-E-Bülten düzgün görüntülenemiyorsa buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz

YARIN SABAH SAAT 5’TE SIRA KİMDE?

BİR SÜREDİR ARDI ARKASI KESİLMİYOR AYDINLARA YÖNELİK, GECE KAPI ÇALMALARIN VE ALINIP GÖTÜRÜLMELERİN.  BİRER BİRER ÇALINMAYA BAŞLADI MI KAPILAR SABAHA KARŞI, BUNUN SONU YOK… HÜKÜMET BİR “ERKEN” POLİTİKA YÜRÜTMEYE BAŞLADI. SABAHA KARŞI ALINMALAR, SABAHIN İLK IŞIKLARINDA İŞÇİLERİN ÜZERİNE SU SIKMALAR… BİR “SAVUNMANIN” ADETA TOPLUMSAL GÖSTERGELERİ…

GEÇTİĞİMİZ HAFTA CUMARTESİ GÜNÜ SABAHA KARŞI ÇALINAN KAPIDA SIRA TÜRK TABİPLER BİRLİĞİ BAŞKANI PROF. DR. GENÇAY GÜRSOY’DAYDI. İKİ GÜN ÖNCE DEMOKRATİK HAKLARI KISITLANAN İŞÇİ, EMEKÇİ SINIFINA KARŞI UYGULANAN DEMOKRASİ HAREKETİ., 1 MAYIS’IN HEMEN ARDINDAN, GENÇAY GÜRSOY’A YÖNELİK  BİR GÖZALTI HAREKETİ,ADRESİ BİLİNEN BİR ODA BAŞKANIN GENEL KURUL İÇİN GELDİĞİ BAŞKENT ANKARA’DA BİR OTEL ODASINDA KAÇAK BİR KONUMA DÜŞÜRÜLEREK GÖZ ALTINA ALINMASI, EMEK VE DEMOKRASİ GÜÇLERİNE GÖZDAĞI VERMEKTEN VE DEMOKRASİYE SİVİL DARBEDEN BAŞKA BİR ŞEY DEĞİLDİR.

 

KENT DÜŞLERİ 3 PROJEFİKİR YARIŞMASI Zonguldak Merkez Lavuar Alanı Değerlendirme Projesi

Kentlerimizin ortak belleklerinin hızla silinmekte olduğu ve kimliksiz kentlere doğru emin adımlarla ilerlenen şu günlerde, TMMOB Mimarlar Odası Ankara Şubesi, yaşanmakta olan bu sorunlara karşı farklı seçenekler üreterek kentlerimizin sağlıklı gelişmesi için tüm ilgi gruplarının da çözüme ortak oldukları katılımcı süreçler oluşturmaya ve desteklemeye devam etmektedir. Bu hedefle, kentlilerin kendi kültür miraslarına ve kent belleğine duyarlılıklarının pekiştirilmesi ve kentte kullanılmayan boş alanların kente kazandırılması için Kent Düşleri Ulusal Fikir Yarışması başlatılmış ve Ulucanlar Merkez Kapalı Cezaevi ile Hasanoğlan Yüksek Köy Enstitüsü Yerleşkesi’ne yönelik fikir yarışmaları ile başarılı sonuçlar elde edilmiştir. Kent Düşleri Ulusal Fikir Yarışması üçüncü olarak Zonguldak’ta bulunan Lavuar (Yıkama) Tesisleri’nin değerlendirilmesi için açılmaktadır.

Zonguldak Lavuar (Yıkama) Tesisleri, Karabük Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu tarafından tescillenmiş bir endüstri mirasımızdır. Kömürle doğan ve kömürle kent kimliğini oluşturan Zonguldak’taki bu tesislerin kent yaşamının bir parçası haline getirilmesi hem Zonguldaklılar hem de tüm Türkiye için ülkemizin endüstrileşme tarihinin kayda değer yapıtlarından birinin korunması ve gelecek nesillere aktarılması bakımından oldukça önemlidir.

Projefikir Yarışması kapsamında 3-4 Mayıs 2008 tarihlerinde Zonguldak gezisi  TMMOB Mimarlar Odası Ankara Şubesi ve Zonguldak Temsilciliğimizin katkılarıyla  gerçekleştirilmiştir. Geziye Ankara, İstanbul, Bursa, Eskişehir ve Zonguldak’tan yaklaşık 80 öğrenci katılmış,, gezi çerçevesinde Kilimli Tesisleri, yıkılan merkez lavuar alanı, Kozlu Tesisleri, Fener Mahallesi, Baştarla Eğitim Ocağı görülmüştür.

Projefikir Kent Kent Düşleri Ulusal Fikir Yarışması başvuruları 20 Mayıs’a kadar TMMOB Mimarlar Odası Ankara Şubesi internet sitesinin http://lavuar.mimarlarodasiankara.org/  adresinden yapılabilir.ÜYE DANIŞMA KURULU TOPLANTISI

TMMOB Mimarlar Odası Ankara Şubesi 23-24 Şubat 2008 tarihlerinde yapılan Genel Kurul sonrasında 40. Dönem çalışmalarına başlamıştır. 40. Dönem çalışma programına dair değerlendirmeler yapmak üzere TMMOB Mimarlar Odası Ankara Şubesi  24 Mayıs 2008 tarihinde Üye Danışma Kurulu toplantısı gerçekleştirilecektir.

 

GAP TEKNİK GEZİSİ KÜLTÜR MBÇK

Diyarbakır-Hasankeyf-Urfa-Mardin - Midyat - Nemrut - Halfeti -Gaziantep
16 – 23 Mayıs 2008

TMMOB Mimarlar Odası Ankara Şubesi Kültür MBÇK tarafından programlanan ancak olağan üstü durumlardan dolayı ertelenen Diyarbakır-Hasankeyf-Urfa-Mardin-Midyat-Nemrut-Halfeti-Gaziantep'i kapsayan GAP Teknik Gezisi, 16–23 Mayıs 2008 tarihlerinde gerçekleştirilecektir. Geziye katılmak isteyen üyelerimizin 11 Nisan 2008 Cuma gününe kadar Şubemizle temasa geçmeleri rica olunur.
*Katılım 40 Kişi ile sınırlıdır.

ANTAKYA - HALEP - ŞAM GEZİSİ FOTOĞRAF YARIŞMASI SERGİ, ÖDÜL TÖRENİ VE KOKTEYLİ

TMMOB Mimarlar Odası Ankara Şubesi Kültür MBÇK’nun 28 Kasım–2 Aralık 2007 tarihlerinde Antakya – Halep – Şam kentlerine düzenlediği teknik gezide çekilen fotoğraflar üzerinden değerlendirmelerin yapıldığı “Antakya – Halep – Şam Gezisi Fotoğraf Yarışması” sonuçlanmıştır.

Fotoğraf Yarışması’nın sergi, ödül töreni ve kokteyli, 02 Mayıs 2008 Cuma günü, saat 18.30’da Mimarlar Odası 5. katta gerçekleştirilmiştir.

Dereceye giren fotoğraf sahiplerinin isimleri:

1. Ödül: İsa Çapaoğlu
2. Ödül: Yıldız Temürtürkan
3. Ödül: Nuri Emre Apaydın
Mansiyon: Nurşen Pehlivanoğlu

KARACASU YAZ OKULU 2007 SERGİ,VE SÖYLEŞİ

TMMOB Mimarlar Odası Ankara Şubesi ve ODTÜ Mimarlık Fakültesinin katkılarıyla 2007 yılında yapılan Karacasu yazokulu deneyimlerinin aktarıldığı sergi 15-21 Nisan 2008 tarihinde ODTÜ Mimarlık Fakültesi Kubbealtında, 22-29 Nisan 2008 tarihinde Mimarlar Odası Toplantı Salonunda ve Cengiz Bektaş’ın katılımlarıyla söyleşi 21 Nisan 2008 tarihinde ODTÜ Mimarlık Fakültesi Kubbealtında, 22 Nisan 2008 tarihinde Mimarlar Odası Toplantı Salonunda gerçekleştirlmiştir.

ROMA DÖNEMİ ANKARA GEZİSİ KÜLTÜR MBÇK

Roma Dönemi Ankara Gezisi, 04.05.2008 tarihinde Ulus Heykel’inde, ilk olarak Anafartalar Çarşısı’nın yapımına başlanıldığında karşılaşılan Roma Dönemi’ne ait bir yapının temel kalıntılarının 1954’te başlayan kazıları hakkında Doç. Dr. Musa Kadıoğlu’nun bu konuda verdiği bilgilerle başlamıştır. Gezi kapsamında, Ancyra antik kentinin merkezinde bulunan dükkan sıraları ve önünden geçen Roma Caddesi ziyaret edilmiş, daha sonra Bentderesi’nden yer alan antik tiyatro ve çeşitli dönemlerde eklemeler gerçekleştirilen kale surları hakkında bilgi verilmiş ve buradan da Roma Hamamları’na gidilerek bu önemli yapının gayet iyi gözlemlenen mimarisi ve işlevi konuşulmuş; aynı zamanda, kentin merkezine doğru giden ve şu an kazılarına devam edilen caddenin ortaya çıkarılmış kısımları görülmüştür. Gezi sonrası bir araya gelinerek gezilen yapılar hakkında son kez tartışılarak etkinlik sona erdirilmiştir.

TMMOB MİMARLAR ODASI GENEL KURULU

Mimarlar Odası Genel Merkez 41. Olağan Genel Kurulu 18-19 Nisan 2008 tarihlerinde ODTÜ Kültür ve Kongre Merkezinde gerçekleştirlmiştir. 20 Nisan 2008 tarihinde yapılan seçimler ile de 41. Dönem  Merkez Yönetim Kurulu belirlenmiştir. 28 Nisan 2008 günü yapılan ilk toplantıda
görev dağılımı aşağıdaki şekilde yapılmıştır.

Genel Başkan                      H. Bülend Tuna
Genel Başkan Yard.           Erkan Karakaya
Genel Sekreter                     Necip Mutlu
Genel Sayman                     Aysel Çetinsoy
Üye                                         Kubilay Önal
Üye                                         Cengiz Bektaş
Üye                                         Emre Madran

 

BOLU TEMSİLCİLİK BİNASI TEMELİ ATILDI

Bolu Belediye Başkanlığınca  19.02 2007 tarihinde Bolu  Temsilciliğimize tahsis edilen 106 ada- 38 parselde yer alan mevcut bina , temsilciliğimizce  Rekonstrüksiyon projeleri hazırlanarak   Kültür ve Turizm Bakanlığı Ankara Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu Müdürlüğüne sunulmuş ve  14.09 2007 tarihinde  hazırlanan projeler ilgili kurum tarafından onaylanmıştır.
07.04 2008 tarihinde ise Temsilciliğimiz organizasyonunda gerçekleştirilen, Bolu valisi  Sn. Ali SERİNDAĞ,  Bolu Milletvekili Sn. Metin YILMAZ, Bolu Belediye Başkanı Sn. Alaaddin Yılmaz, ile İl idare Amirlerinin  ve sivil toplum kuruluşlarının katıldığı bir törenle Temsilcilik Binasının temeli atılmıştır.
Törene Şubemizi temsilen Yönetim Kurulumuz adına Ali  HAKKAN(2.başkan) katılmıştır.
Törende Binanın temsilciliğimize tahsisi sürecindeki katkılarından dolayı Belediye başkanı Sn Alaaddin YILMAZ ile  Belediye İmar Müdürü Sn. Yaşar TAŞKIRAN ‘a  Temsilclik başkanı Sn. Hüseyin ÖZSOY ile yönetim kurulu üyemiz Ali HAKKAN tarafından plaket verilmiştir.

MÜHÜRLERİ GELEN ÜYELERİMİZİN LİSTESİ

TMMOB Mimarlar Odası Ankara Şubesi’ne serbest mimarlık hizmetleri için mühür başvurusunda bulunmuş üyelerimizin mühürleri çıkmıştır. Ankara dışından mühür başvurusunda bulunan üyelerimiz bağlı bulundukları Temsilciliklerimizden ya da Oda Temsilciliklerinden Mühürlerini elden teslim alabilirler.

Mühür Başvurusunda bulunan üyelerin listesi;

SİCİL NO

AD SOYAD

UNVANI

16030

A.ESİN KULELİ

YÜKSEK MİMAR

8477

AHMET ALKAN

YÜKSEK MİMAR

30479

AHMET MUCİP ÜRGER

MİMAR

28973

ALİ KEMAL İNCE

YÜKSEK MİMAR

7932

ALİ RIZA ERDEM

MİMAR

28923

ASLI ERŞAN KUTLU

MİMAR

34351

AZİZE SENA ÖNGÜR

MİMAR

19482

EMİNE UYGUN

MİMAR

35799

ERKAN AYAŞLI

MİMAR

35763

FATMA GONCA ER

MİMAR

35670

FATMA ÖZDEMİR

MİMAR

32290

FİLİZ DAĞ YILMAZ

MİMAR

35647

GÜLÇE DEMİRTAŞ

MİMAR

30450

HARUN SAĞLAM

MİMAR

32268

HASAN OKAN ÇETİN

MİMAR

10345

HÜSEYİN ÇETİN ERAY

MİMAR

19958

KENAN SÜMER

MİMAR

34293

MEHMET EKERBİÇER

YÜKSEK MİMAR

19307

MEHMET GÜLTAŞ

MİMAR

10322

MEHMET GÜMÜŞ

MİMAR

19128

MELİKE SARICAOĞLU ÖZRENK

MİMAR

16180

MUSTAFA ŞEKER

MİMAR

5223

ORHAN KURT

MİMAR

9253

OSMAN SADIKOĞLU

MİMAR

8575

RUŞEN BİLGİÇ

MİMAR

35877

UĞUR BATUR

MİMAR

 

MESLEKİ DENETİM

Mimarlık ve Mühendislik Hizmet Bedellerinin hesabında kullanılacak
2008 yılı Yapı Yaklaşık Birim Maliyetleri açıklanmıştır. 1 Mayıs 2008 tarihinde uygulanmaya başlayacak olan 2008 yılı Birim Maliyetlerine buradan ulaşabilirsiniz.

 

ŞANTİYE ŞEFLİĞİ SİCİL DURUM BELGESİ DÜZENLEMESİ

Bayındırlık ve İskan Bakanlığının 5 Şubat 2008 tarihinde yayınladığı Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliğinde göre şantiye şefliği belgesi düzenlenmesinde,

Şantiye Şefliği belgesinin düzenlenmesi istenen projenin mesleki denetimden geçmiş olmasına,
Aynı proje için Teknik Uygulama Sorumlusu olan Mimara Şantiye Şefliği belgesi düzenlenmemesine,
Proje müellifine Şantiye Şefliği belgesi düzenlenebileceğine,
Belge düzenlenmesi sırasında Büro Tescil Belgesi zorunluluğunun aranmaması durumları dikkate alınacaktır. Belgenin düzenlenmesi sırasında taraflar arasında yapılacak sözleşme istenecektir.

 

ÜYELERIMİZE MAİL ADRESİ

Mimarlar Odası Ankara Şubesi üyelerine kullanıcıadı@mo.org.tr uzantılı mail adresi oluşturabilecektir. Konu ile ilgili bilgi almak isteyen üyelerimizin şubemiz ile iletişime geçmesini rica ederiz.

 

MİMARLIK VAKFI YARDIMLAŞMA SANDIĞI ÜYELIĞINE DAVET

29 Haziran 1996 yılında kurulan Mimarlık Vakfı’nın en önemli sosyal projesi Yardımlaşma Sandığı’dır.2380 üyenin üye olduğu ve destek verdiği Mimarlık Vakfı Yardımlaşma Sandığı, üye mimarların başvuracakları bir sosyal güvence kurumu haline gelmiştir.
Yardımlaşma Sandığı, vefat eden üyelerin ailelerine yardım elini uzatan, zorunlu durumlarda, üye meslektaşlarına olanaklar ölçüsünde yardımlarda bulunulmuştur.
Bugün vakıf, kuruluş amaçlarına bağlı olarak kendi işlevlerini yerine getirebilen, kurumlaşma yolunda önemli adımlar atılmış, yeni ve büyük projeleri hayata geçirebilecek yapıya sahiptir. Vakfa bağlı kuruluşların işlevlerinin artırılması, mali durumun daha da güçlendirilmesi ve şeffaf hale getirilmesi üyelerin vakfa yaptığı maddi ve manevi desteklerle olanaklıdır.
Bu hizmetlerin geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması için Yardımlaşma Sandığı’na üye olmanız önemlidir.
Mimarlık Vakfı Yardımlaşma Sandığı Üyelik ve Bilgi Formu’nu TMMOB Mimarlar Odası Ankara Şubesi’nden temin edebilirsiniz.

 

MÜELLİFLERE DUYURU!

Proje Müellifi mimarların, Mimari Proje Müellifi Sicil Durum Belgesi alırken yanlarında

 • Mimarın mührü ve imzasını taşıyan, mimari proje çizim ve sunuş standartları, ilgili yönetmelik, standart ve normlara uygun olarak düzenlenmiş uygulama projeleri ve m2 cetveli
 • Tapu, çap, röperli kroki, imar durumu, kot krokisi
 • Mimar ve iş sahibi arasında imzalanmış, Mimarlar Odasınca hazırlanmış, tip sözleşmenin asgari hükümlerini taşıyan sözleşmesi
 • Serbest mimarlık hizmetlerine ilişkin, en az bedel tarifesine göre hesaplanmış ücret tutarında düzenlenmiş serbest meslek makbuzu ya da fatura
 • Oda tarafından verilen mühür getirmeleri gerekmektedir.

Kendi adına serbest çalışan mimarın

Tescilin yenilenmesi için ;

 • Serbest meslek defterinin o yıl için noter onaylı sayfasının fotokopisini vermiş olması,
 • Mimarlar Odasınca düzenlenen imza sirküleri, taahhütname ve başvuru yerine geçen yenileme formunu şahsen doldurmuş ve imzalamış olması,
 • İşyerinde ücretli çalışan mimar ya da mimarlara Mimarlar Odasınca her yıl belirlenen asgari ücretten az ücret ödenmediğinin belgelenmesi,
 • Ücretli olarak çalıştıracağı mimarlarla imzalayacağı iş düzeni ve çalışma şartlarını düzenleyen sözleşmeyi vermiş olması,
 • Varsa tamamlanan yıl içerisinde gerçekleştirdiği ya da sürdürülen serbest mimarlık hizmetlerinin listesini vermesi,
 • Tescil yenileme harcını ve üyelik aidatını ödemiş olması,
 • Serbest mimarlık hizmetleri büro tescil belgesini elden alması, kendisi elden alamıyorsa dilekçe ile başvurusu,
 • Mimarlar Odasının öngördüğü meslek içi eğitimi almış olması gerekir.

Sermaye şirketi ortaklığı mimar ya da mimarların

Tescilin yenilenmesi için ;

 • Sermaye şirketinin mali kaydının o yıl için noter onaylı sayfasının fotokopisini vermiş olması,
 • Şirket ortağı olduğunun ve hisse oranının bu Yönetmelikte belirlenen asgari ortaklık payının altına düşmediğinin sicil memurluğundan belgelemesi,
 • Sermaye şirketinde ücretli çalışan mimar ya da mimarlara Mimarlar Odasınca her yıl belirlenen asgari ücretten az ücret ödenmediğini belgelemesi,
 • Sermaye şirketinin ücretli olarak çalıştıracağı mimarlarla imzalayacağı iş düzeni ve çalışma şartlarını düzenleyen sözleşmeyi vermiş olması,
 • Mimar sermaye şirketindeki faaliyetinin ve yetkisinin devam etmekte olduğunu beyanı yanında Mimarlar Odasınca düzenlenen imza sirküleri, taahhütname ve başvuru yerine geçen tescil yenileme formunu şahsen doldurmuş ve imzalamış olması,
 • Sermaye şirketi ile müelliflik haklarını düzenleyen sözleşmeyi vermiş olması,
 • Mimarlar Odasının öngördüğü meslek içi eğitimi almış olması,
 • Serbest mimarlık hizmetleri büro tescil belgesini elden alması, kendisi elden alamıyorsa dilekçe ile başvurusu,
 • Tescil yenileme harcını ve üyelik aidatını ödemiş olması gerekir.

Sermaye şirketi ortaklığı mimar ya da mimarların ilk tescil başvurusunda gerekli olan belgeler;

 • Sermaye şirketinin ana sözleşmesinin yayınlandığı Ticaret Sicil Gazetesi ya da noter onaylı suretini vermiş olması,
 • Sermaye şirketinin mali kaydının o yıl için noter onaylı sayfasının fotokopisini vermiş olması,
 • Sermaye şirketinde ücretli çalışan mimar ya da mimarlara Mimarlar Odasınca her yıl belirlenen asgari ücretten az ücret ödenmediğini belgelemesi,
 • Sermaye şirketinin ücretli olarak çalıştıracağı mimarlarla imzalayacağı iş düzeni ve çalışma şartlarını düzenleyen sözleşmeyi vermiş olması,
 • Mimar sermaye şirketindeki faaliyetinin ve kendi yetkisinin devam etmekte olduğu beyanı yanında Mimarlar Odasınca düzenlenen imza sirküleri, taahhütname ve başvuru yerine geçen formu şahsen doldurmuş ve imzalamış olması,
 • Sermaye şirketi ile müelliflik haklarını düzenleyen sözleşmeyi vermiş olması,
 • Mimarlar Odasının öngördüğü meslek içi eğitimi almış olması,
Serbest mimarlık hizmetleri büro tescil belgesi ilk tescil, mühür harcı ve üyelik aidatını ödemiş olması gerekir.
 

BÜLTEN DOSYA KONULARI

Mimarlar Odası Ankara Şubesinin üyeleri ile iletişim kurmasının en önemli aracı olan Bülten, 39. Dönem de güncel konular ve haber ağırlıklı yöne evrilerek haber bültenine dönüşmesi Şube-üye arasındaki mesafeyi en aza indirmek üzere kurgulanmıştır. Bu sebeple Bülten’de yayınlanmakta olan dosya konuları, Bülten’in dışında iki ayda bir yayınlanan ekler (insert) olarak tasarlanmış ve 2006 yılında Kentsel Dönüşüm 1–2, Endüstri Mirası, Tasarım ve Özgürlük: Özürlüler ve Herkes için Tasarım konu başlıkları ile yayına hazırlanmıştır. 2007 yılında da aşağıda yer alan konu başlıkları ile hazırlanacak olan dosya konuları ile ilgili bilgi ve deneyimlerini Bülten aracılığı ile aktarmak isteyen üyelerimizin yazıları Yayın Birimi tarafından değerlendirilecektir.  

DOSYA 7:
Tasarım ve Temsil Teknolojileri

DOSYA 8:
Meslekte Dönüşüm

BU HAFTA GERÇEKLEŞTİRİLECEK TOPLANTILAR

Yönetim Kurulu
40. Dönem Yönetim Kurulu Toplantıları her Salı 18.30 ‘da tüm üyelerimizin katılımına açık olarak gerçekleşmektedir.

ANKARAM PLATFORMU TCDD ÖNÜNDE BASIN AÇIKLAMASI YAPTI

Başkent Ankara’nın en önemli simgelerinden biri olan TCDD Ankara Garı ve Meydanı, Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından uygulamaya konulmak istenen bir katlı kavşak projesi ile hem delik deşik edilmek istenmekte hem de ısrarla bir otobana çevrilmeye çalışılmaktadır. Katlı kavşak projesi Ankara Garı’na yarar getirmekten ziyade, yapının ve alanın değerlerine zarar verecek, yayaların gara ulaşımını zorlaştıracak ve araç trafiğini tek yönde sıkıştıracaktır. Kamuoyunu bilgilendirmek ve projeyi protesto etmek amacıyla Ankaram Platformu bileşenleri 6 Mart 2008 Perşembe günü gar binasının önünde bir basın açıklaması yapmıştır.

TBMM’YE ANKARA GARI İLE İLGİLİ SORU ÖNERGESİ

Ankaram Platformu’nun 6 Mart 2008 tarihinde Ankara Garı’nda Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından uygulamaya konulmak istenen bir katlı kavşak projesini protesto etmek amacıyla gerçekleştirdiği basın açıklamasından sonra CHP Ankara Milletvekili Nesrin Baytok, konuyu TBMM’nin gündemine getirmiştir. 12 Mart 2008 tarihinde TBMM Başkanlığı’na gönderilen ve İçişleri Bakanı Beşir Atalay’ın yanıtlaması istenen soru önergesinde, Ankara’daki sivil toplum kuruluşlarının Ankara Garı ile ilgili çekinceleri dile getirildikten sonra köprülü kavşak projesinin hangi tarihte hazırlandığı, bu projenin gerekçeleri, TCDD’den görüş alınıp alınmadığı, TCDD’nin iki ay arayla iki farklı görüş yazısı yazıp yazmadığı gibi konularda sorular sorulmuştur.

Soru önergesinin tamamına buradan ulaşabilirsiniz.

 
3.ULUSLARARASI İŞÇİ FİLMLERİ FESTİVALİ

İlk olarak 2006 yılında İstabul ve Ankara''da eş zamanlı olarak düzenlenmiş olan Uluslararası İşçi filmleri festivali bu yıl üçüncüsü ile Ankara, İzmir, İstanbul’da gösterimlerini yapacaktır. Festivali Halkevleri, Mülkiyeliler Birliği, TMMOB Mimarlar Odası Ankara Şubesi ve SES Ankara Şubesi çalışmalarıyla planlanmıştır.
Kültür MBÇK programı kapsamında gerçekleştirilen "Oda'da film" etkinliklerinin dördüncüsü de İşçi Filmleri Festivali gösterimlerinin açılış filmi ile ortaklaştırılmış ve 1 Mayıs 2008 tarihinde gösterilmiştir.
İran sinemasının önemli yapıtlarından "Şaşkın Köpekler" filminin gösteriminin ardından, Fatin Kanat ve Dr. Haşim Hüsrevşahi ile İran Sineması, İslam ve Kadın üzerine bir söyleşi gerçekleştirilmiş, etkinlik sürekli mesleki gelişim merkeince kredilendirilmiştir.Festival filmlerine katılımlar ücretsiz olup tüm üyelerimiz davetlidir.

ANMA SEDAD HAKKI ELDEM; YÜZÜNCÜ DOĞUM YILI ANMA ETKİNLİKLER

1 25 yıllık bir geçmişe sahip olan kurumumuzun tarihinde önemli bir iz bırakan Sedad Hakkı Eldem, 100’üncü doğum yılında Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi tarafından düzenlenecek olan çeşitli etkinlikler ile anılacaktır. “Sedad Hakkı Eldem” temalı bu etkinlikler kapsamında, bir Panel, üniversite öğrencilerine açık bir Fotoğraf Yarışması ve Sergisi, bir Sempozyum ve bir Sergi düzenlenecektir.

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi
A: Meclis-i Mebusan Cad., No:24, Fındıklı, 34427, İstanbul
T: 212-2521600 / 240
F: 212-2517567
E: sheldem-etkinlik@msgsu.edu.tr
MİMARLIĞA YARIŞANLAR SEMİNERLERİ

Gazi’li Mimarlar; Mim. Ercan Çoban, Yük. Mim. Hasan Özbay, Yük. Mim. Yakup Hazan, Mim. Cem Açikkol, Mim. Nuran Ünsal, Yrd. Doç. Dr. Murat Ulug ve Mim. Mürsit Günday’ın  Gazi Üniversitesi Mühendislik Mimarlik Fakültesi Binasinda, 10 Nisan-22 Mayis 2008 Persembe günleri 12.30-13.30 saatleri arasında gerçekleştirilecek olan seminerler mimarlık yarışmaları ortamında varlık göstermiş Gazi’li Mimarların seminer sonunda

Türkiye mimarlik yarismalari ortaminda sürekli ya da belli araliklarla varlik göstermis, dolayisiyla yarismalarla yasamayi bir profesyonel tavir olarak benimsemis ve bu yolla çok sayida ödül almis kisilerin belirlenmesi; bu kisilere ait belli basli yarisma tasarimlarinin ve yarisma sonucu elde edilmis yapi ürünlerinin bir kitap halinde derlenmesidir.
Seminerler SMGM kapsami içinde olup her bir etkinlige katilim 1 puan olarak kredilendirilmistir.

XXIII. UIA MİMARLIK KONGRESİ, TORINO 29 Haziran – 3 Temmuz 2008

www.uia2008torino.org

 

UÇAN SÜPÜRGE ULUSLARARASI KADIN FİLMLERİ FESTİVALİ

Bu sene 11. kez uçmaya hazırlanan  Festival 8–15 Mayıs tarihleri arasında İran’dan İsrail’e, Brezilya’dan Arjantin’e farklı ülkelerden farklı tatlar getirecek Ankara’ya. “Kendin Ol, Düşünü Yarat” temasıyla yola çıkan festivalde 27 ülkeden 88 kadın yönetmenin 89 filmi gösterilecek.

KEMERALTI ÇARŞISI ÜST ÖRTÜ VE KENT MOBİLYALARI ULUSAL FİKİR YARIŞMASI

Son Teslim Tarihi 23 Temmuz 2008

BAYINDIRLIK ve İSKAN BAKANLIĞI YAPI İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI KONGRE MERKEZİ BİNASI MİMARİ PROJE YARIŞMASI

Son Teslim Tarihi 1 Ağustos 2008

ARCHIPRIX- Türkiye 2008

Son Teslim Tarihi 11 Ağustos 2008

DANIŞTAY BAŞKANLIĞI HİZMET BİNASI MİMARİ PROJE YARIŞMASI

Son Teslim Tarihi 17 Haziran 2008

 

YOZGAT BELEDİYE BAŞKANLIĞI TİCARET, KÜLTÜR VE SANAT MERKEZİ ULUSAL MİMARİ PROJE YARIŞMASI

Son Teslim Tarihi 3 Haziran 2008

 

KAYSERİ İÇ KALESİ'NİN KORUNARAK KÜLTÜR VE SANAT ORTAMINA DÖNÜŞTÜRÜLMESİ İÇİN İKİ KADEMELİ ULUSAL MİMARLIK YARIŞMASI

Son Teslim Tarihi 18 Nisan 2008

 

1.ULUSAL ESERE VE EMEĞE SAYGI RESİM, AFİŞ, LOGO VE KARİKATÜR YARIŞMASI

Son Teslim Tarihi 18 Nisan 2008

 

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ŞEHİR TİYATROLARI BEYOĞLU SAHNESİ MİMARİ PROJE YARIŞMASI

Son Teslim Tarihi 7 Temmuz 2008

 

Danıştay, Zorlu Gayrimenkul Geliştirme ve Yatırım A.Ş’nin 800 milyon dolar bedelle en yüksek teklifi verdiği Beşiktaş Ortaköy’deki Karayolları arazisinin nazım imar planı değişikliğinin yürütmesini oy birliğiyle durdurdu.TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi’nin de aralarında bulunduğu bazı odalar, parsele ilişkin 27 Aralık 2006’da Özelleştirme Yüksek Kurulu’nca onaylanan 1/5000 ölçekli koruma amaçlı nazım imar planı değişikliğinin iptali ve yürütmesinin durdurulması istemiyle Danıştay’da dava açmıştı. Davayla ilgili ilk kararı veren...

YABANCIYA MÜLK SATIŞINA YENİ SINIR

 

KENT PARK, İZMİT'İN SİLUETİNİ DEĞİŞTİRECEK

 

MAHKEME KARARINA RAĞMEN İNŞAATA DEVAM

 

AKP TARİHİ YOK EDİYOR

 

İNCİRALTI'NDA İMAR SAVAŞI SÜRÜYOR

 

DANIŞTAY'A SELAM İNŞAATA DEVAM!

 

GÖRÜNTÜYÜ ENGELLEMİYOR

 

ANKARA BELEDİYESİNİN KAVŞAK YAPIMI DURDURLDU

 

SU DEPOSU ŞEHİR MÜZESİ OLUYOR

 

FOUR SEASONS'TA YÜRÜTME DURDU

 

İSTANBUL PARSEL PARSEL SATILIYOR

 

ESKİ LİKÖR FABRİKASI YERİNE YENİ BİR PROJE

 

ÇOK ŞAŞIRDIM, KEŞKE 'LİKÖR ARSASI'NDA YARIŞ OLSAYDI

 

"40 UNDER 40'DA BİR TÜRK"

 

KIYI VE ORMANDA TALAN HAZIRLIĞI

 

BETONA YOLCULUK!

 

MEYDAN'I TASARLARKEN OTOYOL PİKNİKÇİLERİNDEN İLHAM ALDI