-E-Bülten düzgün görüntülenemiyorsa buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz

MİMARLIĞIN SOSYAL FORUMUNA DOĞRU: Mimarlık Haftası 1 – 28 Ekim 2007

TMMOB Mimarlar Odası Ankara Şubesi 2002 yılından itibaren her yıl ekimin ilk haftasından başlayarak Dünya Konut ve Mimarlık gününü de içine alan tarihlerde Mimarlık Haftası düzenlemektedir. 2004 yılından itibaren ise, değişik temalarla gerçekleşen bu etkinlikler bütünü “Mimarlığın Toplumla Buluşması” kapsamında bir festival olarak organize edilmektedir. “ Ankara’nın Söküklerini Dikmek”, ”Başka Bir Mimarlık Mümkün”, “Kentsel Dönüşüm”, ”Metamorfoz” konuları bugüne kadar işlenen ve yoğun katılımlarla gerçekleşen temalardır. Konserlerin, sergilerin, film gösterimlerinin, söyleşilerin imza günlerinin, atölye çalışmalarının, panel ve uygulamalı atölyelerin gerçekleştiği bu haftanın 2007 yılındaki teması ise “Mimarlığın Sosyal Forumuna Doğru: Yeni Kavramlar ve Yeni Açılımlar” olarak belirlenmiştir. 2007 yılı teması bu kapsamda uluslar arası bir organizasyon olarak planlanmıştır.

Mimarlık Haftası 2007 yılında alışageldiğimiz mimarlık söylemlerinin dışına çıkarak alternatif söylemlerin tartışılacağı etkinliklere yer verilecektir. Mimarlığın Sosyal Forumuna Doğru: “Yeni Kavramlar ve Yeni Yaklaşımlar” teması ile üç ana aks üzerinde şekillenmiştir. “Ekolojik Mimarlık, Toplumsal Mimarlık ve Katılımcı Kent Yönetimi” olarak belirlenen üç ana aks mimarlığı yeniden yaratmanın toplumsal sorumluluğuyla, üretim-tüketim ilişkilerimiz ve bu ilişkilerin ortaya çıkardığı sorunlar ve bu sorunlar karşısında ortaya çıkan kavramlar ve hareketleri barındıracaktır.


 

Hasanoğlan Köy Enstitüsü ve Yüksek Köy Enstitüsü Yerleşkesi Değerlendirme Projesi

“Kent Düşleri–2” Hasanoğlan Yüksek Köy Enstitüsü Değerlendirme Projesi Ulusal Öğrenci Fikir Yarışması devam ediyor.

TMMOB Mimarlar Odası Ankara Şubesi ve TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası olarak yapı üretim sürecinin bir bütün olduğu gerçeğiyle kent kültürünün oluşumunda etken olan tüm disiplinlerin katılımıyla gerçekleşen Kent Düşleri kapsamında ikinci fikir yarışmasının teması, “ Hasanoğlan Köy Enstitüsü ve Yüksek Köy Enstitüsü Yerleşkesi Değerlendirme Projesi” olarak belirlenmiştir

Köy Enstitülerinin 67.Kuruluş yıl dönümünde, "Hasanoğlan Köy Enstitüsü ve Yüksek Köy Enstitüsü Yerleşkesi Değerlendirme Projesi Ulusal Fikir yarışmasını ortamla paylaşmayı önemsiyoruz. 25 Ekim 2007 tarihine kadar kayıtların uzatıldığı yarışma ile ilgili detaylı bilgilere buradan ulaşılabilinir.


 

GAP teknik gezisi 26 Ekim-2 Kasım 2007

TMMOB Mimarlar Odası Ankara Şubesi Kültürel ve Teknik Gezi Komisyonu 26 Ekim- 2 Kasım 2007 tarihleri arasında GAP teknik gezisi düzenlemektedir TMMOB Mimarlar Odası Ankara Şubesi Kültürel ve Teknik Gezi Komisyonu, "GAP Teknik Gezisi" düzenliyor. Diyarbakır, Hasankeyf, Urfa, Mardin, Midyat, Nemrut, Halfeti ve Gaziantep'ten oluşan gezi 6 gece - 7 gün sürecek.Gezi kayıtları dolmuştur.


Antakya-Halep-Şam Gezisi

TMMOB Mimarlar Odası Ankara Şubesi bünyesinde Kurulan Kültür MBÇK tarafından düzenlenen Antakya Halep Şam Teknik gezisi 28 Kasım 2 Aralık  2007 tarihilerinde gerçekleşecektir.3 Gece 4 Gün olarak koordine edilen teknik gezinin  ücreti 335 USD dir. SMGM kapsamında değerlendirilen Gezi için son başvuru süresi dolmuştur.


KENT VE POLİTİKA SÖYLEŞİLERİ 1: Kent ve Ekoloji: Yeni Zelanda Deneyimi

TMMOB Mimarlar Odası Ankara Şubesi kentlerin gelişiminde, dönüşümünde ve değişiminde hangi politikalar çerçevesinde nasıl şekillendiğini değişik örnekler üzerinden tartışılacağı “ Kent ve Politika Söyleşileri” organize etmektedir. Ekoloji Kolektifi ile organize edilen ve SMGM kapsamında değerlendirilen“ Kent ve Politika Söyleşilerinin” ilki Emet Değirmenci’nin ‘Kent Ve Ekoloji: Yeni Zelanda Deneyimi’ sunumu ile 14 Eylül 2007 tarihinde Mimarlar Odası Ankara Şubesi Toplantı Salonunda gerçekleştiridi.


TMMOB Mimarlar Odası Ankara Şubesi 39.Dönem Üye Danışma Kurulu

TMMOB Mimarlar Odası Ankara Şubesi 39.Dönem Üye Danışma Kurulu toplantısı 19Eylül 2007 Çarşamba günü saat 18:30’da Mimarlar Odası 5 . katta gerçekleştirilmiştir. Toplantı gündemi TMMOB’nin 30 Eylül 2007’de yapacağı bildirilen 39.Dönem 3.Danışma Kurulu gündemiyle eşleştirilerek, ‘Ülkemizde yaşanan gelişmelere paralel olarak TMMOB’nin ve meslek odalarının görev ve sorumlulukları’ olarak belirlenmiştir.Üyelerimizin katılımı ile anayasa değişiklikleri ve siyasal gelişmeler ışığında ortak hareket etme ve toplumsal muhalefette yeni örgütlenme modelleri tartışılmıştır.


Film gösterimi- Prömiyer : “2.Cemre”

TMMOB Mimarlar Odası Ankara Şubesi ve Ekoloji Kolektifinin ortaklaşa düzenlediği “İkinci Cemre” filminin prömiyeri 20 Eylül 2007 Perşembe günü Mimarlar Odası Ankara Şubesi Toplantı Salonunda gösterildi. Mehmet Ali Üzelgün’ün yönetmenliğini yaptığı film küresel ısınma konusunu sorgulayıcı bir bakış açısıyla irdelemektedir.


KENT VE POLİTİKALARI SÖYLEŞİLERİ 2:Kent-Ütopya-Gelecek

TMMOB Mimarlar Odası Ankara Şubesi 21 Eylül 2007 tarihinde saat: 18.30’da Ayhan Yalçınkaya ile : Kent ve Politikaları Söyleşilerinin ikincisini “Kent Ütopya ve Gelecek” başlığıyla düzenlememiştir. Söyleşi Ekoloji Kolektifinin katkılarıyla Mimarlar Odası Toplantı salonunda gerçekleştirilmiş, etkinliğimiz SMGM kapsamında değerlendirilmiştir.


Budapeşte-Viyana-Prag Teknik gezisi 02-09 Eylül 2007 ve 03-10 Eylül 2007

TMMOB Mimarlar Odası Ankara Şubesi Kültür MBÇK tarafından düzenlenen Budapeşte-Viyana-Prag Gezisi tamamlandı. Geziden elde edilen fotoğraflar kent görüntüleme merkezi kapsamında arşivlenecek ve belirlenen jüri tarafından değerlendirilerek ödüllendirilecektir.

Detaylı bilgi için : Sevgi Bölücek 4178665/126


Uluslar Arası Sanatçılar Ulucanlar’da

TMMOB Mimarlar Odası Ankara Şubesi olarak Ulucanlar Merkez Kapalı Cezaevinin korunarak yeniden işlevlendirilmesi ve kent hayatına kazandırılması yönünde yürüttüğümüz çalışmalara devam ediyoruz. 15-28 Ekim 2007 tarihlerinde düzenleyeceğimiz “Uluslar arası Mimarlık Şenliği”nden önce Türkiye’ye gelerek çeşitli çalışmalar yürüten LIGHT HOUSE ANKARA ekibi ile “Kamusal Alanda Sanat” etkinlikleri kapsamında 14 Eylül 2007 Cuma günü, Ulucanlar Cezaevinde Almanya, Fransa, Polonya ve Türkiye’den sanatçıların yer aldığı bir gezi düzenleyerek, cezaevi tarihi katılımcılara aktarıldı. Basının da yoğun ilgi gösterdiği teknik gezi ile birlikte Ankara’nın on yıllarca kilitli kalmış, kent merkezinde bulunan “gizemli” mekanı sanatçıların ilerideki çalışmalarını etkilemek üzere uluslar arası katılımcılara açılmış oldu.


Mimarlık Vakfı Yardımlaşma Sandığı Üyeliğine Davet….

29 Haziran 1996 yılında kurulan Mimarlık Vakfı’nın en önemli sosyal projesi Yardımlaşma Sandığı’dır.2380 üyenin üye olduğu ve destek verdiği Mimarlık Vakfı Yardımlaşma Sandığı, üye mimarların başvuracakları bir sosyal güvence kurumu haline gelmiştir.

Yardımlaşma Sandığı, vefat eden üyelerin ailelerine yardım elini uzatan, zorunlu durumlarda, üye meslektaşlarına olanaklar ölçüsünde yardımlarda bulunulmuştur.

Bugün vakıf, kuruluş amaçlarına bağlı olarak kendi işlevlerini yerine getirebilen, kurumlaşma yolunda önemli adımlar atılmış, yeni ve büyük projeleri hayata geçirebilecek yapıya sahiptir. Vakfa bağlı kuruluşların işlevlerinin artırılması, mali durumun daha da güçlendirilmesi ve şeffaf hale getirilmesi üyelerin vakfa yaptığı maddi ve manevi desteklerle olanaklıdır.

Bu hizmetlerin geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması için Yardımlaşma Sandığı’na üye olmanız önemlidir.

Mimarlık Vakfı Yardımlaşma Sandığı Üyelik ve Bilgi Formu’nu TMMOB Mimarlar Odası Ankara Şubesi’nden temin edebilirsiniz.

 

Kamu Hizmetinde Mimarlığa Tanıklık - 11

Mimarlar Odası Ankara Şubesi’nin 38.döneminde başlayan İller Bankası, DLH, TCDD, Köy Hizmetleri, Karayolları, TRT, Bayındırlık ve İskân Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, T.C.Milli Eğitim Bakanlığı , Adalet Bakanlığı ile yaptığımız etkinliğimizin 11.si T.C.Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğü Ankara Vakıflar Bölge Müdürlüğü ile 27 Eylül 2007 Perşembe günü saat:18.30’da Mimarlar Odası Kat:5’de gerçekleştirilecektir.

Kamudaki mimarlık birikimini kamuoyuna aktarmayı hedefleyen etkinliğimize tüm üyelerimizi davet ediyoruz.

 

İşyeri Temsilcileri Tanışma Kokteyli gerçekleştirildi

TMMOB Mimarlar Odası Ankara Şubesi olarak, toplam sayısı 67’ye ulaşan işyeri temsilciliklerini, üniversiteler, kamu kurumları ve özel sektörde oluşturan ve bu alanlardaki bilgi ve deneyimin Oda ortamına aktarılması, mimarlık ortamının bu bilgi ve deneyimi değerlendirmesi ve kalıcılaştırması amacıyla destek veren işyeri temsilcilerimize teşekkürlerimizi sunmak ve üniversiteler, kamu kurumları ve özel sektörde görevli üyelerimizi bir araya getirerek tanışmalarını sağlamak amacıyla 11 Eylül 2007 saat:19.00’da Mimarlar Odası Toplantı Salonu’nda İşyeri Temsilcileri Tanışma Kokteyli gerçekleştirilmiştir.


2008 yılında Büro Tescil Belgesi Alacak üyelerimizin Dikkatine!

2008 yılı Büro Tescil Belgesini yenilemek isteyen ya da ilk defa Büro Tescil Belgesi almak isteyen üyelerimizin TMMOB Mimarlar Odası Genel Merkezi tarafından yayınlanan yönerge gereğince 15 krediyi tamamlamış olması gerekmektedir.

Konu ile ilgili olarak TMMOB Mimarlar Odası Ankara Şubesi 1 Eylül – 30 Aralık 2007 tarihleri arasında verilmesi planlanan eğitim programlarını oluşturmuştur. Eğitim programlarının konularına, program takvimine, SMGM kredilendirme ve eğitim ücretlerine www.mimarlarodasiankara.org adresinden ulaşabilirsiniz.

Detaylı bilgi için :Alev Şahin 4178665/124

 

TMMOB 39.Dönem 3.Danışma Kurulu

TMMOB 39.Dönem 3.Danışma Kurulu toplantısı 30 Eylül 2007 Pazar günü saat 10:00’ da Ankara Dedeman Otel’de yapılacaktır. Oda Yönetim Kurulları, Şube Yönetim Kurulları ve Bölge Temsilciliği Yürütme Kurulu Üyeleri ile İl-İlçe Koordinasyon Kurullarının katılımıyla gerçekleşecek olan toplantının gündemi ‘Ülkemizde yaşanan gelişmelere paralel olarak TMMOB’nin görev ve sorumlulukları’ olarak belirlenmiştir.


 

Aidat borcu bulunan üyelerimizin dikkatine

TMMOB Mimarlar Odası Ankara Şubesi 39. Dönem Yönetim Kurulu olarak üyelerimizle kurulacak ilişkinin dayanışma içerisinde, zorlukları birlikte aşarak, gönüllü bir ortamda sürmesini önemsediğimizi bir kez daha paylaşmak istiyoruz. "Oda ile üye arasındaki ilişkiyi alacaklı borçlu konumuna indirgeyen" yaklaşımların yarattığı ve biriken gerilimin farkında olduğumuzu bu gerilimi ancak birlikte aşabileceğimizi biliyoruz. Yönetim Kurulu olarak aidat ödemelerinde taksitlendirme dahil kolaylığın sağlanması konusunda her türlü öneriye açık olduğumuzu bilmenizi isteriz.


Aidat borcu olan üyelere yönelik Genel Merkez tarafından hukuki işlem başlatılması doğrultusunda karar alınmıştır. Ancak Mimarlar Odası Ankara Şubesi olarak üyelerimizle kurulacak ilişkinin hukuksal süreçlerle değil diyalog içerisinde çözümlenmesinden yana olduğumuzu bir kez daha yineleyerek bu durumu Ankara Şube olarak çözeceğimize dair Şube Yönetim Kurulu olarak sorumluluk almış durumdayız. Bu durumda sizlerden de uzattığımız elin boş kalmamasını ve attığımız her adımda, bir adım da sizden beklediğimizi ve bu sorunu da her konuda olduğu gibi sizlerle birlikte çözeceğimizi bilmenizi isteriz.


Aidatlarını ödeyen üyelerimize;

1 yıllık Ferdi Kaza Sigortası yapılır.
Yurt dışı çıkışlarda kolaylaştırıcı belge desteği sağlanır.
Şube bünyesinde verilen Auto-cad ve üçboyutlu kurslarda, Oda yayınlarında, Şubenin düzenlediği Teknik ve Kültürel gezilerde %10 indirim uygulanır.


 

Bilgisayar Kursları

Mimarlar Odası Ankara Şubesi bünyesinde gerçekleştirilen bilgisayar kursları için (Auto Cad 2B+3B / 3D Max ) kayıt alınmaya başlanmıştır. Kayıtlarımız devam etmekte olup kesin kayıt yapılmaktadır.

Kurslar hakkında detaylı bilgiye 417 86 65 / 134 numaralı telefonlardan (Ferhan Temiz) ulaşabilirsiniz.

TMMOB Mimarlar Odası Ankara Şubesi bünyesinde verilecek bilgisayar kurslarının detayları ve kayıt sırasında istenecek belgelere buradan ulaşabilirsiniz.


 

[Mim/ag] kullanımda

Mimarlar Odası Ankara Şubesi Sayısal Sistem Dönüşümü Projesi [Mim/ag] kullanıma açılmıştır. Kullanıcı adı ve parolanızı şubemizden alabilirsiniz.


Müelliflere Duyuru!

Proje Müellifi mimarların, Mimari Proje Müellifi Sicil Durum Belgesi alırken yanlarında

  1. Mimarın mührü ve imzasını taşıyan, mimari proje çizim ve sunuş standartları, ilgili yönetmelik, standart ve normlara uygun olarak düzenlenmiş uygulama projeleri ve m2 cetveli
  2. Tapu, çap, röperli kroki, imar durumu, kot krokisi
  3. Mimar ve iş sahibi arasında imzalanmış, Mimarlar Odasınca hazırlanmış, tip sözleşmenin asgari hükümlerini taşıyan sözleşmesi
  4. Serbest mimarlık hizmetlerine ilişkin, en az bedel tarifesine göre hesaplanmış ücret tutarında düzenlenmiş serbest meslek makbuzu ya da fatura
  5. Oda tarafından verilen mühür

getirmeleri gerekmektedir.


 

Bülten DOSYA Konuları

Mimarlar Odası Ankara Şubesinin üyeleri ile iletişim kurmasının en önemli aracı olan Bülten, 39. Dönem de güncel konular ve haber ağırlıklı yöne evrilerek haber bültenine dönüşmesi Şube-üye arasındaki mesafeyi en aza indirmek üzere kurgulanmıştır. Bu sebeple Bülten’de yayınlanmakta olan dosya konuları, Bülten’in dışında iki ayda bir yayınlanan ekler (insert) olarak tasarlanmış ve 2006 yılında Kentsel Dönüşüm 1–2, Endüstri Mirası, Tasarım ve Özgürlük: Özürlüler ve Herkes için Tasarım konu başlıkları ile yayına hazırlanmıştır. 2007 yılında da aşağıda yer alan konu başlıkları ile hazırlanacak olan dosya konuları ile ilgili bilgi ve deneyimlerini Bülten aracılığı ile aktarmak isteyen üyelerimizin yazıları Yayın Birimi tarafından değerlendirilecektir.  

DOSYA 6:
Kent ve Suç  

DOSYA 7:
Tasarım ve Temsil Teknolojileri  

DOSYA 8:
Meslekte Dönüşüm


Bu Hafta Gerçekleştirilecek Toplantılar

Yönetim Kurulu
39. Dönem Yönetim Kurulu Toplantıları bu Salı 16.00 ‘da tüm üyelerimizin katılımına açık olarak gerçekleşmektedir.

TCDD ANKARA GARI YOK EDİLİYOR

TC Kültür ve Turizm Bakanlığı Ankara Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu 11.5.2007 tarih ve 2347 sayılı kararı ile Ankara Gar Meydanı’nın yeniden düzenlenerek motorlu taşıt trafiği için bir yönde kesintisiz trafik sağlamak üzere yeraltı geçişi oluşturacak şekilde bir köprülü kavşak yapılmasına karar verdi. Bu karar hakkında Ankara 7. İdare Mahkemesine 2007\748 E. Numarasıyla dava Mimarlar Odası Ankara Şubesi tarafından, kararın şehircilik ilkelerine, yaya haklarına ve kamu yararına aykırılığı nedeniyle dava açıldı. Ardından Ankara Büyükşehir Belediyesi Belediye Meclisi’nin, 11.7.2007 tarih ve 1799 sayılı kararıyla, Altındağ-Çankaya TCDD Elmadağ Çankaya TCDD Elmadağ Temelli güzergahında Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Alanı 1\5000 ve 1\1000 ölçekli imar planları tadilen onaylanarak kabul edildi. Büyükşehir Belediye Meclisi’nin bu kararı ile TCDD Ankara Garı tarihi kimliğinden arındırılırken bir kent meydanı daha rant alanına dönüştürülmeye çalışılıyor. Mimarlar Odası Ankara Şubesi Bu kararın iptali için de yargı yoluna başvurdu.


ANKARA LİSESİ VE ZÜBEYDE HANIM KIZ MESLEK LİSESİ’NE AİT OLAN BAHÇEDE OTOPARK YAPIMI İÇİN AĞAÇLAR KESİLDİ

Mimar Ernst Egli tarafından tasarlanan Ankara (Kız) Lisesi ve Zübeyde Hanım Kız Meslek Lisesi’ne (İsmet Paşa Kız Enstitütü) ait bahçenin bir kısmının otopark haline getirilmesi için çalışılıyor. 29 Haziran 2007 tarihinde Ankara Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu tarafından alınan uygun görüşten sonra, otopark yapımı için bahçede ağaçlar kesildi ve bahçe duvarının bir kısmı yıkıldı.

29 Haziran 2007 tarihinde Ankara Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu, bahçeye otopark yapımını uygun bulmuş ancak kararında mevcut düzenin bozulmaması ve herhangi bir ağacın kesilmemesi koşulunu getirmiştir. Bu karara rağmen, 17 Ağustos 2007 tarihinde yerinde yapılan tespit çalışmasında bahçenin bu kısmında Ankara Büyükşehir Belediyesi’ne ait iş makinaları ile zeminin düzeltildiği, bu sırada, bahçede yer alan ağaçlardan 10 tanesinden fazlasının kesildiği ve köklerinin üzerinin toprakla kapatıldığı görülmüştür. Bu işlemlerin yapılabilmesi için de, özgün bahçe duvarının bir kısmı yıkılmış ve yıkılan kısmın her iki tarafına beton dökülmüştür. Kırsal Çevre ve Orman Sorunlarını Araştırma Derneği ve Mimarlar Odası – Ankara Şubesi’nin ortaklaşa gerçekleştirdikleri envanter çalışması sonucunda bahçedeki ağaçların yerleri, cinsleri, gövde çapları, tepe çapları, boyları ve yaşları tespit edilmişti. Bu çalışmaya dayanarak, kesilen ağaçlar belirlenebilmektedir.

21 ve 29 Ağustos 2007 tarihlerinde Ankara Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’naiki kez ihbarda bulunulmuş ve ağaç kesimine ilişkin fotoğraflar sunulmuştur. Bölge Kurulu’nun bu ihbarları dikkate alıp yerinde inceleme yapması ve durumu değerlendirmesi beklenmektedir. Gelişmeler Şubemiz tarafından yakından takip edilerek, basına sürekli duyuru yapılmaktadır.


ANKARAYI SUSUZ BIRAKAN GÖKÇEK HAKKINDA SUÇ DUYURUSU

Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi tarafından 30.07.2007’de yapılan duyuru ile 30/07/07 - 1 Ağustos 2007 Çarşamba gününden itibaren, kentin iki bölgeye ayrılarak, en çok beş ay süreli, günaşırı (2 gün var, 2 gün yok) su kesintisi uygulanacağı ilan edildi. 1 Ağustos 2007’de başlayan su kesintisinin dördüncü günü kentin batısına su taşıyan şebekeyle İvedik Arıtma Tesisi arasındaki ana boru patladı. Macunköy'de araçlar, kaldırımlar tahrip olmuş, çok sayıda işyeri ve evi su bastı. Kesintinin altıncı gününde de kentin batı şebekesine su taşıyan ana boru patladı ve Demetevler'deki patlama nedeniyle Çiftlik Kavşağı, SSK Blokları, Demetevler 1. ve 2. caddeleri sular altında kaldı Otomobil, ev ve işyerlerinde ciddi maddi hasar meydana geldi.

Su kesintileri nedeniyle başta Hacettepe olmak üzere bazı hastanelerde aciller dışında ameliyatlar ve hasta kabulleri ertelendi, Hacettepe Çocuk Hastanesi'nde su kesintileri nedeniyle hasta kabulleri bir kaç günlüğüne durduruldu. Hastanelere giden 20 tonluk tankerler, susuzluğa çare olamadı. Günlerce susuz kalan Ankara'nın cadde ve sokakları koktu. Susuzluk nedeniyle kentin birçok noktasını kanalizasyon kokusu sardı, yeşil alanlar ise sararıp kurudu. 21. Yüzyıl Türkiyesi’nin Başkenti susuz bırakıldı.

İnsanlar, kentin çeşitli noktalarında bulunan muslukların başında ellerinde bidonlarla kuyruk oluşturmuş, son derece kötü koşullarda su ihtiyaçlarını karşılamaya çalışmıştır. Bazı semtlere 17 gün su verilemediği ve insanların ciddi biçimde mağdur olduğu görülmüş, kenar mahallelerde halk isyan etmiştir. 16.8.2007 tarihli radikal Gazetesi haberine de yansıdığı üzere BÜYÜKŞEHİR BAŞKANININ KUSURU BİZZAT BAŞBAKAN TARAFINDAN DA İFADE EDİLDİ.

Su krizi dolayısıyla yaşanan mağduriyetlerin sorumlusu, görevini kötüye kullanan / görevini ihmal eden Melih Gökçek hakkında Cumhuriyet Savcılığı tarafından soruşturma başlatılması için Mimarlar Odası Ankara Şubesi tarafından yasal girişimler başlatıldı.

SERGİ Maja Linke

 "Monotipler“  /  „Monotypen“
Sergi Açılışı / Eröffnung: 22.9.2007  16.00

Galerinin Açık Olduğu Saatler/ Öffnungszeiten der Galerie: 24.9.2007 - 29.9.2007   13.00-18.00 (Pzt-Ct/ Mo-Sa)

Yer/Ort:   Goethe-Institut   
Atatürk Bul. 131-Ankara  - 419 52 83


DAVET
Açık Kapı Günü

22 Eylül 2007   10.00 - 24.00
Etkinlikler:
Kaleye Gol Atma ve Çeşitli Oyunlar:  10.00-18.00      
Alman Akademik Değişim Programı (DAAD) tanıtımı: 10.00 18.00
Tadımlık Almanca Kursları:  10.15.-17.15  
Kukla Gösterisi „Kasperletheater“ (Türkçe): 10.30 -12.30 
Çocuklarla Resim Çalışması :   13.00 – 14.00                
Çocuk Filmi „Flussfahrt mit Huhn (Almanca) : 14.00    
Sergi Açılışı „Maja Linke“: 16.00 -17.00
Film Gösterisi „Titanik“ (Türkçe alty.) : 17.00 
Konser „Band Dyko“ (Electronica, Pop Punk, New Wave): 20.00
Türk-Alman  Disko: 21.30 -24.00
Çocuklarla Kitap Okuma ve Bilmece Çözme: 15.45-17.00
Çeşitli Eğlence ve Süprizler 

Atatürk Bulvarı No 131 / Bakanlıklar - Tel: 419 52 83


İstanbul Kent Sempozyumu

İstanbul'un sorunları ve çözüm önerilerinin tartışıdığı İstanbul Kent Sempozyumu, 13 - 15 Eylül 2007 tarihlerinde Mimar Sinan Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Oditoryumu'nda düzenlendi.

 

 

 

 


12. Uluslararası Ankara Tiyatro Festivali 16-30 KASIM 2007

Ankara da 12.si düzenlenen Ankara tiyatro festivali 16 Kasımda ilk gösterimi ile izleyiciyle buluşacak. Yaşanılır bir dünya için sanat” anlayışı ile 1996 yılından bu yana her yıl  düzenlenen festival sanatı kitlelere ulaştırmayı amaçlamıştır. Bu yıl ki festival 31  ulusal ve uluslararası  tiyatro gruplarının salon  oyunlarıyla,  üç tiyatro topluluğunun sokak tiyatrosu gösterileri, tiyatro  konusunda yapılacak söyleşi, panel, atölye çalışmaları,belgesel film ve sinevizyon gösterileri ile ankaralı tiyatro severlerle buluşacaktır.

 

 


İstanbul Uluslararası Mimarlık ve Kent Filmleri Festivali 01 – 07 Ekim 2007 İstanbul

“Türkiye Mimarlar Odası” kurulduğu 1954 yılından günümüze, mimarlık kültürünün gelişmesi, tarihi mirasın korunması ve yaşam kalitesinin iyileştirilmesi amacı ile için yoğun bir çalışma sürdürmektedir. Bu çalışmalara yeni bir boyut kazandırmak amacı ile 2007 yılından itibaren “İstanbul Uluslararası Mimarlık ve Kent Filmleri Festivali” adı altında yeni bir organizasyonu yaşama geçirmeye karar vermiştir. Bu etkinliğe, başta mimarlar olmak üzere, bu alana ilgi duyan herkesin aktif olarak katılımını sağlamayı hedeflemektedir. Bu festivalin, “Dünya Mimarlık Günü” nedeniyle Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi'nce gerçekleştirilen “Mimarlık ve Kent Şenliği” etkinlikleri kapsamında programlanması planlanmaktadır. “Dünya Mimarlar Günü” tüm dünyada her yıl, Ekim ayının ilk pazartesi günü, Uluslararası Mimarlar Birliği 'nin üyesi 1 200 000 kişi tarafından kitlesel olarak kutlanmaktadır Festival kapsamında, belgesel ve canlandırma türündeki filmlere yer verilecektir. Yurt içinden ve yurt dışından yarışmaya katılarak ön elemeyi geçmiş olan filmler seyirci ile buluşturulacak ve bu filmler arasında bir yarışma gerçekleştirilecektir. Ayrıca konuyla ilgili olarak, katılımcılar arasında düşünce alışverişlerinin sağlanabilmesi için çeşitli söyleşi ve etkinlikler de düzenlenecektir.


Yerel Yönetimler “Dönüşüm” Sempozyumu

TMMOB etkinlik programlarından olan ve sekretaryası ile hazırlıkları Peyzaj Mimarları Odası tarafından yürütülen “TMMOB Yerel Yönetimler Sempozyumu” 17-18-19 Ekim tarihlerinde Ankara’da düzenlenecektir. Sempozyum’un ana teması Yerel Yönetimlerde “Dönüşüm” olarak belirlenmiş olup, sempozyum (1) çerçeve sunuş, (5) oturum, iki aşamalı (1) panel, çağrılı bildiriler ve kente ilişkin değerlendirmelerin yazılı ve görsel olarak paylaşılabileceği “KENT HİKAYELERİ” başlığı altında bir platformdan oluşacaktır.

 Türkiye Mimarliğinda Modernizmin Yerel Açılımları III 2-4 Kasım 2007, Erciyes Üniversitesi Mimarlık Fakültesi – Kayseri

Türkiye Mimarlığında Modernizmin Yerel Açılımları” konulu ulusal etkinlikler dizisinin üçüncüsü yine aynı başlıkla 2-4 Kasım 2007 tarihlerinde Erciyes Üniversitesi Mimarlık Fakültesi’ninevsahipliğinde Kayseri’de düzenlenecektir. Bu toplantıya, erken 20. yüzyıldan yaklaşık 1970’lerin başına kadar devam eden süreçte üretilmiş olan modern mimarlık örneklerini görsel ve yazılı belgelerle tanıtan veya yorumlayan poster sunuşlarının katılımı beklenmektedir. S unulacak yapıyı / yapı grubunu/yerleşimi tanıtan posterler etkinlik boyunca sergilenecek, ayrıca katılımcılar hazırladıkları yapıyı tanıtan kısa bir sözlü sunuş yapacaklardır.


4. Mimarlık ve Eğitim Kurultayı

2001 yılından beri her iki yılda bir düzenlenen Mimarlık ve Eğitim Kurultayı’nın dördüncüsü 07 - 09 Kasım 2007’de Orta Doğu Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi’nin ev sahipliğinde gerçekleştirilecek. 2001,2003 ve 2005 yıllarında düzenolenen Mimarlık ve Eğitim Kurultayının teması “Mimarlık ve Eğitimi / Süreklilik ve Değişim”’dir.

 

 

 

 

 


8 Kasım Dünya Şehircilik Günü 31. Kolokyumu

8 Kasım Dünya Şehircilik Günü etkinliklerinin bu yıl 31.si kapsamında dzenlenecek olan Kolokyum, Şehir Plancıları Odası ve ODTÜ Kentsel Politika Planlaması ve Yerel Yönetimler Ana Bilim Dalı işbirliğiyle 7-9 Kasım 2007 tarihlerinde Ankara’da gerçekleştirilecek. Kolokyumun bu seneki teması ise “Planlama Meslek Alanı: Geçmişten Geleceğe…”

 

 

 


Afet Sempozyumu

TMMOB'nin " Birer doğa olayı olarak yaşananlar afete dönüşmesin!.." sloganıyla düzenlediği Afet Sempozyumu, 5-7 Aralık 2007 tarihlerinde Ankara'da gerçekleştirilecek.

Sekreteryası İnşaat Mühendisleri Odası tarafından yürütülen sempozyum kapsamında, ülkemizde doğa olaylarının afete yol açmasını engellemek için atılması gereken adımlar ile "zarar azaltma, afete hazırlık ve müdahale konusunda örgütlülüğü geliştirmek" amacı doğrultusunda afet politikaları ele alınacak. Bu genel başlık altında her bir konunun ilgili tüm tarafların ve bu konularda çalışma yapan/çaba sarf edenlerin katılımı ile ele alınması, tartışılması, ulusal, kurumsal ve bireysel düzeyde sonuçlara varılması hedefleniyor.


XXIII. UIA MİMARLIK KONGRESİ, TORINO 29 Haziran – 3 Temmuz 2008

www.uia2008torino.org

 

Mimarlık ve Eğitimi Süreklilik ve Değişim Mimarlık Öğrencileri Poster Yarışması

Son Teslim Tarihi 1Ekim 2007

 

 

 

 

 


 

S.O.S İstanbul Mimarlık Öğrencileri Açık Fikir Projesi Yarışması

Son Teslim Tarihi 19 Ekim 2007

 

 

 

 

 Porto Nehir Kıyısını Canlandırma Uluslararası Mimari Fikir Proje Yarışması, Portekiz

Son Teslim Tarihi 3 Eylül 2007

 

 

 

 Üçüncü Bin Yılda Yaşayan Osmanlı Köyü – Cumalıkızık Fikir Proje Yarışması

Son Teslim Tarihi 23 Kasım 2007

 

 

 

 Kahramanmaraş Kültür Parkı Ulusal Mimari Proje Yarışması

Son Teslim Tarihi 27 Aralık 2007

 

 

 

 Can Alüminyum Öğrenci Proje Yarışması

Son Teslim Tarihi 31 Ekim 2007

TARİHİ TEKEL BİNASI RESTORE EDİLİYOR

Ankara’nın Cumhuriyet dönemi yapılarından tarihi Tekel Başmüdürlüğü binasının restorasyonu, 1 Ekim 2007 tarihinde yeniden ihale edilecek.Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü yetkilileri, 15 Mayıs 2006 tarihinde ihale edilen ve 20 Haziran-26 Kasım 2006 tarihleri arasında tamamlanması öngörülen tarihi Tekel Başmüdürlüğü binasının onarımı işinin, yeniden ihale edileceğini ifade ederek, ihalenin 1 Ekim’de açılacağını belirttiler. Bugüne kadar binanın restorasyon çalışmaları için 295 bin 825 YTL 23 Ykr harcandığını, restorasyon uygulamalarının...


BELEDİYELERİN ANLAYIŞ FARKI


 

BELEDİYEDEN TARİHİ KARAR


 

İSLAM SANATI VE MİMARİSİ


 

'MARMARAY EN ZOR TÜP GEÇİT'


 

KORUMA KURULU'NDAN KONGRE VADİSİNE ONAY


 

ORKAM-SEN: ORMANLAR PEŞKEŞ ÇEKİLECEK


 

DİKMEN VADİSİ'NDE YIKIMLARA DURDURMA


 

GALATASARAY'IN SEYRANTEPE'Sİ İÇİN TOKİ'DEN TALU'YA ONAY


 

HARBİYE YERİN ALTINA İNECEK


 

KONUT PATLADI, ALT YAPIDA TIK YOK


 

KENT-YORUM: KENTE TEPEDEN BAKARKEN HALET-İ RUHİYESİ


 

DÖNÜŞE DÖNÜŞE TÜKENEN VE YENİDEN ÜRETİLEN KENT İLE KENTLİ


 

'GÖZÜMÜZ GİBİ KORUMALIYIZ'


 

TAKSİM'E CAMİ PLANI HAZIR


 

BİNLERCE YILLIK TARİHİ YOK EDEMEZSİNİZ


 

İSTANBUL SAHİPSİZ


 

KENTSEL RANT İLE DÖNÜŞÜM ALANLARI YASA TASARISI MASAYA YATIRILIYOR


 

ULUCANLAR KAPISINI BU KEZ MİMARLIK HAFTASI İÇİN AÇICAK


 

'MİMAR SİNAN'IN YIKILAN ESERİNİ ROMANIMLA AYAĞA KALDIRDIM'


 

KONUTTA, BELEDİYE BAKANLIKLA SAVAŞTA


 

HAZİNE OLDUĞU İDDASIYLA GÜNDEME GELEN ARSANIN İHALESİ YAPILDI


 

TARİH KORUMA ALTINA ALINDI


 

TARİHİ HAMAM KİRAYA VERİLİYOR


 

EV PARASI YASTIK ALTINDAN ÇIKIYOR


 

ORMAN TALANINA AKP VİZESİ


 

2013'E KADAR HERKES EV SAHİBİ OLACAK


 

REZALETE İZİN VERMEYİN


 

İKİ BELEDİYEDEN PARK İHALESİ


 

36 TAŞINMAZ SATIŞTA


 

DEMİRYOLU VE İSTASYONLAR İÇİN SİT ALANI BAŞVURUSU


 

FİNANS MERKEZİ ATAŞEHİR'E KURULUYOR


 

ORADA BİR YERDE DENİZ OLACAKTI


 

TARİHİ MUDURNU EVLERİ, RESTORE EDİLEREK TURİZME KAZANDIRILIYOR