-E-Bülten düzgün görüntülenemiyorsa buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz

MİMARLIĞIN SOSYAL FORUMUNA DOĞRU: Mimarlık Haftası Sona Erdi

Mimarlığın Sosyal Forumuna Doğru Toplumsal Mimarlık Şenliği 2007 etkinlikleri 1 – 27 Ekim tarihleri arasında gerçekleşti. 1 Ekim dünya konut ve Mimarlık günü ile başlayan etkinlikler kapsamında 15 Ekim 2007 tarihinde Ulucanlar Cezaevi yerleşkesinde TMMOB Mimarlar Odası Ankara Şubesi sergileri, destekleyen kurum ve kuruluşlarımızın sergileri, sanatçıların çalışmaları ile Ulucanlar bir kez daha halka açıldı.
15–27 Ekim tarihleri arasında  Ulucanlar da Cengiz Bektaş, Aydın Boysan, Can Dündar ve Halit Çelenk’in katıldığı imza günleri ve söyleşiler, film gösterimleri, konserler, “Toplum ve Mimarlık”,”Toplumsal Dinamikler”, “Ekolojik Mimarlık” ve “Katılımcı Kent Yönetimi” başlıkları ile panel ve forumlar gerçekleştirildi. Etkinlik kapsamında, Ulucanlar bölgesini ve yerleşkesini tarifleyen, şekillendiren beş atölye çalışması düzenlendi. Atölyeler Ulucanlar Atölyesi, Ulucanlar Bölgesi ve Cezaevi Tarihi, Ulucanlarda Kalanlarla Sözlü Tarih, “İz Bırakıp Gittiler” seramik atölyesi, “Tutsak Çizgiler” karikatür atölyesi olarak çalışıldı.
1 Ekim 2007 tarihi itibariyle 2008 yılında “Mimarlığın Sosyal Forumunu” organize etme hedefiyle,

KENT İÇİN ORTAK AKIL KAMPANYASI  başlatıldı.
KENTİN İHTİYACI HEPİMİZİN AKLININ ORTAKLIĞIDIR.
ORTAK AKIL, ORTAK YÖNETİM, ORTAK YAŞAM.

 

Hasanoğlan Köy Enstitüsü ve Yüksek Köy Enstitüsü Yerleşkesi Değerlendirme Projesi

“Kent Düşleri–2” Hasanoğlan Köy Enstitüsü ve Yüksek Köy Enstitüsü Değerlendirme Projesi Ulusal Öğrenci Fikir Yarışması sona eriyor.
TMMOB Mimarlar Odası Ankara Şubesi ve TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası olarak yapı üretim sürecinin bir bütün olduğu gerçeğiyle kent kültürünün oluşumunda etken olan tüm disiplinlerin katılımıyla gerçekleşen Kent Düşleri kapsamında ikinci fikir yarışmasının teması, “ Hasanoğlan Köy Enstitüsü ve Yüksek Köy Enstitüsü Yerleşkesi Değerlendirme Projesi” olarak belirlenmiştir.
"Hasanoğlan Köy Enstitüsü ve Yüksek Köy Enstitüsü Yerleşkesi Değerlendirme Projesi Ulusal Öğrenci Fikir Yarışması  16 Kasım 2007 tarihinde sona erecektir.

24 Kasım 2007 tarihinde gerçekleştirilecek Değerlendirme Konferansı  ile 27 Kasım 2007 tarihinde gerçekleştirilecek Kolokyum ve Ödül Törenini ortamla paylaşmayı önemsiyoruz.

Yarışma ile ilgili detaylı bilgilere buradan ulaşılabilinir.

KAMU HIZMETINDE MIMARLIĞA TANIKLIK-11
T.C. Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğü Ankara Vakıflar Bölge Müdürlüğü

Kamu işyerlerinde yapılan mimarlık hizmetlerinin, özellikle dönemin sosyal, politik, ekonomik gelişmeleriyle birlikte ilgili kurumda nasıl ve ne şekilde verildiğinin aktarıldığı Kamu Hizmetinde Mimarlığa Tanıklık etkinliğimizi bugüne kadar İller Bankası, T.C. Ulaştırma Bakanlığı Demiryolları-Limanlar-Hava Meydanları Genel Müdürlüğü, TCDD, Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Karayolları Genel Müdürlüğü, TRT, Bayındırlık ve İskan Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Merkezleri Daire Başkanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı Yatırım ve Tesisler Daire Başkanlığı, Adalet Bakanlığı ile gerçekleştirerek kuruluşundan günümüze, bugünü de içerecek şekilde bu kurumlardaki mimarlık faaliyetleri hakkında bilgi sahibi olunmuştur.Bugün ise , T.C. Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğü Ankara Vakıflar Bölge Müdürlüğü ile 27 Eylül 2007 tarihinde Kamu Hizmetinde Mimarlığa Tanıklık Projesinin onbirincisi gerçekleştirilmiştir. Söyleşi - Sergi - Kokteyl şeklinde gerçekleştirilen etkinliğe Prof Dr.Orhan Cezmi Tuncer  ve Gülşen Dişli konuşmacı olarak katılmıştır.
Gülşen Dişli, Vakıf nedir, vakıfların çeşitleri, vakıfların kategorileri,vakıfların toplumsal yaşamımızdaki hizmetleri değerlendirmeler yaparak kurumun yaptığı çalışmalardan örnekler vermiştir.

Prof. Dr.Orhan Cezmi Tuncer, 1966 yılında göreve başladığı Vakıflar Genel Müdürlüğü’nde yaptığı  çalışmaları, anılarını  bugünkü dönemle karşılaştırarak örneklerle  anlatmaya çalışmıştır.

Antakya-Halep-Şam Gezisi

TMMOB Mimarlar Odası Ankara Şubesi bünyesinde Kurulan Kültür MBÇK tarafından düzenlenen Antakya Halep Şam Teknik gezisi 28 Kasım 2 Aralık  2007 tarihilerinde gerçekleşecektir.3 Gece 4 Gün olarak koordine edilen teknik gezinin  ücreti 335 USD dir. SMGM kapsamında değerlendirilen Gezi için son başvuru süresi dolmuştur.

BUDAPEŞTE-VIYANA-PRAG TEKNIK GEZISI FOTOĞRAF YARIŞMASI

TMMOB Mimarlar Odası Ankara Şubesi Kültür MBÇK tarafından düzenlenen Budapeşte-Viyana-Prag Gezisi tamamlandı.  Geziden elde edilen fotoğraflar kent görüntüleme merkezi kapsamında arşivlenecek ve  belirlenen jüri tarafından değerlendirilerek ödüllendirilecektir.

Detaylı bilgi için : Sevgi Bölücek 4178665/12

 

KENT GÖRÜNTÜLEME MERKEZI 2008 YILI TEMASI

TMMOB Mimarlar Odası Ankara Şubesi Bünyesinde kurulan Kent Görüntüleme Merkezi, Danışmanlar Kurulu ile Çalışma Grubu ortak toplantı gerçekleştirerek 2008 yılı içerisinde yapılacak çalışmaların "SOKAK" teması üzerinden şekillenmesine karar verdi.

KENT VE POLİTİKA SÖYLEŞİLERİ III: Kent ve Etik

TMMOB Mimarlar Odası Ankara Şubesi kentlerin gelişiminde, dönüşümünde ve değişiminde hangi politikalar çerçevesinde nasıl şekillendiğini değişik örnekler üzerinden tartışılacağı  Kent ve Politika Söyleşileri’nin üçüncüsünü Hacettepe Üniversitesi Felsefe Bölümünden Prof. Dr.  HARUN TEPE ’nin katılımı ile “Kent ve Etik” başlığında 29 Ekim 2007 tarihinde Mimarlar Odası Ankara Şubesi Toplantı Salonunda (Konur sokak 4/5 Kızılay/Ankara) 18.30’da gerçekleştirilecektir. Katılım herkese açıktır.

 

2008 yılında Büro Tescil Belgesi Alacak üyelerimizin Dikkatine!

2008 yılı Büro Tescil Belgesini yenilemek isteyen ya da ilk defa Büro Tescil Belgesi almak isteyen üyelerimizin TMMOB Mimarlar Odası Genel Merkezi  tarafından yayınlanan yönerge gereğince 15 krediyi tamamlamış olması gerekmektedir.
Konu ile ilgili olarak TMMOB Mimarlar Odası Ankara Şubesi 1 Eylül – 30 Aralık 2007 tarihleri arasında verilmesi planlanan eğitim programlarını oluşturmuştur. Eğitim programlarının konularına, program takvimine, SMGM kredilendirme  ve eğitim ücretinlerine www.mimarlarodasiankara.org adresinden ulaşabilirsiniz.

Detaylı bilgi için :Alev Şahin 4178665/115
 

Aidat borcu bulunan üyelerimizin dikkatine

TMMOB Mimarlar Odası Ankara Şubesi 39. Dönem Yönetim Kurulu olarak üyelerimizle kurulacak ilişkinin dayanışma içerisinde, zorlukları birlikte aşarak, gönüllü bir ortamda sürmesini önemsediğimizi bir kez daha paylaşmak istiyoruz. "Oda ile üye arasındaki ilişkiyi alacaklı borçlu konumuna indirgeyen" yaklaşımların yarattığı ve biriken gerilimin farkında olduğumuzu bu gerilimi ancak birlikte aşabileceğimizi biliyoruz. Yönetim Kurulu olarak aidat ödemelerinde taksitlendirme dahil kolaylığın sağlanması konusunda her türlü öneriye açık olduğumuzu bilmenizi isteriz.


Aidat borcu olan üyelere yönelik Genel Merkez tarafından hukuki işlem başlatılması doğrultusunda karar alınmıştır. Ancak Mimarlar Odası Ankara Şubesi olarak üyelerimizle kurulacak ilişkinin hukuksal süreçlerle değil diyalog içerisinde çözümlenmesinden yana olduğumuzu bir kez daha yineleyerek bu durumu Ankara Şube olarak çözeceğimize dair Şube Yönetim Kurulu olarak sorumluluk almış durumdayız. Bu durumda sizlerden de uzattığımız elin boş kalmamasını ve attığımız her adımda, bir adım da sizden beklediğimizi ve bu sorunu da her konuda olduğu gibi sizlerle birlikte çözeceğimizi bilmenizi isteriz.


Aidatlarını ödeyen üyelerimize;

1 yıllık Ferdi Kaza Sigortası yapılır.
Yurt dışı çıkışlarda kolaylaştırıcı belge desteği sağlanır.
Şube bünyesinde verilen Auto-cad ve üçboyutlu kurslarda, Oda yayınlarında, Şubenin düzenlediği Teknik ve Kültürel gezilerde %10 indirim uygulanır.

 

TMMOB MIMARLAR ODASI ANKARA ŞUBESINE BAĞLI TEMSILCILIKLERIN GENEL KURULLARI BAŞLADI…

TMMOB Mimarlar Odası tarafından belirlenen kasım ayında başlayacak ve aralık ayına kadar tamamlanması gereken TMMOB Mimarlar Odası Ankara Şubesine bağlı temsilciliklerin seçimli toplantıları çoğunluklu ve çoğunluksuz olarak belirlenmiştir.
Genel Kurulların,Temsilcilik Seçimlerinde Uyulması Gereken Hususlar ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak gerçekleştirilmesi için gereken bilgilendirmeler yapılmış ve Şubemize bağlı 17 temsilciliğin seçim tarihleri aşağıdaki gibi oluşturulmuştur.

NO Temsilcilik            Gn.Kurul Tar.(Çoğunluklu)   Gn.Kurul Tar.(Çoğunluksuz)

1   SİVAS TEMS.                     27 Ekim 2007              3 Kasım 2007
2   KIRIKKALE TEMS.           27 Ekim 2007               3 Kasım 2007
3   KIRŞEHİR TEMS.            27 Ekim 2007             3 Kasım 2007
4   NEVŞEHİR TEMS.           28 Ekim 2007             4 Kasım 2007
5   ÇORUM TEMS.                 3 Kasım 2007            10 Kasım 2007
6   YOZGAT TEMS.                 4 Kasım 2007            11 Kasım 2007
7   MALATYA TEMS.             10 Kasım 2007            17 Kasım 2007
8   ELAZIĞ TEMS.                 11 Kasım 2007            18 Kasım 2007
9   KASTAMONU TEMS.       10 Kasım 2007           17 Kasım 2007
10    BARTIN TEMS.              17 Kasım 2007           24 Kasım 2007
11    ÇAYCUMA TEMS.         17 Kasım 2007           24 Kasım 2007
12    KDZ  EREĞLİ TEMS.   18 Kasım 2007           25 Kasım 2007
13    ZONGULDAK TEMS.   18 Kasım 2007           25 Kasım 2007
14    KARABÜK TEMS.         17 Kasım 2007           24 Kasım 2007
15    BOLU TEMS.                 18 Kasım 2007          25 Kasım 2007
16    DÜZCE TEMS.              18 Kasım 2007          25 Kasım 2007
17    ERZİNCAN TEMS.        18 Kasım 2007          25 Kasım 2007

 

GAP TEKNİK GEZİSİ

TMMOB Mimarlar Odası Ankara Şubesi  Kültür MBÇK 26 Ekim- 2 Kasım 2007 tarihleri arasında düzenleyeceği GAP teknik gezisi iptal edilmiştir. Ayrıntılı bilgi için 0 312 417 86 65/112 telefon numarasından şubemizle iletişime geçebilirsiniz.

 

Bilgisayar Kursları

Mimarlar Odası Ankara Şubesi bünyesinde gerçekleştirilen bilgisayar kursları için (Auto Cad 2B+3B / 3D Max ) kayıt alınmaya başlanmıştır. Kayıtlarımız devam etmekte olup kesin kayıt yapılmaktadır.

Kurslar hakkında detaylı bilgiye 417 86 65 / 134 numaralı telefonlardan (Ferhan Temiz) ulaşabilirsiniz.

TMMOB Mimarlar Odası Ankara Şubesi bünyesinde verilecek bilgisayar kurslarının detayları ve kayıt sırasında istenecek belgelere buradan ulaşabilirsiniz.

 

[Mim/ag] kullanımda

Mimarlar Odası Ankara Şubesi Sayısal Sistem Dönüşümü Projesi [Mim/ag] kullanıma açılmıştır. Kullanıcı adı ve parolanızı şubemizden alabilirsiniz.

Müelliflere Duyuru!

Proje Müellifi mimarların, Mimari Proje Müellifi Sicil Durum Belgesi alırken yanlarında

  1. Mimarın mührü ve imzasını taşıyan, mimari proje çizim ve sunuş standartları, ilgili yönetmelik, standart ve normlara uygun olarak düzenlenmiş uygulama projeleri ve m2 cetveli
  2. Tapu, çap, röperli kroki, imar durumu, kot krokisi
  3. Mimar ve iş sahibi arasında imzalanmış, Mimarlar Odasınca hazırlanmış, tip sözleşmenin asgari hükümlerini taşıyan sözleşmesi
  4. Serbest mimarlık hizmetlerine ilişkin, en az bedel tarifesine göre hesaplanmış ücret tutarında düzenlenmiş serbest meslek makbuzu ya da fatura
  5. Oda tarafından verilen mühür

getirmeleri gerekmektedir.

 

Bülten DOSYA Konuları

Mimarlar Odası Ankara Şubesinin üyeleri ile iletişim kurmasının en önemli aracı olan Bülten, 39. Dönem de güncel konular ve haber ağırlıklı yöne evrilerek haber bültenine dönüşmesi Şube-üye arasındaki mesafeyi en aza indirmek üzere kurgulanmıştır. Bu sebeple Bülten’de yayınlanmakta olan dosya konuları, Bülten’in dışında iki ayda bir yayınlanan ekler (insert) olarak tasarlanmış ve 2006 yılında Kentsel Dönüşüm 1–2, Endüstri Mirası, Tasarım ve Özgürlük: Özürlüler ve Herkes için Tasarım konu başlıkları ile yayına hazırlanmıştır. 2007 yılında da aşağıda yer alan konu başlıkları ile hazırlanacak olan dosya konuları ile ilgili bilgi ve deneyimlerini Bülten aracılığı ile aktarmak isteyen üyelerimizin yazıları Yayın Birimi tarafından değerlendirilecektir.  

DOSYA 6:
Kent ve Suç  

DOSYA 7:
Tasarım ve Temsil Teknolojileri  

DOSYA 8:
Meslekte Dönüşüm

Bu Hafta Gerçekleştirilecek Toplantılar

Yönetim Kurulu
39. Dönem Yönetim Kurulu Toplantıları her Salı 18.30 ‘da tüm üyelerimizin katılımına açık olarak gerçekleşmektedir.

Prof. Dr. Erdal İnönü’yü yitirdik

Eski Başbakan Yardımcısı, İkinci Cumhurbaşkanı İsmet İnönü'nün oğlu Prof. Dr. Erdal İnönü, kanser tedavisi gördüğü ABD'nin Houston kentinde yaşamını yitirmiştir. Türk siyasetinde önemli yere sahip olan mütevazi devlet adamını saygıyla anıyor, Ailesine, sevenlerine ve tüm Türkiye'ye başsağlığı diliyoruz.

4. Mimarlık ve Eğitim Kurultayı

2001 yılından beri her iki yılda bir düzenlenen Mimarlık ve Eğitim Kurultayı’nın dördüncüsü 07 - 09 Kasım 2007’de Orta Doğu Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi’nin ev sahipliğinde gerçekleştirilecek. 2001,2003 ve 2005 yıllarında düzenolenen Mimarlık ve Eğitim Kurultayının teması “Mimarlık ve Eğitimi / Süreklilik ve Değişim”’dir.

 

 

 

 

 

SEMPOZYUM IAPS - CSBE Network Kültür ve Mekân Toplantıları Ulusal Sempozyum 1 KENT, KÜLTÜR VE KONUT

IAPS - CSBE Network, “Kültür ve Mekân Toplantıları Ulusal Sempozyum”unun ilkini “Kent, Kültür ve Konut” teması altında 14-16 Aralık 2007 tarihleri arasında Bahçeşehir Üniversitesi’nde düzenliyor.

 

 

 

ARCHIPRIX TÜRKİYE 2007 ÖDÜL TÖRENİ VE SERGİSİ

Türkiye´deki tüm mimarlık okullarını ortak bir platformda buluşturarak mimar adaylarını biraraya getiren ARCHIPRIX Yarışması, bugüne kadar 21 üniversiteden 700 öğrenciyi buluşturdu. Archiprix Türkiye 2007 ödülleri sahiplerini buldu ve ödül töreni ve sergisi 26 Kasım 2007 Pazartesi günü saat 18.00 da Çağdaş Sanatlar Merkezinde yapılacaktır.

 

 

 

AVRUPA FİLMLERİ FESTİVALİ

Avrupa Filmleri Festivali, Türk ve Avrupa sinemasından örnekleri ile  Türkiye'nin değişik kentlerini dolaşıyor. Ilk kez 1995 yılında gerçekleştirilen festival 2-8 Kasım 2007 tarihleri arasında Ankara da göstrerimlerini gerçekleştiriyor.

ODTÜ 9. SANAT FESTİVALİ 18 EKİM’DE BAŞLADI

Bilim ve teknoloji alanında yaptığı önemli çalışmaların yanında sanatın gelişmesine ve kitlelere ulaşmasına katkıda bulunmayı görev bilen Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nce her yıl düzenlenen "ODTÜ Sanat Festivali"nin dokuzuncusu, 18 Ekim – 18 Kasım 2007 tarihleri arasında ODTÜ Kültür ve Kongre Merkezi (KKM)'nde gerçekleştiriliyor.Festival bir yandan sanatçılarla Ankaralı sanatseverleri buluştururken diğer yandan öğrencilerimizin sanatçılarımızı ve yapıtlarını tanıyarak çağdaş bireyler olarak yetişmelerine katkıda bulunacaktır. Öte yandan, her yıl festival kapsamında düzenlenen Plastik Sanatlar Sergisi'nde yer alan ve satışa sunulan eserlerin satışından elde edilen gelir, ODTÜ Burs Havuzu'na aktarılarak, ekonomik sorunları nedeniyle eğitimlerini sürdürmekte zorlanan öğrencilerimiz için ek kaynak yaratacaktır.18 Ekim 2007 Perşembe günü, saat 19:00'da açılışı yapılan Sanat Festivali'nin temel etkinliği olan Plastik Sanatlar Sergisi'nde, sanat yaşamlarında kırk yılı geride bırakmış ve yeniliklere öncülük etmiş sekiz sanatçımızın; resimde Hüsamettin Koçan ve Adnan Coker, baskıda Mürşide İçmeli ve Süleyman Saim Tekcan, heykelde  Mehmet Aksoy ve Erdağ Aksel ve Seramikte Şeyma Reisoğlu ve Reyhan Gürses'in önerileri doğrultusunda davet edilen, 107 seçkin sanatçımızın 400’ün üzerinde eserine yer veriliyor.

 

 

 

 

 

 

 

FİLM ve TARTIŞMA

Alman Kültür Merkezi Ankara’daki film uzmanlarının seçtikleri ile  Fassbinder filmlerini sunuyor.

 

12. Uluslararası Ankara Tiyatro Festivali 16-30 KASIM 2007

Ankara da 12.si düzenlenen Ankara tiyatro festivali 16 Kasımda ilk gösterimi ile izleyiciyle buluşacak. Yaşanılır bir dünya için sanat” anlayışı ile 1996 yılından bu yana her yıl  düzenlenen  festival sanatı kitlelere ulaştırmayı amaçlamıştır. Bu yıl ki festival 31  ulusal ve uluslararası  tiyatro gruplarının salon  oyunlarıyla,  üç tiyatro topluluğunun sokak tiyatrosu gösterileri, tiyatro  konusunda yapılacak söyleşi, panel, atölye çalışmaları,belgesel film ve sinevizyon gösterileri ile ankaralı tiyatro severlerle buluşacaktır.

Türkiye Mimarliğinda Modernizmin Yerel Açılımları III 2-4 Kasım 2007, Erciyes Üniversitesi Mimarlık Fakültesi – Kayseri

Türkiye Mimarlığında Modernizmin Yerel Açılımları” konulu ulusal etkinlikler dizisinin üçüncüsü yine aynı başlıkla 2-4 Kasım 2007 tarihlerinde Erciyes Üniversitesi Mimarlık Fakültesi’ninevsahipliğinde Kayseri’de düzenlenecektir. Bu toplantıya, erken 20. yüzyıldan yaklaşık 1970’lerin başına kadar devam eden süreçte üretilmiş olan modern mimarlık örneklerini görsel ve yazılı belgelerle tanıtan veya yorumlayan poster sunuşlarının katılımı beklenmektedir. S unulacak yapıyı / yapı grubunu/yerleşimi tanıtan posterler etkinlik boyunca sergilenecek, ayrıca katılımcılar hazırladıkları yapıyı tanıtan kısa bir sözlü sunuş yapacaklardır.

8 Kasım Dünya Şehircilik Günü 31. Kolokyumu

8 Kasım Dünya Şehircilik Günü etkinliklerinin bu yıl 31.si kapsamında dzenlenecek olan Kolokyum, Şehir Plancıları Odası ve ODTÜ Kentsel Politika Planlaması ve Yerel Yönetimler Ana Bilim Dalı işbirliğiyle 7-9 Kasım 2007 tarihlerinde Ankara’da gerçekleştirilecek. Kolokyumun bu seneki teması ise “Planlama Meslek Alanı: Geçmişten Geleceğe…”

 

 

 

Afet Sempozyumu

TMMOB'nin " Birer doğa olayı olarak yaşananlar afete dönüşmesin!.." sloganıyla düzenlediği Afet Sempozyumu, 5-7 Aralık 2007 tarihlerinde Ankara'da gerçekleştirilecek.

Sekreteryası İnşaat Mühendisleri Odası tarafından yürütülen sempozyum kapsamında, ülkemizde doğa olaylarının afete yol açmasını engellemek için atılması gereken adımlar ile "zarar azaltma, afete hazırlık ve müdahale konusunda örgütlülüğü geliştirmek" amacı doğrultusunda afet politikaları ele alınacak. Bu genel başlık altında her bir konunun ilgili tüm tarafların ve bu konularda çalışma yapan/çaba sarf edenlerin katılımı ile ele alınması, tartışılması, ulusal, kurumsal ve bireysel düzeyde sonuçlara varılması hedefleniyor.

XXIII. UIA MİMARLIK KONGRESİ, TORINO 29 Haziran – 3 Temmuz 2008

www.uia2008torino.org

 

Üçüncü Bin Yılda Yaşayan Osmanlı Köyü – Cumalıkızık Fikir Proje Yarışması

Son Teslim Tarihi 23 Kasım 2007

 

 

 

 


S.O.S İstanbul Mimarlık Öğrencileri Açık Fikir Projesi Yarışması

Son Teslim Tarihi 19 Ekim 2007

 

 

 

 

 


Çuhadaroğlu Alüminyum 2007 Öğrenci Proje Yarışması

Son Teslim Tarihi 23 Kasım 2007

 

 

 

 


Kahramanmaraş Kültür Parkı Ulusal Mimari Proje Yarışması

Son Teslim Tarihi 27 Aralık 2007


Kültür Bakanlığı’ndan Aydemir, TEMA’nın çektiği fotoğraflarda kasıt olduğunu belirterek, “İnternette görülen kesilmeyen ağaçlar fotoğrafta görülmüyor” dedi.Kültür ve Turizm Bakanlığı Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürü Şenol Aydemir, Belek’te golf sahaları oluşturmak için 2 yılda 500 bin ağacın kesilmediğini savunarak, “Orman Bölge Müdürlüğü’nden aldığımız verilere göre bunun 80 bini kesilmiş” dedi.Aydemir, Milliyet’in manşetten duyurduğu doğa tahribatı ile ilgili olarak açıklama yaptı. Haberlerde yer alan fotoğraflarda kasıt olduğunu düşündüklerini söyleyen...

KENDİ BAKANLIK BİNASINI YIKACAK

 

KARADENİZ SAHİL YOLUNDA İNSANLIK UNUTULMUŞ

 

HALKIN İSTANBUL'U II: NEDEN YAPILAR BİTMİYOR? - Doğan Kuban

 

MECLİS LOJMANLARINDA LÜKS EVLER YÜKSELİYOR

 

KATLEDİLEN BELEK ORMANLARI TBMM'DE

 

İSTANBUL'DA İTHAL MİMAR DALGASI

 

İBB'DEN 6 YENİ CAMİ ATAĞI

 

EN YÜKSEK BİNANIN BEŞTE BİRİ SATILDI

 

SÜMELA'DA SON SÖZ BİLİSEL KURULDA

 

TOKİ KONUTLARI İÇİN BUGÜN KURA ÇEKİLİYOR

 

KAÇAK YAPIYLA GÜNDEME GELEN YILDIRIM İLÇESİ, ARTIK KENTSEL DÖNÜŞÜMLE GELİŞİYOR

 

BEBEK KATLİAMININ FOTOĞRAFLI KANITI

 

ÇARMIKLI, ZORLU'YA AKILLI KOMŞU OLUYOR

 

SÜRDÜRÜLEN 2/B FELAKETİ - Ferruh Atbaşoğlu

 

TARİHİ KIŞLALAR, EĞİTİM VE KÜLTÜR MERKEZİ OLACAK

 

BİZ OLMASAK, İNŞAAT MAFYASI DOĞAR

 

'HAYDARPAŞA HALKA KAPATILIYOR'

 

KIYI KANUNU'NA AYKIRI YAPILAR

 

BURSA'YA TÜRKİYE'NİN EN BÜYÜK HUZUREVİ

 

AKM'NİN YIKILMASINDA GERİ SAYIM

 

TÜRKİYE'NİN İLK MEGA YAT LİMANI İÇİN İMZA ATILDI

 

'800 BİN KİŞİYE İSTİHDAM SAĞLADIK

 

YAPI DENETİM UYARISI!

 

İÇİNDEN ALIŞVERİŞ SOKAĞI GEÇİYOR