-E-Bülten düzgün görüntülenemiyorsa buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz

TMMOB 40.OLAĞAN GENEL KURULU TAMAMLANDI

29–30-31 Mayıs ve 1 Haziran 2008 tarihinde yapılan TMMOB 40.Olağan Genel Kurulu ve seçimleri  tamamlandı. 22 Yönetim Kurulu üyeliğinin seçileceği seçimlere üç liste halinde katılınmıştır. TMMOB 40.Olağan Seçimlerinde    Devrimci, Demokrat Çağdaş Liste önerdiği 15 yönetim kurulu üyesinden 13’ünü , Çağdaş Mühendisler Mimarlar  önerdiği 11 Yönetim kurulu üyesinden 9'unu Demokrasi Barış Eşitlik ve Özgürlük Mücadelesinde Katılımcı ve Üretken TMMOB listesi önerdiği 10 yönetim kurulu üyesinden 7’si seçildiler.  Her üç listede de ortak isimler bulunması nedeni ile seçime giren üç listede Yürütme kurulunu belirleyecek çoğunluğu sağlayamadı. TMMOB nin 2008-2010 yılı kapsayacak çalışma döneminde  nasıl bir yürütme oluşacağı önümüzdeki günlerde belli olacak.

TMMOB 40. DÖNEM YÖNETİM KURULU

Ethem Torunoğlu - Çevre Mühendisleri Odası
Emir Birgün - Elektrik Mühendisleri Odası
Ekrem Poyraz - Fizik Mühendisleri Odası
Tuncay Şenyurt - Gemi Mühendisleri Odası
Muammer Yağız - Gemi Makina İşletme Mühendisleri Odası
Kadir Dağhan - Gıda Mühendisleri Odası
Nail Güler - Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası
Feyyaz Ataç - İç Mimarlar Odası
Selçuk Uluata - İnşaat Mühendisleri Odası
Oğuz Gündoğdu - Jeofizik Mühendisleri Odası
Ö. Ersin Gırbalar - Jeoloji Mühendisleri Odası
Alaeddin Aras - Kimya Mühendisleri Odası
İlker Ertem - Maden Mühendisleri Odası
Mehmet Soğancı - Makina Mühendisleri Odası
Cemalettin Küçük - Metalurji Mühendisleri Odası
A. Deniz Özdemir - Meteoroloji Mühendisleri Odası
M. Sabri Orcan - Mimarlar Odası
Mehmet Çelik - Petrol Mühendisleri Odası
Gülay Odabaş - Peyzaj Mimarları Odası
Yaser Gündüz - Şehir Plancıları Odası
Güngör Durur - Tekstil Mühendisleri Odası
Ergin Özügür - Ziraat Mühendisleri Odası

TMMOB YÜKSEK ONUR KURULU
Sırdaş Karaboğa - Elektrik Mühendisleri Odası
Taner Yüzgeç - İnşaat Mühendisleri Odası
Ertuğrul Işık - Maden Mühendisleri Odası
Tevfik Peker - Makina Mühendisleri Odası
Aytimur Güpgüpoğlu - Mimarlar Odası

TMMOB DENETLEME KURULU
M. Macit Mutaf - Elektrik Mühendisleri Odası
Yusuf Ziya Demir - Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası
Köksal Şahin - İnşaat Mühendisleri Odası
Nadir Avşaroğlu - Maden Mühendisleri Odası
A. Kirami Kılınç - Makina Mühendisleri Odası


ZONGULDAK TEKNİK GEZİSİ ZONGULDAK MERKEZ LAVUAR ALANI DEĞERLENDİRME PROJESİ YER GÖRME GEZİSİ 1 Haziran 2008

TMMOB MİMARLAR ODASI ÖĞRENCİ KOMİSYONU
Mimarlık ortamında yaşanmakta olan belirsiz süreç yapılan projeleri ve Mimarları doğrudan etkilerken, olanlar için öğrencilerin tasarlanan yaşama söyleyecek sözlerinin ne olduğunu soruyoruz.

TMMOB Mimarlar Odası Ankara Şubesi Öğrenci Komisyonu Zonguldak’a teknik gezi düzenlenmiştir. Kentlerimize yapılan müdahaleler ile şekillendirilmeye çalışılan alanlara çözüm üretebilmek için yapılan Kent Düşleri Fikir Yarışmaları ile gündeme gelen Zonguldak Lavuar alanı gezilmiş, dokusu algılanması için farklı alanlarda kent incelenmiştir.

Zonguldak’ı gezdik,
gezerken kentin gelişimi ve onun temelinde yatan üretimin
kentin her noktasına nasıl işlendiğini gördük.
 Belki tarih olmuştu belki hala işlemekteydi ama dokunulan her noktasında üretimin parçaları, kentin üstünü örten kara elması zamana inat kendini hissettiriyordu.
 Bazen üstünden geçtik, bazen sadece gördük, bazen yıkıntının arasında kaldık, bazen karanlığa inat indik inebildiğimiz yerine, tırmandık en dik yamaçlarını..


KENT DÜŞLERİ 3 PROJEFİKİR YARIŞMASI Zonguldak Merkez Lavuar Alanı Değerlendirme Projesi

Kentlerimizin ortak belleklerinin hızla silinmekte olduğu ve kimliksiz kentlere doğru emin adımlarla ilerlenen şu günlerde, TMMOB Mimarlar Odası Ankara Şubesi, yaşanmakta olan bu sorunlara karşı farklı seçenekler üreterek kentlerimizin sağlıklı gelişmesi için tüm ilgi gruplarının da çözüme ortak oldukları katılımcı süreçler oluşturmaya ve desteklemeye devam etmektedir. Bu hedefle, kentlilerin kendi kültür miraslarına ve kent belleğine duyarlılıklarının pekiştirilmesi ve kentte kullanılmayan boş alanların kente kazandırılması için Kent Düşleri Ulusal Fikir Yarışması başlatılmış ve Ulucanlar Merkez Kapalı Cezaevi ile Hasanoğlan Yüksek Köy Enstitüsü Yerleşkesi’ne yönelik fikir yarışmaları ile başarılı sonuçlar elde edilmiştir. Kent Düşleri Ulusal Fikir Yarışması üçüncü olarak Zonguldak’ta bulunan Lavuar (Yıkama) Tesisleri’nin değerlendirilmesi için açılmaktadır.

Zonguldak Lavuar (Yıkama) Tesisleri, Karabük Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu tarafından tescillenmiş bir endüstri mirasımızdır. Kömürle doğan ve kömürle kent kimliğini oluşturan Zonguldak’taki bu tesislerin kent yaşamının bir parçası haline getirilmesi hem Zonguldaklılar hem de tüm Türkiye için ülkemizin endüstrileşme tarihinin kayda değer yapıtlarından birinin korunması ve gelecek nesillere aktarılması bakımından oldukça önemlidir.

Projefikir Yarışması kapsamında 3-4 Mayıs 2008 tarihlerinde Zonguldak gezisi  TMMOB Mimarlar Odası Ankara Şubesi ve Zonguldak Temsilciliğimizin katkılarıyla  gerçekleştirilmiştir. Geziye Ankara, İstanbul, Bursa, Eskişehir ve Zonguldak’tan yaklaşık 80 öğrenci katılmış,, gezi çerçevesinde Kilimli Tesisleri, yıkılan merkez lavuar alanı, Kozlu Tesisleri, Fener Mahallesi, Baştarla Eğitim Ocağı görülmüştür.

Projefikir Kent Kent Düşleri Ulusal Fikir Yarışması başvuruları 20 Mayıs’a kadar TMMOB Mimarlar Odası Ankara Şubesi internet sitesinin http://lavuar.mimarlarodasiankara.org/  adresinden yapılabilir.ÜYE DANIŞMA KURULU TOPLANTISI

TMMOB Mimarlar Odası Ankara Şubesi 23-24 Şubat 2008 tarihlerinde yapılan Genel Kurul sonrasında 40. Dönem çalışmaları başlamıştır. 40. Dönem çalışma programı ve eylem programının sunulduğu ve üzerinden tartışmaların yapıldığı Üye Danışma Kurulu 24 Mayıs 2008 tarihinde Milli Kütüphane Toplantı Salonunda  gerçekleştirilmiştir. Katkı koyan üyelerimize teşekkür ederiz. TMMOB Mimarlar Odası Ankara Şubesi 40. Dönem Çalışma Programı ve Eylem Programına buradan ulaşabilirsiniz.

KÜLTÜR MBÇK SERGİ LEMAN ARDOĞAN – MEHMET SAYIM KARAYEĞEN

TMMOB Mimarlar Odası Ankara Şubesi 40. Dönem çalışmalarına ve etkinliklerine devam etmektedir. Kültür MBÇK kapsamında planlanan sanatçı mimarlar ile yapılacak sergilerin üçüncüsü LEMAN ARDOĞAN ve MEHMET SAYIM KARAYEĞEN’in çalışmalarıyla 2-9 Haziran 2008 tarihleri arasında Mimarlar Odası Toplantı Salonunda gerçekleştirilecektir. Tüm üyelerimiz 2 Haziran 2008 saat 18.30 da yapılacak sergi açılışına davetlidir.

Daha önce Sezer Yıldır Sipahioğlu, Filiz Onat, Fatma Tuna Gürlek, Semra Sanıtürk’ün çalışmaları ile gerçekleştirilen sergilerin yenilerini sanatçı mimarlarımızın katkıları ile yapılması planlanmıştır. Bu anlamda katkı koymak isteyen üyelerimizin şube ile iletişime geçerek Kültür MBÇK toplantılarına katılmalarını rica ederiz.

2. ANKARA KALE FESTİVALİ 5-8 HAZİRAN 2008

Dik ve dar sokakları, o sokakta oynayan çocukları ile tarihin derin izlerinin yaşatılmaya çalışıldığı Ankara Kalesi ve Ulus Tarihi Kent Merkezi, orayı yaşayan herkes için başka duyguları işliyor. Bölgenin tarihi ve zamanın izleriyle dolu dokusu kent ve gelişimi için önemli bulunmaktadır. Bu anlamda yapılacak ve kamuoyu oluşturulacak çalışmalar ve etkinlikler Ulus Tarihi Kent Merkezi gelişimine ve uygulamalarına yön verebilecektir. Kale derneğinin bu yıl ikincisini düzenlediği festival bu oluşum için çalışmalara olanak sağlayacaktır.

TMMOB Mimarlar Odası Ankara Şubesi bu etkinlikler kapsamında festival destekçisi olmuş ve festival boyunca açık kalacak BİNA KİMLİKLERİ SERGİSİ, kale ve çevresinde Emre Madran rehberliğinde GEZİ, Altındağ ve kentsel dönüşümü konu alan, yönetmenliğini Özgür E. Arık’ın yaptığı X FİLMİ ve yönetmeniyle söyleşi ve kent, mimarlık ve tarih üzerine gerçekleştirilecek FORUM yapılmasını planlamıştır.

HAZİRAN 2008 SMG EĞİTİM PROGRAMI

Haziran ayı itibariyle Şubemizde gerçekleşecek olan SMG programları ve tarihleri bilginize sunulmuştur. Söz konusu programlara katılacak kişi sayısı sınırlı olduğundan, bu programlara katılmak isteyen üyelerimizin Şubemizle irtibata geçerek önceden kayıt yaptırmaları rica olunur.

TMMOB MİMARLAR ODASI ANKARA ŞUBESİ
HAZİRAN 2008 SMG PROGRAMI

14 Haziran                    : Isı Yalıtımı
15 Haziran                    : Su Yalıtımı
21 Haziran                    : Prefabrike Betonarme Yapım Sistemleri
22 Haziran                    : Mimarlık ve Cam Tasarım Bilgileri
28-29 Haziran               : Binalarda Yangın Güvenliği

İletişim : Özge Yurtsevenler
TMMOB Mimarlar Odası Ankara Şubesi
Adres : Konur Sk. 4/3  06650 Kızılay - ANKARA
Tel. (312) 417 86 65 - 115
Faks (312) 417 18 04
info@mimarlarodasiankara.org

Not                   : Yeterli talep olmaması halinde, söz konusu eğitimler ertelenebilecektir.

 

MESLEKİ DENETİM

Mimarlık ve Mühendislik Hizmet Bedellerinin hesabında kullanılacak
2008 yılı Yapı Yaklaşık Birim Maliyetleri açıklanmıştır. 1 Mayıs 2008 tarihinde uygulanmaya başlanan 2008 yılı Birim Maliyetlerine buradan ulaşabilirsiniz.

 

ŞANTİYE ŞEFLİĞİ SİCİL DURUM BELGESİ DÜZENLEMESİ

Bayındırlık ve İskan Bakanlığının 5 Şubat 2008 tarihinde 26778 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliği uygulamaları ile Şantiye Şefliği belgesinin Meslek Odaları tarafından düzenlenmesi zorunlu hale gelmiştir. Bu kapsamda;

  • Şantiye Şefliği belgesinin düzenlenmesi istenen projenin mesleki denetimden geçmiş olması,
  • Aynı proje için Teknik Uygulama Sorumlusu olan Mimara Şantiye Şefliği belgesi düzenlenmemesi,
  • Proje müellifine Şantiye Şefliği belgesi düzenlenebileceği,
  • Belge düzenlenmesi sırasında Büro Tescil Belgesi zorunluluğunun aranmaması

dikkate alınacaktır. Belgenin düzenlenmesi sırasında üyelerimizden Ek12, Form10 olarak belirtilen,  taraflar arasında yapılacak sözleşme istenecektir.

 

ÜYELERIMİZE MAİL ADRESİ

Mimarlar Odası Ankara Şubesi üyelerine kullanıcıadı@mo.org.tr uzantılı mail adresi oluşturabilecektir. Konu ile ilgili bilgi almak isteyen üyelerimizin şubemiz ile iletişime geçmesini rica ederiz.

 

BU HAFTA GERÇEKLEŞTİRİLECEK TOPLANTILAR

Yönetim Kurulu
40. Dönem Yönetim Kurulu Toplantısı her Salı 18.30 ‘da tüm üyelerimizin katılımına açık olarak gerçekleşmektedir.

Çocuk ve Mimarlık Merkezi Çalışmaları Toplantısı
2 Haziran 2008 15:30

Öğrenci Komisyonu Toplatısı
4 Haziran 2008 18.30

CUMHURBAŞKANLIĞIYLA AKM ALANINA İLİŞKİN GÖRÜŞME YAPILDI

TMMOB Çevre Mühendisleri Odası Ankara Şubesi, TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası Ankara Şubesi, TMMOB Mimarlar Odası Ankara Şubesi, TMMOB Peyzaj Mimarları Odası, TMMOB Şehir Plancıları Odası Ankara Şubesi’nin yürütücülüğünde Ankara’nın en önemli tarih ve kültür mirası olan Atatürk Kültür Merkezi Alanı’na özel yasal statüsünde korunması çalışmaları devam ediyor.

Ankara’nın tarih ve kültür odağı olan, Anayasa niteliğindeki Nazım İmar Planı ile tanımlanmış AKM Alanı üzerindeki her tür tasarruf 2302 sayılı yasa uyarınca başkanlığını Cumhurbaşkanı’nın yaptığı Milli Komite’ye verilmiştir. AKM Alanı ile ilgili, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Ankara Büyükşehir Belediyesi, Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü ile Türkiye Basketbol Federasyonu ve Türkiye Voleybol Federasyonu aracılığıyla Milli Komite’ye sunulacak olan AKM Alanı’nın 5. Bölgesi (Eski Hipodrom Alanı, 19 Mayıs Stadyumu, Atatürk Kapalı Spor Salonu, Gençlik Parkı, Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası Binası – Adliye yanı, Ulus Meydanı ve Gar arasındaki alan) için hazırlanan projelerle ilgili olarak Cumhurbaşkanı ile 22 Mayıs 2008 tarihli görüşme talebimiz sonucunda 23 Mayıs 2008 tarihinde Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri Prof. Dr. Mustafa İsen ile bir görüşme yapılmıştır. Meslek odalarının AKM Alanları ile ilgili hazırlamış oldukları dosya, oda temsilcileri tarafından Milli Komite’ye iletilmek üzere Cumhurbaşkanlığı Makamına sunulmuştur.

Meslek odalarının mesleki deneyim ve birikimlerine dayanarak görüş ve önerilerini aktardığı görüşmede, Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri Prof. Dr. Mustafa İsen, AKM Alanı’nın parçacı ve tekil projelerle değerlendirilmesinin doğru olmadığını ve meslek odalarının bu konudaki kaygılarının dikkate alınması gerektiğini vurgulamış, ayrıca Ankara’nın yıllardır ihtiyaç duyduğu kültür ve sanat merkezine kavuşması konusunda Cumhurbaşkanlığı Makamı’nın taşıdığı hassasiyeti belirtmiştir.

Meslek odaları, 23 Mayıs 2008 tarihinde gerçekleştirilen Milli Komite toplantısında alınacak kararlara göre, AKM Alanı 5. Bölge ve çevresi için oluşturduğu Eylem Planı’nı kamuoyuna açıklayacağını Cumhurbaşkanlığı Makamı’yla paylaşmıştır.

 

TCDD ANKARA GARI VE MEYDANINDA İNCELEME YAPILDI

TMMOB Mimarlar Odası Ankara Şubesi, İnşaat Mühendisleri Odası Ankara Şubesi, Çevre Mühendisleri Odası Anara Şubesi,  Peyzaj Mimarları Odası, Şehir Plancıları Odası Ankara Şubesi, Birleşik Taşımacılık Çalışanları Sendikası (BTS), Ankara Milletvekilleri Yılmaz Ateş, Tekin Bingöl, Zekeriya Akıncı ve Nesrin Baytok, katılımıyla, Ankara Garı önünde yapılacak köprülü kavşakla ilgili 16 Nisan 2008 Çarşamba günü Gar önünde bir açıklama yapıldı ve inşaat alanı gezildi. Köprülü Kavşak projesinin incelenmesinin ardından Platform adına konuşan BTS Genel Başkanı Yunus Akıl, Ankara Garı'nın, Cumhuriyet'in kuruluşuna tanıklık ettiğini ve yapılacak projenin Ankara'nın tarihi kimliğine zarar vereceğine dikkati çekmiştir.

ANKARA OTELİ BASIN AÇIKLAMASI

TMMOB Mimarlar Odası Ankara Şubesi, 09.05.08 tarihinde, Ankara Oteli’nin tescil edilmesi istemini reddeden Kültür Bakanlığı kararını iptal eden Ankara 13. İdare Mahkemesi’nin, 2008\584 sayılı kararını duyurmak için Otel binası önünde bir basın açıklaması düzenledi.

Şube, 31.08.2006 tarihinde, İsviçreli Mimar Marc Saugey ile Y. Mimar Yüksel Okan’ın 1966’da tasarladığı Ankara Oteli’nin tescil edilmesi talebiyle Ankara Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’na başvurmuş ancak Kurul 20.10.2006 tarih ve 1877 sayılı kararı ile bu talebi reddetmişti.

Mimarlar Odası Ankara Şube’si, bu işlemin iptali ve yürütmesinin durdurulması istemi ile dava açtı. 13. İdare Mahkemesi, 2.11.2007 tarihli kararıyla önce yürütmenin durdurulması kararını verdi. 28.3.2008 tarihinde yapılan duruşmadan sonrada mahkeme, Ankara 13. İdare Mahkemesi, 2008\584 sayılı kararıyla Ankara Oteli’nin tescil edilmesi istemini reddeden Kültür Bakanlığı kararını iptal etti.

TMMOB Mimarlar Odası Ankara Şubesi adına basın açıklamasını yapan Yönetim Kurulu Başkanı Nimet ÖZGÖNÜL bu kararın belli bir dönemin toplumsal hafızasını, mekân algısını, sosyal ilişki düzeyini, insanların kentle ve mekânla ilişkilenme biçimini, mimari değerlerle toplumun yarattığı karşılıklı değerler kümesini göstermesi bakımından kamu adına önemli olduğunu vurguladı.
İZMİT’TE KÖYE DAİR: SARAYLI VE ÖRCÜN ATÖLYE ÇALIŞMASI 26 Haziran-6 Temmuz 2008

Ulusal çaptaki farklı üniversitelerin mimarlık ve sosyoloji bölümleri öğrencilerini, İzmit’te Gölcük’e bağlı Saraylı ile Değirmendere’ye bağlı Örcün Köyleri’nde bir araya getirip fikir, bilgi ve birikim paylaşımı için ortam oluşturmak, tartışmalar yapmak ve bu paylaşımların ürününü köy halkına, muhtarlarına ve yerel yönetime sunmak amacı ile gerçekleştirilecek atölye çalışması Kocaeli Mimarlık ve Tasarım Fakültesi tarafından düzenlenmektedir.

Detaylı bilgi için;
kouatolye@gmail.com
05336421668 / 05399446762

ANMA SEDAD HAKKI ELDEM; YÜZÜNCÜ DOĞUM YILI ANMA ETKİNLİKLER

1 25 yıllık bir geçmişe sahip olan kurumumuzun tarihinde önemli bir iz bırakan Sedad Hakkı Eldem, 100’üncü doğum yılında Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi tarafından düzenlenecek olan çeşitli etkinlikler ile anılacaktır. “Sedad Hakkı Eldem” temalı bu etkinlikler kapsamında, bir Panel, üniversite öğrencilerine açık bir Fotoğraf Yarışması ve Sergisi, bir Sempozyum ve bir Sergi düzenlenecektir.

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi
A: Meclis-i Mebusan Cad., No:24, Fındıklı, 34427, İstanbul
T: 212-2521600 / 240
F: 212-2517567
E: sheldem-etkinlik@msgsu.edu.tr

XXIII. UIA MİMARLIK KONGRESİ, TORINO 29 Haziran – 3 Temmuz 2008

www.uia2008torino.org

 

BETONART MİMARLIK YAZ OKULU 9-18 Temmuz 2008

Çevre duyarlılığını ve fiziksel çevre kalitesini arttırmak amacıyla mimarlık bölümü öğrencileri için düzenlenen 2008 BETONART Mimarlık Yaz Okulu, 9-18 Temmuz 2008 tarihleri arasında Kocaeli’nde gerçekleştirlecektir.

YOZGAT BELEDİYE BAŞKANLIĞI TİCARET, KÜLTÜR VE SANAT MERKEZİ ULUSAL MİMARİ PROJE YARIŞMASI

Son Teslim Tarihi 3 Haziran 2008

 

DANIŞTAY BAŞKANLIĞI HİZMET BİNASI MİMARİ PROJE YARIŞMASI

Son Teslim Tarihi 17 Haziran 2008

 

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ŞEHİR TİYATROLARI BEYOĞLU SAHNESİ MİMARİ PROJE YARIŞMASI

Son Teslim Tarihi 7 Temmuz 2008

 

KEMERALTI ÇARŞISI ÜST ÖRTÜ VE KENT MOBİLYALARI ULUSAL FİKİR YARIŞMASI

Son Teslim Tarihi 23 Temmuz 2008

FOTOĞRAF YARIŞMASI “Kent ve Çocuk”

Son Teslim Tarihi 13 Ağustos 2008

DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI KONGRE MERKEZİ BİNASI MİMARİ PROJE YARIŞMASI

Son Teslim Tarihi 1 Ağustos 2008

ARCHIPRIX- Türkiye 2008

Son Teslim Tarihi 11 Ağustos 2008

YTONG II. ULUSAL FOTOĞRAF YARIŞMASI “Küresel Isınmayı Objektifinize Hapsedin!”

Son Teslim Tarihi 7 Ekim 2008

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) 40. Olağan Genel Kurulu’nda söz alan delegeler, AKP’nin rantsal dönüşümlerine, kentleri, kültürel kaynakları, yeraltı zenginliklerini yağmalamasına karşı TMMOB’nun daha etkin olmasını istediler. Konuşmalarda “daha çok birlikte olma” çağrıları yapıldı.
TMMOB’un 40. Olağan Genel Kurulu’nun ilk günü öğleden sonra ve ikinci gün söz alan delegeler çalışma raporunu ve TMMOB’un faaliyetlerini değerlendirdiler. Konuşmalarda, TMMOB yönetimine sert eleştirilerin yanı sıra teşekkürler de geldi. Kürt sorununun demokratik, barışçıl temelde çözümü ile AKP Hükümeti’nin GAP eylem planı da en çok gündeme gelen konular arasında yer aldı.
Diyarbakır delegesi Hakan Subaşı TMMOB’un 12 yıl önce yaptığı demokrasi kurultayında yapılan vurgulara atıfta bulunarak, aradan geçen zamanda değişme olmadığına...

ESKİ TEKEL ARAZİSİ YİNE SATILAMADI

 

GAP'A EVET, HASANKEYF'İN BOĞULMASINA HAYIR! Şahin Alpay

 

BU KARAR BODRUM'U KURTARABİLİR Behzat Miser

 

İSTANBUL 2010 : HEDEFE DOĞRU İLERLİYORUZ... Nuri M. Çolakoğlu

 

TRUMP : TÜRKİYE'DEKİ YATIRIMIMIZDA KENDİMİZİ GÜVENDE HİSSEDİYORUZ

 

ŞEHİR PLANCILARINDAN BÜFE VE DURAK İSYANI Ferdi Türkten

 

YENİMAHALLE ŞANTİYE GİBİ

 

KYOTO İÇİN İLK ADIM Serhat Oğuz

 

DELİLLER UYDUDAN

 

EMAAR, LİBADİYE İÇİN 5 MİMARDAN TEKLİF ALDI

 

LİKÖR ARAZİSİ TEKRAR SATIŞTA KİLER HOLDİNG REKABET İSTEDİ

 

YEŞİLKÖY'DE 3 YENİ REZİDANS'A İZİN ÇIKTI

 

İÇ MİMARLARIN BULUŞMASI

 

ZEYTİNLİKLERE KONUT KONDU

 

TMMOB - Arif Nacaroğlu

 

TARLABAŞI YENİLEME PROJESİ'NE DAİR CEVAPSIZ KALAN SORULAR...

 

BELEDİYE, TABİAT KURULU'NA İMAR PLANINI CD'DE SUNDU

 

MİMARLAR İNVESTATE FUARI'NDA BULUŞTU

 

İNŞAAT MALZEMELERİ AB'YE UYUMLU HALE GETİRİLECEK

 

ZORLU TEBLİGATI ALDI, KARAYOLLARI ARAZİSİNDE ÇALIŞMALARI DURDURDU

 

ÜÇÜNCÜ KÖPRÜDEN HEM TREN HEM OTOMOBİL GEÇECEK

 

FRANSA'DA EYFEL'E RAKİP GELİYOR

 

İSLAM FOBİSİNE KARŞI ŞEFFAF CAMİ

 

GEBZE KENT MEYDANI ÇALIŞMALARI BAŞLADI

 

PAMUCAK'TA GOLF SAHASINDA KEŞİF

 

DOLGULARDAKİ BİNALAR DEHŞET VERİYOR

 

İNŞAAT SEKTÖRÜ BÜYÜK SIKINTIDA

 

312 EV KORUMA ALTINDA - Gila Benmayor

 

TOPBAŞ: İPTAL KARARI İÇİN B PLANIMIZ VAR

 

İSTANBUL ÇEVRE PLANI İPTAL EDİLDİ

 

ANTİK KENT İNCELEMEYE ALINDI

 

TMMOB'DA GENEL KURUL ZAMANI... - Necati Uyar

 

TOKİ 5 YILDA 65 MİLYON 808 METREKARELİK ALANI MÜLKİYETİNE GEÇİRDİ