-E-Bülten düzgün görüntülenemiyorsa buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz

“2009 YEREL SEÇİMLERİNE DOĞRU POLİTİKALAR / DEĞERLENDİRMELER” Basın Toplantısı

30 Ocak 2009 Cuma günü saat 10.00’da TMMOB Mimarlar Odası, “2009 Yerel Seçimlerine Doğru Politikalar / Değerlendirmeler” konusundaki görüşlerini içeren raporu bir basın toplantısı ile kamuoyuna açıkladı.

Basın toplantısına TMMOB Mimarlar Odası Genel Başkanı Bülend Tuna, Genel Sekreter Necip Mutlu, Genel Sayman Aysel Çetinsoy ile Merkez Yönetim Kurulu Üyesi Emre Madran katılmışlardır. “2009 Yerel Seçimlerine Doğru Politikalar / Değerlendirmeler” raporunun önemli satır başları Genel Başkan Bülend Tuna tarafından toplantıya katılan basın mensuplarına aktarılmıştır.


“KÜRESEL BUHRAN DÖNEMİNDE SOSYAL DEMOKRAT BELEDİYECİLİK” BAŞLIKLI SÖYLEŞİ GERÇEKLEŞTİRİLMİŞTİR

28 Ocak 2009 tarihinde, TMMOB Mimarlar Odası Toplantı Salonu’nda H. Bülent Tanık tarafından (Şehir Plancısı, TMMOB Eski Başkanı) Küresel Buhran Döneminde Sosyal Demokrat Belediyecilik konulu söyleşi gerçekleştirilmiştir.. Devamı>>


SÖYLEŞİ: MİMARLIK VE KENT YÖNETİMİ

Murat Karayalçın ile "Mimarlık ve Kent Yönetimi" başlıklı söyleşi Tarih: 09 Şubat 2009, Saat: 18:30 Devamı>>


FİLM GÖSTERİMİ: GATTACA

TMMOB Mimarlar Odası Ankara Şubesinin 40. Dönem Kültür etkinlikleri kapsamında yer alan film gösterimleri devam ediyor. Etkinlikler dizininin bir yenisi; Andrew Niccol’ün yönetmenliğini yaptığı “Gattaca” adlı film 5 Şubat 2009 Perşembe günü saat 18.30’da Mimarlar Odasının yeni mekanında katılımınızla gerçekleşecektir. Film sonrasında üyelerimizden Önder Şenyapılı ile film ve mimarlık ilişkisi üzerine bir söyleşi yapılacaktır.. Devamı >>


KURULTAY Kamuda ve Özel Sektörde ÜCRETLİ ÇALIŞAN MİMARLAR KURULTAYI -1

 

 


BİLGİSAYAR KURSLARI

 

 


2009 YILI BÜRO TESCİL YENİLEMELERİ İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR

 


 

2009 YILI ÖDENTİLERİ VE BELGE HARÇLARI BELİRLENDİ

Merkez Yönetim Kurulu’nun 28-29 Kasım 2008 tarihli ve 41/11-3 sayılı kararı ile
1 Ocak 2009–31 Aralık 2009 tarihleri arasında geçerli olacak ödenti ve belge harçları belirlendi. Devamı>>


 

SERBEST MİMARLIK HİZMETLERİ İÇİN MÜHÜR BAŞVURUSU

TMMOB Mimarlar Odası Ankara Şubesi’ne serbest mimarlık hizmetleri için mühür başvurusunda bulunmuş üyelerimizin mühürleri çıkmıştır. Ankara dışından mühür başvurusunda bulunan üyelerimiz bağlı bulundukları Temsilciliklerimizden ya da Oda Temsilciliklerinden Mühürlerini elden teslim alabilirler.

Mühür Başvurusunda bulunan üyelerin listesi


 

ÜYE KİMLİK KARTI BAŞVURUSU

TMMOB Mimarlar Odası Ankara Şubesi’ne üye kimlik kartı başvurusunda bulunan üyelerimizin kimlikleri çıkmış olup, kimlikleri Şubemizden teslim alabilirler.


 

ÜYELERiMiZE E- POSTA ADRESİ VERİLMESİ

Mimarlar Odası Ankara Şubesi isteyen üyelerine kullanıcıadı@mo.org.tr uzantılı mail adresi oluşturabilecektir. Konu ile ilgili bilgi almak isteyen üyelerimizin şubemiz ile iletişime geçmesini rica ederiz.

İletişim adresi: info@mimarlarodasiankara.org


MIPIM ARCHİTECTURAL REVİEW ÖDÜLLERİ’NDEN EMRE AROLAT ARCHİTECTS’E İKİ ÖDÜL

İngiliz mimarlık dergisi Architectural Review ve dünyanın önde gelen emlak pazarı MIPIM işbirliği ile 2002 yılından beri düzenlenen “MIPIM Architectural Review Geleceğin Projeleri Ödülleri” kazananları belli oldu. Ödüller sekiz ayrı kategoride henüz tamamlanmamış ya da inşa edilmemiş projelere veriliyor. Türkiye’den EAA-Emre Arolat Architects’in iki kategoride “Övgüye Değer” (commended) derecesi aldığı ödüllerinkazananı 360° Building yapısıyla Isay Weinfeld oldu. Devamı>>


MİMARLIKLARIN PAZARYERİ

Mimarlar Odası Yayınları arasında bu dizinin ilk kitabı olarak yayımlanan XXII. Dünya Mimarlık Kongresi: Resmî Program, Açılış ve Kapanış Konuşmaları, Bildirgeler, Değerlendirmeler ile, kongrede yer alan akademik tartışmalar, sosyal programlar tanıtılmış, mesleğin gündemindeki bilimsel çalışma alanları, güncel başlıklar ve temalar biraraya getirilerek mimarlar için bir başvuru belgesi oluşturulmuştu. Dizinin ikinci kitabı Dünya Mimarlığından: Kuramsal Açılımlar, Düşünceler, Uygulamalar ise, bugün tüm dünyada yoğun biçimde tartışılan ve mesleğimizde bir alt yapısal düşünce, bir dünya görüşü, bir farkındalık konusu olan tasarım politikalarına yeni bir ufuk açmayı hedefliyor.

 


YÖK'ÜN ÖĞRETİM ELEMANLARININ MESLEK ÖRGÜTLERİNDE GÖREV ALABİLMELERİNİ GÖREVLENDİRMEYE BAĞLAYAN KARARININ İPTALİ İÇİN DAVA AÇILDI

TMMOB ve Oda Etkinlikleri TMMOB, Yükseköğretim Kurulu'nun, "üniversite öğretim elemanlarının çeşitli kamu kuruluşları veya meslek kuruluşlarının yönetim-denetim organlarında görev alabilmelerinin ancak Yükseköğretim Kanunu'nun 38. maddesi kapsamında görevlendirilebilmeleriyle mümkün olabileceği" yönündeki kararının iptali ve yürütmesinin durdurulması istemiyle Danıştay'a başvurdu. Devamı >>


TMMOB'DEN KALKINMA AJANSLARINA BİR DAVA DAHA...

TMMOB ve Oda Etkinlikleri TMMOB, Bakanlar Kurulu'nun 2008/14306 sayılı ve 22 Kasım 2008 gün ve 27062 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Bazı Düzey 2 Bölgelerinde Kalkınma Ajansları Kurulması Hakkında Kararı"nın iptali ve yürütmenin durdurulması istemiyle Danıştay'a başvurdu. Devamı>>


İSTANBUL BK ŞUBESİ “EKOLOJİK PERSPEKTİFLER” SÖYLEŞİLERİ

11 Şubat - 19 Aralık 2009

Günümüzün yadsınamayacak bir gerçeği şu ki, doğal ve kültürel çevreye olumlu ya da olumsuz, ama en fazla etki yapan bir meslek alanında bulunuyoruz. Sonuçta, dünyanın uzun süredir artık kritik bir noktaya dayanmış olan olumsuz koşullarını üretmeye devam eden mimarlık eyleminin bu sürdürülemez konumuna son vermek gerekiyor. Mimarlar Odası’nın diğer birimlerinde olduğu gibi Mimarlar Odası İstanbul BK Şubesi de, uzunca bir süredir bu konuya duyarlılık geliştirmek konusunda bildiri, yayın, sempozyum, konferans, panel ve söyleşiler yapıyor. Devamı>>


İSTANBUL BK ŞUBESİ İSTANBUL BÜYÜKKENT ŞUBESİ: “EMİN ONAT: KURUCU VE MİMAR” SERGİSİ

25 Ocak 2008 - 17 Şubat 2009
İTÜ Taşkışla Kampusu, Onat Holü


ULUSAL MİMARLIK ÖDÜLLERİ RETROSPEKTİFİ 1988-2008 / I-IX

1 Ocak - 28 Şubat 2009
Karaköy, İstanbul

 

 

 


“TÜRKİYE’DE ÇAĞDAŞ MİMARLIK?” METİN YARIŞMASI

Teslim Tarihi : 20.02.2009

 

 


SİNAN’IN KENTLERİ; KENTLERDE SİNAN İMGESİ AFİŞ YARIŞMASI

Teslim Tarihi : 27.02.2009

 

 


SÜRESİZ YAYINLARDOSYA 8 - YEREL YÖNETİMLER: KATILIM

Mimarlar Odası Ankara Şubesi yayınlarından olan ve iki ayda bir yayımlanan Dosya, mesleki düşünce yelpazesinin tümünü ilgi alanı içinde barındırmak amacıyla hem toplumsal süreçlere ilişkin gündemin mimarlık ortamında tartışılması hem de mimarlık ortamında yer alan güncel konularla üyelerin bilgilendirilmesi amacı ile yayıma hazırlanmaktadır. Şu ana kadar yayımlanmış olan dosya konuları da bu amaçla şekillenmiş ve yayımlanmıştır. Devamı >>