-E-Bülten düzgün görüntülenemiyorsa buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz

SEMİNER | FERİDUN DUYGULUER

TOKİ'nin Planlama Yetkileri’Feridun Duyguluer

Toki’nin etkilerinin kentlerde yoğunlaştığı, günümüzde kentlerin şekillenmesinde ve yapı üretim sürecinde değişiklikler yaşanmaktadır. Bu değişiklikler içerisinde TOKİ ‘nin baskısı da büyüktür. TOKİ üzerine çalışmalarını yoğunlaştıran TMMOB Mimarlar Odası Ankara Şubesi , Şehir Plancısı Feridun Duyguluer ile 25 Eylül 2008 Perşembe günü saat 19:00’ da Mimarlar Odası toplantı salonunda ‘ TOKİ'nin Planlama Yetkileri’ başlıklı bir seminer gerçekleştiriyor.


MİMARLIĞIN SOSYAL FORUMUNA DOĞRU
MİMARLIK ŞENLİĞİ 2008 ( 6-13 EKİM )

TMMOB Mimarlar Odası Ankara Şubesi 2003 yılından itibaren her yıl düzenlediği, mimarlığın toplumla buluşmasının önemli bir argümanı haline gelen Mimarlık Şenliği 2008’in temasını 2009 yılında gerçekleşecek yerel yönetimler seçimlerine yönelik kentlilik bilinci oluşturmak üzere; “Yerel Yönetimler ve Kentli Hakları” olarak belirleyerek, gerçekleştireceği etkinlikleri “Kentli Hakkım, Kendi Hakkım” başlığı altında ele almaktadır.

Son yıllarda belediye yasasında ve diğer yasalarda meydana gelen değişikliklerle birlikte yerel yönetimlere geniş yetkiler tanınmıştır. Bu geniş yetkilendirme durumu özellikle son yıllardaki özelleştirmeler ve belediyeler bünyesinde kurulan şirketlerin iş olanakları düşünüldüğünde belediyelerin icraatlarını şaibeli bir noktaya taşımaktadır. Belediye icraatları çoğu zaman sorgulanamaz, hesap sorulamazdır ve belediyeler çalışmalarında şeffaf ve katılımcı modeller geliştirememektedirler. Pek çok belediye toprak spekülasyonun bir parçası haline gelmiş ve kentlilerin temel hakları da özelleştirmeler ve belediye şirketlerinin rant oyunlarına kurban edilmiştir.

Bu kapsamda Ankara’da konut sorunundan, yerel yönetimlere bakışa, kentin aktörlerinin buluşmasından, halkın isteklerine ve kentsel dönüşüm konusuna kadar geniş bir yelpazede kent yönetimi panel söyleşi, sergi, film gösterimleri ile tartışmaya açılıyor. Bu etkinlikler “Dünya Mimarlık ve Konut Günü’ olan 6 Ekim 2008‘de başlayacak ve Ankara’nın başkent oluşunun 85. yıldönümünde, kentli taleplerinin şekilleneceği “Nasıl bir başkent istiyoruz?” paneliyle sonlanacaktır.

2009 yılında düzenlenecek Mimarlığın Sosyal Forumuna doğru “Mimarlık Şenliği 2008” kentli haklarının her yerde dile getirildiği nasıl bir kent ve kent yaşamının istendiği üzerinden gerçekleşecektir. Radyo, TV programları, kentin her noktasında karşınıza çıkabilecek görsel tasarımlar, bilgilendirme broşürleri gezici sergiler, film gösterimleri, paneller, forumlar, sokak enstalâsyonları ve mimarlığın sosyal yanını öne çıkartan atölye çalışmaları üzerinden alışılagelmişin ötesinde bir oluşum kurgulanarak Ankara düşleri oluşturulacaktır.

Bu çerçevede TMMOB Mimarlar Odası Ankara Şubesi düzenleyeceği 2008 Mimarlık Şenliği etkinlikleriyle; bu kentte yaşamanın sorumluluğunu, kentte yaşayanların beklentilerini, düşlerini, anılarını, mimarlığı toplumla buluşturmanın bir aracı olarak görmekte ve bu konularda farkındalık geliştirmeyi hedeflemektedir.

Programa, www.mimarlarodasiankara.org adresinden ulaşabilirsiniz.

 

ÇOCUK, KENT, ÇEVRE VE MİMARLIK ULUSAL BULUŞMASI
21–22 KASIM 2008 ANKARA

TMMOB Mimarlar Odası Ankara Şubesi 2002 yılından günümüze Çocuk ve Mimarlık başlığı altında bir dizi çalışma gerçekleştirmektedir. Çocukların yaşadıkları mekana, çevreye ve kente yönelik bilinçlenmesini sağlamak, tartışmasız sadece bugüne değil geleceğimize yatırım yapmaktır. Bu kapsam ve bilinçle, Mimarlar Odası Ankara Şubesi, bu konuda yapılan çeşitli çalışmaları paylaşmayı sağlayacak ulusal bir platform oluşturmak hedefiyle I. Çocuk, Kent ve Mimarlık Ulusal Buluşmasını yapmayı planlamıştır.

21–22 Kasım 2008 tarihleri arasında Ankara’da gerçekleştirilecek olan Çocuk, Kent ve Mimarlık Ulusal Buluşması’nın programına buradan ulaşabilirsiniz.


TMMOB MİMARLAR ODASI ANKARA ŞUBESİ SMG PROGRAMI

Eylül-Aralık 2008 dönemine ait, 8 Eylül 2008 tarihi itibariyle güncellenmiş Sürekli Mesleki Gelişim Programları ve tarihleri bilginize sunulmuştur. Söz konusu programlara katılacak kişi sayısı sınırlı olduğundan, bu programlara katılmak isteyen üyelerimizin Şubemizle irtibata geçerek önceden kayıt yaptırmaları rica olunur.

Saygılarımızla

İletişim : Alev Şahin
TMMOB Mimarlar Odası Ankara Şubesi
Adres : Konur Sk. 4/3  06650 Kızılay - ANKARA
Tel. (312) 417 86 65 - 115
Faks (312) 417 18 04
info@mimarlarodasiankara.org

EYLÜL-ARALIK 2008 SMG TAKVİMİ 

Eylül

13 Eylül 2008, Ankara /  Isı Yalıtımı (6 sa / 6 kr)
14 Eylül 2008, Ankara / Su Yalıtımı (6 sa / 6 kr)
20 – 21 Eylül 2008, Ankara / Binalarda Yangın Güvenliği (12 sa / 12 kr)

Ekim

11 Ekim 2008, Ankara / Proje Yönetimi (5 sa / 5 kr)
11-12 Ekim 2008, Ankara / Mimarlık Hizmetlerinde Temel Kavramlar ( 15 sa / 15 kr)
17-18 Ekim 2008, Ankara / Bilirkişilik ( 16 sa / 15 kr)
18 Ekim 2008, Ankara / Prefabrike Betonarme Yapım Sistemleri (4 sa / 4 kr)
18 – 19 Ekim 2008, Ankara / Binalarda Yangın Güvenliği (12 sa / 12 kr)
25 Ekim 2008, Ankara / Mimarlık ve Cam Tasarımı (6 sa / 6 kr)
26 Ekim 2008 Ankara / İmar Yönetmeliği ve Uygulamaları (6 sa / 6 kr)

Kasım

01-02 Kasım 2008, Ankara / Binalarda Yangın Güvenliği (12 sa / 12 kr)
8-9 Kasım 2008, Ankara / Mimarlık Hizmetlerinde Temel Kavramlar ( 15 sa / 15 kr)
14-15 Kasım 2008, Ankara / Bilirkişilik ( 16 sa / 15 kr)
22 Kasım 2008, Ankara / Prefabrike Betonarme Yapım Sistemleri (4 sa / 4 kr)
23 Kasım 2008 Ankara / İmar Yönetmeliği ve Uygulamaları (6 sa / 6 kr)
29 Kasım 2008, Ankara / Mimarlık ve Cam Tasarımı (6 sa / 6 kr)

Aralık

20 Aralık 2008, Ankara / Isı Yalıtımı (6 sa / 6 kr)
21 Aralık 2008, Ankara / Su Yalıtımı (6 sa / 6 kr)
27 Aralık 2008 Ankara / İmar Yönetmeliği ve Uygulamaları (6 sa / 6 kr)
27 – 28 Aralık 2008, Ankara / Binalarda Yangın Güvenliği (12 sa / 12 kr)

Isı Yalıtımı

Hazırlayan : SMGM
Kurgulayan : İzoder
Süre / Kredi : 6 saat / 6 kredi
Katılımcı Sayısı : 20 kişi
Donanım : Beyaz Tahta, Projeksiyon, Bilgisayar
Tarih : 13 Eylül 2008-Cumartesi
20 Aralık 2008-Cumartesi
Saat : 09:30 – 16:30
Ücret : 60 YTL 

İçerik

1. Temel Bilgiler ve Malzeme Bilgisi  (3 saat)
2. Uygulama Kuralları ve Malzeme seçimi: (3 saat)

Su Yalıtımı
Hazırlayan : SMGM
Kurgulayan : İzoder
Süre / Kredi : 6 saat / 6 kredi
Katılımcı Sayısı : 20 kişi
Donanım : Beyaz Tahta, Projeksiyon, Bilgisayar
Tarih : 14 Eylül 2008-Pazar
21 Aralık 2008-Pazar
Saat : 09:30 – 16:30
Ücret : 60 YTL 

İçerik

1. Temel Bilgiler, Malzeme ve Uygulama Bilgisi : (3 saat)
2. Malzeme ve Uygulama Bilgileri (3 saat)

Prefabrike Betonarme Yapım Sistemleri

Hazırlayan : SMGM
Kurgulayan : Türkiye Prefabrik Birliği
Süre / Kredi : 4 saat / 4 kredi
Katılımcı Sayısı : 20 kişi
Donanım : Beyaz Tahta, Projeksiyon, Bilgisayar
Tarih : 18 Ekim 2008-Cumartesi
22 Kasım 2008-Cumartesi
Saat : 09:30 – 13:30
Ücret : 40 YTL 

İçerik

1.   Prefabrike Beton Sektörü
2.   Prefabrike Betonarme Sistemlerle Tasarım

Mimarlık ve Cam Tasarım Bilgileri
Hazırlayan : SMGM
Kurgulayan : Yücel Akyürek
Süre / Kredi : 6 saat / 6 kredi
Katılımcı Sayısı : 20 kişi
Donanım : Beyaz Tahta, Projeksiyon, Bilgisayar
Tarih : 25 Ekim 2008-Cumartesi
29 Kasım 2008-Cumartesi
Saat : 09:30 – 16:30
Ücret : 60 YTL 
İçerik

1. Yapı malzemesi olarak cam
2. İklim kontrolü
3. Işık, Renk, Görüntü
4. Güvenlik ve Cam - Temel Bilgiler
5. Cam yapı kabuğu ve Giydirme cepheler
6. Pratik bilgiler
7. İlginç tasarım ve kullanım örnekleri - Saydam gösterisi

Binalarda Yangın Güvenliği

Hazırlayan : SMGM
Kurgulayan : Güner Yavuz
Süre / Kredi : 12 saat / 12 kredi
Katılımcı Sayısı : 20 kişi
Donanım : Beyaz Tahta, Projeksiyon, Bilgisayar
Tarih : 20-21 Eylül 2008-Cumartesi/Pazar
18-19 Ekim 2008-Cumartesi/Pazar
1-2 Kasım 2008-Cumartesi/Pazar
27-28 Aralık 2008-Cumartesi/Pazar
Saat : 09:30 – 16:30
Ücret : 120 YTL 

İçerik

1.  Kuramsal Bilgiler (yangın oluşumu, gelişimi, yayılımı)
2. Yangın Güvenliği Tasarımı (hedefler, taktikler, bileşenler)
3. Yangın Önleme (tutuşmanın önlenmesi, yanıcıların kısıtlanması, yönetim)
4. Haberleşme (algılama ve alarm sistemleri)
5. Kaçış (kullanıcı ve bina karakteristikleri, kaçış yolları tasarımı)
6. Sınırlama (pasif önlemler, aktif önlemler)
7. Söndürme (itfaiye erişimi, söndürme sistemleri

8. Genel tartışma

Proje Yönetimi
(SMG Programı+Etkinlik)
Hazırlayan : Ankara Şubesi
Kurgulayan : Prof. Dr.Tanju Gültekin,
Süre / Kredi : 3+2 saat / 3+2 kredi
Katılımcı Sayısı : 20 – 35 kişi
Donanım : Beyaz tahta, projeksiyon, bilgisayar
Tarih: 11 Ekim 2008-Cumartesi
Saat : 09:30 – 15:00
Ücret : 30 YTL
İçerik

1 . “yönetim” bilgi ve becerisinin temel gerekleri
2. “süreçler”, “eylemler”, “kısıtlamalar”, “teknoloji” bileşenleri, bunların açılımları ve yönetimi süreçleri

İmar Yönetmeliği ve Uygulamaları
Hazırlayan : Ankara Şubesi
Kurgulayan : Belma Akalp Tekin
Süre / Kredi : 6 saat / 6 kredi
Katılımcı Sayısı : 30 kişi
Donanım : Beyaz Tahta, Projeksiyon, Bilgisayar
Tarih : 26 Ekim 2008-Pazar
23 Kasım 2008-Pazar
27 Aralık 2008- Cumartesi
Saat : 09:30 – 16:30
Ücret : 60 YTL
İçerik
1. İmar Yönetmeliği tanımı
2. Yapı Oluşum Aşamaları
3. Yönetmeliklerin Kullanımları


Ayrıntılı bilgi için;
http://www.mimarlarodasiankara.org/?id=3356

2006 VE SONRASI MEZUNLARIN (MHTK) EĞİTİMİ YÜKÜMLÜLÜĞÜ

04 Mart 2008

25 Şubat 2008 tarihli “SMGM’nin 2008 Yılı Çalışma Usul ve Esaslarına İlişkin Yönerge”de, Büro Tescil Belgesi alacak veya yenileyecek olan meslektaşlarımızla ilgili yükümlülükler açıkça belirtilmiştir. Yönerge’de Mimarlık Hizmetlerinde Temel Kavramlar(MHTK) eğitiminin tüm meslektaşlarımız için zorunlu bir eğitim olmadığı, ancak alınmasının tavsiye edildiği belirtilmiştir. Ancak 2006 yılı ve sonrasında mezun olan meslektaşlarımız için bu eğitimin alınması yükümlülüğü getirilmiştir.

2006 ve daha sonrasında mezun olan ve Büro Tescil Belgesi almak üzere başvuru yapan meslektaşlarımız için uygulama aşağıda belirtildiği gibi olacaktır:

  • Büro Tescil Belgesi için müracaat ettikleri tarihte, bölgelerinde MHTK eğitimi hemen açılamıyorsa, başka eğitim ve etkinliklere katılarak 15 kredilik yükümlülüklerini yerine getirebilirler.
  • Meslektaşlarımız 15 krediyi doldurmakla yükümlüdürler. Büro Tescil Belgesi 15 kredi yükümlülüğü yerine getirildikten sonra verilecektir.
  • Bu meslektaşlarımızın, MHTK eğitimini 2008 yılı içerisinde almaları gerekmektedir.

Genel Merkezimiz 2006, 2007 ve 2008 mezunu üyelerimize bir duyuru yaparak bu yükümlülüğü hatırlatacak ve ileride sıkışıklık olmaması için SMGM programlarını takip ederek, kendileri için uygun tarihte bu eğitimi almaları tavsiye edilecektir.

Şubeler MHTK eğitimi taleplerini SMGM’ye bildireceklerdir. Başvuruların yeterli sayıya ulaştığı ve MHTK eğitmeni olan şubelerde, eğitim hemen açılacaktır. Başvuru sayısının yetersiz olduğu şubeler için bölgesel eğitimler SMGM tarafından planlanacaktır.

Bu eğitimin, yükümlülüğü olmamasına rağmen pek çok üyemiz tarafından alınacağının düşünülmesi ve şubelerimizin belirli aralıklarla bu eğitimi programlamaları yerinde olacaktır.

Eğitim; 15 saat/15 kredi (2 gün), ücreti 75 YTL’dir.

 

40.DÖNEM KOMİSYON VE ÇALIŞMA GRUPLARI KATILIM SÜRESİ 15 EYLÜL’E KADAR UZATILDI

Değerli Üyemiz,

TMMOB Mimarlar Odası Ankara Şubesi 53 yıldır kente, mesleğe dair politikaları ve çalışmaları üyelerinin desteği ile yürütmüş ve pek çok çalışmada örgütlü ve bir arada olmanın olumlu sonuçlarını günümüze ulaştırmıştır. Ülke topraklarının, doğal kaynakların, doğal, kültürel ve tarihi alanların yabancı ve yerli sermaye tarafından Tahrip edildiği; mimarlık meslek alanlarının her geçen gün daraltılmaya çalışıldığı ve mimarların emeğinin gerçek karşılığını alamadığı günümüzde ise bir arada olmak, birlikte mücadele etmek herşeyden önemlidir.

Mimarlar Odası Ankara Şubesi 40. Dönem Yönetim Kurulu olarak dönem çalışmalarının birlikte gerçekleştirilmesiyle başarıya ulaşılacağını önceki dönemlerde birlikte üreterek ve eyleyerek birbirimizden öğrendik. Bu dönem çalışmaları, önceki dönemleri de kapsayan ve üyelerimizin katkı ve önerileriyle de gelişen uzun erimli bir çalışma aksının iki yılını kapsayacaktır.

Bu çalışma programı kapsamında, programın hayata geçirilmesinde, üyelerimizin kendi zenginliklerini ve birikimlerini mimarlık ortamının gelişmesinde bir kaynak olarak paylaşacaklarına ve birlikte etkin çalışmalar yürütüleceğine inanıyoruz. Oda çalışmaları içerisinde mutlaka sizin de bizimle paylaşacağınız bir çalışma aksının varlığına, olmadığı süreçlerde önerilerinizi bizimle paylaşarak bu çalışmaları başlatabileceğimize inanarak; aşağıda yer alan gruplardan herhangi birine ya da birkaçına elektronik posta, faks, telefonla ya da yazılı olarak kayıt yaptırabilirsiniz. Grupların çalışma programları, yöntem ve araçları, 40. Dönem çalışma programı çerçevesinde ilk toplantılarında belirlenecek ve dönemli eylem planları çıkartılacaktır.

Tüm üyelerimizi her gün çoğalan, büyüyen, etkinleşen Mimarlar Odası üyeleri olarak
ortak akıl çerçevesinde hep birlikte üretmeye, katılım ve katkı koymaya davet ediyoruz.

Katılımınızı en geç 1 Eylül 2008 tarihine kadar iletmeniz dileğimizle.
İletişim Adresleri;

Alev Şahin,
Tel                    : (312) 417 86 65 - 115
Faks            :       (312) 417 18 04
E-posta         : info@mimarlarodasiankara.org1. KENT İZLEME MERKEZİ (KİM)

"       Mimarlık ve Çevre Komisyonu
a.      Kent ve Ulaşım Planlama ve Değerlendirme
b.      Kentsel Dönüşüm, Konut / Alanları ve TOKİ
c.      Koruma / Yenileme, Sit Alanları ve Endüstri Mirası Yapıları / Alanları Sağlık Yapıları / Alanları
d.      Eğitim, Üniversite Yapıları / Alanları
e.      Ticaret, Üretim ve Sanayi Yapıları / Alanları
f.      Açık Alanlar / Parklar, Vadiler, Eğlence ve Rekreasyon, Kültür, Kongre, Sanat, Spor Yapıları, / Alanları
g.      İbadet Yapıları / Alanları
h.      Çevre Dostu Yapılar / Alanlar MBÇK
"       Toplum ve Mimarlık Komisyonu
a.      Çocuk ve Mimarlık
b.      Ulaşılabilirlik
c.      Afet ve Mimarlık
d.      2009 Mimarlığın Sosyal Forumu Çalışma Grubu
"       Kent Görüntüleme ve Envanter / ANKİTAP Komisyonu
"       Acil Masa / Alo Mimarlık

2. MİMARLIK EĞİTİMİ VE KÜLTÜRÜ MERKEZİ (MEK-ME)

"       Kültür MBÇK
"       "Meslek Yılına Saygı Töreni" Çalışma Grubu
"       "Mimar Sınan Haftası" Çalışma Grubu
"        "1. Mimarlık Bienali Ankara 2009 " Çalışma Komisyonu

3. MESLEKİ HİZMETLER

"       Yasal Düzenlemeler ve Telif Hakları Değerlendirme Komisyonu
"       Mesleki Denetim Komisyonu
"       Bilirkişi Komisyonu
"       Yapı Denetim Komisyonu
"       SMG MBÇK
"       Bilgisayar MBÇK
"       Yapı Malzemeleri MBÇK
"       Kalite / Standardizasyon Komisyonu

Çalışma Grupları

"       Mekân Çalışma Grubu

2009 Ankara Şubesi Projesi

"       Yerel Yönetim Hazırlık ve Koordinasyon Grubu
a.      Temsilcilikleri

 

İŞYERİ TEMSİLCİLERİ BULUŞUYOR

TMMOB Mimarlar Odası Ankara Şubesi olarak sayısı 71’e ulaşan işyeri temsilciliklerinin oluşmasında katkı ve desteklerini esirgemeyen işyeri temsilcilerimizi hem 40. Dönem işyeri temsilcilik çalışmalarının değerlendirileceği hem de Genel Merkezin 20 Eylül 2008 tarihinde gerçekleştirilecek İşyeri Temsilcilikleri Eşgüdüm Komitesi Seçimli Toplantısı ile ilgili bilgilerin aktarılacağı ve Yönetim Kurulu üyelerinin de katılacağı İşyeri Temsilcileri Buluşmasına davet etmek istiyoruz.

Toplantımız, 9 Eylül 2008 saat:18.00’da Mimarlar Odası ToplantıSalonu’nda gerçekleştirilecektir.
 

MESLEKİ DENETİM

Mimarlık ve Mühendislik Hizmet Bedellerinin hesabında kullanılacak
2008 yılı Yapı Yaklaşık Birim Maliyetleri açıklanmıştır. 1 Mayıs 2008 tarihinde uygulanmaya başlanan 2008 yılı Birim Maliyetlerine buradan ulaşabilirsiniz.

 

MESLEKİ DENETİM BEDEL TABLOSU

TMMOB Mimarlar Odası Genel Merkezi tarafından yayımlanan 15.08.2008 tarih ve 04/2319 nolu genelge ile, proje hizmetlerinin mesleki denetimi karşılığında alınacak olan mesleki denetim bedelinin TMMOB Mimarlar Odası Mimari Proje Hizmetleri 2008 yılı mesleki denetim bedelleri tablosu göre maktu olarak alınmasına karar verilmiştir.

Mesleki Denetim Bedel Tablosuna http://www.mimarlarodasiankara.org/?id=3365 adresinden ulaşabilirsiniz.

 

ÜYELERIMİZE MAİL ADRESİ

Mimarlar Odası Ankara Şubesi üyelerine kullanıcıadı@mo.org.tr uzantılı mail adresi oluşturabilecektir. Konu ile ilgili bilgi almak isteyen üyelerimizin şubemiz ile iletişime geçmesini rica ederiz.

 

BU HAFTA GERÇEKLEŞTİRİLECEK TOPLANTILAR

8 Eylül 2008 Süreli Yayın Kurulu Toplansı
9 Eylül 2008 İşyeri Temsilcileri Buluşması
10 Eylül 2008 SMGM Danışma Kurulu
11 Eylül 2008 Soruşturma ve Uzlaştırma Kurulu Toplantısı

BARINMA HAKKI BÜROSUNA ZİYARET

23 Ağustos Cumartesi akşamını 24 Ağustos Pazar’a bağlayan gece Barınma Hakkı Bürosuna bir saldırı gerçekleştirildi. Kent merkezinden, kentin çeperlerine dağıtılmak istenen Dikmen halkı, yalnızca en temel hakları olan Barınma Haklarını savunmak için bir yılı aşkın süredir bir arada mücadele veriyorlar. Dikmen Vadisi halkı ikamet ettikleri bölgede kurulacak büyük rant projesi için yerlerinden edilmeye çalışıyor. Vadi halkının konut sorunu çözülmeden Vadiyi terk etmeleri için, kapılarına dozerler geliyor, elektrikleri, telefonları kesiliyor.

Son olarak Vadi halkının başına gelen bir arada bulunabildikleri tek sosyal mekân olan “Barınma Hakkı Bürosu”nun benzin dökülerek yakılması oldu. TMMOB’ye bağlı meslek odaları olarak kişilerin en temel haklarını savunmak üzere bir araya gelen mahallelilere yapılan bu suç girişimini kınıyoruz. TMMOB’ye bağlı örgütlerden TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası Ankara Şubesi, TMMOB Mimarlar Odası Ankara Şubesi,TMMOB Şehir Plancıları Odası Ankara Şubesi olarak bugün Vadi Halkı ile dayanışma için Barınma Hakkı Bürosuna saat: 18.30’da bir ziyaret gerçekleştirilmiştir.

 

BARIŞ İÇİNDE YAŞAMAK HERKESİN HAKKI
1 Eylül 2008

Doğduğumuz topraklarda ve tüm Dünyada yaşanan savaşların ne demek olduğunu, acıları yıkımları, kayıpları biliyoruz, yaşıyoruz.Sokaklarda patlatılan bombalar, ölen çocuklar, binlerce kaybedilen sivil yaşamlar, yok olan kültürel miras, belleğimizde unutulmayacak yaralar açıyor.

 

KİRLİ SULAR HALK SAĞLIĞINI TEHDİT EDİYOR!

Yaz mevsiminin en sıcak günlerini yaşadığımız bu aylarda, su kaynaklı sağlık riskinde ciddi artışlar yaşanmaktadır. Su, yaşamın vazgeçilmez öğelerinden biri olmasına karşın, yeterince kaliteli ve hijyenik olmadığı koşullarda çok ciddi sağlık sorunlarına neden olmaktadır. Dünyadaki sağlık riskleri sıralamasında su birinci sırada yer almaktadır. Su, yaşam kaynağı olmasının yanı sıra, kişisel bakımdan yemek pişirilmesine kadar yaşamın her alanında yoğun bir kullanıma sahiptir. Bu yüzden, içme ve kullanma suyunun denetimi bu günlerde bir kat daha önem kazanmaktadır.

 

KAFKASYA’DA YAŞANANLAR, SAVAŞA NE KADAR YAKIN OLDUĞUMUZU VE BARIŞIN ÖNEMİNİ BİR KEZ DAHA HATIRLATIYOR!..

1 Eylül 2008

TMMOB Mimarlar Odası 41. Dönem Merkez Yönetim Kurulu, 1 Eylül Dünya Barış Günü’nde, Kafkasya’da yaşanan son gelişmelerle ciddi sivil kayıplarına neden olan savaşın acımasız yüzü karşısında endişelerini kamuoyuyla paylaşmak istemiş ve aşağıdaki basın açıklamasını yapmayı kararlaştırmıştır:

 

‘ERGENEKON DAVASI BUZDAĞININ GÖRÜNEN YÜZÜ’ BAŞLIKLI FORUMDA GÖRÜŞ BİLDİRİLDİ

Darbe Karşıtı Platform'un 12 Eylül'ü protesto etkinlikleri kapsamında düzenlediği "12 Eylül Anayasası ve Hukuku-Ergenekon davası, buzdağının görünen yüzü" başlıklı forumda AKP'ye ve kontrgerillaya karşı mücadele tartışıldı.

 
AR YENİ GELİŞEN TASARIM ÖDÜLLERİ

AR Yeni Gelişen Tasarım Ödülleri (AR Awards for Emerging Architecture) 45 yaş ve altı mimarlara uluslararası arenada tanınma imkanı sağlıyor.  Bu yıl Buro Happold and Wilkhahn tarafından desteklenen ödüller yalnızca inşa edilmiş işlere veriliyor. Yarışmanın jürisi Architectural Review editörü Paul Finch’in başkanlığında, mimar ve eleştirmen Sir Peter Cook (Londra), Sou Fujimoto Architects’den Sou Fujimoto (Tokyo), Mathias Klotz (Santiago, Chile), O’Donnell&Tuomey’den Sheila O’Donnell (Dublin) ve eski AR editörü Peter Davey’den oluşuyor. Yarışma için belirlenen toplam 15.000£ kazananlar arasında jürinin belirlediği oranlar dahilinde bölünecek. Kazanan projeler aynı zamanda Architectural Review’ın Aralık özel sayısında basılacak. Dünyadaki en önemli mimarlık ödüllerinden biri olarak kabul edilen AR yeni Gelişen Tasarım Ödülleri için geçen sene 50 farklı ülkeden 400’ü aşkın katılım gerçekleşti. 2006 yılında Türkiye’den EAA – Emre Arolat Architects ve DB Mimarlık’tan Bünyamin Derman’ın, Dalaman Havalimanı Terminali projeleriyle 10 ödülden birini kazandıkları AR Yeni Gelişen Tasarım Ödülleri için son başvuru tarihi 8 Eylül 2008. Detaylı bilgi için;
 http://www.architecturalreviewawards.com/

11. ULUSLARARASI VENEDİK MİMARLIK BİENALİ

Uluslararası Venedik Bienali kapsamında 11’incisi gerçekleştirilecek olan Venedik Mimarlık Bienali ‘ Out There: Architecture Beyond Building’ (Orada: Yapının Ötesindeki Mimarlık) temasıyla 14 Eylül–23 Kasım 2008 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. 11-12-13 Eylül’de ön gösterimi yapılacak olan 11’inci Venedik Mimarlık Sergisi iki ana mekanda çok sayıda enstalasyon, sergi ve manifesto sunacak.

ANMA SEDAD HAKKI ELDEM; YÜZÜNCÜ DOĞUM YILI ANMA ETKİNLİKLER

1 25 yıllık bir geçmişe sahip olan kurumumuzun tarihinde önemli bir iz bırakan Sedad Hakkı Eldem, 100’üncü doğum yılında Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi tarafından düzenlenecek olan çeşitli etkinlikler ile anılacaktır. “Sedad Hakkı Eldem” temalı bu etkinlikler kapsamında, bir Panel, üniversite öğrencilerine açık bir Fotoğraf Yarışması ve Sergisi, bir Sempozyum ve bir Sergi düzenlenecektir.

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi
A: Meclis-i Mebusan Cad., No:24, Fındıklı, 34427, İstanbul
T: 212-2521600 / 240
F: 212-2517567
E: sheldem-etkinlik@msgsu.edu.tr

EYLÜL 2008 BİRİNCİ ULUSLARARASI BİLİMSEL FENG SHUİ VE YAPILI ÇEVRE KONFERANSI

19-21 Eylül 2008
Politecnico di Torino
Corso Duca delgi Abruzzi
24, Torino, İtalya

EKİM 2008 İSTANBUL BK ŞUBESİ: MİMARLIK VE KENT ŞENLİĞİ IV

6-31 Ekim 2008

 

EKİM 2008 “MİMAR KEMALEDDİN: TARİHİN DÖNÜM NOKTALARINDA BİR YAŞAM”

6-13 Ekim 2008
Mimarlar Odası İzmir Şubesi, İzmir

EKİM 2008 XI.ULUSAL MİMARLIK SERGİSİ, 2008

16 Ağustos - 2 Eylül 2008

EKİM 2008 İSTANBUL DESİGN WEEK

16-20 Ekim 2008
Haliç, İstanbul

EKİM 2008 “100. YILDA İKİ MİMAR” SEMPOZYUMU

16-17 Ekim 2008
İstanbul

EKİM 2008 XI. ULUSAL MİMARLIK SERGİSİ, 2008

22-29 Ekim 2008
Kent: Denizli

EKİM 2008 MSGSÜ 1.ULUSAL İÇ MİMARLIK SEMPOZYUMU

22-24 Ekim 2008

EKİM 2008 2008 BARSELONA DÜNYA MİMARLIK FESTİVALİ

22-24 Ekim 2008
Barselona

EKİM 2008 “ULUSAL TURİZM POLİTİKALARI VE MİMARLIK”

31 Ekim - 2 Kasım 2008
Antalya

KASIM 2008 CSAAR 2008B: MİMARİ KORUMA ALANINDA SORUMLULUKLAR VE İMKÂNLAR

3-5 Kasım 2008
Petra Üniversitesi, Amman, Ürdün

KASIM 2008 DÜNYA ŞEHİRCİLİK GÜNÜ

6-8 Kasım 2008
İstanbul

KASIM 2008 7. ULUSAL AYDINLATMA KONGRESİ

27-28 Kasım 2008
İTÜ Mimarlık Fakültesi, Taşkışla
Taksim- İstanbul

İSTANBUL BÜYÜKKENT ŞUBESİ : 2009 Yılı Ajandası “Kent ve Çocuk” Fotoğraf Yarışması

22 Ağustos 2008 tarihinde seçici kurul üyelerimiz Şeniz Kabadayı, İlteriş Tezer, Aras Neftçi, Hilmi Etikan ve Behiç Ak saat 15.00’da Yıldız Sarayı Dış Karakol binasında toplanarak 2009 Ajanda Fotoğraf Yarışması seçimlerini tamamlamıştır.

466 kişiden gelen 2107 adet dijital 80 adet dia fotoğraf arasında yapılan 3 turlu elemede ajanda da yayınlanacak 41 adet fotoğraf belirlendi.

41 fotoğraf arasında yapılan oylamada ilk 3 fotoğraf aşağıdaki gibi belirlenmiştir.

1. ödül ve kapak fotoğrafı - 140053 rumuzuyla “Kalabalıklar Arasında Yalnız” adlı fotoğrafıyla Mustafa Kirazlı

2. ödül - 687568 rumuzuyla “Kadıköy Vapuru” adlı fotoğrafıyla Tacettin Yüksel

3. ödül - 120846 rumuzuyla “Neşeli Çocuklar” adlı fotoğrafıyla İbrahim Ayşıl

 

YTONG II. ULUSAL FOTOĞRAF YARIŞMASI “Küresel Isınmayı Objektifinize Hapsedin!”

Son Teslim Tarihi 7 Ekim 2008

DUBAİ ZA’ABEEL PARKI’NA YÜKSEK İMGE STRÜKTÜR TASARIM YARIŞMASI

Son Teslim Tarihi 31 Ağustos 2008

 

KÜÇÜKÇEKMECE İLÇESİ KENT MERKEZİ ULUSAL KENTSEL TASARIM PROJE YARIŞMASI

Son Teslim Tarihi 2 Eylül 2008

 

EJDER VE DAĞ (IL DRAGO E LA MONTAGNA) ULUSLARARASI FİKİR YARIŞMASI

Son Teslim Tarihi 8 Eylül 2008

 

İKLİME UYUMLU TEMİZ ENERJİ BİLİNÇLİ EV TASARIMI ÖĞRENCİ YARIŞMASI

Son Teslim Tarihi 12 Eylül 2008

 

“SEDAD HAKKI ELDEM VE MİMARLIĞI” ÖĞRENCİ FOTOĞRAF YARIŞMASI VE SERGİSİ

Son Teslim Tarihi 12 Eylül 2008

 

MİMARLIK HAFTASI 2008 FOTOĞRAF YARIŞMASI: “KENTLE KARŞILAŞMA-LAR”

Son Teslim Tarihi 15 Eylül 2008

 

NORDHAVNEN, COPENHAGEN: GELECEĞİN SÜRDÜRÜLEBİLİR KENTİ YARIŞMASI

Son Teslim Tarihi 26 Eylül 2008

 

MİMARLIK, TASARIM VE SANAT FESTİVALİ – YARIŞMASI

Son Teslim Tarihi 30 Eylül 2008

 

İZODER KARİKATÜR YARIŞMASI

Son Teslim Tarihi 1 Ekim 2008

 

II. ULUSLARARASI “AKDENİZ’DE YAŞAMAK” YARIŞMASI: MEYDAN

Son Teslim Tarihi 20 Ekim 2008

 

GELECEK OFİSLER İÇİN YENİ FİKİRLER TASARIM YARIŞMASI

Son Teslim Tarihi 22 Kasım 2008

 

ÇUHADAROĞLU ALÜMİNYUM 2008 ÖĞRENCİ PROJE YARIŞMASI

Son Teslim Tarihi 24 Kasım 2008

 

KORUMADA YENİ TANIMLAR YENİ KAVRAMLAR ‘ENDÜSTRİ MİRASI’

TMMOB Mimarlar Odası 2007 yılında ‘ yeni tanımlar / yeni kavramlar,’ üst başlığı altında, henüz yeterince tanımlanmamış, bu nedenle koruma ve kullanımlara ilişkin yöntem ve esasları yeterince belirlenmemiş bir dizi kavramı koruma gündemine taşımayı amaçlayan atölye çalışmalrını başlatmıştır. ‘ endüstri mirası’, ‘’Alan Yönetimi’, ‘ Kültürel Peyzaj’ ve ‘ Cumhuriyetin Mimari Mirası’’ başlıklarını taşıyan bu atolyelerin ilki Mimarlar Odası Ankara Şube ile birlikte , 6-7 nisan 2007 tarihlerinde’’ Endüstri Mirası’’ temasını işlemek üzere Zonguldakta gerçekleştirlmiştir.Zonguldak temsilciliğinin katkıları ile gerçekleştirilen alan çalışması ve atölye birlikteliğindeki çalışmlarının amacı, bu miras türü ile ilgili tanım,kavram,koruma / kullanma sorun ve olanaklarını tartışmak ve bundan sonra bu alanda gerçekleştirilecek etkinliklere bir başlangıç oluşturmaktadır.ulusal düzeyde kurum, kuruluş ve kişileri endüstiri mirası ve bu mirasın korunması korunması konusunda biliçlendirmek de bu amaçlara ek olarak sıralanabilir.bu nedenle atölyenin yayınında sadece atölye çalışmasının verilmesi ile yetinilmemiş, endüstri mirasının genel bir değerlendirilmesi, konuyla ilgili nuluslararası belgeler ve endüstri mirasının genel bir değerlendirilmesi, konuyla ilgili uluslar arası belgeler ve ve endüstri mirasına ilşkin bir ön kaynakça da yayın kurgusu içinde yer almıştır.

YAYIN KÜNYESİ: TMMOB MİMARLAR ODASI GENEL MERKEZİ,TMMOB MİMARLAR ODASI ANKARA ŞUBESİ, TMMOB MİMARLAR ODASİ ANKARA ŞUBESİ ZONGULDAK TEMSİLCİLİĞİ

BİRİNCİ BASKI, AĞUSTOS 2008, 750 ADET

OSMANLI MÜHENDİS VE MİMAR CEMİYETİ ( OMMC ) ORTAMI , ÇETİN ÜNALIN

Mimarlar odası Ankara şubesi olarak teknik elemanların örgütlenme tarihinin bu çok önemli dönemini, kuruluşunun 100 yılında, belge niteliğinde bir kitapla anmakla, eksik lamış bir görevi yerine getirdiğimizi düşünüyoruz. çetin ünalın’ın daha önce yazmış olduğu ve mimarlar derneği 1927 tarafından basılan ‘ türk mimarlar cemiyetinden mimarlar derneği 1927 ‘ye’ adlı mimarların cumhuriyetin ilk yıllarından başlayarak ağırlıkla türk mühendis ve mimar odaları birliğinin kuruluşuna kadarki dönemi kapsayan mesleki örgütlenmelerini anlatan kitabıyla birlikte Odamızın kuruluşuna kadar olan döneme ilşkin tarihsel önemli notları kayda geçirdiğimizi düşünüyoruz.

Daha çağdaş bir türkiye’nin kurulması ve mesleğin saygınlığı mücadelesine omuz veren mimar ve diğer tüm teknik elemanlara bu kitapla saygılarımızı sunuyoruz.

YAYIN KÜNYESİ : TMMOB MİMARLAR ODASI ANKARA ŞUBESİ

BİRİNCİ BASKI, AĞUSTOS 2008, 1000 ADET

TEOMAN ÖZTÜRK'Ü ANMA ETKİNLİĞİ KİTAP HALİNE GETİRİLDİ

TMMOB'nin 1973-1980 yılları arasında Yönetim Kurulu Başkanlığıni yapan, TMMOB'yle bütünleşmiş, özdeşleşmiş bir isim olan Teoman Öztürk'ün ölümünün 14'üncü yıldönümü nedeniyle 11 Temmuz 2008'de gerçekleştirilen etkinlik kitap haline getirildi.

 
ULAŞIM PLANLAMASI - KÖPRÜLER - İSTANBUL / 3.BOĞAZ KÖPRÜSÜ

İSTANBUL'UN 1-2 KÖPRÜYE DAHA İHTİYACI OLABİLİR

ŞEHİR PLANCILARINA GEREK YOK, TAYYİP BEY YETER!

İNŞAAT SEKTÖRÜ

KONUT PİYASASI ALT GELİR GRUBU İLE HAREKETLENİR Sabri Ateş

 

İNŞAAT SEKTÖRÜ - METREKARE MALİYETLER

İNŞAAT METREKARE MALİYETİ ARTTI

 

TOKİ - İHALELER

TOKİ, ATAKÖY'DE EN GÜZEL ARSA'YI 650 MİLYON YTL'YE SATIŞA ÇIKARDI

Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Ataköy’de Dünya Göz Hastanesi ve Galleria Alışveriş Merkezi’nin bulunduğu arazinin satışı için düzenleyeceği ihaleyi iptal etmesinin hemen ardından yanındaki araziyi 650 milyon YTL muhammen bedelle ihaleye çıkaracağını açıkladı.İstanbul’da bu kadar güzel başka bir arazi olmadığını dile getiren TOKİ Başkanı Erdoğan Bayraktar, ilk kez satışa çıkartılan bu arazinin Ataköy Konakları’nın önüne gelen bölümü ....

 

GÖKDELENLER - DUBAİ

688 METREYE ULAŞTI HALA YÜKSELİYOR

 

ULAŞIM PLANLAMASI - KÖPRÜLER - İSTANBUL / ÜÇÜNCÜ BOĞAZ KÖPRÜSÜ

TARABYA VE BEYKOZ'DA ÜÇÜNCÜ KÖPRÜ HEYECANI

İSTANBUL'A ÜÇÜNCÜ RANT KÖPRÜSÜ

3.KÖPRÜDE BAŞBAKANI'IN HASSASİYETİ 'ORMAN' OLDU

 

ULAŞIM PLANLAMASI - KÖPRÜLER -İZMİT

İZMİT KÖRFEZİ'NE DE KÖPRÜ GÖRÜNDÜ Mustafa Gün

 

DİNİ YAPILAR - CAMİLER - BURSA

'ALTI ŞADIRVAN, ÜSTÜ MİNARE'Lİ CAMİ MİMARİSİYLE İLGİ ÇEKİYOR

 

REZIDANS - İSTANBUL / ALIŞVERİŞ MERKEZLERİ - İSTANBUL

BOMONTİ'YE YENİ PROJE GELİYOR

 

ETKİNLİKLER - ARKİPARC - İSTANBUL / MAKETLER - İSTANBUL

500 BİN EURO'YA İSTANBUL MAKETİ

 

KONUT PLANLAMASI - İSTANBUL, Tuzla

40 BİN KONUTLUK TUZLA DEĞİŞİMİ

 

DOĞAL AFETLER - DEPREM - ADIYAMAN

YIKILAN YİNE KAMU BİNALARI

 

TURİZMİ TEŞVİK KANUNU - KIYILAR

SAHİL ŞERİTERİNDE KAMU YARARI ÖNCELİKLİ

 

HASTANE BİNALARI - ANKARA, Gölbaşı

DEVLET HASTANESİ EK BİNA İNŞAATI BAŞLADI

 

ULAŞIM PLANLAMASI - KÖPRÜLER - İSTANBUL ÜÇÜNCÜ BOĞAZ KÖPRÜSÜ - İSTANBUL

İŞTE ÜÇÜNCÜ KÖPRÜNÜN GÜZERGAHI : TARABYA-BEYKOZ Selim Kuvel

 

KAÇAK YAPILAŞMA - İSTANBUL

KİPTAŞ'A SUÇ DUYURUSU Oktay Ekinci

 

DAVALAR - YÜRÜTMEYİ DURDURMA KARARI - BODRUM

İMAR PLANINA YARGI FRENİ

 

PROJELER - ENGELSİZ KENT PROJESİ

'ENGELSİZ KENT' İÇİN İMZA ATTILAR Duygu Bektaş

 

İMZA KAMPANYASI - HAYDARPAŞA VE SİRKECİ

HAYDARPAŞA VE SİRKECİ İÇİN İMZA KAMPANYASI

 

KENTSEL DÖNÜŞÜM - NEVŞEHİR

NEVŞEHİR'DE KENTSEL DÖNÜŞÜM HIZLANDI

 

YOL MÜHENDİSLİĞİ - MALZEME, BETON

BETON YOL ARTIK ASFALTTAN UCUZ

 

İNŞAAT SEKTÖRÜ

MÜTEAHHİTLERE DEMİR FARKI

 

ARKEOLOJİK KAZILAR - METROPOLİS ANTİK KENTİ

METROPOLİS'TE KAZI SÜRÜYOR

 

TOKİ - İHALELER

TOKİ SON DERECE YERİNDE KARAR ALDI

 

TURİZM - YATIRIM

OTELE ARSA, LİMANA KIYI YOK, YATIRIMLAR DUVARA ÇARPIYOR

 

PAZAR YERLERİ - İZMİR

YENİŞEHİR PAZARYERİ AÇILIYOR

 

KONGRELER VE TOPLANTILAR - DÜNYA ŞEHİRCİLİK GÜNÜ KOLOKYUMU

KENT YAZILARI : KAZANANLAR, KAYBEDENLER.... Necati Uyar

 

BELEDİYELER - ANKARA, Çankaya

AHLATLIBEL SAKİNLERİ İSYAN ETTİ

 

ÇEVRE KİRLİLİĞİ - ÇİMENTO FABRİKALARI

KASTABALA ANTİK KENTİ YAKININA KURULACAK FABRİKA, HALKI BÖLDÜ

 

ÇEVRE - ORMAN İŞGALİ

1600 YILLIK SÜRYANİ MANASTIRINA İŞGAL DAVASI

 

KENTSEL DÖNÜŞÜM - SULUKULE - İSTANBUL

BİR 'SOSYAL YIKIM' PROJESİNİN ENKAZI ARASINDA SULUKULE

 

ARKEOLOJİK KAZILAR - ANTİK KENTLER - LAGİNA ANTİK KENTİ

OSMAN HAMDİ BEY, O KAZI DAHA ÇOK SÜRER

 

İNŞAAT SEKTÖRÜ

TEPE İNŞAAT 2009'DA İKİ PROJEYE BAŞLAYACAK

 

ANTİK KENTLER - ALLİANOİ

ALLİANOİ'NİN 'ANTİK KÜNKLERİ KEPÇEYLE PARÇALANDI' İDDİASI

 

YARIŞMALAR - KENTSEL TASARIM - ZORLU CENTER - İSTANBUL

ZORLU CENTER'DA AROLAT-TABANLIOĞLU İMZASI

 

BELEDİYELER - ULAŞIM PLANLAMASI - İSTANBUL

YOLUN ORTASINA METRO BİNASI Yaman Törüner

 

ULAŞIM PLANLAMASI - ENGELLİLER

ENGELLİ VATANDAŞIN TRAFİK İSYANI

 

İMAR PLANLAMASI - BODRUM

BODRUM'UN KADERİ ANKARA'NIN ELİNDE

 

TURİZMİ TEŞVİK KANUNU - ORMAN ALANLARI

YASA DEĞİŞTİ ORMAN TAHSİSİ YİNE BAŞLADI

 

TOKİ

TOKİ'YE 'HAKSIZ REKABET' SUÇLAMASI

 

TOKİ - İHALELER

TOKİ'NİN ATAKÖY İHALESİ İPTAL

 

SİT ALANLARI - KORUMA

ARKEOLOGLARI İSYAN ETTİREN SİT KARARI

 

KIYILAR - KORUMA

BAKAN GÜNAY'DAN MNG'YE PİNA UYARISI

 

PROJELER - JEOPARK - KULA

KULA'NIN KADERİ JEOPARKLA DEĞİŞECEK

 

YENİDEN İŞLEVLENDİRME - GAZETE BİNALARI ÜNİVERSİTE KAMPÜSLERİ

TERCÜMAN BİNASI ALTINBAŞ'IN ÜNİVERSİTE KAMPÜSÜ OLACAK

 

KENTSEL DÖNÜŞÜM - ANKARA, ÇİNÇİN BAĞLARI

EVLER YIKILIYOR....YA YOKSULLUK? Zehra Şahindokuyucu

 

KENTSEL DÖNÜŞÜM - SULUKULE

SULUKULE YERLE BİR EDİLİYOR

 

KENTSEL DÖNÜŞÜM - MALATYA

DÖNÜŞÜM BAYILTTI

 

BELEDİYELER - ULAŞIM PLANLAMASI - İSTANBUL

HEDEF 532 KİLOMETRELİK RAYLI SİSTEM

 

RANT -BODRUM

MAVİ YOLCULUĞUN KALBİ BETONA TESLİM OLUYOR Erdinç Ergenç

 

TARİHİ YAPILAR - EĞİTİM YAPILARI -ANKARA

MİMARLAR ODASI ANKARA ŞUBESİ UYARDI : CEBECİ ORTAOKULU'NDA MİMARİ YAPI DEĞİŞTİRİLİYOR

 

ESTETİK

BİNALARA TEK YÜZ

 

ORMAN TALANI

KUNDAKÇILAR BELLİ Eylem Lodos

 

İHALELER - TOKİ

ATAKÖY ARAZİSİNİN FİYATI BENİM DE İÇİMİ SIZLATIYOR Yılmaz Yıldız

 

BELEDİYELER - KAMPUS YAPILARI / ODTÜ - ANKARA

GÖKÇEK KAFAYI ODTÜ'YE TAKTI

 

GÖKÇEK'İN ODTÜ İNADI

 

KENT PLANLAMASI - KORUMA

ÖZEL ÇEVRE'NİN İMAR HIRSI Oktay Ekinci

 

ANTİK KENTLER - KASTABALA ANTİK KENTİ - KORUMA

TÜRK SİNEMASI AŞKINA DURDURUN!

 

BELEDİYELER - POLİTİKALAR ULAŞIM PLANLAMASI - ANKARA

GÖKÇEK: ODTÜ'DEN O YOLU GEÇİRECEĞİM

 

MELİH GÖKÇEK ATEŞLE OYNUYOR

 

DEPREM GÜVENLİĞİ - YAPILAR

DEPREM BÖLGESİ AMA ZEMİN ETÜDÜ BİLE YOK

 

MAHKEME KARARLARI - KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJELERİ

MAHKEMEYE TAKILAN PROJE UYGULAMAYA GEÇTİ

 

ARAZİ İHALELERİ

ATAKÖY ARAZİSİ UCUZA GİTMESİN

 

ORMAN TALANI

MNG CANI İSTERSE AĞAÇLANDIRACAK

 

ULAŞIM YAPILARI - HAYDARPAŞA GARI

HAYDARPAŞA OYUNU

 

ANTİK KENTLER

ALLİANOİ'Yİ ADIM ADIM GÖMÜYORLAR

ANADOLU'DA ŞEHİR PLANI 5 BİN YIL ÖNCE YAPILMIŞ

 

SİT ALANLARI

ŞİMDİ DE SİT ALANI KATLEDİLDİ İDDİASI

 

YARIŞMALAR

TİYATRO BİNASI YARIŞMASINDA OLANLAR

 

İNŞAAT SEKTÖRÜ

2009 YILINDA UYGULANACAK İNŞAAT MALİYETLERİ BELİRLENDİ

 

KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJELERİ

TARLABAŞI'NDA 'DÖNÜŞÜM 'SIKINTISI

 

MİMARLIK

İÇ-DIŞ UYUŞUMU - Cengiz Bektaş

 

ULAŞIM YAPILARI - HAYDARPAŞA GARI

YOK EDİLMEK İSTENEN ANILARIMIZ HAYDARPAŞA

 

İMAR PLANLAMASI

35 BİN KİŞİ 11 YILDIR BEKLİYOR

 

EĞİTİM YAPILARI

MODERN YAPILARIMIZ DEĞİŞTİRİLİYOR

 

ORMAN TALANI

MNG OTEL AŞKIYLA 'YANIP TUTUŞUYOR'

 

SAĞLIK YAPILARI

HIFZISSIHHA BİNALARI DİŞ HASTANESİ OLSUN

 

TARİHİ YAPILAR - RESTORASYON

TARİHİ TAŞTAN KAZANDIRACAK

TARİHİ MEDRESEYE ONARIM

 

TÜZÜK

"Tapu Plânları Tüzüğü"nün yürürlüğe konulması

 

İLKE KARARI

KÜLTÜR VE TABİAT VARLIKLARINI KORUMA YÜKSEK KURULU İLKE KARARI

 

KANUN

BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN

İŞ KANUNU VE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN

BAZI YATIRIM VE HİZMETLERİN YAP-İŞLET-DEVRET MODELİ ÇERÇEVESİNDE YAPTIRILMASI HAKKINDA KANUN İLE DEVLET SU İŞLERİ UMUM MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT VE VAZİFELERİ HAKKINDA KANUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN

TURİZMİ TEŞVİK KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN

SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN

ANAYASA MAHKEMESİ KARARI

 

GENELGE

FİKRİ VE SINAİ MÜLKİYET HAKLARI KOORDİNASYON KURULU

ADRES KAYIT SİSTEMİNİN UYGULANMASI

ULUSLARARASI İLİŞKİLERİN YÜRÜTÜLMESİ VE KOORDİNASYONU