Üye Bilgileri.

size uygun bölümden devam ediniz.

sitemizdeki online işlemlerden yararlanabilmek için kayıt olup parolanızla giriş yapmanız gerekmektedir.
Daha önce insan kaynakları için bir parola aldıysanız o parolayı kullanabilirsiniz.

Henüz üye değilmisiniz? Yeni kayıt!

Detaylı Arama.

size uygun bölümden devam ediniz.

site içerisindeki tüm içerikte arama yapılmaktadır. birden fazla kelime aratabilirsiniz.


25 50 75 100

Yayınlanma Tarihine Göre
Eklenme Tarihine Göre
Başlığa Göre
Okunma Sayısına Göre

Başlıkta Açıklamada İçerikte

Aynen girildiği gibi
Kelimelerin hepsi
Kelimelerden herhangi biri
ODA ÇALIŞMALAR KENT GÜNDEMI MESLEKI UYGULAMA YAYIN ÜYELER EĞITIMLER ONLINE İŞL.
5 OCAK PARKI VE YAKIN ÇEVRESİ KENTSEL TASARIM YARIŞMASI

Yarışmanın Adı

5 Ocak Parkı ve Yakın Çevresi Kentsel Tasarım Yarışması

Yarışmanın Şekli ve Türü

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun ilgili maddelerine dayanarak, Mimarlık, Peyzaj Mimarlığı, Mühendislik, Kentsel Tasarım Projeleri, Şehir ve Bölge Planlama ve Güzel Sanat Eserleri Yarışmaları Yönetmeliği uyarınca, serbest, ulusal ve iki kademeli kentsel tasarım yarışmasıdır.

Yarışmanın Konusu

Adana’nın Kurtuluşunun 100. Yılı Anısına düzenlenmesi planlanan 5 Ocak Parkı ve yakın çevresinin tasarımı bu yarışmanın konusunu oluşturmaktadır.

Yarışmanın Yeri

Proje alanı, Çukurova ve Seyhan ilçelerinin birbiri ile kavuştuğu, Belediyeevleri, İkibinevler ve Gürselpaşa Mahallelerinin arakesitlerinde kuzey-güney ekseninde, çoğunlukla konut adalarından oluşan kentsel alanların arasında kalan ve eklerde sınırları verilen alandır.  

Yarışmaya Katılma Koşulları

Yarışmaya katılacak bütün yarışmacıların bu başlık altındaki koşulları yerine getirmesi zorunludur. Yarışmaya ekip olarak katılan yarışmacıların her birinin (güzel sanatlar hariç) koşulların tamamını karşılamaları zorunludur. Yarışmaya ekip olarak katılacakların, idare ile ilişkilerin yürütülmesiyle sınırlı olmak üzere bir kişiyi ekip temsilcisi olarak belirlemesi gerekmektedir. Yarışmaya ekip olarak katılan ekip üyelerinin her biri (güzel sanatlar hariç) idareye karşı müştereken ve müteselsilen sorumludurlar.

Yarışmaya katılacaklar kişi veya ekiplerde aranacak koşullar şunlardır:

Genel Koşullar

 • Yarışmaya, TMMOB Mimarlar Odası üyesi Mimarlardan, TMMOB Peyzaj Mimarları Odası Üyesi Peyzaj Mimarlarından ve TMMOB Şehir Plancıları Odası üyesi Şehir Plancılarından en az birer üye bulundurularak oluşturulan bir ekiple katılmak zorunludur. Ekibin tercihi doğrultusunda, güzel sanatlar veya mühendislik disiplinlerinden üyeler ekibe dahil olabilirler.
 • Yarışmaya katılacaklar (güzel sanatlar alanları hariç), Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Mimarlar Odası, Peyzaj Mimarları Odası ve Şehir Plancıları Odası üyesi olmak ve meslekten men cezalısı durumunda veya sürecinde olmamak zorundadırlar.
 • Yarışmaya ekip halinde katılma durumunda ekip temsilcisi mimar, peyzaj mimarı veya şehir plancısı olabilir.
 • Jüri üyelerini ve raportörlerini belirleyen ve atayanlar arasında olmamak.
 • Jüri üyeleri (danışman, asil, yedek), raportörler ve yarışmayı açan idare adına çalışan danışmanlar ile bunların birinci dereceden akrabaları, ortakları, yardımcıları ve çalışanları arasında olmamak.
 • Jüri çalışmalarının herhangi bir bölümüne katılmamış olmak.
 • Yarışmayı açan idarede, yarışma ile ilgili her türlü işlemleri hazırlamak, yürütmek, sonuçlandırmak ve onaylamakla görevli olmamak,
 • Şartname alıp isim ve adreslerini yarışma raportörlüğüne kaydettirmiş olmak (Ekip olarak katılanlardan bir kişinin bu şartı yerine getirmesi yeterlidir).
 • Bu şartlara uymayanlar yarışmaya katılmış olsalar dahi, projeleri değerlendirme dışı sayılacaktır.
 • İkinci kademeye katılan yarışmacıların yer görmesi ve alacakları yer görme belgesini sunmaları zorunludur.

Şartnamenin Elde Edilmesi

 • Yarışmaya katılmak isteyenler “yarışmayı düzenleyen idareye ait iletişim bilgileri” başlığında bilgisi paylaşılan banka hesabına İsim ve TC Kimlik numarası belirterek, “Yarışma Şartname Bedeli” açıklaması ile 100 TL (Yüz Türk Lirası) yatıracaklardır.
 • Yarışmacılar, şartname bedelini yatırdıklarına dair banka ödendi belgesinin taranmış kopyasını, adı, soyadı, açık posta adresi, telefon ve e-posta adresleri ile birlikte yarışma raportörlüğü e-posta adresine (yarisma@adana.bel.tr) göndererek kaydettireceklerdir. Yarışma şartnamesi ve ekleri yarisma.adana.bel.tr adresinden dijital olarak indirilebilecektir. Yarışma şartnamesi almak için son tarih, yarışma takviminde birinci kademe için son teslim günü olarak belirtilen gündür. Bu şartlara uymayanlar yarışmaya katılmış olsalar da projeleri yarışmaya katılmamış sayılır.
 • Yarışmaya katılabilmek için şartname satın almak ve raportörlüğe kayıt olmak zorunludur.

Yarışma Takvimi

Birinci Kademe Takvimi

 • Yarışmanın ilanı                                                           :22 Kasım 2021, Pazartesi
 • Birinci kademe için soru sorma tarihi                             :06 Aralık 2021
 • Birinci kademe için yanıtların verilmesi                          :10 Aralık 2021
 • Birinci kademe için son teslim günü                               :21 Ocak 2022, Cuma
 • Birinci kademe için jüri değerlendirme başlangıcı           :22 Ocak 2022, Cumartesi

İkinci Kademe Takvimi

 • İkinci kademeye geçenlerin bildirilmesi                          :31 Ocak 2022, Pazartesi
 • İkinci kademe için soru sorma tarihi                               :04 Şubat 2022
 • Yer görme için son tarih                                               :09 Şubat 2022
 • İkinci kademe için yanıtların verilmesi                            :09 Şubat 2022
 • İkinci kademe için son teslim tarihi                                :04 Mart 2022, Cuma
 • Posta ile teslim alma son tarihi                                      :07 Mart 2022, Pazartesi
 • İkinci kademe için jüri değerlendirme başlangıcı             :08 Mart 2022
 • Sonuçların ilanı                                                            :18 Mart 2022
 • Ödül töreni ve kolokyum web sitesinden duyurulacaktır.

Jüri Üyeleri ve Raportörler

Danışman Jüri Üyeleri

 • Onur ERMAN – Doç. Dr. Mimar, Çukurova Üniversitesi Mimarlık Bölüm Başkanı
 • Ozan Veli TÜZÜN – Mimar – Mimarlar Odası Adana Şubesi Başkanı
 • Hasibe AKKAN- Peyzaj Mimarı- Peyzaj Mimarları Odası Adana Şubesi Başkanı
 • Ceyhun BASKIN- Y. Mimar
 • Türkan EŞLİ- Avukat- ABB Genel Sekreter Yardımcısı
 • Suphi CİVELEK- İnşaat Y. Mühendisi- ABB Etüt ve Projeler Daire Başkanı
 • İlyas KIRAN- Ziraat Mühendisi- ABB Park ve Bahçeler Daire Başkanı

Asıl Jüri Üyeleri

 • F. Cânâ BİLSEL- Prof. Dr. Mimar ve Kentsel Tasarımcı
 • Ulaş Bahri ÇETİNKAYA- Şehir Plancısı, CBS Uzmanı
 • Erhan Vecdi KÜÇÜKERBAŞ- Prof. Dr. Peyzaj Mimarı
 • Murat MEMLÜK- Dr. Peyzaj Mimarı
 • Oktan NALBANTOĞLU- Dr. Peyzaj Mimarı ve Kentsel Tasarımcı (Jüri Başkanı)
 • Feride ÖNAL- Prof. Dr. Mimar
 • Nevzat SAYIN- Mimar

Yedek Jüri Üyeleri

 • Onur KAFALI- Şehir Plancısı
 • Duygu F. SABAN- Prof. Dr. Mimar
 • Eren TÜMER- Mimar
 • Cengiz USLU- Doç. Dr. Peyzaj Mimarı

Raportörler

 • Güney ÇABUK- Y. Mimar, Adana Büyükşehir Belediyesi, Projeler Dairesi Başkanlığı, Kentsel Projeler Şube Müdürü
 • Aytaç TAŞKIN- Y. Mimar-İnşaat Müh., Adana Büyükşehir Belediyesi, Projeler Dairesi Başkanlığı, Kentsel Projeler Şube Müdürlüğü

Ödüller ve Ödeme Şekli

 • Birinci Ödül                              :100.000,00 TL
 • İkinci Ödül                                :80.000,00 TL
 • Üçüncü Ödül                            :60.000,00 TL
 • 1. Mansiyon                             :20.000,00 TL
 • 2. Mansiyon                             :20.000,00 TL
 • 3. Mansiyon                             :20.000,00 TL
 • Satınalma (gerek görülürse)      :30.000,00 TL

Jüri değerlendirme sonuçlarının ilanından sonra, aşağıda yazılı ödül, mansiyon ve satın alma tutarları, 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nun 29. maddesine göre, yarışmacılara en geç 30 gün içinde net olarak ödenecektir. Ödenecek net tutarlardan damga vergisi kesilecektir.
Yer Görme

Birinci kademede yer görmek zorunlu olmamakla birlikte, jüri tarafından tavsiye edilmektedir, ikinci kademeye kalan tüm yarışmacılar için ise yer görme zorunludur.

Yarışmayı Düzenleyen İdare ve İletişim Bilgileri

Yarışmayı Açan Kurum             :Adana Büyükşehir Belediyesi Etüd ve Projeler Dairesi Başkanlığı
Adres                                       :Adana Büyükşehir Belediyesi, Reşatbey Mahallesi, Atatürk Caddesi, Etüd ve Projeler Daire Başkanlığı/ Cam Bina, 8. Kat, Seyhan/ADANA
Telefon                                    :(0 322) 455 35 00 (Santral) Raportörlük Dahili: 38 62/ 39 88
Fax                                          :(0 322) 455 36 22 (Etüd ve Projeler Daire Başkanlığı olarak belirtilecektir)
E-posta                                    : yarisma@adana.bel.tr
Web                                         : yarisma.adana.bel.tr

Banka Hesap Bilgileri:
Hesap Alıcı Adı                        : Adana Büyükşehir Belediyesi
Banka Şubesi                           : Vakıfbank Adana Barkal
IBAN                                        : TR11 0001 5001 5800 7264 5544 93
Açıklama                                  : “Yarışma Şartname Bedeli” (İsim ve TC Kimlik numarası belirtilecek)
Detaylı bilgi, yarışma şartnamesi ve ekleri için yarışmanın web sayfasını ziyaret edebilirsiniz.

Okunma Sayisi : 207414
Adres : Konur Sokak 4/3 06420 Yenişehir / Ankara • E-posta : info@mimarlarodasiankara.org
Telefon : 0 312 4178665 • Faks : 0 312 4171804 • GSM Santral : 0 533 4777967
Son Güncelleme : 27.01.2022 - 17:18:25
Şu an 1 kişi online | Hukuki Şartlar ve Gizlilik Hakları