-E-Bülten düzgün görüntülenemiyorsa buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz

KONUR SOKAK’IN ÖZGÜRLÜKÇÜ VE ÇAĞDAŞ KİMLİĞİ DEĞİŞTİRİLEMEZ

Kent Merkezindeki Kızılay meydanına adım mesafesinde yakın olan Konur Sokak ve Yüksel Caddesinde 2 Haziran 2009 tarihinde, kent güvenliğini ve bölge sakinlerini esnafı meslek odalarını da hedef alan saldırılar basına ve kamuoyuna yanlış yansıtılmıştır. devamı>>

 


TMMOB MİMARLAR ODASI ANKARA ŞUBESİ, ÇOCUK VE MİMARLIK ÇALIŞMALARI MERKEZİ YAZ OKULU / 15 – 20 HAZİRAN 2009

TMMOB Mimarlar Odası Ankara Şubesi Çocuk ve Mimarlık Çalışmaları Merkezi, Çağdaş Drama Derneği'nin de katılımıyla 15 – 20 Haziran 2009 tarihleri arasında, çocuklara yönelik Yaz Okulu gerçekleştirecektir.

9 – 12 ve 13 – 17 yaş çocuklar olmak üzere iki ayrı grupla gerçekleştirilecek yaz okulu için her bir grup kontenjanı 20 çocukla sınırlı olacaktır. devamı>>

 

BİNA KİMLİKLERİ SÖYLEŞİSİ 3
TÜRK OCAĞI BİNASI (HALKEVİ BİNASI)

TMMOB Mimarlar Odası Ankara Şubesi tarafından Bina Kimlikleri Söyleşileri başlığı ile kurgulanan etkinlik dizisinin üçüncüsü Türk Ocağı Binası (Halkevi Binası) üzerine gerçekleştirildi.

Oturum başkanlığını Işık Aksulu’nun yaptığı ve Tanıl Bora, Neşe Gurallar, Üstün Alsaç'ın konuk olduğu söyleşi Cumhuriyetin ilk yılları ile Osmanlı’nın son dönemindeki kültürel değişimler üzerine odaklandı. devamı>>

 

ÜYE DANIŞMA KURULU GERÇEKLEŞTİRİLDİ

23-24 Şubat 2008 tarihinde gerçekleştirilmiş olan TMMOB Mimarlar Odası Ankara Şubesi 40. Dönem Olağan Genel Kurulunun ardından görev alan Yönetim Kurulumuz 27 Şubat 2008 tarihinde gerçekleştirilen devir teslim töreni ile göreve başlamış, 2008 Şubat-2009 Mayıs 40.Dönem Çalışma Programı ve Eylem Planı’nı hazırlayarak üyelerimizle paylaşmıştır. devamı>>


KİM- KENT İZLEME MERKEZİ SÖYLEŞİLERİ DİZİSİ – 2
KENTSEL DÖNÜŞÜM

Kent İzleme Merkezi (KİM) söyleşiler dizisinin ikincisi 21 Mayıs 2009 Perşembe akşamı gerçekleştirildi. İnşaat Mühendisi Erdoğan Balcıoğlu* Kentleşme – Kentsel Yaşam - Kentsel Dönüşüm başlıklı sunumuyla deneyimlerini ve yurtdışındaki izlenimlerini bizlerle paylaştı. Sunuş, Avrupa Kentli Hakları Deklarasyonu, Avrupa Kentsel Şartı, Yerel Yönetim Modelleri, Örnek Kentler, Türkiye’de Yerel Yönetim Ve Kentler, İmar Ve Planlama İlkeleri- Kentlerimizde İmar Planlarının Yapılması, Ulaşım Planlaması, Mimari Fonksiyon ve Kent Estetiği, Yapı Güvenliği-Yapı Denetim Afet Yönetimi, Kentsel Dönüşüm ve Kente Karşı Suç Kavramı konularını içeren yoğun ve görsellerle desteklenmiş bir sunumdu . devamı>>
KARADENİZ BÖLGESİ MİMARLAR FORUMU (FABSR) TRABZON’DA TOPLANDI

Karadeniz Bölgesi Mimarlar Forumu (FABSR) resmî toplantısı Mimarlar Odası’nın evsahipliğinde 16 Mayıs 2009’da Trabzon Belediyesi Hüseyin Kazaz Kültür Merkezi’nde gerçekleştirildi. Bu toplantıya paralel olarak “Karadeniz’de Süreklilik ve Değişim” temalı bir panel etkinliği de gerçekleştirildi. devamı>>


MİMARLAR ODASI İLE CNAPPC ROMA ŞUBESİ ARASINDA MESLEKİ İŞBİRLİĞİ ANLAŞMASI İMZALANDI

Temmuz 2009’da geniş bir İtalyan delegasyonu ile Türkiye’de çeşitli temaslarda bulunacak olan İtalya Mimarlık, Planlama, Koruma ve Peyzaj Mimarları Konseyi (CNAPPC) Roma Şubesi’nin Başkanı Amedeo Schiattarella 12 Mayıs’ta Mimarlar Odası’nı ziyaret etti. Ziyaret sırasında her iki mimarlık örgütü arasında bilgi, deneyim, yayın ve sergi paylaşımını öngören bir mesleki ve kültürel işbirliği anlaşması imzalandı. devamı>>


 

ART KART HAKKINDA

TMMOB Mimarlar Odası Ankara Şubesi olarak Ankara’nın kültür başkenti olması yolunda üyelerimizin kültürel ihtiyaçlarını kolaylaştırmak üzere, kitabevi, sinemalar, özgün kafeler, tiyatrolar, film festivalleri, müzik festivallerini de içerisine alacak kurum ve kuruluşlarla antlaşmalar yaparak üyelerimizin kültürel etkinliklerden indirimli yararlanmasına olanak sağlanmaktadır. devamı>>


 

TELİF KAYDI HAKKINDA

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'nun 4.maddesine göre, fikir ve sanat eseri olarak kabul edilen mimarlık eserleri üzerindeki fikri mülkiyet haklarınızın korunması ve etkin bir şekilde takibinin sağlanması amacıyla, hazırladığınız projelere ilişkin telif kaydı TMMOB Mimarlar Odası birimlerince yapılmaktadır. devamı >>


 

SİCİL DURUM BELGESİ HAKKINDA

Korunması Gerekli Kültür ve Tabiat Varlıklarının Rölöve, Restitüsyon ve Restorasyon projeleri ile her tür sit alanında yapılan yeni mimari projelerin Koruma Kurullarından onaylanmadan önce Mimarlar Odası tarafından mesleki denetiminin yapılması ve o proje için hazırlanmış, mimarın o andaki sicil durumunu gösteren "Proje Müellifi Sicil Durum Belgesi"nin alınması gerekmektedir. devamı>>


 

MİMARLAR ODASI’NIN “EN AZ BEDEL HESABI” HİZMETİ KULLANIMA AÇILDI

Mimarlar Odası Genel Merkezi web sitesinden ulaşılabilen “En Az Bedel Hesabı” hizmeti kullanıma açıldı. Uygulamaya http://www.mimarlarodasi.org.tr/enazbedel/index.cfm adresinden ya da Genel Merkez web sitesinde Mesleki Denetim başlığı altında bulunan En Az Bedel Hesabı bağlantısına tıklayarak ulaşmak mümkün. Program sayesinde gerekli veriler girilerek yeni mimari proje, eski eser röleve, restitüsyon ve restorasyon bedelleri hesaplanabiliyor.


 

BİLGİSAYAR KURSLARI

Mimarlar Odası Ankara Şubesi bünyesinde gerçekleştirilen bilgisayar kursları için (AutoCad 2B+3B / 3D Max ) kayıt alınmaya başlanmıştır. Kayıtlarımız devam etmekte olup öncelikle ön kayıt yapılmaktadır. Kurs programı ve kayıt sırasında istenecek belgeler aşağıda belirtilmiştir. Kurslar hakkında detaylı bilgiye :

417 86 65 /134 numaralı telefondan (Ferhan Temiz) ulaşabilirsiniz.


2009 YILI ÖDENTİLERİ VE BELGE HARÇLARI BELİRLENDİ

Merkez Yönetim Kurulu’nun 28-29 Kasım 2008 tarihli ve 41/11-3 sayılı kararı ile
1 Ocak 2009–31 Aralık 2009 tarihleri arasında geçerli olacak ödenti ve belge harçları belirlendi. Devamı>>


 

SERBEST MİMARLIK HİZMETLERİ İÇİN MÜHÜR BAŞVURUSU

TMMOB Mimarlar Odası Ankara Şubesi’ne serbest mimarlık hizmetleri için mühür başvurusunda bulunmuş üyelerimizin mühürleri çıkmıştır. Ankara dışından mühür başvurusunda bulunan üyelerimiz bağlı bulundukları Temsilciliklerimizden ya da Oda Temsilciliklerinden Mühürlerini elden teslim alabilirler.

Mühür Başvurusunda bulunan üyelerin listesi


 

ÜYE KİMLİK KARTI BAŞVURUSU

TMMOB Mimarlar Odası Ankara Şubesi’ne üye kimlik kartı başvurusunda bulunan üyelerimizin kimlikleri çıkmış olup, kimlikleri Şubemizden teslim alabilirler.


 

2009 YILI BÜRO TESCİL YENİLEMELERİ İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR

 


 

ÜYELERiMiZE E- POSTA ADRESİ VERİLMESİ

Mimarlar Odası tarafından tüm üyelere kullanıcıadı@mo.org.tr uzantılı mail adresi oluşturabilmektedir. Mail adresi almak isteyen üyelerimizin E-posta başvuru formu ve sözleşmeyi doldurup Şubemize iletmeleri gerekmektedir.

Başvuru Formu ve Sözleşme için tıklayınız.


DİSK, TMMOB VE TTB'DEN KESK'E DESTEK

KESK'e yönelik arama ve gözaltı operasyonuna tepkiler sürüyor. KESK Genel Başkanı Sami Evren, 29 Mayıs 2009 tarihinde KESK Genel Merkezi önünde bir basın açıklaması yaparken, DİSK, TMMOB ve TTB de KESK'e destek verdi. devamı>>

 


TMMOB, DİSK VE TTB, KESK'E YÖNELİK ARAMA VE GÖZALTILAR ÜZERİNE BASIN AÇIKLAMASI YAPTI

DİSK, TMMOB ve TTB, KESK Genel Merkezi'ne yönelik arama ve gözaltılar üzerine 28 Mayıs 2009 tarihinde Yüksel Caddesi'nde bir basın açıklaması yaptı. Ortak açıklama, TTB Genel Sekreteri Eriş Bilaloğlu tarafından okundu. devamı>>

 


EVK’2009 KARTEPEDE YAPILDI

Enerji Verimliliği ve Kalitesi Sempozyumu’nun üçüncüsü 21-22 Mayıs 2009 tarihlerinde Kocaeli / Kartepe The Green Park Otel’de gerçekleştrildi. TMMOB Elektrik Mühendisleri Odası Kocaeli Şubesi’nin Kocaeli Üniversitesi ve Sakarya Üniversitesi destekleri ile düzenlediği sempozyuma, çok sayıda protokol davetlisi ve 300’e yakın delege ve misafir katıldı. devamı>>


EMO’DAN YANGIN GÜVENLİĞİ UYARISI

Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik birçok binayı korumasız bırakırken, elektrik tesisatlarına standart getiren ve güvenlik tedbirleri içeren yeni Elektrik İç Tesisleri Yönetmeliği de 4 yıldır yayımlanmayı bekliyor… Elektrik Mühendisleri Odası 41. Dönem Yönetim Kurulu tarafından bugün Bursa Şevket Yılmaz Devlet Hastanesi'nde 8 yurttaşımızın yaşamını yitirdiği acı verici olaya ilişkin bir basın açıklaması yapılarak, yangın güvenliğine ilişkin ülkemizdeki sorunlar ortaya konuldu. Basın açıklamasının tam metnine yazımızın devamından ulaşabilirsiniz. devamı>>


TMMOB TEKNİK HEYETİ ŞEVKET YILMAZ DEVLET HASTANESİ YANGINI İLE İLGİLİ RAPORUNU AÇIKLADI

Şevket Yılmaz Devlet Hastanesi’nde önünde saat 13:00’te TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Soğancı, TTB Merkez Konseyi Başkanı Gençay Gürsoy, DİSK'e bağlı Dev-Sağlık İş Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu ve KESK'e bağlı SES Genel Başkanı Bedriye Yorgun birer açıklama yaptı. Teknik heyetin hazırladığı rapor ise TMMOB Bursa İKK Sekreteri Erdal Aktuğ tarafından okundu. Basın açıklamasına TMMOB Yönetim Kurulu Üyesi Emir Birgün de katıldı. devamı>>


MMO: HASTANELERİMİZDE YAŞANAN ÖLÜMLER YAPI ÜRETİM, DENETİM VE İŞLETİMİNE AİT YASAL MEVZUATIMIZIN BARİZ BİR AYIBIDIR!

Bursa’da meydana gelen hastane yangınına ilişkin Makina Mühendisleri Odası, 27 Mayıs 2009 tarihinde bir basın açıklaması yaptı. devamı>>


İMO: YAPI DENETİM SİSTEMİ DEĞİŞTİRİLMEDİĞİ SÜRECE ‘CİNAYETLER’ DEVAM EDECEKTİR

Bursa’da meydana gelen hastane yangınıyla ilgili İnşaat Mühendisleri Odası, 27 Mayıs 2009 tarihinde bir basın açıklaması yaptı.

Bursa‘da Şevket Yılmaz Devlet Hastanesi‘nde meydana gelen ve 8 yurttaşımızın ölümüyle sonuçlanan yangın bir kez daha yapı denetim sisteminin ivedilikle ele alınması gerektiğini açığa çıkartmış, beraberinde projektörlerin kamu ihale sistemine de çevrilmesinin zorunlu olduğunu göstermiştir. Faciaya kalitesiz malzeme kullanılması, ucuz ve niteliksiz iş gücü ve denetimsizlik yol açmıştır. devamı>>


HKMO: TARİHİ GÖREV "MAYINLI ARAZİLERDEN YÖRE HALKI İLE ORGANİK TARIMA GEÇİŞ"

Anti-personel mayınların sorumsuzca ve ayırım gözetilmeksizin kullanılmasının sivil nüfusta yol açtığı ağır kayıplar, son yıllarda uluslararası kamuoyunda giderek artan bir hassasiyet yaratmıştır. Söz konusu mayınların tamamen yasaklanmasına yönelik olarak başlatılan siyasî girişimler sonucunda, "Anti-Personel Mayınların Kullanımının, Depolanmasının, Üretiminin ve Devredilmesinin Yasaklanması ve Bunların İmhası ile İlgili Sözleşme" 4 Aralık 1997 tarihinde Ottawa‘da imzaya açılmış ve 1 Mart 1999 tarihinde yürürlüğe girmiştir. devamı>>


ZMO: MAYINLI ARAZİLER ÜRETİME VE ÜRETİCİYE, MOTORLAR YEŞİL TARLALARA !...

Türkiye‘nin Suriye sınırında 510 km‘lik bir koridorda ve değişen genişlikte uzanan; Hatay, Kilis, Gaziantep, Şanlıurfa, Mardin ve Şırnak illerinde yer alan 216 bin dekar mayınlı alan, TBMM‘de görüşülmekte olan "Türkiye Cumhuriyeti Devleti ile Suriye Arap Cumhuriyeti Devleti Arasındaki Kara Sınırı Boyunca Yapılacak Mayın Temizleme Faaliyetleri ile İhale İşlemleri Hakkında Kanun Tasarısı" ile 49 yıllığına, mayın temizleme işini yapacak yabancı şirketlerin kullanımına devredilmektedir. devamı>>


"BİRLİK HABERLERİ"NİN 125'İNCİ SAYISI ÇIKTI

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği'nin süreli yayın organı "Birlik Haberleri"nin Nisan - Mayıs 2009 dönemini içeren 125'inci sayısı çıktı.


TMMOB ÜCRETLİ VE İŞSİZ MÜHENDİS, MİMAR VE ŞEHİR PLANCILARI KURULTAYI HAZIRLIKLARI SÜRÜYOR

Ücretli ve işsiz mühendis, mimar ve şehir plancılarının çalışma yaşamını belirleyen ve etkileyen konuların tartışılması ve kararlar alınması amacıyla 14-15 Kasım 2009 tarihlerinde İstanbul İTÜ Maçka Kampüsü'nde düzenlenecek TMMOB Ücretli ve İşsiz Mühendis, Mimar ve Şehir Plancıları Kurultayı'na yönelik hazırlık çalışmaları sürüyor.


5 HAZİRAN 2009 DÜNYA ÇEVRE GÜNÜ / "YAŞAMA SAHİP ÇIK" MOĞOLLAR KONSERİ

5 Haziran 1972 yılında Stockholm’de toplanan “Birleşmiş Milletler Çevre ve İnsan Konferansı”nda “temiz ve sağlıklı bir çevrede yaşamanın temel bir insan hakkı olduğu”nun karar altına alınmasını izleyen yıllarda milat olarak kabul edilen 5 Haziran Dünya Çevre Günü’ne ve çevre sorunlarına dikkat çekmek amacıyla düzenlediğimiz konserimize davet ediyoruz.

Anadolu Gösteri Merkezi, Balgat, Ankara, Saat, 20.00

TMMOB Çevre Mühendisleri Odası

Çankaya Belediyesi

Not: Davetiyeler için, ÇMO, 312 419 80 71 (Nilgün Yıldız)


HEPiMiZ 5 HAZiRAN DUNYA CEVRE GUNUNE DAVETLiYiZ
DUNYANIN FARKLI NOKTALARINDAN FiLM VE FOTOGRAF GORUNTULERi ESLiGiNDE


GALERİ NEV YİRMİ BEŞİNCİ YILINI KUTLUYOR

Nev Nesil: “Kayıp Gerçekliğin İzinde”
15 Mayıs - 30 Haziran 2009 Ankara
www.galerinev.com

İlk sergisini 1984 yılı Mayıs ayında açan Galeri Nev, 2009 Mayıs’ında yirmi beşinci yılını kutluyor. Geçtiğimiz yıldönümlerinde galerinin ve temsil ettiği üç kuşağın tarihine ilişkin kapsamlı sergiler düzenleyen Nev, bu kez geçmişe değil geleceğe bakmayı seçiyor. devamı>>


MEKANAR KENT MODERNLEŞME GEZİLERİ
Amsterdam - Rotterdam; 2 - 7 Temmuz

Giddens modernleşmenin ilk olarak 17. yüzyılda Avrupa’da başladığından ve oradan bütün dünyaya yayıldığından bahseder. Modernleşmenin her yeri aynılaştırma eğilimi olsa da, bu sürece ne zaman dahil olunduğu, mevcut toplumsal kurum ve sosyal ilişkiler her coğrafyada farklı görünümler ortaya çıkarmıştır. Modernleşmenin ilk görünen yüzü ise her zaman kentler olmuştur. Modernleşme ile insan yaşamları ve bunun fiziksel ortamı olan kentler geri dönülmez bir biçimde altüst olmuş ve halen de olmaktadır. devamı>>


ADANA ŞUBESİ
3 Nisan - 12 Haziran 2009 Mimarlık ve Kent Filmleri Kuşağı Programı

3 Nisan 2009 Cuma, Saat 18.00
Mimarlar Odası Adana Şubesi Toplantı Salonu

Le Corbusier ve Hindistan (90 dk)
Hindistan Le Corbusier’e hayatının şansını sundu. Çandigar’ı yaratabilme şansı.
Yönetmen: Manu Rewal

devamı>>

 


İZMİR ŞUBESİ EĞİTİM VE ETKİNLİK PROGRAMI - OCAK-MAYIS 2009

8 Ocak - 7 Haziran 2009ANTALYA ŞUBE 2008-2009 ETKİNLİKLERİ

25 Mart 2008 - 21 Kasım 2009


İSTANBUL BK ŞUBESİ “EKOLOJİK PERSPEKTİFLER” SÖYLEŞİLERİ

11 Şubat - 19 Aralık 2009


“MİMAR ADAYLARI İŞ BAŞINA!” ARCHIPRIX-TÜRKİYE 2009 YARIŞMASI’NA BAŞVURULAR BAŞLIYOR!

Türkiye’de mimarlık alanındaki en iyi diploma projelerini seçmek üzere Yapı-Endüstri Merkezi ve Şevki Vanlı Mimarlık Vakfı tarafından düzenlenen “ARCHIPRIX-Türkiye 2009, Mimarlık Öğrencileri Bitirme Projeleri Ulusal Yarışması”na başvurular başladı. devamı>>


RIBA 2009 ÖDÜLLERİ KAZANANLARI AÇIKLANDI

Bu seneki RIBA ödüllerinin galibi, değişik kategorilerde dörder ödül toplayarak birinci olmaya hak kazanan Allies & Morrison ve Niall McLaughlin Architects oldu. RIBA 2009 Ödüllerinde üçer ödül kazanan BDP ve Hawkins Brown da kayda değer bir başarı gösterdiler. Kazananların üçte birini Londra’dan katılan projeler oluşturuyordu. Bu projelerin de dahil olduğu yüzü aşkın katılım, şimdi RIBA Stirling Ödülü için yarışacak. Ödüller için aday listesi Temmuz’da açıklanacak. Ödül töreni ise 17 Ekim 2009 tarihinde Londra’da, Old Billingsgate’de gerçekleştirilecek. devamı>>


BARBARA CAPPOCHİN 2009 ÖDÜLLERİ

Son Katılım Tarihi : 30.06.2009

Barbara Cappochin Vakfı tarafından iki yılda bir verilen Uluslararası Barbara Cappochin Ödüller mimarlık alanında son zamanlarda yapılmış mimari kalitesi yüksek, kente ve çevresine duyarlı projeleri seçmek için düzenleniyor. UIA tarafından desteklenen ödül İtalyan Ulusal Mimarlar, Plancılar, Peyzaj Mimarları ve Korumacılar Birliği CNAPPC ve Padua Bölgesi Mimarlar, Plancılar, Peyzaj Mimarları ve Korumacılar Birliği ortaklığında gerçekleşiyor. devamı>>

TARİHİ KENTLER BİRLİĞİ TARİHİ VE KÜLTÜREL MİRASI KORUMA PROJE VE UYGULAMALARINI ÖZENDİRME YARIŞMASI 2008 SONUÇLANDI

26 belediyenin proje ve uygulamalarıyla katıldığı “Tarihi Kentler Birliği Tarihi ve Kültürel Mirası Koruma Proje ve Uygulamalarını Özendirme Yarışması”nın 2008 yılı sonuçları belirlendi. Jüri olarak görev yapan TKB Danışma Kurulu, Tarihi Kentler Birliği merkezi olan Şerifler Yalısı’nda yaptığı toplantıda, ilgili ödül yönetmeliği uyarınca katılımları değerlendirmiş ve aşağıda belirtilen gerekçeleri ile TKB Encümeni’ne önermiştir . devamı>>


VARŞOVA'DA POLONYA TARİH MÜZESİ TASARIM YARIŞMASI

UIA-UNESCO kurallarına uygun olarak açılan, iki aşamalı yarışma UIA ve Polonya Mimarlar Birliği (SARP)’ten onay aldı. Uluslararası yarışma tüm mimarlara açık. Varşova’da yapılması düşünülen Tarih Müzesi için tasarımlar elde etmek amacıyla açılan yarışma için son kayıt tarihi 15 Haziran 2009. devamı>>


WAN KAMU YAPILARI ÖDÜLÜ 2009

World Architecture News (WAN)’ın düzenlediği Eğitim ve Sağlık sektörlerine yönelik ödüllerin başarısından sonra Kamu Yapıları için iki ayda bir düzenlenen “Tasarımda Mükemmellik” ödülleri tekrar veriliyor. devamı>>


2010 YILI AJANDASI FOTOĞRAF YARIŞMASI – MEYDANLAR

Teslim Tarihi : 31.07.2009SÜRESİZ YAYINLARDOSYA 13 - YEREL YÖNETİMLER , HASAR TESİTİ

Mimarlar Odası Ankara Şubesi yayınlarından olan ve iki ayda bir yayımlanan Dosya, mesleki düşünce yelpazesinin tümünü ilgi alanı içinde barındırmak amacıyla hem toplumsal süreçlere ilişkin gündemin mimarlık ortamında tartışılması hem de mimarlık ortamında yer alan güncel konularla üyelerin bilgilendirilmesi amacı ile yayıma hazırlanmaktadır. Şu ana kadar yayımlanmış olan dosya konuları da bu amaçla şekillenmiş ve yayımlanmıştır. Devamı >>