-E-Bülten düzgün görüntülenemiyorsa buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz

ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ’NİN AOÇ PLANLARINI MAHKEME 20 GEREKÇEYLE HUKUKA AYKIRI BULDU, PLANLARI İPTAL ETTİ, ANKARALILAR VE ANKARA KAZANDI

Ankara Büyükşehir Belediyesinin yapmış olduğu ve Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından 12.01.2007 tarih ve 207 sayılı kararla kabul edilen “Atatürk Orman Çiftliği Arazileri ve Doğal Sit Alanına ilişkin 1\25.000 Nazım İmar Planı ve 1\10.000 ölçekli Nazım İmar Planı ve Koruma Amaçlı Nazım İmar Planlarına” ait işlemin şehircilik ilkeleri, planlama esasları, kamu yararı açısından hukuka aykırı olması ve uygulanması halinde telafisi güç zararların doğmasına neden olacağından, öncelikli olarak yürütmenin durdurulması; Devamı>>


YENİ YIL KUTLAMASI VE 53. YIL KOKTEYLİ

“Mimarlar Odasının kurulma kararının ardından 15 Aralık 1954’te İstanbul Güzel Sanatlar Akademisinde Mimarlar Odası’nın ilk genel kurulu gerçekleştirilmiştir. 15 Mart 1955 yılında  Olağanüstü Genel Kurul ile  Türkiye’nin üç bölgeye ayrılmasına karar verilmiştir. 25 Aralık 1955’de Ankara Şubesi kurulmuştur.”

Mimarlar Odası Ankara Şubesi  kuruluşunun 53.yılı ve Yeni Yıl nedeniyle 25 Aralık 2008 saat 19.00’da Mimarlar Odası 5. Kat’ta kokteyl verilmiştir.


MİMARLARDAN AST'A DESTEK

Mimarlar Odası Ankara Şubesi Kültür Mesleki Bilimsel Çalışma Kurulu tarafından, Ankara’nın kültür ve sanat mekânlarına sahip çıkmak adına belirli aralıklarla düzenlenecek olan, müzik, tiyatro, sinema sanatsal etkinliklerinin ilkini 20 Aralık 2008 Cumartesi akşamı gerçekleştirdi. Devamı>>


BİLİRKİŞİLİK SEMPOZYUMU ANKARA’DA GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Mimarlar Odası’nın düzenlediği 18–19 Aralık, Perşembe–Cuma günlerinde “Bilirkişilik Sempozyumu”, “Bilirkişilik Uygulama Alanları, Sorunlar, Öneriler” başlığı altında Çağdaş Sanatlar Merkezi’nde gerçekleştirildi. Devamı>>


KÜLTÜR MBÇK Santral İstanbul | Sabancı Müzesi | İstanbul Modern | Pera Müzesi Gezisi ( 9- 10 Ocak )

TMMOB Mimarlar Odası Ankara Şubesi Kültür Mesleki Bilimsel Çalışma Kurulu, 2008 yılında olduğu gibi, 2009 yılı programı kapsamında da, mimarlık kültürünün zenginleştirilmesi, deneyimlerin paylaşılması çerçevesinde kültürel ve teknik geziler programlamıştır. 2009 yılının ilk gezisi, Devamı>>


TMMOB VE BAĞLI ODALARIN GENEL KURUL SONUÇ BİLDİRİLERİ VE ÇALIŞMA PROGRAMLARI KİTABI YAYIMLANDI

2008 yılı başından Mayıs sonuna kadar geçen süreçte, sırasıyla Şubelerimizin, Odalarımızın ve sonucunda TMMOB'nin Genel Kurul'ları tamamlandı. TMMOB'nin 40. dönemi (2008-2010) başladı. Genel kurullarımızda geçmiş dönemin değerlendirmesini ve yaşanılan ülke gündemini dile getiren sonuç bildirgelerimiz kamuoyuna duyuruldu. Devamı>>


 

2009 YILI ÖDENTİLERİ VE BELGE HARÇLARI BELİRLENDİ

Merkez Yönetim Kurulu’nun 28-29 Kasım 2008 tarihli ve 41/11-3 sayılı kararı ile
1 Ocak 2009–31 Aralık 2009 tarihleri arasında geçerli olacak ödenti ve belge harçları belirlendi. Devamı>>


 

SERBEST MİMARLIK HİZMETLERİ İÇİN MÜHÜR BAŞVURUSU

TMMOB Mimarlar Odası Ankara Şubesi’ne serbest mimarlık hizmetleri için mühür başvurusunda bulunmuş üyelerimizin mühürleri çıkmıştır. Ankara dışından mühür başvurusunda bulunan üyelerimiz bağlı bulundukları Temsilciliklerimizden ya da Oda Temsilciliklerinden Mühürlerini elden teslim alabilirler.

Mühür Başvurusunda bulunan üyelerin listesi


 

ÜYE KİMLİK KARTI BAŞVURUSU

TMMOB Mimarlar Odası Ankara Şubesi’ne üye kimlik kartı başvurusunda bulunan üyelerimiz kimlikleri çıkmış olup, kimlikleri Şubemizden teslim alabilirler.


 

TMMOB MİMARLAR ODASI ANKARA ŞUBESİ ARALIK 2008 SÜREKLİ MESLEKİ GELİŞİM (SMG) PROGRAMI

Aralık 2008 dönemine ait güncellenmiş Sürekli Mesleki Gelişim Programları ve tarihleri bilginize sunulmuştur. Söz konusu programlara katılacak kişi sayısı sınırlı olduğundan, bu programlara katılmak isteyen üyelerimizin Şubemizle irtibata geçerek önceden kayıt yaptırmaları rica olunur.

Aralık Ayı SMG programı için www.mimarlarodasiankara.org adresinden ulaşabilirsiniz.ÜYELERiMiZE E- POSTA ADRESİ VERİLMESİ

Mimarlar Odası Ankara Şubesi üyelerine kullanıcıadı@mo.org.tr uzantılı mail adresi oluşturabilecektir. Konu ile ilgili bilgi almak isteyen üyelerimizin şubemiz ile iletişime geçmesini rica ederiz.

İletişim adresi: info@mimarlarodasiankara.org


ARALIK AYI ETKİNLİKLERİ


 


SMGM TEMSİLCİLİKLER PROGRAMI

 


EMEK- MESLEK ÖRGÜTLERİ "2009 BÜTÇESİ"NE KARŞI TÜM YURTTA MEŞALELERLE YÜRÜDÜ

TMMOB ve Oda Etkinlikleri 2009 bütçesine karşı TMMOB, KESK, DİK ve TTB'nin çağrısıyla, 27 Aralık Cumartesi günü emekçiler tüm Türkiye'de meşalelerle sokağa çıktı. 2009 yılı bütçesine, krize, yoksulluğa, işten atmalara ve AKP'nin politikalarına karşı gerçekleştirilen yürüyüşlere tüm illerde geniş katılım sağlandı. TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Soğancı Ankara'da, DİSK, KESK ve TTB Başkanları da İstanbul'da yürüyüşe katıldı. Mersin ve Niğde'de polis yürüyüşçülere saldırırken, Mersin'de 8 kişi gözaltına alındı.


ANKARA İKK: "TEMİZ HAVA, TEMİZ ANKARA, TEMİZ YEREL YÖNETİM İSTİYORUZ!"

İnsanoğlunun yaşamını idame ettirmesi her ülke tarafında güvence altına alınmıştır. Ülkemiz Anayasasında bu güvence 56'ncı maddesi "Herkes, sağlıklı ve dengeli bir çevrede yaşama hakkına sahiptir" ile sağlanmıştır. Bilindiği üzere doğal çevrenin ve yaşamın idame ettirmesinde olmazsa olmaz ihtiyaçların başında temiz havaya olan ihtiyaç gelmektedir.


İSTANBUL'DA BİR SÜRREALİST: SALVADOR DALÍ

 

 

 


VİDEO PROGRAMI “ŞEHİR YÜKSELİYOR”

 

 


SERGİ: OSMANLIDAN CUMHURİYET’E BİR MİMAR: ARİF HİKMET KOYUNOĞLU

19 Aralık - 17 Ocak 2008
Yapı Kredi Sermet Çifter Salonu


SARIKAMIŞ HAREKÂTI ANMA ALANLARI FİKİR YARIŞMASI SONUÇLANDI

24.12.2002 tarih ve 24973 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Mimarlık, Pe yzaj Mimarlığı, Mühendislik, Kentsel Tasarım Projeleri, Şehir ve Bölge Planlama ve Güzel Sanat Eserleri Yarışmaları Yönetmeliği doğrultusunda Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü’nce 23.09.2008 tarih ve 27006 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanarak düzenlenen “Sarıkamış Harekâtı Anma Alanları Fikir Yarışması” sonuçlanmıştır. Devamı>>

 

 


3. YAŞASIN KENTLER YARIŞMASI 'MAXMİX CİTİES'

 

 


SÜRESİZ YAYINLARDOSYA GÜNDEMİ