Üye Bilgileri.

size uygun bölümden devam ediniz.

sitemizdeki online işlemlerden yararlanabilmek için kayıt olup parolanızla giriş yapmanız gerekmektedir.
Daha önce insan kaynakları için bir parola aldıysanız o parolayı kullanabilirsiniz.

Henüz üye değilmisiniz? Yeni kayıt!

Detaylı Arama.

size uygun bölümden devam ediniz.

site içerisindeki tüm içerikte arama yapılmaktadır. birden fazla kelime aratabilirsiniz.


25 50 75 100

Yayınlanma Tarihine Göre
Eklenme Tarihine Göre
Başlığa Göre
Okunma Sayısına Göre

Başlıkta Açıklamada İçerikte

Aynen girildiği gibi
Kelimelerin hepsi
Kelimelerden herhangi biri
ODA ÇALIŞMALAR KENT GÜNDEMI MESLEKI UYGULAMA YAYIN ÜYELER EĞITIMLER
Enerji Kimlik Belgesi Uzmanlığı Eğitimi
Enerji Kimlik Belgesi Uzmanlığı Eğitimi
Metraj-Keşif ve İhale Dosyası Hazırlama Eğitimi
“Mimari Akustik Rapor ve Projesi Neden Gereklidir?” Semineri
D-1 TEMEL BİNA AKUSTİĞİ EĞİTİMİ
Afet Bilinci ve Temel İlk Yardım Eğitimi
D-1 TEMEL BİNA AKUSTİĞİ EĞİTİMİ
5-8 ARALIK 2019 BİLİRKİŞİLİK TEMEL EĞİTİMİ
Enerji Kimlik Belgesi Uzmanlığı Eğitimi
D-1 TEMEL BİNA AKUSTİĞİ EĞİTİMİ KAYITLARIMIZ BAŞLADI
Enerji Kimlik Belgesi Uzmanlığı Eğitimi
Enerji Kimlik Belgesi Eğitimleri (EKB) Çevrim İçi Eğitimleri Başlıyor
“Çalışma Yaşamında Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele” Eğitimi
Bilirkişilik Eğitimi
Ücretli Çalışan ve İşsiz Mimarlar için Sertifikalı Ücretsiz Eğitimler
Keşif, Metraj ve İhale Dosyası Hazırlama Eğitimi IV
Keşif, Metraj ve İhale Dosyası Hazırlama Eğitimi III
Keşif, Metraj ve İhale Dosyası Hazırlama Eğitimi II
Keşif-Metraj İhale Dosyası Hazırlama Teknikleri Eğitimi
Bilirkişilik Temel Eğitimi 2017
Bilirkişilik Temel Eğitimi 2017
2018 Yılı Ankara Şubesi Oda Bilirkişileri Listesi
Enerji Kimlik Belgesi Uzmanlığı Temel Eğitimi
"Enerji Kimlik Belgesi Uzmanlığı" Eğitimi
Bilirkişilik Temel Eğitimi
Keşif Metraj Eğitimi
EKB Uzmanı Üyelerimize Önemli Duyuru
Bilirkişiliğe Kabul Şartları
“BEP-TR 2 Oryantasyon” Eğitimi
“BEP-TR 2 Oryantasyon” Eğitimi
Üniversite Oda’ya Geliyor, Kent Akademisi Dersleri Başlıyor
Hukuk Davaları 2016 Yılı Bilirkişilik Listeleri Başvuruları
2016 Yılı Kamulaştırma Bilirkişi Listeleri
Ceza Davaları 2016 Yılı Bilirkişilik Listeleri Başvuruları
Bilirkişilik Başvuruları / Hukuk
Bilirkişilik Başvuruları / Ceza
Kamulaştırma Bilirkişiliği 2017 Listesi Başvuruları Başladı
Bilirkişilik Temel Eğitimi
ONLINE İŞL.

Kent Atlası

TMMOB Mimarlar Odası 57 yıllık tarihi boyunca kentsel gelişmelere ilişkin politik tespit ve önermeler üretmiştir. Bu tespit ve önermelerin, konu edindikleri güncel oluşumlara ne denli etki edebildikleri, yine güncel toplumsal dinamiklerle belirlenmiştir. Ancak bu etkiden bağımsız olan bir nokta, Mimarlar Odası’nca öne sürülen görüşlerin daima kuramsal/teknik bilgi ile ilişkili olmasıdır. Toplumsal meşruiyetini söylediği sözün güvenilirliğinden alan Oda, bu güvenilirliği kurumsal otoritesinden değil, bilgi üretimini politik praksis olarak kavrayan kadrolarının Oda’ya yerleştirdiği gelenekten almıştır. Bu gelenek bağlamında söz konusu olan, “bilim” ve “politika” arasında varsayılan mesafenin reddidir. Bu tutum, bilgi üretimini kendi içinde fetişleştiren bilimselciliği de, bilgiye dayanmayan önyargılı yahut pragmatik politikayı da yadsır. Mimarlar Odası tarihine bakıldığında, Oda’nın erken dönemlerinden başlayarak bir “think tank” gibi çalıştığı, burada üretilen bilginin, Oda’nın güncel politik gündemine ilişkin seçici fakat bilimsel titizliği haiz bir tür bilgi olduğu görülür.

21. Yüzyılın kentsel politik gündemine bakıldığında ise, özellikle Türkiye’de yaşanan dönüşümlerin, dönüşüm süreçlerini örgütleyen idareler tarafından bile analiz edilmeden, bilgisi üretilmeden, çok hızlı ve tartışılmadan yürürlüğe konulan kararlarla yönlendirildiği görülüyor. Böyle bakıldığında, Türkiye kentlerinin dönüşüm hızı, bilimsel bilginin üreyebilmek için ihtiyaç duyduğu zaman ve mesafeyi imkansız kılarak, kendisini kamusal tartışmanın erişemeyeceği bir “icrai boyutta” yalıtmaktadır. Bu koşullarda, Mimarlar Odası ve benzeri kurumların kentsel süreçlere dair bilgi ve söz üretmesi zorlaşmaktadır. Ya söylenecek söz mevcut durumun analizinin sonrasına ertelenerek politik müdahale momenti ıskalanmakta, ya da (genellikle olduğu gibi) geçmiş deneyimlerden süzülen bilgi güncel durumla test edilmeden kullanılmaktadır.

Bugün, kentsel politikayı yönlendiren icracı erkin sahip olduğu hız, muhalif erk odaklarının da erişmesi gereken bir politik etkinlik eşiği niteliği kazanmış bulunmaktadır. Bu eşiğin altında kalan odakların etkin ve görünür bir muhalefet üretmesi imkânsızlaşmıştır. Dolayısıyla, bilgi-politika ilişkisini kurumsal etkinliğinin ve toplumsal meşruiyetinin vazgeçilmez unsurlarından sayan Mimarlar Odası’nın, bilgi üretimini güncellemesi şarttır. Bunu yaparken akılda tutulması gereken nokta, bugün bilgi üretim koşullarının da genişleyip yaygınlaşmış olması, bu durumun da “bilgi kirliliği” olgusunun bilim alanında da gözlenir hale getirmesidir. Oda’nın üreteceği bilginin, yine bilgi üretimini politik praksis olarak kavrayan ve konularında seçici davranan bir süreçle elde edilmesi gereklidir. Dahası, gündemdeki konuların çokluğu ve her konunun uzmanlık alanları içinde derinleşmiş olması, bilginin Oda içinde örgütlenen geleneksel yöntemlerle elde edilmesini imkânsızlaştırmıştır.

Bu değerlendirmelerden hareket eden TMMOB Mimarlar Odası Ankara Şubesi, bir süredir gündeminde olan araştırma faaliyetlerini güncelleme ve kurumsallaştırma çabaları çerçevesinde ankara.kent.atlası’nı bir pilot çalışma olarak ele almıştır. Amaçlanan, Ankara kentinin hem belli bir andaki “fotoğrafını çekmek”, hem de bu fotoğrafın nasıl bir tarihsel sürecin ifadesi olduğunu “okumak”tır. Görüleceği gibi, burada Ankara’nın her kentsel boyutunun sayısal verilerini toplamak ve sunmak gibi bir gaye yoktur. Aksine, dönüşümün politik okumasını yapmak üzere seçici bir biçimde ele alınan temalar ve bunların hem veriler üzerinden, hem de daha üst bir ölçekte ele alınan kuramsal çerçevelerle değerlendirilmeleri söz konusudur. Öte yandan çalışmanın “öznesi” de, bu deneyimi Mimarlar Odası açısından özgün bir deneyim haline getirmiştir. Orta Doğu Teknik Üniversitesi Mimarlık Bölümü içinde, öğretim elemanı, araştırma görevlisi, lisans ve lisansüstü öğrencisi gibi farklı konumlardan bir grup araştırmacının kolektif çabası ile üretilen ankara.kent.atlası, ürettiği ürünün yanında, örgütlediği süreçle de politik praksis olarak bilgi üretiminin başarılı ve ilerisi için örnek teşkil edecek bir örneğini sunmakta.

Okunma Sayisi : 13546
Adres : Konur Sokak 4/3 06420 Yenişehir / Ankara • E-posta : info@mimarlarodasiankara.org
Telefon : 0 312 4178665 • Faks : 0 312 4171804 • GSM Santral : 0 533 4777967
Son Güncelleme : 24.05.2024 - 15:44:35
Şu an 1 kişi online | Hukuki Şartlar ve Gizlilik Hakları