-E-Bülten düzgün görüntülenemiyorsa buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz

MİMARLIĞIN SOSYAL FORUMUNA DOĞRU: Mimarlık Haftası Sona Erdi

Mimarlığın Sosyal Forumuna Doğru Toplumsal Mimarlık Şenliği 2007 etkinlikleri 1 – 27 Ekim tarihleri arasında gerçekleşti. 1 Ekim dünya konut ve Mimarlık günü ile başlayan etkinlikler kapsamında 15 Ekim 2007 tarihinde Ulucanlar Cezaevi yerleşkesinde TMMOB Mimarlar Odası Ankara Şubesi sergileri, destekleyen kurum ve kuruluşlarımızın sergileri, sanatçıların çalışmaları ile Ulucanlar bir kez daha halka açıldı.
15–27 Ekim tarihleri arasında  Ulucanlar da Cengiz Bektaş, Aydın Boysan, Can Dündar ve Halit Çelenk’in katıldığı imza günleri ve söyleşiler, film gösterimleri, konserler, “Toplum ve Mimarlık”,”Toplumsal Dinamikler”, “Ekolojik Mimarlık” ve “Katılımcı Kent Yönetimi” başlıkları ile panel ve forumlar gerçekleştirildi. Etkinlik kapsamında, Ulucanlar bölgesini ve yerleşkesini tarifleyen, şekillendiren beş atölye çalışması düzenlendi. Atölyeler Ulucanlar Atölyesi, Ulucanlar Bölgesi ve Cezaevi Tarihi, Ulucanlarda Kalanlarla Sözlü Tarih, “İz Bırakıp Gittiler” seramik atölyesi, “Tutsak Çizgiler” karikatür atölyesi olarak çalışıldı.
1 Ekim 2007 tarihi itibariyle 2008 yılında “Mimarlığın Sosyal Forumunu” organize etme hedefiyle,

KENT İÇİN ORTAK AKIL KAMPANYASI  başlatıldı.
KENTİN İHTİYACI HEPİMİZİN AKLININ ORTAKLIĞIDIR.
ORTAK AKIL, ORTAK YÖNETİM, ORTAK YAŞAM.

 

Hasanoğlan Köy Enstitüsü ve Yüksek Köy Enstitüsü Yerleşkesi Değerlendirme Projesi

“Kent Düşleri–2” Hasanoğlan Köy Enstitüsü ve Yüksek Köy Enstitüsü Değerlendirme Projesi Ulusal Öğrenci Fikir Yarışması projeleri TESLIM EDILDI.

TMMOB Mimarlar Odası Ankara Şubesi ve TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası olarak yapı üretim sürecinin bir bütün olduğu gerçeğiyle kent kültürünün oluşumunda etken olan tüm disiplinlerin katılımıyla gerçekleşen Kent Düşleri kapsamında ikinci fikir yarışması “ Hasanoğlan Köy Enstitüsü ve Yüksek Köy Enstitüsü Yerleşkesi Değerlendirme Projesi”  teslimleri yapıldı. Elde edilen projeler 24 Kasım 2007 tarihinde gerçekleştirilecek Değerlendirme Konferansı  ve 27 Kasım 2007 tarihinde gerçekleştirilecek Kolokyum ve Ödül Törenini ile sizlerle paylaşılacaktır

Yarışma ile ilgili detaylı bilgilere buradan ulaşılabilinir.

KAMU HIZMETINDE MIMARLIĞA TANIKLIK-11
T.C. Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğü Ankara Vakıflar Bölge Müdürlüğü

Kamu işyerlerinde yapılan mimarlık hizmetlerinin, özellikle dönemin sosyal, politik, ekonomik gelişmeleriyle birlikte ilgili kurumda nasıl ve ne şekilde verildiğinin aktarıldığı Kamu Hizmetinde Mimarlığa Tanıklık etkinliğimizi bugüne kadar İller Bankası, T.C. Ulaştırma Bakanlığı Demiryolları-Limanlar-Hava Meydanları Genel Müdürlüğü, TCDD, Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Karayolları Genel Müdürlüğü, TRT, Bayındırlık ve İskan Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Merkezleri Daire Başkanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı Yatırım ve Tesisler Daire Başkanlığı, Adalet Bakanlığı ile gerçekleştirerek kuruluşundan günümüze, bugünü de içerecek şekilde bu kurumlardaki mimarlık faaliyetleri hakkında bilgi sahibi olunmuştur.Bugün ise , T.C. Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğü Ankara Vakıflar Bölge Müdürlüğü ile 27 Eylül 2007 tarihinde Kamu Hizmetinde Mimarlığa Tanıklık Projesinin onbirincisi gerçekleştirilmiştir. Söyleşi - Sergi - Kokteyl şeklinde gerçekleştirilen etkinliğe Prof Dr.Orhan Cezmi Tuncer  ve Gülşen Dişli konuşmacı olarak katılmıştır.
Gülşen Dişli, Vakıf nedir, vakıfların çeşitleri, vakıfların kategorileri,vakıfların toplumsal yaşamımızdaki hizmetleri değerlendirmeler yaparak kurumun yaptığı çalışmalardan örnekler vermiştir.
Prof. Dr.Orhan Cezmi Tuncer, 1966 yılında göreve başladığı Vakıflar Genel Müdürlüğü’nde yaptığı çalışmaları, anılarını bugünkü dönemle karşılaştırarak örneklerle anlatmaya çalışmıştır.

Antakya-Halep-Şam Gezisi

TMMOB Mimarlar Odası Ankara Şubesi bünyesinde Kurulan Kültür MBÇK tarafından düzenlenen Antakya Halep Şam Teknik gezisi 28 Kasım 2 Aralık  2007 tarihilerinde gerçekleşecektir.3 Gece 4 Gün olarak koordine edilen teknik gezinin  ücreti 335 USD dir. SMGM kapsamında değerlendirilen Gezi için son başvuru süresi dolmuştur.

BUDAPEŞTE-VIYANA-PRAG TEKNIK GEZISI FOTOĞRAF YARIŞMASI

TMMOB Mimarlar Odası Ankara Şubesi Kültür MBÇK tarafından düzenlenen Budapeşte-Viyana-Prag Gezisi tamamlandı.  Geziden elde edilen fotoğraflar kent görüntüleme merkezi kapsamında arşivlenecek ve  belirlenen jüri tarafından değerlendirilerek ödüllendirilecektir.

Detaylı bilgi için : Sevgi Bölücek 4178665/12

 

KENT GÖRÜNTÜLEME MERKEZI 2008 YILI TEMASI

TMMOB Mimarlar Odası Ankara Şubesi Bünyesinde kurulan Kent Görüntüleme Merkezi, Danışmanlar Kurulu ile Çalışma Grubu ortak toplantı gerçekleştirerek 2008 yılı içerisinde yapılacak çalışmaların "SOKAK" teması üzerinden şekillenmesine karar verdi.

KENT VE POLİTİKA SÖYLEŞİLERİ III: Kent ve Etik

TMMOB Mimarlar Odası Ankara Şubesi kentlerin gelişiminde, dönüşümünde ve değişiminde hangi politikalar çerçevesinde nasıl şekillendiğini değişik örnekler üzerinden tartışılacağı  Kent ve Politika Söyleşileri’nin üçüncüsünü Hacettepe Üniversitesi Felsefe Bölümünden Prof. Dr.  HARUN TEPE ’nin katılımı ile “Kent ve Etik” başlığında 29 Ekim 2007 tarihinde Mimarlar Odası Ankara Şubesi Toplantı Salonunda (Konur sokak 4/5 Kızılay/Ankara) 18.30’da gerçekleştirilecektir. Katılım herkese açıktır.

 

İŞYERI TEMSILCILIKLERI ABANT BULUŞMASI

TMMOB Mimarlar Odası Ankara Şubesi tarafından kamu, özel sektör ve üniversitelerde çalışan mimarların katılımıyla işyeri temsilcilikleri oluşturulmaktadır. 68 işyerinde temsilcilik oluşturan TMMOB Mimarlar Odası Ankara Şubesi, kurulmuş ve kurulması planlanan işyerindeki mimarların katılımıyla 7-8-9 Aralık 2007 tarihlerinde Abant–Bolu’da İşyeri Temsilcilikleri Buluşması gerçekleştirecektir.  “Gelecek Dönem Perspektifleri” temasıyla oluşturulan, sunuş, atölye çalışmaları, teknik gezi, çocuk ve mimarlık çalışmalarını içerecek şekilde kurgulanan buluşmanın programı aşağıdaki şekildedir.. Atölye çalışmalarına ilişkin ayrıntılı bilgi daha sonra açıklanacaktır. Abant Buluşmasına katılacak kamu ve özel sektörde çalışan üyelerimiz için işyerlerine idari izin yazıları yazılacaktır. Katılımlarınızı önemle rica ederiz.

İŞYERI TEMSILCILIKLERI BULUŞMASI

TMMOB Mimarlar Odası’nın büro tescil dışı alanda kalan üyelerin, kendi çalışma konularına bağlı olarak yer alabilecekleri tek alan işyeri temsilcilikleri örgütlenmesi ve bu kapsamda Toplum / Mimarlık ve istihdam politikaları çerçevesinde gerçekleşecek buluşma 24-25 Kasım 2007 tarihinde yapılacaktır.

Detaylı bilgi için :
Mimarlar Odası Genel Merkez   Nilgün Çakır / 312   417 37 27

Mimarlar Odası Muğla Şubesi    Funda Dural / 252  214 03 08
 

SMGM Eğitimleri Devam Ediyor

2008 yılı Büro Tescil Belgesini yenilemek isteyen ya da ilk defa Büro Tescil Belgesi alacak olan üyelerimizin Aralık 2007 sonuna kadar meslek içi eğitimlere ya da etkinliklere katılarak aşağıda tanımlanan yükümlülüklerini yerine getirmeleri gerekmektedir.

 1. 65 yaş üzerindeki meslektaşlarımız ile 1977 yılından önce mezun olan meslektaşlarımızın SMGM eğitimlerine katılımla ilgili yükümlülükleri aranmayacaktır.

19771987 yılları arasında mezun olan meslektaşlarımız, belirlenen kriterler çerçevesinde, uygun gördükleri eğitim ve mesleki etkinliğe katılarak (her yıl 15 kredi olan) yükümlülüklerini yerine getirebileceklerdir.

 1. 1987 ve sonrasında mezun olan meslektaşlarımız, belirlenen kriterler çerçevesinde, hem SMGM tarafından öngörülecek zorunlu eğitimleri almakla yükümlü olacaklar (Mimarlık Hizmetlerinde Temel Kavramlar Eğitimi)  hem de uygun gördükleri diğer eğitim ve mesleki etkinliklere katılarak her yıl için 15 kredi olan yükümlülüklerini yerine getirebileceklerdir.
 1. Bilirkişilik ve yapı denetimi alanlarında sürekli mesleki gelişim kapsamındaki eğitimlerle verilecek yetkilendirmelerde yukarıda tanımlanan bağışıklıklar geçerli olmayacaktır,

TMMOB Mimarlar Odası Ankara Şubesi’nde ve temsilciliklerinde Kasım ayı içinde Sürekli Mesleki Gelişim Merkezi tarafından düzenlenen eğitimler aşağıdaki gibidir.

 • Çevre Hukuku ve Mevzuatı Eğitimi(Ankara)                         2 Kasım 2007
 • Çevre Hukuku ve Mevzuatı(Çorum)                                       3 Kasım 2007
 • Mimari Tasarımda Deprem Faktörü(Malatya)                     3 Kasım 2007
 • Merkezi Akustik Tasarım ve Gürültü Kontrolü(Ankara)      3-4 Kasım 2007
 • Yapı-Çevre İlişkileri(Ankara)                                                   3-4 Kasım 2007
 • Koruma(Kastamonu)                                                              3-4 Kasım 2007
 • Çevre Hukuku ve Mevzuatı Eğitimi(Ankara)                         9 Kasım 2007
 • Mimari Tasarımda Deprem Faktörü(Sivas)                        10 Kasım 2007
 • Özürlüler için Yapılı Çevrede Ulaşılabilirlik(Zonguldak)   10 Kasım 2007
 • Özürlüler için Yapılı Çevrede Ulaşılabilirlik(Ankara)          11 Kasım 2007
 • Koruma(Mimarlar Odası Kayseri Şubesi)                           10-11 Kasım 2007
 • Çevre Hukuku ve Mevzuatı Eğitimi(Ankara)                         16 Kasım 20007
 • Mimari Tasarımda Deprem Faktörü(Ankara)                      17 Kasım 2007
 • Özürlüler için Yapılı Çevrede Ulaşılabilirlik(Elazığ)            17 Kasım 2007
 • Merkezi Akustik Tasarım ve Gürültü Kontrolü(Ankara)      17-18 Kasım 2007
 • Yapı-Çevre İlişkileri(Ankara)                                                   17-18 Kasım 2007
 • Bilirkişilik Eğitimi(Ankara)                                                       17-18 Kasım 2007
Mimari Tasarımda Deprem Faktörü(Zonguldak)                           18 Kasım 2007

YAPI DENETIM EĞITIMI PROGRAMI

Proje ve Uygulama Denetçisi belgesine haiz Yapı Denetim Kuruluşlarında görev alan deneyimli MİMARLAR’ın; bilgilerini tazelemek, Bayındırlık ve İskân Bakanlığı’nın getirdiği yeni zorunluluk da dikkate alınarak, ülkemizde Avrupa Birliği’ne uyum çerçevesinde yaşanmakta olan değişimler nedeniyle oluşturulan yeni yasalar ve yönetmelikler hakkında bilgilendirme yaparak, görevlerini en iyi şekilde yapmalarını sağlamak ve yasalar karşısında zor durumda kalmalarını önlemek amacıyla Yapı Denetim Eğitimi Programı uygulanmaktadır.

Detaylı bilgi için : Alev Şahin 4178665/115

 

SMGM BILIRKIŞILIK EĞITIMI TAMAMLANDI

Bilirkişilik Eğitimi TMMOB Mimarlar Odası Ankara Şubesi’nde 70 üyenin katılımıyla 17-18 Kasım 2007 tarihinde gerçekleştirildi. Kamulaştırma Davalarında Bilirkişi olarak görev yapmak isteyen üyelerimiz için zorunlu eğitim kapsamında değerlendirilmiş olan semine sonunda alınacak sertifika ile 30 Kasım 2007 tarihine kadar başvuru yapabilecektir.

 

Mimarlık Vakfı Yardımlaşma Sandığı Üyeliğine Davet…

29 Haziran 1996 yılında kurulan Mimarlık Vakfı’nın en önemli sosyal projesi Yardımlaşma Sandığı’dır.2380 üyenin üye olduğu ve destek verdiği Mimarlık Vakfı Yardımlaşma Sandığı, üye mimarların başvuracakları bir sosyal güvence kurumu haline gelmiştir.
Yardımlaşma Sandığı, vefat eden üyelerin ailelerine yardım elini uzatan, zorunlu durumlarda, üye meslektaşlarına olanaklar ölçüsünde yardımlarda bulunulmuştur.
Bugün vakıf, kuruluş amaçlarına bağlı olarak kendi işlevlerini yerine getirebilen, kurumlaşma yolunda önemli adımlar atılmış, yeni ve büyük projeleri hayata geçirebilecek yapıya sahiptir. Vakfa bağlı kuruluşların işlevlerinin artırılması, mali durumun daha da güçlendirilmesi ve şeffaf hale getirilmesi üyelerin vakfa yaptığı maddi ve manevi desteklerle olanaklıdır.
Bu hizmetlerin geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması için Yardımlaşma Sandığı’na üye olmanız önemlidir.
Mimarlık Vakfı Yardımlaşma Sandığı Üyelik ve Bilgi Formu’nu TMMOB Mimarlar Odası Ankara Şubesi’nden temin edebilirsiniz.

 

2008 yılında Büro Tescil Belgesi Alacak üyelerimizin Dikkatine!

2008 yılı Büro Tescil Belgesini yenilemek isteyen ya da ilk defa Büro Tescil Belgesi almak isteyen üyelerimizin TMMOB Mimarlar Odası Genel Merkezi  tarafından yayınlanan yönerge gereğince 15 krediyi tamamlamış olması gerekmektedir.
Konu ile ilgili olarak TMMOB Mimarlar Odası Ankara Şubesi 1 Eylül – 30 Aralık 2007 tarihleri arasında verilmesi planlanan eğitim programlarını oluşturmuştur. Eğitim programlarının konularına, program takvimine, SMGM kredilendirme  ve eğitim ücretinlerine www.mimarlarodasiankara.org adresinden ulaşabilirsiniz.

Detaylı bilgi için :Alev Şahin 4178665/115
 

Aidat borcu bulunan üyelerimizin dikkatine

TMMOB Mimarlar Odası Ankara Şubesi 39. Dönem Yönetim Kurulu olarak üyelerimizle kurulacak ilişkinin dayanışma içerisinde, zorlukları birlikte aşarak, gönüllü bir ortamda sürmesini önemsediğimizi bir kez daha paylaşmak istiyoruz. "Oda ile üye arasındaki ilişkiyi alacaklı borçlu konumuna indirgeyen" yaklaşımların yarattığı ve biriken gerilimin farkında olduğumuzu bu gerilimi ancak birlikte aşabileceğimizi biliyoruz. Yönetim Kurulu olarak aidat ödemelerinde taksitlendirme dahil kolaylığın sağlanması konusunda her türlü öneriye açık olduğumuzu bilmenizi isteriz.


Aidat borcu olan üyelere yönelik Genel Merkez tarafından hukuki işlem başlatılması doğrultusunda karar alınmıştır. Ancak Mimarlar Odası Ankara Şubesi olarak üyelerimizle kurulacak ilişkinin hukuksal süreçlerle değil diyalog içerisinde çözümlenmesinden yana olduğumuzu bir kez daha yineleyerek bu durumu Ankara Şube olarak çözeceğimize dair Şube Yönetim Kurulu olarak sorumluluk almış durumdayız. Bu durumda sizlerden de uzattığımız elin boş kalmamasını ve attığımız her adımda, bir adım da sizden beklediğimizi ve bu sorunu da her konuda olduğu gibi sizlerle birlikte çözeceğimizi bilmenizi isteriz.


Aidatlarını ödeyen üyelerimize;

1 yıllık Ferdi Kaza Sigortası yapılır.
Yurt dışı çıkışlarda kolaylaştırıcı belge desteği sağlanır.
Şube bünyesinde verilen Auto-cad ve üçboyutlu kurslarda, Oda yayınlarında, Şubenin düzenlediği Teknik ve Kültürel gezilerde %10 indirim uygulanır.

 

TMMOB MIMARLAR ODASI ANKARA ŞUBESINE BAĞLI TEMSILCILIKLERIN GENEL KURULLARI BAŞLADI…

TMMOB Mimarlar Odası tarafından belirlenen kasım ayında başlayacak ve aralık ayına kadar tamamlanması gereken TMMOB Mimarlar Odası Ankara Şubesine bağlı temsilciliklerin seçimli toplantıları çoğunluklu ve çoğunluksuz olarak belirlenmiştir.
Genel Kurulların,Temsilcilik Seçimlerinde Uyulması Gereken Hususlar ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak gerçekleştirilmesi için gereken bilgilendirmeler yapılmış ve Şubemize bağlı 17 temsilciliğin seçim tarihleri aşağıdaki gibi oluşturulmuştur.

NO Temsilcilik            Gn.Kurul Tar.(Çoğunluklu)   Gn.Kurul Tar.(Çoğunluksuz)

1   SİVAS TEMS.                     27 Ekim 2007              3 Kasım 2007
2   KIRIKKALE TEMS.           27 Ekim 2007               3 Kasım 2007
3   KIRŞEHİR TEMS.            27 Ekim 2007             3 Kasım 2007
4   NEVŞEHİR TEMS.           28 Ekim 2007             4 Kasım 2007
5   ÇORUM TEMS.                 3 Kasım 2007            10 Kasım 2007
6   YOZGAT TEMS.                 4 Kasım 2007            11 Kasım 2007
7   MALATYA TEMS.             10 Kasım 2007            17 Kasım 2007
8   ELAZIĞ TEMS.                 11 Kasım 2007            18 Kasım 2007
9   KASTAMONU TEMS.       10 Kasım 2007           17 Kasım 2007
10    BARTIN TEMS.              17 Kasım 2007           24 Kasım 2007
11    ÇAYCUMA TEMS.         17 Kasım 2007           24 Kasım 2007
12    KDZ  EREĞLİ TEMS.   18 Kasım 2007           25 Kasım 2007
13    ZONGULDAK TEMS.   18 Kasım 2007           25 Kasım 2007
14    KARABÜK TEMS.         17 Kasım 2007           24 Kasım 2007
15    BOLU TEMS.                 18 Kasım 2007          25 Kasım 2007
16    DÜZCE TEMS.              18 Kasım 2007          25 Kasım 2007
17    ERZİNCAN TEMS.        18 Kasım 2007          25 Kasım 2007

 

GAP TEKNİK GEZİSİ

TMMOB Mimarlar Odası Ankara Şubesi  Kültür MBÇK 26 Ekim- 2 Kasım 2007 tarihleri arasında düzenleyeceği GAP teknik gezisi iptal edilmiştir. Ayrıntılı bilgi için 0 312 417 86 65/112 telefon numarasından şubemizle iletişime geçebilirsiniz.

 

Bilgisayar Kursları

Mimarlar Odası Ankara Şubesi bünyesinde gerçekleştirilen bilgisayar kursları için (Auto Cad 2B+3B / 3D Max ) kayıt alınmaya başlanmıştır. Kayıtlarımız devam etmekte olup kesin kayıt yapılmaktadır.

Kurslar hakkında detaylı bilgiye 417 86 65 / 134 numaralı telefonlardan (Ferhan Temiz) ulaşabilirsiniz.

TMMOB Mimarlar Odası Ankara Şubesi bünyesinde verilecek bilgisayar kurslarının detayları ve kayıt sırasında istenecek belgelere buradan ulaşabilirsiniz.

 

[Mim/ag] kullanımda

Mimarlar Odası Ankara Şubesi Sayısal Sistem Dönüşümü Projesi [Mim/ag] kullanıma açılmıştır. Kullanıcı adı ve parolanızı şubemizden alabilirsiniz.

Müelliflere Duyuru!

Proje Müellifi mimarların, Mimari Proje Müellifi Sicil Durum Belgesi alırken yanlarında

 1. Mimarın mührü ve imzasını taşıyan, mimari proje çizim ve sunuş standartları, ilgili yönetmelik, standart ve normlara uygun olarak düzenlenmiş uygulama projeleri ve m2 cetveli
 2. Tapu, çap, röperli kroki, imar durumu, kot krokisi
 3. Mimar ve iş sahibi arasında imzalanmış, Mimarlar Odasınca hazırlanmış, tip sözleşmenin asgari hükümlerini taşıyan sözleşmesi
 4. Serbest mimarlık hizmetlerine ilişkin, en az bedel tarifesine göre hesaplanmış ücret tutarında düzenlenmiş serbest meslek makbuzu ya da fatura
 5. Oda tarafından verilen mühür

getirmeleri gerekmektedir.

 

Bülten DOSYA Konuları

Mimarlar Odası Ankara Şubesinin üyeleri ile iletişim kurmasının en önemli aracı olan Bülten, 39. Dönem de güncel konular ve haber ağırlıklı yöne evrilerek haber bültenine dönüşmesi Şube-üye arasındaki mesafeyi en aza indirmek üzere kurgulanmıştır. Bu sebeple Bülten’de yayınlanmakta olan dosya konuları, Bülten’in dışında iki ayda bir yayınlanan ekler (insert) olarak tasarlanmış ve 2006 yılında Kentsel Dönüşüm 1–2, Endüstri Mirası, Tasarım ve Özgürlük: Özürlüler ve Herkes için Tasarım konu başlıkları ile yayına hazırlanmıştır. 2007 yılında da aşağıda yer alan konu başlıkları ile hazırlanacak olan dosya konuları ile ilgili bilgi ve deneyimlerini Bülten aracılığı ile aktarmak isteyen üyelerimizin yazıları Yayın Birimi tarafından değerlendirilecektir.  

DOSYA 6:
Kent ve Suç  

DOSYA 7:
Tasarım ve Temsil Teknolojileri  

DOSYA 8:
Meslekte Dönüşüm

Bu Hafta Gerçekleştirilecek Toplantılar

Yönetim Kurulu
39. Dönem Yönetim Kurulu Toplantıları her Salı 18.30 ‘da tüm üyelerimizin katılımına açık olarak gerçekleşmektedir.

MALTEPE HAVAGAZI FABRİKASINI YIKMAKTAN HAKKINDA ŞİKAYETÇİ OLDUĞUMUZ EGO GENEL MÜDÜRÜNE GÖREVİ KÖTÜYE KULLANMAKTAN DAVA AÇILDI

EGO Maltepe Havagazı Fabrikası’nı içeren alanın, Ankara Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu’nun 19.3.1991 tarih ve 1679 sayılı kararı  ve Danıştay 6. Dairesi’nin 1996-102E. 1996-5342K. SAYILI KARARI İLE “sanayi arkeolojisi” niteliği kazanmasına ve koruma bölgesindeki parselin üzerinde koruma tescil şerhi olmasına karşın, mahkeme kararlarıyla ve mülkiyetlerinde bulunan parseldeki şerhle bağlı olması gereken şikayet edilenlerin, HUKUKA AYKIRI BİR ŞEKİLDE, USÜLSÜZCE, Koruma kurulundan yıkımla ilgili izin almadan, 13.06.2006 tarihinde, koruma altındaki bölgedeki eserleri yıkması nedeniyle hakkında suç duyurusunda bulunduğumuz Ego Genel Müdürü Kazım Usta hakkında görevi kötüye kullanmaktan dava açıldı. İç işleri bakanlığının soruşturma başlatılmasına gerek yoktur yolundaki kararı Danıştay tarafından bozulmuştu. Bunun üzerine dosya İçişleri Bakanlığı kanalıyla cumhuriyet savcılığına intikal ettirildi. Müşteki( Şikayet eden) olarak Mimarlar Odası Ankara Şubesinin katılacağı davanın ilk duruşması 18 Şubat 2008'de yapılacak.

 

MİMAR KEMALETTİN VE ÇAĞI

2001 yılından beri her iki yılda bir düzenlenen Mimarlık ve Eğitim Kurultayı’nın dördüncüsü 07 - 09 Kasım 2007’de Orta Doğu Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi’nin ev sahipliğinde gerçekleştirilecek. 2001,2003 ve 2005 yıllarında düzenolenen Mimarlık ve Eğitim Kurultayının teması “Mimarlık ve Eğitimi / Süreklilik ve Değişim”’dir.

 

 

 

 

 

4. Mimarlık ve Eğitim Kurultayı

Mimarlar Odası tarafından 2001 yılından beri her iki yılda bir düzenlenen Mimarlık ve Eğitim Kurultayları’nın dördüncüsü, 7-8-9 Kasım 2007 tarihleri arasında “MIMARLIK LISANS VE LISANSÜSTÜ EĞITIMI, MIMARLIK EĞITIMDE AKREDITASYON KURULU, MIAK MIMARLIK EĞITIMDE AKREDITASYON KURULU,MESLEK PRATIĞI VE MESLEĞE KABUL KURULU, SMGM SÜREKLI MESLEKI GELIŞIM MERKEZI, AB - GATS SÜRECINDE MESLEK UYGULAMALARI, KAMUDA MIMARLIK HIZMETLERI, MIMARLIK HIZMETLERINDE KALITE GÜVENCESI, TOPLUM VE MIMARLIK” konu başlıkları üzerinden tartışmalar ile  Orta Doğu Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi’nde gerçekleştirildi.

 

 

 

 

 

 

SEMPOZYUM IAPS - CSBE Network Kültür ve Mekân Toplantıları Ulusal Sempozyum 1 KENT, KÜLTÜR VE KONUT

IAPS - CSBE Network, “Kültür ve Mekân Toplantıları Ulusal Sempozyum”unun ilkini “Kent, Kültür ve Konut” teması altında 14-16 Aralık 2007 tarihleri arasında Bahçeşehir Üniversitesi’nde düzenliyor.

 

 

 

ARCHIPRIX TÜRKİYE 2007 ÖDÜL TÖRENİ VE SERGİSİ

Türkiye´deki tüm mimarlık okullarını ortak bir platformda buluşturarak mimar adaylarını biraraya getiren ARCHIPRIX Yarışması, bugüne kadar 21 üniversiteden 700 öğrenciyi buluşturdu. Archiprix Türkiye 2007 ödülleri sahiplerini buldu ve ödül töreni ve sergisi 26 Kasım 2007 Pazartesi günü saat 18.00 da Çağdaş Sanatlar Merkezinde yapılacaktır.

 

 

 

FİLM ve TARTIŞMA

Alman Kültür Merkezi Ankara’daki film uzmanlarının seçtikleri ile  Fassbinder filmlerini sunuyor.

 

12. Uluslararası Ankara Tiyatro Festivali 16-30 KASIM 2007

Ankara da 12.si düzenlenen Ankara tiyatro festivali 16 Kasımda ilk gösterimi ile izleyiciyle buluşacak. Yaşanılır bir dünya için sanat” anlayışı ile 1996 yılından bu yana her yıl  düzenlenen  festival sanatı kitlelere ulaştırmayı amaçlamıştır. Bu yıl ki festival 31  ulusal ve uluslararası  tiyatro gruplarının salon  oyunlarıyla,  üç tiyatro topluluğunun sokak tiyatrosu gösterileri, tiyatro  konusunda yapılacak söyleşi, panel, atölye çalışmaları,belgesel film ve sinevizyon gösterileri ile ankaralı tiyatro severlerle buluşacaktır.

Afet Sempozyumu

TMMOB'nin " Birer doğa olayı olarak yaşananlar afete dönüşmesin!.." sloganıyla düzenlediği Afet Sempozyumu, 5-7 Aralık 2007 tarihlerinde Ankara'da gerçekleştirilecek.

Sekreteryası İnşaat Mühendisleri Odası tarafından yürütülen sempozyum kapsamında, ülkemizde doğa olaylarının afete yol açmasını engellemek için atılması gereken adımlar ile "zarar azaltma, afete hazırlık ve müdahale konusunda örgütlülüğü geliştirmek" amacı doğrultusunda afet politikaları ele alınacak. Bu genel başlık altında her bir konunun ilgili tüm tarafların ve bu konularda çalışma yapan/çaba sarf edenlerin katılımı ile ele alınması, tartışılması, ulusal, kurumsal ve bireysel düzeyde sonuçlara varılması hedefleniyor.

XXIII. UIA MİMARLIK KONGRESİ, TORINO 29 Haziran – 3 Temmuz 2008

www.uia2008torino.org

 

Üçüncü Bin Yılda Yaşayan Osmanlı Köyü – Cumalıkızık Fikir Proje Yarışması

Son Teslim Tarihi 23 Kasım 2007

 

 

 

 


S.O.S İstanbul Mimarlık Öğrencileri Açık Fikir Projesi Yarışması

Son Teslim Tarihi 19 Ekim 2007

 

 

 

 

 


Çuhadaroğlu Alüminyum 2007 Öğrenci Proje Yarışması

Son Teslim Tarihi 23 Kasım 2007

 

 

 

 


Kahramanmaraş Kültür Parkı Ulusal Mimari Proje Yarışması

Son Teslim Tarihi 27 Aralık 2007


YEM Mimarın İlk Yapısı Ödülü

Son Teslim Tarihi 24 Aralık 2007


ÇELİK YAPI TASARIMI ÖĞRENCİ YARIŞMASI

Son Teslim Tarihi 1 Nisan 2008


İstanbul ve bütün büyük şehirler Türkiye ekonomisinin kara delikleridir. Yasadışı parking bir para kaynağı olunca Süleymaniye'de park mafyası bir eski eseri yakıp arsasını otopark olarak kullanır. Eğer vaktinde budamaz, ilaçlamaz, sulamaz ve gübre vermezseniz ağaçlarınız meyve vermez ya da kötü verir. Türkiye'de şehirler kötü meyve veren bahçelerdir...Türkiye kentlileşememiş olmanın, plansızlığın, uzmanlarla iş görememenin, örgütleşememenin, yağmacılığın rüşvetin cezasını, en iyimser tahminlerle, her beş yılda bir yılı havaya atarak, çekmektedir...

'3.KÖPRÜ TARFİĞE ÇARE DEĞİL'

 

KÖTÜ KOMŞUNUN DAİRESİ SATILABİLECEK

 

İSTANBUL'U KURTARIR MI?

 

ISMARLAMA YASAYA TEPKİ

 

MİMARLAR ODASI : TARİHİ YARIMADA RİSK ALTINDA

 

İSTANBUL'UN 'BAŞKENT' OLMA YASASI ONAYLANDI

 

İLGİNÇ BİR İMAR OYUNU

 

YAKUTİYE MEDRESESİ YENDİEN RESTORE EDİLECEK

 

KONUT SATIŞLARI YAVAŞLAYINCA ÇİMENTO FİYATLARI DA DÜŞTÜ

 

BİNALARDA YENİ DÜZENLEME

 

YÜKSEKLERİ AŞAĞIDA TUTUN!

 

KÜLTÜREL DEĞERLER VE AMAÇ UZLAŞMASI

 

ZAHA HADİD İSTANBUL'DA

 

SULUKULE YIKIMI MECLİS'E GELDİ

 

'ORADA YENİ BİR YAPI ASLA DOĞRU OLMAZ'

 

KÜLTÜR BAŞKENTİNDE DAYATMALAR

 

CAMİ MEYDANA ÇIKTI

 

BAYRAKTAR: İSTANBUL'U HALKI İNCİTMEDEN DÖNÜŞTÜRECEĞİZ