapsayacak, bu anlamda fonksiyonel arazi kullanış kararlarını içeren bu fonksiyonların birbirleri ile olan ilişkilerini tanımlayan, ulaşım kurgusunu açıklıkla ifade eden, yakın çevre ilişkilerini yorumlayan 1/2000 ölçekli vaziyet planı çalışması, 
4.C - Vaziyet Planındaki önerileri Beach Park olarak adlandırılan alan dahil olmak üzere ayrıntılı olarak ifade eden, mimari dili ortaya koyan, peyzaj kararlarını içeren ve yarışmacının belirleyeceği en az iki alt bölgede ve uygun gördüğü ölçeklerde plan, kesit, görünüş ve üç boyutlu anlatımlar, 
4.D – Öneri tasarımın bütününe ait mimari, planlama ve peyzaj ilke ve kararlarını açıklayan, belediye tarafından hazırlanacak yönetim planına veri aktaran açıklama raporu paftalar üzerinde yer alabileceği gibi 4 A4 sayfayı geçmeyecek şekilde ayrıca da teslim edilebilir. 
4.E – Tüm paftalar dikey ve A0 ebadında olmak ve de 8 paftayı geçmemek koşuluyla sert zemin üzerinde teslim edilecektir. 

5. YARIŞMAYA KATILMA KOŞULLARI: 
Yarışmacıların; 
5.A- Jüri toplantılarında yer almamış olmak, jüri üyelerinin birinci dereceden yakını veya çalışanı olmamak. 
5.B- Şartname alarak adres ve varsa e-posta adresi bırakmış olmaları gerekmektedir. 
5.C- Yarışmaya mimarlar, peyzaj mimarları ve şehir plancılarından oluşan ekipler katılacaktır. Peyzaj mimarları ve şehir plancıları ekipte, danışman veya yarışmacı olarak da yer alabilirler. 
5.D- Ekipte, yarışmacı olmak koşuluyla Mimar, Şehir Plancısı, Peyzaj Mimarı Ekip başı olabilir. 
5.E- Yarışmaya katılan tüm ekip üyelerinin ilgili meslek odalarına kayıtlı olmaları ve her hangi bir cezai kısıtlılığı olmaması zorunludur. 
5.F- Konunun önemi açısından yer görme jüri tarafından tavsiye edilmektedir. 

6. JÜRİ ÜYELERİNİN ve RAPORTÖRLERİN İSİM VE KİMLİKLERİ 

Danışman jüri üyeleri 
1- Menderes TÜREL - Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı 
2- Bahadır YANTAÇ - Antalya B. B. Meclis Üyesi ve Antepe Yönetim Kurulu Başkanı 
3- Hüsamettin ELMAS- Antalya Büyükşehir Bel. İmar ve Şehircilik Daire Başkanı 
4- M. Osman AYDIN - Mimarlar Odası Antalya Şubesi Başkanı 
5- Haşim DİKENCİK – Şehir Plancıları Odası Antalya Şubesi Başkanı 
6- Keziban ARICAN - Peyzaj Mimarları Odası Antalya Şubesi Başkanı 
7- Semanur KURT – Antalya Kent Konseyi Başkanı


Asıl Jüri üyeleri 
1- Prof. Dr. Zekai GÖRGÜLÜ – Mimar / Şehir Plancısı – YTÜ – Jüri Başkanı 
2- Yrd. Doç. Dr. Tahsin YILMAZ - Akdeniz Üniv. Ziraat Fak. Peyzaj Mimarlığı Böl. 
3- Alişan ÇIRAKOĞLU – Y.Mimar 
4- Burhan KIZILÖZ - Şehir Plancısı 
5- Mahmut DURMUŞ - Mimar


Yedek jüri Üyeleri 
7. Dr. Devrim ÇİMEN – Mimar 
8. Yaşar İŞBİLEN - Peyzaj Mimarı 
9. Nilgül YILMAZ - Mimar


Raportörler 
1- Ş. Didem BOZTEPE ERKIŞ - Mimar 
2- Cem ALCAN - Mimar 

7. PROJELERE EKLENECEK ZARFLAR : 
7.1- Kimlik Zarfı : 
Proje ile aynı rumuzu taşıyan zarfın üzerine “Antalya Büyükşehir Belediyesi Konyaaltı Sahili Mimari ve Kıyı Düzenlemesi Fikir Projesi Yarışması Kimlik Zarfı” ibaresi yazılı bir zarfın içine; Yarışma şartlarını aynen kabul ettiklerini, adını, soyadını, mezun oldukları okul ve diploma numaralarını, bulundukları meslek odası sicil numaralarını, adreslerini bildirir, kendi imzalarını taşıyan bir belge konulacaktır.

7.2- Yazışma Zarfı: 
Proje ile aynı rumuzu taşıyan zarfın üzerine “Antalya Büyükşehir Belediyesi Konyaaltı Sahili Mimari ve Kıyı Düzenlemesi Fikir Projesi Yarışması Yazışma Zarfı” yazılacak, 
Zarf içerisine kişi ve firma adı belirtmeksizin yalnızca yarışmacılara ait adres konulacaktır. Yarışma şartnamesini aldıklarına dair makbuz da bu zarf içersine konulacaktır. 

7.3- Dijital Veri Zarfı: 
Proje ile aynı rumuzu taşıyan zarfın üzerine “Antalya Büyükşehir Belediyesi Konyaaltı Sahili Mimari ve Kıyı Düzenlemesi Fikir Projesi Yarışması Dijital Veri Zarfı” yazılacak, 
Zarf içerisine kişi ve firma adı belirtmeden, dijital veriler konulacaktır. Bu verilerde de rumuz kullanılacak, her hangi bir isim yada benzeri bilgi bulunmayacaktır. CD/DVD içerisindeki veriler pdf formatında ve 300 dpi çözünürlükte olacaktır. 

8. ÖDÜLLER VE ÖDEME ŞEKLİ: 
Jüri yarışmaya katılan projelerin değerlendirilmesi sonucunda üç derece ve beş mansiyon olmak üzere sekiz proje seçecektir. 

ÖDÜLLER: 
1. Ödül : 60.000 TL 
2. Ödül : 50.000 TL 
3. Ödül : 40.000 TL 
Mansiyon : 15.000 X 5 = 75.000 TL 

9. YARIŞMACILARA VERİLECEK BELGELER: 
-Şartname ve şartname eki bilgileri (Yarışma Broşürü) 
-1/25000 ölçekli Nazım İmar Planı 
-1/5000 ölçekli İmar Planı 
-1/1000 ölçekli İmar Planı 
-1/1000 ölçekli Halihazır Harita 
-Hava Fotoğrafları 
-Konyaaltı Beach Park Proje Kopyası 
-Görseller 

10. PROJENİN TESLİM GÜNÜ, YERİ ve ŞARTLARI: 
Yarışma 20 Eylül 2014 Cumartesi günü başlayacak, 01 Aralık 2014 Pazartesi günü saat: 17.30’ da sona erecek bu süre kesin olarak uzatılmayacaktır. 
Yarışma projeleri, bu süre sonuna kadar tek ambalaj içinde üzerine “Antalya Büyükşehir Belediyesi Konyaaltı Sahili Mimari ve Kıyı Düzenlemesi Fikir Projesi Yarışması Raportörlüğü : Mimarlar Odası Antalya Şubesi/ Meltem mah. 3808 sok. No:16 Antalya” adresine imza karşılığında elden, veya 01 Aralık 2014 Pazartesi günü, saat 17.30’dan sonra teslim edilmemek koşuluyla kargo ile gönderebileceklerdir. Kargo makbuzu 0 242 2375820 nolu faxa veya info@antmimod.org.tr mail adresine “Antalya Büyükşehir Belediyesi Konyaaltı Sahili Mimari ve Kıyı Düzenlemesi Fikir Projesi Yarışması Raportörlüğü Dikkatine” konu başlığı ile 01 Aralık 2014 Pazartesi günü, saat 17.30’a kadar ulaştırılacaktır. Kargoyla gelen projelerden; 03 Aralık 2014 Çarşamba günü saat 17.30’dan sonra gelen projeler değerlendirmeye alınmayacaktır. Ambalajların üzerine 5 rakamlı rumuz, adres ve “Antalya Büyükşehir Belediyesi Konyaaltı Sahili Mimari ve Kıyı Düzenlemesi Fikir Projesi Yarışması” başlığı konulacak bunun dışında bir yazı ve işaret konulmayacaktır. 

11. RUMUZ VE AMBALAJ ESASLARI : 
Rumuz beş karakterden oluşacak biçimde, 1x4 ebadında, her paftanın, raporların, zarfların ve ambalajın sağ üst köşesine yazılacaktır. (Arial – bold, 30 punto) 
Ambalaj üzerine projenin rumuzu ile “Antalya Büyükşehir Belediyesi Konyaaltı Sahili Mimari ve Kıyı Düzenlemesi Fikir Projesi Yarışması Raportörlüğü” : Mimarlar Odası Antalya Şubesi / Meltem mah. 3808. sok. No:16 Antalya” ibaresi yazılacaktır. 
Projeler, raporlar ve kimlik zarflarının kıvrılmadan bir ambalaj içinde teslim edilecektir. 

12. SORU VE CEVAPLAR : 
Yarışmacılar en geç 03 Ekim 2014 Cuma günü saat 17.30’e kadar ele geçecek şekilde konu ile ilgili sorularını, yarışma raportörlüğü kanalı ile jüriye yazılı sorabilirler. Bu amaçla gönderilecek zarfın üzerine ; “Antalya Büyükşehir Belediyesi Konyaaltı Sahili Mimari ve Kıyı Düzenlemesi Fikir Projesi Yarışması: Mimarlar Odası Antalya Şubesi / Meltem mah. 3808. sok. No:16 Antalya”, faksa da “Antalya Büyükşehir Belediyesi Konyaaltı Sahili Mimari ve Kıyı Düzenlemesi Fikir Proje Yarışması Raportörlüğü” ibaresi yazılacaktır. Mail ile soru sormalarda info@antmimod.org.tr mail adresine konu başlığı olarak “Antalya Büyükşehir Belediyesi Konyaaltı Sahili Mimari ve Kıyı Düzenlemesi Fikir Projesi Yarışması Raportörlüğü” yazılacaktır. Cevaplar, 10 Ekim 2014 Cuma günü saat 17:30’a kadar yayınlanacaktır. 

13. JÜRİNİN DEĞERLENDİRMESİ:
Jüri, 06 Aralık 2014 Cumartesi günü saat : 10.00’da toplanacak ve yarışma esaslarına uygun olarak çalışmalarına başlayacaktır. Jüri, çalışmaları sonunda hazırlayacağı raporunu Mimarlar Odası Antalya Şubesine verecek, Mimarlar Odası sonucun en az bir ulusal gazetede ilanını sağlayacak, mesleki bülten ve dergilerinde ve bütün Şubeleri bilgilendirecektir. Raporu çoğaltarak bütün yarışmacılara kolokyumda iletecektir. 

14. PROJELERİN SERGİLENMESİ VE KOLOKYUM : 
Yarışmacılara , kolokyum günü ve yeri daha sonra bildirilecektir. 


15. PROJELERİN GERİ VERİLMESİ: 
Ödül ve mansiyon kazanan projeler Belediyeye ait olacaktır. Bunların dışında kalan projeler, kolokyum ve sergi bitiş tarihinden itibaren bir ay içerisinde Mimarlar Odası Antalya Şubesi’nden elden alınabilecektir. Alınmayan projelerden Belediye ve Mimarlar Odası Antalya Şubesi sorumlu olmayacaktır. 

16. ANLAŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ: 
Yarışma sonuçlarının ilanından, sözleşmenin imzasına kadar geçecek sürede, Belediye ile yarışmacılar arasında doğabilecek anlaşmazlıklar jüri hakemliğinde çözülecektir. Bu şekilde sonuç alınamayan anlaşmazlıklarda ise; Antalya Mahkemeleri yetkilidir. 

17. İŞİN NASIL VERİLECEĞİ: 
Belediye, Mimarlık ve Mühendislik Uygulama Projelerini ve Mimari Mesleki Kontrollük Hizmetlerini Şartname eki olarak verilen sözleşme örneği çerçevesinde birinciliği kazanan proje sahibine yaptıracaktır. 
Birinci seçilen projenin, proje ve kontrollük hizmetleri bedelleri; Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Mimarlık, Mühendislik Hizmetleri Şartnamesi uyarınca sözleşme yapıldığı yıldaki yapı birim maliyetine göre ve yapının ilgili yapı sınıfı belirlenerek ilgili Meslek Odalarının Antalya Şubeleri Katsayılarına göre hesaplanacaktır. 

 

ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KONYAALTI SAHİLİ MİMARİ VE KIYI DÜZENLEMESİ FİKİR PROJE YARIŞMASI KİMLİK FORMU

                                                                                  RUMUZ - - - - -

Aşağıda imzası olan bizler yarışma şartlarını aynen kabul ediyoruz.

 

PROJE MÜELLİFLERİ

 İsim                   Meslek/Unvan                    Okul                 Oda Sicil No                               İmza

 

Ekip Başı

 

 

YARDIMCILAR:

 

 İsim                   Meslek/Unvan                    Okul                 Oda Sicil No                               İmza

 

   

 

DANIŞMANLAR:

 

 İsim                   Meslek/Unvan                    Okul                 Oda Sicil No                               İmza

Okunma Sayisi : 20085
Adres : Konur Sokak 4/3 06420 Yenişehir / Ankara • E-posta : info@mimarlarodasiankara.org
Telefon : 0 312 4178665 • Faks : 0 312 4171804 • GSM Santral : 0 533 4777967
Son Güncelleme : 22.02.2024 - 10:52:20
Şu an 1 kişi online | Hukuki Şartlar ve Gizlilik Hakları