-E-Bülten düzgün görüntülenemiyorsa buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz

İŞYERİ TEMSİLCİLİKLERİ ABANT BULUŞMASI

TMMOB Mimarlar Odası Ankara Şubesi tarafından kamu, özel sektör ve üniversitelerde çalışan mimarların katılımıyla işyeri temsilcilikleri oluşturulmaktadır. 68 işyerinde temsilcilik oluşturan TMMOB Mimarlar Odası Ankara Şubesi, kurulmuş ve kurulması planlanan işyerindeki mimarların katılımıyla 7-8-9 Aralık 2007 tarihlerinde Abant–Bolu’da İşyeri Temsilcilikleri Buluşması gerçekleştirecektir. “Gelecek Dönem Perspektifleri” temasıyla oluşturulan, sunuş, atölye çalışmaları, teknik gezi, çocuk ve mimarlık çalışmalarını içerecek şekilde kurgulanan buluşmanın programı aşağıdaki şekildedir. Atölye çalışmalarına ilişkin ayrıntılı bilgi de web sayfasında yayınlanacaktır. Abant Buluşmasına katılacak kamu ve özel sektörde çalışan üyelerimiz için işyerlerine idari izin yazıları yazılacaktır.

KENT DÜŞLERİ 2 / HASANOĞLAN KÖY ENSTİTÜSÜ VE YÜKSEK KÖY ENSİTÜSÜ YERLEŞKESİ DEĞERLENDİRME PROJESİ

TMMOB Mimarlar Odası Ankara Şubesi ve İnşaat Mühendisleri Odası tarafından düzenlenen Hasanoğlan Köy Enstitüsü ve Yüksek Köy Enstitüsü Yerleşkesi Proje Fikir Yarışması sonuçlandı. Mimarlık Öğrencileri ve İnşaat Mühendisliği öğrencilerine açık olan yarışmada 16 Kasım 2007 tarihinde teslim edilen projeleri inceleyen Prof.Dr.İlhan Tekeli başkanlığındaki Jüri , 24 Kasım 2007 tarihinde yapılan Değerlendirme Konferansına 19 proje/fikir sahibi yarışmanların çağrılmasına karar verdi.

24 Kasım 2007 tarihinde gerçekleşen Jüri üyeleri yarışmacı öğrenciler ve kentlilerin katıldığı konferansta öncelikle proje fikir sahipleri kendi fikirlerini ortama anlattılar ve jürinin sorularıyla birlikte herkesin önünde fikir projelerini savundular. Yaratıcı fikirlerin geliştirildiği ve verimli geçen değerlendirme konferansı sonrası toplanan jüri ödül alan proje ve fikirleri belirledi. 27 Kasım 2007 tarihinde saat 14.00’te yarışmacı öğrencilerin bu kez jüriye soracağı sorularla devam edecek Kolokyum ve Ödül Töreni İnşaat Mühendisleri Odası Teoman Öztürk Toplantı Salonunda gerçekleşecek. Hasanoğlan Köy Enstitiüsü ve Yüksek Köy Enstitüsü düşüne davetlisiniz.

Yarışma ile ilgili detaylı bilgilere http://hasanoglan.mimarlarodasiankara.org/ adresinden ulaşılabilinir.

LİSANS KATEGORİSİ ÖDÜLLERİ

1.Ödül : Ata Kurt, Ceyda Cihangir, Sadık H.Yurtoğlu, Ahmet Akif Tek (ODTÜ) Proje/Fikir(Sivil Toplum yerleşkesi)

2.Ödül : Yiğit Acar, Umut Akın, Mustafa Eker, Aslıhan Günhan, Başak Yılmaztürk(ODTÜ)

Proje/Fikir(Hasanoğlan Eğitim Yerleşkesi)

3.Ödül : Selen Sarıkulak, Emre Bal, Erman Togay (ODTÜ)

Proje/Fikir(Hasanoğlan Tasarım Merkezi)

YÜKSEK LİSANS KATEGORİSİ ÖDÜLLERİ

1.Ödül : Çiğdem Sivri, Hasan Deniz, İrem Uslu, Sabri Gökmen, Etkin Karabağlı (ODTÜ)

Proje/Fikir(Toplumsal Araştırma Merkezi ve Kalkınma Enstitüsü)

2.Ödül : Önen Günöz, Didem Yavuz, Erman Yurdagül (İTÜ, İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ)

Proje/Fikir(Destek Doku Projesi)

3.Ödül : Özlem Altınkaya, Ceren Dayıcıoğlu, Başer Necdet Ülker (İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ)

ÖZEL ÖDÜLLER

Hasanoğlan Belediyesi Özel Ödülü : Zeynal Yeter, Engin Ünver, Abdulkadir Öztürk, Bahar Merve Yılmaz, Volkan Karagül (İTÜ)

Yeni Kuşak Köy Enstitülüler Derneği : Tutku Sevinç, Merve Gül Özokçu, Ahmet Üner (İTÜ)

TMMOB Çevre Mühendisleri Odası Özel Ödülü : Eşref Taner İlerde, Mutlu Oral, Mustafa Murat Çobanoğlu, Hakan Kaytan ( Eskişehir Osmangazi Üniversitesi)

Yarışma ile ilgili detaylı bilgilere buradan ulaşılabilinir.

ÇOCUKLARLA BİRLİKTE GELECEĞİ İSTEMEYE ÇAĞRI

Kentlerimizin geleceği, Mimarlığın toplumsallaşması, Türkiye ve Dünya için yapılacak bir şeyler, her çocuğun gözlerindeki aydınlığın, karanlığa teslim edilmemesi ile gerçekleşebilir.

Yeni bir eğitim döneminde TMMOB Mimarlar Odası Ankara Şubesi Çocuk ve Mimarlık Çalışmaları Merkezi ilköğretim okullarında yürüteceği faaliyetlere ilişkin önerileri 26 Kasım 2007 tarihinde gerçekleşen toplantı ve kokteyl ile tartışılacaktır. Tüm üyelerimizi toplantıya davet ediyoruz.

ANTAKYA-HALEP-ŞAM GEZİSİ

TMMOB Mimarlar Odası Ankara Şubesi bünyesinde Kurulan Kültür MBÇK tarafından düzenlenen Antakya Halep Şam Teknik gezisi 28 Kasım 2 Aralık  2007 tarihilerinde gerçekleşecektir.3 Gece 4 Gün olarak koordine edilen teknik gezi SMGM kapsamında değerlendirilecektir.

BUDAPEŞTE-VİYANA-PRAG TEKNİK GEZİSİ FOTOĞRAF YARIŞMASI

TMMOB Mimarlar Odası Ankara Şubesi Kültür MBÇK tarafından düzenlenen Budapeşte-Viyana-Prag Gezisi tamamlandı.  Geziden elde edilen fotoğraflar kent görüntüleme merkezi kapsamında arşivlenecek ve  belirlenen jüri tarafından değerlendirilerek ödüllendirilecektir.

Detaylı bilgi için : Sevgi Bölücek 4178665/12

 

KENT GÖRÜNTÜLEME MERKEZI 2008 YILI TEMASI

TMMOB Mimarlar Odası Ankara Şubesi Bünyesinde kurulan Kent Görüntüleme Merkezi, Danışmanlar Kurulu ile Çalışma Grubu ortak toplantı gerçekleştirerek 2008 yılı içerisinde yapılacak çalışmaların "SOKAK" teması üzerinden şekillenmesine karar verdi.

İŞYERİ TEMSİLCİLİKLERİ BULUŞMASI

TMMOB Mimarlar Odası’nın büro tescil dışı alanda kalan üyelerin, kendi çalışma konularına bağlı olarak yer alabilecekleri tek alan işyeri temsilcilikleri örgütlenmesi ve bu kapsamda Toplum / Mimarlık ve istihdam politikaları çerçevesinde gerçekleşecek buluşma 24-25 Kasım 2007 tarihinde yapılmıştır.

 

SMGM EĞİTİMLERİ DEVAM EDİYOR

2008 yılı Büro Tescil Belgesini yenilemek isteyen ya da ilk defa Büro Tescil Belgesi alacak olan üyelerimizin Aralık 2007 sonuna kadar meslek içi eğitimlere ya da etkinliklere katılarak aşağıda tanımlanan yükümlülüklerini yerine getirmeleri gerekmektedir.

 1. 65 yaş üzerindeki meslektaşlarımız ile 1977 yılından önce mezun olan meslektaşlarımızın SMGM eğitimlerine katılımla ilgili yükümlülükleri aranmayacaktır.

19771987 yılları arasında mezun olan meslektaşlarımız, belirlenen kriterler çerçevesinde, uygun gördükleri eğitim ve mesleki etkinliğe katılarak (her yıl 15 kredi olan) yükümlülüklerini yerine getirebileceklerdir.

 1. 1987ve sonrasında mezun olan meslektaşlarımız, belirlenen kriterler çerçevesinde, hem SMGM tarafından öngörülecek zorunlu eğitimleri almakla yükümlü olacaklar (Mimarlık Hizmetlerinde Temel Kavramlar Eğitimi) hem de uygun gördükleri diğer eğitim ve mesleki etkinliklere katılarak her yıl için 15 kredi olan yükümlülüklerini yerine getirebileceklerdir.
 1. Bilirkişilik ve yapı denetimi alanlarında sürekli mesleki gelişim kapsamındaki eğitimlerle verilecek yetkilendirmelerde yukarıda tanımlanan bağışıklıklar geçerli olmayacaktır.

SMGM EĞİTİMLERİNDE BU HAFTA

Ocak 2007’den itibaren başlayan ve Eylül 2007 itibariyle ivmelenen SMGM Eğitimleri TMMOB Mimarlar Odası Ankara Şubesi ve bağlı temsilciliklerinde devam ediyor. Bugüne kadar yapılan etkinlik ve eğitim seminerlerine katılarak kredilerini almaya başlayan üyelerimizin sayısı 500’ü aşmış durumdadır. Bu hafta sonu yapılan eğitimler ve yerleri aşağıdaki gibidir:

23 Kasım 2007 Çevre Hukuk ve Mevzuatı( Ankara)
24 Kasım 2007 Mimari Tasarımda Deprem Faktörü( Ankara)
24 Kasım 2007 Mimari Tasarımda Deprem Faktörü(Elazığ)
24-25 Kasım 2007 Taşınmaz Kültürel Mirasın Korunması(Nevşehir)
24-25 Kasım 2007 Yapı-Çevre İlişkileri( Ankara)

Ayrıca TMMOB Mimarlar Odası Adana Şubesi’nin talebiyle Merkezi Akustik Tasarım ve Gürültü Kontrolü Eğitimi ve Gaziantep Şubesi’nin talebiyle de Özürlüler için Yapılı Çevrede Ulaşılabilirlik Eğitimi de adı geçen illerde gerçekleştirilmiştir.

Bilindiği gibi 2008 yılında Büro Tescil Belgesi’ni yenileyecek ya da yeni alacak olan 77 mezunu ve sonrası üyelerimizin Sürekli Mesleki Gelişim Merkezi tarafından kredilendirilen eğitim ve etkinliklere katılarak Aralık 2007 sonuna kadar 15 kredi olarak belirlenen yükümlülüklerini yerine getirmeleri beklenmektedir. Ayrıca Denetçi Mimar belgesi almış veya alacak olan üyelerimizin de 1-2 Aralık 2007 veya 8-9 Aralık 2007 tarihlerinde yapılacak olan eğitimlere katılması gerekmekte olup, bu konuda herhangi bir yaş sınırı yoktur. Yıl sonuna kadar Bayındırlık ve İskan Bakanlığı’ndan belgesini yenilemek veya yeni almak isteyen üyelerimizin belirtilen tarihlerin herhangi birine kayıt yaptırmaları yeterlidir.

Aralık 2007 sonuna kadar devam edecek olan SMGM eğitim programıda aşağıdaki gibidir;

ÖZÜRLÜLER İÇİN YAPILI ÇEVREDE ULAŞILABİLİRLİK EĞİTİM PROGRAMI

Konu : Özürlüler için yapılı çevrede ulaşılabilirlik
Hazırlayan : Deniz Çağlayan Gümüş (Y. Şehir Plancısı)
SMG Kredisi : 6 kredi
Eğitimin verileceği tarihler : 30 Aralık 2007

Konular :

I. Türkiye’de özürlülük profili; Özürlülük ve engellilik kavramları

II. Ulaşılabilirlik kavramının değerlendirilmesi

-           Konutlarda,
-           Açık alanlarda,
-           Ulaşım hizmetlerinde,
-           Bilgiye ulaşmada.

III. Farklı özür gruplarının yapılı çevredeki gereksinimleri;Yapılı çevrede varolan engeller;

Tasarım açısından olumlu ve olumsuz uygulama örnekleri

VI. Ulaşılabilirlikle ilgili uluslar arası normlar;Türkiye’de ulaşılabilirlik mevzuatı ve standartlar

MİMARİ TASARIMDA DEPREM FAKTÖRÜ EĞİTİM PROGRAMI

Konu :Betonarme yapıların depreme dayanıklı tasarımında dikkat

edilmesi gereken temel prensipler, Türkiye’deki betonarme yapılarda sıkça görülen depreme dayanıklı tasarım hataları, Alanı düzenleyen yasa ve yönetmelikler.

Hazırlayan :Doç. Dr. Ali İhsan Ünay (ODTÜ Mimarlık Bölümü)

SMG Kredisi : 6 kredi

Eğitimin verileceği tarihler : 9 Aralık 2007 , 29 Aralık 2007

Konular :

I. Temel Deprem Bilgisi
II. Betonarme Yapıların Deprem Davranış
III. Betonarme Yapılarda Görülen Depreme Dayanıklı Tasarım Hataları
IV. Sık Karşılaşılan Depreme Dayanıklı Tasarım Hatalarının Yapı Üzerindeki Etkilerinin Bilgisayar Modelleriyle İncelenmesi

MERKEZİ AKUSTİK TASARIM VE GÜRÜLTÜ KONTROLU EĞİTİM PROGRAMI

Konu :Farklı Mekanların Akustik Tasarım Yöntemleri ve Gürültü Kontrolu, Akustik Tasarımda Güncel Teknolojiler ve Yaklaşımlar, Alanı Düzenleyen Yasa ve Yönetmelikler

Hazırlayan :Y.Doç.Dr. Arzu Gönenç Sorguç / Makina Mühendisi(ODTÜ

Mimarlık Bölümü)

SMG Kredisi : 12 kredi

Eğitimin verileceği tarihler : 1-2 Aralık 2007 , 15-16 Aralık 2007 , 29-30 Aralık 2007

Konular :

I. Temel Akustik Bilgisi

II. Kapalı Mekanların Akustik Tasarımı

III. Akustik Tasarımda Temel Uygulamalar; Elektro-Akustik Uygulamalar

IV. Akustik Tasarımın Başarı İle Uygulandığı Önemli Örnekler ve Güncel Teknolojiler

KORUMA EĞİTİM PROGRAMI

 Konu : Kültür ve Tabiat Varlıklarının Korunmasına İlişkin Mevzuat,

Yöntem ve Uygulamalar

Hazırlayan : Doç. Dr. Emre Madran (ODTÜ)
Dr. Nimet Özgönül (ODTÜ)

Süre : 12 saat

Mekan : Mimarlar Odası Ankara Şubesi

Kontenjan : 35 Katılımcı

SMG Kredisi : 12 kredİ

Ücret : 120 YTL/saat

Eğİtİmİn verİleceğİ tarİhler : 22-23 Eylül 2007

6-7 Aralık 2007

15-16 Aralık 2007

Konular :

I. Koruma ile İlgili Genel Bilgilerin Aktarımı

II. TaşInmaz Kültür Varlıklarının ve Sit Alanlarının Korunması ve Değerlendirilme Yöntemi

III. Koruma / Onarım Proje Süreci

IV. Koruma ile ilgili Mevzuat

Konuyla ilgili olarak bilgi almak isteyen üyelerimiz için iletişim numarası: 417 86 65-115

YAPI DENETIM EĞİTİMİ PROGRAMI

Proje ve Uygulama Denetçisi belgesine haiz Yapı Denetim Kuruluşlarında görev alan deneyimli MİMARLAR’ın; bilgilerini tazelemek, Bayındırlık ve İskân Bakanlığı’nın getirdiği yeni zorunluluk da dikkate alınarak, ülkemizde Avrupa Birliği’ne uyum çerçevesinde yaşanmakta olan değişimler nedeniyle oluşturulan yeni yasalar ve yönetmelikler hakkında bilgilendirme yaparak, görevlerini en iyi şekilde yapmalarını sağlamak ve yasalar karşısında zor durumda kalmalarını önlemek amacıyla Yapı Denetim Eğitimi Programı uygulanmaktadır.

Detaylı bilgi için : Alev Şahin 4178665/115

YAPI DENETİM EĞİTİMİ PROGRAMI

Proje ve Uygulama Denetçisi belgesine haiz Yapı Denetim Kuruluşlarında görev alan deneyimli MİMARLAR’ın; bilgilerini tazelemek, Bayındırlık ve İskân Bakanlığı’nın getirdiği yeni zorunluluk da dikkate alınarak, ülkemizde Avrupa Birliği’ne uyum çerçevesinde yaşanmakta olan değişimler nedeniyle oluşturulan yeni yasalar ve yönetmelikler hakkında bilgilendirme yaparak, görevlerini en iyi şekilde yapmalarını sağlamak ve yasalar karşısında zor durumda kalmalarını önlemek amacıyla Yapı Denetim Eğitimi Programı uygulanmaktadır.

Detaylı bilgi için : Alev Şahin 4178665/115

 

İLLER BANKASI’NIN DÖNÜŞÜMÜ/FORUM

Çıkarılmakta olan yasalar ve hazırlanmakta olan yasa tasarıları ile devletin temel hizmet birimlerini oluşturan ve ülkemizin gelişmesinde büyük katkıları olan  kurum ve kuruluşların kamusal kimlikleri kaybettirilmeye çalışılmaktadır.Var olan hizmet anlayış  ve varlıkları,  kuruluş amaçlarının dışında fonksiyonlar da yüklenerek şirketlere dönüştürülmek istenen kurumlar arasında İller Bankası da bulunmaktadır.
İller Bankası Anonim Şirketi Hakkındaki Kanun Tasarısı, cumhuriyetin kurulduğu tarihlerden günümüze değin gelişim sürecinde yer alan ve Türkiye'nin kentleşme sürecinde en etkin rol üstlenen kurumun, kamu kurumu kimliğinin yok edilmesini amaçlamaktadır.

Bu anlamda TMMOB Mimarlar Odası Ankara Şubesi olarak, İller Bankasının isminin değiştirilmesi ile gündeme yeniden gelen konu ile ilgili bir toplantı yapmayı, bu toplantıya İller Bankasına emek vermiş ve vermekte olan üyelerimizi ve bilgilenmelerini sağlamak amacıyla da tüm üyelerimizi davet etmek istemekteyiz. Birgül Ayman Güler, Tayfun Çınar ve Ayşegül Ay Uğurel'in katkılarıyla gerçekleştirilecek olan İller Bankası Forumuna davet ediyoruz.

Forum:,28 Kasım 2007 tarihinde saat:18.30'da Mimarlar Odası Konur sok.No:4/5 adresinde yapılacaktır ve SMGM kapsamında değerlendirilecektir.

KÜLTÜR MBÇK ÇALIŞMA GRUBU TOPLANTISI GERÇEKLEŞTİRİLDİ

TMMOB Mimarlar Odası Ankara Şubesi, üyelerin kültürel ve sosyal ihtiyaçlarına yönelikte etkinlikler gerçekleştirmeye devam etmektedir. Müzik, resim, heykel, sinema, fotoğraf, edebiyat, teknik gezi vb. alanlarına ilgi duyan ve bu keyifli çalışmalarda yer almak, katkı koymak isteyen üyelerimizin ve öğrenci üyelerimizin katılımıyla 22.11.2007 Perşembe günü Mimarlar Odası Ankara Şubesi'nde Kültür MBÇK toplantısı gerçekleştirildi. Toplantı katılımcılar ile tanışma ve yapılabilecek etkinlik önerileri çerçevesinde devam etti ve 27 Kasım 2007 saat 12.30’da Mimarlar Odası 3.katta ikinci toplantı kararı alındı. Bu anlamda katkı koymak isteyen tüm üyelerimiz toplantıya davetlidir.

Detaylı bilgi için : Sevgi Bölücek 4178665/126

SMGM BİLİRKİŞİLİK EĞİTİMİ TAMAMLANDI

Bilirkişilik Eğitimi TMMOB Mimarlar Odası Ankara Şubesi’nde 70 üyenin katılımıyla 17-18 Kasım 2007 tarihinde gerçekleştirildi. Kamulaştırma Davalarında Bilirkişi olarak görev yapmak isteyen üyelerimiz için zorunlu eğitim kapsamında değerlendirilmiş olan seminer sonunda alınacak sertifika ile 30 Kasım 2007 tarihine kadar başvuru yapabilecektir.

 

İŞYERI TEMSİLCİLİK SEÇİMLERİ DEVAM EDİYOR

Mimarlar Odası Ankara Şubesi, Kamu ve Özel sektörde oluşturulan 67 işyeri temsilciliğinin yanı sıra diğer kamu kurumları ve özel firmalar bünyesinde çalışan mimar verilerine ulaşarak işyeri temsilcilik sayısını artırmayı kurgulamaktadır. Seçimi yapılan kamu ve özel sektör’deki işyeri temsilciliğine;

Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğü’de; Neval Aksoy, Sedat Altındaş,Handan Ünlü,Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma Daire Başkanlığı’nda;Sibel Zaman, Burçin Sarı, Ahmet Denktaş,Büyükşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nda; Aysun Arı Gümüşer, Turan Aydoğan, Zafer Ünal, TCDD Bölge Müdürlüğü İnşaat Daire Başkanlığı’nda ; Lale Çoygun Sobutay, Şule Sezginalp , Çankaya Belediyesi İmar veŞehircilik Müdürlüğü’nde ; Ayşe Fitoz Bozkurt , Nükhet Biçen, Tezcan Karakuş Candan, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü’de ; Senem Yıldırım , Asuman Çiftçi Aydın , Seval Laraduman seçilmişlerdir.

 

MİMARLIK VAKFI YARDIMLAŞMA SANDIĞI ÜYELIĞINE DAVET

29 Haziran 1996 yılında kurulan Mimarlık Vakfı’nın en önemli sosyal projesi Yardımlaşma Sandığı’dır.2380 üyenin üye olduğu ve destek verdiği Mimarlık Vakfı Yardımlaşma Sandığı, üye mimarların başvuracakları bir sosyal güvence kurumu haline gelmiştir.
Yardımlaşma Sandığı, vefat eden üyelerin ailelerine yardım elini uzatan, zorunlu durumlarda, üye meslektaşlarına olanaklar ölçüsünde yardımlarda bulunulmuştur.
Bugün vakıf, kuruluş amaçlarına bağlı olarak kendi işlevlerini yerine getirebilen, kurumlaşma yolunda önemli adımlar atılmış, yeni ve büyük projeleri hayata geçirebilecek yapıya sahiptir. Vakfa bağlı kuruluşların işlevlerinin artırılması, mali durumun daha da güçlendirilmesi ve şeffaf hale getirilmesi üyelerin vakfa yaptığı maddi ve manevi desteklerle olanaklıdır.
Bu hizmetlerin geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması için Yardımlaşma Sandığı’na üye olmanız önemlidir.
Mimarlık Vakfı Yardımlaşma Sandığı Üyelik ve Bilgi Formu’nu TMMOB Mimarlar Odası Ankara Şubesi’nden temin edebilirsiniz.

 

2008 YILINDA BÜRO TESCİL BELGESİ ALACAK ÜYELERIMİZİN DİKKATİNE!

2008 yılı Büro Tescil Belgesini yenilemek isteyen ya da ilk defa Büro Tescil Belgesi almak isteyen üyelerimizin TMMOB Mimarlar Odası Genel Merkezi  tarafından yayınlanan yönerge gereğince 15 krediyi tamamlamış olması gerekmektedir.
Konu ile ilgili olarak TMMOB Mimarlar Odası Ankara Şubesi 1 Eylül – 30 Aralık 2007 tarihleri arasında verilmesi planlanan eğitim programlarını oluşturmuştur. Eğitim programlarının konularına, program takvimine, SMGM kredilendirme  ve eğitim ücretinlerine www.mimarlarodasiankara.org adresinden ulaşabilirsiniz.

Detaylı bilgi için :Alev Şahin 4178665/115
 

AİDAT BORCU BULUNAN ÜYELERİMİZİN DİKKATİNE

TMMOB Mimarlar Odası Ankara Şubesi 39. Dönem Yönetim Kurulu olarak üyelerimizle kurulacak ilişkinin dayanışma içerisinde, zorlukları birlikte aşarak, gönüllü bir ortamda sürmesini önemsediğimizi bir kez daha paylaşmak istiyoruz. "Oda ile üye arasındaki ilişkiyi alacaklı borçlu konumuna indirgeyen" yaklaşımların yarattığı ve biriken gerilimin farkında olduğumuzu bu gerilimi ancak birlikte aşabileceğimizi biliyoruz. Yönetim Kurulu olarak aidat ödemelerinde taksitlendirme dahil kolaylığın sağlanması konusunda her türlü öneriye açık olduğumuzu bilmenizi isteriz.


Aidat borcu olan üyelere yönelik Genel Merkez tarafından hukuki işlem başlatılması doğrultusunda karar alınmıştır. Ancak Mimarlar Odası Ankara Şubesi olarak üyelerimizle kurulacak ilişkinin hukuksal süreçlerle değil diyalog içerisinde çözümlenmesinden yana olduğumuzu bir kez daha yineleyerek bu durumu Ankara Şube olarak çözeceğimize dair Şube Yönetim Kurulu olarak sorumluluk almış durumdayız. Bu durumda sizlerden de uzattığımız elin boş kalmamasını ve attığımız her adımda, bir adım da sizden beklediğimizi ve bu sorunu da her konuda olduğu gibi sizlerle birlikte çözeceğimizi bilmenizi isteriz.


Aidatlarını ödeyen üyelerimize;

1 yıllık Ferdi Kaza Sigortası yapılır.
Yurt dışı çıkışlarda kolaylaştırıcı belge desteği sağlanır.
Şube bünyesinde verilen Auto-cad ve üçboyutlu kurslarda, Oda yayınlarında, Şubenin düzenlediği Teknik ve Kültürel gezilerde %10 indirim uygulanır.

 

TMMOB MİMARLAR ODASI ANKARA ŞUBESINE BAĞLI TEMSİLCİLİKLERİN GENEL KURULLARI ve YÖNETİM KURULU SEÇİMLERİ TAMAMLANDI.

TMMOB Mimarlar Odası tarafından belirlenen kasım ayında başlayacak ve aralık ayına kadar tamamlanması gereken TMMOB Mimarlar Odası Ankara Şubesine bağlı temsilciliklerin seçimli toplantıları çoğunluklu ve çoğunluksuz olarak gerçekleşecektir.

Genel Kurulların,Temsilcilik Seçimlerinde Uyulması Gereken Hususlar ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak gerçekleştirilmesi için gereken bilgilendirmeler yapılmış ve Şubemize yeni dönem bağlı 17 Temsilciliğin seçimleri tamamlanmıştır. Yeni dönem Temsilcilik Yönetim Kurulu listelerine http://www.mimarlarodasiankara.org/ adresinden ulaşabilirsiniz.

 

BİLGİSAYAR KURSLARI

Mimarlar Odası Ankara Şubesi bünyesinde gerçekleştirilen bilgisayar kursları için (Auto Cad 2B+3B / 3D Max ) kayıt alınmaya başlanmıştır. Kayıtlarımız devam etmekte olup kesin kayıt yapılmaktadır.

Kurslar hakkında detaylı bilgiye 417 86 65 / 134 numaralı telefonlardan (Ferhan Temiz) ulaşabilirsiniz.

TMMOB Mimarlar Odası Ankara Şubesi bünyesinde verilecek bilgisayar kurslarının detayları ve kayıt sırasında istenecek belgelere buradan ulaşabilirsiniz.

 

ÜYELERIMİZE MAİL ADRESİ

Mimarlar Odası Ankara Şubesi üyelerine @mimarlarodasiankara.org uzantılı mail adresi oluşturabilecektir. Konu ile ilgili bilgi almak isteyen üyelerimizin şubemiz ile iletişime geçmesini rica ederiz.

 

[MİM/AĞ] KULLANIMDA

Mimarlar Odası Ankara Şubesi Sayısal Sistem Dönüşümü Projesi [Mim/ag] kullanıma açılmıştır. Kullanıcı adı ve parolanızı şubemizden alabilirsiniz.

MÜELLİFLERE DUYURU!

Proje Müellifi mimarların, Mimari Proje Müellifi Sicil Durum Belgesi alırken yanlarında

 • Mimarın mührü ve imzasını taşıyan, mimari proje çizim ve sunuş standartları, ilgili yönetmelik, standart ve normlara uygun olarak düzenlenmiş uygulama projeleri ve m2 cetveli
 • Tapu, çap, röperli kroki, imar durumu, kot krokisi
 • Mimar ve iş sahibi arasında imzalanmış, Mimarlar Odasınca hazırlanmış, tip sözleşmenin asgari hükümlerini taşıyan sözleşmesi
 • Serbest mimarlık hizmetlerine ilişkin, en az bedel tarifesine göre hesaplanmış ücret tutarında düzenlenmiş serbest meslek makbuzu ya da fatura
 • Oda tarafından verilen mühür getirmeleri gerekmektedir.

Kendi adına serbest çalışan mimarın

Tescilin yenilenmesi için ;

 • Serbest meslek defterinin o yıl için noter onaylı sayfasının fotokopisini vermiş olması,
 • Mimarlar Odasınca düzenlenen imza sirküleri, taahhütname ve başvuru yerine geçen yenileme formunu şahsen doldurmuş ve imzalamış olması,
 • İşyerinde ücretli çalışan mimar ya da mimarlara Mimarlar Odasınca her yıl belirlenen asgari ücretten az ücret ödenmediğinin belgelenmesi,
 • Ücretli olarak çalıştıracağı mimarlarla imzalayacağı iş düzeni ve çalışma şartlarını düzenleyen sözleşmeyi vermiş olması,
 • Varsa tamamlanan yıl içerisinde gerçekleştirdiği ya da sürdürülen serbest mimarlık hizmetlerinin listesini vermesi,
 • Tescil yenileme harcını ve üyelik aidatını ödemiş olması,
 • Serbest mimarlık hizmetleri büro tescil belgesini elden alması, kendisi elden alamıyorsa dilekçe ile başvurusu,
 • Mimarlar Odasının öngördüğü meslek içi eğitimi almış olması gerekir.

Sermaye şirketi ortaklığı mimar ya da mimarların

Tescilin yenilenmesi için ;

 • Sermaye şirketinin mali kaydının o yıl için noter onaylı sayfasının fotokopisini vermiş olması,
 • Şirket ortağı olduğunun ve hisse oranının bu Yönetmelikte belirlenen asgari ortaklık payının altına düşmediğinin sicil memurluğundan belgelemesi,
 • Sermaye şirketinde ücretli çalışan mimar ya da mimarlara Mimarlar Odasınca her yıl belirlenen asgari ücretten az ücret ödenmediğini belgelemesi,
 • Sermaye şirketinin ücretli olarak çalıştıracağı mimarlarla imzalayacağı iş düzeni ve çalışma şartlarını düzenleyen sözleşmeyi vermiş olması,
 • Mimar sermaye şirketindeki faaliyetinin ve yetkisinin devam etmekte olduğunu beyanı yanında Mimarlar Odasınca düzenlenen imza sirküleri, taahhütname ve başvuru yerine geçen tescil yenileme formunu şahsen doldurmuş ve imzalamış olması,
 • Sermaye şirketi ile müelliflik haklarını düzenleyen sözleşmeyi vermiş olması,
 • Mimarlar Odasının öngördüğü meslek içi eğitimi almış olması,
 • Serbest mimarlık hizmetleri büro tescil belgesini elden alması, kendisi elden alamıyorsa dilekçe ile başvurusu,
 • Tescil yenileme harcını ve üyelik aidatını ödemiş olması gerekir.

Sermaye şirketi ortaklığı mimar ya da mimarların ilk tescil başvurusunda gerekli olan belgeler;

 • Sermaye şirketinin ana sözleşmesinin yayınlandığı Ticaret Sicil Gazetesi ya da noter onaylı suretini vermiş olması,
 • Sermaye şirketinin mali kaydının o yıl için noter onaylı sayfasının fotokopisini vermiş olması,
 • Sermaye şirketinde ücretli çalışan mimar ya da mimarlara Mimarlar Odasınca her yıl belirlenen asgari ücretten az ücret ödenmediğini belgelemesi,
 • Sermaye şirketinin ücretli olarak çalıştıracağı mimarlarla imzalayacağı iş düzeni ve çalışma şartlarını düzenleyen sözleşmeyi vermiş olması,
 • Mimar sermaye şirketindeki faaliyetinin ve kendi yetkisinin devam etmekte olduğu beyanı yanında Mimarlar Odasınca düzenlenen imza sirküleri, taahhütname ve başvuru yerine geçen formu şahsen doldurmuş ve imzalamış olması,
 • Sermaye şirketi ile müelliflik haklarını düzenleyen sözleşmeyi vermiş olması,
 • Mimarlar Odasının öngördüğü meslek içi eğitimi almış olması,
Serbest mimarlık hizmetleri büro tescil belgesi ilk tescil, mühür harcı ve üyelik aidatını ödemiş olması gerekir.
 

BÜLTEN DOSYA KONULARI

Mimarlar Odası Ankara Şubesinin üyeleri ile iletişim kurmasının en önemli aracı olan Bülten, 39. Dönem de güncel konular ve haber ağırlıklı yöne evrilerek haber bültenine dönüşmesi Şube-üye arasındaki mesafeyi en aza indirmek üzere kurgulanmıştır. Bu sebeple Bülten’de yayınlanmakta olan dosya konuları, Bülten’in dışında iki ayda bir yayınlanan ekler (insert) olarak tasarlanmış ve 2006 yılında Kentsel Dönüşüm 1–2, Endüstri Mirası, Tasarım ve Özgürlük: Özürlüler ve Herkes için Tasarım konu başlıkları ile yayına hazırlanmıştır. 2007 yılında da aşağıda yer alan konu başlıkları ile hazırlanacak olan dosya konuları ile ilgili bilgi ve deneyimlerini Bülten aracılığı ile aktarmak isteyen üyelerimizin yazıları Yayın Birimi tarafından değerlendirilecektir.  

DOSYA 6:
Kent ve Suç

DOSYA 7:
Tasarım ve Temsil Teknolojileri

DOSYA 8:
Meslekte Dönüşüm

BU HAFTA GERÇEKLEŞTİRİLECEK TOPLANTILAR

Yönetim Kurulu
39. Dönem Yönetim Kurulu Toplantıları her Salı 18.30 ‘da tüm üyelerimizin katılımına açık olarak gerçekleşmektedir.

MALTEPE HAVAGAZI FABRİKASINI YIKMAKTAN HAKKINDA ŞİKAYETÇİ OLDUĞUMUZ EGO GENEL MÜDÜRÜNE GÖREVİ KÖTÜYE KULLANMAKTAN DAVA AÇILDI

EGO Maltepe Havagazı Fabrikası’nı içeren alanın, Ankara Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu’nun 19.3.1991 tarih ve 1679 sayılı kararı  ve Danıştay 6. Dairesi’nin 1996-102E. 1996-5342K. SAYILI KARARI İLE “sanayi arkeolojisi” niteliği kazanmasına ve koruma bölgesindeki parselin üzerinde koruma tescil şerhi olmasına karşın, mahkeme kararlarıyla ve mülkiyetlerinde bulunan parseldeki şerhle bağlı olması gereken şikayet edilenlerin, HUKUKA AYKIRI BİR ŞEKİLDE, USÜLSÜZCE, Koruma kurulundan yıkımla ilgili izin almadan, 13.06.2006 tarihinde, koruma altındaki bölgedeki eserleri yıkması nedeniyle hakkında suç duyurusunda bulunduğumuz Ego Genel Müdürü Kazım Usta hakkında görevi kötüye kullanmaktan dava açıldı. İç işleri bakanlığının soruşturma başlatılmasına gerek yoktur yolundaki kararı Danıştay tarafından bozulmuştu. Bunun üzerine dosya İçişleri Bakanlığı kanalıyla cumhuriyet savcılığına intikal ettirildi. Müşteki( Şikayet eden) olarak Mimarlar Odası Ankara Şubesinin katılacağı davanın ilk duruşması 18 Şubat 2008'de yapılacak.

 

AKM ALANI İLE İLGİLİ DAVA AÇILDI VE BASIN TOPLANTISI YAPILDI

Yazılı ve görsel basında son günlerde sıkça gündeme gelen Atatürk Kültür Merkezi (AKM) Alanı, yasa tanımaz bir biçimde daraltılmaya çalışılıyor. Bu konuda Mimarlar Odası Ankara Şubesi ve şehir Plancıları Odası Ankara Şubesi AKM alanında yapılan plan değişiklikleri ile ilgili dava açtı. Ardından da kültür mirasını, kentsel değerleri korumak ve yasaları uygulamakla yükümlü olarak AKM’de yaşananlar konusunda kamuoyunu ve basını bilgilendirmek üzere 23 Kasım 2007 tarihinde Mimarlar Odası Ankara Şubesi’nde, Şehir Plancıları Odası Ankara Şubesi ile ortak bir basın toplantısı düzenlendi.

AKM Alanı 23.09.1980 tarihinde 2302 sayılı yasa ile kültür-sanat ve rekreasyon alanı olarak koruma altına alınmıştır. Yasa ile AKM Alanı, Ankara kent kimliğinin şekillenm esini sağlayacak önemli bir kamusal alan olarak tanımlanmıştır. Aynı zamanda, AKM Alanı ile ilgili tanımlanacak her türlü planlama, programlama ve diğer kararların alınması Milli Komite’ye devredilmiştir. Ancak son yaşanan gelişmeler, hem bu sınır tanımını hem de karar verici mekanizmayı devre dışı bırakacak niteliktedir.
ULUS ALTINDAĞ FOTOĞRAF ATÖLYESİ SERGİSİ

Ankara Fotoğraf Sanat ç ıları Derneği ve TMMOB Şehir Plancıları Odası Ankara Şubesi ile birlikte ve Çankaya Belediyesi'nin katk ıları ile d üzenledi ğimiz Afsad - Doğanay Sevindik "Ulus-Altındağ" Fotoğraf At ölyesi Sergisinin 27 Kas ım 2007 saat 19:00’da Çankaya Belediyesi Ça ğdaş Sanatlar Merkezinde gerçekle ştirilecek a ç ılışa t üm üyelerimiz davetlidir. Sergi 3 Aralık 2007 tarihine kadar gezilebilir.

 

 

 

 

 

TMMOB ANKARA KENT SORUNLARI SEMPOZYUMU

TMMOB’un düzenlediği Ankara Kent Sorunları Sempozyumu " Başkentlik" kavramı ve paralelinde gerçekleşen projelerin tartışılması hedeflenen sempozyum 29-30 Kasım 2007 tarihlerinde İMO Teoman Öztürk Toplantı Salonu'nda gerçekleşecektir.

 

 

 

 

MİMAR KEMALETTİN VE ÇAĞI

2001 yılından beri her iki yılda bir düzenlenen Mimarlık ve Eğitim Kurultayı’nın dördüncüsü 07 - 09 Kasım 2007’de Orta Doğu Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi’nin ev sahipliğinde gerçekleştirilecek. 2001,2003 ve 2005 yıllarında düzenolenen Mimarlık ve Eğitim Kurultayının teması “Mimarlık ve Eğitimi / Süreklilik ve Değişim”’dir.

 

 

 

 

 

MIMARLIK VE EĞITIM KURULTAYI 4

Mimarlar Odası tarafından 2001 yılından beri her iki yılda bir düzenlenen Mimarlık ve Eğitim Kurultayları’nın dördüncüsü, 7-8-9 Kasım 2007 tarihleri arasında “MIMARLIK LISANS VE LISANSÜSTÜ EĞITIMI, MIMARLIK EĞITIMDE AKREDITASYON KURULU, MIAK MIMARLIK EĞITIMDE AKREDITASYON KURULU,MESLEK PRATIĞI VE MESLEĞE KABUL KURULU, SMGM SÜREKLI MESLEKI GELIŞIM MERKEZI, AB - GATS SÜRECINDE MESLEK UYGULAMALARI, KAMUDA MIMARLIK HIZMETLERI, MIMARLIK HIZMETLERINDE KALITE GÜVENCESI, TOPLUM VE MIMARLIK” konu başlıkları üzerinden tartışmalar ile  Orta Doğu Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi’nde gerçekleştirildi.

 

 

 

 

 

 

SEMPOZYUM IAPS - CSBE Network Kültür ve Mekân Toplantıları Ulusal Sempozyum 1 KENT, KÜLTÜR VE KONUT

IAPS - CSBE Network, “Kültür ve Mekân Toplantıları Ulusal Sempozyum”unun ilkini “Kent, Kültür ve Konut” teması altında 14-16 Aralık 2007 tarihleri arasında Bahçeşehir Üniversitesi’nde düzenliyor.

 

 

 

ARCHIPRIX TÜRKİYE 2007 ÖDÜL TÖRENİ VE SERGİSİ

Türkiye´deki tüm mimarlık okullarını ortak bir platformda buluşturarak mimar adaylarını biraraya getiren ARCHIPRIX Yarışması, bugüne kadar 21 üniversiteden 700 öğrenciyi buluşturdu. Archiprix Türkiye 2007 ödülleri sahiplerini buldu ve ödül töreni ve sergisi 26 Kasım 2007 Pazartesi günü saat 18.00 da Çağdaş Sanatlar Merkezinde yapılacaktır.

 

 

 

FİLM ve TARTIŞMA

Alman Kültür Merkezi Ankara’daki film uzmanlarının seçtikleri ile  Fassbinder filmlerini sunuyor.

 

12. ULUSLARARASI ANKARA TİYATRO FESTİVALİ 16-30 KASIM 2007

Ankara da 12.si düzenlenen Ankara tiyatro festivali 16 Kasımda ilk gösterimi ile izleyiciyle buluşacak. Yaşanılır bir dünya için sanat” anlayışı ile 1996 yılından bu yana her yıl  düzenlenen  festival sanatı kitlelere ulaştırmayı amaçlamıştır. Bu yıl ki festival 31  ulusal ve uluslararası  tiyatro gruplarının salon  oyunlarıyla,  üç tiyatro topluluğunun sokak tiyatrosu gösterileri, tiyatro  konusunda yapılacak söyleşi, panel, atölye çalışmaları,belgesel film ve sinevizyon gösterileri ile ankaralı tiyatro severlerle buluşacaktır.

AFET SEMPOZYUMU

TMMOB'nin " Birer doğa olayı olarak yaşananlar afete dönüşmesin!.." sloganıyla düzenlediği Afet Sempozyumu, 5-7 Aralık 2007 tarihlerinde Ankara'da gerçekleştirilecek.

Sekreteryası İnşaat Mühendisleri Odası tarafından yürütülen sempozyum kapsamında, ülkemizde doğa olaylarının afete yol açmasını engellemek için atılması gereken adımlar ile "zarar azaltma, afete hazırlık ve müdahale konusunda örgütlülüğü geliştirmek" amacı doğrultusunda afet politikaları ele alınacak. Bu genel başlık altında her bir konunun ilgili tüm tarafların ve bu konularda çalışma yapan/çaba sarf edenlerin katılımı ile ele alınması, tartışılması, ulusal, kurumsal ve bireysel düzeyde sonuçlara varılması hedefleniyor.

XXIII. UIA MİMARLIK KONGRESİ, TORINO 29 Haziran – 3 Temmuz 2008

www.uia2008torino.org

 

Adana Büyükşehir Belediyesi Ziyapaşa Mahallesi – Mimar Sinan Parkı Kesimi Kentsel Tasarım Ulusal Proje Yarışması

Son Teslim Tarihi 19 Şubat 2008

 

 

 

 


S.O.S İstanbul Mimarlık Öğrencileri Açık Fikir Projesi Yarışması

Son Teslim Tarihi 19 Ekim 2007

 

 

 

 

 


Kahramanmaraş Kültür Parkı Ulusal Mimari Proje Yarışması

Son Teslim Tarihi 27 Aralık 2007


ÇELİK YAPI TASARIMI ÖĞRENCİ YARIŞMASI

Son Teslim Tarihi 1 Nisan 2008


AKP Hükümeti’nin ormanlık alanların satışına ilişkin yeni bir yasa hazırlığına girişmesi TEMA Vakfı’nı kızdırdı. Vakıf, yasanın çıkmasını ve ormanlık alanların satışını önlemek için “Kimin ormanı kime satılıyor?” sloganıyla bir kampanya başlattı. Vakıf Genel Müdürü Uygar Özemsi, “Mayıs 2003′den beri TEMA Vakfı’nın da içinde bulunduğu Ormanlarımıza Sahip Çıkalım Birliği’nin önderliğinde süren mücadele ile 2/B orman arazilerinin satılması ihtimali ortadan kalkmışken, 4 yıl sonra satış tekrar gündeme getiriliyor. Kimin ormanı kime...

ORMANINA DOKUNDURTMA!

 

AĞAÇLARINI 'SİT'LE KORUDU

 

BİNALARA 'KUZEY PENCERE KÜÇÜLSÜN' MODELİ GELİYOR

 

AİHM'DEN TAPU İPTALİNE TAZMİNAT

 

SÜLEYMANİYE'DE YENİLEME PROGRAMI MARTTA BAŞLIYOR

 

KÖMÜR YIKAMA TESİSİ, TARİHİ ESER DİYE KORUMAYA ALINDI

 

TEK ÇÖZÜM RAYLI SİSTEM

 

KİLİS'TE YABANCIYA GAYRİMENKUL YASAĞI

 

ODTÜ, HAZİNE TAHSİSLİ ARAZİYİ VAKFA DEVRETMİŞ

 

ACAR İSTANBUL'DA YIKIM İÇİN ENGEL KALMADI

 

CARREFOUR ARAZİSİNE ALIŞVERİŞ MERKEZİ

 

DOĞAN KUBAN KİTABI'NI MUTLAKA OKUYUNUZ

 

BİR PROJE: HARÇSIZ YAPI

 

BİNALARI DEPREME KARŞI GÜÇLENDİREN UCUZ VE KOLAY BİR YÖNTEM

 

EVDE KEYİFLİ TADİLATLAR TARİHE KARIŞACAK!

 

GENÇ MİMARLAR, VİYANA'DA YARIŞIP 'HERKES İÇİN ERİŞİM' SAĞLAYACAK

 

ÇEVRECİLER İSYANDA: 110 GOLF SAHASI YOLDA

 

TARİHİ KİLİSE SANAT GALERİSİ OLACAK

 

KAÇAK YAPILAR HAZIR BETON SATIŞIYLA TAKİP EDİLECEK

 

KIYIDA 'BEDELSİZ KAMULAŞTIRMA' BİTTİ

 

BEYOĞLU HAFIZASINI KAZANIYOR

 

MİMAR KEMALETTİN BEY ESERLERİ İLE ANILACAK

 

KENT DÜŞLERİ PROJESİNDE DEĞERLENDİRME KONFERANSI

 

TOKİ GÖLBAŞI'NDA VİLLA KENT ÖZELLİĞİNİ BOZUYOR

 

TOKİ DEMEK DERT DEMEK

 

OLYMPİAKENT'TEKİ CAMİ İMAR PLANINDA VAR, MAKETTE YOK

 

YARGITAY'DAN TARİHİ KARAR

 

YALOVA'DAKİ OSMANLI HAMAMI RESTORE ETTİRİLECEK

 

AKP'LİLERİN KAÇAK VİLLALARINA YASAL KILIF

 

CHP 'YÜKSEK RANTA' DAVA AÇIYOR

 

'HAZIRLIKLAR YIKIMA DÖNÜŞTÜ'

 

'BİNA GÜÇLENDİRME 29 BİN HAYAT KURTARIR'