Üye Bilgileri.

size uygun bölümden devam ediniz.

sitemizdeki online işlemlerden yararlanabilmek için kayıt olup parolanızla giriş yapmanız gerekmektedir.
Daha önce insan kaynakları için bir parola aldıysanız o parolayı kullanabilirsiniz.

Henüz üye değilmisiniz? Yeni kayıt!

Detaylı Arama.

size uygun bölümden devam ediniz.

site içerisindeki tüm içerikte arama yapılmaktadır. birden fazla kelime aratabilirsiniz.


25 50 75 100

Yayınlanma Tarihine Göre
Eklenme Tarihine Göre
Başlığa Göre
Okunma Sayısına Göre

Başlıkta Açıklamada İçerikte

Aynen girildiği gibi
Kelimelerin hepsi
Kelimelerden herhangi biri
ODA ÇALIŞMALAR KENT GÜNDEMI MESLEKI UYGULAMA YAYIN ÜYELER EĞITIMLER
Enerji Kimlik Belgesi Uzmanlığı Eğitimi
Enerji Kimlik Belgesi Uzmanlığı Eğitimi
Metraj-Keşif ve İhale Dosyası Hazırlama Eğitimi
“Mimari Akustik Rapor ve Projesi Neden Gereklidir?” Semineri
D-1 TEMEL BİNA AKUSTİĞİ EĞİTİMİ
Afet Bilinci ve Temel İlk Yardım Eğitimi
D-1 TEMEL BİNA AKUSTİĞİ EĞİTİMİ
5-8 ARALIK 2019 BİLİRKİŞİLİK TEMEL EĞİTİMİ
Enerji Kimlik Belgesi Uzmanlığı Eğitimi
D-1 TEMEL BİNA AKUSTİĞİ EĞİTİMİ KAYITLARIMIZ BAŞLADI
Enerji Kimlik Belgesi Uzmanlığı Eğitimi
Enerji Kimlik Belgesi Eğitimleri (EKB) Çevrim İçi Eğitimleri Başlıyor
“Çalışma Yaşamında Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele” Eğitimi
Bilirkişilik Eğitimi
Ücretli Çalışan ve İşsiz Mimarlar için Sertifikalı Ücretsiz Eğitimler
Keşif, Metraj ve İhale Dosyası Hazırlama Eğitimi IV
Keşif, Metraj ve İhale Dosyası Hazırlama Eğitimi III
Keşif, Metraj ve İhale Dosyası Hazırlama Eğitimi II
Keşif-Metraj İhale Dosyası Hazırlama Teknikleri Eğitimi
Bilirkişilik Temel Eğitimi 2017
Bilirkişilik Temel Eğitimi 2017
2018 Yılı Ankara Şubesi Oda Bilirkişileri Listesi
Enerji Kimlik Belgesi Uzmanlığı Temel Eğitimi
"Enerji Kimlik Belgesi Uzmanlığı" Eğitimi
Bilirkişilik Temel Eğitimi
Keşif Metraj Eğitimi
EKB Uzmanı Üyelerimize Önemli Duyuru
Bilirkişiliğe Kabul Şartları
“BEP-TR 2 Oryantasyon” Eğitimi
“BEP-TR 2 Oryantasyon” Eğitimi
Üniversite Oda’ya Geliyor, Kent Akademisi Dersleri Başlıyor
Hukuk Davaları 2016 Yılı Bilirkişilik Listeleri Başvuruları
2016 Yılı Kamulaştırma Bilirkişi Listeleri
Ceza Davaları 2016 Yılı Bilirkişilik Listeleri Başvuruları
Bilirkişilik Başvuruları / Hukuk
Bilirkişilik Başvuruları / Ceza
Kamulaştırma Bilirkişiliği 2017 Listesi Başvuruları Başladı
Bilirkişilik Temel Eğitimi
ONLINE İŞL.

Üniversitelerde piyasacılığa, baskıya, gericiliğe hayır!

AKP’nin devleti ele geçirmesiyle birlikte rejimde köklü bir değişiklik gündeme geldi. Eskisine kıyasla çok daha fazla uluslararası sermayenin egemen haline geldiği, kaynakların ilkel birikim dönemine benzer şekilde yağmalandığı, gericiliğin toplumun her noktasına nüfuz ettiği, emeğin köleleştiği, toplumsal yararın ve buna dönük planlamanın yerini sermayenin kısa süreli bencil çıkarlarının aldığı, komşu ülkelere dönük komplolarda görev almanın revaçta olduğu bir rejim kara bir bulut gibi toplumun üzerine çöktü.

 

Doğal olarak bu yeni ve insanlıktan çıkmış rejim kendi üniversitesini de yaratacaktı. Bir yandan bunun sıkıntısını, bir yandan üniversitenin hâlâ tam olarak ele geçirilememesinin ve bir direnç odağı olarak kalmasının onurunu yaşıyoruz.

 

AKP'li YÖK ve rektörlükler, bu direnci çözmek için akademisyenler üzerine alabildiğine baskı ve yıldırma politikaları ile gidiyorlar. Öğretim üyeleri tekrar tekrar soruşturmaya uğruyor; YÖK, idare, yargı, yandaş basın kıskacında yağan cezalarla iradeleri çözülmeye çalışılıyor. Doçentlik jürileri taraflı olarak oluşturuluyor, bölümlerin, anabilim dallarının onayı ve haberi olmadan atamalar yapılarak kadro yapısı çürütülüyor. Asistanlar iş güvenceleri yok edilmeye çalışılarak sürekli tehdit altında tutuluyorlar. Her geçen gün dini kurallar  üniversitede günlük yaşamı belirler hale geliyor. Onurumuz olan öğrenciler ise adeta bir Gaz Cumhuriyeti’nde yaşıyorlar ve üniversitenin özgürce düşünme, hiçbir fikre kölelik yapmama, bilim için isyankar olma ilkelerini polis ve idarenin ağır baskısına karşı savunuyorlar. Son olarak Erdoğan’ı protesto eden ODTÜ’lü öğrencilerin başına gelenler, öğrencilerine sahip çıkan idarenin ve öğretim üyelerine söylenen sözler AKP’nin sınırının olmadığını bir kez daha gösterdi.

YÖK Yasası Taslağı kabul edilemez!

1980 askeri rejiminde oluşturulan YÖK üniversite üzerinde idari bir baskı yaratırken piyasalaşma süreci belki bu baskıdan daha etkili oldu ve üniversitenin iç dokusunda bozulmaya yol açtı. Üniversiteler kamu kuruluşundan çok bir şirkete benzemeye başladılar. Öğretim üyelerinin bütçeden aldıkları ücretlerin birçok kez yerini projeler ve satılan hizmetlerden elde edilen gelirlerin aldığı görüldü. Ailelere yüksek harç veya kayıt paralarının çocuklarına yaptıkları yatırım olduğu söylendi.

Şimdi AKP yaşanan geçiş dönemindeki fiili durumu yasayla sabitlemek ve daha ileri taşımak istiyor. YÖK tarafından ileri sürülen YÖK Yasası Taslağı öz olarak üniversiteleri doğrudan sermayeye bağlama politikasının yansıması olarak karşımıza çıkıyor. Üniversitelerin şirketleşmesini, patronları olmasını, üniversite şirketlerinin borsada alınıp satılmasını, rekabet edemeyenlerin iflas etmesini istiyorlar. Süreci garanti altına almak için devlet baskısını koruyor gözükmekle birlikte asıl yönün kamudan tamamen kopartılmış, özelleştirilmiş üniversiteler olduğu anlaşılıyor.

Doğal olarak patronu olan bir üniversitede akademisyenlerin, emekçilerin ve öğrencilerin yönetime katılma hakkı olmaz. Böyle bir üniversitede hiç kimsenin iş güvencesinden bahsedilemez. Patrona kölelikle yapılan bir meslek akademisyenlik değildir, performansa bağlı ücretlendirme altında yaratılacak emek rejimi belki fabrikalardaki insanlık dışı duruma benzeyebilir ama üniversiteyle alakası olmayacaktır.

Üniversite topluma aittir, toplumsal yarar için, halkın uzun vadeli çıkarları gözetilerek bilim ve sanat üretilir. Oysa sermayenin doğrudan yönettiği bir üniversite halkın çıkarlarından koparılmış ve sermayenin rekabeti gözeten dar ve kısa erimli çıkarlarına  mahkum edilmiş demektir.

Biz aşağıda imzası olan örgütler, sonuna kadar üniversitemizdeki mevzilerimizi koruyacağız. Baskı altındaki akademisyenlerle dayanışmamızı büyüteceğiz. Yasa Taslağı’nın meşru olmadığını her yerde söyleyeceğiz. Aydınlanma geleneğini, toplum için akademik üretimi, üniversitenin üniversiteliler tarafından yönetilmesini, akademik liyakate saygıyı, bütçeden finansmanı ve ticari etkinlikten uzak durmayı sonuna kadar savunacağız. AKP rejiminin hiç  de sanıldığı gibi güçlü olmadığını ve giderek çürüdüğünü görüyoruz. Örgütlülüğümüz geleceğimizdir.

 

Abant İzzet Baysal Üniversiteli Öğretim Elemanları Derneği

Akdeniz Üniversitesi Öğretim Elemanları Derneği

Başka Hacettepe Yok İnisiyatifi

Isparta  Öğretim Üyeleri Derneği

Mülkiyeliler Birliği Derneği

ODTÜ Mezunları Derneği

ODTÜ Öğretim Elemanları Derneği

Trakya Üniversite Öğretim Elemanları Derneği

Üniversite Konseyleri Derneği

Van Üniversite Öğretim Elemanları Derneği

Okunma Sayisi : 4752
Adres : Konur Sokak 4/3 06420 Yenişehir / Ankara • E-posta : info@mimarlarodasiankara.org
Telefon : 0 312 4178665 • Faks : 0 312 4171804 • GSM Santral : 0 533 4777967
Son Güncelleme : 07.06.2024 - 16:26:44
Şu an 1 kişi online | Hukuki Şartlar ve Gizlilik Hakları