-E-Bülten düzgün görüntülenemiyorsa buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz

BİR ESER BİR MİMAR, BORAN EKİNCİ

TMMOB Mimarlar Odası Ankara şubesi tarafından Bir Eser Bir Mimar projesi kapsamındaTurgut Cansever, Enis Kotran, Ercan Çoban, Aydın Boysan, Cengiz Bektaş ile önceki tarihlerde söyleşiler gerçekleştirildi. Aralık ve Ocak aylarında Boran Ekinci ve Han Tümertekin’in katılımlarıyla yeni söyleşiler yapmayı planlamaktayız.

BORAN EKİNCİ ‘KONUT’ konu başlığı ile 12 Aralık 2007 tarihinde,Mimarlar Odası 5. katta Saat: 18.30'da deneyimlerini ve projelerini bizlerle paylaşacaktır. Tüm üyelerimiz davetlidir.

KAMU VE ÖZEL SEKTÖR İŞYERİ TEMSİLCİLİKLERİ ABANT BULUŞMASI VE TEMSİLCİLİKLER BÖLGE TOPLANTISI

TMMOB Mimarlar Odası Ankara Şubesi tarafından kamu, özel sektör ve üniversitelerde çalışan mimarların katılımıyla işyeri temsilcilikleri oluşturulmaktadır. 68 işyerinde temsilcilik oluşturan TMMOB Mimarlar Odası Ankara Şubesi, kurulmuş ve kurulması planlanan işyerindeki mimarların katılımıyla 8–9 Aralık 2007 tarihlerinde Abant–Bolu’da İşyeri Temsilcilikleri Buluşması ile TMMOB Mimarlar Odası Ankara Şubesi coğrafyası içinde yer alan temsilciliklerimizin katılımıyla Temsilcilikler Bölge Toplantısı gerçekleştirilmiştir.

“Gelecek Dönem Perspektifleri” temasıyla oluşturulan toplantı iki gün boyunca sunuş ve atölye çalışmaları ile gerçekleştirildi. Meslek Örgütlerinin Yeni Dönem Yapılanmaları, Meslek Odalarının “STK” Rolü, Kentte Yeni Dönem Mimarlar Odası Çalışmaları, Yeni Yasal Düzenlemeler ve Meslek Odaları, Mimarlar Arası Dayanışma ve Etik, Politika ve Meslek Örgütleri başlıkları ile atölye çalışmaları yapıldı ve sonuç sunuşları gerçekleştirldi. Mudurnuya yapılan teknik gezi ile buluşma ve toplantımız sonaerdi.

KENT DÜŞLERİ 2 / HASANOĞLAN KÖY ENSTİTÜSÜ VE YÜKSEK KÖY ENSİTÜSÜ YERLEŞKESİ DEĞERLENDİRME PROJESİ KOLOKYUM ÖDÜL TÖRENİ

TMMOB Mimarlar Odası Ankara Şubesi ve İnşaat Mühendisleri Odası tarafından düzenlenen Hasanoğlan Köy Enstitüsü ve Yüksek Köy Enstitüsü Yerleşkesi Proje Fikir Yarışması sonuçlandı. Mimarlık Öğrencileri ve İnşaat Mühendisliği öğrencilerine açık olan yarışmada 16 Kasım 2007 tarihinde teslim edilen projeleri inceleyen Prof.Dr.İlhan Tekeli başkanlığındaki Jüri , 24 Kasım 2007 tarihinde yapılan Değerlendirme Konferansına 19 proje/fikir sahibi yarışmanların çağrılmasına karar verdi.

Jüri üyeleri, yarışmacı öğrenciler ve kentlilerin katıldığı konferansta öncelikle proje fikir sahipleri kendi fikirlerini ortama anlattılar ve jürinin sorularıyla birlikte herkesin önünde fikir projelerini savundular. Yaratıcı fikirlerin geliştirildiği ve verimli geçen değerlendirme konferansı sonrası toplanan jüri ödül alan proje ve fikirleri belirledi.

27 Kasım 2007 tarihinde saat 14.00’te yarışmacı öğrencilerin jüri üyelerine soracağı sorularla devam eden Kolokyum ve Ödül Töreni İnşaat Mühendisleri Odası Teoman Öztürk Toplantı Salonunda gerçekleştirildi.Ödül alan öğrencilere sertifika ve ödülleri verildi ve değerli katkılarından dolayı da jüri üyelerine, destekleyen kuruluşlara birer plaket sunuldu.

Işık sönmedi ….şimdi yeniden parlamaya hazırlanıyor….

LİSANS KATEGORİSİ ÖDÜLLERİ

1.Ödül : Ata Kurt, Ceyda Cihangir, Sadık H.Yurtoğlu, Ahmet Akif Tek (ODTÜ) Proje/Fikir(Sivil Toplum yerleşkesi)

2.Ödül : Yiğit Acar, Umut Akın, Mustafa Eker, Aslıhan Günhan, Başak Yılmaztürk(ODTÜ)

Proje/Fikir(Hasanoğlan Eğitim Yerleşkesi)

3.Ödül : Selen Sarıkulak, Emre Bal, Erman Togay (ODTÜ)

Proje/Fikir(Hasanoğlan Tasarım Merkezi)

YÜKSEK LİSANS KATEGORİSİ ÖDÜLLERİ

1.Ödül : Çiğdem Sivri, Hasan Deniz, İrem Uslu, Sabri Gökmen, Etkin Karabağlı (ODTÜ)

Proje/Fikir(Toplumsal Araştırma Merkezi ve Kalkınma Enstitüsü)

2.Ödül : Önen Günöz, Didem Yavuz, Erman Yurdagül (İTÜ, İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ)

Proje/Fikir(Destek Doku Projesi)

3.Ödül : Özlem Altınkaya, Ceren Dayıcıoğlu, Başer Necdet Ülker (İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ)

ÖZEL ÖDÜLLER

Hasanoğlan Belediyesi Özel Ödülü : Zeynal Yeter, Engin Ünver, Abdulkadir Öztürk, Bahar Merve Yılmaz, Volkan Karagül (İTÜ)

Yeni Kuşak Köy Enstitülüler Derneği : Tutku Sevinç, Merve Gül Özokçu, Ahmet Üner (İTÜ)

TMMOB Çevre Mühendisleri Odası Özel Ödülü : Eşref Taner İlerde, Mutlu Oral, Mustafa Murat Çobanoğlu, Hakan Kaytan ( Eskişehir Osmangazi Üniversitesi)

ÇOCUKLARLA BİRLİKTE GELECEĞİ İSTEMEYE ÇAĞRI

26 Kasım 2007 tarihinde yeni dönem çalışmalarımız için tanışma toplantımız Mimarlar Odasında gerçekleşti. Toplantıya Çocuk ve Mimarlık Çalışmaları Merkezi ile çocuklarla daha önce buluşmuş üyelerimizin yanı sıra genç ve yeni mimarların katılımlarıyla gerçekleştirildi. Şimdiye kadar yapılan çalışmaların sunumu ve aktarımının yapıldığı toplantı ve sonrasında gerçekleşen kokteyl ile önümüzdeki dönem çalışmaları konusunda görüşler alındı. Yeni dönem çalışmaları kapsamında kent içi geziler ve kent algısını arttırabilecek yeni çalışmalar yapılması planlandı.

ANTAKYA-HALEP-ŞAM GEZİSİ

TMMOB Mimarlar Odası Ankara Şubesi bünyesinde Kurulan Kültür MBÇK tarafından düzenlenen Antakya Halep Şam Teknik gezisi 28 Kasım 2 Aralık  2007 tarihilerinde gerçekleştirilmiştir.

BUDAPEŞTE-VİYANA-PRAG TEKNİK GEZİSİ FOTOĞRAF YARIŞMASI

TMMOB Mimarlar Odası Ankara Şubesi Kültür MBÇK tarafından düzenlenen Budapeşte-Viyana-Prag Gezisi tamamlandı. Bu kapsamda düzenlenen fotoğraf yarışması ürünleri şubemize ulaştı. Önümüzdeki günlerde değerlendirmenin yapılacağı yarışmanın sonuçları bu süreç sonun da açıklanacaktır.

Detaylı bilgi için : Sevgi Bölücek 4178665/126

 

KENT GÖRÜNTÜLEME MERKEZİ 2008 YILI TEMASI

TMMOB Mimarlar Odası Ankara Şubesi Bünyesinde kurulan Kent Görüntüleme Merkezi, Danışmanlar Kurulu ile Çalışma Grubu ortak toplantı gerçekleştirerek 2008 yılı içerisinde yapılacak çalışmaların "SOKAK" teması üzerinden şekillenmesine karar verdi.

KÜLTÜR MBÇK ÇALIŞMA GRUBU TOPLANTISI GERÇEKLEŞTİRİLDİ

TMMOB Mimarlar Odası Ankara Şubesi, üyelerin kültürel ve sosyal ihtiyaçlarına yönelikte etkinlikler gerçekleştirmeye devam etmektedir. Müzik, resim, heykel, sinema, fotoğraf, edebiyat, teknik gezi vb. alanlarına ilgi duyan ve bu keyifli çalışmalarda yer almak, katkı koymak isteyen üyelerimizin ve öğrenci üyelerimizin katılımıyla 04 Aralık 2007 Salı günü Mimarlar Odası Ankara Şubesi'nde Kültür MBÇK toplantısının üçüncüsü gerçekleştirildi. Önceki toplantı kararları üzerinden değerlendirmeler ve 2008 teknik gezi ve etkinlik programı için önerilerin tartışıldığı toplantının dördüncüsünün 11 Aralık 2007 Salı günü saat: 12.30’da yapılması kararlaştırldı. Bu anlamda katkı koymak isteyen tüm üyelerimiz toplantıya davetlidir. Aralık sonu itibariyle 2008 Kültür MBÇK etkinlik takvimi üyelerimize duyurulacaktır.

Detaylı bilgi için : Sevgi Bölücek 4178665/126
 

SMGM EĞİTİMLERİ DEVAM EDİYOR

2008 yılı Büro Tescil Belgesini yenilemek isteyen ya da ilk defa Büro Tescil Belgesi alacak olan üyelerimizin Aralık 2007 sonuna kadar meslek içi eğitimlere ya da etkinliklere katılarak aşağıda tanımlanan yükümlülüklerini yerine getirmeleri gerekmektedir.

 1. 65 yaş üzerindeki meslektaşlarımız ile 1977 yılından önce mezun olan meslektaşlarımızın SMGM eğitimlerine katılımla ilgili yükümlülükleri aranmayacaktır.

19771987 yılları arasında mezun olan meslektaşlarımız, belirlenen kriterler çerçevesinde, uygun gördükleri eğitim ve mesleki etkinliğe katılarak (her yıl 15 kredi olan) yükümlülüklerini yerine getirebileceklerdir.

 1. 1987ve sonrasında mezun olan meslektaşlarımız, belirlenen kriterler çerçevesinde, hem SMGM tarafından öngörülecek zorunlu eğitimleri almakla yükümlü olacaklar (Mimarlık Hizmetlerinde Temel Kavramlar Eğitimi) hem de uygun gördükleri diğer eğitim ve mesleki etkinliklere katılarak her yıl için 15 kredi olan yükümlülüklerini yerine getirebileceklerdir.
Bilirkişilik ve yapı denetimi alanlarında sürekli mesleki gelişim kapsamındaki eğitimlerle verilecek yetkilendirmelerde yukarıda tanımlanan bağışıklıklar geçerli olmayacaktır.

SMGM EĞİTİMLERİNDE BU HAFTA

TMMOB Mimarlar Odası Ankara Şubesi ve bağlı temsilciliklerinde devam etmekte olan SMGM Eğitimlerinin bu haftaki programı aşağıdaki gibidir.

Bilindiği gibi 2008 yılı Büro Tescil Belgesi alacak ya da yenileyecek olan 77 ve sonrası mezun tüm üyelerimizin Aralık sonuna kadar 15 kredi almış olmaları koşulu aranmaktadır.

Bu Hafta SMGM Kapsamındaki Etkinlikler

12 Aralık 2007 Mimar Boran Ekinci-Söyleşi

Bu Hafta SMGM Eğitim Programı

14 Aralık 2007- Çevre Hukuku ve Mevzuatı( Sivas)
15-16 Aralık 2007 Yapı-Çevre İlişkileri( Sivas)
15-16 Aralık 07 Merkezi Akustik Tasarım ve Gürültü Kontrolü
15-16 Aralık 2007 Taşınmaz Kültürel Mirasın Korunması
15 Aralık 2007 Özürlüler için Yapılı Çevrede Ulaşılabilirlik(Nevşehir)

Aralık 2007 sonuna kadar devam edecek olan SMGM eğitim programıda aşağıdaki gibidir;

ÖZÜRLÜLER İÇİN YAPILI ÇEVREDE ULAŞILABİLİRLİK EĞİTİM PROGRAMI

Konu : Özürlüler için yapılı çevrede ulaşılabilirlik
Hazırlayan : Deniz Çağlayan Gümüş (Y. Şehir Plancısı)
SMG Kredisi : 6 kredi
Eğitimin verileceği tarihler : 30 Aralık 2007

Konular :

I. Türkiye’de özürlülük profili; Özürlülük ve engellilik kavramları

II. Ulaşılabilirlik kavramının değerlendirilmesi

-           Konutlarda,
-           Açık alanlarda,
-           Ulaşım hizmetlerinde,
-           Bilgiye ulaşmada.

III. Farklı özür gruplarının yapılı çevredeki gereksinimleri;Yapılı çevrede varolan engeller;

Tasarım açısından olumlu ve olumsuz uygulama örnekleri

VI. Ulaşılabilirlikle ilgili uluslar arası normlar;Türkiye’de ulaşılabilirlik mevzuatı ve standartlar

MİMARİ TASARIMDA DEPREM FAKTÖRÜ EĞİTİM PROGRAMI

 Konu :Betonarme yapıların depreme dayanıklı tasarımında dikkat

edilmesi gereken temel prensipler, Türkiye’deki betonarme yapılarda sıkça görülen depreme dayanıklı tasarım hataları, Alanı düzenleyen yasa ve yönetmelikler.

Hazırlayan :Doç. Dr. Ali İhsan Ünay (ODTÜ Mimarlık Bölümü)

SMG Kredisi : 6 kredi

Eğitimin verileceği tarihler : 29 Aralık 2007

Konular :

I. Temel Deprem Bilgisi
II. Betonarme Yapıların Deprem Davranış
III. Betonarme Yapılarda Görülen Depreme Dayanıklı Tasarım Hataları
IV. Sık Karşılaşılan Depreme Dayanıklı Tasarım Hatalarının Yapı Üzerindeki Etkilerinin Bilgisayar Modelleriyle İncelenmesi

MERKEZİ AKUSTİK TASARIM VE GÜRÜLTÜ KONTROLU EĞİTİM PROGRAMI

Konu :Farklı Mekanların Akustik Tasarım Yöntemleri ve Gürültü Kontrolu, Akustik Tasarımda Güncel Teknolojiler ve Yaklaşımlar, Alanı Düzenleyen Yasa ve Yönetmelikler

Hazırlayan :Y.Doç.Dr. Arzu Gönenç Sorguç / Makina Mühendisi(ODTÜ

Mimarlık Bölümü)

SMG Kredisi : 12 kredi

Eğitimin verileceği tarihler : 15-16 Aralık 2007 , 29-30 Aralık 2007

Konular :

I. Temel Akustik Bilgisi
II. Kapalı Mekanların Akustik Tasarımı
III. Akustik Tasarımda Temel Uygulamalar; Elektro-Akustik Uygulamalar
IV. Akustik Tasarımın Başarı İle Uygulandığı Önemli Örnekler ve Güncel Teknolojiler

KORUMA EĞİTİM PROGRAMI

 Konu : Kültür ve Tabiat Varlıklarının Korunmasına İlişkin Mevzuat,

Yöntem ve Uygulamalar

Hazırlayan : Doç. Dr. Emre Madran (ODTÜ)
Dr. Nimet Özgönül (ODTÜ)

Süre : 12 saat

Mekan : Mimarlar Odası Ankara Şubesi

Kontenjan : 35 Katılımcı

SMG Kredisi : 12 kredİ

Ücret : 120 YTL/saat

Eğİtİmİn verİleceğİ tarİhler : 15-16 Aralık 2007

Konular :

I. Koruma ile İlgili Genel Bilgilerin Aktarımı
II. TaşInmaz Kültür Varlıklarının ve Sit Alanlarının Korunması ve Değerlendirilme Yöntemi
III. Koruma / Onarım Proje Süreci
IV. Koruma ile ilgili Mevzuat

Konuyla ilgili olarak bilgi almak isteyen üyelerimiz için iletişim numarası: 417 86 65-115

YAPI DENETİM EĞİTİMİ PROGRAMI

1–2 Aralık 2007 tarihinde Milli Kütüphane Konferans Salonu’nda 115 üyemizin katılımıyla, 8–9 Aralık 2007 tarihinde 145 üyemizin katılımıyla Marinem Otel toplantı salonunda gerçekleştirildi.

 

İLLER BANKASI’NIN DÖNÜŞÜMÜ/FORUM

Çıkarılmakta olan yasalar ve hazırlanmakta olan yasa tasarıları ile devletin temel hizmet birimlerini oluşturan ve ülkemizin gelişmesinde büyük katkıları olan  kurum ve kuruluşların kamusal kimlikleri kaybettirilmeye çalışılmaktadır. Var olan hizmet anlayış  ve varlıkları,  kuruluş amaçlarının dışında fonksiyonlar da yüklenerek şirketlere dönüştürülmek istenen kurumlar arasında İller Bankası da bulunmaktadır.

Bu anlamda TMMOB Mimarlar Odası Ankara Şubesi olarak, İller Bankasının isminin değiştirilmesi ile gündeme yeniden gelen konu ile ilgili olarak 28 kasım 2007 tarihinde bir toplantı yapmış, üyemiz Ayşegül Ay Uğurel ve Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Araştırma Görevlisi Dr.Tayfun Çınar’ın değerli katkılarıyla İller Bankası’nın geçmişten bugüne kadarki tarihi süreci ve neden dönüşümünün istendiğine dair bilgiler verilerek üyelerimiz aydınlatılmıştır.Toplantı ,soru ve cevaplardan oluşan forum bölümüyle sona ermiştir.

SMGM BİLİRKİŞİLİK EĞİTİMİ TAMAMLANDI

Bilirkişilik Eğitimi TMMOB Mimarlar Odası Ankara Şubesi’nde 70 üyenin katılımıyla 17-18 Kasım 2007 tarihinde gerçekleştirildi. Kamulaştırma Davalarında Bilirkişi olarak görev yapmak isteyen üyelerimiz için zorunlu eğitim kapsamında değerlendirilmiş olan seminer sonunda alınacak sertifika ile 30 Kasım 2007 tarihine kadar başvuru yapabilecektir.

 

İŞYERİ TEMSİLCİLİK SEÇİMLERİ DEVAM EDİYOR

Mimarlar Odası Ankara Şubesi, Kamu ve Özel sektörde oluşturulan 67 işyeri temsilciliğinin yanı sıra diğer kamu kurumları ve özel firmalar bünyesinde çalışan mimar verilerine ulaşarak işyeri temsilcilik sayısını artırmayı kurgulamaktadır. Seçimi yapılan kamu ve özel sektör’deki işyeri temsilciliğine;

Kalkınma Bankası’nda Müfit Turan, Mehmet Ayvat, Ziya Çetin, Kültür ve Turizm Bakanlığı DÖSİMM’nde Erkan Çelik, Mamak Blediyesi’nde Olcay Karaton, Gökşen Mızrak, Songül Üzgün, Ziraat Bankası Genel Müdürlüğü’nde Reşat Umutlu, Hüsnü Yakut, Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Mimari Proje Daire Başkanlığı’nda Sonay Aktaş, Hale Atasoy Kuş, Sevda Uyanır, Halkbankası Genel Müdürlüğü’nde A.Ülkü Ezen, Dilek Özlan seçilmişlerdir.
 

MİMARLIK VAKFI YARDIMLAŞMA SANDIĞI ÜYELİĞİNE DAVET

29 Haziran 1996 yılında kurulan Mimarlık Vakfı’nın en önemli sosyal projesi Yardımlaşma Sandığı’dır.2380 üyenin üye olduğu ve destek verdiği Mimarlık Vakfı Yardımlaşma Sandığı, üye mimarların başvuracakları bir sosyal güvence kurumu haline gelmiştir.
Yardımlaşma Sandığı, vefat eden üyelerin ailelerine yardım elini uzatan, zorunlu durumlarda, üye meslektaşlarına olanaklar ölçüsünde yardımlarda bulunulmuştur.
Bugün vakıf, kuruluş amaçlarına bağlı olarak kendi işlevlerini yerine getirebilen, kurumlaşma yolunda önemli adımlar atılmış, yeni ve büyük projeleri hayata geçirebilecek yapıya sahiptir. Vakfa bağlı kuruluşların işlevlerinin artırılması, mali durumun daha da güçlendirilmesi ve şeffaf hale getirilmesi üyelerin vakfa yaptığı maddi ve manevi desteklerle olanaklıdır.
Bu hizmetlerin geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması için Yardımlaşma Sandığı’na üye olmanız önemlidir.
Mimarlık Vakfı Yardımlaşma Sandığı Üyelik ve Bilgi Formu’nu TMMOB Mimarlar Odası Ankara Şubesi’nden temin edebilirsiniz.

 

2008 YILINDA BÜRO TESCİL BELGESİ ALACAK ÜYELERİMİZİN DİKKATİNE!

2008 yılı Büro Tescil Belgesini yenilemek isteyen ya da ilk defa Büro Tescil Belgesi almak isteyen üyelerimizin TMMOB Mimarlar Odası Genel Merkezi  tarafından yayınlanan yönerge gereğince 15 krediyi tamamlamış olması gerekmektedir.
Konu ile ilgili olarak TMMOB Mimarlar Odası Ankara Şubesi 1 Eylül – 30 Aralık 2007 tarihleri arasında verilmesi planlanan eğitim programlarını oluşturmuştur. Eğitim programlarının konularına, program takvimine, SMGM kredilendirme  ve eğitim ücretinlerine www.mimarlarodasiankara.org adresinden ulaşabilirsiniz.

Detaylı bilgi için :Alev Şahin 4178665/115
 

AİDAT BORCU BULUNAN ÜYELERİMİZİN DİKKATİNE

TMMOB Mimarlar Odası Ankara Şubesi 39. Dönem Yönetim Kurulu olarak üyelerimizle kurulacak ilişkinin dayanışma içerisinde, zorlukları birlikte aşarak, gönüllü bir ortamda sürmesini önemsediğimizi bir kez daha paylaşmak istiyoruz. "Oda ile üye arasındaki ilişkiyi alacaklı borçlu konumuna indirgeyen" yaklaşımların yarattığı ve biriken gerilimin farkında olduğumuzu bu gerilimi ancak birlikte aşabileceğimizi biliyoruz. Yönetim Kurulu olarak aidat ödemelerinde taksitlendirme dahil kolaylığın sağlanması konusunda her türlü öneriye açık olduğumuzu bilmenizi isteriz.


Aidat borcu olan üyelere yönelik Genel Merkez tarafından hukuki işlem başlatılması doğrultusunda karar alınmıştır. Ancak Mimarlar Odası Ankara Şubesi olarak üyelerimizle kurulacak ilişkinin hukuksal süreçlerle değil diyalog içerisinde çözümlenmesinden yana olduğumuzu bir kez daha yineleyerek bu durumu Ankara Şube olarak çözeceğimize dair Şube Yönetim Kurulu olarak sorumluluk almış durumdayız. Bu durumda sizlerden de uzattığımız elin boş kalmamasını ve attığımız her adımda, bir adım da sizden beklediğimizi ve bu sorunu da her konuda olduğu gibi sizlerle birlikte çözeceğimizi bilmenizi isteriz.


Aidatlarını ödeyen üyelerimize;

1 yıllık Ferdi Kaza Sigortası yapılır.
Yurt dışı çıkışlarda kolaylaştırıcı belge desteği sağlanır.
Şube bünyesinde verilen Auto-cad ve üçboyutlu kurslarda, Oda yayınlarında, Şubenin düzenlediği Teknik ve Kültürel gezilerde %10 indirim uygulanır.

 

TMMOB MİMARLAR ODASI ANKARA ŞUBESİNE BAĞLI TEMSİLCİLİKLERİN GENEL KURULLARI ve YÖNETİM KURULU SEÇİMLERİ TAMAMLANDI

TMMOB Mimarlar Odası tarafından belirlenen kasım ayında başlayacak ve aralık ayına kadar tamamlanması gereken TMMOB Mimarlar Odası Ankara Şubesine bağlı temsilciliklerin seçimli toplantıları çoğunluklu ve çoğunluksuz olarak gerçekleşecektir.

Genel Kurulların,Temsilcilik Seçimlerinde Uyulması Gereken Hususlar ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak gerçekleştirilmesi için gereken bilgilendirmeler yapılmış ve Şubemize yeni dönem bağlı 17 Temsilciliğin seçimleri tamamlanmıştır. Yeni dönem Temsilcilik Yönetim Kurulu listelerine http://www.mimarlarodasiankara.org/ adresinden ulaşabilirsiniz.

 

BİLGİSAYAR KURSLARI

Mimarlar Odası Ankara Şubesi bünyesinde gerçekleştirilen bilgisayar kursları için (Auto Cad 2B+3B / 3D Max ) kayıt alınmaya başlanmıştır. Kayıtlarımız devam etmekte olup kesin kayıt yapılmaktadır.

Kurslar hakkında detaylı bilgiye 417 86 65 / 134 numaralı telefonlardan (Ferhan Temiz) ulaşabilirsiniz.

TMMOB Mimarlar Odası Ankara Şubesi bünyesinde verilecek bilgisayar kurslarının detayları ve kayıt sırasında istenecek belgelere buradan ulaşabilirsiniz.

 

ÜYELERIMİZE MAİL ADRESİ

Mimarlar Odası Ankara Şubesi üyelerine kullanıcıadı@mimarlarodasiankara.org uzantılı mail adresi oluşturabilecektir. Konu ile ilgili bilgi almak isteyen üyelerimizin şubemiz ile iletişime geçmesini rica ederiz.

 

[MİM/AĞ] KULLANIMDA

Mimarlar Odası Ankara Şubesi Sayısal Sistem Dönüşümü Projesi [MİM/ağ] kullanıma açılmıştır. Kullanıcı adı ve parolanızı şubemizden alabilirsiniz. MİM/ağ projesinden Yönetim Kurulu kararları, gündemleri ve Şube arşivine ulaşabilirsiniz.

MÜELLİFLERE DUYURU!

Proje Müellifi mimarların, Mimari Proje Müellifi Sicil Durum Belgesi alırken yanlarında

 • Mimarın mührü ve imzasını taşıyan, mimari proje çizim ve sunuş standartları, ilgili yönetmelik, standart ve normlara uygun olarak düzenlenmiş uygulama projeleri ve m2 cetveli
 • Tapu, çap, röperli kroki, imar durumu, kot krokisi
 • Mimar ve iş sahibi arasında imzalanmış, Mimarlar Odasınca hazırlanmış, tip sözleşmenin asgari hükümlerini taşıyan sözleşmesi
 • Serbest mimarlık hizmetlerine ilişkin, en az bedel tarifesine göre hesaplanmış ücret tutarında düzenlenmiş serbest meslek makbuzu ya da fatura
 • Oda tarafından verilen mühür getirmeleri gerekmektedir.

Kendi adına serbest çalışan mimarın

Tescilin yenilenmesi için ;

 • Serbest meslek defterinin o yıl için noter onaylı sayfasının fotokopisini vermiş olması,
 • Mimarlar Odasınca düzenlenen imza sirküleri, taahhütname ve başvuru yerine geçen yenileme formunu şahsen doldurmuş ve imzalamış olması,
 • İşyerinde ücretli çalışan mimar ya da mimarlara Mimarlar Odasınca her yıl belirlenen asgari ücretten az ücret ödenmediğinin belgelenmesi,
 • Ücretli olarak çalıştıracağı mimarlarla imzalayacağı iş düzeni ve çalışma şartlarını düzenleyen sözleşmeyi vermiş olması,
 • Varsa tamamlanan yıl içerisinde gerçekleştirdiği ya da sürdürülen serbest mimarlık hizmetlerinin listesini vermesi,
 • Tescil yenileme harcını ve üyelik aidatını ödemiş olması,
 • Serbest mimarlık hizmetleri büro tescil belgesini elden alması, kendisi elden alamıyorsa dilekçe ile başvurusu,
 • Mimarlar Odasının öngördüğü meslek içi eğitimi almış olması gerekir.

Sermaye şirketi ortaklığı mimar ya da mimarların

Tescilin yenilenmesi için ;

 • Sermaye şirketinin mali kaydının o yıl için noter onaylı sayfasının fotokopisini vermiş olması,
 • Şirket ortağı olduğunun ve hisse oranının bu Yönetmelikte belirlenen asgari ortaklık payının altına düşmediğinin sicil memurluğundan belgelemesi,
 • Sermaye şirketinde ücretli çalışan mimar ya da mimarlara Mimarlar Odasınca her yıl belirlenen asgari ücretten az ücret ödenmediğini belgelemesi,
 • Sermaye şirketinin ücretli olarak çalıştıracağı mimarlarla imzalayacağı iş düzeni ve çalışma şartlarını düzenleyen sözleşmeyi vermiş olması,
 • Mimar sermaye şirketindeki faaliyetinin ve yetkisinin devam etmekte olduğunu beyanı yanında Mimarlar Odasınca düzenlenen imza sirküleri, taahhütname ve başvuru yerine geçen tescil yenileme formunu şahsen doldurmuş ve imzalamış olması,
 • Sermaye şirketi ile müelliflik haklarını düzenleyen sözleşmeyi vermiş olması,
 • Mimarlar Odasının öngördüğü meslek içi eğitimi almış olması,
 • Serbest mimarlık hizmetleri büro tescil belgesini elden alması, kendisi elden alamıyorsa dilekçe ile başvurusu,
 • Tescil yenileme harcını ve üyelik aidatını ödemiş olması gerekir.

Sermaye şirketi ortaklığı mimar ya da mimarların ilk tescil başvurusunda gerekli olan belgeler;

 • Sermaye şirketinin ana sözleşmesinin yayınlandığı Ticaret Sicil Gazetesi ya da noter onaylı suretini vermiş olması,
 • Sermaye şirketinin mali kaydının o yıl için noter onaylı sayfasının fotokopisini vermiş olması,
 • Sermaye şirketinde ücretli çalışan mimar ya da mimarlara Mimarlar Odasınca her yıl belirlenen asgari ücretten az ücret ödenmediğini belgelemesi,
 • Sermaye şirketinin ücretli olarak çalıştıracağı mimarlarla imzalayacağı iş düzeni ve çalışma şartlarını düzenleyen sözleşmeyi vermiş olması,
 • Mimar sermaye şirketindeki faaliyetinin ve kendi yetkisinin devam etmekte olduğu beyanı yanında Mimarlar Odasınca düzenlenen imza sirküleri, taahhütname ve başvuru yerine geçen formu şahsen doldurmuş ve imzalamış olması,
 • Sermaye şirketi ile müelliflik haklarını düzenleyen sözleşmeyi vermiş olması,
 • Mimarlar Odasının öngördüğü meslek içi eğitimi almış olması,
Serbest mimarlık hizmetleri büro tescil belgesi ilk tescil, mühür harcı ve üyelik aidatını ödemiş olması gerekir.
 

BÜLTEN DOSYA KONULARI

Mimarlar Odası Ankara Şubesinin üyeleri ile iletişim kurmasının en önemli aracı olan Bülten, 39. Dönem de güncel konular ve haber ağırlıklı yöne evrilerek haber bültenine dönüşmesi Şube-üye arasındaki mesafeyi en aza indirmek üzere kurgulanmıştır. Bu sebeple Bülten’de yayınlanmakta olan dosya konuları, Bülten’in dışında iki ayda bir yayınlanan ekler (insert) olarak tasarlanmış ve 2006 yılında Kentsel Dönüşüm 1–2, Endüstri Mirası, Tasarım ve Özgürlük: Özürlüler ve Herkes için Tasarım konu başlıkları ile yayına hazırlanmıştır. 2007 yılında da aşağıda yer alan konu başlıkları ile hazırlanacak olan dosya konuları ile ilgili bilgi ve deneyimlerini Bülten aracılığı ile aktarmak isteyen üyelerimizin yazıları Yayın Birimi tarafından değerlendirilecektir.  

DOSYA 6:
Kent ve Suç

DOSYA 7:
Tasarım ve Temsil Teknolojileri

DOSYA 8:
Meslekte Dönüşüm

BU HAFTA GERÇEKLEŞTİRİLECEK TOPLANTILAR

Yönetim Kurulu
39. Dönem Yönetim Kurulu Toplantıları her Salı 18.30 ‘da tüm üyelerimizin katılımına açık olarak gerçekleşmektedir.

MALTEPE HAVAGAZI FABRİKASINI YIKMAKTAN HAKKINDA ŞİKAYETÇİ OLDUĞUMUZ EGO GENEL MÜDÜRÜNE GÖREVİ KÖTÜYE KULLANMAKTAN DAVA AÇILDI

EGO Maltepe Havagazı Fabrikası’nı içeren alanın, Ankara Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu’nun 19.3.1991 tarih ve 1679 sayılı kararı  ve Danıştay 6. Dairesi’nin 1996-102E. 1996-5342K. SAYILI KARARI İLE “sanayi arkeolojisi” niteliği kazanmasına ve koruma bölgesindeki parselin üzerinde koruma tescil şerhi olmasına karşın, mahkeme kararlarıyla ve mülkiyetlerinde bulunan parseldeki şerhle bağlı olması gereken şikayet edilenlerin, HUKUKA AYKIRI BİR ŞEKİLDE, USÜLSÜZCE, Koruma kurulundan yıkımla ilgili izin almadan, 13.06.2006 tarihinde, koruma altındaki bölgedeki eserleri yıkması nedeniyle hakkında suç duyurusunda bulunduğumuz Ego Genel Müdürü Kazım Usta hakkında görevi kötüye kullanmaktan dava açıldı. İç işleri bakanlığının soruşturma başlatılmasına gerek yoktur yolundaki kararı Danıştay tarafından bozulmuştu. Bunun üzerine dosya İçişleri Bakanlığı kanalıyla cumhuriyet savcılığına intikal ettirildi. Müşteki( Şikayet eden) olarak Mimarlar Odası Ankara Şubesinin katılacağı davanın ilk duruşması 18 Şubat 2008'de yapılacak.

ULUS TARİHİ KENT MERKEZİ YENİLEME ALANI KORUMA AMAÇLI İMAR PLANINA DAVA

Ankara Büyükşehir Belediyesi Meclisi'nce 15.06.2007 gün ve 1619 sayılı karar ile onaylanan 1/5000 ölçekli "Ankara Tarihi Kent Merkezi Kentsel Yenileme Alanı Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı" ile 1/1000 ölçekli "Ankara Tarihi Kent Merkezi Kentsel Yenileme Alanı Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı"nın ve bu plana yaptığımız 3.8.2007 tarihli itirazımızın reddinin öncelikle yürütmesinin durdurulmasına ve ardından iptaline karar verilmesi talebi ile dava açıldı.

 

KENTSEL SİTLER İÇİN YENİ İLKE KARARI

Kültür Ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu Kentsel Sitler, Koruma ve Kullanma Koşulları" başlıklı 04.10.2006 tarih ve 720 sayılı ilke kararının Kentsel Sit alanlarında Uygulama başlıklı 3.3.a) fıkrasına ilişkin Bursa Koruma Bölge Kurulu'nun 02.12.2006 tarih ve 2008 sayılı tavsiye kararının 2863 sayılı Kanunun 51 inci maddesinin (c) fıkrası uyarınca yeniden değerlendirerek değiştirdi.

4 Aralık 2007 gün ve 26720 sayılı Resmî Gazete yayımlanan ilke kararına göre, Tescilli yapılar karşısında yer alan parsellerdeki uygulamalar için kentsel sitlerin genellikle çok dar sokaklardan oluşması ve bu nedenle tescilli yapı ile karşısındaki parsel arasında peyzaj, siluet ve doku karakteri bakımından birbirlerini doğrudan etkileyen bir ilişkinin bulunması, Koruma Amaçlı İmar Planları hazırlanırken tescilli yapı karşısı parsellerdeki kurul denetiminin kalkması durumunda Koruma Amaçlı İmar Planlarındaki yapılaşma kararlarının da önemli bir gerekçesini yitireceği dikkate alınarak, 04.10.2006 tarih ve 720 sayılı ilke kararının 3.3 a) maddesinin;

"a) Tescilli taşınmaz kültür varlığı parseline komşu olan veya aralarından yol geçse dahi bu parsellere cephe veren parsellerdeki her türlü inşai ve fiziki uygulama ile yeni yapılanma için koruma bölge kurulundan izin alınmasına," şeklinde değiştirilmesine, karar verdi.
 

ANKARA'YA 54 ADET KATLI KAVŞAK ÖNERİSİ

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı 54 adet köprülü kavşak projesinin yapım işlerini 2008 yılı programına aldı. Daha önce 16.11.2006 gün ve 2757 ; 9.10.2007 gün ve 2451 sayılı kararları mahkemece iptal ettirilen Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı bu kararın ardından bu kez de 54 katlı kavşağı programına aldı.

Daha Önce de Kuğulu Park'ta yapılan Katlı Kavşak projesinin kentleşme, şehrvilik ilke ve planlama esaslarına ayklırılığından, Ankara 8. İdare Mahkemesi tarafından yürütmesinin durdurulmuştu. Ankara halkının tepkisini daha fazla çekmeye başlayan katlı kavşaklar, ulaşım sorununu çözmediği, şehirleri yaşanmaz hale getirdiği gibi maddi olarak da Ankaralılara büyük maliyetlere neden oluyor. 54 katlı kavşağın finansman sorununu nasıl çözüleceği de merak konusu.

 Kuğulu Kavşağı davası bilirkişi Raporunda da belirtildiği gibi, Ankara Büyükşehir Belediyesi katlı kavşakların yapımı için daha önce kredi isteğinde bulunmuş, Banka bu isteği, katlı kavşakların yapılması gereğinin bir etüd ile gösterilmesinin zorunlu olduğunu belirtip talebi reddetmişti.

Bu redden sonra, 1998 yılında hazırlanan Ankara Trafik ve Ulaşım İyileştirme adıyla yapılan çalışmada da katlı kavşakların sorunları çözmeyeceği belirtilmişti. TCDD Gar Meydanı başta olmak üzere Ankara'nın pek çok alanına yapılması düşünülen yeni katlı kavşaklar, yeni ulaşım ve kentleşme sorunlarına neden olacağı gibi, Ankara halkına da büyük mali yük getireceği anlaşılıyor.
 

MOGAN VE EYMİR GÖLÜ (GÖLBAŞI-ANKARA) YERALTISUYU İŞLETME SAHASI İLAN EDİLDİ

1 Kasım 2007 gün ve 26687 sayılıI Resmi Gazetede Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Jeoteknik Hizmetler ve Yeraltısuları Dairesi Başkanlığı tarafından yayınlanan ilana göre, mogan ve eymir gölleri yer altı suyu işletme sahası ilan edildi. İlana göre, Ankara'ya bağlı Mogan ve Eymir Gölü Havzaları 167 sayılı Yeraltısuları Hakkındaki Kanunun 3. maddesine göre Yeraltısuyu İşletme Sahası olarak tespit edilmiştir. Havza "Mogan ve Eymir Gölü Havzası Kuzey bölümü Yeraltısuyu İşletme Sahası" ve "Mogan ve Eymir Gölü Havzası Güney Bölümü Yeraltısuyu İşletme Sahası" olmak üzere iki bölgeye ayrılmıştır. "Mogan ve Eymir Gölü Havzası Kuzey Bölümü Yeraltısuyu İşletme Sahası", Eymir ve Mogan Gölleri ile Gölbaşı Özel Çevre Koruma Bölgesini içine almaktadır. İşletme sahasının sınırları Eymir gölü mansabından başlayarak doğada Oğulbey Köyü doğusuna kadar Gölbaşı Özel Çevre Koruma Bölgesi sınırını, Oğulbey-Ahiboz arasında genel olarak volkanik kayalarla gölsel Hançili formasyonu sınırını takip etmektedir.

İşletme sahası sınırı, Karagedik Beldesi batısında Mogan Gölüne doğrudan yeraltısuyu akışı olan alüvyonu içine alacak şekilde devam ederek Dikilitaş göletinden geçmektedir. Sınır buradan Çayırlı Köyüne kadar Gölbaşı formasyonu ile ofiyolitler ve metamorfiklerin sınırını takip etmekte; Çayırlı köyü ile Eymir Gölü kuzeyine kadar olan bölgede sırasıyla Ankara Güneyi Hidrojeolojik Etüt Raporundaki belirtilen işletme sahası sınırı, hidrolojik havza sınırı ve 1975 yılında işletme sahası ilan edilerek işletmeye kapatılmış olan Ankara Güneyi, Lodumlu-İncek-Taşpınar ve Yalıncak Köyleri Çevresi Yeraltısuyu İşletme Sahası sınırını takip etmektedir. "Mogan ve Eymir Gölü Havzası Güney Bölümü Yeraltısuyu İşletme Sahası ise kuzeyden "Mogan ve Eymir Gölü Havzası Kuyez bölümü Yeraltısuyu İşletme Sahası" ile sınır olup, sahanı sınırı batıda Oyaca beldesi güneyinden doğuda Beynam köyüne kadar hidrolojik su bölüm hattını takip etmektedir.

Mogan ve Eymir Gölü Havzası Kuzey Bölümü Yeraltısuyu İşletme Sahası için yeraltısuyu işletme rezervi 7 hm3/yıl hesaplanmıştır. Bu miktarın tamamı, tahsis edildiğinden saha yeraltısuyu işletmesine kapatılmıştır. Mogan ve Eymir Gölü Havzası Güney Bölümü için yeraltısuyu işletme rezervi 5 hm3/yıl hesaplanmıştır. Bu sahada 10- 200 m derinliğinde açılacak kuyulardan 0,5-5 l/s arasında verim elde edilmesi mümkündür. Bu sahada tahsisler işletme rezervine ulaştığında saha işletmeye kapatılacaktır. Mogan ve Eymir Gölü Havzası Güney Bölümünde 167 sayılı Yeraltısuları Hakkında Kanun'un 8. maddesi ile Yeraltısuları Tüzüğünün 4. maddesi gereğince 10 metreden derin açılacak her türlü kuyu, galeri ve tünel vb. kazılar için belge alınması gerekmektedir.
 

BÜYÜK ANKARA OTELİ MAHKEME KARARIYLA TESCİL EDİLİYOR

Ankara Oteli'nin Tescil edilmesine ilişkin Mimarlar Odası Ankara Şubesi'nin 31.08.2006 gün ve 07-922 sayılı talebinin, Ankara Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'nun 20.10.2006 tarih ve 1877 sayılı kararı ile reddine ilişkin işlemin iptali ve öncelikle yürütmesinin durdurulması istemi ile açtığımız dava da mahkeme davalının işleminin yürütmesinin durdurulmasına karar verdi.

Ankara Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu 20.10.2006 tarih ve 1877 sayılı kararı ile Mimarlar Odası Ankara Şubesi'nin ve ICOMOS'un tescil talebini reddetmişti. Bunun üzerine ilgili işlemin iptali için dava açan Mimarlar Odası Ankara Şubesi'nin talebi doğrultusunda yürütmeyi durdurma kararı verildi.

 Mahkeme Kararında, Büyük Ankara Oteli'nin 2863 sayılı yasa kapsamında korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı olarak tescili gerektiğinden, aksi yönde tesis edilen dava konusu kararda hukuka uygunluk bulunmamaktadır dedi.

Bu kararın ardından, Ankara Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu mahkeme kararı doğrultusunda oteli tescil etmesi gerekiyor. Aynı zamanda tescil edilen ada ve parsel üzerinde her türlü inşai ve fiziki müdahalenin de kurulun onayının alınması gerekecek.
 

AKM ALANI İLE İLGİLİ DAVA AÇILDI VE BASIN TOPLANTISI YAPILDI

Yazılı ve görsel basında son günlerde sıkça gündeme gelen Atatürk Kültür Merkezi (AKM) Alanı, yasa tanımaz bir biçimde daraltılmaya çalışılıyor. Bu konuda Mimarlar Odası Ankara Şubesi ve şehir Plancıları Odası Ankara Şubesi AKM alanında yapılan plan değişiklikleri ile ilgili dava açtı. Ardından da kültür mirasını, kentsel değerleri korumak ve yasaları uygulamakla yükümlü olarak AKM’de yaşananlar konusunda kamuoyunu ve basını bilgilendirmek üzere 23 Kasım 2007 tarihinde Mimarlar Odası Ankara Şubesi’nde, Şehir Plancıları Odası Ankara Şubesi ile ortak bir basın toplantısı düzenlendi.

AKM Alanı 23.09.1980 tarihinde 2302 sayılı yasa ile kültür-sanat ve rekreasyon alanı olarak koruma altına alınmıştır. Yasa ile AKM Alanı, Ankara kent kimliğinin şekillenm esini sağlayacak önemli bir kamusal alan olarak tanımlanmıştır. Aynı zamanda, AKM Alanı ile ilgili tanımlanacak her türlü planlama, programlama ve diğer kararların alınması Milli Komite’ye devredilmiştir. Ancak son yaşanan gelişmeler, hem bu sınır tanımını hem de karar verici mekanizmayı devre dışı bırakacak niteliktedir.
ANKARA BELEDİYESİ’NİN 13 YILI PANELİ

Ankara Belediyesi’nin 13 Yılı Paneli, 1 Aralık 2007’de ODTÜ Vişnelik tesislerinde gerçekleştirildi. İnşaat Mühendisi Mustafa Çobanoğlu’nun yönettiği panelde ilk konuşmacı YAYED Genel Başkanı Prof. Dr. Birgül Ayman Güler oldu. "Yerel Yönetimlerde Katılımcı Yönetim Anlayışı Nasıl Sağlanır?" başlıklı konuşmasında “neye katılım?” sorusu bağlamında katılımcılık olgusunu irdeleyen Güler, işin yapılmasına katılım, maliyete katılım, karara katılım gibi alt başlıklar çerçevesinde bu sorunun cevabına yönelik fikirlerini aktardı. ODTU Kamu Yönetimi Bölümü Öğretim Üyesi Tarık Şengül, "Cumhuriyet Dönemi Ankarası, İmar Anlayışı ve Kent Estetiği" başlıklı konuşmasında Ankara’nın üç tabakalı kentleşme deneyimini (Ulus) devletin kentleşmesi (1923 – 45), Emeğin kentleşmesi (1945 – 80) ve Sermayenin kentleşmesi (1980 – ? ) olmak üzere birbirini takip eden üç dönem olarak ele alıp bu dönemlerin Ankara’nın kent dokusundaki yansılamaları üzerinden değerlendirmelerde bulundu. Ankara Sular İdaresi eski genel müdürü olan Makina Mühendisi Levent Tosun  "Ankara'nın Kentsel Altyapı Planlaması" başlıklı konuşmasında aslında Ankara’daki su yönetiminin yıllar öncesinden planlandığını ve hangi yıl hangi sistemin devreye gireceğinin belli olduğunu ancak Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin Gerede – Işıklı sistemi için parasal kaynak ayırmadığını vurguladı. Son konuşmacı olan İnşaat Mühendisi Mete Örer ise, son 13 yılda Ankara Belediyesi’nin yaptıklarının hata değil bilinçli tercihler olduğunu, örneğin Cumhuriyet’in kentsel imgelerinden olan Atatürk Bulvarı’nın ana aksının bu şekilde yok edilmekte olduğunu aktardı.

 
YEREL YÖNETİMLERDE DEVRİM YAPANLARIN ÖYKÜSÜ

Ali Dinçer’in Ankara Belediye Başkanı iken yaptığı çalışmalar Çağdaş Sanatlar Merkezinde sergileniyor. Yerel Yönetimlerde Devrim Yapanların Öyküsü adlı sergiyi dönemin başbakanı Demirel açtı.

 

 

 

KUĞULU PASAJI - FOTOĞRAF SERGİSİ 8 Aralık - 22 Aralık 2007

Kuğulu Pasajı yönetimi ve AFSAD (Ankara Fotoğraf Sanatçıları Derneği) yönetiminin ortak çalışmasıyla; “Kuğulu Pasajı” açılışının 26. yılını sıra dışı bir etkinlikle sanatseverleri 8 Aralık'ta açılacak olan fotoğraf sergisiyle Kuğulu Pasajı'nda bir araya getirmeyi planladı. Fotoğraf sergisi için seçilen salon Kuğulu Pasajı. Bahadır Aksan , Deniz Tokay, İsa Çapanoğlu, Leyla Bayazıt, Meltem Toklu, Nuran Akkılıç Kansu, Püren Türker, Sema Altan, Şennur Demirer’ in katkı koydukları bu proje 8 Aralık - 22 Aralık 2007 tarihinde gezilebilir.

SEMPOZYUM ODTÜ MİMARLIK TARİHİ LİSANSÜSTÜ PROGRAMI Doktora Araştırmaları Sempozyumu: Mekânlar / Zamanlar / İnsanlar: Kimlik, Aidiyet ve Mimarlık Tarihi

ODTÜ Mimarlık Bölümü Mimarlık Tarihi Lisansüstü Programı, iki yılda bir, belirli temalar altında odaklanan doktora araştırmaları sempozyumu düzenlemektedir. “Osmanlı'da Mekânlar/Zamanlar/İnsanlar" başlığı ile Kasım 1999'da başlatılan bu sempozyum dizisinin ikincisi, "Cumhuriyet'in Mekânları/Zamanları/İnsanları" başlığı ile Kasım 2001’de, üçüncüsü “Eski Çağın Mekanları/Zamanları/İnsanları” başlığı ile Haziran 2003’te, dördüncüsü ise “Mekanlar/Zamanlar/İnsanlar: Cinsiyet, Cinsellik ve Mimarlık Tarihi” başlığı ile Aralık 2005’te gerçekleştirilmiştir.

24–25 Aralık 2007 tarihlerinde yapılacak olan beşinci toplantı, ”Kimlik ve Aidiyet” temalarına odaklanacaktır. Kültürel, ulusal, etnik, cinsel, politik ya da dini tanımlar üzerinden tartışılan kimlik ve aidiyet kavramları, günümüzde, sosyal bilimlerin diğer alanlarında olduğu gibi, mimarlık tarihi araştırmalarında da önemli bir yer tutmaktadır. Bu toplantıda, kimliklendirme, kollektif kimlik inşaası, aidiyet oluşumu ve benzeri çerçevelerden mimarlık tarihinin içerdiği tüm zaman ve mekanları irdeleyen araştırmaların sunulması ve böylelikle bu çalışmaların ürettiği yeni bilginin tartışılması hedeflenmektedir.
 

EWSAD 2007: “Kayıp Mekânlar”, Mimari Tasarım Avrupa Kış Okulu

Tasarım stüdyosunun mimarlık eğitiminde oldukça karmaşık pek çok konunun tartışıldığı önemli ve yaratıcı bir ortam sunmasından hareketle planlanan Mimari Tasarım Avrupa Kış Okulu mimarlık öğrencileri için uluslararası seçmeli bir tasarım stüdyosu olanağı sunuyor. Mimari eğitimin sınırlarını zorlamak ve farklı pedagojik sistemlerin paylaşımını sağlamak amacıyla düzenlenen bu programla hem mimarlık öğrencileri hem de mimarlık eğitmenleri mimari tasarım stüdyolarının farklı boyutlarını farklı ortamlarda deneyimleme şansını yakalayacaklar. 27 Ocak- 9 Şubat tarihleri arasında gerçekleştirilecek sıkıştırılmış program; Gazi Üniversitesi (Türkiye), Aristotle University of Thessaloniki (Yunanistan), FH Bochum (Almanya), Henry Van De Velde (Belçika), AA Architectural Association (İngiltere), POLIMI Politecnico di Milano (İtalya), Liechtenstein University (Liechtenstein), ETSAB Escuela Tecnica Superior de Arquitectura Barcelona (İspanya), Szczecin University of Technology (Polonya), ULFA University of Ljubljana Faculty of Architecture Ljubljana (Slovenya) ve University of Paris – La Sorbonne (Fransa) katılımı ile gerçekleştirilecek.

TMMOB ESKİŞEHIR KENT SEMPOZYUMU

28-29 Şubat tarihleri arasında Eskişehir’de gerçekleştirilecek olan Eskişehir Kent Sempozyumu; Eskişehir ve kentleşme, maden ve jeotermal kaynaklar, Eskişehir’in depremselliği, sanayileşme, enerji kullanımı, tarım, ulaşım, çevre, atık ve atık yönetimi, Eskişehir’de yerel yönetim anlayışı gibi konu başlıkları üzerinden bir tartışma ortamı oluşturmayı hedefliyor.

XXIII. UIA MİMARLIK KONGRESİ, TORINO 29 Haziran – 3 Temmuz 2008

www.uia2008torino.org

 

ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ZZİYAPAŞA MAHALLESİ– MİMAR SİNAN PARKI KESİMİ KENTSEL TASARIM ULUSAL PROJE YARIŞMASI

Son Teslim Tarihi 19 Şubat 2008

 

 

 

 


“KENTSEL KİMLİK” KONULU FOTOĞRAF YARIŞMASI

Son Teslim Tarihi 19 Ocak 2008

 

 

 

 

 


KAHREMANMARAŞ KÜLTÜR PARKI ULUSAL MİMARİ PROJE YARIŞMASI

Son Teslim Tarihi 27 Aralık 2007


ÇELİK YAPI TASARIMI ÖĞRENCİ YARIŞMASI

Son Teslim Tarihi 1 Nisan 2008


CAZ AFİŞİ YARIŞMASI

Son Teslim Tarihi 25 Ocak 2008


 

Erzincan- Sivas Karayolu’nun 18. kilometresinde bulunan 500 yıllık tarihe sahip Yerhan, Erzurum Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu tarafından tescil edilerek yıllar sonra koruma altına alındı.Eski İpek Yolu üzerinde bulunan ve yaklaşık 500 yıllık tarihe sahip, kervan develerinin barınağı olarak kullanılan tarihi han, ilgisizlik sebebiyle birçok duvarı yıkılırken şimdiye kadar koruma altına alınmaması sebebiyle yabani hayvanların barınağı haline dönüşmüştü. Asırlar önceki yapısı ile tarihi bir mahiyeti bulunan Yerhan, kullanıldığı yıllarda develerin bir...

2023'TE İSTANBUL METROSU 500 KİLOMETREYE ÇIKACAK

 

CUMALIKIZIK ÖRNEĞİ - Cengiz Bektaş

 

CENDERE HAMİDİYE SU İSTASYONU MÜZE OLDU

 

4 BİN AĞAÇ DAHA KESİLMESİN

 

KENTE KARŞI İŞLENEN SUÇ: TARİHİ KONYA LİSESİ YERİNE İŞ MERKEZİ

 

TMMOB'DAN AFET SEMPOZYUMU

 

ALIŞVERİŞ KULESİ PROJESİNİN İLKESEL ZAAFLARI

 

AYRICALIKLI İMAR İZNİ!

 

MARMARAY'DA YEDİNCİ TÜP DE 60 METREYE İNDİRİLDİ

 

YENİ 'TABİAT PARKLARI'MI? - Ahmet Demirtaş

 

1600 YILLIK 'SULTAN SARNICI' AÇILDI

 

OTORAY, KÖPRÜ VE KARAYOLU LOBİSİ... - Necati Uyar

 

MİMAR NE YAPAR DİYE KAFA YORAN YOK'

 

FAY KORUMA BANDI DARALIYOR

 

MORTGAGE'TA DEVLET GARANTİSİ YOK

 

ÇED DE NEYMİŞ, KALDIRIN GİTSİN!

 

ÇEVREYE ORTAK DARBE

 

ALLİANOİ'NİN ÇIĞLIĞI SÜRÜYOR

 

KENTSEL DÖNÜŞÜM FOTOĞRAF KARELERİNDE

 

AKM ALIKIŞTAN YIKILSIN!

 

'SİZİNKİ MİMARİ DEĞİL İNŞAAT'

 

SULUKULE DEMOKRASİ DERSİ VERİYOR - Derya Nükhet Özer

 

SULUKULELİLER YENİ EVLERİNİ BEĞENMEDİ

 

LÜKS KONUTA TAKILIP KALMAYALIM İHTİYACA GÖRE PROJE ÜRETELİM