-E-Bülten düzgün görüntülenemiyorsa buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz

LIGHT HOUSE SUNUMU

TMMOB Mimarlar Odası Ankara Şubesi tarafından Yaz Etkinlikleri kapsamında, 17 Temmuz 2008 tarihinde Mimarlar Odası Toplantı salonunda saat:19.00’da Almanya, Fransa, Polonya ve Türkiye’den sanatçıların yer aldığı LIGHT HOUSE ANKARA ekibinin ” Kamusal Alanda Sanat” başlığı ile düzenledikleri sergilerden oluşan bir sunum gerçekleştirilmiştir. Etkinlik Sürekli Mesleki Gelişim Merkezi tarafından değerlendirilmiştir.

FOTOĞRAF VE MEKAN -Taşların Dilinden / MEHMET ÖZER

TMMOB Mimarlar Odası Ankara Şubesi tarafından Yaz Etkinlikleri kapsamında, 19 Temmuz 2008 tarihinde Mimarlar Odası toplantı salonunda saat:19.00’da “Fotoğraf ve Mekan “Taşların Dilinden” konulu sergi ve söyleşi Mehmet Özer ‘in katkılarıyla gerçekleştirilmiş olup etkinlik Sürekli Mesleki Gelişim Merkezi tarafından değerlendirilmiştir.KORUMA SÖYLEŞİSİ / NİMET ÖZGÖNÜL

TMMOB Mimarlar Odası Ankara Şubesi tarafından Yaz Etkinlikleri kapsamında, 23 Temmuz 2008 tarihinde Mimarlar Odası toplantı salonunda saat:19.00’da Nimet Özgönül tarafından “Koruma Süreçlerine İlişkin Yeni Yaklaşımlar “ konulu söyleşi gerçekleştirilecektir. Etkinliğimize tüm üyelerimiz davetlidir. Söyleşi, Sürekli Mesleki Gelişim Merkezi tarafından değerlendirilmektedir.

MİMARLAR ODASI ANKARA ŞUBESİ EUROPA NOSTRA ÜYESİ OLDU

Europa Nostra’nın 11 – 15 Haziran 2008 tarihleri arasında gerçekleştirdiği yıllık genel kongresinde TMMOB Mimarlar Odası Ankara Şubesi’nin Europa Nostra’ya ortak üyeliği (associate membership) kabul edilmiştir. Açık adı “Tüm-Avrupa Kültür Mirası Federasyonu” olan Europa Nostra, 1963 yılında bazı sivil toplum örgütlerinin kurduğu ve halen Avrupa genelinde 53 ülkeden 250 üye ve 210 ortak üye sivil toplum örgütünü temsil eden bir platformdur. Kültür mirası ile ilgili çalışan Avrupa sivil toplum hareketinin sesini birçok farklı ortamda duyuran Europa Nostra, 2002 yılından beri Avrupa Birliği Kültür Mirası Ödülleri’ni düzenlemektedir.

Europa Nostra: www.europanostra.org/lang_en/index.html
BÜLTEN DOSYA KONULARI

YEREL YÖNETİMLER

Mimarlar Odası Ankara Şubesi yayınlarından olan ve iki ayda bir yayımlanan Dosya, mesleki düşünce yelpazesinin tümünü ilgi alanı içinde barındırmak amacıyla, hem toplumsal süreçlere ilişkin gündemin mimarlık ortamında tartışılması, hem de mimarlık ortamında yer alan güncel konularla üyelerin bilgilendirilmesi amacı ile yayıma hazırlanmaktadır. Şu ana kadar yayımlanmış olan dosya konuları da bu amaçla şekillenmiş ve yayımlanmıştır.

Önümüzdeki dönemde, yaklaşan yerel yönetim seçimleri, bundan sonraki dosya konularımızın başlıkları için de belirleyici olmuş ve "nasıl bir kentte yaşamak istiyoruz?" ve buna bağlı olarak da "nasıl bir yerel yönetim istiyoruz?" sorularının cevaplarını arayacağımız çalışmayı sizlerle yapmak istiyoruz. Son yıllarda özellikle Ankara genelinde kente dair yaşadıklarımız, gözlemlerimiz ve Ankara kentinin yaşadığı tahribatı, her seçim döneminde olduğu gibi yeniden anımsatmak amacı ile aşağıda belirtilen başlıkların yer aldığı bir dizi dosya hazırlanacaktır. Dosyalarımızın sonuncusunu Ankara kentinin yaşadığı tahribatı aktarmak için bir bellek tazelemesi yapacağımız. "Hasar tespiti; Ankara'ya karşı işlenen suçlar" teması altında toplamayı amaçlamaktayız.

1. KENT YÖNETİMİNDE KATILIM, ŞEFFAFLIK, UZLAŞMA, PAYLAŞIM :

" KATILIM

Kent yönetiminde katılım nedir? Niye gündemdedir?
Ankara Kent Yönetiminde bu ne kadar uygulanıyor?
Kent yönetiminde katılım, Ankara kentinden yola çıkarak nasıl olmalıdır?

" ŞEFFAFLIK", "UZLAŞMA" ve "PAYLAŞIM" sözcükleri için de aynı kurgu kullanılabilir.
..........
..........

" KENTLİ HUKUKU
Kentsel bir muhalefet aracı olarak Ankara Büyükşehir belediyesine açılan davalar ve dava yolları,
Sivil toplum örgütlerinin kentsel çevreye ve yerel yönetimlere etkisi

2. KENT KİMLİĞİ (İdeolojik ve Estetik)

" Kentlerdeki sosyo-ekonomik gelişmelerin mekansal sonuçları (İslami- gettoların oluşması)
" Kent mekânlarının kullanımındaki dönüşüm (sivil mimarideki dönüşüm)
" Özelleştirmenin kent mekânlarına yansıması
" Kamusal alanların yok edilmesi veya farklı biçimlere dönüştürülmesi
" Yeni yaratılan kamusal mekânlar
" Birer benzetim (simülasyon) olarak alışveriş merkezleri

3. DOĞAL VE KÜLTÜREL ÇEVRE:

" Ankara'nın başkent olması öncesindeki nitelik ve değerleri
" Ankara'nın Başkent olmasından sonra kazandığı nitelik ve değerleri
" Ankara'nın yitirdiği kültürel ve doğal değerler,
" Kentsel koruma ve değerlendirmenin esasları,
" Son 10 yılda yaşanan olumsuzluklar:
AOÇ
Ulus Tarihi Merkezi
Kuğulu Park
........
........

4. KENTSEL İMAR - KENTSEL ÇEVRE - KENTSEL STANDARTLARI

5. ULAŞIM
" Araç ulaşımları (halk otobüsü, metro, ankaray, minibüs, taksi, özel araç); Kullanım amaçlı (tekyön, çift yön, yaya yolları);
" Ulaşım maliyetleri;
" Alt ve üst geçitler, Kavşaklar;
" Yaya Hakları; Kent İçi Ulaşım Politikaları - Ulaşım Planı ve Master Plan İlişkisi

6. HASAR TESPİTİ; ANKARA'YA KARŞI İŞLENEN SUÇLAR

Gazete haberleri, Melih Gökçek'in beyanatları, değişik sivil toplum örgütlerinin ve meslek odalarının Ankara için yayınladıkları basın bildirileri ve görseli fazla olan bir arşiv çalışması üzerine kurgulanmaktadır.

Yukarıda belirtilen başlıklar ya da sizlerin ekleyeceği yeni konu başlıkları ve alt başlıklarla ilgili yazı, görüş ve önerilerinizi değerlendirmek istiyoruz.

Katkı ve görüşlerinizi 11 Ağustos 2008 Pazartesi gününe kadar Şubemize iletmenizi rica ederiz.


MESLEKİ DENETİM

Mimarlık ve Mühendislik Hizmet Bedellerinin hesabında kullanılacak
2008 yılı Yapı Yaklaşık Birim Maliyetleri açıklanmıştır. 1 Mayıs 2008 tarihinde uygulanmaya başlanan 2008 yılı Birim Maliyetlerine buradan ulaşabilirsiniz.

http://www.mimarlarodasiankara.org/?id=3279

 

ŞANTİYE ŞEFLİĞİ SİCİL DURUM BELGESİ DÜZENLEMESİ

05.02.2008 tarih ve 26778 sayılı Resmi gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliği’nin uygulanması esnasında yaşanan tereddütlerin giderilmesi için, Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğü tarafından 12 Haziran 2008 tarihinde yeni bir açıklama yayımlanmıştır. Buna göre;

 “1.maddenin (e) bendinin, “Şantiye şefliğini yürütecek olan personelin meslek grubuna göre, yapı müteahhidinin taahhüdü altında bulunan iş miktarının 1.maddenin (b) bendinde belirtilen m2 den az olduğu durumda, bir başka müteahhit ile meslek grubu için öngörülen m2 sınırını geçmemek kaydıyla sözleşme yapılabilir. Ancak, sözleşme yapılan müteahhitlerden herhangi birinin taahhüdü altında bulunan iş miktarı 1.maddenin (b) bendinde belirtilen m2 yi aşıyor ise, bu durumda başka bir müteahhitle sözleşme yapılmayacaktır.” şeklinde yorumlanması gerektiği,
Konuyla ilgili sorumluluk sınırlarının takibinin Yapı Denetim Sistemi Uygulaması üzerinden gerçekleştirilmesi için gereken hazırlıklar sürdürülmekte olup, yapılan çalışmalar tamamlandığında duyuru yapılacağı”  bildirilmiştir.


 

ODALAR ORTAK MESLEKİ DENETİM TOPLANTILARI

TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası Ankara Şubesi, TMMOB Elektrik Mühendisleri Odası Ankara Şubesi, TMMOB Makine Mühendisleri Odası Ankara Şubesi ve TMMOB Mimarlar Odası Ankara Şubeleri tarafından Mesleki denetimin içeriği, işleyişi ve genel sorunlarının tartışılarak, ortak uygulamaya geçilmesini sağlamak amacıyla Odalar Ortak Mesleki Denetim Toplantıları düzenlenmeye başlamıştır.

Üzerinde çalışılıp ortak uygulamaya geçilmesi gereken konular, yapılması düşünülen eylemlilikler ise şöyledir:

  • Mimari projeler üzerinde gösterilmesi gereken, mekanik ve elektrik tesisatını da bağlayacak olmazsa olmaz birimlerin (mimari proje müelliflerini bilgilendirmek üzere) belirlenmesi çalışmasının yapılması ,
  • Yapı Sınıfları üzerinde ortak çalışma yapılması,
  • Ortak temsilciliklere sahip olunan illerde örgütlenme ve bağlı oldukları yerel idarelerle görüşmeler yapılması,
  • Odalara onaya gelen projelerin ve ruhsatların listelerinin karşılıklı olarak iletilmesi (özellikli projeleri takip edebilme ve gerektiğinde anında müdahale edebilme açısından)
  • Üye aidat borçları ile ilgili ortak çalışma,
  • TUS ile ilgili ortak çalışma ve uygulama,
  • Yeni mezunlar, oda üyeliği, meslek yaşı, mezuniyet yaşı hakkında çalışma,
  • Mesleki denetim bedeli ve yüzdesi, belge bedeli ile ilgili çalışma,
  • Gerek mesleki gerekse kent ölçeği açısından doğru yada uygun bulunmayıp onaylanmayan projelerin karşılıklı bilgilendirilmesi,
  • Yapı denetim sektöründeki meslektaşların eğitimi ve ile ilgili çalışmalar

ÜYELERIMIZE MAIL ADRESI

Mimarlar Odası Ankara Şubesi üyelerine kullaniciadi@mo.org.tr uzantılı mail adresi oluşturabilecektir. Konu ile ilgili bilgi almak isteyen üyelerimizin şubemiz ile iletişime geçmesini rica ederiz.

 

 

BU HAFTA GERÇEKLEŞTİRİLECEK TOPLANTILAR

21 Temmuz 2008 19.00    SÜRELİ YAYIN KURULU TOPLANTISI

22 Temmuz 2008 12.30 KÜLTÜR MBÇK TOPLANTISI

22 Temmuz 2008 18.00 YÖNETİM KURULU TOPLANTISI

23 Temmuz 2008 15.00 ODALAR AKM ALANLARI TOPLANTISI

23 Temmuz 2008 19.00 KORUMA SÖYLEŞİSİ

25-26 Temmuz 2008 MYK TOPLANTISI / ÇANAKKALE

26 Temmuz 2008 BASIN GÜNÜ/BASINDA MİMARLAR ODASI SERGİ AÇILIŞI+KOKTEYL


MAHKEME AOÇ’NİN YAĞMASINA YOL AÇACAK PLANA DUR DEDİ

5524 Sayılı Atatürk Orman Çiftliği Müdürlüğü Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun 8 Temmuz 2006 tarihinde Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdi. Bu kanunun Ankara Büyükşehir Belediyesi’ne verdiği yetkiyle 12.01.2007 tarihinde Belediye Meclisi Atatürk Orman Çiftliği Koruma Amaçlı İmar Planını onaylayarak yürürlüğe soktu.

Atatürk Orman Çiftliğini yok edecek bu plana karşı açtığımız davada, Ankara 13. İdare Mahkemesi, Ankara Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma Bölge Kurulu’nun uygun gördüğü 1/25000 ve 1/10000 ölçekli Nazım İmar Planı ve Koruma amaçlı Nazım İmar Planların yürütmesini durdurmuştur. Planlama çalışmaları sırasında sıkça hukuka aykırı bulduğumuz hususları hem kamuoyu hem de ilgili idare ile paylaşmamıza karşın, Büyükşehir Belediyesi uyarılarımıza kulak vermemiştir.

http://www.mimarlarodasiankara.org/

3194 Sayılı İmar Kanunu’nda Yapılması Düşünülen Değişiklikler Hakkında Mimarlar Odası Ankara Şubesi’nin Görüşleri

3194 sayılı İmar Kanunu’nun Ek Madde 3. ile değişiklikler Bu hafta Meclis gündemine taşındı. 2005 yılında İmar Kanunu’nda 5398 sayılı yasa ile değişik ek 3. madde eklenmişti. Bu maddeye göre, 4046 sayılı “Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanun” uyarınca kurulan Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığı ve Özelleştirme Yüksek Kurulu’na, Özelleştirme programındaki kuruluşlara ait veya kuruluş lehine irtifak-kullanım hakkı alınmış arsa ve arazilerde her tür ve ölçekte imar planı ve değişikliği yapma yetkisi tanınmıştı.

http://www.mimarlarodasiankara.org/

2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Tasarısı Üzerine Görüşler

T.B.M.M. Başkanlığı’na 12.6.2008 tarih ve 2609 sayı ile kaydı yapılan 2863 sayılı yasada değişiklik öngören kanun teklifi hakkında kamuoyunu bilgilendirmek ve görüşlerimizi sunmak açısından bir rapor hazırlanmıştır. Bu rapor Meclis çatısı altında faaliyetlerini sürdüren parti ve milletvekilleri tarafından gereği gibi değerlendirilerek görüş ve önerilerimizin dikkate alınacağı kanaatini taşımaktayız.

http://www.mimarlarodasiankara.org/

AR Yeni Gelişen Tasarım Ödülleri (AR Awards for Emerging Architecture) 45 yaş ve altı mimarlara uluslararası arenada tanınma imkanı sağlıyor. Bu yıl Buro Happold and Wilkhahn tarafından desteklenen ödüller yalnızca inşa edilmiş işlere veriliyor. Yarışmanın jürisi Architectural Review editörü Paul Finch’in başkanlığında, mimar ve eleştirmen Sir Peter Cook (Londra), Sou Fujimoto Architects’den Sou Fujimoto (Tokyo), Mathias Klotz (Santiago, Chile), O’Donnell&Tuomey’den Sheila O’Donnell (Dublin) ve eski AR editörü Peter Davey’den oluşuyor. Yarışma için belirlenen toplam 15.000£ kazananlar arasında jürinin belirlediği oranlar dahilinde bölünecek. Kazanan projeler aynı zamanda Architectural Review’ın Aralık özel sayısında basılacak. Dünyadaki en önemli mimarlık ödüllerinden biri olarak kabul edilen AR yeni Gelişen Tasarım Ödülleri için geçen sene 50 farklı ülkeden 400’ü aşkın katılım gerçekleşti. 2006 yılında Türkiye’den EAA – Emre Arolat Architects ve DB Mimarlık’tan Bünyamin Derman’ın, Dalaman Havalimanı Terminali projeleriyle 10 ödülden birini kazandıkları AR Yeni Gelişen Tasarım Ödülleri için son başvuru tarihi 8 Eylül 2008. Detaylı bilgi için;

http://www.architecturalreviewawards.com/

ANMA
SEDAD HAKKI ELDEM; YÜZÜNCÜ DOĞUM YILI ANMA ETKİNLİKLER

125 yıllık bir geçmişe sahip olan kurumumuzun tarihinde önemli bir iz bırakan Sedad Hakkı Eldem, 100’üncü doğum yılında Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi tarafından düzenlenecek olan çeşitli etkinlikler ile anılacaktır. “Sedad Hakkı Eldem” temalı bu etkinlikler kapsamında, bir Panel, üniversite öğrencilerine açık bir Fotoğraf Yarışması ve Sergisi, bir Sempozyum ve bir Sergi düzenlenecektir.

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi
A: Meclis-i Mebusan Cad., No:24, Fındıklı, 34427, İstanbul
T: 212-2521600 / 240
F: 212-2517567
E: sheldem-etkinlik@msgsu.edu.tr

 

BETONART MİMARLIK YAZ OKULU 9-18 Temmuz 2008

Çevre duyarlılığını ve fiziksel çevre kalitesini arttırmak amacıyla mimarlık bölümü öğrencileri için düzenlenen 2008 BETONART Mimarlık Yaz Okulu, 9-18 Temmuz 2008 tarihleri arasında Kocaeli’nde gerçekleştirlecektir. Detaylı bilgi için;

http://www.tcma.org.tr/

YTÜ Mimarlık Yaz Atölyesi - Ağırnas 2008

Haziran 2008

Yıldız Teknik Üniversitesi Mimarlık Yaz Atölyesi'nin ikincisi 1 Temmuz - 30 Ağustos 2008 tarihleri arasında Kayseri - Ağırnas'ta gerçekleştiriliyor.

SERGİ
Marcos Novak - Türbülanslı Topolojiler

14 Haziran - 26 Temmuz 2008 Garanti Galeri (GG)

FESTİVAL
Londra Mimarlık Festivali Başlıyor

20 Haziran - 20 Temmuz 2008

Ağustos 2008

Jørn Utzon Yaz Okulu
16 Ağustos - 2 Eylül 2008


Eylül 2008

KONFERANS
Birinci Uluslararası Bilimsel Feng Shui ve Yapılı Çevre Konferansı

19-21 Eylül 2008
Politecnico di Torino
Corso Duca delgi Abruzzi
24, Torino, İtalya

Ekim 2008

İSTANBUL BK ŞUBESİ: Mimarlık ve Kent Şenliği IV
6-31 Ekim 2008

SERGİ
“Mimar Kemaleddin: Tarihin Dönüm Noktalarında Bir Yaşam”

6-13 Ekim 2008
Mimarlar Odası İzmir Şubesi, İzmir

XI.Ulusal Mimarlık Sergisi, 2008
13-19 Ekim 2008
Kent: İzmir

İstanbul Design Week
16-20 Ekim 2008
Haliç, İstanbul
SEMPOZYUM
“100. Yılda Iki Mimar” Sempozyumu

16-17 Ekim 2008
İstanbul
XI. Ulusal Mimarlık Sergisi, 2008
22-29 Ekim 2008
Kent: Denizli
SEMPOZYUM
MSGSÜ 1.Ulusal İç Mimarlık Sempozyumu

22-24 Ekim 2008
Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi
Fındıklı / İstanbulFESTİVAL
2008 Barselona Dünya Mimarlık Festivali

22-24 Ekim 2008
BarselonaSEMPOZYUM
“Ulusal Turizm Politikaları ve Mimarlık”

31 Ekim - 2 Kasım 2008
Antalya


Kasım 2008

KONFERANS
CSAAR 2008B: Mimari Koruma Alanında Sorumluluklar ve İmkânlar

3-5 Kasım 2008
Petra Üniversitesi, Amman, Ürdün
KOLOKYUM
Dünya Şehircilik Günü

6-8 Kasım 2008
İstanbul
KONGRE
7. Ulusal Aydınlatma Kongresi

27-28 Kasım 2008
İTÜ Mimarlık Fakültesi, Taşkışla
Taksim- İstanbulKEMERALTI ÇARŞISI ÜST ÖRTÜ VE KENT MOBİLYALARI
ULUSAL FİKİR YARIŞMASI

Teslim Tarihi :23 Temmuz 2008, 17:00

http://www.mimarlarodasi.org.tr

FOTOĞRAF YARIŞMASI
“Kent ve Çocuk”

Teslim Tarihi :13 Ağustos 2008, 17:00

http://www.mimarlarodasi.org.tr

DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI KONGRE MERKEZİ BİNASI MİMARİ
PROJE YARIŞMASI

Teslim Tarihi : 01 Ağustos 2008, 17:00

http://www.mimarlarodasi.org.tr

ARCHIPRIX- Türkiye 2008

Teslim Tarihi : 11 Ağustos 2008, 17:00

http://www.archiprixturkiye.com

YTONG II. ULUSAL FOTOĞRAF YARIŞMASI
“Küresel Isınmayı Objektifinize Hapsedin!”

Teslim Tarihi :07 Ekim 2008, 17:00

Dubai Za’abeel Parkı’na Yüksek İmge Strüktür Tasarım Yarışması

Son Başvuru Tarihi : 31.08.2008

Küçükçekmece İlçesi Kent Merkezi Ulusal Kentsel Tasarım Proje Yarışması

Teslim Tarihi : 02.09.2008

Ejder ve Dağ (Il Drago e la Montagna) Uluslararası Fikir Yarışması

Teslim tarihi : 08.09.2008

İklime Uyumlu Temiz Enerji Bilinçli Ev Tasarımı Öğrenci Yarışması

Teslim Tarihi : 12.09.2008

“Sedad Hakkı Eldem ve Mimarlığı” Öğrenci Fotoğraf Yarışması ve Sergisi

Son Katılım Tarihi : 12.09.2008

Mimarlık Haftası 2008 Fotoğraf Yarışması: “kentle karşılaşma-lar”

Son Teslim tarihi : 15.09.2008

Nordhavnen, Copenhagen: Geleceğin Sürdürülebilir Kenti Yarışması

Son Teslim Tarihi : 26.09.2008

Mimarlık, Tasarım ve Sanat Festivali – Yarışması

Teslim Tarihi : 30.09.2008

TİCARİ YAPILAR - ÇARŞILAR

MODERN MİMARİNİN SİMGESİ UNKAPANI İMÇ'Yİ NE YAPMALI

Unkapanı’ndaki İstanbul Manifaturacılar Çarşısı, 1956’da bu alanda çalışan esnafı tek çatı altında toplamak amacıyla yapılmıştı. İstanbul Belediyesi, altı bloktan her birini Bedri Rahmi, Kuzgun Acar, Füreyya Koral, Eren Eyüboğlu, Yavuz Görey, Sadi Diren, Nedim Günsur’un eserleriyle güzelleştirdi. Site İstanbul siluetinin önemli parçalarından birine dönüştü.Yarım yüzyıl sonra İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Tarlabaşı, Galata, Sulukule, Fener ve Balat, Süleymaniye, İkitelli’de yürüttüğü kentsel dünüşüm projeleri kapsamına İMÇ’yi de aldı...

http://old.mo.org.tr/

TARİHİ KÖPRÜLER - KORUMA

TARİHE TESİS HANÇERİ

Büyükçekmece gölü ve tarihi Mimarsinan Köprüsü betonlaşma ve taş dolgu tehlikesiyle karşı karşıya. Gölün denize açıldığı ve tarihi köprünün bulunduğu göl yatağında Büyükçekmece Belediyesi tarafından yapılan sosyal tesis inşaatları, SİT alanı olan bölgenin doğal dokusunu bozuyor. Belediyenin, Anıtlar Kurulu'ndan izin almadan yaptırdığı kaçak sosyal tesis, Büyükşehir Belediyesi'nin denetimine takıldı. Bir vatandaşın şikâyeti doğrultusunda harekete geçen ekipler, göl üzerindeki dolgu alanına yapılan kaçak yapıyı tespit etti...

http://old.mo.org.tr/

TOKİ

TOKİ'DEN BURSA'YA 1024 KONUT DAHA

Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Bursa Büyükşehir belediyesi ile ortaklaşa 1024 konut daha yapacak. Hamitler'deki 948 konutluk birinci etabın ağustos sonunda biteceğini belirten Başkanı Şahin, ikinci etabın temelinin de 11 Ağustos'ta atılacağını söyledi.Bursa Büyükşehir Belediyesi, Başbakanlık Toplu Konut İdaresi işbirliğiyle kente 1024 adet daha konut kazandırıyor. Hamitler'deki 948 konutluk birinci etap inşaatının Ağustos ayı sonunda biteceğini belirten Büyükşehir Belediye Başkanı Hikmet Şahin, ikinci etabın temelinin ise 11 Ağustos'ta atılacağı müjdesini verdi...

http://old.mo.org.tr/

YEREL YÖNETİMLER / KENT PLANLAMASI - KORUMA

KENTLERİ KURMAK VE KORUMAK - Orhan Beşikçi

Her kentin bir kuruluş öyküsü var, masallar, destanlar, hatta rüyalar kentlerin kurulmasında etkili olmuş. İnsanoğlu yurt yapacağı arazide havayı, suyu, toprağı ilkel de olsa testlerden geçirmiş. Kentleri kuranlar, korunmasına da kafa yormuşlar. Nebukadnezar, Babil şehrini güvenlikli hale getirdiğini anlatmak için tarihe şöyle not düşmüş ‘’Babil’i, doğudan muazzam bir surla çevreledim. Hendeğini kazdım ve şevlerini yer katranı ve tuğlalarla yaptım. Kıyısında dağ gibi yüksek muazzam duvar inşa ettim, geniş kapılar açtım ve bunlara servi ağacından...

http://old.mo.org.tr/

RESTORASYON PROJELERİ

VAKIFLAR, 28 ÜLKEDEKİ OSMANLI ESERLERİNİ RESTORE EDECEK

Vakıflar Genel Müdürlüğü, yurtdışındaki vakıf eserlerini koruma altına alacak. Müdürlük, 26 Şubat 2008'de onaylanan Vakıflar Kanunu'nda yer alan 'Yurtiçi ve yurtdışındaki eski vakıf eserlerini muhafaza ve ihya etme' maddesine dayanarak Osmanlı coğrafyasındaki tarihî yapıları restore edecek. Bunun için Dış İlişkiler Daire Başkanlığı'nı kuran Vakıflar Genel Müdürlüğü, 'Osmanlı Coğrafyasındaki Her Şehirde Bir Eser' projesi ile Balkanlar'dan Ortadoğu'ya, Kırım'dan Afrika'ya birçok şehirdeki eseri restore edecek. Osmanlı'nın hüküm sürdüğü...

http://old.mo.org.tr/

MİMARİ PROJE YARIŞMALARI - MİMARİ TASARIM

GENÇLER HALİÇ'E İSKELE TASARLAYACAK

Çuhadaroğlu A.Ş. tarafından, geleneksel hale getirilen Alüminyum Öğrenci Proje Yarışması’nın bu yılki teması Haliç Müze İskeleleri. Yarışmada, 2010’da Avrupa Kültür Başkentliği yapacak İstanbul’da, iki kıyısında bir çok müzeyi barındıran Haliç’in deniz ve kent ilişkisini tekrar canlandıracak, ziyaretçilere indirme-bindirme, danışma, tanıtım, sergileme, gösteri, toplanma olanakları sunacak iskeleler tasarlanacak. Mimarlık lisans öğrencilerinin bireysel ya da grup olarak katılabilecekleri yarışma için projeler 24 Kasım’a kadar kabul...

http://old.mo.org.tr/

TARİHİ KÖŞKLER

TARİHİ KÖŞK VE SARNIÇ ÜZERİNE 8 KATLI BİNA

Cihangir’de 1890’lı yıllarda yapılan Çeteci Köşkü’nün ve 2 su sarnıcının yerinde 8 katlı bir bina yükseldi. Köşke ait tüm tarihi kalıntılar çöpe giderken, inşaatın kaçak olduğu öne sürüldü. Cihangir Camii’nin yanında 40 ada 56 parseldeki tarihi Çeteci Köşkü’nün yerinde yükselen Garanti İnşaat’a ait binanın da içinde bulunduğu alan, planları 2 No’lu Koruma Kurulu tarafından onaylanmadığı için yapılaşmaya kapalı. Ancak, belediye ve kurul söz konusu arsaya 4 bodrum kat + zemin kat + artı 3 normal kat olmak üzere toplam 8 kat inşaat izni verdi...

http://old.mo.org.tr/

RESTORASYON

BALAT VE FENER'İN YÜZÜ YENİLENDİ

Avrupa Birliği’nin (AB) 7 milyon Euro kaynak ayırdığı ve UNESCO’yla birlikte örnek gösterdiği, Fener Balat Rehabilitasyon Programı kapsamında 121 bina, Tarihi Balat Çarşısı ve Sosyal Merkez Binası restore edildi. Projenin tamamlanması nedeniyle Fener’de düzenlenen etkinliğe katılan Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay, “İçtenlikle söylüyorum. Bence İstanbul dünyanın en güzel şehri. İstanbul için yapılan, insanlık için yapılmış olur. İstanbul’u 2010’a hazırlıyoruz. Avrupa Kültür Başkenti’ne giden yolda İstanbul’un üzerindeki kültür birikimini, Roma, Bizans, Osmanlı...

http://old.mo.org.tr/

ZENGİBAR KALESİ RESTORE EDİLİYOR

Güneydoğu Anadolu’da Hititler, Urartular ve Persler zamanında önemli kalelerden biri olan Zengibar Kalesi, restore edilecek. Kültür ve Turizm Bakanlığı Müsteşarı İsmet Yılmaz, Malatya’nın Darende ilçesinde bulunan tarihi kalenin kısa sürede onarılması için gerekli çalışmayı bir an önce yapacaklarını bildirdi. Tarihi kale “Zengibar” ya da “Sengbar” adı ile tanınıyor. Sengbar Farsça “Taşkale” anlamına geliyor. Kaya üzerine kurulu kaleye Persler’in...

http://old.mo.org.tr/

KONGRELER - TOPLANTILAR / DÜNYA MİMARLIK KONGRESİ

VARLIKLAR VARSIZA DOKUR MU KİLİM? (UIA 2) - Cengiz Bektaş

İtalya’nın Torino kentinde 23. Mimarların Uluslararası Birliği Kurultayı (Kongresi) da, 22. İstanbul Kurultayı’nda gerçekleştirilmek istendiği gibi, “Mimarlıkların Pazar Yeri” olarak geçti. Her ülke, her mimar, kendi mimarlığını satmaya çalışıyordu... Örneğin İstanbul’da 30 ana konuşmacı seçilmişti tüm yeryüzünden... Moda terzilerine dönüşmüş mimarlardı çoğu... Anamalcıların küreselleşme dolaplarına uygundular. Daha doğrusu onların verecekleri görevleri yerine getirmek için tetikteydiler. Yeryüzünün neresinde olursa olsun yalnızca anamalcıların isteklerine göre para...

http://old.mo.org.tr/

YEREL YÖNETİMLER / İMAR

TUZLA'DA İMAR SORUNU ÇÖZÜLDÜ MÜ?

Tuzlalıların büyük sorunlarından biri tersanelerde yaşanan ölümlü iş kazaları ise ikincisi imar sorunudur. Yıllar önce kendi kısıtlı olanaklarıyla arsa alıp ev yapanlar hâlâ tapu sorunu yaşıyorlar. Tuzlalılar bir sabah kalktıklarında sokaklardaki panolarda imar sorunlarının çözüldüğüne dair ilanlarla karşılaştılar. Belediye Başkanı Mehmet Demirci, panolardaki afişlerde, Tuzla’da E-5üzerinde bulunan mahallelerin altyapı, yol, kaldırım sorunlarının ve 25 yıldır çözülmeyen imar sorununu çözdüğünü, bunun gururunu yaşadıklarını söylüyor. Gerçekten de böyle midir? Mahallenin...

http://old.mo.org.tr/

YABANCI MİMARLAR

BİNA DEĞİL, İÇİNDE YAŞAYAN HEYKEL - Elif Türkölmez

Tepebaşı’nı şu anki sakil görüntüsünden kurtaracağı için ayrıca minnettar olduğumuz Frank Gehry’ye sadece ‘ünlü mimar’ demek kabalık! O, hâlâ kartondan yaptığı kıvrak maketleriyle bir tasarım sihirbazı… Frank Gehry, etrafta her gün gördüğümüz asık suratlı ve sıradan beton bloklara yenilerini eklemek yerine özgün ve fonksiyonel heykel yapılar üretmeyi seçmiş bir mimar. Alametifarikası olan, Tim Burton filmlerinden çıkma eğri büğrü formlardaki şaheserler, onun tüm dünyada hem çok sevilmesine hem de aynı oranda topa tutulmasına sebep...

http://old.mo.org.tr/

KIYI TALANI

'DOLGU KALKMADAN PROJEYE BAKMAYACAĞIZ'

MNG Holding otel yapmak için izin aldığı Güllük Koyu’na kısa sürede büyük zarar vermişti. Kamuoyunun tepkilerine karşın inşaat hafriyatını doğa harikasının üzerine boşaltıyordu.Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay’dan Pina sözü: Proje önümüze geldi. Ama dolgu kaldırılmadan projeye bakmayacağız bile.Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay, Pina Yarımadası için MNG Holding’e izin vermediklerini söyleyerek, “Onlara sadece iskele ve kıyı için proje yetkisi verdik. Firma denizi doldurdu; deniz eski haline gelmeden projelerini incelemeyeceğiz” dedi...

http://old.mo.org.tr/

YENİDEN İŞLEVLENDİRME - TARİHİ YAPILAR

RIFAT ILGAZ'IN CİDE'DEKİ EVİ MÜZE OLDU

Kastamonu’nun Cide ilçesinde düzenlenen Rıfat Ilgaz Sarı Yazma Kültür ve Sanat Festivali kapsamında, ünlü edebiyatçı Rıfat Ilgaz’ın doğduğu ev, müze olarak hizmete açıldı.Cide’de bu yıl 13′üncüsü düzenlenen Rıfat Ilgaz Sarı Yazma Kültür ve Sanat Festivali kapsamında, ünlü edebiyatçının doğduğu ve çocukluğunun bir dönemini geçirdiği evde dün bir tören düzenlendi.Törende konuşan Cide Belediye Başkanı Necdet Demir, bir süre önce Kültür ve Turizm Bakanlığından devraldıkları evi aslına uygun restore ettirdiklerini, Rıfat Ilgaz Kültür ve Sanat Evi olarak müzeye...

http://old.mo.org.tr/

ÇOK KATLI YAPILAR - GÖKDELENLER - İSTANBUL

İSTANBUL'UN GÖKDELEN ÇİLESİ! - Hikmet Altınkaynak

İstanbul, gün geçtikçe imar katliamlarıyla, trafik keşmekeşliğiyle boğuluyor, yollar genişletilmeyi beklerken işyerleri yollara taşıyor. Bu nedenle sorumluların uyarılması, Tahsin Yücel’in romanına da bir göz atmaları gerekiyor.Osmanlı Sultanı II. Mehmet, kısaca Fatih (1432-1481), 29 Mayıs 1453’te İstanbul’u aldığında nüfusu 30 bin dolayındaydı. (1) Aradan geçen 554 yılda bu sayı, onlarca, yüzlerce katlandı ve son sayıma göre, 10.5 milyonu aştı, şimdilerde 14 milyona ulaştı. 1950’lerde başlayan köyden kente göç ve son yıllarda tarımın yok edilişiyle kurtuluşu İstanbul’da arayan...

http://old.mo.org.tr/

PROJELER - OTELLER

NUH GRUBU, BOSTANCI'YA 4 YILDIZLI OTEL YAPIYOR

Şehir içinde kalan kıymetli arazilerini konut ya da ticari yatırımlarla değerlendiren sanayicilere, bünyesinde Nuh Çimento ve Nuh Beton şirketlerini bulunduran Nuh Grubu da eklendi. Gruba bağlı Nuh Gayrimenkul İnşaat AŞ, İstanbul’un emlak değeri en yüksek bölgelerinden Bostancı’da bulunan 15 bin metrekarelik arazisi üzerinde 4 yıldızlı bir şehir oteli ve çarşı yatırımı için harekete geçti. Şirket, 272 yataklı otelin işletmesi konusunda da Dedeman Turizm Yatırımları AŞ ile bir ön anlaşma yaptı...

http://old.mo.org.tr/

ARAZİ İHALELERİ

TEKEL ARZİSİNDE ÜÇÜNCÜ RANDEVU

Mecidiyeköy’deki Tekel’e ait eski likör fabrikası arazisinin gelir paylaşımı yöntemiyle gerçekleştirilen ihalesinin, ikinci etabını oluşturan açık artırma 24 Temmuz 2008′de gerçekleştirilecek.Toplu Konut İdaresi (TOKİ) iştiraki Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı tarafından gelir paylaşımı yöntemiyle 1 Temmuz 2008′de üçüncü kez satışa çıkarılan fabrika arazisinin ihalesinde, Aşçıoğlu İnşaat-Ofton İnşaat-Meydanbey İnşaat-Omak İnşaat Ortak Girişimi ile Biskon Yapı-KLR İnşaat Ortak Girişimi teklif vermişti. Emlak Konut GYO Genel Müdürü Feyzullah...

http://old.mo.org.tr/

KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJELERİ

GEMLİK'TE KENTSEL DÖNÜŞÜM BAŞLIYOR

Bursa'nın Gemlik ilçesinde kentsel dönüşümün uygulanacağı Çarşı Deresi ve eski hayvan pazarı 'Kentsel Sosyal Yaşam Merkezi ve Rekreasyon Alanı' adıyla yeni bir çehreye kavuşacak. Belediye Başkanı Mehmet Turgut, Kentsel Sosyal Yaşam Merkezi ve Rekreasyon Alanı'nın 7 Temmuz'da ihalesinin yapıldığını belirterek, projenin yaklaşık 13 milyon YTL'ye çıkacağını ve 7 ayda biteceğini açıkladı...

http://old.mo.org.tr/

KENT VE DOĞA - KENT PARKLAR

KENT PARK, SAKARYA'YA DEĞER KATACAK

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Duran, kent merkezinde 160 bin metrekare alanda yapılan Kent Park'ın büyükşehir sakinlerinin soluk alabileceği bir mekan özelliği taşıdığını söyledi. Duran, eski Zirai Donatım Kurumu Fabrikası arazisine inşa edilen ve yaklaşık 5 kilometrelik yürüyüş alanına sahip Kent Park'ta eskiden bulunan ağaçların korunarak tüm yüzeyin çimlendirildiğini kaydetti. Duran, parktaki 14 bin metrekarelik gölette ise su kayağı yapılabileceğini ifade etti. Devasa büyüklüğüyle, Amerika'daki dünyaca ünlü Central Park'ı andıran Kent Park'ın...

http://old.mo.org.tr/

MAHKEME KARARLARI - ÇEVRE KORUMA

ÇEŞME'DE ÇEVRECİLERİ SEVİNDİREN KARAR

İzmir’in Çeşme ilçesinde Altınkum Turizm Merkezi ile Alaçatı-Paşalimanı Kültür ve Turizm Koruma Gelişim Bölgesi’nin 75 yıl süreyle tahsisi, mahkemece iptal edildi.İzmir 1. İdare Mahkemesi, Bakanlar Kurulu’nun kamu taşınmazlarının turizm yatırımlarına tahsisi hakkındaki yönetmeliğe karşı açılan davayla ilgili kararını verdi. Oy çokluğuyla alınan kararda, Çeşme Altınkum Turizm Merkezi, Çeşme Alaçatı-Paşalimanı Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgesi ilan edilmesi iptal edildi...

http://old.mo.org.tr/

YASAL DÜZENLEMELER - YABANCIYA MÜLK SATIŞI

YABANCIYA MÜLK SATIŞINA KÖŞK ONAYI

Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, büyük tartışmalara neden olan yabancılara mülk satışını yeniden düzenleyen kanunu onayladı.Yeni yasaya göre, yabancılar, Bakanlar Kurulu kararıyla belirlenecek sulama, enerji, tarım, maden, sit, inanç ve kültürel özellikleri nedeniyle korunması gereken alanlar, özel koruma alanları ile flora ve fauna özelliği nedeniyle korunan hassas alanlarda ve stratejik yerlerde kamu yararı ve ülke güvenliği bakımından taşınmaz edinemeyecek...

http://old.mo.org.tr/

KENT PLANLAMASI - İSTANBUL

MÜZAKERE ÖZÜRLÜ KENT - Korhan Gümüş

Bir akşam vakti Cemal Reşit Rey’deki (CRR) bir toplantıya yetişmem gerekiyordu. Elmadağı’nı geçtim, Radyoevi’nin köşesinden Hilton’a yöneldim, her zaman yaptığım gibi. Tam CRR’ye doğru kıvrılacaktım ki, karşıma bir inşaat perdesi dikiliverdi. Baktım yolun yerinde yeller esiyor, “Convention Center” denen kongre ve fuar binasının yanındaki uzun merdivenlerden koşar adım aşağıya doğru uzandım. Neyse ki bu defa karşıma duvar muvar çıkmadı, yürünecek bir yer buldum diye sevinirken, kendimi bu defa azman bir çukurun içinde...

http://old.mo.org.tr/

KENTLER - KAÇAK YAPILAŞMA

BÜYÜKŞEHİRLERDE İKİ BİNADAN BİRİ KAÇAK

Sayıştay, düzensiz ve kaçak yapılaşmanın olduğu kentlerde altyapı planlaması ve koordinasyonundan bahsedilemeyeceğini belirterek, büyükşehirlerin çoğunda yüzde 50’yi aşan oranlarda kaçak yapılaşma bulunduğunu bildirdi.Sayıştay Başkanlığı, “Büyükşehir Belediyelerinde Altyapı Faaliyetleri Koordinasyonu” konulu bir rapor hazırladı. Rapor kapsamında, büyükşehir belediyeleri, büyükşehir sınırlarındaki diğer belediyeler ile su-kanalizasyon, gaz, elektrik ve telekomünikasyon hizmetlerini yürüten kurum ve kuruluşların 2004-2006 yıllarındaki faaliyetleri incelendi...

http://old.mo.org.tr/

PROJELER - KÜLTÜREL MİRASI KORUMA

KENTLER KİMİN? - Nail Güreli

Geçmişten günümüze uzanan hoyratlıklarla tahrip edilen tarih ve kültür değerlerimize nasıl sahip çıkılacak? Kentler ve çevre nasıl korunacak?Prof. Dr. Metin Sözen’in önderliğinde 19 yıldır uğraş veren ÇEKÜL Vakfı, bu soruna kökten çözümü bulmuş. ETİ firmasının sosyal sorumluluk gereği verdiği katkıyla 5 yıllık bir proje yapıldı.İlköğretimde 12 yaş grubuna yönelik “ETİ-Çekül Kültür Elçileri” projesinin ilk buluşması, 10 yöreden seçilen 300 öğrencinin katılımıyla İstanbul’da yapıldı...

http://old.mo.org.tr/

RESTORASYON - TARİHİ YAPILAR

TARİHİ YAPILAR, EMLAK VERGİLERİYLE ONARILDI

İzmir’de, iki yılda 24 milyon YTL harcanarak, belediyelerin projelerini hazırladığı 75 tarihi binanın restorasyonu gerçekleştirildi.İzmir Valisi Cahit Kıraç, 2 yılda kent genelinde belediyeler tarafından projelendirilen 75 tarihi yapının restorasyonu için 24 milyon YTL’lik kaynak aktardıklarını söyledi. Tarihi yapıların onarımına ve korunmasına çok büyük önem verdiğini ve kaynak aktarmayı sürdüreceğini belirten Vali Kıraç, “İzmir’de tarihi yapılara sahip çıkılacak ve korunacak” dedi...

http://old.mo.org.tr/

PROJELER KAMU BİNALARI - BANKA YAPILARI

FİNANSKENT START ALIYOR

Kamuya ait finans kuruluşlarının İstanbul'a taşınması için sunulan yasa teklifi Meclis'te beklerken, ilk somut adımı Ziraat Bankası attı. Banka, Ataşehir'de bulunan TOKİ Emlak Konut'a ait araziden 223.4 milyon YTL'ye 54 dönüm yer aldı ve tapuyu kasasına koydu. Geçtiğimiz haftanın son iş gününde borsaya açıklama yapan Halkbank ise TOKİ'ye ait araziye taşınma kararı aldığını duyurdu. Halkbank da aynı ebattaki araziye aynı parayı ödeyecek. Şu anda ödeme gerçekleşmediği için resmi bir satış da yapılmadı...

http://old.mo.org.tr/

KENTSEL DÖNÜŞÜM

PARAMPARÇA BİR BİZ, MÜCADELEYİZ! - Gürcan Akgün

Tahribat gücü yüksek bir patlayıcı kalmış elimizde. Kapının önüne mi koysak, evin içinde mi uğraşsak bilemiyoruz. Ama öyle ya da böyle bir şeyler parçalanıyor... Ev bark, konu komşu, mahalle, sokak, bahçe, su, hayat hepsi paramparça.Otlar hâlâ yemyeşil, Samsun Asfaltı’nda otomobiller bir sonraki yol kapatma eylemine kadar halen açık. Elli senede tırnaklarla kazınarak kurulan bir kent, 17 mahalle; Mamak halkı. Gazetelerden, belki yanı başındaki Dikmen’den, Havaalanı yolundaki tanıdık eşten dosttan duyduğu “kentsel dönüşüm” ile burun buruna gelmiş...

http://old.mo.org.tr/

PROJELER - DİNİ YAPILAR

DOĞRAMACI'NIN ÇOK DİNLİ CAMİ'Sİ DİYANETE TAKILDI

Ankara’daki Bilkent ve Hacettepe üniversitelerinin kurucusu, ünlü eğitimen ve işadamı İhsan Doğramacı, 3 Semavi din mensuplarını tek çatı altında toplayacak “çok dinli cami” projesiyle bir ilke daha imza atıyor.93 yaşındaki Kerkük doğumlu Doğramacı, babasının vasiyeti üzerine inşa ettirdiği Doğramacızade Ali Sami Camisi’nin kompleksine bir sinagogla kilise eklenecek. Camide, Sünnilerin saygı gösterdiği 4 halifenin isimleriyle birlikte Şii imamlarının isimlerinin de mescitte yer alması tasarlanıyor. Ancak Bilkent Üniversitesi yakınında inşaatı süren caminin ibadete...

http://old.mo.org.tr/

DİNİ YAPILAR - CAMİLER / BAKIM VE ONARIM

SELİMİYE, 'PİSA KULESİ' Mİ OLDU?

Mimari şaheseri Selimiye Camii’nin dört minaresinden birinde 30 yıldan beri gözlenen ‘eğrilik’ araştırılıyor. Edirne Vakıflar Bölge Müdürü Hüseyin Özer, “Yaklaşık 30 yıldır İstanbul istikametinden kente girişte sol arka minarede bir ‘eğrilik’ var. Daha önce bu istikametten camiye bakıldığı zaman sanat eseri iki minareli gibi gözükürdü. Ancak sol arka minaredeki eğrilik, caminin estetiğini bozuyor” dedi.Özer’e göre eğriliğin nedeni, bir süredir süren tadilat çalışması sayesinde anlaşılacak: “İki minarenin külah ve âleminin tadilatı tamamlandı. Eğrilik olan minaredeki külah...

http://old.mo.org.tr/

YASAL DÜZENLEMELER - HAZİNE ARAZİLERİ

HAZİNE'YE AİT ARAZİLER, ARSA VE BİNALAR 49 YILA KADAR KİRALANABİLECEK

Serbest Bölgeler Kanunu ile Gümrük Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edildi.Tasarıya göre, Hazine'nin mülkiyetinde bulunan arazi, arsa ve binalar, 49 yıla kadar kiralanabilecek veya bunlar üzerinde irtifak hakkı tesis edilebilecek. Serbest bölgelerde çalışan personel için bu yılın sonunda kalkacak olan gelir vergisi muafiyeti, AB'ye tam üyeliğin gerçekleştiği tarihe kadar uzatılacak. Serbest Bölgeler Koordinasyon Kurulu oluşturulacak. Kabul edilen tasarı, serbest bölgelerin kuruluş amaçlarını yeniden...

http://old.mo.org.tr/

KENTLER - KAÇAK YAPILAŞMA

İSTANBUL'DA BİNALARIN % 70'İ, BAŞKENTTE %40'I KAÇAK

İstanbul’da binaların yüzde 70′i, İzmir’de yüzde 60′ı, Ankara’da ise yüzde 40′ı kaçak.Sayıştay, “Büyükşehir belediyelerinde altyapı faaliyetlerinin koordinasyonu” konulu bir performans raporu hazırladı. Rapora göre kaçak yapılaşmada ilk üçe İstanbul, Ankara ve İzmir girdi. Rapora göre büyükşehir belediyelerinin çoğunda yüzde 50′yi aşan oranlarda kaçak yapılaşma bulunuyor. Kaçak yapı oranları, İstanbul’da yüzde 70, Ankara’da yüzde 30-40, İzmir’de yüzde 60. Üstelik bu oranlar, kesin veriler olmayıp yetkililerin tahminlerini yansıtıyor...

http://old.mo.org.tr/

PROJELER - ALIŞVERİŞ MERKEZLERİ

300 MİLYON DOLARLIK '212 ALIŞVERİŞ MERKEZİ GELİYOR!

Edip İplik’in fabrika arsası üzerinde inşa edeceği 212 İstanbul Alışveriş Merkezi, 2009′un mayıs ayında kapılarını açacak. Karma projede 39 katlı bir rezidans kulesi de bulunuyor. İstanbul Bağcılar’da yapımı devam eden 212 İstanbul Alışveriş Merkezi, Mayıs 2009′da açılıyor. 300 milyon dolarlık bir yatırımla Edip İplik’in kendisine ait fabrika arazisi üzerinde gerçekleştirdiği karma projede kapalı alanı 230 bin metrekare olan bir alışveriş merkezi ve 100 bin metrekarelik toplam alana sahip 39 kat yüksekliğinde bir rezidans bulunuyor. Atatürk Havalimanı’na giden Basın...

http://old.mo.org.tr/

ÇOK KATLI YAPILAR - İSTANBUL

EN YÜKSEK TAHTINA KONUTLAR OTURDU

Son dönemde yapılan binalar, İstanbul’un boy haritasını da değiştirdi. İş Kuleleri’nin elinden ‘en uzun’ unvanı alındı Anadolu yakasında da birbiri ardına uzun binaların yapımına başlandı. Kartal’daki Uprise Elite’in uzunluğu 154 metre olacak. İstanbul’da arsa arzı eksikliği nedeniyle, sosyal donatı alanlarına da yer ayırabilmek için inşaat şirketleri tarafından tercih edilen uzun binalar, kentin haritasını da değiştiriyor. İstanbul’un maskotu haline gelen 181.2 metrelik İş Kuleleri, artık şehrin en uzun binaları...

http://old.mo.org.tr/

BELEDİYELER - POLİTİKALAR
KAMPUS YAPILARI

ODTÜ'YE İKİ TİRLYON CEZA

ODTÜ’yle sık sık sorunlar yaşayan Büyükşehir Belediyesi "uygulama imar planı, yapı ruhsatı ve iskan belgesi bulunmadığı" gerekçesiyle ODTÜ’ye 2 milyon YTL’ye yakın ceza kesti. BÜYÜKŞEHİR Belediye Başkanı Melih Gökçek’i Eymir’in devri, amblem ve Kızılırmak suyu konusunda çok sert biçimde eleştiren Ural Akbulut’un rektörlüğünü yaptığı ODTÜ’ye belediye 1 milyon 800 bin YTL ceza kesti. Büyükşehir Belediyesi cezayı, ODTÜ Kampüsü’ndeki 45 bina için "uygulama imar planı, yapı ruhsatı ve iskan...

http://old.mo.org.tr/

YASAL DÜZENLEMELER
ATATÜRK ORMAN ÇİFTLİĞİ - YAPILAŞMA

AOÇ YASASINA BİR ADIM KALDI

AOÇ’nin üçte ikisinin yitirilmesine neden olan zihniyetin tekrar hortladığını söyleyen Doğa Koruma Vakfı Başkanı Nevzat Ceylan, "Ergenekon davası ile meşgulken bunu fırsat bilerek bu peşkeş yasasının alelacele çıkarılmaya çalışılması son derece manidardır" dedi. ATATÜRK Orman Çiftliği’nin 258 bin metrekare arazisinin spor kulüplerine devrini öngören teklifin dün TBMM’deki iki komisyondan birden geçerek yasalaşmasına bir adım kalırken, Doğa Koruma Vakfı Başkanı Nevzat Ceylan, "AOÇ’nin üçte ikisinin yitirilmesine neden olan zihniyet tekrar hortladı" dedi...

http://old.mo.org.tr/

TOKİ

ANKARA'NIN KONUT AÇIĞI BAYRAKTARI UTANDIRDI

Mamak töreninde konuşan TOKİ Başkanı Erdoğan Bayraktar, ” 200 küsür konuta 7 bin küsür başvuru oldu. Ben bu tablodan utandım demek ki bu kadar insanın konuta ihtiyacı var” dedi. Mamak’tak Anfi Tiyatro’da beş bine yakın insanın katıldığı kura çekimindeki konuşmasına, “Yürekten özür diliyorum” diyerek başlayan Bayraktar şunları söyledi:“Böyle büyük bir katılımın olması bizi gerçek görevimizin hakkıyla yapamamazın üzüntüsünü duyuruyor. Sizlerden yürekten özür diliyorum. Sosyal devletin görevi ihtiyaç sahibi insanlarımızın, konut ve barınma...

http://old.mo.org.tr/

PROJELER - İSTANBUL

HAYDARPAŞA MANHATTEN İÇİN İLK ADIM ATILDI

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Hükümet tarafından hazırlanan ve sivil toplum kuruluşlarının tepkisini çeken “Haydarpaşa Manhattan” projesi için Haydarpaşa Garı ve çevresini kapsayan 110 hektarlık alan için ilk ihaleyi açtı.Kamuoyunun büyük tepki gösterdiği proje, 2004 yılında gündeme geldi. 17 Eylül 2004’te kabul edilen 5234 sayılı “Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun”un Geçici 5. maddesiyle, Haydarpaşa ve çevresiyle ilgili devir ve imar yetkilerini hükümet üzerine aldı...

http://old.mo.org.tr/

PROJELER - TERSANELER

TUZLA'YA RAKİP GELİYOR

Tuzla’nın yetersiz kalması nedeniyle Yalova’da iki yıl önce yapımına başlanan Yalova Altınova tersane projesinde dolgu ve altyapı işlemleri tamamlandı. Bugüne kadar 200 milyon YTL’nin harcandığı proje tamamlandığında Altınova, Avrupa’nın en büyük tersane bölgelerinden biri olacak. Çoğunluğu tersane sahibi 40 girişimci tarafından 2004 yılında kurulan Altınova Tersane Girişimcileri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi’nce iki yıl önce hayata geçirilen Altınova tersane projesinde dolgu ve altyapı çalışmaları tamamlandı...

http://old.mo.org.tr/

KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJELERİ - ANKARA

GECEKONDU BÖLGESİNDEKİ KONUTLARA YABANCILAR TALİP

Toplu Konut İdaresi (TOKİ) başkentin 4,5 milyar dolarlık Kuzey Ankara Projesi için yabancı ortaklarla görüşüyor. Ankara Büyükşehir Belediyesi ile ortaklaşa gerçekleştirilen projenin 2012 yılında tamamlanması planlanıyor.18 bin konut, suni göller, kongre merkezi, oteller, restoranlar, spor salonlarının yer aldığı proje üzerinde Arap ve İngiliz şirketleri 4 aydır incelemelerde bulunuyor. Ancak söz konusu şirketler, AK Parti’ye açılan kapatma davasının sonucunu bekliyor. Hasılat paylaşımı modeli ile ortaklık anlaşması yapacak olan şirketlerin incelemelerini...

http://old.mo.org.tr/

BELEDİYELER - POLİTİKALAR
KAMPUS YAPILARI

ODTÜ'LÜLER GÖKÇEK'E REST ÇEKTİ

‘Gerekirse ODTÜ’yü yıkarım’ diyen Büyükşehir Belediye Başkanı Gökçek’e ODTÜ’lüler ateş püskürdü. Rektör Akbulut: ‘Yıkabiliyorsa yıksın. Ben kapıda bekliyor olacağım.’ Mezunlar: ‘Gökçek rant peşinde…’Ankara’nın içme suyundaki arsenik miktarı konusunda ODTÜ ile karşı karşıya gelen Ankara Büyükşehir Belediyesi, üniversite kampüsündeki 45 bina için ‘uygulama imar planı, yapı ruhsatı ve iskân belgesi bulunmadığı’ gerekçesiyle 1 milyon 800 bin YTL para cezası kesince ODTÜ’lüler ayaklandı. Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek “Eğer kaçak yapılarla ilgili...

http://old.mo.org.tr/

KENTLER - KAÇAK YAPILAŞMA

BİRÇOK KAMU BİNASI KAÇAK

Çankaya Belediye Başkanı Muzaffer Eryılmaz, Ankara’da bir çok kamu binasının kaçak olduğunu, bunlar arasında Hükümet üyelerinin çalıştığı binalar da bulunduğunu belirtti, “Biz kaçak binaları yasal hale getirilmesi için ilgili kuruluşlarla işbirliği yapıyoruz” dedi. Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin ODTÜ’deki birçok binayı kaçak diye yıkmaya çalışmasını eleştiren Eryılmaz, “Melih Gökçek kibrinin gölgesinde ODTÜ’yü yıkma budalalığına kalkışıyor. Çünkü ODTÜ’deki bilim insanları Gökçek’in Ankaralılara içirmeye çalıştığı suda normalin iki katı arsenik tespit...

http://old.mo.org.tr/

DEVLET POLİTİKALARI - YAPI DENETİMİ

DİYARBAKIR'DA BİRÇOK BİNANIN ÇÖKME TEHLİKESİ VAR

‘90’lı yıllarda yoğun göç alan Diyarbakır kaçak yapılarla apartmankondu semtlere dönüştü. Bu da yapıları yıkılma tehlikesiyle yüz yüze bırakıyor. AKP Hükümeti ve Diyarbakır valisi “Diyarbakır’a binlerce yeni toplu konut yapacağız” diyerek övünürken, kentte birçok kaçak yapı çökme tehlikesiyle karşı karşıya. Son olarak 12 Temmuz’da Bağlar Şeyh Şamil Mahallesi Cengizler Caddesi üzerinde bulunan Özsu Apartmanı’nın bir kolonu patladı. Binada acilen güvenlik önlemleri alan Büyükşehir ve Bağlar belediyeleri, kolonu patlayan bina ile yanındaki üç binayı tahliye etti...

http://old.mo.org.tr/

DAVALAR - MAHKEME KARARLARI
TARİHİ ULUS KENT MERKEZİ PROJESİ

DAVA AÇILABİLİR

TMMOB Şehir Plancıları Odası Ankara Şube Başkanı Erdal Kurttaş da Anakent Belediyesinin, yurttaşların Danıştayda açılan davaların sonuçlanmasını beklemeden Hacıbayram Camisi ve civarında yıkımlara başladıklarını belirterek, yıkımlar nedeniyle hak kayıplarının yaşandığını kaydetti. Kurttaş, yıkımlardan doğan bu hak kayıplarının, yurttaşların yeniden açacağı davalarla kazanılabileceğini söyledi. Anakent Belediyesinin, kararla birlikte şimdiye dek yaptığı yıkımları ileriye götürmemesi gerektiğini dile getiren Kurttaş, belediyenin davaların...

http://old.mo.org.tr/

MİMARLIK - EĞİTİM

GELECEĞİN MİMARLARI TARİHLE BULUŞUYOR

Erciyes Üniversitesi tarafından bu yıl 3.’sü düzenlenen Öğrenci Yaz Stajları başladı. Staj çerçevesinde mimarlık öğrencileri kent merkezi ve çevresindeki tarihi yapıları inceleme fırsatı buldu. Amaç kentin yerel mimari envanterini çıkarmak.Kayseri Erciyes Üniversitesi mimarlık bölümü öğrencileri, “Öğrenci Yaz Stajları” kapsamında İncesu ilçesinde geleneksel kent dokusu içinde sivil mimarlık örnekleri inceleyerek rölöve çalışması gerçekleştiriyor...

http://old.mo.org.tr/

KENTSEL GELİŞİM

EN HIZLI BÜYÜYEN ŞEHİR BURSA

İngiltere merkezli bağımsız bir kuruluş tarafından dünya şehirleri üzerinde yapılan bir araştırmada, en hızlı gelişme gösterecek 100 şehir arasına Türkiye’den sadece Bursa girdi. Yeni yatırımlar, kentsel dönüşüm ve projelerle vizyonunu yenileyen, marka kent çalışmalarına ağırlık veren Bursa’nın 2020′ye kadar yıllık yüzde 2,87 büyümesi bekleniyor. 2006 ve 2020 yılları arasında en hızlı gelişmeyi Çin’in Beihai adlı şehri yüzde 10,8′lik bir oranla gösterecek. Aynı dönemde Hindistan’ın Gaziabad şehri yüzde 5,20 büyümeyle ikinci sırada yer alıyor...

http://old.mo.org.tr/

ARAZİ İHALELERİ

ŞİRKETLER DE ARAZİLERİNİ İHALEYE ÇIKARDI

Toplu Konut İdaresi (TOKİ) ve TOKİ iştiraki şirketlerin ellerindeki arazileri açık artırma, hasılat paylaşımı modeli gibi yöntemlerle ihale ederek rekor fiyatlarla satması, şirketlere de örnek oldu. Şahıs ya da şirketler gazetelere verdikleri ilanlarla ya mevcut arazileri üzerinde proje geliştirecek bir ortak arıyor, ya da arazilerini kapalı zarf, açık artırma usulü ihale yöntemiyle satışa çıkarttıklarını duyuruyor. Turyap Yönetim Kurulu Üyesi Başak Soner, yöntem olarak gayrimenkul satışları için açık artırma ile satışın ideal bir yöntem olduğunu, satışa konu olan...

http://old.mo.org.tr/