Üye Bilgileri.

size uygun bölümden devam ediniz.

sitemizdeki online işlemlerden yararlanabilmek için kayıt olup parolanızla giriş yapmanız gerekmektedir.
Daha önce insan kaynakları için bir parola aldıysanız o parolayı kullanabilirsiniz.

Henüz üye değilmisiniz? Yeni kayıt!

Detaylı Arama.

size uygun bölümden devam ediniz.

site içerisindeki tüm içerikte arama yapılmaktadır. birden fazla kelime aratabilirsiniz.


25 50 75 100

Yayınlanma Tarihine Göre
Eklenme Tarihine Göre
Başlığa Göre
Okunma Sayısına Göre

Başlıkta Açıklamada İçerikte

Aynen girildiği gibi
Kelimelerin hepsi
Kelimelerden herhangi biri
ODA ÇALIŞMALAR KENT GÜNDEMI MESLEKI UYGULAMA YAYIN ÜYELER EĞITIMLER ONLINE İŞL.

Sosyal Güvenlik Kurumu ile Yapılan Protokol

Mühendis, mimar ve şehir plancılarının düşük ücretle çalıştırılmaları ve alınan ücretin, Sosyal Güvenlik Kurumu‘na eksik bildirilmesinin önüne geçmek için Sosyal Güvenlik Kurumu ile Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği arasında 31 Temmuz 2012 tarihinde gerçekleştirilen imza töreniyle protokol imzalanmıştır.

Odamızın da katıldığı, 22 Mayıs 2012 ve 29 Mayıs 2012 tarihlerinde Sosyal Güvenlik Kurumu’nda gerçekleştirilen toplantılar ile kayıt dışı istihdamın ve ücretli çalışan mimar, mühendis, şehir plancılarının hak kayıplarının önüne geçilmesi için gerçekleştirilecek çalışmalar hakkında görüşmeler yapılarak; bu görüşmeler sonucunda olgunlaştırılan görüşler doğrultusunda kurumlar arasında bir protokol imzalanması kararlaştırılmıştır.

Protokole göre, TMMOB tarafından, her yıl mühendislik, mimarlık ve şehir planlama alanlarında meslek icra eden disiplinlere ilişkin asgari ücret seviyesi belirleyerek Sosyal Güvenlik Kurumu‘na bildirilerek, mühendis, mimar ve şehir plancılarının belirlenen asgari ücretin altında çalıştırılmasının önüne geçilecektir. TMMOB tarafından Sosyal Güvenlik Kurumu’na bildirilecek olan asgari ücretler, birliğe bağlı odalar tarafından belirlenerek birliğe iletilecektir.

Sosyal Güvenlik Kurumu’nca, mühendis ve mimarların ücretlerinin; TMMOB tarafından belirlenerek kuruma iletilen asgari ücretlerin altında olmaması için gerekli tedbirlerin alınması ve diğer konularla ilgili olarak da teknik destekte bulunulmasıyla sosyal güvenlik hakkından yoksun bırakan kayıt dışı istihdam ve emeklilik haklarının eksik tesisine etki eden ücretlerin SGK‘ya eksik bildirimini önlemek amacıyla imzalanan protokolle mühendis, mimar ve şehir plancıların sosyal güvenlik haklarının ihlal edilmesinin önüne geçilmesinin sağlanması hedeflenmektedir.

TMMOB ve SGK arasında imzalanmış olan protokol metni ekte bilgilerinize sunulmuş olup, Şubeniz ve bağlı birimleri ile üyelere konu hakkında bilgi verilmesini dilerim.

Saygılarımla,

Necip MUTLU
Genel Sekreter

EK için tıklayınız

Okunma Sayisi : 5124
Adres : Konur Sokak 4/3 06650 Yenişehir / Ankara • E-posta : info@mimarlarodasiankara.org
Telefon : 0 312 4178665 • Faks : 0 312 4171804 • GSM Santral : 0 533 4777967
Son Güncelleme : 17.09.2020 - 15:17:00
Şu an 55 kişi online | Hukuki Şartlar ve Gizlilik Hakları