Ana SayfaTarihçeFotoğraf & VideoŞartnameBelgelerSSSİletişim

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ANA SAYFA

KENT DÜŞLERI 5
EGO HANGARLARI VE ALANI DEĞERLENDIRME PROJESI
ULUSAL ÖĞRENCI PROJE FIKIR YARIŞMASI SONUÇLARI

ÖNEMLİ DUYURU

Kent Düşleri-5 EGO Hangarları ve Alanı Ulusal Öğrenci Projefikir Yarışması’da ödül alan projelerin görsellerine aşağıda yer alan listeden görmek istediğiniz projenin üzerine tıklayarak ulaşabilirsiniz.

Lisans Kategorisi Ödülleri

1.Ödül (Eşdeğer) : Bengihan Fındık (Haliç Üniversitesi)

1.Ödül (Eşdeğer) (pafta1 - pafta2) : Seçil Özcan (Gazi Üniversitesi), Kübra Şahin (Gazi Üniversitesi)

2.Ödüle değer proje bulunamamıştır.                  

3.Ödül: Sacit Arda Karaatlı (İstanbul Teknik Üniversitesi), Lebriz Atan (İstanbul Teknik Üniversitesi)

Jüri Teşvik Ödülü: Emir Atakan Yılmaz (İstanbul Teknik Üniversitesi 

Jüri Teşvik Ödülü: Erdem Uslu (Gazi Üniversitesi), Gözde Yıldız (Gazi Üniversitesi)

Jüri Teşvik Ödülü: Neris Saadet Parlak (Orta Doğu Teknik Üniversitesi), Melih Emre Acar (Orta Doğu Teknik Üniversitesi)

Lisansüstü Kategorisi Ödülleri

1. ve 3.Ödüle değer proje bulunamamıştır.

2.Ödül: Yiğit Acar (Orta Doğu Teknik Üniversitesi)

Jüri Teşvik Ödülü (pafta1 - pafta2): Deniz Özdeniz (İstanbul Teknik Üniversitesi), Alper Kurbak (İstanbul Teknik Üniversitesi), Güliz Özdeniz (İstanbul Teknik Üniversitesi)

Jüri Raporu için tıklayınız

Kent düşleri kurmayı ve bu düşlerin toplumla buluşmasını sağlayarak ortak heyecanlara dönüştürmeyi amaçlayan Kent Düşleri Ulusal Öğrenci Proje Fikir Yarışmaları’nın beşincisi sona erdi. 23 Eylül 2011 tarihinde son teslimleri gerçekleştirilen projeler jüri tarafından değerlendirilerek ödül almaya hak kazananlar belirlendi.

 

  • Yarışmaya çıkarılan mekânların etkin olarak kullanımda oldukları dönemlere dair tanıklıkları, işlevleri ve öyküleri konusunda bilinç oluşturulması
  • Ankara kentinde mekânsal ve çevresel olarak özellikli olan yapı ve alanlara yönelik alternatif önermelerin fikri boyutta oluşturulması, Ankara’nın yeniden biçimlendirilmesi,
  • Yarışmaya açılacak alanların yeniden kullanılarak değerlendirilmesi için kamuoyu oluşturulması,
  • Mimarlık öğrencilerinin kentin kamusal alanlarına ilişkin fikir üretmesinin teşvik edilmesi
  • Kentin tüm aktörlerinin kente yönelik oluşturulacak fikri projelerde ortak katılımının sağlanması
  • Mekânların fiziksel dönüşümlerinin sosyal yaşama olan etkilerinin açığa çıkartılması

 

amacıyla açılan yarışmaya katılan Lisans kategorisinden 31 proje, Lisansüstü kategorisinden 6 proje olmak üzere toplam 37 proje değerlendirilmiş, Lisans kategorisinden 10, Lisanüstü kategorisinden 2 proje 30 Eylül 2011 tarihinde gerçekleştirilen Değerlendirme Konferansı’na davet edilmiştir. Değerlendirme Konferansı sonrasında yapılan Jüri değerlendirmesi sonucu Lisans kategorisinden 6 (üçü Jüri Teşvik Ödülü), Lisansüstü kategorisinden 2 (biri Jüri Teşvik Ödülü) olmak üzere toplam 8 proje ödüle değer bulunmuştur.

 
Jüri Üyeleri

Danışman Jüri Üyeleri

A. Betül Uyar, Peyzaj Mimarı

Elvan Altan Ergut, Doç. Dr.,ODTÜ Mimarlık Fakültesi, Mimarlık Bölümü

Emel Akın, Yrd. Doç. Dr.,Atılım Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve  Mimarlık Fakültesi, Mimarlık Bölümü

Filiz Yenişehirlioğlu, Prof. Dr. Başkent Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi

Hazeli Akgöl, TMMOB Mimarlar Odası Ankara Şubesi Yönetim Kurulu II. Başkanı

Asıl Jüri Üyeleri

Aslı Er Akan, Dr. Mimar, Süleyman Demirel Üniversitesi Müh. Mim. Fakültesi, Mimarlık Bölümü

Giorgio Gasco, Dr. Mimar, Gazi Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü

Gönül Tavman, Y. Mimar, Gazi Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü

Hilal Tuğba Örmecioğlu, Dr. Mimar,  Akdeniz Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi, İç Mimari ve Çevre Tasarımı Bölümü

Kıvanç Kılınç, Dr. Mimar, Okan Üniversitesi Müh. Mim. Fakültesi, Mimarlık Bölümü

Maya Arıkanlı Özdemir, İşletme Mühendisi, İktisatçı

Ünal Kara, Mimar       

Yedek Jüri Üyeleri

Işık Uçman Kılcıoğlu, Mimar

Esin Soydemir, Mimar

Gözde Karagöz, Y.Mimar

Fatma Gül Öztürk, Dr. Mimar, Çankaya Üniversitesi, Müh. Mim. Fakültesi, İç Mimarlık Bölümü

Kolokyum 13 Ekim 2011 Perşembe günü saat 16.00’da İnşaat Mühendisleri Odası, Teoman Öztürk Salonu, Necatibey Caddesi No: 57, Kızılay- Ankara adresinde gerçekleştirilecektir. Ödüller kolokyumda verilecektir. Kolokyum’da ödül alanların yanı sıra, yarışmaya katılan herkese TMMOB Mimarlar Odası Ankara Şubesi’nin yayınlarından oluşan bir set ve yarışma katılım belgesi verilecektir. 

Yarışmaya katılan tüm projeler 13- 20 Ekim 2011 tarihleri arasında İnşaat Mühendisleri Odası’nda sergilenecektir.

TMMOB Mimarlar Odası Ankara Şubesi

 

YARIŞMAYA İLİŞKİN;
TMMOB MİMARLAR ODASI ANKARA ŞUBESİ AÇIKLAMASI

TMMOB Mimarlar Odası Ankara Şubesi, Ankara kentinde işlevsel ve ekonomik değeri olan, kent merkezi içerisinde kalmış özellikli mekânların/ yapıların kamusal işlevlerle yeniden kente kazandırılması amacıyla “Kent Düşleri” adı altında mimari fikir yarışmaları düzenlemektedir. Bugüne kadar Ulucanlar Merkez Kapalı Cezaevi, Hasanoğlan Yüksek Köy Enstitüsü, Zonguldak Kömür Yıkama Tesisleri, Kızılay Meydanı ve Çevresine yönelik fikir projesi yarışmaları açılmış, kentsel ölçekte gündem oluşturularak, bu yapıların bir bölümünün kamusal kullanımlarla yeniden işlevlendirilmesine olanak sağlanmıştır.

Geleceğin mimarlık kültürünün yaratıcısı olan mimarlık lisans ve lisansüstü öğrencilerinin katılımıyla gerçekleştirilen Kent Düşleri Proje Fikir yarışmalarından beşincisinin teması, Ankara kent merkezine yakın konumda bulunan, bugün EGO Otobüs İşletmesi, Satın Alma Dairesi Başkanlığı, AYKOME Müdürlüğü gibi tesislerin yer aldığı, kent tarihinde ve yaşamında önemli bir kamusal hizmet alanı olarak işlev gören ve ekonomik ömrünü henüz tamamlamamış durumdaki “EGO Hangarları Alanı” olarak bilinen alanın yeniden işlevlendirilmesi olarak belirlenmiştir.

EGO Hangarları, Ankara’nın başkent olmasıyla hız kazanan kentleşme çalışmaları ve buna bağlı olarak öncelik verilen kent içi donatıları ve ulaşım ağlarının sağlanması amacıyla 1928 yılında Ankara Belediyesi’ne bağlı olarak kurulan Elektrik-Gaz-Otobüs (EGO) için yaptırılmıştır. Bu dönemde Alman inşaat firması tarafından her biri 60 m x 36 m uzunluğunda ve 12 m toplam yüksekliğinde tasarlanan 5 adet tonoz inşa edilmiştir. Alanda bugün tonozlu yapılara strüktürel olarak bağlı olmayan ve sonradan yapılmış olabileceği düşünülen ek yapılar da bulunmaktadır[1]. Alanda bulunan tesisler mimari özellikler açısından benzerlik taşımakta, alan bu yanı ile tasarlanmış bir bütün olma özelliği göstermektedir. Alanın bir bütün olarak ele alınmış olması, alanda yer alan tesislerin insan ölçeğinde olması, tesislerin referans elemanlardan oluşması ve alanın dengeli bir kapalı - açık mekan oranına sahip olması kent için önemli ve olumlu potansiyeller olarak değerlendirilmektedir.

Diğer yandan alanın Atatürk Kültür Merkezi, Hipodrom alanı, TCDD Lojmanları ve Ankara Büyükşehir Belediyesi Hizmet Binasına yakın olması, Gençlik Parkı’ndan başlayan bir yeşil alan kuşağının parçası olma özelliği taşıması gibi nitelikler, alanın yeniden işlevlendirilmesine ilişkin ipuçları vermekte ve kent için taşıdığı potansiyeli pekiştirmektedir. 

Kent Düşleri Projefikir Yarışmaları’nın beşincisi olan “EGO Hangarları ve Alanı Değerlendirme Fikir Projesi” Yarışması, mimarlık öğrencilerinin, yaşadıkları kentte bulunan nitelikli ve işlevsel alanları kentlilerin gündelik hayatlarının özgürleştirilmesine ve zenginleştirilmesine katkı sağlayacak biçimde kamusal kullanım ile yeniden değerlendirmesini, ideallerinin ve hayallerinin paylaşılmasını ve fikirlerinin uygulanabileceği ortamların yaratılmasını hedeflemektedir. Öte yandan, yaratılacak düşünce zenginliğinden yola çıkarak kamuoyu oluşturmak ve sosyal mimarlık tartışmalarına katkı sağlamak, kent içindeki tarihsel mekânların işlevlerinin tartışılmasını ve yeniden kullanma duyarlılığının teşvik edilmesini desteklemek, kamu alanlarının gelişimi için sürdürülebilir tasarım ve yapı tekniklerinin kullanılmasına öncü öneriler geliştirmek de yarışmanın başlıca amaçları arasındadır.

TMMOB Mimarlar Odası Ankara Şubesi kentlerimizin plansız önermeler sonucu yaşamakta olduğu kimliksizlik, bellek yoksunluğu ve kültürel yoksullaşma karşısında, sorunlara başka bir bakış açısıyla yaklaşmayı ve çözümlerini kentin aktörleri ile birlikte bulmayı önemsemektedir.

Bu nedenle; bu yarışma aynı zamanda kent yaşamına ve geleceğine dair oldukça sınırlı olan düşüncelerin çoğalmasını ve yaygınlaşmasını sağlayacak, kentlilerin, uzmanların, yerel yöneticilerin, kamu idarecilerinin, demokratik kitle örgütlerinin ve sivil inisiyatiflerin bir araya gelerek çözüm önerilerini kolektif bir süreç içerisinde tartışacağı, yaşadığımız kentsel hayatın ve mekânlarının sorgulanacağı bir platform olmayı da hedeflemektedir.

Yarışma, ulusal ve tek kademeli olmak üzere lisans ve yüksek lisans öğrencileri arasında iki kategoride gerçekleştirilecektir. Yarışmaya katılacak ekipler içerisinde mimarlık öğrencisi bulunması zorunludur. Yarışmaya katılan her proje ve fikir kent açısından önemlidir. Bu nedenle, yarışma kurgusu içinde, her önermenin tartışılabilir ve paylaşılabilir kılınmasını sağlayacak ortamlar yer alacaktır.

Ekli şartnamede yarışmanın hedefleri, yarışmaya katılım koşulları, yarışmacılardan beklenenler ve istenenler, yarışmanın ne şekilde gerçekleştirileceği ve sonuçlandırılacağı,  yarışma takvimi ile birlikte ayrıntılı bir şekilde verilmektedir.

Gerçekleşebilir kent düşleri kurmak, bu düşlerin toplumla buluşmasını sağlayarak onları ortak bir heyecanla uygulanabilir kılmak imkânsız değildir.

Tüm mimarlık öğrencilerini bu heyecana, ideallerini toplumla paylaşmaya ve dönüşüme katılmaya, tüm kentlileri, yerel yöneticileri, kamu idarecilerini, meslek odalarını, sivil inisiyatifleri bu duyarlılığın yaygınlaşması için ortak hareket etmeye davet ediyoruz.

TMMOB MİMARLAR ODASI ANKARA ŞUBESİ 41.DÖNEM YÖNETİM KURULU 

 

 

 

 

 [1] Örmecioğlu H.T,, Er Akan A., Toker Beeson S.,” EGO Hangarları”, DOCOMOMO Poster Sunuşu, 2010