Üye Bilgileri.

size uygun bölümden devam ediniz.

sitemizdeki online işlemlerden yararlanabilmek için kayıt olup parolanızla giriş yapmanız gerekmektedir.
Daha önce insan kaynakları için bir parola aldıysanız o parolayı kullanabilirsiniz.

Henüz üye değilmisiniz? Yeni kayıt!

Detaylı Arama.

size uygun bölümden devam ediniz.

site içerisindeki tüm içerikte arama yapılmaktadır. birden fazla kelime aratabilirsiniz.


25 50 75 100

Yayınlanma Tarihine Göre
Eklenme Tarihine Göre
Başlığa Göre
Okunma Sayısına Göre

Başlıkta Açıklamada İçerikte

Aynen girildiği gibi
Kelimelerin hepsi
Kelimelerden herhangi biri
ODA ÇALIŞMALAR KENT GÜNDEMI MESLEKI UYGULAMA YAYIN ÜYELER EĞITIMLER
Enerji Kimlik Belgesi Uzmanlığı Eğitimi
Enerji Kimlik Belgesi Uzmanlığı Eğitimi
Metraj-Keşif ve İhale Dosyası Hazırlama Eğitimi
“Mimari Akustik Rapor ve Projesi Neden Gereklidir?” Semineri
D-1 TEMEL BİNA AKUSTİĞİ EĞİTİMİ
Afet Bilinci ve Temel İlk Yardım Eğitimi
D-1 TEMEL BİNA AKUSTİĞİ EĞİTİMİ
5-8 ARALIK 2019 BİLİRKİŞİLİK TEMEL EĞİTİMİ
Enerji Kimlik Belgesi Uzmanlığı Eğitimi
D-1 TEMEL BİNA AKUSTİĞİ EĞİTİMİ KAYITLARIMIZ BAŞLADI
Enerji Kimlik Belgesi Uzmanlığı Eğitimi
Enerji Kimlik Belgesi Eğitimleri (EKB) Çevrim İçi Eğitimleri Başlıyor
“Çalışma Yaşamında Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele” Eğitimi
Bilirkişilik Eğitimi
Ücretli Çalışan ve İşsiz Mimarlar için Sertifikalı Ücretsiz Eğitimler
Keşif, Metraj ve İhale Dosyası Hazırlama Eğitimi IV
Keşif, Metraj ve İhale Dosyası Hazırlama Eğitimi III
Keşif, Metraj ve İhale Dosyası Hazırlama Eğitimi II
Keşif-Metraj İhale Dosyası Hazırlama Teknikleri Eğitimi
Bilirkişilik Temel Eğitimi 2017
Bilirkişilik Temel Eğitimi 2017
2018 Yılı Ankara Şubesi Oda Bilirkişileri Listesi
Enerji Kimlik Belgesi Uzmanlığı Temel Eğitimi
"Enerji Kimlik Belgesi Uzmanlığı" Eğitimi
Bilirkişilik Temel Eğitimi
Keşif Metraj Eğitimi
EKB Uzmanı Üyelerimize Önemli Duyuru
Bilirkişiliğe Kabul Şartları
“BEP-TR 2 Oryantasyon” Eğitimi
“BEP-TR 2 Oryantasyon” Eğitimi
Üniversite Oda’ya Geliyor, Kent Akademisi Dersleri Başlıyor
Hukuk Davaları 2016 Yılı Bilirkişilik Listeleri Başvuruları
2016 Yılı Kamulaştırma Bilirkişi Listeleri
Ceza Davaları 2016 Yılı Bilirkişilik Listeleri Başvuruları
Bilirkişilik Başvuruları / Hukuk
Bilirkişilik Başvuruları / Ceza
Kamulaştırma Bilirkişiliği 2017 Listesi Başvuruları Başladı
Bilirkişilik Temel Eğitimi
ONLINE İŞL.

Devrimci Halkçı Yerel Yönetimler Çalıştayı Düzenlendi

TMMOB Mimarlar odası Ankara Şubesi’nin de Düzenleme Kurulu’nda yer aldığı İkinci Devrimci Halkçı Yerel Yönetimler Sempozyumu hazırlık çalışmaları kapsamında Şubat 2012’den beri yürütülmekte olan atölye çalışmalarının sunulduğu Devrimci Halkçı Yerel Yönetimler Çalıştayı 16 Haziran 2012 tarihinde İnşaat Mühendisleri Odası Rüştü Özal Toplantı Salonu'nda gerçekleştirildi.

Açılış Konuşmalarını TMMOB Şehir Plancıları Odası Ankara Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Sarualtun, BDP Mersin Milletvekili Ertuğrul Kürkçü, ÖDP Eş Genel Başkanı Alper Taş ve Demokratik Haklar Federasyonu Temsilcisi Ozan Doğan yaptı. Konuşmasında yerel yönetimlerin Anti-Kapitalist Mücadele içerisinde çok önemli bir rolü olduğunu vurgulayan Kürkçü; bu piyasa düzeninde ve kent toprağı özel mülkiyet olduğu günümüzde; etkin ve insan odaklı bir planlamanın imkânı olmadığını, mevcut Devrimci-Halkçı nitelik taşıdığını iddia eden yerel yönetimlerin bu piyasa ortamında bir halk mücadelesi yürütmeye çalıştığı için türlü sorunlar ile başa çıkmaya çalıştığını söyledi. Bir diğer açılış konuşmasını yapan Alper Taş ise bu nitelikteki yerel yönetimlerin Türkiye yakın tarihinde yaşanmış bir deneyim olduğunu ve bu çalışmalara daha çok katkı koyarak devam etmek istediklerini belirtti. Ozan Doğan ise, bu çalışmanın sürekliliğinin sağlanarak, Devrimci-Halkçı Yerel Yönetimler Birliği/Meclisi gibi oluşumlara dönüşmesini umut ettiklerini, böylesi bir sürekliliğin tüm bu yerel yönetimlerin kalıcılığının sağlanmasında önemli bir rol oynayacağını vurguladı.

Sırası ile “Enerji ve Ekoloji Politikaları Atölyesi”, “Toplumsal Cinsiyet Politikaları Atölyesi”, “Katılım ve Özyönetim Atölyesi”, “Şehircilik ve Afet Politikaları Atölyesi”, “Üretim, Bölüşüm ve Emek Politikaları Atölyesi” ve “Kültür-Kimlik Politikaları Atölyeleri”nin sonuçlarının sunulduğu çalıştayda her atölye, atölye sonuçlarının yanı sıra bir belediye bir de uzman sunuşu gerçekleştirildi.

Sabah oturumu kapsamındaki ilk atölye sunuşu olan Enerji ve Ekoloji Politikaları Atölyesi kısmında, atölye sonuç metnini sunan Avukat Mehmet Horuş, Türkiye’deki Çevre mücadelelerine değinerek, bu mücadelelerin burjuva yaklaşımından uzak olarak yerellerin dinamikleri ile birlikte ele alınması gerektiğini vurguladı. İkinci Dünya Savaşı sonrasında çıkarılan ve hala hukuk dışı yollar ile çevre katliamları yapmak için yasal dayanak olan “acele kamulaştırma” uygulamasının yanı sıra bugünlerde de “sit kanununun değiştirilmesi” gibi bir dizi yeni düzenleme ile çevre mücadelesi açısından tüm hukuki yolların tıkanmış olduğunu belirtti. Horuş’un ardından söz alan TMMOB Elektrik Mühendisler Ankara Şubesi’nden Mehmet Ali Kıran, yenilenebilir ve yenilenemeyen enerji kaynaklarının avantajları ve dezavantajları hakkında bilgi verdi. Bu atölyenin son sunuşunu yapan Hozat Belediyesi’nden Uğur Yeşiltepe, Dersim’de yapılmak istenen 28 adet HES projesi olduğunu belirterek, bu baraj projelerinin 1938 katliamından farklı olmadığı vurgusunu yaptı.

İkinci oturum olan Toplumsal Cinsiyet Politikaları Atölyesi adına çerçeve sunuşu ODTU Sosyoloji Bölümü Araştırma Görevlisi Mehtap Tosun gerçekleştirdi. İkinci sözü alan Feminist Aktivist İlknur Üstün, yaptığı konuşmada çok makro bir problem olan toplumsal cinsiyet eşitiszliğinin yerel ölçekteki yansımaları ve bunların çözüm olanaklarına eğildi. Üçüncü sunuşu Diyarbakır Bağlar Belediyesi adına çalıştaya katılan Meral Şimşek gerçekleştirdi ve Bağlar Belediyesi’nin kadın politikalarını anlatı.

Öğlenden sonraki ilk oturum olan Katılım ve Özyönetim Atölyesi kapsamında atölye sonuç metnini TMMOB Şehir Plancıları Odası Ankara Şubesi’nden Engin Bozkurt sundu. Ardından söz alan Sosyolog Selahattin Gezer, Hakkari’de gerçekleştirilen özyönetim deneyimlerini katılımcılar ile paylaştı.

Dördüncü oturum olan Şehircilik ve Afet Politikaları Atölyesi sonuç metinlerini ODTU Şehir Bölge Planlama ölümü Araştırma Görevlisi Ceren Gamze Yaşar ve Jeoloji Mühendisleri Odası’ndan Sami Ercan gerçekleştirdi. Daha sonra Mersin Akdeniz Belediyesi adına katılan şehir plancıları, belediye sınırları içerisinde gerçekleştirilmek istenen kentsel sönüşüm projesi ve bu projeye karşı geliştirdikleri altenatifleri paylaştılar.

Beşinci atölye olan Üretim, Bölüşüm ve Emek Atölyesi adına sunuşu yapan ODTU Kentsel Politika Planlama ve Yerel Yönetimler Bölümü Araştırma Görevlisi Duygu Canan Öztürk, daha çok bu konu üzerine çalışmış olan atölyenin “kooperatifçilik” anlayışını katılımcılarla paylaştı. Daha sonra söz alan Çiftçi-Sen Genel Başkanı Abdullah Aysu, Türkiye’deki tarım ve hayvancılık sektörlerinin yok edilme politikalarını kronolojik bir yaklaşım ile anlattı. Dünya Ticaret örgütü üyeliği ile başlayan bu serüvenin bugün yerel tohum kullanama yasağına kadar geldiğini belirten Aysu, gıda bağımsızlığının çok önemli bir konu olduğunun hatırlanması gerektiği vurgusunu yaptı.

Son oturum olan Kültür-Kimlik Politikaları Atölyesi’nin sonuç metnini Etnolog Ahmet Kerim Gültekin aktardı. Daha sonra Antropolog Sibel Özbudun kültürel değerlerin korunması için çeşitli yollar ve bunların yöntemleri üzerine düşüncelerini paylaştı. Son olarak Mazgirt Belediye Başkanı Tekin Türkel, Mazgirt ilçesi özelinde geliştirdikleri kültür-kimlik politikalarına dair bilgi verdi.

Yaklaşık 300 kişinin izlediği çalıştayda, her atölye sunuşlarının ardından soru-cevaplar ile yapılan çalışmaların değerlendirilmesi yapıldı. Çalışmalar, yaz dönemi yerellerde yapılacak arazi çalışmaları/etkinlikleri ile devam edecek.

 

Detaylı bilgi için;

www.devrimcihalkciyerelyonetimler.com  

iletisim@devrimcihalkciyerelyonetimler.com     

facebook: Devrimci-Halkçı Yerel Yönetimler

 

Atölye Sonuç Metinleri için;

http://www.devrimcihalkciyerelyonetimler.com/devrimci-halkci-yerel-yonetimler-atolye-sonuc-metinleri-tamamlandi/

Okunma Sayisi : 6666
Adres : Konur Sokak 4/3 06420 Yenişehir / Ankara • E-posta : info@mimarlarodasiankara.org
Telefon : 0 312 4178665 • Faks : 0 312 4171804 • GSM Santral : 0 533 4777967
Son Güncelleme : 17.04.2024 - 16:00:21
Şu an 1 kişi online | Hukuki Şartlar ve Gizlilik Hakları