-E-Bülten düzgün görüntülenemiyorsa buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz

SEMİNER | FERİDUN DUYGULUER

TOKİ'nin Planlama Yetkileri’Feridun Duyguluer

Toki’nin etkilerinin kentlerde yoğunlaştığı, günümüzde kentlerin şekillenmesinde ve yapı üretim sürecinde değişiklikler yaşanmaktadır. Bu değişiklikler içerisinde TOKİ ‘nin baskısı da büyüktür. TOKİ üzerine çalışmalarını yoğunlaştıran TMMOB Mimarlar Odası Ankara Şubesi , Şehir Plancısı Feridun Duyguluer ile 25 Eylül 2008 Perşembe günü saat 19:00’ da Mimarlar Odası toplantı salonunda ‘ TOKİ'nin Planlama Yetkileri’ başlıklı bir seminer gerçekleştiriyor.


MİMARLIĞIN SOSYAL FORUMUNA DOĞRU
MİMARLIK ŞENLİĞİ 2008 ( 6-13 EKİM )

TMMOB Mimarlar Odası Ankara Şubesi 2003 yılından itibaren her yıl düzenlediği, mimarlığın toplumla buluşmasının önemli bir argümanı haline gelen Mimarlık Şenliği 2008’in temasını 2009 yılında gerçekleşecek yerel yönetimler seçimlerine yönelik kentlilik bilinci oluşturmak üzere; “Yerel Yönetimler ve Kentli Hakları” olarak belirleyerek, gerçekleştireceği etkinlikleri “Kentli Hakkım, Kendi Hakkım” başlığı altında ele almaktadır.

Son yıllarda belediye yasasında ve diğer yasalarda meydana gelen değişikliklerle birlikte yerel yönetimlere geniş yetkiler tanınmıştır. Bu geniş yetkilendirme durumu özellikle son yıllardaki özelleştirmeler ve belediyeler bünyesinde kurulan şirketlerin iş olanakları düşünüldüğünde belediyelerin icraatlarını şaibeli bir noktaya taşımaktadır. Belediye icraatları çoğu zaman sorgulanamaz, hesap sorulamazdır ve belediyeler çalışmalarında şeffaf ve katılımcı modeller geliştirememektedirler. Pek çok belediye toprak spekülasyonun bir parçası haline gelmiş ve kentlilerin temel hakları da özelleştirmeler ve belediye şirketlerinin rant oyunlarına kurban edilmiştir.

Bu kapsamda Ankara’da konut sorunundan, yerel yönetimlere bakışa, kentin aktörlerinin buluşmasından, halkın isteklerine ve kentsel dönüşüm konusuna kadar geniş bir yelpazede kent yönetimi panel söyleşi, sergi, film gösterimleri ile tartışmaya açılıyor. Bu etkinlikler “Dünya Mimarlık ve Konut Günü’ olan 6 Ekim 2008‘de başlayacak ve Ankara’nın başkent oluşunun 85. yıldönümünde, kentli taleplerinin şekilleneceği “Nasıl bir başkent istiyoruz?” paneliyle sonlanacaktır.

2009 yılında düzenlenecek Mimarlığın Sosyal Forumuna doğru “Mimarlık Şenliği 2008” kentli haklarının her yerde dile getirildiği nasıl bir kent ve kent yaşamının istendiği üzerinden gerçekleşecektir. Radyo, TV programları, kentin her noktasında karşınıza çıkabilecek görsel tasarımlar, bilgilendirme broşürleri gezici sergiler, film gösterimleri, paneller, forumlar, sokak enstalâsyonları ve mimarlığın sosyal yanını öne çıkartan atölye çalışmaları üzerinden alışılagelmişin ötesinde bir oluşum kurgulanarak Ankara düşleri oluşturulacaktır.

Bu çerçevede TMMOB Mimarlar Odası Ankara Şubesi düzenleyeceği 2008 Mimarlık Şenliği etkinlikleriyle; bu kentte yaşamanın sorumluluğunu, kentte yaşayanların beklentilerini, düşlerini, anılarını, mimarlığı toplumla buluşturmanın bir aracı olarak görmekte ve bu konularda farkındalık geliştirmeyi hedeflemektedir.

 

ÇOCUK, KENT, ÇEVRE VE MİMARLIK ULUSAL BULUŞMASI
21–22 KASIM 2008 ANKARA

TMMOB Mimarlar Odası Ankara Şubesi 2002 yılından günümüze Çocuk ve Mimarlık başlığı altında bir dizi çalışma gerçekleştirmektedir. Çocukların yaşadıkları mekana, çevreye ve kente yönelik bilinçlenmesini sağlamak, tartışmasız sadece bugüne değil geleceğimize yatırım yapmaktır. Bu kapsam ve bilinçle, Mimarlar Odası Ankara Şubesi, bu konuda yapılan çeşitli çalışmaları paylaşmayı sağlayacak ulusal bir platform oluşturmak hedefiyle I. Çocuk, Kent ve Mimarlık Ulusal Buluşmasını yapmayı planlamıştır.

21–22 Kasım 2008 tarihleri arasında Ankara’da gerçekleştirilecek olan Çocuk, Kent ve Mimarlık Ulusal Buluşması’nın programına buradan ulaşabilirsiniz.


TMMOB MİMARLAR ODASI ANKARA ŞUBESİ SMG PROGRAMI

Eylül-Aralık 2008 dönemine ait, 8 Eylül 2008 tarihi itibariyle güncellenmiş Sürekli Mesleki Gelişim Programları ve tarihleri bilginize sunulmuştur. Söz konusu programlara katılacak kişi sayısı sınırlı olduğundan, bu programlara katılmak isteyen üyelerimizin Şubemizle irtibata geçerek önceden kayıt yaptırmaları rica olunur.

Saygılarımızla

İletişim : Alev Şahin
TMMOB Mimarlar Odası Ankara Şubesi
Adres : Konur Sk. 4/3  06650 Kızılay - ANKARA
Tel. (312) 417 86 65 - 115
Faks (312) 417 18 04
info@mimarlarodasiankara.org

EYLÜL-ARALIK 2008 SMG TAKVİMİ 

Eylül

20 – 21 Eylül 2008, Ankara / Binalarda Yangın Güvenliği (12 sa / 12 kr)

Ekim

11 Ekim 2008, Ankara / Proje Yönetimi (5 sa / 5 kr)
11-12 Ekim 2008, Ankara / Mimarlık Hizmetlerinde Temel Kavramlar ( 15 sa / 15 kr)
17-18 Ekim 2008, Ankara / Bilirkişilik ( 16 sa / 15 kr)
18 Ekim 2008, Ankara / Prefabrike Betonarme Yapım Sistemleri (4 sa / 4 kr)
18 – 19 Ekim 2008, Ankara / Binalarda Yangın Güvenliği (12 sa / 12 kr)
25 Ekim 2008, Ankara / Mimarlık ve Cam Tasarımı (6 sa / 6 kr)
26 Ekim 2008 Ankara / İmar Yönetmeliği ve Uygulamaları (6 sa / 6 kr)

Kasım

01-02 Kasım 2008, Ankara / Binalarda Yangın Güvenliği (12 sa / 12 kr)
8-9 Kasım 2008, Ankara / Mimarlık Hizmetlerinde Temel Kavramlar ( 15 sa / 15 kr)
14-15 Kasım 2008, Ankara / Bilirkişilik ( 16 sa / 15 kr)
22 Kasım 2008, Ankara / Prefabrike Betonarme Yapım Sistemleri (4 sa / 4 kr)
23 Kasım 2008 Ankara / İmar Yönetmeliği ve Uygulamaları (6 sa / 6 kr)
29 Kasım 2008, Ankara / Mimarlık ve Cam Tasarımı (6 sa / 6 kr)

Aralık

20 Aralık 2008, Ankara / Isı Yalıtımı (6 sa / 6 kr)
21 Aralık 2008, Ankara / Su Yalıtımı (6 sa / 6 kr)
27 Aralık 2008 Ankara / İmar Yönetmeliği ve Uygulamaları (6 sa / 6 kr)
27 – 28 Aralık 2008, Ankara / Binalarda Yangın Güvenliği (12 sa / 12 kr)

Isı Yalıtımı

Hazırlayan : SMGM
Kurgulayan : İzoder
Süre / Kredi : 6 saat / 6 kredi
Katılımcı Sayısı : 20 kişi
Donanım : Beyaz Tahta, Projeksiyon, Bilgisayar
Tarih : 13 Eylül 2008-Cumartesi
20 Aralık 2008-Cumartesi
Saat : 09:30 – 16:30
Ücret : 60 YTL 

İçerik

1. Temel Bilgiler ve Malzeme Bilgisi  (3 saat)
2. Uygulama Kuralları ve Malzeme seçimi: (3 saat)

Su Yalıtımı
Hazırlayan : SMGM
Kurgulayan : İzoder
Süre / Kredi : 6 saat / 6 kredi
Katılımcı Sayısı : 20 kişi
Donanım : Beyaz Tahta, Projeksiyon, Bilgisayar
Tarih : 14 Eylül 2008-Pazar
21 Aralık 2008-Pazar
Saat : 09:30 – 16:30
Ücret : 60 YTL 

İçerik

1. Temel Bilgiler, Malzeme ve Uygulama Bilgisi : (3 saat)
2. Malzeme ve Uygulama Bilgileri (3 saat)

Prefabrike Betonarme Yapım Sistemleri

Hazırlayan : SMGM
Kurgulayan : Türkiye Prefabrik Birliği
Süre / Kredi : 4 saat / 4 kredi
Katılımcı Sayısı : 20 kişi
Donanım : Beyaz Tahta, Projeksiyon, Bilgisayar
Tarih : 18 Ekim 2008-Cumartesi
22 Kasım 2008-Cumartesi
Saat : 09:30 – 13:30
Ücret : 40 YTL 

İçerik

1.   Prefabrike Beton Sektörü
2.   Prefabrike Betonarme Sistemlerle Tasarım

Mimarlık ve Cam Tasarım Bilgileri
Hazırlayan : SMGM
Kurgulayan : Yücel Akyürek
Süre / Kredi : 6 saat / 6 kredi
Katılımcı Sayısı : 20 kişi
Donanım : Beyaz Tahta, Projeksiyon, Bilgisayar
Tarih : 25 Ekim 2008-Cumartesi
29 Kasım 2008-Cumartesi
Saat : 09:30 – 16:30
Ücret : 60 YTL 
İçerik

1. Yapı malzemesi olarak cam
2. İklim kontrolü
3. Işık, Renk, Görüntü
4. Güvenlik ve Cam - Temel Bilgiler
5. Cam yapı kabuğu ve Giydirme cepheler
6. Pratik bilgiler
7. İlginç tasarım ve kullanım örnekleri - Saydam gösterisi

Binalarda Yangın Güvenliği

Hazırlayan : SMGM
Kurgulayan : Güner Yavuz
Süre / Kredi : 12 saat / 12 kredi
Katılımcı Sayısı : 20 kişi
Donanım : Beyaz Tahta, Projeksiyon, Bilgisayar
Tarih : 20-21 Eylül 2008-Cumartesi/Pazar
18-19 Ekim 2008-Cumartesi/Pazar
1-2 Kasım 2008-Cumartesi/Pazar
27-28 Aralık 2008-Cumartesi/Pazar
Saat : 09:30 – 16:30
Ücret : 120 YTL 

İçerik

1.  Kuramsal Bilgiler (yangın oluşumu, gelişimi, yayılımı)
2. Yangın Güvenliği Tasarımı (hedefler, taktikler, bileşenler)
3. Yangın Önleme (tutuşmanın önlenmesi, yanıcıların kısıtlanması, yönetim)
4. Haberleşme (algılama ve alarm sistemleri)
5. Kaçış (kullanıcı ve bina karakteristikleri, kaçış yolları tasarımı)
6. Sınırlama (pasif önlemler, aktif önlemler)
7. Söndürme (itfaiye erişimi, söndürme sistemleri

8. Genel tartışma

Proje Yönetimi
(SMG Programı+Etkinlik)
Hazırlayan : Ankara Şubesi
Kurgulayan : Prof. Dr.Tanju Gültekin,
Süre / Kredi : 3+2 saat / 3+2 kredi
Katılımcı Sayısı : 20 – 35 kişi
Donanım : Beyaz tahta, projeksiyon, bilgisayar
Tarih: 11 Ekim 2008-Cumartesi
Saat : 09:30 – 15:00
Ücret : 30 YTL
İçerik

1 . “yönetim” bilgi ve becerisinin temel gerekleri
2. “süreçler”, “eylemler”, “kısıtlamalar”, “teknoloji” bileşenleri, bunların açılımları ve yönetimi süreçleri

İmar Yönetmeliği ve Uygulamaları
Hazırlayan : Ankara Şubesi
Kurgulayan : Belma Akalp Tekin
Süre / Kredi : 6 saat / 6 kredi
Katılımcı Sayısı : 30 kişi
Donanım : Beyaz Tahta, Projeksiyon, Bilgisayar
Tarih : 26 Ekim 2008-Pazar
23 Kasım 2008-Pazar
27 Aralık 2008- Cumartesi
Saat : 09:30 – 16:30
Ücret : 60 YTL
İçerik
1. İmar Yönetmeliği tanımı
2. Yapı Oluşum Aşamaları
3. Yönetmeliklerin Kullanımları


Ayrıntılı bilgi için;
http://www.mimarlarodasiankara.org/?id=3356

TMMOB MİMARLAR ODASI SMGM’NİN 2008 YILI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNERGE’NİN İLGİLİ BÖLÜMÜ

Mimarlık Hizmetlerinde Temel Kavramlar:

  • Bu eğitim; sadece 2006 yılından sonra mezun olan ve yeni Büro Tescil Belgesi alacak olanlar tarafından bir defaya mahsus olmak üzere alınacaktır. 2006 öncesi mezunlarının bu eğitime katılmaları zorunlu değildir.
  • Bu eğitimin 15 kredi olarak değerlendirilmesine devam edilecektir. Eğitimin süresi de 15 saat olarak geliştirilecektir.
  • Bu eğitimin ücreti 5 YTL/saat’tir.
Eğitimin bir defadan fazla alınmaması gerekir. Ders içeriğinde değişiklik olmazsa; ilk alındığında yeterlilik için gereken %70 katılım saatinin altında alındıysa, ikinci defa alınabilir.
 

MİMARLIK HİZMETLERİNDE TEMEL KAVRAMLAR EĞİTİM TARİHİ BELLİ OLDU (2006 yılı ve sonrası mezunları için zorunlu eğitim)

2006yılı ile sonrası mezun olan ve yeni Büro Tescil Belgesi alacak olan üyelerimiz tarafından bir defaya mahsus olmak üzere alınması zorunlu olan Mimarlık Hizmetlerinde Temel Kavramlar başlıklı Sürekli Mesleki Gelişim Programı ile ilgili olarak kayıtlar başlamıştır.

 

TMMOB MİMARLAR ODASI SMGM’NİN 2008 YILI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNERGE’NİN İLGİLİ BÖLÜMÜ

Mimarlık Hizmetlerinde Temel Kavramlar:

  • Bu eğitim; sadece 2006 yılından sonra mezun olan ve yeni Büro Tescil Belgesi alacak olanlar tarafından bir defaya mahsus olmak üzere alınacaktır. 2006 öncesi mezunlarının bu eğitime katılmaları zorunlu değildir.
  • Bu eğitimin 15 kredi olarak değerlendirilmesine devam edilecektir. Eğitimin süresi de 15 saat olarak geliştirilecektir.
  • Bu eğitimin ücreti 5 YTL/saat’tir.
  • Eğitimin bir defadan fazla alınmaması gerekir. Ders içeriğinde değişiklik olmazsa; ilk alındığında yeterlilik için gereken %70 katılım saatinin altında alındıysa, ikinci defa alınabilir.

Mimarlık Hizmetlerinde Temel Kavramlar Eğitim tarihleri

Hazırlayan : SMGM
Kurgulayan : MHTK Komisyonu
Süre / Kredi : 15 saat( 2 gün)/ 15 kredi
Katılımcı Sayısı : en az 20, en çok 40 kişi
Donanım : Beyaz tahta, Projeksiyon, Bilgisayar
Tarih : 11-12 Ekim 2008-Cumartesi-Pazar
8-9 Kasım 2008-Cumartesi-Pazar

Saat : 09:30 -17:30
Ücret : 75 YTL

İçerik:
1. Amaç ve kapsam
2. Genel tanımlar
3. Mimar ve mimarlık hizmetlerinin tanımları

3.1. Anayasa’da meslek kuruluşları
3.2. Yasalarda mimar ve mimarlık
3.3. Uluslararası platformda mimar ve mimarlık
4. Mesleğin örgütlenmesi

4.1. TMMOB’nin örgütlenmesi
4.2. Mimarlar odasının örgütlenmesi
5. Mimarlar Odası’nın ve mimarların hizmete yönelik olarak görev, yetki ve sorumlulukları

5.1. Mimarlar Odası’nın hizmete yönelik görev, yetki ve sorumlulukları
5.2. Mimarların hizmete yönelik görev, yetki ve sorumlulukları
5.3. Mimarın işveren /iş sahibine karşı görevleri ve sorumlulukları
5.4. İşveren / iş sahibinin görev, hak, yetki ve sorumlulukları
5.5. Mesleki davranış ilkeleri – Meslek etiği
6. Serbest mimarlık hizmetinin verilmesine ilişkin usul ve esaslar

6.1. Mimarlık hizmetleri
6.2. Tescil işlemleri
6.3. Mimarlık hizmetleri karşılığında mimara yapılacak ödemelere ilişkin hususlar
6.4. Çizim ve sunuma ilişkin standartlar:
6.5. Erişilebilirlik standartları, ulaşılabilirlik kılavuzu – Ergonomi
7. Mekâna ilişkin temel mevzuat bilgileri

7.1. İmar mevzuatında mekâna ilişkin temel hususlar
7.2. Koruma mevzuatında mekâna ilişkin temel hususlar
7.3. Kıyı mevzuatında mekâna ilişkin temel hususlar
7.4. Çevre mevzuatında mekâna ilişkin temel hususlar
7.5. Çevresel Etki Değerlendirilmesi
7.6. Turizm mevzuatında mekâna ilişkin temel hususlar
7.7. Kültür yatırımları ve girişimlerinin teşviki
8. Yapıya ilişkin temel mevzuat bilgileri

8.1. İmar mevzuatında yapıya ilişkin temel hususlar
8.2. Koruma mevzuatında yapıya ilişkin temel hususlar
8.3. Korunması gerekli kültür varlıklarının rölöve, restitüsyon, restorasyon hizmetleri şartnamesi
8.4. Kıyı mevzuatında yapılaşmaya ilişkin hususlar
9. Mimarlık hizmetlerinin denetimi

9.1. Mimari proje denetimine ilişkin usul ve esaslar
9.2. Mesleki denetimde Çevresel Etki Denetimi (ÇED)
9.3. Yapı denetim mevzuatı
 

İŞYERİ TEMSİLCİLERİ BULUŞMASI GERÇEKLEŞTİRİLDİ

TMMOB Mimarlar Odası Ankara Şubesi olarak sayısı 71’e ulaşan işyeri temsilciliklerinin oluşmasında katkı ve desteklerini esirgemeyen işyeri temsilcilerimizi bir araya getiren buluşmamız 9 Eylül 2008 tarihinde gerçekleştirilmiştir.

Buluşmada, 40. Dönem İşyeri Temsilcilik çalışmalarıyla ilgili olarak işyeri temsilcilerimizle şube arasındaki iletişimin güçlendirmesi, yeni dönem içinde gerçekleştirilecek çalışmalara dair ortamlar yaratılması hedefiyle buluşmaların organize edilmesi, kamu ve özel sektördeki birikimlerin oda ortamına aktarılmasını hedefleyen Kamu Hizmetinde Mimarlığa Tanıklık etkinliklerinin devamı konusunda bilgilendirme yapılmıştır.

Ayrıca Genel Merkezin yürüttüğü İşyeri Temsilcilikleri Eşgüdüm Komitesinin seçimli toplantısı, komitenin yaptığı çalışmalar ve bu dönem komite tarafından gerçekleştirilecek olan “Ücretli Çalışan Mimarlar Kurultayı”na dair de bilgilerin aktarıldığı toplantı, kamu ve özel sektörde çalışan üyelerimizle olan ilişkilerimizin kuvvetlendirilmesi konusunda yapılması gerekenler üzerine temsilcilerimizden gelen önerilerle sonlandırılmıştır.

2009 YILINDA BİLİRKİŞİLİK EĞİTİM SEMİNERLERİ BAŞLIYOR

Sürekli Mesleki Gelişim Merkezi çalışmaları kapsamında 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanunu'nun 15. maddesine dayanılarak hazırlanan Kamulaştırma Davalarında Bilirkişi olarak Görev Yapacakların Nitelikleri ve Çalışma Esaslarına İlişkin Yönetmeliğin 5.madde g bendinde belirtilen "İlgili ihtisas odasınca düzenlenen bilirkişi meslek içi eğitim kursunu başarı ile tamamlayarak bilirkişi yetki belgesi almış olması ve denkliği kabul edilen belgeye sahip olması gerekir " hükmü gereğince üyelerimizin her il için ayrı ayrı düzenlenecek 2009 yılı bilirkişi listelerine başvuru yapabilmeleri için düzenlenecek meslek içi eğitim seminerlerine katılmaları zorunlu hale getirilmiş ve eğitim seminerinin tarihleri 17-18 Ekim 2008 ile 14 – 15 Kasım 2008 olarak belirlenmiştir.

 

İŞYERİ TEMSİLCİLİKLERİ EŞGÜDÜM KOMİTESİ SEÇİMLİ TOPLANTISI

TMMOB Mimarlar Odası İşyeri Temsilciği Yönetmeliği çerçevesinde, Şubemiz tarafından seçimleri yapılarak belirlenen işyeri temsilcilerimizin katılımıyla gerçekleştirilecek olan Genel Merkezin İşyeri Temsilcilikleri Eşgüdüm Komitesinin seçimli toplantısı 20 Eylül 2008 tarihinde Mimarlar Odası Toplantı Salonunda saat 10.00da gerçekleştirilecektir.

Gündemini İşyeri Temsilcilikleri Eşgüdüm Komitesi çalışmaları ,Kamuda ve Özel Sektörde Ücretli Çalışan Mimarlar Kurultayı ve İşyeri Temsilcilikleri Eşgüdüm Komitesi Seçimlerinin oluşturduğu toplantıya tüm İşyeri Temsilcilerimizin katılımını önemle rica ediyoruz.

 

ÜYE DANIŞMA KURULU

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Mimarlar Odası Serbest Mimarlık Hizmetlerini Uygulama, Tescil ve Mesleki Denetim YönetmeliK değişikliği ve mesleki denetim maktu ücret sistemi ile ilgili üye danışma kurulu 22 eylül 2008 saat 18:30 ‘ da Mimarlar Odası 5.kat’ta yapılacaktır.

 

MESLEKİ DENETİM

Mimarlık ve Mühendislik Hizmet Bedellerinin hesabında kullanılacak
2008 yılı Yapı Yaklaşık Birim Maliyetleri açıklanmıştır. 1 Mayıs 2008 tarihinde uygulanmaya başlanan 2008 yılı Birim Maliyetlerine buradan ulaşabilirsiniz.

 

MESLEKİ DENETİM BEDEL TABLOSU

TMMOB Mimarlar Odası Genel Merkezi tarafından yayımlanan 15.08.2008 tarih ve 04/2319 nolu genelge ile, proje hizmetlerinin mesleki denetimi karşılığında alınacak olan mesleki denetim bedelinin TMMOB Mimarlar Odası Mimari Proje Hizmetleri 2008 yılı mesleki denetim bedelleri tablosu göre maktu olarak alınmasına karar verilmiştir.

Mesleki Denetim Bedel Tablosuna http://www.mimarlarodasiankara.org/?id=3365 adresinden ulaşabilirsiniz.

 

ÜYELERIMİZE MAİL ADRESİ

Mimarlar Odası Ankara Şubesi üyelerine kullanıcıadı@mo.org.tr uzantılı mail adresi oluşturabilecektir. Konu ile ilgili bilgi almak isteyen üyelerimizin şubemiz ile iletişime geçmesini rica ederiz.

 

BU HAFTA GERÇEKLEŞTİRİLECEK TOPLANTILAR

15 Eylül 2008 Süreli Yayın Kurulu Toplansı
16 Eylül 2008 Yönetim Kurulu Toplantısı
17 Eylül 2008 Yerel Yönetimler Çalışma Grubu Toplantısı
22 Eylül 2008 Üye Danışma Kurulu Kurulu Toplantısı

TMMOB 12 EYLÜL'Ü YARGILAMAKTADIR...

12 Eylül'ün üzerinden yirmi sekiz yıl geçti. Ama 12 Eylül, unutulacak bir tarih değil. 12 Eylül bu ülkede faşizmin adıdır; devletin, siyasetin, ekonomi ve toplumsal yaşamın yeniden yapılandırıldığı bir dönemeçtir.

 

12 EYLÜL’ÜN SORGULANMASI GÜNÜMÜZÜN VE GELECEĞİMİZİN AYDINLATILMASI DEMEKTİR

Ülke tarihimizde çok iyi duygularla anmadığımız bir günün yıldönümünde, 12 Eylül’ün getirdiklerini, götürdüklerini değerlendirmek gereğini duyuyoruz.

12 Eylül’de demokrasinin, insan haklarının ayaklar altına alındığını, işkencelerin sıradan uygulamalar olduğunu, toplumun politikadan, kendi kendisini yönetebilme duygusundan nasıl uzaklaştırıldığını hatırlatmak gereğini duyuyoruz.

 

Tarih : 18.09.2008 - 02.11.2008
Yer: Amsterdam, Hollanda

 

Uluslararası Venedik Bienali kapsamında 11’incisi gerçekleştirilecek olan Venedik Mimarlık Bienali ‘ Out There: Architecture Beyond Building’ (Orada: Yapının Ötesindeki Mimarlık) temasıyla 14 Eylül–23 Kasım 2008 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. 11-12-13 Eylül’de ön gösterimi yapılacak olan 11’inci Venedik Mimarlık Sergisi iki ana mekanda çok sayıda enstalasyon, sergi ve manifesto sunacak.

ANMA SEDAD HAKKI ELDEM; YÜZÜNCÜ DOĞUM YILI ANMA ETKİNLİKLER

1 25 yıllık bir geçmişe sahip olan kurumumuzun tarihinde önemli bir iz bırakan Sedad Hakkı Eldem, 100’üncü doğum yılında Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi tarafından düzenlenecek olan çeşitli etkinlikler ile anılacaktır. “Sedad Hakkı Eldem” temalı bu etkinlikler kapsamında, bir Panel, üniversite öğrencilerine açık bir Fotoğraf Yarışması ve Sergisi, bir Sempozyum ve bir Sergi düzenlenecektir.

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi
A: Meclis-i Mebusan Cad., No:24, Fındıklı, 34427, İstanbul
T: 212-2521600 / 240
F: 212-2517567
E: sheldem-etkinlik@msgsu.edu.tr

EYLÜL 2008 BİRİNCİ ULUSLARARASI BİLİMSEL FENG SHUİ VE YAPILI ÇEVRE KONFERANSI

19-21 Eylül 2008
Politecnico di Torino
Corso Duca delgi Abruzzi
24, Torino, İtalya

EKİM 2008 İSTANBUL BK ŞUBESİ: MİMARLIK VE KENT ŞENLİĞİ IV

6-31 Ekim 2008

 

EKİM 2008 “MİMAR KEMALEDDİN: TARİHİN DÖNÜM NOKTALARINDA BİR YAŞAM”

6-13 Ekim 2008
Mimarlar Odası İzmir Şubesi, İzmir

EKİM 2008 XI.ULUSAL MİMARLIK SERGİSİ, 2008

16 Ağustos - 2 Eylül 2008

EKİM 2008 İSTANBUL DESİGN WEEK

16-20 Ekim 2008
Haliç, İstanbul

EKİM 2008 “100. YILDA İKİ MİMAR” SEMPOZYUMU

16-17 Ekim 2008
İstanbul

EKİM 2008 XI. ULUSAL MİMARLIK SERGİSİ, 2008

22-29 Ekim 2008
Kent: Denizli

EKİM 2008 MSGSÜ 1.ULUSAL İÇ MİMARLIK SEMPOZYUMU

22-24 Ekim 2008

EKİM 2008 2008 BARSELONA DÜNYA MİMARLIK FESTİVALİ

22-24 Ekim 2008
Barselona

EKİM 2008 “ULUSAL TURİZM POLİTİKALARI VE MİMARLIK”

31 Ekim - 2 Kasım 2008
Antalya

KASIM 2008 CSAAR 2008B: MİMARİ KORUMA ALANINDA SORUMLULUKLAR VE İMKÂNLAR

3-5 Kasım 2008
Petra Üniversitesi, Amman, Ürdün

KASIM 2008 DÜNYA ŞEHİRCİLİK GÜNÜ

6-8 Kasım 2008
İstanbul

KASIM 2008 7. ULUSAL AYDINLATMA KONGRESİ

27-28 Kasım 2008
İTÜ Mimarlık Fakültesi, Taşkışla
Taksim- İstanbul

YTONG II. ULUSAL FOTOĞRAF YARIŞMASI “Küresel Isınmayı Objektifinize Hapsedin!”

Son Teslim Tarihi 7 Ekim 2008

NORDHAVNEN, COPENHAGEN: GELECEĞİN SÜRDÜRÜLEBİLİR KENTİ YARIŞMASI

Son Teslim Tarihi 26 Eylül 2008

 

MİMARLIK, TASARIM VE SANAT FESTİVALİ – YARIŞMASI

Son Teslim Tarihi 30 Eylül 2008

 

İZODER KARİKATÜR YARIŞMASI

Son Teslim Tarihi 1 Ekim 2008

 

II. ULUSLARARASI “AKDENİZ’DE YAŞAMAK” YARIŞMASI: MEYDAN

Son Teslim Tarihi 20 Ekim 2008

 

GELECEK OFİSLER İÇİN YENİ FİKİRLER TASARIM YARIŞMASI

Son Teslim Tarihi 22 Kasım 2008

 

ÇUHADAROĞLU ALÜMİNYUM 2008 ÖĞRENCİ PROJE YARIŞMASI

Son Teslim Tarihi 24 Kasım 2008

 

KORUMADA YENİ TANIMLAR YENİ KAVRAMLAR ‘ENDÜSTRİ MİRASI’

TMMOB Mimarlar Odası 2007 yılında ‘ yeni tanımlar / yeni kavramlar,’ üst başlığı altında, henüz yeterince tanımlanmamış, bu nedenle koruma ve kullanımlara ilişkin yöntem ve esasları yeterince belirlenmemiş bir dizi kavramı koruma gündemine taşımayı amaçlayan atölye çalışmalrını başlatmıştır. ‘ endüstri mirası’, ‘’Alan Yönetimi’, ‘ Kültürel Peyzaj’ ve ‘ Cumhuriyetin Mimari Mirası’’ başlıklarını taşıyan bu atolyelerin ilki Mimarlar Odası Ankara Şube ile birlikte , 6-7 nisan 2007 tarihlerinde’’ Endüstri Mirası’’ temasını işlemek üzere Zonguldakta gerçekleştirlmiştir.Zonguldak temsilciliğinin katkıları ile gerçekleştirilen alan çalışması ve atölye birlikteliğindeki çalışmlarının amacı, bu miras türü ile ilgili tanım,kavram,koruma / kullanma sorun ve olanaklarını tartışmak ve bundan sonra bu alanda gerçekleştirilecek etkinliklere bir başlangıç oluşturmaktadır.ulusal düzeyde kurum, kuruluş ve kişileri endüstiri mirası ve bu mirasın korunması korunması konusunda biliçlendirmek de bu amaçlara ek olarak sıralanabilir.bu nedenle atölyenin yayınında sadece atölye çalışmasının verilmesi ile yetinilmemiş, endüstri mirasının genel bir değerlendirilmesi, konuyla ilgili nuluslararası belgeler ve endüstri mirasının genel bir değerlendirilmesi, konuyla ilgili uluslar arası belgeler ve ve endüstri mirasına ilşkin bir ön kaynakça da yayın kurgusu içinde yer almıştır.

YAYIN KÜNYESİ: TMMOB MİMARLAR ODASI GENEL MERKEZİ,TMMOB MİMARLAR ODASI ANKARA ŞUBESİ, TMMOB MİMARLAR ODASİ ANKARA ŞUBESİ ZONGULDAK TEMSİLCİLİĞİ

BİRİNCİ BASKI, AĞUSTOS 2008, 750 ADET

OSMANLI MÜHENDİS VE MİMAR CEMİYETİ ( OMMC ) ORTAMI , ÇETİN ÜNALIN

Mimarlar odası Ankara şubesi olarak teknik elemanların örgütlenme tarihinin bu çok önemli dönemini, kuruluşunun 100 yılında, belge niteliğinde bir kitapla anmakla, eksik lamış bir görevi yerine getirdiğimizi düşünüyoruz. çetin ünalın’ın daha önce yazmış olduğu ve mimarlar derneği 1927 tarafından basılan ‘ türk mimarlar cemiyetinden mimarlar derneği 1927 ‘ye’ adlı mimarların cumhuriyetin ilk yıllarından başlayarak ağırlıkla türk mühendis ve mimar odaları birliğinin kuruluşuna kadarki dönemi kapsayan mesleki örgütlenmelerini anlatan kitabıyla birlikte Odamızın kuruluşuna kadar olan döneme ilşkin tarihsel önemli notları kayda geçirdiğimizi düşünüyoruz.

Daha çağdaş bir türkiye’nin kurulması ve mesleğin saygınlığı mücadelesine omuz veren mimar ve diğer tüm teknik elemanlara bu kitapla saygılarımızı sunuyoruz.

YAYIN KÜNYESİ : TMMOB MİMARLAR ODASI ANKARA ŞUBESİ

BİRİNCİ BASKI, AĞUSTOS 2008, 1000 ADET

TEOMAN ÖZTÜRK'Ü ANMA ETKİNLİĞİ KİTAP HALİNE GETİRİLDİ

TMMOB'nin 1973-1980 yılları arasında Yönetim Kurulu Başkanlığıni yapan, TMMOB'yle bütünleşmiş, özdeşleşmiş bir isim olan Teoman Öztürk'ün ölümünün 14'üncü yıldönümü nedeniyle 11 Temmuz 2008'de gerçekleştirilen etkinlik kitap haline getirildi.

 

DOSYA GÜNDEMİ

Mimarlar Odası Ankara Şubesi yayınlarından olan ve iki ayda bir yayımlanan Dosya, mesleki düşünce yelpazesinin tümünü ilgi alanı içinde barındırmak amacıyla hem toplumsal süreçlere ilişkin gündemin mimarlık ortamında tartışılması hem de mimarlık ortamında yer alan güncel konularla üyelerin bilgilendirilmesi amacı ile yayıma hazırlanmaktadır. Şu ana kadar yayımlanmış olan dosya konuları da bu amaçla şekillenmiş ve yayımlanmıştır.

Önümüzdeki dönemde, yaklaşan yerel yönetim seçimleri, bundan sonraki dosya konularımızın başlıkları için de belirleyici olmuş ve “nasıl bir kentte yaşamak istiyoruz?” ve buna bağlı olarak da “nasıl bir yerel yönetim istiyoruz?” sorularının cevaplarını arayacağımız çalışmayı sizlerle yapmak istiyoruz. Son yıllarda özellikle Ankara genelinde kente dair yaşadıklarımız, gözlemlerimiz ve Ankara kentinin yaşadığı tahribatı, her seçim döneminde olduğu gibi yeniden anımsatmak amacı ile aşağıda belirtilen başlıkların yer aldığı bir dizi dosya hazırlanacaktır. Dosyalarımızın sonuncusunu Ankara kentinin yaşadığı tahribatı aktarmak için bir bellek tazelemesi yapacağımız. “Hasar tespiti; Ankara’ya karşı işlenen suçlar” teması altında toplanacaktır.

1.     KENT YÖNETİMİNDE KATILIM, ŞEFFAFLIK, UZLAŞMA,  PAYLAŞIM
2.     KENT KİMLİĞİ  (İdeolojik Ve Estetik)
3.    DOĞAL VE KÜLTÜREL ÇEVRE
4.    KENTSEL İMAR – KENTSEL ÇEVRE – KENTSEL STANDARTLARI
5.    ULAŞIM
6.     HASAR TESPİTİ; ANKARA’YA KARŞI İŞLENEN SUÇLAR

 
ANITLAR - DİYARBAKIR

YAŞAM HAKKI ANITI AÇILDI

RANT - 3.BOĞAZ KÖPRÜSÜ - İSTANBUL

'3.KÖPRÜ' AÇIKLAMASI YENİ PROJELERE YARADI

 

MARMARAY - İSTANBUL

MARMARAY İNŞAATI DURDURULDU

 

İNŞAAT SEKTÖRÜ

EN YÜKSEK BİNAYI BİZ İNŞA EDECEĞİZ! Nihal Yuvacan

 

HÜKÜMET YAPILARI - HİZMET BİNALARI -ANKARA

YENİKENT 'MAHALLESİNE' 8 KATLI HİZMET BİNASI Fatih Aktimur

 

ANTİK KENTLER - ALLİANOİ

ALLİANOİ'DE KEPÇELİ YAĞMA

 

ULAŞIM PLANLAMASI - KÖPRÜLER - İSTANBUL

3.KÖPRÜDE SPEKÜLATÖRE TERS KÖŞE YAPABİLİRİZ

 

ANTİK KENTLER - HASANKEYF

HASANKEYF ALTI YILDA SUYA GÖMÜLECEK'

 

KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJELERİ

ÇANKIRI'DA KENTSEL DÖNÜŞÜM START ALIYOR

 

TARİHİ YAPILAR

ARTEMİS YENİDEN YÜKSELİYOR

 

MARMARAY PROJESİ

MARMARAY'A KURUL KARARIYLA DURDURMA

 

TARİHİ KORUMA

KALEKONDULAR YIKILACAK

 

MAHKEME KARARLARI - MARMARAY

MARMARAY'A DURDURMA KARARI

 

KÜLTÜR YAPILARI

MUHSİN ERTUĞRUL EKİMDE AÇILACAK

AKM REKLAM PANOSU OLUYOR

 

TOKİ

TOKİ TEKRAR DEPREME YOĞUNLAŞTI

TOKİ ARSALARI SATSIN MI KİRAYA MI VERSİN? - Mahmut Övür

 

ETKİNLİKLER - SERGİLER

FRANKFURT'TA İSTANBUL FOTOĞRAFLARI

 

TARİHİ YAPILAR

TARİHİ YALI AYAĞA KALDIRILACAK

 

YEREL YÖNETİMLER - KENT PLANLAMASI

YAPI İBRETLİKSE YIKMAK DAHA İYİ

 

TARİHİ YAPILAR - KORUMA

KENTİN GÖBEĞİNDEKİ GİZLİ HAZİNE EKSİKLERİNİ ARIYOR

 

ETKİNLİKLER - SERGİLER

ALMAN MİMARLAR DA BİZİ GÖREBİLECEK!

 

ULAŞIM PLANLAMASI - KÖPRÜLER - İSTANBUL

3.BOĞAZ KÖPRÜSÜ VE AKP DEMOKRASİSİ - İkbal Polat

 

PROJELER - SAĞLIK YAPILARI

YUNUSELİ İÇİN YENİ PROJE

 

SİT ALANLARI - HİLTON OTELİ ARAZİSİ

3 MİLYAR DOLARLIK İMAR KAVGASI

HİLTON PROJESİNİ 'SİT' DURDURDU Oktay Ekinci

 

MAHKEME KARARLARI - İMAR PLANI İPTALİ - ANKARA, GÖLBAŞI

MOGAN KIYISINDA YENİ İMARA İPTAL

 

RESTORASYON - HANLAR

204 YILLIK HAN YENİDEN YAPILACAK

 

MAHKEME KARARLARI - YÜRÜTMEYİ DURDURMA KARARI - PLAN DÜZENLEME YETKİSİ - BODRUM

BAKAN GÜNAY'DAN BODRUM UYARISI

 

ULAŞIM PLANLAMASI - KÖPRÜLER - İSTANBUL

KÖPRÜ MÖPRÜ İSTEMİYORUZ Türkan Saylan

 

KENTSEL DÖNÜŞÜM - SULUKULE

SULUKULE İÇİN DESTEK MEKTUBU

 

PROJELER - YENİDEN İŞLEVLENDİRME

CEZAEVLERİ BAYRAMPAŞA CEZA İSTEMİYOR

 

DAVALAR - ULAŞIM PLANLAMASI / ANKARA

KAVŞAK BİTTİ, DAVA SÜRÜYOR

 

TARİHİ KORUMA

TARİHİ ZİGETVAR KALESİ ÇÖKMEK ÜZERE

 

BELEDİYELER - POLİTİKALAR SİT ALANLARI - HİLTON ARAZİSİ

TOPBAŞ'IN HİLTON AÇIKLAMASI

 

DİNİ YAPILAR - CAMİLER

BU CAMİNİN İNŞAATINDA DON KİŞOT'UN YAZARI CERVANTES AMELELİK YAPTI

 

TOKİ - İHALELER

TOKİ, TUNCELİ'DE HASTANE İHALESİ AÇTI

 

YÖNETMELİK

PLANLI ALANLAR TİP İMAR YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

VAKIF KÜLTÜR VARLIKLARI İHALE YÖNETMELİĞİ (10 09 2008)

VAKIF KÜLTÜR VARLIKLARININ RESTORASYON VEYA ONARIM KARŞILIĞI KİRAYA VERİLMESİ İŞLEMLERİNİN USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK (10 09 2008)