-E-Bülten düzgün görüntülenemiyorsa buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz

Ankara Valiliği’nden Mimarlar Odası Ankara Şubesi’ne ödül

ILO-IPEC-SHÇEK işbirliğinde Ankara Altındağ Toplum Merkezinde gerçekleştirilen “Hedeflenmiş Onbir ilde Sokakta Çalışan Çocukları Eğitime Yönlendirme Projesi” Değerlendirme toplantısını ve projeye destek veren Kamu Kurum ve Kuruluşları ile Sivil Toplum Örgütlerine 10 Temmuz 2007 tarihinde Ankara Valisi Sayın Kemal Önal’ın katılımıyla ödül töreni düzenlemiştir. Mimarlar Odası Ankara Şubesi 2002 yılından itibaren yürütmekte olduğu Çocuk ve Mimarlık Çalışmaları nedeniyle Ödüle layık görülmüştür.

 


Teoman Öztürk’ü andık

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği'nin 1973-1980 yılları arasında başkanlığını yapan, mühendis-mimar hareketinin toplumcu bir çizgiye sahip olmasında önder ve yiğit kişiliği ile hep ön saflarda yer alan, TMMOB ile bütünleşen Teoman Öztürk ölümünün 13. yıl dönümünde anıldı.


Kent Düşleri–2” Hasanoğlan Köy Enstitüsü ve Yüksek Köy Enstitüsü Değerlendirme Projesi Ulusal Öğrenci Fikir Yarışması kayıtları uzatıldı…

TMMOB Mimarlar Odası Ankara Şubesi ve TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası olarak yapı üretim sürecinin bir bütün olduğu gerçeğiyle kent kültürünün oluşumunda etken olan tüm disiplinlerin katılımıyla gerçekleşen Kent Düşleri kapsamında “ Hasanoğlan Köy Ensitüsü ve Yüksek Köy Enstitüsü Yerleşkesi Değerlendirme Projesi” olarak belirlenen yarışmanın kayıt tarihi öğrencilerin katılımının arttırılması ve daha fazla kamuoyu yaratılması ve üniversitelerin açık olduğu döneme denk getirilmesi hedefiyle 25 Ekim 2007 tarihine kadar uzatılmıştır.


Mimarlık Politikasına Doğru Mimarlık ve Kent Buluşmaları–6: “Eskişehir: Sanayi Kentleri ve Mimarlık”

Türkiye Mimarlık Politikasına Doğru Mimarlık ve Kent Buluşmalarımızın altıncısı, Eskişehir’de 28-29 Temmuz 2007 tarihleri arasında gerçekleştirilecektir. Cumhuriyet Döneminin ilk sanayi kentlerinden biri olma özelliğini de taşıyan Eskişehir, Son yıllarda yaşadığı bu dönüşümün kazandırdıklarıyla Türkiye Mimarlık Politikası’nın oluşması sürecine de önemli katkılar sağlayacak bir potansiyeli bulunuyor. Eskişehir Buluşmasının teması da kentin bu özgün tarihsel serüveni dolayısıyla; Sanayi Kentleri ve Mimarlık olarak belirlenmiştir.


 

GAP teknik gezisi 26 Ekim-2 Kasım 2007

TMMOB Mimarlar Odası Ankara Şubesi Kültürel ve Teknik Gezi Komisyonu 26 Ekim- 2 Kasım 2007 tarihleri arasında GAP teknik gezisi düzenlemektedir TMMOB Mimarlar Odası Ankara Şubesi Kültürel ve Teknik Gezi Komisyonu, "GAP Teknik Gezisi" düzenliyor. Diyarbakır, Hasankeyf, Urfa, Mardin, Midyat, Nemrut, Halfeti ve Gaziantep'ten oluşan gezi 6 gece - 7 gün sürecek.Gezi kayıtları için son tarih 30 Temmuz 2007’dir.


İşyeri Temsilcilik sayısını artırmaya devam ediyoruz…

Mimarlar Odası Ankara Şubesi, Kamu ve Özel sektörde oluşturulan 66 işyeri temsilciliğinin yanı sıra diğer kamu kurumları ve özel firmalar bünyesinde çalışan mimar verilerine ulaşarak işyeri temsilcilik sayısını artırmayı kurgulamaktadır. Seçimi yapılan kamu ve özel sektör’deki işyeri temsilciliğine;

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü’nde Alper Başaran Esmer, Türkerler İnş.Turizm Madencilik Enerji Üretim Tic.ve San.A.Ş.’de Sevil Şahin, T.C. Gazi Üniversitesi Yapı İşleri Daire Başkanlığı’nda İbrahim Cihan, Gölbaşı Belediyesi İmar Müdürlüğü’nde Selcan Özyiğit seçilmişlerdir.


 

Budapeşte-Viyana-Prag Teknik gezisi 01-08 Eylül 2007

TMMOB Mimarlar Odası Ankara Şubesi Kültürel ve Teknik Gezi komisyonu 01-08 Eylül 2007 tarihleri arasında Budapeşte-Viyana-Prag Gezisi düzenlenmesi planlanmaktadır. Gezinin hangi alanları kapsayacağına dair, daha önce geziye gitmiş mimarlardan oluşan bir ekip detaylı çalışma yapmaktadır. Çalışma tamamlandıktan sonra ortamla paylaşılacaktır. Gezi ile ilgili olarak ön kayıtlar bitmiştir.


Aidat borcu bulunan üyelerimizin dikkatine

TMMOB Mimarlar Odası Ankara Şubesi 39. Dönem Yönetim Kurulu olarak üyelerimizle kurulacak ilişkinin dayanışma içerisinde, zorlukları birlikte aşarak, gönüllü bir ortamda sürmesini önemsediğimizi bir kez daha paylaşmak istiyoruz. "Oda ile üye arasındaki ilişkiyi alacaklı borçlu konumuna indirgeyen" yaklaşımların yarattığı ve biriken gerilimin farkında olduğumuzu bu gerilimi ancak birlikte aşabileceğimizi biliyoruz. Yönetim Kurulu olarak aidat ödemelerinde taksitlendirme dahil kolaylığın sağlanması konusunda her türlü öneriye açık olduğumuzu bilmenizi isteriz.


Aidat borcu olan üyelere yönelik Genel Merkez tarafından hukuki işlem başlatılması doğrultusunda karar alınmıştır. Ancak Mimarlar Odası Ankara Şubesi olarak üyelerimizle kurulacak ilişkinin hukuksal süreçlerle değil diyalog içerisinde çözümlenmesinden yana olduğumuzu bir kez daha yineleyerek bu durumu Ankara Şube olarak çözeceğimize dair Şube Yönetim Kurulu olarak sorumluluk almış durumdayız. Bu durumda sizlerden de uzattığımız elin boş kalmamasını ve attığımız her adımda, bir adım da sizden beklediğimizi ve bu sorunu da her konuda olduğu gibi sizlerle birlikte çözeceğimizi bilmenizi isteriz.


Aidatlarını ödeyen üyelerimize;

1 yıllık Ferdi Kaza Sigortası yapılır.
Yurt dışı çıkışlarda kolaylaştırıcı belge desteği sağlanır.
Şube bünyesinde verilen Auto-cad ve üçboyutlu kurslarda, Oda yayınlarında, Şubenin düzenlediği Teknik ve Kültürel gezilerde %10 indirim uygulanır.


 

Bilgisayar Kursları

Mimarlar Odası Ankara Şubesi bünyesinde gerçekleştirilen bilgisayar kursları için (Auto Cad 2B+3B / 3D Max ) kayıt alınmaya başlanmıştır. Kayıtlarımız devam etmekte olup kesin kayıt yapılmaktadır.

Kurslar hakkında detaylı bilgiye 417 86 65 / 112 - 134 numaralı telefonlardan (Eylem Ekin - Ferhan Temiz) ulaşabilirsiniz.

TMMOB Mimarlar Odası Ankara Şubesi bünyesinde verilecek bilgisayar kurslarının detayları ve kayıt sırasında istenecek belgelere buradan ulaşabilirsiniz.


 

Bina Kimlikleri ve Envanteri Projesi

TMMOB Mimarlar Odası Ankara Şubesi, Mimarlık kültürünün belgelenmesi ve kent hafızası oluşturulabilmesi için, önemli bazı yapılarla ilgili ayrıntılı bir araştırma yapılması ve oluşan bilgilerin kamuoyunun bilgisine sunulmasının amaçlandığı Bina Kimlikleri ve Envanteri projesi Cumhuriyetin ilk 50 yılı ile ilgili çalışmalarını kamuoyuna sergi ve katalog yoluyla ulaştırmıştır. Yeni dönemde ise bu çalışmanın envanter kısmına ağırlık verilerek, hazırlanacak olan mimarlık rehberine kaynak oluşturması planlanmaktadır. Bu amaçla; proje müellifi olduğunuz, Ankara ve TMMOB Mimarlar Odası Ankara Şubesi etkinlik alanı ( Düzce, Kdz.Ereğli, Çaycuma, Zonguldak, Bartın, Devrek, Karabük, Bolu, Çankırı, Tosya, Kastamonu, Çorum, Kırşehir, Kırıkkale, Yozgat, Sarıkaya, Sivas, Malatya,Nevşehir, Erzincan, Tunceli, Erzurum) içerisinde bulunan yapılarınız ile ilgili olarak Binanın Adı, Özgün İşlevi, Proje ve Yapım Tarihi vb. künye bilgileri ile birlikte binaya ait, belge ve dokümanları (binaya ait fotoğraflar (eski-güncel) ve projeleri dijital kopya olarak, eğer olamaz ise Şube tarafından dijital kopyası alınmak üzere orjinal evrak olarak) Mimarlar Odası Ankara Şubesi’ne iletmenizden mutluluk duyacağız. Envanter formuna ulaşmak için tıklayınız.


[Mim/ag] kullanımda

Mimarlar Odası Ankara Şubesi Sayısal Sistem Dönüşümü Projesi [Mim/ag] kullanıma açılmıştır. Kullanıcı adı ve parolanızı şubemizden alabilirsiniz.


Müelliflere Duyuru!

Proje Müellifi mimarların, Mimari Proje Müellifi Sicil Durum Belgesi alırken yanlarında

  1. Mimarın mührü ve imzasını taşıyan, mimari proje çizim ve sunuş standartları, ilgili yönetmelik, standart ve normlara uygun olarak düzenlenmiş uygulama projeleri ve m2 cetveli
  2. Tapu, çap, röperli kroki, imar durumu, kot krokisi
  3. Mimar ve iş sahibi arasında imzalanmış, Mimarlar Odasınca hazırlanmış, tip sözleşmenin asgari hükümlerini taşıyan sözleşmesi
  4. Serbest mimarlık hizmetlerine ilişkin, en az bedel tarifesine göre hesaplanmış ücret tutarında düzenlenmiş serbest meslek makbuzu ya da fatura
  5. Oda tarafından verilen mühür

getirmeleri gerekmektedir.


 

Bülten DOSYA Konuları

Mimarlar Odası Ankara Şubesinin üyeleri ile iletişim kurmasının en önemli aracı olan Bülten, 39. Dönem de güncel konular ve haber ağırlıklı yöne evrilerek haber bültenine dönüşmesi Şube-üye arasındaki mesafeyi en aza indirmek üzere kurgulanmıştır. Bu sebeple Bülten’de yayınlanmakta olan dosya konuları, Bülten’in dışında iki ayda bir yayınlanan ekler (insert) olarak tasarlanmış ve 2006 yılında Kentsel Dönüşüm 1–2, Endüstri Mirası, Tasarım ve Özgürlük: Özürlüler ve Herkes için Tasarım konu başlıkları ile yayına hazırlanmıştır. 2007 yılında da aşağıda yer alan konu başlıkları ile hazırlanacak olan dosya konuları ile ilgili bilgi ve deneyimlerini Bülten aracılığı ile aktarmak isteyen üyelerimizin yazıları Yayın Birimi tarafından değerlendirilecektir.  

DOSYA 5:
Sürdürülebilirlik Kent ve Mimarlık  

DOSYA 6:
Kent ve Suç  

DOSYA 7:
Tasarım ve Temsil Teknolojileri  

DOSYA 8:
Meslekte Dönüşüm


Bu Hafta Gerçekleştirilecek Toplantılar

Yönetim Kurulu
39. Dönem Yönetim Kurulu Toplantıları her Salı 18.00 ‘da tüm üyelerimizin katılımına açık olarak gerçekleşmektedir.

ANKARA NEDEN SUSUZ PANELİ

Bir süreden beri Ankaralıların gündeminde yer alan ancak özellikle seçimler sürecinde ilgili kurum ve kişiler tarafından ihmal edildiği görülen Ankara’nın su sorunu konusunda kamuoyuna aktarılan çelişkili açıklamalar nedeniyle belirgin bir bilgi kirliliği yaşandığı görülmekte. Bu durum karşısında, ANKARAM PLATFORMU bileşenleri, su hakkının bir insanlık hakkı olduğu ve halka su sağlamanın bir kamu görevi olduğunun bilincinde olarak Ankaralıların temel haklarını savunmasını amaç edindi ve bu doğrultuda Su Hakkı Girişimi’ni oluşturdu. Su Hakkı Girişimi öncelikle su sorununun, planlanan çalışmalar, uygulamadaki aksaklıklar, teknik ve fiziksel verilerle konunun derinlemesine tartışabilmesi, bağımsız ve güvenilir bir durum tespitinin yapılabilmesi için bir panel düzenleme kararı aldı. ANKARA NEDEN SUSUZ PANELİ,19 Temmuz 2007 Perşembe günü saat 18:30’da TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası’nda(Necatibey Caddesi No: 57)yapılacak. Ankara ve Ankaralıyla ilgilenen 60 adet sivil toplum örgütünün gönüllü katılımıyla oluşan ANKARAM PLATFORMU, bu panel ile konuyu bilimsel açıdan inceleyecek ve mevcut durumu belirleyip kurum, kuruluş ve yetkililerin ihmallerine dikkat çekecek ve çözüm önerileri sunarak sonuçlarını kamuoyuyla paylaşacak. ANKARAM PLATFORMU ayrıca konunun önemi nedeniyle panel sonrasında da bu işin takipçisi olacak ve etkinliklerini sürdürmeye karar verdi. ANKARAM PLATFORMU Su Hakkı Girişimi su sorununu gündemde tutarak kentlilerin en temel hakkı olan temiz ve sağlıklı su hakkını her ortamda savunmaya çeşitli etkinliklerle devam edecek.


TBMM KAMPÜSÜNDAKİ KALDIRIM ONARIMLARI

Türkiye’nin en önemli simge yapılarından birisi olan, Cumhuriyet Dönemi’nin ilerici, modern, demokratik ve katılımcı yönetim anlayışının bir göstergesi olarak tasarlanan TBMM Kampüsü ve binaları, ana yapının mimari şekillenmesi ile uyum içindeki özgün açık alan düzenlemelerinin bir elemanı olan andezit kaldırım taşları sökülmekte ve yerine TBMM binası ve bahçelerinin peyzajı ile hiçbir şekilde uyumlu olmayan yeni kaplama malzemesi ile kaldırımlar döşenerek TBMM kampüsü dönüştürülmek isteniyor.

Avusturyalı mimar Prof. Dr. Clemens Holzmeister tarafından projelendirilen yapı açık alanlarıyla birlikte tasarlanmış ve bu açık alanların yapılı öğesi olan kaldırımlar da Clemens Holzmeister’in projesine göre detaylandırılmış ve uygulanmış. Ancak şu günlerde, hummalı bir çalışma ile, yaklaşık 25- 30 cm kalınlığındaki andezit taşlarından oluşan özgün tasarımın ürünü malzeme sökülüp yerlerine kalınlıkları 5cm olan ince andezit taşları döşendiğini tespit ettik. Halen sökülmemiş kaldırım taşlarının yanı sıra, yol kenarında öbekler halinde toplanmış özgün kaldırım taşlarından, bunların aslında sağlam olduğu ve ekonomik ömürlerini yitirmediği anlaşılmakta.

Halbuki, Ankara’nın ve Türkiye’nin simgesel değeri yüksek bu yapısında gerçekleştirilecek her türlü fiziksel müdahale, tescilli bir yapı olmasından dolayı 2863 sayılı (5226 sayılı yasa ile değişik) Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu çerçevesinde, Ankara Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun bilgisi dahilinde gerçekleşmek zorunda. Aynı nedenle, binada ve çevresinde yapılacak onarım uygulamalarında özgün malzeme ve yapım tekniği ile onarım yapılması gerekmekte. Bu doğrultuda, TBMM Binası’nın özgün kaldırımlarında yapılacak her türlü onarımda, sadece fiziksel olarak kullanılamayacak durumda olan taşların sökülmesi ve bunların yerine yine aynı malzeme ve yapım tekniği ile yenileme yapılması gerekmekte. Bu kural, Türkiye’nin imzaladığı ulusal ve uluslararası antlaşmalarda da vurgulanmakta. Ancak görülen o ki, bugün hiçbir gelişmiş ülkede rastlanılmayan ve hem bu derece önemli bir yapının kültür mirası değerini zedeleyen hem de ekonomik olarak boşuna maliyet çıkararak ülkeyi ekonomik olarak zarara uğratan bir anlayışı, TBMM Başkanlığı sergiliyor.

18 Temmuz 2007 tarihinde Şubemizin yaptığı basın açıklamasının ardından 20 Temmuz 2007 tarihi itibariyle meclis kaldırım taşları üzerine yapılan onarım durdurulmuş, meclis kaldırımları eski haline getirilmeye başlanmıştır.


2023 BAŞKENT ANKARA NAZIM İMAR PLANI

Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı’nca 16.02.2007 tarihinde onaylanarak 09.04.2007 tarihinde askıya çıkarılan ve 09.05.2007 tarihinde askından inip kesinleşen 1/25000 ölçekli 2023 Başkent Ankara Nazım İmar Planı’na Mimarlar Odası Ankara Şubesi, Peyzaj Mimarları Odası ile birlikte İdare Mahkemesi’ne yürütmeyi durdurma davası açtı. Dava metninde özellikle vurgulanan konu, açıkça hukuka aykırı olan planın uygulanması halinde oluşacak olan ticari, kültürel, kentsel zararlar ile Türkiye Cumhuriyeti’nin Başkenti Ankara’ya ait doğal, kültürel ve simgesel değerlerin yitirilmesi anlamında geri döndürülmesi güç ve imkansız zararlar doğuracağı oldu.

Planın hazırlanma aşamasında bahsedilmesi gereken bir diğer konu, hazırlık aşamalarına kentin katılımının sağlanması için göstermelik bazı önlemlerin alınmış olması, planın tartışılması ve değerlendirilmesi için sağlıklı platformlar oluşturulmaması ve yapılan değerlendirmelerin hiçbir şekilde değerlendirmeye alınmaması. Bu anlamda, plan katılımcılık anlayışından yoksundur ve dolayısıyla, kamu yararına aykırıdır.

2023 Başkent Ankara Nazım İmar Planı, parçacı, alan yönetimi yaklaşımından uzak, yapılaşmış alanların sorunlarını belirleyemeyen ve bozulmalara karşı önlemler getirmekten uzak bir planlama anlayışı sergilemektedir.

Şaban Ormanlar’ı yitirdik

Demokrasi ve Bağımsızlık Mücadelesi Önderlerinden Mimarlar Odasının 18,19 ve 20. Dönem (1972-1975) Genel Başkanı değerli meslektaşımız ve büyüğümüz Şaban Ormanlar’ı (Y.Mimar, GSA -  1953) 15 Temmuz 2007 günü kaybettik. Cenazesi 17 Temmuz 2007 Salı günü Bostancı Kuloğlu Camiinde kılınacak öğle namazını takiben Kurtköy Mezarlığına defnedilecektir. Ailesinin, yol arkadaşlarının, mimarlık camiasının ve tüm dostlarının başı sağolsun.


Ulus Baker’i yitirdik

Değerli düşünür Ulus Baker, 2 Temmuz 2007 tarihinden itibaren aslen karaciğer yetmezliği teşhisiyle tedavi gördüðü İstanbul Çapa Tıp Fakültesi Hastanesi'nde 12 Temmuz 2007 akşamı vefat etti. ODTÜ Sosyoloji Bölümü öğretim görevlisi olan Birikim dergisi Yazarı, Felsefeci ve siyaset bilimci Ulus Baker 13 temmuz 2007 tarihinde Lefkoşa'da, Selimiye Camii'nde kılınan ikindi namazından sonra toprağa verildi.

 


Abdurrahman Hancı’yı yitirdik

Mimarlar Odası Kurucularından, Mimarlar Odası Ulusal Mimarlık 1996 Büyük Ödülü Sahibi 60 Sicil no’lu Abdurrahman Hancı vefat etmiştir.Cenazesi, 19 Temmuz 2007 Perşembe günü Teşvikiye Camii’nde kılınan öğle namazını takiben Edirnekapı Şehitliği'nde defnedilmiştir Tüm ailesine, dostlarına ve mimarlık camiasına başsağlığı diliyoruz.

Mimar Kemaleddin Bey Yeni Projelendirilen Anıt Mezarı Başında Anıldı

Mimarlar Odası’nın Ulusal Mimarlık Ödülleri kapsamında düzenlediği anma programı çerçevesinde sergi, kitap ve sempozyum gibi pek çok proje ile iki sene boyunca anacağı Mimar Kemaleddin Bey anma programının ilk etkinliği, mimarın 80. ölüm yıldönümü olan 13 Temmuz 2007 tarihinde mimarın Bayezid Camii Haziresinde bulunan mezarı başında gerçekleştirildi. Mimarlar Odası çatısı altında Nisan 2006 tarihinden bu yana çalışan, Afife Batur, Ali Cengizkan, Bülend Tuna, Yıldırım Yavuz ve Günkut Akın’dan oluşan Anma Komitesi’nin yoğun emekleri ve Can Çinici, Zeynep Mennan tarafından yeniden özgün bir şeklide projelendirilen anıt mezarın açılış töreni Vakıflar Genel Müdürü Yusuf Beyazıt ve pek çok mimarın katılımı ile gerçekleştirildi.


İstanbul Uluslararası Mimarlık ve Kent Filmleri Festivali 01 – 07 Ekim 2007 İstanbul

“Türkiye Mimarlar Odası” kurulduğu 1954 yılından günümüze, mimarlık kültürünün gelişmesi, tarihi mirasın korunması ve yaşam kalitesinin iyileştirilmesi amacı ile için yoğun bir çalışma sürdürmektedir. Bu çalışmalara yeni bir boyut kazandırmak amacı ile 2007 yılından itibaren “İstanbul Uluslararası Mimarlık ve Kent Filmleri Festivali” adı altında yeni bir organizasyonu yaşama geçirmeye karar vermiştir. Bu etkinliğe, başta mimarlar olmak üzere, bu alana ilgi duyan herkesin aktif olarak katılımını sağlamayı hedeflemektedir. Bu festivalin, “Dünya Mimarlık Günü” nedeniyle Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi'nce gerçekleştirilen “Mimarlık ve Kent Şenliği” etkinlikleri kapsamında programlanması planlanmaktadır. “Dünya Mimarlar Günü” tüm dünyada her yıl, Ekim ayının ilk pazartesi günü, Uluslararası Mimarlar Birliği 'nin üyesi 1 200 000 kişi tarafından kitlesel olarak kutlanmaktadır Festival kapsamında, belgesel ve canlandırma türündeki filmlere yer verilecektir. Yurt içinden ve yurt dışından yarışmaya katılarak ön elemeyi geçmiş olan filmler seyirci ile buluşturulacak ve bu filmler arasında bir yarışma gerçekleştirilecektir. Ayrıca konuyla ilgili olarak, katılımcılar arasında düşünce alışverişlerinin sağlanabilmesi için çeşitli söyleşi ve etkinlikler de düzenlenecektir.


Yerel Yönetimler “Dönüşüm” Sempozyumu

TMMOB etkinlik programlarından olan ve sekretaryası ile hazırlıkları Peyzaj Mimarları Odası tarafından yürütülen “TMMOB Yerel Yönetimler Sempozyumu” 17-18-19 Ekim tarihlerinde Ankara’da düzenlenecektir. Sempozyum’un ana teması Yerel Yönetimlerde “Dönüşüm” olarak belirlenmiş olup, sempozyum (1) çerçeve sunuş, (5) oturum, iki aşamalı (1) panel, çağrılı bildiriler ve kente ilişkin değerlendirmelerin yazılı ve görsel olarak paylaşılabileceği “KENT HİKAYELERİ” başlığı altında bir platformdan oluşacaktır.

 4. Mimarlık ve Eğitim Kurultayı

2001 yılından beri her iki yılda bir düzenlenen Mimarlık ve Eğitim Kurultayı’nın dördüncüsü 07 - 09 Kasım 2007’de Orta Doğu Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi’nin ev sahipliğinde gerçekleştirilecek. 2001,2003 ve 2005 yıllarında düzenolenen Mimarlık ve Eğitim Kurultayının teması “Mimarlık ve Eğitimi / Süreklilik ve Değişim”’dir.

 

 

 

 

 


8 Kasım Dünya Şehircilik Günü 31. Kolokyumu

8 Kasım Dünya Şehircilik Günü etkinliklerinin bu yıl 31.si kapsamında dzenlenecek olan Kolokyum, Şehir Plancıları Odası ve ODTÜ Kentsel Politika Planlaması ve Yerel Yönetimler Ana Bilim Dalı işbirliğiyle 7-9 Kasım 2007 tarihlerinde Ankara’da gerçekleştirilecek. Kolokyumun bu seneki teması ise “Planlama Meslek Alanı: Geçmişten Geleceğe…”.


 

Afet Sempozyumu

TMMOB'nin " Birer doğa olayı olarak yaşananlar afete dönüşmesin!.." sloganıyla düzenlediği Afet Sempozyumu, 5-7 Aralık 2007 tarihlerinde Ankara'da gerçekleştirilecek.

Sekreteryası İnşaat Mühendisleri Odası tarafından yürütülen sempozyum kapsamında, ülkemizde doğa olaylarının afete yol açmasını engellemek için atılması gereken adımlar ile "zarar azaltma, afete hazırlık ve müdahale konusunda örgütlülüğü geliştirmek" amacı doğrultusunda afet politikaları ele alınacak. Bu genel başlık altında her bir konunun ilgili tüm tarafların ve bu konularda çalışma yapan/çaba sarf edenlerin katılımı ile ele alınması, tartışılması, ulusal, kurumsal ve bireysel düzeyde sonuçlara varılması hedefleniyor.

İstanbul Büyükkent Şubesi 2008 Yılı Ajandası Fotoğraf Yarışması: “Cumhuriyet Dönemi Mimari Mirası”

Son Teslim Tarihi 9 Ağustos 2007

 

 

 

 

 


Mimarlık ve Eğitimi Süreklilik ve Değişim Mimarlık Öğrencileri Poster Yarışması

Son Teslim Tarihi 1 Ekim 2007

 

 

 

 

 Porto Nehir Kıyısını Canlandırma Uluslararası Mimari Fikir Proje Yarışması, Portekiz

Son Teslim Tarihi 3 Eylül 2007

 

 

 

 Letonya Riga Bölgesi Yeni Kent Merkezi Kentsel Fikir Projesi Yarışması

Son Teslim Tarihi 3 Eylül 2007

 

 

 

 Can Alüminyum Öğrenci Proje Yarışması

Son Teslim Tarihi 31 Ekim 2007

 

 

 

 YTONG’dan FOTOĞRAF YARIŞMASI

Son Teslim Tarihi 31 Ağustos 2007

 

 

 

 Archiprix Türkiye 2007

Son Teslim Tarihi 13 Ağustos 2007

 

 

 

 Geleceğin Kentleri” IFHP Ranko Radovic Öğrenci Tasarım Yarışması

Son Teslim Tarihi  31.08.2007

 

 

 

ŞABAN ORMANLAR'I YOLCU EDERKEN... Oral Çalışlar

Şaban ağabeyiydi bizim kuşağın. Onlar bize bir önceki mücadeleden miras kalmış gibiydiler. Sevinç Özgüner, Vecdi Özgüner, Şevki Akşit, Reşat Fuat Baraner, Suat Derviş, Sevim Belli, Mihri Belli, Halim Spatar, Şaban Ormanlar, Erdoğan Berktay, İlhan Berktay, Turgut Akalın, Kutber Akalın, Patriyot Hayati Tözün, Gülnur Ormanlar, Naci Ormanlar aklıma hemen ilk gelenler...


ETKİNLİKLER - MİMARLAR ODASI

MİMARLIK VE KENT FİLMLERİ


 

KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJELERİ - İSTANBUL, Sulukule

BAŞKA BİR SULUKULE MÜMKÜN  -   Korhan   Gümüş


 

MİMARİ YARIŞMALAR - HÜKÜMET YAPILARI, BÜYÜKELÇİLİK BİNALARI - BERLİN

BERLİN BÜYÜKELÇİLİĞİ'Nİ TÜRK MİMAR MI YAPSIN?


 

KENT PLANLAMASI - EKOLOJİK KENTLER

TÜRKİYE'NİN İLACI GÜNEŞ KENTLER   Serkan Ocak


 

ÇEVRE POLİTİKALARI VE AKP

AKP'NİN ÇEVREDE SİCİLİ KABARIK Şahin Doğan


 

KENT POLİTİKALARI VE SİYASİ PARTİLER

PARTİLER 'KENTSEL TALAN'A DUYARSIZ Oktay Ekinci


 

BELEDİYELER - ULAŞIM PLANLAMASI - ANKARA, Kuğulu Park

KUĞULU KAVŞAĞI'NA HİÇBİR MÜHENDİS İMZA ATMAZ


 

Yapı Kataloğu 2007Yapı Endüstri Merkezi Yayınları

Mimarlar Odası’nın Ulusal Mimarlık Ödülleri kapsamında düzenlediği anma programı çerçevesinde sergi, kitap ve sempozyum gibi pek çok proje ile iki sene boyunca anacağı Mimar Kemaleddin Bey anma programının ilk etkinliği, mimarın 80. ölüm yıldönümü olan 13 Temmuz 2007 tarihinde mimarın Bayezid Camii Haziresinde bulunan mezarı başında gerçekleştirildi. Mimarlar Odası çatısı altında Nisan 2006 tarihinden bu yana çalışan, Afife Batur, Ali Cengizkan, Bülend Tuna, Yıldırım Yavuz ve Günkut Akın’dan oluşan Anma Komitesi’nin yoğun emekleri ve Can Çinici, Zeynep Mennan tarafından yeniden özgün bir şeklide projelendirilen anıt mezarın açılış töreni Vakıflar Genel Müdürü Yusuf Beyazıt ve pek çok mimarın katılımı ile gerçekleştirildi.