-E-Bülten düzgün görüntülenemiyorsa buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz

MİMARLIK HAFTASI 2009
“MİMARLIĞIN SOSYAL FORUMUNA DOĞRU” KRİZE KARŞI MİMARLIĞIN GÜCÜ

Uluslararası Mimarlar Birliği (UIA/The International Union of Architects) tarafından her yılın ilk Pazartesi günü kutlanan, bu yılda 5 Ekim 2009 Pazartesi gününe rastlayan Dünya Mimarlık Günü konusu Mimarların Enerjisi Global Krize Karşı (Architect's energy versus global crisis) olarak belirlenmiştir. UIA, tüm üyelerini bu günü kutlarken yerel ve ulusal ölçekte mimarların global krize karşı güçlerini gösteren projelerini sunmaya davet etmektedir. Bu çağrıya kulak veren TMMOB Mimarlar Odası Ankara Şubesi, 2010 yılında İstanbul’da gerçekleştirilecek olan Avrupa Sosyal Forumu’na ve şubemizce Ankara’da gerçekleştirilecek olan Mimarlığın Sosyal Forumu’na yönelik bir ön çalışma niteliği de taşı yacak Mimarlık Haftası 2009’un üst başlığını “Mimarlığın Sosyal Forumu na Doğru” KRİZE KARŞI MİMARLIĞIN GÜCÜ olarak belirlemiştir. devamı>>


2009 DÜNYA MİMARLIK VE HABİTAT GÜNÜ’NDE TÜM TOPLUMSAL KESİMLERİ VE MİMARLARI DAYANIŞMAYA VE ETKİNLİKLERİNİ GÜÇLENDİRMEYE ÇAĞIRIYORUZ!

Her yıl Ekim ayının ilk Pazartesi günü kutlanan Dünya Mimarlık Günü ve Dünya Habitat Günü’nü bu yıl 5 Ekim’de kutluyoruz. Uluslararası Mimarlar Birliği (UIA) 2009 yılı Dünya Mimarlık Günü’nün ana konusunu “Küresel Kriz Karşısında Mimarların Gücü” olarak saptadı. Bu yılın Habitat Günü’nün ana konusunu da Birleşmiş Milletler “Kentsel Geleceğimizi Planlamak” olarak belirledi. Birbiri ile bağlantılı bu iki konu nedeniyle TMMOB Mimarlar Odası olarak aşağıdaki açıklamamızı basınımıza duyururuz. devamı>>
MİMARLIK HAFTASI 2009
MİMARLIĞIN SOSYAL FORUMUNA DOĞRU KRİZE KARŞI MİMARLIĞIN GÜCÜ
MİMARLAR ODASI ŞUBELERİ SAPANCA BULUŞMASI BASIN BİLDİRİSİ

Uluslararası Mimarlar Birliği (UIA/The International Union of Architects) tarafından her yılın ilk Pazartesi günü kutlanan, bu yılda 5 Ekim 2009 Pazartesi gününe rastlayan Dünya Mimarlık Günü tüm dünyada çeşitli etkinliklerle kutlanmaktadır.konusu. UIA, tüm üyelerini bu günü kutlarken yerel ve ulusal ölçekte mimarların global krize karşı güçlerini gösteren projelerini sunmaya davet etmektedir. Bu çağrıya kulak veren TMMOB Mimarlar Odası Şubeleri (Ankara, Bursa, Eskişehir, Kocaeli) ve temsilciliklerinin hafta boyunca düzenleyecekleri Mimarlık Haftası 2009 etinliklerinin üst başlığı “Mimarlığın Sosyal Forumuna Doğru” KRİZE KARŞI MİMARLIĞIN GÜCÜ olarak belirlemiştir. devamı>>


 

UYGARLIK YIK VE YAPLA İFADE EDİLEMEZ

Ankara Atatürk Kültür Merkezi (AKM) alanı üzerinde kara bulutlar giderek yoğunlaştı. Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay Atatürk Kültür Merkezindeki Müze – Sergi – Folklor ve Kütüphane kompleksi yıkılarak, yerine yeni uygarlıklar müzesinin kurulacağını basına açıkladı. Bakanın yıkım kararının gerekçesi ise yapının “çirkin, estetik yoksunu, malzemenin sıkıntılı olması ve Türkiye’nin mimari tarihiyle bağdaşmaması” idi. Atatürk Kültür Merkezi alanına ilişkin Sayın Bakanın önerisi ise alana AKM’den beş kat büyük bir Uygarlıklar Müzesi yapılmasıdır. devamı>>


TMMOB MİMARLAR ODASI ANKARA ŞUBESİ KÜLTÜR MBÇK YERİNDE DENEYİM PAYLAŞIMI TEKNİK GEZİSİ
GELSENKİRCHEN MERKEZLİ ALMANYA - RUHR HAVZASI 19- 27 Ekim 2009

TMMOB Mimarlar Odası Ankara Şubesi 40.dönem çalışma programı kapsamında, yurtdışında gerçekleştirilen mimarlık eserlerinin yerinde gezilmesi ve deneyim paylaşılması amacıyla Kültür Mesleki Bilimsel Çalışma Kurulu tarafından düzenlenen yurtdışı gezilerinin 2009 yılında yapılacak olan ikinci gezisi 19-27 Ekim 2009 tarihlerinde Gelschenkirchen merkezli  Almanya - Ruhr Bölgesine düzenlenmektedir. devamı>>


 

YERİNDE KÜLTÜREL MİRAS TEKNİK GEZİSİ 29 EKİM-1 KASIM

Konya, Aksaray, Nevşehir ve Kayseri illerinde gerçekleştirilecek olan koruma ve uygulama sorunları alanında tartışmalar ve korumanın diğer boyutlarına dair konferansların da verileceği “Yerinde Kültürel Miras” teknik gezisinin programına http://www.mimarlarodasiankara.org/dosya/yerindekulturel.pdf adresinden ulaşabilirsiniz.


TMMOB MİMARLAR ODASI ANKARA ŞUBESİ ÇOCUK VE MİMARLIK ÇALIŞMALARI MERKEZİ “KENTİMLE OYNUYORUM” YARATICI OYUNCAK TASARIMI YARIŞMASI

Okul öncesi ve ilköğretim okullarındaki çocuklara yönelik yürütülen Çocuk ve Mimarlık çalışmaları kapsamında, çocuk oyuncaklarında mimarlığın, kentin ve onun objelerinin yer aldığı yaratıcı oyuncakların elde edilmesi amacıyla düzenlenen “Kentimle Oynuyorum” yaratıcı oyuncak tasarım yarışması TMMOB Mimarlar Odası Ankara Şubesi tarafından “0-6 ve 7- 12” yaş grubu hedef kitlesine yönelik düzenlenmekte olup bu yarışmada; devamı>>


 

TMMOB MİMARLAR ODASI ANKARA ŞUBESİ ÇOCUK VE MİMARLIK ÇALIŞMALARI MERKEZİ “KENTİMİ OKUYORUM” ÇOCUK KİTAPLARI YARIŞMASI

Okul öncesi ve ilköğretim okullarındaki çocuklara yönelik yürütülen Çocuk ve Mimarlık çalışmaları kapsamında, çocuk kitaplarında mimarlık, kent, çevre, kültürel mirasın çocukların anlayacağı dilde öykü ve masallarla anlatılması amacıyla düzenlenen “Kentimi Okuyorum” çocuk kitapları yarışması TMMOB Mimarlar Odası Ankara Şubesi tarafından “3-6 ve 7- 12” yaş grubu hedef kitlesine yönelik düzenlenmekte olup bu yarışmada; devamı>>


 

2010 YILI KAMULAŞTIRMA BİLİRKİŞİLİK BAŞVURULARI YAPMAK İSTEYEN ÜYELERİMİZİN DİKKATİNE!

2942 Sayılı Kamulaştırma Kanunu'nun 15. maddesi uyarınca her il için ayrı ayrı düzenlenecek 2010 yılı bilirkişi listeleri için başvurular başlamıştır. Mimarlar Odası Ankara Şubesince belirlenecek listelerde yer alacak üyelerimizin Bilirkişilik başvurularında yapması gerekenler; devamı>>

2009 YILI BÜRO TESCİL YENİLEMELERİ İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR


 

MÜHÜR BAŞVURUSUNDA BULUNAN ÜYELERİN LİSTESİ


 

BÜRO TESCİL BAŞVURUSUNDA BULUNAN ÜYELERİMİZİN LİSTESİ


 

ART KART HAKKINDA

TMMOB Mimarlar Odası Ankara Şubesi olarak Ankara’nın kültür başkenti olması yolunda üyelerimizin kültürel ihtiyaçlarını kolaylaştırmak üzere, kitabevi, sinemalar, özgün kafeler, tiyatrolar, film festivalleri, müzik festivallerini de içerisine alacak kurum ve kuruluşlarla antlaşmalar yaparak üyelerimizin kültürel etkinliklerden indirimli yararlanmasına olanak sağlanmaktadır.

Antlaşmalar devam etmektedir. Sözleşmeleri tamamlanmış kurum ve kuruluşlar aşağıda bilgilerinizi sunulmuştur. devamı>>

 

ADRES GÜNCELLEMELERİ HAKKINDA

TMMOB Mimarlar Odası Ankara şubesi olarak, etkinliklerimizin duyurularının, dergi ve bültenlerimizin, doğrudan ulaştırılması; üyelerimiz ile kurulan ilişkinin sürekliliğini ve güncelliğini korumak, bilgi akışının ilk elden sağlanması amacıyla adresi çalışmayan üyelerimizi telefonla arayarak adres bilgilerini güncelliyoruz.

Bu çalışma sırasında hiçbir iletişim bilgisi olmayan üyelerimizin sicil no ve isimlerine buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz. Bu üyelerimiz ile iletişim içerisinde olan üyelerimizin şubemize bildirmelerini rica ederiz

İletişim için;
Saadet Sönmez417 86 65 / 124


 

SİCİL DURUM BELGESİ İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR

  • Mimari uygulama projesi( TMMOB Mimarlar Odası Mimari Proje Çizim ve Sunuş standartları doğrultusunda hazırlanmış olması gerekmektedir.
  • Metrekare Cetveli,
  • İmar Durumu ( yeni tarihli olması gerekmektedir - 1 yıl)
  • Mimarlık Hizmetleri Sözleşmesi
  • Hazırlanan Projenin dijital ortamda arşivlenmesi için CD’ye çekilmiş bir kopyası

Not: Proje Müellifinin Büro Tescil Belgesinin yenilenmiş olması gerekmektedir.


 

MESLEKİ DENETİME GELEN PROJELER HK.

Mimarlar Odasının temel görevlerinden biri olan, Mesleki Denetim, Mimarlık Hizmetlerinin, Yönetmelikler çerçevesinde, kamu yararını gözeterek, haksız rekabeti önlemek, meslek etiğini ve eser sahibi mimarın haklarını korumak amacıyla, üretilen projelerin TMMOB Mimarlar Odası tarafından yürürlükteki standartlara ve normlara göre incelenerek, mimarin kayıt ve sicillerinin tutulmasıdır. devamı>>


 

BİLGİSAYAR KURSLARI

Mimarlar Odası Ankara Şubesi bünyesinde gerçekleştirilen bilgisayar kursları için (AutoCad 2B+3B / 3D Max ) kayıt alınmaya başlanmıştır. Kayıtlarımız devam etmekte olup öncelikle ön kayıt yapılmaktadır. Kurs programı ve kayıt sırasında istenecek belgeler aşağıda belirtilmiştir. Kurslar hakkında detaylı bilgiye :

417 86 65 /134 numaralı telefondan (Ferhan Temiz) ulaşabilirsiniz.


İSTANBUL’DA IMF-DB PROTESTOSUNA SERT MÜDAHALE

IMF-Dünya Bankası guvernörler toplantıları devam ederken, DİSK, KESK, TMMOB ve TTB tarafından Taksim’de düzenlenen ve binlerce kişinin katıldığı protesto eylemine güvenlik güçleri sert müdahalede bulundu. Yaklaşık 6 bin kişinin katıldığı eylemde, 4 örgütün ortak açıklaması okunurken emniyet güçleri tarafından biber gazı ve tazyikli su ile müdahale edildi. devamı>>


AKP, IMF, DÜNYA BANKASI SAĞLIĞA ZARARLIDIR!

Uluslararası sermayenin ekonomik örgütü IMF’nin buyruklarıyla ve AKP iktidarı eliyle “1. yılında sosyal güvenlik üzerinde oynanan oyunlar” protesto etkinlikleri kapsamında DİSK, KESK, TMMOB ve TTB tarafından 1 Ekim 2009 tarihinde merkezi İstanbul’da olmak üzere çeşitli illerde kitlesel basın açıklamaları ve yürüyüşler gerçekleştirildi. devamı>>


IMF VE DB POLİTİKALARINA KARŞI SES VER" ETKİNLİKLERİ

IMF ve Dünya Bankası’nın 6-7 Ekim 2009 tarihleri arasında İstanbul’da gerçekleştireceği guvarnörler toplantısına karşı DİSK, KESK, TMMOB ve TTB tarafından düzenlenen alternatif etkinlikler çerçevesinde 6 Ekim Salı günü illerde "IMF VE DB POLİTİKALARINA KARŞI SES VER" başlıklı kitlesel gösteriler düzenlenecek. devamı>>


DÖRT ÖRGÜTTEN IMF VE DÜNYA BANKASI BAŞKANLARINA MEKTUP: “BİZDEN ALDIKLARINIZI GERİ VERİNİZ VE GELDİĞİNİZ YERE GİDİNİZ…”

DİSK, KESK, TMMOB ve TTB 6-7 Ekim 2009 tarihleri arasında İstanbul’da yapılacak IMF ve Dünya Bankası toplantılarına karşı başlattıkları kampanya çerçevesinde IMF Başkanı Dominique Strauss-Kahn ve Dünya Bankası Başkanı Robert Zoellick’e birer mektup gönderdi. devamı>>


TEOMAN ÖZTÜRK’Ü ANIYORUZ KİTABI ÇIKTI

“Teoman Öztürk’ü Anıyoruz” kitabı yayımlandı. Teoman Öztürk’ü Anma programı-2009 kapsamında gerçekleştirilen etkinliklerin yer aldığı kitap “Kapitalist Küreselleşmenin Küresel Krizi” paneli konuşmalarını da içeriyor. devamı>>


TMMOB ÜCRETLİ VE İŞSİZ MÜHENDİS, MİMAR VE ŞEHİR PLANCILARI KURULTAYI HAZIRLIKLARI SÜRÜYOR

Ücretli ve işsiz mühendis, mimar ve şehir plancılarının çalışma yaşamını belirleyen ve etkileyen konuların tartışılması ve kararlar alınması amacıyla 14-15 Kasım 2009 tarihlerinde İstanbul İTÜ Maçka Kampüsü'nde düzenlenecek TMMOB Ücretli ve İşsiz Mühendis, Mimar ve Şehir Plancıları Kurultayı'na yönelik hazırlık çalışmaları sürüyor.


KAPİTALİZMİN EKOLOJİK TAHRİBATINA KARŞI KÜRESEL DİRENİŞE ÇAĞRI...


ULUKIŞLA'DA ALTIN MADENCİLİĞİ POLİTİKASINDAN VAZGEÇİN


SUNA ÖZKALAN & FİLİZ ONAT YAĞLIBOYA RESİM SERGİSİ

 


KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJELERİ SERGİSİ

Bilgi Mimarlık Atölyesi 2008-2009:
Kağıthane Koridoru
Kentsel Dönüşüm Projeleri Sergisi
5 Haziran - 1 Kasım 2009


ATÖLYE

Ücretli ve İşsiz
Kadın Mühendis, Mimar ve Şehir Plancılarının
Çalışma Yaşamında Karşılaştıkları Sorunlar ve Çözümleri Atölyeleri


BİENAL
Uluslararası İstanbul Bienali

Uluslararası İstanbul Bienali, İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından farklı kültürlerden sanatçılar ve izleyiciler arasında görsel sanatlar alanında İstanbul'da bir buluşma noktası oluşturmak amacıyla, 1987’den bu yana iki yılda bir düzenleniyor. 11. Uluslararası İstanbul Bienali, 12 Eylül - 8 Kasım 2009 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. devamı>>


ROTTERDAM MİMARLIK BİENALİ
27 Eylül - 10 Ocak 2009

 

.


ATÖLYE FINDIKLI

28 Eylül - 11 Ekim 2009
MSGSÜ Fındıklı  

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, 28Eylül-11Ekim 2009 tarihleri arasında MSGSÜ Fındıklı yerleşkesinde “Atölye Fındıklı - Herkes Rolünü Oynasın” adı altında bir atölye düzenliyor. devamı>>

 

 

.


GALATA MEYDANI 10 EKİM’DE IŞIL IŞIL!
10 Ekim 2009


IAPS-CSBE YAPILI ÇEVRENİN YENİDEN CANLANDIRILMASI
12-16 Ekim 2009

 

.


SİNGAPUR MİMARLIK FESTİVALİ FORUMU: İNSANLIK İÇİN MİMARLIK 19-20 Ekim 2009

 

 

 

 

.


KENT DÜŞLERI 4
KIZILAY KENT MEYDANI VE ÇEVRESI ULUSAL ÖĞRENCI PROJE FIKIR YARIŞMASI SONUÇLARI AÇIKLANIYOR!!!

Kent düşleri kurmayı ve bu düşlerin toplumla buluşmasını sağlayarak ortak heyecanlara dönüştürmeyi amaçlayan Kent Düşleri Ulusal Öğrenci Proje Fikir Yarışmalarının 4.sü de sona erdi. Yerel seçimler öncesi büyük bir heyecanla gündeme getirdiğimiz Kızılay Kent Meydanı ve Çevresi Ulusal Öğrenci Proje Fikir Yarışması sürecinin sonuna gelmiş bulunuyoruz. 25 Eylül 2009 Cuma günü teslim edilen projeler jüri tarafından değerlendirildi ve ödül almaya hak kazananlar belirlendi. devamı>>


KADIN DOSTU MEKÂNLAR KENTSEL TASARIM ÖĞRENCİ YARIŞMASI

Son Katılım Tarihi : 05.10.2009

 

 

 

 

 

.


İSTANBUL YAYA ÜST GEÇİTLERİ ULUSAL FİKİR PROJESİ YARIŞMASI

Son Teslim Tarihi : 06.10.2009


KADİRLİ BELEDİYESİ HİZMET BİNASI VE KÜLTÜR MERKEZİ ULUSAL MİMARİ PROJE YARIŞMASI

Son Teslim Tarihi : 20.10.2009

 

 

 

 

 

 

 

.


TMMOB MİMARLAR ODASI 1999 DEPREMLERİNİN 10. YILINDA ULUSAL ÖĞRENCİ AFİŞ YARIŞMASI /2009 “+10 / SÖZÜN TÜKENDİĞİ YER”

 

 

 

 

 

.


“İSTANBUL‘DA PEYZAJ YANSIMALARI” ULUSAL FOTOĞRAF YARIŞMASI

Son Teslim Tarihi : 23.10.2009


DOSYA 14

Mimarlar Odası Ankara Şubesi yayınlarından olan ve iki ayda bir yayımlanan Dosya, mesleki düşünce yelpazesinin tümünü ilgi alanı içinde barındırmak amacıyla hem toplumsal süreçlere ilişkin gündemin mimarlık ortamında tartışılması hem de mimarlık ortamında yer alan güncel konularla üyelerin bilgilendirilmesi amacı ile yayıma hazırlanmaktadır. Şu ana kadar yayımlanmış olan dosya konuları da bu amaçla şekillenmiş ve yayımlanmıştır. Devamı >>

 

 

 

 

 

 

.