-E-Bülten düzgün görüntülenemiyorsa buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz

YARIN SABAH SAAT 5’TE SIRA KİMDE?

BİR SÜREDİR ARDI ARKASI KESİLMİYOR AYDINLARA YÖNELİK, GECE KAPI ÇALMALARIN VE ALINIP GÖTÜRÜLMELERİN.  BİRER BİRER ÇALINMAYA BAŞLADI MI KAPILAR SABAHA KARŞI, BUNUN SONU YOK… HÜKÜMET BİR “ERKEN” POLİTİKA YÜRÜTMEYE BAŞLADI. SABAHA KARŞI ALINMALAR, SABAHIN İLK IŞIKLARINDA İŞÇİLERİN ÜZERİNE SU SIKMALAR… BİR “SAVUNMANIN” ADETA TOPLUMSAL GÖSTERGELERİ…

GEÇTİĞİMİZ HAFTA CUMARTESİ GÜNÜ SABAHA KARŞI ÇALINAN KAPIDA SIRA TÜRK TABİPLER BİRLİĞİ BAŞKANI PROF. DR. GENÇAY GÜRSOY’DAYDI. İKİ GÜN ÖNCE DEMOKRATİK HAKLARI KISITLANAN İŞÇİ, EMEKÇİ SINIFINA KARŞI UYGULANAN DEMOKRASİ HAREKETİ., 1 MAYIS’IN HEMEN ARDINDAN, GENÇAY GÜRSOY’A YÖNELİK  BİR GÖZALTI HAREKETİ,ADRESİ BİLİNEN BİR ODA BAŞKANIN GENEL KURUL İÇİN GELDİĞİ BAŞKENT ANKARA’DA BİR OTEL ODASINDA KAÇAK BİR KONUMA DÜŞÜRÜLEREK GÖZ ALTINA ALINMASI, EMEK VE DEMOKRASİ GÜÇLERİNE GÖZDAĞI VERMEKTEN VE DEMOKRASİYE SİVİL DARBEDEN BAŞKA BİR ŞEY DEĞİLDİR.

 

KENT DÜŞLERİ 3 PROJEFİKİR YARIŞMASI Zonguldak Merkez Lavuar Alanı Değerlendirme Projesi

Kentlerimizin ortak belleklerinin hızla silinmekte olduğu ve kimliksiz kentlere doğru emin adımlarla ilerlenen şu günlerde, TMMOB Mimarlar Odası Ankara Şubesi, yaşanmakta olan bu sorunlara karşı farklı seçenekler üreterek kentlerimizin sağlıklı gelişmesi için tüm ilgi gruplarının da çözüme ortak oldukları katılımcı süreçler oluşturmaya ve desteklemeye devam etmektedir. Bu hedefle, kentlilerin kendi kültür miraslarına ve kent belleğine duyarlılıklarının pekiştirilmesi ve kentte kullanılmayan boş alanların kente kazandırılması için Kent Düşleri Ulusal Fikir Yarışması başlatılmış ve Ulucanlar Merkez Kapalı Cezaevi ile Hasanoğlan Yüksek Köy Enstitüsü Yerleşkesi’ne yönelik fikir yarışmaları ile başarılı sonuçlar elde edilmiştir. Kent Düşleri Ulusal Fikir Yarışması üçüncü olarak Zonguldak’ta bulunan Lavuar (Yıkama) Tesisleri’nin değerlendirilmesi için açılmaktadır.

Zonguldak Lavuar (Yıkama) Tesisleri, Karabük Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu tarafından tescillenmiş bir endüstri mirasımızdır. Kömürle doğan ve kömürle kent kimliğini oluşturan Zonguldak’taki bu tesislerin kent yaşamının bir parçası haline getirilmesi hem Zonguldaklılar hem de tüm Türkiye için ülkemizin endüstrileşme tarihinin kayda değer yapıtlarından birinin korunması ve gelecek nesillere aktarılması bakımından oldukça önemlidir.

Projefikir Yarışması kapsamında 3-4 Mayıs 2008 tarihlerinde Zonguldak gezisi  TMMOB Mimarlar Odası Ankara Şubesi ve Zonguldak Temsilciliğimizin katkılarıyla  gerçekleştirilmiştir. Geziye Ankara, İstanbul, Bursa, Eskişehir ve Zonguldak’tan yaklaşık 80 öğrenci katılmış,, gezi çerçevesinde Kilimli Tesisleri, yıkılan merkez lavuar alanı, Kozlu Tesisleri, Fener Mahallesi, Baştarla Eğitim Ocağı görülmüştür.

Projefikir Kent Kent Düşleri Ulusal Fikir Yarışması başvuruları 20 Mayıs’a kadar TMMOB Mimarlar Odası Ankara Şubesi internet sitesinin http://lavuar.mimarlarodasiankara.org/  adresinden yapılabilir.ÜYE DANIŞMA KURULU TOPLANTISI

TMMOB Mimarlar Odası Ankara Şubesi 23-24 Şubat 2008 tarihlerinde yapılan Genel Kurul sonrasında 40. Dönem çalışmalarına başlamıştır. 40. Dönem çalışma programına dair değerlendirmeler yapmak üzere TMMOB Mimarlar Odası Ankara Şubesi  24 Mayıs 2008 tarihinde Milli Kütüphane toplantı salonunda Üye Danışma Kurulu toplantısı gerçekleştirilecektir.

 

GAP TEKNİK GEZİSİ KÜLTÜR MBÇK

Diyarbakır-Hasankeyf-Urfa-Mardin - Midyat - Nemrut - Halfeti -Gaziantep
16 – 23 Mayıs 2008

TMMOB Mimarlar Odası Ankara Şubesi Kültür MBÇK tarafından programlanan ancak olağan üstü durumlardan dolayı ertelenen Diyarbakır-Hasankeyf-Urfa-Mardin-Midyat-Nemrut-Halfeti-Gaziantep'i kapsayan GAP Teknik Gezisi, 16–23 Mayıs 2008 tarihlerinde gerçekleştirilecektir. Gezi Programına buradan ulaşabilirsiniz.

KÜLTÜR MBÇK ETKİNLİKLERİ

Kültür MBÇK etkinlikleri devam ediyor. Daha önce ilan edilen program kapsamında 25 Mayıs 2008 AOÇ teknik gezisi, 30 Mayıs 2008 Ziraat Bankası müze gezisi gerçekleştirilecektir. Gezi ile ilgili bilgi için şubemiz ile iletişime geçmenizi rica ederiz.

 

ROMA DÖNEMİ ANKARA GEZİSİ KÜLTÜR MBÇK

Roma Dönemi Ankara Gezisi, 04.05.2008 tarihinde Ulus Heykel’inde, ilk olarak Anafartalar Çarşısı’nın yapımına başlanıldığında karşılaşılan Roma Dönemi’ne ait bir yapının temel kalıntılarının 1954’te başlayan kazıları hakkında Doç. Dr. Musa Kadıoğlu’nun bu konuda verdiği bilgilerle başlamıştır. Gezi kapsamında, Ancyra antik kentinin merkezinde bulunan dükkan sıraları ve önünden geçen Roma Caddesi ziyaret edilmiş, daha sonra Bentderesi’nden yer alan antik tiyatro ve çeşitli dönemlerde eklemeler gerçekleştirilen kale surları hakkında bilgi verilmiş ve buradan da Roma Hamamları’na gidilerek bu önemli yapının gayet iyi gözlemlenen mimarisi ve işlevi konuşulmuş; aynı zamanda, kentin merkezine doğru giden ve şu an kazılarına devam edilen caddenin ortaya çıkarılmış kısımları görülmüştür. Gezi sonrası bir araya gelinerek gezilen yapılar hakkında son kez tartışılarak etkinlik sona erdirilmiştir.

TMMOB MİMARLAR ODASI GENEL KURULU

Mimarlar Odası Genel Merkez 41. Olağan Genel Kurulu 18-19 Nisan 2008 tarihlerinde ODTÜ Kültür ve Kongre Merkezinde gerçekleştirlmiştir. 20 Nisan 2008 tarihinde yapılan seçimler ile de 41. Dönem  Merkez Yönetim Kurulu belirlenmiştir. 28 Nisan 2008 günü yapılan ilk toplantıda
görev dağılımı aşağıdaki şekilde yapılmıştır.

Genel Başkan                      H. Bülend Tuna
Genel Başkan Yard.           Erkan Karakaya
Genel Sekreter                     Necip Mutlu
Genel Sayman                     Aysel Çetinsoy
Üye                                         Kubilay Önal
Üye                                         Cengiz Bektaş
Üye                                         Emre Madran

 

BOLU TEMSİLCİLİK BİNASI TEMELİ ATILDI

Bolu Belediye Başkanlığınca  19.02 2007 tarihinde Bolu  Temsilciliğimize tahsis edilen 106 ada- 38 parselde yer alan mevcut bina , temsilciliğimizce  Rekonstrüksiyon projeleri hazırlanarak   Kültür ve Turizm Bakanlığı Ankara Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu Müdürlüğüne sunulmuş ve  14.09 2007 tarihinde  hazırlanan projeler ilgili kurum tarafından onaylanmıştır.
07.04 2008 tarihinde ise Temsilciliğimiz organizasyonunda gerçekleştirilen, Bolu valisi  Sn. Ali SERİNDAĞ,  Bolu Milletvekili Sn. Metin YILMAZ, Bolu Belediye Başkanı Sn. Alaaddin Yılmaz, ile İl idare Amirlerinin  ve sivil toplum kuruluşlarının katıldığı bir törenle Temsilcilik Binasının temeli atılmıştır.
Törene Şubemizi temsilen Yönetim Kurulumuz adına Ali  HAKKAN(2.başkan) katılmıştır.
Törende Binanın temsilciliğimize tahsisi sürecindeki katkılarından dolayı Belediye başkanı Sn Alaaddin YILMAZ ile  Belediye İmar Müdürü Sn. Yaşar TAŞKIRAN ‘a  Temsilclik başkanı Sn. Hüseyin ÖZSOY ile yönetim kurulu üyemiz Ali HAKKAN tarafından plaket verilmiştir.

MALATYA VE ELAZIĞ TEMSİLCİLİĞİMİZ ŞUBE OLDU

18-19-20 Nisan 2008 tarihinde gerçekleştirlen Mimarlar Odası Genel Merkez 41. Olağan Genel Kurulunda temsilciliklerimizden Malatya ve Elazığ Şube olmuşlardır.

 

MESLEKİ DENETİM

Mimarlık ve Mühendislik Hizmet Bedellerinin hesabında kullanılacak
2008 yılı Yapı Yaklaşık Birim Maliyetleri açıklanmıştır. 1 Mayıs 2008 tarihinde uygulanmaya başlayacak olan 2008 yılı Birim Maliyetlerine buradan ulaşabilirsiniz.

 

ŞANTİYE ŞEFLİĞİ SİCİL DURUM BELGESİ DÜZENLEMESİ

Bayındırlık ve İskan Bakanlığının 5 Şubat 2008 tarihinde yayınladığı Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliğinde göre şantiye şefliği belgesi düzenlenmesinde,

Şantiye Şefliği belgesinin düzenlenmesi istenen projenin mesleki denetimden geçmiş olmasına,
Aynı proje için Teknik Uygulama Sorumlusu olan Mimara Şantiye Şefliği belgesi düzenlenmemesine,
Proje müellifine Şantiye Şefliği belgesi düzenlenebileceğine,
Belge düzenlenmesi sırasında Büro Tescil Belgesi zorunluluğunun aranmaması durumları dikkate alınacaktır. Belgenin düzenlenmesi sırasında taraflar arasında yapılacak sözleşme istenecektir.

 

ÜYELERIMİZE MAİL ADRESİ

Mimarlar Odası Ankara Şubesi üyelerine kullanıcıadı@mo.org.tr uzantılı mail adresi oluşturabilecektir. Konu ile ilgili bilgi almak isteyen üyelerimizin şubemiz ile iletişime geçmesini rica ederiz.

 

MİMARLIK VAKFI YARDIMLAŞMA SANDIĞI ÜYELIĞINE DAVET

29 Haziran 1996 yılında kurulan Mimarlık Vakfı’nın en önemli sosyal projesi Yardımlaşma Sandığı’dır.2380 üyenin üye olduğu ve destek verdiği Mimarlık Vakfı Yardımlaşma Sandığı, üye mimarların başvuracakları bir sosyal güvence kurumu haline gelmiştir.
Yardımlaşma Sandığı, vefat eden üyelerin ailelerine yardım elini uzatan, zorunlu durumlarda, üye meslektaşlarına olanaklar ölçüsünde yardımlarda bulunulmuştur.
Bugün vakıf, kuruluş amaçlarına bağlı olarak kendi işlevlerini yerine getirebilen, kurumlaşma yolunda önemli adımlar atılmış, yeni ve büyük projeleri hayata geçirebilecek yapıya sahiptir. Vakfa bağlı kuruluşların işlevlerinin artırılması, mali durumun daha da güçlendirilmesi ve şeffaf hale getirilmesi üyelerin vakfa yaptığı maddi ve manevi desteklerle olanaklıdır.
Bu hizmetlerin geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması için Yardımlaşma Sandığı’na üye olmanız önemlidir.
Mimarlık Vakfı Yardımlaşma Sandığı Üyelik ve Bilgi Formu’nu TMMOB Mimarlar Odası Ankara Şubesi’nden temin edebilirsiniz.

 

MÜELLİFLERE DUYURU!

Proje Müellifi mimarların, Mimari Proje Müellifi Sicil Durum Belgesi alırken yanlarında

 • Mimarın mührü ve imzasını taşıyan, mimari proje çizim ve sunuş standartları, ilgili yönetmelik, standart ve normlara uygun olarak düzenlenmiş uygulama projeleri ve m2 cetveli
 • Tapu, çap, röperli kroki, imar durumu, kot krokisi
 • Mimar ve iş sahibi arasında imzalanmış, Mimarlar Odasınca hazırlanmış, tip sözleşmenin asgari hükümlerini taşıyan sözleşmesi
 • Serbest mimarlık hizmetlerine ilişkin, en az bedel tarifesine göre hesaplanmış ücret tutarında düzenlenmiş serbest meslek makbuzu ya da fatura
 • Oda tarafından verilen mühür getirmeleri gerekmektedir.

Kendi adına serbest çalışan mimarın

Tescilin yenilenmesi için ;

 • Serbest meslek defterinin o yıl için noter onaylı sayfasının fotokopisini vermiş olması,
 • Mimarlar Odasınca düzenlenen imza sirküleri, taahhütname ve başvuru yerine geçen yenileme formunu şahsen doldurmuş ve imzalamış olması,
 • İşyerinde ücretli çalışan mimar ya da mimarlara Mimarlar Odasınca her yıl belirlenen asgari ücretten az ücret ödenmediğinin belgelenmesi,
 • Ücretli olarak çalıştıracağı mimarlarla imzalayacağı iş düzeni ve çalışma şartlarını düzenleyen sözleşmeyi vermiş olması,
 • Varsa tamamlanan yıl içerisinde gerçekleştirdiği ya da sürdürülen serbest mimarlık hizmetlerinin listesini vermesi,
 • Tescil yenileme harcını ve üyelik aidatını ödemiş olması,
 • Serbest mimarlık hizmetleri büro tescil belgesini elden alması, kendisi elden alamıyorsa dilekçe ile başvurusu,
 • Mimarlar Odasının öngördüğü meslek içi eğitimi almış olması gerekir.

Sermaye şirketi ortaklığı mimar ya da mimarların

Tescilin yenilenmesi için ;

 • Sermaye şirketinin mali kaydının o yıl için noter onaylı sayfasının fotokopisini vermiş olması,
 • Şirket ortağı olduğunun ve hisse oranının bu Yönetmelikte belirlenen asgari ortaklık payının altına düşmediğinin sicil memurluğundan belgelemesi,
 • Sermaye şirketinde ücretli çalışan mimar ya da mimarlara Mimarlar Odasınca her yıl belirlenen asgari ücretten az ücret ödenmediğini belgelemesi,
 • Sermaye şirketinin ücretli olarak çalıştıracağı mimarlarla imzalayacağı iş düzeni ve çalışma şartlarını düzenleyen sözleşmeyi vermiş olması,
 • Mimar sermaye şirketindeki faaliyetinin ve yetkisinin devam etmekte olduğunu beyanı yanında Mimarlar Odasınca düzenlenen imza sirküleri, taahhütname ve başvuru yerine geçen tescil yenileme formunu şahsen doldurmuş ve imzalamış olması,
 • Sermaye şirketi ile müelliflik haklarını düzenleyen sözleşmeyi vermiş olması,
 • Mimarlar Odasının öngördüğü meslek içi eğitimi almış olması,
 • Serbest mimarlık hizmetleri büro tescil belgesini elden alması, kendisi elden alamıyorsa dilekçe ile başvurusu,
 • Tescil yenileme harcını ve üyelik aidatını ödemiş olması gerekir.

Sermaye şirketi ortaklığı mimar ya da mimarların ilk tescil başvurusunda gerekli olan belgeler;

 • Sermaye şirketinin ana sözleşmesinin yayınlandığı Ticaret Sicil Gazetesi ya da noter onaylı suretini vermiş olması,
 • Sermaye şirketinin mali kaydının o yıl için noter onaylı sayfasının fotokopisini vermiş olması,
 • Sermaye şirketinde ücretli çalışan mimar ya da mimarlara Mimarlar Odasınca her yıl belirlenen asgari ücretten az ücret ödenmediğini belgelemesi,
 • Sermaye şirketinin ücretli olarak çalıştıracağı mimarlarla imzalayacağı iş düzeni ve çalışma şartlarını düzenleyen sözleşmeyi vermiş olması,
 • Mimar sermaye şirketindeki faaliyetinin ve kendi yetkisinin devam etmekte olduğu beyanı yanında Mimarlar Odasınca düzenlenen imza sirküleri, taahhütname ve başvuru yerine geçen formu şahsen doldurmuş ve imzalamış olması,
 • Sermaye şirketi ile müelliflik haklarını düzenleyen sözleşmeyi vermiş olması,
 • Mimarlar Odasının öngördüğü meslek içi eğitimi almış olması,
Serbest mimarlık hizmetleri büro tescil belgesi ilk tescil, mühür harcı ve üyelik aidatını ödemiş olması gerekir.
 

BU HAFTA GERÇEKLEŞTİRİLECEK TOPLANTILAR

Yönetim Kurulu
40. Dönem Yönetim Kurulu Toplantısı bu hafta 13 Mayıs 2008 günü saat 15.30 ‘da tüm üyelerimizin katılımına açık olarak gerçekleştirilecektir.

ANKARA OTELİ BASIN AÇIKLAMASI

TMMOB Mimarlar Odası Ankara Şubesi, 09.05.08 tarihinde, Ankara Oteli’nin tescil edilmesi istemini reddeden Kültür Bakanlığı kararını iptal eden Ankara 13. İdare Mahkemesi’nin, 2008\584 sayılı kararını duyurmak için Otel binası önünde bir basın açıklaması düzenledi.

Şube, 31.08.2006 tarihinde, İsviçreli Mimar Marc Saugey ile Y. Mimar Yüksel Okan’ın 1966’da tasarladığı Ankara Oteli’nin tescil edilmesi talebiyle Ankara Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’na başvurmuş ancak Kurul 20.10.2006 tarih ve 1877 sayılı kararı ile bu talebi reddetmişti.

Mimarlar Odası Ankara Şube’si, bu işlemin iptali ve yürütmesinin durdurulması istemi ile dava açtı. 13. İdare Mahkemesi, 2.11.2007 tarihli kararıyla önce yürütmenin durdurulması kararını verdi. 28.3.2008 tarihinde yapılan duruşmadan sonrada mahkeme, Ankara 13. İdare Mahkemesi, 2008\584 sayılı kararıyla Ankara Oteli’nin tescil edilmesi istemini reddeden Kültür Bakanlığı kararını iptal etti.

TMMOB Mimarlar Odası Ankara Şubesi adına basın açıklamasını yapan Yönetim Kurulu Başkanı Nimet ÖZGÖNÜL bu kararın belli bir dönemin toplumsal hafızasını, mekân algısını, sosyal ilişki düzeyini, insanların kentle ve mekânla ilişkilenme biçimini, mimari değerlerle toplumun yarattığı karşılıklı değerler kümesini göstermesi bakımından kamu adına önemli olduğunu vurguladı.

ANKARAM PLATFORMU TCDD ÖNÜNDE BASIN AÇIKLAMASI YAPTI

Başkent Ankara’nın en önemli simgelerinden biri olan TCDD Ankara Garı ve Meydanı, Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından uygulamaya konulmak istenen bir katlı kavşak projesi ile hem delik deşik edilmek istenmekte hem de ısrarla bir otobana çevrilmeye çalışılmaktadır. Katlı kavşak projesi Ankara Garı’na yarar getirmekten ziyade, yapının ve alanın değerlerine zarar verecek, yayaların gara ulaşımını zorlaştıracak ve araç trafiğini tek yönde sıkıştıracaktır. Kamuoyunu bilgilendirmek ve projeyi protesto etmek amacıyla Ankaram Platformu bileşenleri 6 Mart 2008 Perşembe günü gar binasının önünde bir basın açıklaması yapmıştır.

TBMM’YE ANKARA GARI İLE İLGİLİ SORU ÖNERGESİ

Ankaram Platformu’nun 6 Mart 2008 tarihinde Ankara Garı’nda Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından uygulamaya konulmak istenen bir katlı kavşak projesini protesto etmek amacıyla gerçekleştirdiği basın açıklamasından sonra CHP Ankara Milletvekili Nesrin Baytok, konuyu TBMM’nin gündemine getirmiştir. 12 Mart 2008 tarihinde TBMM Başkanlığı’na gönderilen ve İçişleri Bakanı Beşir Atalay’ın yanıtlaması istenen soru önergesinde, Ankara’daki sivil toplum kuruluşlarının Ankara Garı ile ilgili çekinceleri dile getirildikten sonra köprülü kavşak projesinin hangi tarihte hazırlandığı, bu projenin gerekçeleri, TCDD’den görüş alınıp alınmadığı, TCDD’nin iki ay arayla iki farklı görüş yazısı yazıp yazmadığı gibi konularda sorular sorulmuştur.

Soru önergesinin tamamına buradan ulaşabilirsiniz.

 
ODTÜ MİMARİ PROJELER SERGİSİ

ODTÜ Merkez Yerleşkesi, ODTÜ Teknokent ve ODTÜ Kuzey Kıbrıs Yerleşkesi’nde yapılacak yeni binalar için düzenlenen mimari yarışma projelerinin sergileneceği sergi 2000 ve 2008 yılları arasındaki yarışma projelerini içermektedir. 14 yarışmada sunulmuş 57 yarışma projesinin yer aldığı sergi 13–26 Mayıs tarihleri arasında ODTÜ Kültür ve Kongre Merkezi’nde görülebilir. Sergi açılışı ise 13 Mayıs, Salı günü saat 19:00’da ODTÜ Kültür ve Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilecektir.

3.ULUSLARARASI İŞÇİ FİLMLERİ FESTİVALİ

İlk olarak 2006 yılında İstabul ve Ankara''da eş zamanlı olarak düzenlenmiş olan Uluslararası İşçi filmleri festivali bu yıl üçüncüsü ile Ankara, İzmir, İstanbul’da gösterimlerini yapacaktır. Festivali Halkevleri, Mülkiyeliler Birliği, TMMOB Mimarlar Odası Ankara Şubesi ve SES Ankara Şubesi çalışmalarıyla planlanmıştır.
Kültür MBÇK programı kapsamında gerçekleştirilen "Oda'da film" etkinliklerinin dördüncüsü de İşçi Filmleri Festivali gösterimlerinin açılış filmi ile ortaklaştırılmış ve 1 Mayıs 2008 tarihinde gösterilmiştir.
İran sinemasının önemli yapıtlarından "Şaşkın Köpekler" filminin gösteriminin ardından, Fatin Kanat ve Dr. Haşim Hüsrevşahi ile İran Sineması, İslam ve Kadın üzerine bir söyleşi gerçekleştirilmiş, etkinlik sürekli mesleki gelişim merkezince kredilendirilmiştir.

ANMA SEDAD HAKKI ELDEM; YÜZÜNCÜ DOĞUM YILI ANMA ETKİNLİKLER

1 25 yıllık bir geçmişe sahip olan kurumumuzun tarihinde önemli bir iz bırakan Sedad Hakkı Eldem, 100’üncü doğum yılında Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi tarafından düzenlenecek olan çeşitli etkinlikler ile anılacaktır. “Sedad Hakkı Eldem” temalı bu etkinlikler kapsamında, bir Panel, üniversite öğrencilerine açık bir Fotoğraf Yarışması ve Sergisi, bir Sempozyum ve bir Sergi düzenlenecektir.

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi
A: Meclis-i Mebusan Cad., No:24, Fındıklı, 34427, İstanbul
T: 212-2521600 / 240
F: 212-2517567
E: sheldem-etkinlik@msgsu.edu.tr
MİMARLIĞA YARIŞANLAR SEMİNERLERİ

Gazi’li Mimarlar; Mim. Ercan Çoban, Yük. Mim. Hasan Özbay, Yük. Mim. Yakup Hazan, Mim. Cem Açikkol, Mim. Nuran Ünsal, Yrd. Doç. Dr. Murat Ulug ve Mim. Mürsit Günday’ın  Gazi Üniversitesi Mühendislik Mimarlik Fakültesi Binasinda, 10 Nisan-22 Mayis 2008 Persembe günleri 12.30-13.30 saatleri arasında gerçekleştirilecek olan seminerler mimarlık yarışmaları ortamında varlık göstermiş Gazi’li Mimarların seminer sonunda

Türkiye mimarlik yarismalari ortaminda sürekli ya da belli araliklarla varlik göstermis, dolayisiyla yarismalarla yasamayi bir profesyonel tavir olarak benimsemis ve bu yolla çok sayida ödül almis kisilerin belirlenmesi; bu kisilere ait belli basli yarisma tasarimlarinin ve yarisma sonucu elde edilmis yapi ürünlerinin bir kitap halinde derlenmesidir.
Seminerler SMGM kapsami içinde olup her bir etkinlige katilim 1 puan olarak kredilendirilmistir.

XXIII. UIA MİMARLIK KONGRESİ, TORINO 29 Haziran – 3 Temmuz 2008

www.uia2008torino.org

 

UÇAN SÜPÜRGE ULUSLARARASI KADIN FİLMLERİ FESTİVALİ

Bu sene 11. kez uçmaya hazırlanan  Festival 8–15 Mayıs tarihleri arasında İran’dan İsrail’e, Brezilya’dan Arjantin’e farklı ülkelerden farklı tatlar getirecek Ankara’ya. “Kendin Ol, Düşünü Yarat” temasıyla yola çıkan festivalde 27 ülkeden 88 kadın yönetmenin 89 filmi gösterilecek.

KEMERALTI ÇARŞISI ÜST ÖRTÜ VE KENT MOBİLYALARI ULUSAL FİKİR YARIŞMASI

Son Teslim Tarihi 23 Temmuz 2008

BAYINDIRLIK ve İSKAN BAKANLIĞI YAPI İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI KONGRE MERKEZİ BİNASI MİMARİ PROJE YARIŞMASI

Son Teslim Tarihi 1 Ağustos 2008

ARCHIPRIX- Türkiye 2008

Son Teslim Tarihi 11 Ağustos 2008

DANIŞTAY BAŞKANLIĞI HİZMET BİNASI MİMARİ PROJE YARIŞMASI

Son Teslim Tarihi 17 Haziran 2008

 

YOZGAT BELEDİYE BAŞKANLIĞI TİCARET, KÜLTÜR VE SANAT MERKEZİ ULUSAL MİMARİ PROJE YARIŞMASI

Son Teslim Tarihi 3 Haziran 2008

 

KAYSERİ İÇ KALESİ'NİN KORUNARAK KÜLTÜR VE SANAT ORTAMINA DÖNÜŞTÜRÜLMESİ İÇİN İKİ KADEMELİ ULUSAL MİMARLIK YARIŞMASI

Son Teslim Tarihi 18 Nisan 2008

 

1.ULUSAL ESERE VE EMEĞE SAYGI RESİM, AFİŞ, LOGO VE KARİKATÜR YARIŞMASI

Son Teslim Tarihi 18 Nisan 2008

 

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ŞEHİR TİYATROLARI BEYOĞLU SAHNESİ MİMARİ PROJE YARIŞMASI

Son Teslim Tarihi 7 Temmuz 2008

 

16 Mayıs’ta Kraliçe 2. Elizabeth’i karşılamaya hazırlanan Koza Han’da düzenleme çalışmaları başlatıldı. Osmangazi Belediyesi’nin öncülük ettiği çalışmalarda mevcut kapıların restore edileceği, tabelaların da tek tip hale getirileceği belirtildi. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün daveti üzerine 13-16 Mayıs tarihlerinde eşi Edinburg Dükü Prens Philip ile Türkiye’ye resmi ziyarette bulunacak olan Kraliçe 2. Elizabeth’in, Bursa gezisinde özellikle görmek istediği bildirilen Koza Han’da düzenleme çalışmalarına başlandı. Edinilen bilgiye göre, merkez Osmangazi...

VAKIFLAR, SU SEBİLLERİ VE ÇEŞMELERİ RESTORE EDİYOR

 

KENTSEL ÇÖKÜŞ - Melih Aşık

 

LİKÖR FABRİKASI BİNASI ARSASINDAN KIYMETLİ - Güngör Uras

 

İNŞAAT SEKTÖRÜ, ÇOK BÜYÜK KRİZ EŞİĞİNDE

 

MEMURLAR İNCELEMEYE MNG ARACIYLA GELDİLER

 

BAŞPINAR MAHALLESİNDE TAPU SEVİNCİ

 

AKM'SİZ YILLARA HAZIR OLUN

 

TURİZM TEŞVİK YASASI'NDA ÇEVRECİ GERİ ADIM

 

864 RAKIMLI CAMİ

 

KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR'DEN REKOR FİYATA ARSA SATIŞI

 

KONUŞAMADIKLARIMIZ(2) - Zülfü Livaneli

 

TURNUSOL - Necati Uyar

 

NERLIDERE'NİN YAŞADIĞI DEĞİŞİM BELGESEL OLDU

 

MİMAR SEDAD HAKKI'NIN GENÇLİK DÜŞLERİ

 

ŞİŞLİ BELEDİYESİ DE HİLTON'U RAFA KALDIRILDI

 

KARAYOLLARI ARAZİSİ DAVASINDA GEREKÇELİ KARAR AÇIKLANDI