-E-Bülten düzgün görüntülenemiyorsa buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz

ZONGULDAK TEKNİK GEZİSİ ZONGULDAK MERKEZ LAVUAR ALANI DEĞERLENDİRME PROJESİ YER GÖRME GEZİSİ 1 Haziran 2008

TMMOB MİMARLAR ODASI ÖĞRENCİ KOMİSYONU
Mimarlık ortamında yaşanmakta olan belirsiz süreç yapılan projeleri ve Mimarları doğrudan etkilerken, olanlar için öğrencilerin tasarlanan yaşama söyleyecek sözlerinin ne olduğunu soruyoruz.

TMMOB Mimarlar Odası Ankara Şubesi Öğrenci Komisyonu Zonguldak’a teknik gezi düzenlemektedir. Kentlerimize yapılan müdahaleler ile şekillendirilmeye çalışılan alanlara çözüm üretebilmek için yapılan Kent Düşleri Fikir Yarışmaları ile gündeme gelen Zonguldak Lavuar alanı gezilecektir. Öğrenci komisyonunun gelecek dönem çalışmalarının aktarılacağı gezi aynı zamanda yarışmaya katılacak üyelerimiz için yer görme gezisi olarak değerlendirilecektir. Geziye katılacak öğrenci üyelerimizin 29 Mayıs 2008 Perşembe günü saat 17.00’a kadar Şube ile iletişime geçmelerini rica ederiz.

Not: Yer görme belgesi yarışmaya katılım için zorunludur.

İletişim: Bilge Binbir 0312 4178665 / 118

KENT DÜŞLERİ 3 PROJEFİKİR YARIŞMASI Zonguldak Merkez Lavuar Alanı Değerlendirme Projesi

Kentlerimizin ortak belleklerinin hızla silinmekte olduğu ve kimliksiz kentlere doğru emin adımlarla ilerlenen şu günlerde, TMMOB Mimarlar Odası Ankara Şubesi, yaşanmakta olan bu sorunlara karşı farklı seçenekler üreterek kentlerimizin sağlıklı gelişmesi için tüm ilgi gruplarının da çözüme ortak oldukları katılımcı süreçler oluşturmaya ve desteklemeye devam etmektedir. Bu hedefle, kentlilerin kendi kültür miraslarına ve kent belleğine duyarlılıklarının pekiştirilmesi ve kentte kullanılmayan boş alanların kente kazandırılması için Kent Düşleri Ulusal Fikir Yarışması başlatılmış ve Ulucanlar Merkez Kapalı Cezaevi ile Hasanoğlan Yüksek Köy Enstitüsü Yerleşkesi’ne yönelik fikir yarışmaları ile başarılı sonuçlar elde edilmiştir. Kent Düşleri Ulusal Fikir Yarışması üçüncü olarak Zonguldak’ta bulunan Lavuar (Yıkama) Tesisleri’nin değerlendirilmesi için açılmaktadır.

Zonguldak Lavuar (Yıkama) Tesisleri, Karabük Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu tarafından tescillenmiş bir endüstri mirasımızdır. Kömürle doğan ve kömürle kent kimliğini oluşturan Zonguldak’taki bu tesislerin kent yaşamının bir parçası haline getirilmesi hem Zonguldaklılar hem de tüm Türkiye için ülkemizin endüstrileşme tarihinin kayda değer yapıtlarından birinin korunması ve gelecek nesillere aktarılması bakımından oldukça önemlidir.

Projefikir Yarışması kapsamında 3-4 Mayıs 2008 tarihlerinde Zonguldak gezisi  TMMOB Mimarlar Odası Ankara Şubesi ve Zonguldak Temsilciliğimizin katkılarıyla  gerçekleştirilmiştir. Geziye Ankara, İstanbul, Bursa, Eskişehir ve Zonguldak’tan yaklaşık 80 öğrenci katılmış,, gezi çerçevesinde Kilimli Tesisleri, yıkılan merkez lavuar alanı, Kozlu Tesisleri, Fener Mahallesi, Baştarla Eğitim Ocağı görülmüştür.

Projefikir Kent Kent Düşleri Ulusal Fikir Yarışması başvuruları 20 Mayıs’a kadar TMMOB Mimarlar Odası Ankara Şubesi internet sitesinin http://lavuar.mimarlarodasiankara.org/  adresinden yapılabilir.TMMOB 40. OLAĞAN GENEL KURULU

TMMOB 40. Olağan Genel Kurulu çoğunluksuz olarak 29-30-31 Mayıs 2008 Perşembe, Cuma, Cumartesi günleri Karayolları Genel Müdürlüğü Toplantı Salonu'nda (Yücetepe-Ankara) toplanacaktır. Seçimler ise 01 Haziran 2008 Pazar günü Mimar Kemal İlköğretim Okulu Spor Salonu'nda (Yüksel Caddesi Kızılay/Ankara) 09:00-17:00 saatleri arasında yapılacaktır.

TMMOB Mimarlar Odası Ankara Şubesine kayıtlı 18 TMMOB Delegesi bulunmaktadır. Söz konusu Genel Kurula yönelik Delegelerimizle TMMOB Mimarlar Odası Ankara Şubesinde 26 Mayıs 2008 tarihinde saat: 16.00’da toplantı yapılacaktır.
 

ÜYE DANIŞMA KURULU TOPLANTISI

TMMOB Mimarlar Odası Ankara Şubesi 23-24 Şubat 2008 tarihlerinde yapılan Genel Kurul sonrasında 40. Dönem çalışmaları başlamıştır. 40. Dönem çalışma programı ve eylem programının sunulduğu ve üzerinden tartışmaların yapıldığı Üye Danışma Kurulu 24 Mayıs 2008 tarihinde Milli Kütüphane Toplantı Salonunda  gerçekleştirilmiştir. Katkı koyan üyelerimize teşekkür ederiz. TMMOB Mimarlar Odası Ankara Şubesi 40. Dönem Çalışma Programı ve Eylem Programına buradan ulaşabilirsiniz.

JAPONYA BÜYÜKELÇİLİĞİ İLE GÖRÜŞÜLDÜ

Mimarlar Odası Ankara Şubesi Yönetim Kurulu üyeleri Japonya Büyükelçiliği’nden Yoshifumi SASATANI ile 13.05.2008 tarihinde görüşme yapmıştır. Bu toplantıda, Japon Mimarlığı ve Kültürü üzerine çalışmalar yapılması ve Türk Japon Vakfı, Japonya Büyükelçiliği ve Mimarlar Odası Ankara Şubesi’nin ortaklığı ile etkinlikler planlanmasına prensipte karar verilmiştir. Bu etkinlikler kapsamında ilk olarak KUMAMOTO ARTPOLIS:İLETİŞİM YOLUYLA MİMARLIK başlığı altında bir fotoğraf sergisi yapılmaına karar verilmiştir. 19 yılda 70 projenin hayat bulduğu çalışmaların, 2008 yılı Ekim, Kasım, Aralık aylarında Ankara’nın farklı mekanlarında açılması planlanmıştır.

2. ANKARA KALE FESTİVALİ 5-8 HAZİRAN 2008

Dik ve dar sokakları, o sokakta oynayan çocukları ile tarihin derin izlerinin yaşatılmaya çalışıldığı Ankara Kalesi ve Ulus Tarihi Kent Merkezi, orayı yaşayan herkes için başka duyguları işliyor. Bölgenin tarihi ve zamanın izleriyle dolu dokusu kent ve gelişimi için önemli bulunmaktadır. Bu anlamda yapılacak ve kamuoyu oluşturulacak çalışmalar ve etkinlikler Ulus Tarihi Kent Merkezi gelişimine ve uygulamalarına yön verebilecektir. Kale derneğinin bu yıl ikincisini düzenlediği festival bu oluşum için çalışmalara olanak sağlayacaktır.

TMMOB Mimarlar Odası Ankara Şubesi bu etkinlikler kapsamında festival destekçisi olmuş ve festival boyunca açık kalacak BİNA KİMLİKLERİ SERGİSİ, kale ve çevresinde Emre Madran rehberliğinde GEZİ, Altındağ ve kentsel dönüşümü konu alan, yönetmenliğini Özgür E. Arık’ın yaptığı X FİLMİ ve yönetmeniyle söyleşi ve kent, mimarlık ve tarih üzerine gerçekleştirilecek FORUM yapılmasını planlamıştır.

MESLEKİ DENETİM

Mimarlık ve Mühendislik Hizmet Bedellerinin hesabında kullanılacak
2008 yılı Yapı Yaklaşık Birim Maliyetleri açıklanmıştır. 1 Mayıs 2008 tarihinde uygulanmaya başlanan 2008 yılı Birim Maliyetlerine buradan ulaşabilirsiniz.

 

ŞANTİYE ŞEFLİĞİ SİCİL DURUM BELGESİ DÜZENLEMESİ

Bayındırlık ve İskan Bakanlığının 5 Şubat 2008 tarihinde 26778 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliği uygulamaları ile Şantiye Şefliği belgesinin Meslek Odaları tarafından düzenlenmesi zorunlu hale gelmiştir. Bu kapsamda;

  • Şantiye Şefliği belgesinin düzenlenmesi istenen projenin mesleki denetimden geçmiş olması,
  • Aynı proje için Teknik Uygulama Sorumlusu olan Mimara Şantiye Şefliği belgesi düzenlenmemesi,
  • Proje müellifine Şantiye Şefliği belgesi düzenlenebileceği,
  • Belge düzenlenmesi sırasında Büro Tescil Belgesi zorunluluğunun aranmaması

dikkate alınacaktır. Belgenin düzenlenmesi sırasında üyelerimizden Ek12, Form10 olarak belirtilen,  taraflar arasında yapılacak sözleşme istenecektir.

 

ÜYELERIMİZE MAİL ADRESİ

Mimarlar Odası Ankara Şubesi üyelerine kullanıcıadı@mo.org.tr uzantılı mail adresi oluşturabilecektir. Konu ile ilgili bilgi almak isteyen üyelerimizin şubemiz ile iletişime geçmesini rica ederiz.

 

BU HAFTA GERÇEKLEŞTİRİLECEK TOPLANTILAR

Yönetim Kurulu
40. Dönem Yönetim Kurulu Toplantısı her salı saat 18.30 ‘da tüm üyelerimizin katılımına açık olarak gerçekleştirilecektir.

CUMHURBAŞKANLIĞIYLA AKM ALANINA İLİŞKİN GÖRÜŞME YAPILDI

TMMOB Çevre Mühendisleri Odası Ankara Şubesi, TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası Ankara Şubesi, TMMOB Mimarlar Odası Ankara Şubesi, TMMOB Peyzaj Mimarları Odası, TMMOB Şehir Plancıları Odası Ankara Şubesi’nin yürütücülüğünde Ankara’nın en önemli tarih ve kültür mirası olan Atatürk Kültür Merkezi Alanı’na özel yasal statüsünde korunması çalışmaları devam ediyor.

Ankara’nın tarih ve kültür odağı olan, Anayasa niteliğindeki Nazım İmar Planı ile tanımlanmış AKM Alanı üzerindeki her tür tasarruf 2302 sayılı yasa uyarınca başkanlığını Cumhurbaşkanı’nın yaptığı Milli Komite’ye verilmiştir. AKM Alanı ile ilgili, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Ankara Büyükşehir Belediyesi, Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü ile Türkiye Basketbol Federasyonu ve Türkiye Voleybol Federasyonu aracılığıyla Milli Komite’ye sunulacak olan AKM Alanı’nın 5. Bölgesi (Eski Hipodrom Alanı, 19 Mayıs Stadyumu, Atatürk Kapalı Spor Salonu, Gençlik Parkı, Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası Binası – Adliye yanı, Ulus Meydanı ve Gar arasındaki alan) için hazırlanan projelerle ilgili olarak Cumhurbaşkanı ile 22 Mayıs 2008 tarihli görüşme talebimiz sonucunda 23 Mayıs 2008 tarihinde Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri Prof. Dr. Mustafa İsen ile bir görüşme yapılmıştır. Meslek odalarının AKM Alanları ile ilgili hazırlamış oldukları dosya, oda temsilcileri tarafından Milli Komite’ye iletilmek üzere Cumhurbaşkanlığı Makamına sunulmuştur.

Meslek odalarının mesleki deneyim ve birikimlerine dayanarak görüş ve önerilerini aktardığı görüşmede, Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri Prof. Dr. Mustafa İsen, AKM Alanı’nın parçacı ve tekil projelerle değerlendirilmesinin doğru olmadığını ve meslek odalarının bu konudaki kaygılarının dikkate alınması gerektiğini vurgulamış, ayrıca Ankara’nın yıllardır ihtiyaç duyduğu kültür ve sanat merkezine kavuşması konusunda Cumhurbaşkanlığı Makamı’nın taşıdığı hassasiyeti belirtmiştir.

Meslek odaları, 23 Mayıs 2008 tarihinde gerçekleştirilen Milli Komite toplantısında alınacak kararlara göre, AKM Alanı 5. Bölge ve çevresi için oluşturduğu Eylem Planı’nı kamuoyuna açıklayacağını Cumhurbaşkanlığı Makamı’yla paylaşmıştır.

 

TCDD ANKARA GARI VE MEYDANINDA İNCELEME YAPILDI

TMMOB Mimarlar Odası Ankara Şubesi, İnşaat Mühendisleri Odası Ankara Şubesi, Çevre Mühendisleri Odası Anara Şubesi,  Peyzaj Mimarları Odası, Şehir Plancıları Odası Ankara Şubesi, Birleşik Taşımacılık Çalışanları Sendikası (BTS), Ankara Milletvekilleri Yılmaz Ateş, Tekin Bingöl, Zekeriya Akıncı ve Nesrin Baytok, katılımıyla, Ankara Garı önünde yapılacak köprülü kavşakla ilgili 16 Nisan 2008 Çarşamba günü Gar önünde bir açıklama yapıldı ve inşaat alanı gezildi. Köprülü Kavşak projesinin incelenmesinin ardından Platform adına konuşan BTS Genel Başkanı Yunus Akıl, Ankara Garı'nın, Cumhuriyet'in kuruluşuna tanıklık ettiğini ve yapılacak projenin Ankara'nın tarihi kimliğine zarar vereceğine dikkati çekmiştir.

ANKARA OTELİ BASIN AÇIKLAMASI

TMMOB Mimarlar Odası Ankara Şubesi, 09.05.08 tarihinde, Ankara Oteli’nin tescil edilmesi istemini reddeden Kültür Bakanlığı kararını iptal eden Ankara 13. İdare Mahkemesi’nin, 2008\584 sayılı kararını duyurmak için Otel binası önünde bir basın açıklaması düzenledi.

Şube, 31.08.2006 tarihinde, İsviçreli Mimar Marc Saugey ile Y. Mimar Yüksel Okan’ın 1966’da tasarladığı Ankara Oteli’nin tescil edilmesi talebiyle Ankara Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’na başvurmuş ancak Kurul 20.10.2006 tarih ve 1877 sayılı kararı ile bu talebi reddetmişti.

Mimarlar Odası Ankara Şube’si, bu işlemin iptali ve yürütmesinin durdurulması istemi ile dava açtı. 13. İdare Mahkemesi, 2.11.2007 tarihli kararıyla önce yürütmenin durdurulması kararını verdi. 28.3.2008 tarihinde yapılan duruşmadan sonrada mahkeme, Ankara 13. İdare Mahkemesi, 2008\584 sayılı kararıyla Ankara Oteli’nin tescil edilmesi istemini reddeden Kültür Bakanlığı kararını iptal etti.

TMMOB Mimarlar Odası Ankara Şubesi adına basın açıklamasını yapan Yönetim Kurulu Başkanı Nimet ÖZGÖNÜL bu kararın belli bir dönemin toplumsal hafızasını, mekân algısını, sosyal ilişki düzeyini, insanların kentle ve mekânla ilişkilenme biçimini, mimari değerlerle toplumun yarattığı karşılıklı değerler kümesini göstermesi bakımından kamu adına önemli olduğunu vurguladı.
ODTÜ MİMARİ PROJELER SERGİSİ

ODTÜ Merkez Yerleşkesi, ODTÜ Teknokent ve ODTÜ Kuzey Kıbrıs Yerleşkesi’nde yapılacak yeni binalar için düzenlenen mimari yarışma projelerinin sergileneceği sergi 2000 ve 2008 yılları arasındaki yarışma projelerini içermektedir. 14 yarışmada sunulmuş 57 yarışma projesinin yer aldığı sergi 13–26 Mayıs tarihleri arasında ODTÜ Kültür ve Kongre Merkezi’nde görülebilir. Sergi açılışı ise 13 Mayıs, Salı günü saat 19:00’da ODTÜ Kültür ve Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilecektir.

ANMA SEDAD HAKKI ELDEM; YÜZÜNCÜ DOĞUM YILI ANMA ETKİNLİKLER

1 25 yıllık bir geçmişe sahip olan kurumumuzun tarihinde önemli bir iz bırakan Sedad Hakkı Eldem, 100’üncü doğum yılında Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi tarafından düzenlenecek olan çeşitli etkinlikler ile anılacaktır. “Sedad Hakkı Eldem” temalı bu etkinlikler kapsamında, bir Panel, üniversite öğrencilerine açık bir Fotoğraf Yarışması ve Sergisi, bir Sempozyum ve bir Sergi düzenlenecektir.

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi
A: Meclis-i Mebusan Cad., No:24, Fındıklı, 34427, İstanbul
T: 212-2521600 / 240
F: 212-2517567
E: sheldem-etkinlik@msgsu.edu.tr
MİMARLIĞA YARIŞANLAR SEMİNERLERİ

Gazi’li Mimarlar; Mim. Ercan Çoban, Yük. Mim. Hasan Özbay, Yük. Mim. Yakup Hazan, Mim. Cem Açikkol, Mim. Nuran Ünsal, Yrd. Doç. Dr. Murat Ulug ve Mim. Mürsit Günday’ın  Gazi Üniversitesi Mühendislik Mimarlik Fakültesi Binasinda, 10 Nisan-22 Mayis 2008 Persembe günleri 12.30-13.30 saatleri arasında gerçekleştirilecek olan seminerler mimarlık yarışmaları ortamında varlık göstermiş Gazi’li Mimarların seminer sonunda

Türkiye mimarlik yarismalari ortaminda sürekli ya da belli araliklarla varlik göstermis, dolayisiyla yarismalarla yasamayi bir profesyonel tavir olarak benimsemis ve bu yolla çok sayida ödül almis kisilerin belirlenmesi; bu kisilere ait belli basli yarisma tasarimlarinin ve yarisma sonucu elde edilmis yapi ürünlerinin bir kitap halinde derlenmesidir.
Seminerler SMGM kapsami içinde olup her bir etkinlige katilim 1 puan olarak kredilendirilmistir.

XXIII. UIA MİMARLIK KONGRESİ, TORINO 29 Haziran – 3 Temmuz 2008

www.uia2008torino.org

 

KEMERALTI ÇARŞISI ÜST ÖRTÜ VE KENT MOBİLYALARI ULUSAL FİKİR YARIŞMASI

Son Teslim Tarihi 23 Temmuz 2008

BAYINDIRLIK ve İSKAN BAKANLIĞI YAPI İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI KONGRE MERKEZİ BİNASI MİMARİ PROJE YARIŞMASI

Son Teslim Tarihi 1 Ağustos 2008

ARCHIPRIX- Türkiye 2008

Son Teslim Tarihi 11 Ağustos 2008

DANIŞTAY BAŞKANLIĞI HİZMET BİNASI MİMARİ PROJE YARIŞMASI

Son Teslim Tarihi 17 Haziran 2008

 

YOZGAT BELEDİYE BAŞKANLIĞI TİCARET, KÜLTÜR VE SANAT MERKEZİ ULUSAL MİMARİ PROJE YARIŞMASI

Son Teslim Tarihi 3 Haziran 2008

 

KAYSERİ İÇ KALESİ'NİN KORUNARAK KÜLTÜR VE SANAT ORTAMINA DÖNÜŞTÜRÜLMESİ İÇİN İKİ KADEMELİ ULUSAL MİMARLIK YARIŞMASI

Son Teslim Tarihi 18 Nisan 2008

 

1.ULUSAL ESERE VE EMEĞE SAYGI RESİM, AFİŞ, LOGO VE KARİKATÜR YARIŞMASI

Son Teslim Tarihi 18 Nisan 2008

 

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ŞEHİR TİYATROLARI BEYOĞLU SAHNESİ MİMARİ PROJE YARIŞMASI

Son Teslim Tarihi 7 Temmuz 2008

 

TMMOB Çevre Mühendisleri Odası Ankara Şubesi, İnşaat Mühendisleri Odası Ankara Şubesi, Mimarlar Odası Ankara Şubesi, Peyzaj Mimarları Odası ve Şehir Plancıları Odası Ankara Şubesi, bugün yapılacak 20. Milli Komite toplantısı için "ortak uzlaşı" çağrısı yaptı. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün başkanlığında yapılacak toplantıda Atatürk Kültür Merkezi alanının kaderi de belli olacak.Odaların yaptığı çağrıda Atatürk Kültür Merkezi alanıyla ilgili yapılacak projelerde kendilerinin ve kamuoyunun da desteğinin alınması gerektiği bildirildi. Odaların ortak olarak hazırladığı...

'İSTANBUL 2010 İÇİN START VERİLİYOR'

 

AĞAOĞLU AVRUPALI OLUYOR

 

KADIKÖY... - Melih Aşık

 

KADIKÖY'E YENİ BİR KÜLTÜR MERKEZİ

 

AKP'DEN ORMAN TALANINA VİZE

 

800 YILLIK KÖŞK, KÜLTÜR EVİ OLDU

 

ZEYTİNBURNU'NUN 55 BİN METREKARESİ 'DÖNÜŞECEK'

 

İSTANBUL'U 2 KİLOMETRELİK PARKA KAVUŞTURACAĞIM

 

MİMARİDE BOYUT YARATMAK - Neşecan Çekici

 

LİKÖR FABRİKASI SATIŞI İPTAL EDİLDİ

 

BODRUM'DA GÜNAY TEPKİSİ

 

KENTSEL DÖNÜŞÜME YARI FİYATINA DAİRE

 

UNESCO'DAN YALANLAMA

 

2 KİLOMETRELİK HATTIN ÜSTÜNDE 1.3 MİLYAR$' SERVET YATIYOR

 

BASTIRIRIM PARAYI, KESERİM ORMANI DEVRİ BAŞLATILDI

 

ÇİRKİNLİK ABİDESİ KÖPRÜLER

 

KORUMA - Cengiz Türksoy

 

'FOUR SEASONS'A ONAY VERMEDİK'

 

TARİHİ KONAKLAR RESTORE EDİLİYOR

 

TARİHİ KÖPRÜLERE KORKULUK YAPILIYOR

 

ROMA HAMAMI KAZ KAZ BİTMEDİ

 

TOKİ ŞEHİRLERİ GELİYOR

 

ÇALIK GRUBUNUN HAYDARPAŞA ISRARI

 

MELİH GÖKÇEK BU KEZ DE ATAKULE ÖNÜNE 'GÖZ DİKTİ'

 

ULUS'TA 'YIKIM' BAŞLADI

 

AĞAÇ KATLİAMINA TEPKİ

 

SIRAEVLER İSTANBUL'UN YENİ ÇEKİM MERKEZİ OLDU

 

İSTANBUL'DA 'KENT KONSEYİ' FİYASKOSU

 

İSMAİLAĞA CEMAATİNE OY ÇOKLUĞU İLE İMAR