Üye Bilgileri.

size uygun bölümden devam ediniz.

sitemizdeki online işlemlerden yararlanabilmek için kayıt olup parolanızla giriş yapmanız gerekmektedir.
Daha önce insan kaynakları için bir parola aldıysanız o parolayı kullanabilirsiniz.

Henüz üye değilmisiniz? Yeni kayıt!

Detaylı Arama.

size uygun bölümden devam ediniz.

site içerisindeki tüm içerikte arama yapılmaktadır. birden fazla kelime aratabilirsiniz.


25 50 75 100

Yayınlanma Tarihine Göre
Eklenme Tarihine Göre
Başlığa Göre
Okunma Sayısına Göre

Başlıkta Açıklamada İçerikte

Aynen girildiği gibi
Kelimelerin hepsi
Kelimelerden herhangi biri
ODA ÇALIŞMALAR KENT GÜNDEMI MESLEKI UYGULAMA YAYIN ÜYELER EĞITIMLER
Enerji Kimlik Belgesi Uzmanlığı Eğitimi
Metraj-Keşif ve İhale Dosyası Hazırlama Eğitimi
“Mimari Akustik Rapor ve Projesi Neden Gereklidir?” Semineri
D-1 TEMEL BİNA AKUSTİĞİ EĞİTİMİ
D-1 TEMEL BİNA AKUSTİĞİ EĞİTİMİ
5-8 ARALIK 2019 BİLİRKİŞİLİK TEMEL EĞİTİMİ
Enerji Kimlik Belgesi Uzmanlığı Eğitimi
D-1 TEMEL BİNA AKUSTİĞİ EĞİTİMİ KAYITLARIMIZ BAŞLADI
Enerji Kimlik Belgesi Uzmanlığı Eğitimi
Enerji Kimlik Belgesi Eğitimleri (EKB) Çevrim İçi Eğitimleri Başlıyor
Bilirkişilik Eğitimi
Ücretli Çalışan ve İşsiz Mimarlar için Sertifikalı Ücretsiz Eğitimler
Keşif, Metraj ve İhale Dosyası Hazırlama Eğitimi IV
Keşif, Metraj ve İhale Dosyası Hazırlama Eğitimi III
Keşif, Metraj ve İhale Dosyası Hazırlama Eğitimi II
Keşif-Metraj İhale Dosyası Hazırlama Teknikleri Eğitimi
Bilirkişilik Temel Eğitimi 2017
Bilirkişilik Temel Eğitimi 2017
2018 Yılı Ankara Şubesi Oda Bilirkişileri Listesi
Enerji Kimlik Belgesi Uzmanlığı Temel Eğitimi
"Enerji Kimlik Belgesi Uzmanlığı" Eğitimi
Bilirkişilik Temel Eğitimi
Keşif Metraj Eğitimi
EKB Uzmanı Üyelerimize Önemli Duyuru
Bilirkişiliğe Kabul Şartları
“BEP-TR 2 Oryantasyon” Eğitimi
“BEP-TR 2 Oryantasyon” Eğitimi
Üniversite Oda’ya Geliyor, Kent Akademisi Dersleri Başlıyor
Hukuk Davaları 2016 Yılı Bilirkişilik Listeleri Başvuruları
2016 Yılı Kamulaştırma Bilirkişi Listeleri
Ceza Davaları 2016 Yılı Bilirkişilik Listeleri Başvuruları
Bilirkişilik Başvuruları / Hukuk
Bilirkişilik Başvuruları / Ceza
Kamulaştırma Bilirkişiliği 2017 Listesi Başvuruları Başladı
Bilirkişilik Temel Eğitimi
ONLINE İŞL.
12 Nisan 2021

Ulus Modern Kültür ve Sanat Merkezi Ulusal Mimarlık Yarışması

Ankara Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Tabiat Varlıkları Dairesi Başkanlığı tarafından, Başkent'in tarihi merkezi Ulus'ta inşa edilecek bir "Kültür ve Sanat Merkezi" için düzenlenen yarışmaya projelerin son teslim tarihi 3 Ağustos 2021, projelerin kargo ile teslim alımı için son tarih 5 Ağustos 2021.

Yarışmanın Adı

Ulus Modern Kültür ve Sanat Merkezi Ulusal Mimarlık Yarışması

Yarışmanın Şekli ve Türü

4734 sayılı Kamu ihale Kanunu’nun 23. maddesine istinaden Mimarlık, Peyzaj Mimarlığı, Mühendislik, Kentsel Tasarım Projeleri, Şehir ve Bölge Planlama ve Güzel Sanat Eserleri Yarışma Yönetmeliği doğrultusunda Ankara Büyükşehir Belediyesince açılan yarışma, serbest, ulusal ve tek kademeli mimari proje yarışmasıdır.

Yarışmanın Yeri ve Konusu

Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin “Yarışmayla Ankara” programı kapsamında açılan yarışmanın konusu, Başkent’in tarihi merkezi Ulus’ta inşa edilecek bir “Kültür ve Sanat Merkezi” olarak belirlenmiştir. “Ulus Modern” adıyla açılan yarışmanın yeri, 2003 yılında geçirdiği yangının ardından yıkılmış olan Modern Çarşı arsasıdır. Arsanın konumu, Ulus’un farklı katmanlarını temsil eden yapılara ve kent dokularına komşu durumdadır. Yarışmacılardan beklenen, Ankara kent tarihinin önemli yapı ve kentsel ögelerini içeren bu alana, nitelikli bir çağdaş yapının kazandırılmasıdır.

Ulus’un canlı bir ticaret ve iş merkezi olmanın yanında, sosyal ve kültürel merkez kimliğini de yeniden kazanması, gün boyunca yoğun kullanılabilen çekici ve güvenli mekânlarm artmasına bağlıdır. Bu doğrultuda, Ulus’a kültür ve sanat etkinliklerini çekecek, kullanıcı profilini çeşitlendirecek, etkinlik üreten jeneratör işlevlere ihtiyaç vardır. Modern Çarşı, döneminin öncü yapılarından biri olarak, bulunduğu semtin sınırlarını aşan bir etkiye sahipti. Bugün yerine gelecek olan Ulus Modern ise Başkent’e çoğulcu, katılımcı ve esin verici buluşma mekânları kazandıracak bir odak yapı olarak öneriliyor.

Yarışmaya Katılma Koşulları

Yarışmaya katılacakların aşağıdaki koşulları yerine getirmesi zorunludur. Ekip olarak katılanların her birinin koşulların tamamına uymaları zorunludur. Ekip olarak katılanların idareyle ilişkilerin yürütülmesiyle sınırlı olmak üzere bir kişiyi ekip temsilcisi olarak belirtmesi gerekir. Yarışmaya ekip olarak katılan ortakların her biri idareye karşı müştereken ve müteselsilen sorumludurlar. Yarışmaya katılacaklarda aranacak koşullar:

 1. TMMOB Mimarlar Odası üyesi olmak ve meslekten men cezalısı durumunda olmamak.
 2. Jüri üyelerini ve raportörleri belirleyenler ve atayanlar arasında olmamak.
 3. Jüri üyeleri (danışman, asli, yedek) ve raportörlerle bunların 1. dereceden akrabaları, ortakları, yardımcıları ve çalışanları arasında olmamak.
 4. Jüri çalışmalarının herhangi bir bölümüne katılmamış olmak.
 5. Şartname alıp isim ve adreslerini yarışma raportörlüğüne kaydettirmek. (Ekip olarak katılanlardan bir kişinin bu şartı yerine getirmesi yeterlidir.)
 6. Yarışmayı açan idarede, yarışma ile ilgili her türlü işlemleri hazırlamak, yürütmek, sonuçlandırmak ve onaylamakla görevli olmamak.
 7. Yarışmayı açan idare adına hareket eden danışmanlar ile bunların çalışanları arasında olmamak.
 8. 4734 ve 4735 sayılı kanunlar ile diğer kanunlardaki hükümler ve yönetmelikler gereğince geçici ve sürekli olarak kamu ihalelerine katılmaktan yasaklanmış olmamak.
Yarışma Takvimi
 • Yarışmanın İlanı : 12 Nisan 2021
 • Soru Sorma İçin Son Tarih : 10 Mayıs 2021
 • Yanıtların Yarışmacılarla Paylaşılması : 17 Mayıs 2021
 • Yarışmaya Kayıt için Son Tarih : 13 Temmuz 2021
 • Projelerin Son Teslim Tarihi : 3 Ağustos 2021
 • Projelerin Kargo ile Teslim Alımı İçin Son Tarih : 5 Ağustos 2021
 • Jüri Değerlendirmesi Başlangıç Tarihi : 14 Ağustos 2021
 • Sergi ve Kolokyum : Tarih kesinleştiğinde duyurulacaktır.
Jüri Üyeleri ve RaportörlerDanışman Jüri Üyeleri
 • Mansur YAVAŞ, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı
 • Hacı Ali BOZKURT, ABB Kültür ve Sosyal işler Daire Başkanı
 • İlhan Selim KURAL, Mimar, Atılım Üniversitesi, Çankaya Üniversitesi
 • Aydan BALAMİR, Mimar, Orta Doğu Teknik Üniversitesi
 • Özgür Ceren CAN, Seramik Sanatçısı, Rahmi M. Koç Müzesi
Asıl Jüri Üyeleri
 • Danyal KUBİN, İnşaat Mühendisi
 • Esin BOYACIOĞLU, Mimar
 • Güven Arif SARGIN, Mimar
 • Mehmet KÜTÜKÇÜOĞLU, Mimar
 • Semra UYGUR, Mimar
Yedek Jüri Üyeleri
 • Başak UÇAR, Mimar
 • Bekir Özer AY, İnşaat Mühendisi
 • Berna TANVERDI, Mimar
Raportörler
 • Emine ÖZTÜRK, Şehir Plancısı, ABB Kültür ve Tabiat Varlıkları Dairesi
 • Ezgi ÖZPAMİR ESKİÜNÜRLÜ, Mimar
 • Merve YENER, Mimar, ABB Kültür ve Tabiat Varlıkları Dairesi
Ödüller
 • 1.  Ödül: 120.000 TL
 • 2.  Ödül: 100.000 TL
 • 3.  Ödül: 80.000 TL
 • 1.  Mansiyon: 50.000 TL
 • 2.  Mansiyon: 50.000 TL
 • 3.  Mansiyon: 50.000 TL
 • 4.  Mansiyon: 50.000 TL
 • 5.  Mansiyon: 50.000 TL

Satın Alma ödülleri için jürinin kullanımına 25.000 TL ayrılmıştır.

Jüri değerlendirme sonuçlarının ilanından sonra, yukarıda yazılı ödül ve mansiyon tutarları, 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nun 29. maddesine göre, yarışmacılara en geç 30 gün içinde net olarak ödenecektir.

Şartname ve Eklerinin Temini

Yarışmaya katılmak isteyenler 100 TL (Yüz Türk Lirası) karşılığında yarışmaya kayıt yaptıracaklardır. Yarışma bedeli “Ulus Modern TC Kimlik No ” açıklaması ile idareye ait banka hesabına müelliflerden birinin ismi ile yatırılacaktır. Dekontun aslı taratılarak aynı müellifın isim ve iletişim (telefon, e-posta, adres) bilgileriyle birlikte raportörlük adresine e-posta yoluyla gönderilecektir. Yarışmaya kayıt için son tarih, 13 Temmuz 2021 günüdür. Bu şartlara uymayanlar yarışmaya katılmış olsalar da, tasarımları yarışmaya katılmamış sayılır ve isimleri yarışmaya kabul edilmeme gerekçeleriyle birlikte üyesi oldukları meslek odalarına bildirilir.

Yer Görme

Yer görme zorunlu olmamakla birlikte jüri tarafından önerilmektedir.

Projelerin Teslim Yeri ve Koşulları

Yarışma şartnamesinde belirtilen esaslara göre hazırlanacak proje ve ekleri, yarışma takviminde belirtilen son teslim tarihine kadar elden veya kargo ile teslim adresine ulaştırılabilecektir.

Proje ve ekleri, yarışma teslim adresine elden imza karşılığı, yarışma takviminde “Projelerin Son Teslim Tarihi” olarak belirtilen 03.08.2021 tarihi saat 17.00’a kadar teslim edilebilir. Posta veya kargo yoluyla teslim edilmeleri durumunda proje ve elderinin (son teslim tarihi ve saatinden önce kargoya verildiğini gösterir) alındı makbuzu, “Projelerin Son Teslim Tarihi” olarak belirtilen 03.08.2021 tarihi saat 19.00’a kadar yarışma raportörlüğünün e-posta adresine iletilecektir.

Yarışma takviminde “Projelerin Kargo ile Teslim Alımı İçin Son Tarih” olarak belirtilen 05.08.2021 tarihine kadar teslim adresine ulaşmayan katılımlardan ve kargoda gerçekleşebilecek hasarlardan idare sorumlu değildir.

Teslim adresi: Atatürk Kapalı Spor ve Sergi Sarayı, Anafartalar Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi No.5, Altındağ/Ankara

İdarenin İletişim Bilgileri

Ankara Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Tabiat Varlıkları Dairesi Başkanlığı

Adres: Kale Mahallesi Konya Sokak No: 46 Altındağ/ANKARA

Telefon: +90 312 507 40 01, +90 312 507 40 02, +90 312 507 40 03

E-posta: yarismayla2@ankara.bel.tr

Web adresi: yarismayla.ankara.bel.tr

ŞARTNAME

Okunma Sayisi : 1566
Adres : Konur Sokak 4/3 06420 Yenişehir / Ankara • E-posta : info@mimarlarodasiankara.org
Telefon : 0 312 4178665 • Faks : 0 312 4171804 • GSM Santral : 0 533 4777967
Son Güncelleme : 28.03.2023 - 13:36:58
Şu an 1 kişi online | Hukuki Şartlar ve Gizlilik Hakları