-E-Bülten düzgün görüntülenemiyorsa buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz

SEMİNER | FERİDUN DUYGULUER

Toki’nin etkilerinin kentlerde yoğunlaştığı, günümüzde kentlerin şekillenmesinde ve yapı üretim sürecinde değişiklikler yaşanmaktadır. Bu değişiklikler içerisinde TOKİ ‘nin baskısı da büyüktür.

TOKİ üzerine çalışmalarını yoğunlaştıran TMMOB Mimarlar Odası Ankara Şubesi , Şehir Plancısı Feridun Duyguluer ile 25 Eylül 2008 Perşembe günü saat 19:00’ da Mimarlar Odası toplantı salonunda ‘ TOKİ'nin Planlama Yetkileri’ başlıklı bir seminer gerçekleştiriecektir.

Tüm üyelerimiz davetlidir.

Seminer SMG tarafından değerlendirilecektir.


MİMARLIĞIN SOSYAL FORUMUNA DOĞRU
MİMARLIK ŞENLİĞİ 2008 ( 6-13 EKİM )

TMMOB Mimarlar Odası Ankara Şubesi 2003 yılından itibaren her yıl düzenlediği, mimarlığın toplumla buluşmasının önemli bir aracı haline gelen Mimarlık Şenliği 2008’in temasını, 2009 yılında gerçekleşecek yerel yönetimler seçimlerine yönelik kentlilik bilinci oluşturmak üzere; “Yerel Yönetimler ve Kentli Hakları” olarak belirleyerek, gerçekleştireceği etkinlikleri “Kentli Hakkım, Kendi Hakkım” başlığı altında ele almaktadır. Programa, www.mimarlarodasiankara.org adresinden ulaşabilirsiniz.

KAMU HİZMETİNDE MİMARLIĞA TANIKLIK – 12
HALKBANK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
İNŞAAT EMLAK VE EKSPERTİZ DAİRE BAŞKANLIĞI

Kamudaki mimarlık birikimini kamuoyuna aktarmak için düzenlediğimiz kamu hizmetinde mimarlığa tanıklık etkinliklerinden 12.si iş yeri temsilcimiz Ülkü Ezen ve kurumdan emekli olan üyemiz Soney İlbay’ın katılımları ile 23 ekim 2008 Perşembe günü saat 18: 30 da Mimarlar Odası toplantı salonunda gerçekleştirilecektir.

Programa, www.mimarlarodasiankara.org adresinden ulaşabilirsiniz.

DAHA GÜZEL BİR GELECEĞİN MİMARI ÇOCUKLAR OLSUN

Dünya Mimarlık ve Konut günü 2008 yılı teması Uluslararası Mimarlar Birliği tarafından "Daha Güzel Bir Geleceğin Mimarı Çocuklar Olsun" olarak belirlenmiştir. Bu tema kapsamında TMMOB Mimarlar Odası Ankara Şubesi Çocuk ve Mimarlık Çalışmaları Merkezi 6–13 Ekim 2008 tarihinde gerçekleştireceği Mimarlık Şenliği kapsamında okul öncesi, ilköğretim ve ortaöğretim okullarında, 2 ders saati sürecek  "Gelecek Düşleri Atölyeleri" çalışmaları gerçekleştirecektir. Bu doğrultuda, Ankara'nın 5 bölgesinde (Çankaya, Mamak, Keçiören, Yenimahalle, Altındağ)  yapılması planlanan atölye çalışmaları için, Çocuk ve Mimarlık Çalışmaları Merkezi tarafından kit projeler hazırlanmıştır.

ÇOCUK, KENT, ÇEVRE VE MİMARLIK ULUSAL BULUŞMASI
21–22 KASIM 2008 ANKARA

TMMOB Mimarlar Odası Ankara Şubesi Çocukların yaşadıkları mekana, çevreye ve kente yönelik bilinçlenmesini sağlamak amacıyla bu konuda yapılan çeşitli çalışmaların paylaşılmasını sağlamak amacıyla 1. Çocuk Kent ve Mimarlık 21–22 Kasım 2008 tarihleri arasında Ankara’da gerçekleştirilecektir.

1. Çocuk Kent ve Mimarlık Ulusal Buluşmasına buradan ulaşabilirsiniz.


CEZA DAVALARI BİLİRKİŞİLİK BAŞVURULARI BAŞLADI

5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 64.maddesine dayanılarak hazırlanan ve 1 Haziran 2005 gün ve 25832 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiş olan “Ceza Muhakemesi Kanununa Göre İl Adli Yargı Adalet Komisyonlarınca Bilirkişi Listelerinin Düzenlenmesi Hakkında Yönetmelik”e göre ceza yargılanmasında bilirkişilik yapmak isteyen üyelerimizin yönetmeliğin 6.maddesinde yer alan listeye kabul şartları ile şahsen başvuruda bulunabilecekleri gibi, yönetmeliğin 8. maddesinde belirtilen gerekli belgeler ile birlikte Şubemize de başvurabilirler.

Yönetmeliğin ilgili maddelerini bilgilerinize sunar, 2009 yılında ceza yargılamalarında bilirkişilik yapmak isteyen üyelerimizin 10 Ekim 2008 tarihine kadar başvurmalarını dileriz.

 

TMMOB MİMARLAR ODASI ANKARA ŞUBESİ SMG PROGRAMI

Eylül-Aralık 2008 dönemine ait SMG programı güncellenmiştir.Söz konusu programlara katılacak kişi sayısı sınırlı olduğundan, katılmak isteyen üyelerin önceden kayıt yaptırmaları gerekmektedir.

MİMARLIK HİZMETLERİNDE TEMEL KAVRAMLAR EĞİTİM TARİHİ BELLİ OLDU (2006 yılı ve sonrası mezunları için zorunlu eğitim)

SMGM’nin 2008 Yılı Çalışma Usul ve Esaslarına İlişkin Yönerge’nin İlgili Bölümü

2009 YILINDA BİLİRKİŞİLİK EĞİTİM SEMİNERLERİ BAŞLIYOR

Sürekli Mesleki Gelişim çalışmaları kapsamında 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanunu'nun 15. maddesine dayanılarak hazırlanan Kamulaştırma Davalarında Bilirkişi olarak Görev Yapacakların Nitelikleri ve Çalışma Esaslarına İlişkin Yönetmeliğin 5.madde g bendinde belirtilen "İlgili ihtisas odasınca düzenlenen bilirkişi meslek içi eğitim kursunu başarı ile tamamlayarak bilirkişi yetki belgesi almış olması ve denkliği kabul edilen belgeye sahip olması gerekir " hükmü gereğince üyelerimizin her il için ayrı ayrı düzenlenecek 2009 yılı bilirkişi listelerine başvuru yapabilmeleri için düzenlenecek meslek içi eğitim seminerlerine katılmaları zorunlu hale getirilmiş ve eğitim seminerinin tarihleri 17-18 Ekim 2008 ile 14 – 15 Kasım 2008 olarak belirlenmiştir.

İŞYERİ TEMSİLCİLERİ BULUŞMASI GERÇEKLEŞTİRİLDİ

TMMOB Mimarlar Odası Ankara Şubesi olarak sayısı 71’e ulaşan işyeri temsilciliklerinin oluşmasında katkı ve desteklerini esirgemeyen işyeri temsilcilerimizi bir araya getiren buluşmamız 9 Eylül 2008 tarihinde gerçekleştirilmiştir.

Buluşmada, 40. Dönem İşyeri Temsilcilik çalışmalarıyla ilgili olarak işyeri temsilcilerimizle şube arasındaki iletişimin güçlendirmesi, yeni dönem içinde gerçekleştirilecek çalışmalara dair ortamlar yaratılması hedefiyle buluşmaların organize edilmesi, kamu ve özel sektördeki birikimlerin oda ortamına aktarılmasını hedefleyen Kamu Hizmetinde Mimarlığa Tanıklık etkinliklerinin devamı konusunda bilgilendirme yapılmıştır.

Ayrıca Genel Merkezin yürüttüğü İşyeri Temsilcilikleri Eşgüdüm Komitesinin seçimli toplantısı, komitenin yaptığı çalışmalar ve bu dönem komite tarafından gerçekleştirilecek olan “Ücretli Çalışan Mimarlar Kurultayı”na dair de bilgilerin aktarıldığı toplantı, kamu ve özel sektörde çalışan üyelerimizle olan ilişkilerimizin kuvvetlendirilmesi konusunda yapılması gerekenler üzerine temsilcilerimizden gelen önerilerle sonlandırılmıştır.

İŞYERİ TEMSİLCİLİKLERİ EŞGÜDÜM KOMİTESİ SEÇİMLİ TOPLANTISI GERÇEKLEŞTİRİLMİŞTİR

TMMOB Mimarlar Odası İşyeri Temsilciği Yönetmeliği çerçevesinde, Şubemiz tarafından seçimleri yapılarak belirlenen işyeri temsilcilerimizin katılımıyla gerçekleştirilecek olan Genel Merkezin İşyeri Temsilcilikleri Eşgüdüm Komitesinin seçimli toplantısı 20 Eylül 2008 tarihinde Mimarlar Odası Toplantı Salonunda saat 10.00da gerçekleştirilmiştir.

MESLEKİ DENETİM

Mimarlık ve Mühendislik Hizmet Bedellerinin hesabında kullanılacak
2008 yılı Yapı Yaklaşık Birim Maliyetleri açıklanmıştır. 1 Mayıs 2008 tarihinde uygulanmaya başlanan 2008 yılı Birim Maliyetlerine buradan ulaşabilirsiniz.

MESLEKİ DENETİM BEDEL TABLOSU

TMMOB Mimarlar Odası Genel Merkezi tarafından yayımlanan 15.08.2008 tarih ve 04/2319 nolu genelge ile, proje hizmetlerinin mesleki denetimi karşılığında alınacak olan mesleki denetim bedelinin TMMOB Mimarlar Odası Mimari Proje Hizmetleri 2008 yılı mesleki denetim bedelleri tablosu göre maktu olarak alınmasına karar verilmiştir.

Mesleki Denetim Bedel Tablosuna http://www.mimarlarodasiankara.org/?id=3365 adresinden ulaşabilirsiniz.

ÜYELERIMİZE MAİL ADRESİ

Mimarlar Odası Ankara Şubesi üyelerine kullanıcıadı@mo.org.tr uzantılı mail adresi oluşturabilecektir. Konu ile ilgili bilgi almak isteyen üyelerimizin şubemiz ile iletişime geçmesini rica ederiz.

BU HAFTA GERÇEKLEŞTİRİLECEK TOPLANTILAR

22 Eylül 2008 Üye Danışma Kurulu Toplantısı
23 Eylül 2008 Yönetim Kurulu Toplantısı
23 Eylül 2008 Süresiz Yayın Kurulu Toplantısı
24 Eylül 2008 Çocuk ve Mimarlık Çalışmaları Merkezi Okul Öncesi Eğitim Semineri
25 Eylül 2008 Seminer , ‘TOKİ'nin Planlama Yetkileri’ Feridun Duyguluer
25 Eylül 2008 ‘’Mimarlık Şenliği 2008 ‘’ Ankara Düş Atölyesi Toplantısı

ODALARDAN MÜHENDİS- MİMAR ÖRGÜTLÜLÜĞÜNÜN 100.YILI DOLAYISIYLA YAPILAN BASIN AÇIKLAMALARI

19 EYLÜL 1979 TMMOB TARİHİNİN ÖNEMLİ BİR GÜNÜDÜR

NÜKLEER SANTRAL MACERASINDAN BİR AN ÖNCE VAZGEÇİLMELİ, NÜKLEER SANTRAL İHALESİ İPTAL EDİLMELİDİR

Tarih : 18.09.2008 - 02.11.2008
Yer: Amsterdam, Hollanda

 

“LE CORBUSİER; THE ART OF ARCHİTECTURE”

Vitra Tasarım Müzesi , RIBA Trust ve Hollanda Mimarlık Enstitüsü (NAI) tarafından düzenlenen “Le Corbusier; The Art of Architecture” başlıklı sergi ikonik bir mimar, tasarımcı, yazar ve sanatçı olan Le Corbusier’nin yaşamını ve işlerini anlatan ilk büyük sergi niteliğinde.

“BENİM ADIM APEL” – “JE M’APPELLE APEL” 10. YIL ETKİNLİKLERİ

11 Eylül - 12 Ekim 2008

ANMA SEDAD HAKKI ELDEM; YÜZÜNCÜ DOĞUM YILI ANMA ETKİNLİKLER

1 25 yıllık bir geçmişe sahip olan kurumumuzun tarihinde önemli bir iz bırakan Sedad Hakkı Eldem, 100’üncü doğum yılında Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi tarafından düzenlenecek olan çeşitli etkinlikler ile anılacaktır. “Sedad Hakkı Eldem” temalı bu etkinlikler kapsamında, bir Panel, üniversite öğrencilerine açık bir Fotoğraf Yarışması ve Sergisi, bir Sempozyum ve bir Sergi düzenlenecektir.

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi
A: Meclis-i Mebusan Cad., No:24, Fındıklı, 34427, İstanbul
T: 212-2521600 / 240
F: 212-2517567
E: sheldem-etkinlik@msgsu.edu.tr

EYLÜL 2008 BİRİNCİ ULUSLARARASI BİLİMSEL FENG SHUİ VE YAPILI ÇEVRE KONFERANSI

19-21 Eylül 2008
Politecnico di Torino
Corso Duca delgi Abruzzi
24, Torino, İtalya

EKİM 2008 İSTANBUL BK ŞUBESİ: MİMARLIK VE KENT ŞENLİĞİ IV

6-31 Ekim 2008

 

EKİM 2008 “MİMAR KEMALEDDİN: TARİHİN DÖNÜM NOKTALARINDA BİR YAŞAM”

6-13 Ekim 2008
Mimarlar Odası İzmir Şubesi, İzmir

EKİM 2008 XI.ULUSAL MİMARLIK SERGİSİ, 2008

16 Ağustos - 2 Eylül 2008

EKİM 2008 İSTANBUL DESİGN WEEK

16-20 Ekim 2008
Haliç, İstanbul

EKİM 2008 “100. YILDA İKİ MİMAR” SEMPOZYUMU

16-17 Ekim 2008
İstanbul

EKİM 2008 XI. ULUSAL MİMARLIK SERGİSİ, 2008

22-29 Ekim 2008
Kent: Denizli

EKİM 2008 MSGSÜ 1.ULUSAL İÇ MİMARLIK SEMPOZYUMU

22-24 Ekim 2008

EKİM 2008 2008 BARSELONA DÜNYA MİMARLIK FESTİVALİ

22-24 Ekim 2008
Barselona

EKİM 2008 “ULUSAL TURİZM POLİTİKALARI VE MİMARLIK”

31 Ekim - 2 Kasım 2008
Antalya

KASIM 2008 CSAAR 2008B: MİMARİ KORUMA ALANINDA SORUMLULUKLAR VE İMKÂNLAR

3-5 Kasım 2008
Petra Üniversitesi, Amman, Ürdün

KASIM 2008 DÜNYA ŞEHİRCİLİK GÜNÜ

6-8 Kasım 2008
İstanbul

KASIM 2008 7. ULUSAL AYDINLATMA KONGRESİ

27-28 Kasım 2008
İTÜ Mimarlık Fakültesi, Taşkışla
Taksim- İstanbul

YTONG II. ULUSAL FOTOĞRAF YARIŞMASI “Küresel Isınmayı Objektifinize Hapsedin!”

Son Teslim Tarihi 7 Ekim 2008

NORDHAVNEN, COPENHAGEN: GELECEĞİN SÜRDÜRÜLEBİLİR KENTİ YARIŞMASI

Son Teslim Tarihi 26 Eylül 2008

MİMARLIK, TASARIM VE SANAT FESTİVALİ – YARIŞMASI

Son Teslim Tarihi 30 Eylül 2008

İZODER KARİKATÜR YARIŞMASI

Son Teslim Tarihi 1 Ekim 2008

II. ULUSLARARASI “AKDENİZ’DE YAŞAMAK” YARIŞMASI: MEYDAN

Son Teslim Tarihi 20 Ekim 2008

GELECEK OFİSLER İÇİN YENİ FİKİRLER TASARIM YARIŞMASI

Son Teslim Tarihi 22 Kasım 2008

ÇUHADAROĞLU ALÜMİNYUM 2008 ÖĞRENCİ PROJE YARIŞMASI

Son Teslim Tarihi 24 Kasım 2008

ANKARA’NIN GELECEĞİNİ TASARLAMAK - KENTİN KÜLTÜR KATMANLARI 1 ANKARA’NIN ROMA DÖNEMİ – PANEL

Mimarlar Odası Ankara Şubesi, kentimizin geleceğini tasarlamayı, tasarlarken kentin kültürel katmanlarının farkına varmak bu farkındalığı kent yaşamına aktarmayı, tartışmayı ve değerlendirmek amacıyla düzenlediği paneller dizisinin,ilki olan Ankara Roma Dönemi panelinin yayına dönüştürmüştür bu farkındalığı kent yaşamına aktarmayı, tartışmayı ve değerlendirmeyi arzulamaktadır. Başkent Ankara’nın geleceğinin tasarlanmasında ve şekillenmesinde bu belgelerin gerekli kurum kuruluş ve kişiler tarafından kullanılarak, kentin tarihi ve kültürel katmanlarının kentle bütünleşmesini sağlamak amacında. 


YAYIN KÜNYESİ :
TMMOB MİMARLAR ODASI ANKARA ŞUBESİ

BİRİNCİ BASKI :    EYLÜL 2008 ANKARA, 500 ADET

ANKARA’NIN GELECEĞİNİ TASARLAMAK- KENTİN KÜLTÜR KATMANLARI 2 ANAKARA’NIN TÜRK – İSLAM DÖNEMİ – PANEL

Paneller dizisinin ikincisini oluşturan ‘’ Ankaranın Türk İslam Dönemi ‘’ panelinin konuşma ve tartışmalarını içeren bu yayınla, Başkent Ankara’nın 13. – 19 . yy arasında oluşmuş Mimarlık verilerini, var olan somut belgeler; yok olmuş ya da bazı belgelerde, kaynaklarda gizli kalmış/ açığa çıkmamış bilgiler ile bütünleştirip kentin fiziksel, sosyal, kültürel, ekonomik ve siyasi yapısını ortama sunmak ve etkin kılmak için yayına hazırlanmıştır.. 


YAYIN KÜNYESİ :
TMMOB MİMARLAR ODASI ANKARA ŞUBESİ

BİRİNCİ BASKI : EYLÜL 2008 ANKARA, 500 ADET

KORUMADA YENİ TANIMLAR YENİ KAVRAMLAR 'ENDÜSTRİ MİRASI’

TMMOB Mimarlar Odası 2007 yılında ‘ Yeni Tanımlar / Yeni Kavramlar,’ üst başlığı altında, henüz yeterince tanımlanmamış, bu nedenle koruma ve kullanımlara ilişkin yöntem ve esasları yeterince belirlenmemiş bir dizi kavramı koruma gündemine taşımayı amaçlayan atölye çalışmalarını başlatmıştır. ‘ Endüstri Mirası’, ‘’Alan Yönetimi’, ‘ Kültürel Peyzaj’ ve ‘ Cumhuriyetin Mimari Mirası’’ başlıklarını taşıyan bu atolyelerin ilki Mimarlar Odası Ankara Şube ile birlikte , 6 -7 Nisan 2007 tarihlerinde ’’ Endüstri Mirası’’ temasını işlemek üzere Zonguldak’ta gerçekleştirlmiştir. Zonguldak Temsilciliğinin katkıları ile gerçekleştirilen alan çalışması ve atölye birlikteliğindeki çalışmlarının amacı, bu miras türü ile ilgili tanım,kavram,koruma / kullanma sorun ve olanaklarını tartışmak ve bundan sonra bu alanda gerçekleştirilecek etkinliklere bir başlangıç oluşturmaktadır. Yetinilmemiş, Endüstri Mirasının genel değerlendirilmesi, konuyla ilgili uluslararası belgeler ve Endüstri Mirasına ilşkin bir ön kaynakça da yayın kurgusu içinde yer almıştır.

OSMANLI MÜHENDİS VE MİMAR CEMİYETİ (OMMC) CÜNEYD OKAY

Mimarlar Odası Ankara Şubesi olarak teknik elemanların örgütlenme tarihinin bu çok önemli dönemini, kuruluşunun 100 yılında, belge niteliğinde bir kitapla anmakla, eksik kalmış bir görevi yerine getirdiğimizi düşünüyoruz.Osmanlı İmparatorluğu’nun yıkılması ve yerine yepyeni bir Cumhuriyetin kurulmasının kırılma noktası 2. Meşrutiyet’in ilanı ile birlikte yaşam süreci başlayan Cemiyet,Türkiye Cumhuriyetinin ilanı ile tarih sahnesinde görevini yaparak çekilmiştir.Günümüz ‘’ Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği ‘’ ve onlara bağlı odaların kaynağını oluşturan Cemiyet’i Cüneyd Okay günümüze kadar ulaşabilen belgeleri, Prof Dr, Feza Gunergun’un  ‘’ Osmanlı Mühendis ve Mimarları arasındaki ilk cemiyetleşme Teşebbüsleri ‘’, dönemin siyasi ve ekonomik ‘'Ortam’’ını Çetin Ünalın yazdı.

TEOMAN ÖZTÜRK'Ü ANMA ETKİNLİĞİ KİTAP HALİNE GETİRİLDİ

TMMOB'nin 1973-1980 yılları arasında Yönetim Kurulu Başkanlığıni yapan, TMMOB'yle bütünleşmiş, özdeşleşmiş bir isim olan Teoman Öztürk'ün ölümünün 14'üncü yıldönümü nedeniyle 11 Temmuz 2008'de gerçekleştirilen etkinlik kitap haline getirildi.

DOSYA GÜNDEMİ

Mimarlar Odası Ankara Şubesi yayınlarından olan ve iki ayda bir yayımlanan Dosya, mesleki düşünce yelpazesinin tümünü ilgi alanı içinde barındırmak amacıyla hem toplumsal süreçlere ilişkin gündemin mimarlık ortamında tartışılması hem de mimarlık ortamında yer alan güncel konularla üyelerin bilgilendirilmesi amacı ile yayıma hazırlanmaktadır. Şu ana kadar yayımlanmış olan dosya konuları da bu amaçla şekillenmiş ve yayımlanmıştır.

KENTSEL DÖNÜŞÜM - İSTANBUL, Tarlabaşı

TARLABAŞI'NDA YENİLENME SANCISI

TOKİ - İHALELER - EĞLENCE PARKLARI

TOKİ'NİN EĞLENCE MERKEZİ İHALEYE ÇIKTI

MÜLKİYET HAKKI - TAPU

BODRUMDA YİNE TAPU SKANDALI

RESTORASYON

BETON SIVAYLA RESTORASYON!

110 YIL SONRA YENİDEN VİLAYET

YAPI - RUHSAT / ACARİSTANBUL

ACAR İSTANBUL'DA KRİTİK GELİŞME

ORMAN TALANINA DEVAM

KIYI ALANLARI - PLANLAMA

KARADENİZ SAHİL YOLU DERS KİTABINDA YANLIŞ PLAN ÖRNEĞİ

YAPI - RUHSAT / ACARİSTANBUL

ACARİSTANBUL'UN RUHSATI YENİLENDİ

BELEDİYELER - POLİTİKALAR / KAMPUS YAPILARI

ODTÜ EYLEME HAZIRLANIYOR

MAHKEME KARARLARI - ULAŞIM YAPILARI

HIZLI TREN GARINA YÜRÜTMEYİ DURDURMA

MARMARAY PROJESİ

MARMARAY'DA SON TÜP, SON UYARI

KIYI ALANLARI - KORUMA

SEKTÖR TEMSİLCİLERİ İSTEK VE ELEŞTİRİLERİNİ BAKAN EKREN İLE YAPTIKLARI GÖRÜŞMEDE DİLE GETİRDİ

YABANCILARA MÜLK SATIŞI

YABANCILARA MÜLK SATIŞI ESASTAN GÖRÜŞÜLECEK

KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJELERİ - İSTANBUL, Sulukule

SULUKULE, HELSİNKİ GÜNDEMİNDE

TARİHİ EVLER - KORUMA

SEBATAY SEVİ'NİN DOĞDUĞU EV KORUMAYA ALINIYOR

KENT PLANLAMASI – İSTANBUL

"İSTANBUL'DA BİR İŞLER OLUYOR" - Mahmut Övür