-E-Bülten düzgün görüntülenemiyorsa buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz

MİMARLAR ODASI ANKARA ŞUBESİ 40. DÖNEM ASIL DELEGASYONUNA ÖNEMLİ DUYURU

TMMOB Mimarlar Odası’nın Olağanüstü Genel Kurulu 10 – 11 – 12 Nisan 2009 tarihinde Antalya’da yapılacaktır.

Mimarlar Odası Ankara Şubesi 40. Dönem Asıl Delegasyonu’nun aşağıda yer alan konu başlıklarının tartışılacağı bu Genel Kurul’a katılımı önemlidir. O nedenle delegasyonumuzun programlarını, 10 – 11 – 12 Nisan 2009 tarihlerinde Olağanüstü Genel Kurul’a katılacak şekilde düzenlemelerini hatırlatırız.

Genel Kurulda Gündeme Gelecek Yönetmelik Değişikliği Ve Yeni Yönetmelik Önerileri  

1- TMMOB Mimarlar Odası Ana Yönetmeliği
2- TMMOB Mimarlar Odası Mesleki Davranış Kuralları Yönetmeliği
3- TMMOB Mimarlar Odası Mali İşler Yönetmeliği
4- TMMOB Mimarlar Odası Sürekli Mesleki Gelişim Merkezi Yönetmeliği
5- TMMOB Mimarlar Odası İşyeri Temsilciliği Yönetmeliği
6- TMMOB Mimarlar Odası Serbest Mimarlık Hizmetlerini Uygulama, Tescil Ve Mesleki Denetim Yönetmeliği


 

BİNA KİMLİKLERİ SÖYLEŞİLERİ I - ANKARA GAR KOMPLEKSİ

TMMOB Mimarlar Odası Ankara Şubesi tarafından Bina Kimlikleri Söyleşileri başlığı ile kurgulanan etkinlik dizisinin ilki Ankara Gar Kompleksi üzerine yapılacaktır. Ustün Alsaç, Yıldırım Yavuz, Lale Çoygun Sobutay ve Cüneyt Elker'in konuşmacı olarak katılacağı söyleşi, 19 Mart 2009 tarihinde saat 18:30 da TMMOB Mimarlar Odası toplantı salonu, Konur sok.no: 4/ 5 te gerçekleştirilecektir. devamı>>
ANKARA VADİLERİNİ GEZİYORUZ!

TMMOB Mimarlar Odası Ankara Şubesi Kent Görüntüleme Merkezi bünyesinde oluşturulan “Kent Yürüyüşçüleri” etkinlikleri Bademlidere sonrasında Kıbrıs Köyü Vadisi’nde devam ediyor.

20 Mart 2009 Cuma günü gerçekleşecek gezide, Kıbrıs Köyü ve köyün bulunduğu vadi gezilecek. 10.00 – 14.00 arasında gerçekleşecek gezide köy sakinlerinin rehberliği eşliğinde gezerken vadinin şu anki durumu tespit edilecek ve görüntülenecek. devamı>>
“KIZILAY MEYDAN OLSUN, HAYAT BAYRAM OLSUN”

 

 

 

 

 
KAMUDA VE ÖZEL SEKTÖRDE ÜCRETLİ ÇALIŞAN MİMARLAR KURULTAYI 1 GERÇEKLEŞTİRİLDİ

TMMOB Mimarlar Odası 41.Dönem Genel Kurul'unda alınan ücretli çalışan mimarlara yönelik kurultay yapılması kararı çerçevesinde 2 Danışma Kurulu, 6 Bölgede Üye Toplantısı ve 1 Forum yapılarak kurultay hazırlık süreci tamamlanmıştır. devamı>>
DELEGASYON DANIŞMA KURULU GERÇEKLEŞTİRLDİ

TMMOB Mimarlar Odası 41. Olağan Genel Kurulu’nda, alınan karar gereği yönetmelik değişikliklerinin gerçekleştirilmesi için 10-11–12 Nisan 2009 tarihinde asağıda yer alan gündem konularıyla Olağanüstü Genel Kurul’un toplanacağını üyelerimize duyurmuştuk, bu çercevede Şubemizin politika, yaklaşım ve katkılarını belirlemek üzere 9 Mart 2009 Pazartesi günü "DELEGASYON DANIŞMA KURULU" gerçekleştirildi. devamı>>
KİMLİĞİMİZİ VE BELLEĞİMİZİ GERİ ALIYORUZ

Sokak isimleri, bulvar isimleri değiştirildi, geçmişimiz, kimliğimiz silinmeye çalışıldı.
5 mart 2008 de saltanata son gönülleri emek 8,caddesinin değiştirilen ismi ‘’ Bişkek ‘’ caddesi tabelası önünde renkli bir flashmob eylemi gerçekleştirilmişti. Sloganlar ve şarkılar eşliğinde gerçekleştirilen eyleme, mahhalle sakinlerinin de desteğiyle ıslıklarla, 8.cadde yazan tabelayı, ait olduğu sokağa geri kazandırdılar. devamı>>
KAMERA VARSA BİZ YOKUZ

ODTÜ Mimarlık Fakültesi 2008-2009 güz dönemi başında güvenlik kameraları ile donatılmıştır. Aşağıdaki metin ODTÜ Mimarlık Fakültesi Öğrencileri tarafından fakültelerine güvenlik kameraları takılması ile ilgili süreci ve tutumlarını ifade etmek üzere kaleme alınmıştır. Fakülte öğrencileri, uzun süredir gündemde tutulan güvenlik sorununa çözüm olarak sunulan güvenlik kameralarına karşı tutumlarını süreç boyunca; fakülte yönetimi ile yaptıkları görüşmelerle, düzenledikleri imza kampanyasıyla, alternatif çözüm önerileri içeren bir güvenlik raporuyla ifade etmiştir. devamı>>
2/B KONUSU YAPAY BİR OLGUDUR

2/B uygulaması için ölçüt olarak belirlenen “orman niteliğinin yitirilmiş olması” kavramı, gerçekle bağdaşmayan ve bilimsel dayanağı olmayan yapay bir kavramdır.

Ülkemiz ormanlarının, önceden işgal ve saldırıya uğrayarak doğal varlığı ve yeşil örtüsü insan eliyle yok edilmiş ve giderek yasadışı yollardan farklı amaçlar için kullanıma açılmıştı. Büyük kesimlerinde, 6831 sayılı Orman Yasası’nın 2/B maddesinde anlatımını bulan, “orman niteliğinin kaybı” gerekçesiyle“orman sınırları dışına çıkarılma” olgusu, daha önce 29.06.2001 günü çıkarılan 4706 sayılı “Hazineye Ait Taşınmaz Malların Değerlendirilmesi ve Katma Değer Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun”un 3. maddesiyle gündeme gelmişti. devamı>>


 

BİLGİSAYAR KURSLARI

 

 


2009 YILI BÜRO TESCİL YENİLEMELERİ İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR

 


 

2009 YILI ÖDENTİLERİ VE BELGE HARÇLARI BELİRLENDİ

Merkez Yönetim Kurulu’nun 28-29 Kasım 2008 tarihli ve 41/11-3 sayılı kararı ile
1 Ocak 2009–31 Aralık 2009 tarihleri arasında geçerli olacak ödenti ve belge harçları belirlendi. Devamı>>


 

SERBEST MİMARLIK HİZMETLERİ İÇİN MÜHÜR BAŞVURUSU

TMMOB Mimarlar Odası Ankara Şubesi’ne serbest mimarlık hizmetleri için mühür başvurusunda bulunmuş üyelerimizin mühürleri çıkmıştır. Ankara dışından mühür başvurusunda bulunan üyelerimiz bağlı bulundukları Temsilciliklerimizden ya da Oda Temsilciliklerinden Mühürlerini elden teslim alabilirler.

Mühür Başvurusunda bulunan üyelerin listesi


 

ÜYE KİMLİK KARTI BAŞVURUSU

TMMOB Mimarlar Odası Ankara Şubesi’ne üye kimlik kartı başvurusunda bulunan üyelerimizin kimlikleri çıkmış olup, kimlikleri Şubemizden teslim alabilirler.


 

ÜYELERiMiZE E- POSTA ADRESİ VERİLMESİ

Mimarlar Odası tarafından tüm üyelere kullanıcıadı@mo.org.tr uzantılı mail adresi oluşturabilmektedir. Mail adresi almak isteyen üyelerimizin E-posta başvuru formu ve sözleşmeyi doldurup Şubemize iletmeleri gerekmektedir.

Başvuru Formu ve Sözleşme için tıklayınız.


ÜRÜN TANITIM SEMİNERİ “BİNA TASARIMLARINDA GÜN IŞIĞININ ÖNEMİ VE YARATTIĞI FARKLAR”

TMMOB Mimarlar Odası Ankara Şubesi tarafından üyelerimize Mimarlık alanında yaşanan gelişmeleri, tasarım ve uygulama süreçlerindeki gereksinimleri aktarmak amacıyla ürün tanıtım seminerleri organize edilecektir. devamı>>


COPISEE BİLEŞENLERİ 19 MART 2009’DA İSTANBUL’DA TOPLANACAK

CO.P.I.S.E.E (Conference Permanent des Ingenierurs des Pays du Sud Est de I' Europe - Organisations of Engineers from the countries of the South East Europe- Güneydoğu Avrupa Ülkeleri Mühendislik Birlikleri Organizasyonu) bileşenleri 19 Mart 2009’da İstanbul’da toplanacak. devamı>>


SUYUN TİCARİLEŞTİRİLMESİNE HAYIR PLATFORMU FORUM-PANEL ETKİNLİĞİ 19-20 MART’TA İSTANBUL’DA

Suyun Ticarileştirilmesine Hayır Platformu tarafından Dünya Su Forumu’na karşı alternatif olarak düzenlenen “Forum-Panel” 19-20 Mart 2009 tarihinde İstanbul’da yapılacak. TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Soğancı’nın da açılış konuşması yapacağı forumda çeşitli oturumlarda TMMOB görüşleri katılımcılarla paylaşılacak, ayrıca TMMOB Su Raporu katılımcılara sunulacak. Forum İstanbul Beşiktaş Mustafa Kemal Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilecek. devamı>>


TMMOB 40. DÖNEM II. DANIŞMA KURULU 4 NİSAN’DA TOPLANACAK

TMMOB 40. Dönem II. Danışma Kurulu 4 Nisan 2009 Cumartesi günü Ankara’da toplanacak. TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Soğancı, Oda Başkanlarına bir mektup göndererek, “birlikte üreten ve birlikte yöneten bir TMMOB örgütlülüğü” için; oda görüşlerinin TMMOB Yönetim Kurulu ile paylaşılmasının önemini vurguladı ve Danışma Kurulu’na katılım sağlanması için çağrıda bulundu. devamı>>


5. DÜNYA SU FORUMU PROTESTOSUNA TAHAMMÜL ETMEK ZORUNDASINIZ

TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Soğancı, Dünya Su Forumu'nu protesto eden "Suyun Ticarileştirmesine Hayır Platformu"na yapılan müdahale üzerine 16 Mart 2009 tarihinde bir basın açıklaması yaptı. TMMOB’nin de bileşenlerinden olduğu “Suyun Ticarileştirilmesine Hayır Platformu” tarafından Sütlüce Kongre ve Kültür Merkezi'nde bugün başlamakta olan 5. Dünya Su Forumu protesto edildi. Her demokratik talebe baskı ve şiddet kullanmayı alışkanlık haline getirenler, bu en doğal haklı tepkiyi susturmaya çalışmaktan yine geri durmadı. devamı>>


SU HAYATTIR SATILAMAZ MİTİNGİ YAPILDI

5. Dünya Su Forumu’na karşı düzenlenen “Su Hayattır Satılamaz Mitingi” 15 Mart 2009 tarihinde Kadıköy İskele Meydanı'nda düzenlendi. Mitingde TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Soğancı da bir konuşma yaptı.

Mitinge katılım için Rıhtım Caddesi ve Kadıköy İskele Meydanı'na yakın sokaklarda toplananlar “Su yaşamdır, yaşamlarımız satılık değil”, “Su hayattır, satılamaz”, “Su geleceğimizdir, sattırmayacağız” yazılı pankartlar açarak İskele Meydanı'na girdi. devamı>>


İMO: AKP İKTİDARI HEM ÖZELLEŞTİRMECİ HEM DE ŞİDDET UYGULAYICISI

Türkiye suyunun özelleştirilmesini meşrulaştırmak, ülke suyunun su tekellerinin eline geçmesinin yolunu açmak amacıyla İstanbul'da toplanan Dünya Su Forumu'nu protesto etmek isteyen göstericilere karşı polisin uyguladığı akıl almaz şiddeti kınıyor, gözaltına alınanların bir an önce serbest bırakılmasını talep ediyoruz. Yaralanan göstericilere geçmiş olsun diyor, sorumlular hakkında gereken işlemin yapılmasını istiyoruz. devamı>>


ANKARA SU SORUNU VE SUYUN TİCARİLEŞTİRİLMESİ PANELİ

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği / Ankara İl Koordinasyon kurulu tarafından 7 Mart Cumartesi günü saat 14:00’ de İMO KKM Rüstü Özal Salonunda gerçekleştirilmiştir. ‘’Ankara Su sorunu ve Suyun Ticarileştirilmesi ‘’ başlığında düzenlenen panel iki oturum olarak kurgulanmıştır. devamı>>


TMMOB 2B ÇALIŞMA GRUBU TOPLANTISI YAPILDI


EMO: “BİLİME ÖZGÜRLÜK”

Elektrik Mühendisleri Odası, TÜBİTAK Bilim ve Teknik Dergisi‘nde Darwin ile ilgili yazılara uygulanan sansüre karşı 11 Mart 2009 tarihinde bir basın açıklaması yaptı.


JEOLOJİ MO: BİLİM İÇERİ...AKILDIŞILIK VE HURAFE DIŞARI....BİLİME ÖZGÜRLÜK!


ANKARA İKK’DAN MELİH GÖKÇEK’İN TMMOB’YE SALDIRILARINA YANIT…

TMMOB Ankara İl Koordinasyon Kurulu Sekreteri Ramazan Pektaş, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı İ. Melih Gökçek'in TMMOB ve bağlı Odalara karşı sarf ettiği sözlere cevaben bir basın açıklaması yaptı. 10 Mart 2009 tarihinde Bahçelievler Gökkuşağı rekreasyon alanında yapılan kitlesel basın açıklaması geniş katılımla gerçekleştirildi. Devamı>>


15 Mart’ta KIYI TESİSİ YAPIM TALEPLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİNE DAİR TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2009/2)


14 Mart’ta 5841 SAYILI ÇEŞİTLİ KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN


TÜRKİYE MİMARİSİ? FOTOĞRAF YARIŞMASI

Teslim Tarihi : 15.04.2009


ŞENER ÖZLER MİMARLIK VE ÇOCUK RESİM YARIŞMASI III – MEYDANLAR

Teslim Tarihi : 03.04.2009


2010 YILI AJANDASI FOTOĞRAF YARIŞMASI – MEYDANLAR

Teslim Tarihi : 31.07.2009


SÜRESİZ YAYINLARDOSYA - YEREL YÖNETİMLER

Mimarlar Odası Ankara Şubesi yayınlarından olan ve iki ayda bir yayımlanan Dosya, mesleki düşünce yelpazesinin tümünü ilgi alanı içinde barındırmak amacıyla hem toplumsal süreçlere ilişkin gündemin mimarlık ortamında tartışılması hem de mimarlık ortamında yer alan güncel konularla üyelerin bilgilendirilmesi amacı ile yayıma hazırlanmaktadır. Şu ana kadar yayımlanmış olan dosya konuları da bu amaçla şekillenmiş ve yayımlanmıştır. Devamı >>