-E-Bülten düzgün görüntülenemiyorsa buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz

Küba Ulusal Mimarlar Mühendisler Birliği Havana Ofisi ile Protokol

9 Haziran 2007 tarihinde saat: 11.00’de Küba Ulusal Mimarlar Mühendisler Birliği Havana Ofisi temsilcisi Isabel Leon, Küba Büyükelçiliğinin katılımı ile birlikte Şubemizle protokol imzalamıştır. Söz konusu protokol iki ülke arasında mesleki dayanışmayı amaçlayarak, özellikle şehir ve bölge planlama, düşük gelirliler için konut tasarımı ve koruma süreçlerine dair bilgi alışverişi sağlayacak etkinlikler düzenlemek üzere hazırlanmıştır. Mimarlar Odası 5. katında Küba Büyükelçisi’nin katılımı ile gerçekleştirilmiştir.


“Kent Düşleri–2” Hasanoğlan Yüksek Köy Enstitüsü Değerlendirme Projesi Ulusal Öğrenci Fikir Yarışması devam ediyor.

TMMOB Mimarlar Odası Ankara Şubesi ve TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası olarak yapı üretim sürecinin bir bütün olduğu gerçeğiyle kent kültürünün oluşumunda etken olan tüm disiplinlerin katılımıyla gerçekleşen Kent Düşleri kapsamında ikinci fikir yarışmasının teması, “ Hasanoğlan Yüksek Köy Enstitüsü Yerleşkesi Değerlendirme Projesi” olarak belirlenmiştir

Köy Enstitülerinin 67.Kuruluş yıl dönümünde, "Hasanoğlan Yüksek Köy Enstitüsü Yerleşkesi Değerlendirme Projesi Ulusal Fikir yarışmasını ortamla paylaşmayı önemsiyoruz. 30 Nisanda kayıtların başladığı yarışma ile ilgili bilgilere http://hasanoglan.mimarlarodasiankara.org üzerinden ulaşılabilinir.

Tüm lisans ve yüksek lisans öğrencilerini bu heyecana katılmaya, KENTe dair DÜŞLER kurmaya ve ideallerini toplumla paylaşmaya; tüm kentlileri, yerel yöneticileri, kamu idarecilerini, meslek odalarını, sivil inisiyatifleri ve tüm üyelerimizi bu duyarlılığın yaygınlaşması için birlikteliğe, ortak hareket etmeye davet ediyoruz ..


Ulucanlar halka açıldı: Ulucanlar Cezaevindeki şenliklere 15000 kişi katıldı

TMMOB Mimarlar Odası Ankara Şubesi ve Ankara Barosu tarafından “Kent Düşleri” kapsamında  Temmuz 2006 yılında boşaltılan ve Türkiye tarihinde önemli bir yer tutan Ankara Ulucanlar Merkez Kapalı Cezaevi ile ilgili olarak kampanya başlatılmış ve Mimarlar Odası Ankara Şubesi bu kampanya kapsamında açtığı Ulusal Öğrenci Fikir Yarışması ile kamuoyunun dikkatini çekmiştir. 

Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü tarafından, Ankara Ulucanlar Merkez Kapalı Cezaevi yarışma projelerinin sergilenmesi amacıyla bir süreliğine tahsis edilmiştir.

Sergi ile birlikte kentlilerin ilgisini çekmek ve Ulucanlar Cezaevi’nin kamu yararına kullanımını sağlamak amacıyla atölye çalışmaları, kitap standları, film gösterimleri, söyleşiler vb. etkinlikler bütünü organize edilmiştir. 18-30 Haziran 2007 tarihleri arasında gerçekleştirilen etkinlikler Beynelmilel ve Uçurtmayı Vurmasınlar filmlerinin gösterimleri, “Özgürlük kavramı” , “Ceza kavramı ve cezaevi mimarisi”, “mimarlık ve ideoloji” söyleşileri, infaz koruma memurları ile Ulucanlar sözlü tarih ve Mahkumlarla sözlü tarih çalışmaları gerçekleştirilmiştir.Halit Çelenk; Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan, Hüseyin İnan’ın infaz gecesini infazın gerçekleştirildiği avluda gerçekleştirdiği söyleşide Uçurtma Şenliği ile sonlanan etkinliklerde mahkumların el sanatları satış standı ve kitap standları da yer almıştır ve etkinliklere 11 gün boyunca 15.000 kişi katılmıştır.


GAP teknik gezisi 26 Ekim-2 Kasım 2007

TMMOB Mimarlar Odası Ankara Şubesi Kültürel ve Teknik Gezi Komisyonu 26 Ekim- 2 Kasım 2007 tarihleri arasında GAP teknik gezisi düzenlemektedir TMMOB Mimarlar Odası Ankara Şubesi Kültürel ve Teknik Gezi Komisyonu, "GAP Teknik Gezisi" düzenliyor. Diyarbakır, Hasankeyf, Urfa, Mardin, Midyat, Nemrut, Halfeti ve Gaziantep'ten oluşan gezi 6 gece - 7 gün sürecek.Gezi kayıtları için son tarih 30 Temmuz 2007’dir.


Budapeşte-Viyana-Prag Teknik gezisi 01-08 Eylül 2007

TMMOB Mimarlar Odası Ankara Şubesi Kültürel ve Teknik Gezi komisyonu 01-08 Eylül 2007 tarihleri arasında Budapeşte-Viyana-Prag Gezisi düzenlenmesi planlanmaktadır. Gezinin hangi alanları kapsayacağına dair, daha önce geziye gitmiş mimarlardan oluşan bir ekip detaylı çalışma yapmaktadır. Çalışma tamamlandıktan sonra ortamla paylaşılacaktır. Gezi ile ilgili olarak ön kayıtlar bitmiştir.


İşyeri Temsilcilik sayısını artırmaya devam ediyoruz…

Mimarlar Odası Ankara Şubesi, Kamu ve Özel sektörde oluşturulan 52 işyeri temsilciliğinin yanı sıra diğer kamu kurumları ve özel firmalar bünyesinde çalışan mimar verilerine ulaşarak işyeri temsilcilik sayısını artırmayı kurgulamaktadır. Seçimi yapılan kamu ve özel sektör’deki işyeri temsilciliğine;

T.C.Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı’nda Bahriye Öktem; T.C.Ankara Üniversitesi Yapı İşleri ve Teknik Dairesi Başkanlığı’nda, Şule Üresin ve Meral Demircan; MTA Genel Müdürlüğü İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı’nda Ayşe Özsoy; T.C. Hacettepe Üniversitesi Yapı İşleri ve Teknik Dairesi Başkanlığı’nda Elif Varlı ve İsmail Anayurdu; Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu’nda Melih Aytar; T.C.Maliye Bakanlığı’nda Ayşe Turul Yıldız; Türkiye Petrolleri Anonim Oraklığı’nda Murat Akaltan; Oyak İnşaat Zirvekent Şantiyesi’nde Alev Atun Ergüler; İş bankası İnşaat ve Emlak Müdürlüğü Ankara Birimi’nde Bahar Zarakolu Sagay ve İsmail Erten; Ceceli İnşaat’da Zeynep Özyaşar; T.C.Milli Savunma Bakanlığı İnşaat ve Nato enf.Daire Başkanlığı’nda Öykü Renklidağ Coşkun, Süheyla Yılmaz, Hakan Kaya; Çevre ve Orman Bakanlığı Özel Çevre Koruma Kurulu’nda Hatice Üncü; Türkiye Kızılay Derneği’nde Filiz Kadiroğlu seçilmişlerdir.

 

“Kent Düşleri–2” Hasanoğlan Yüksek Köy Enstitüsü Değerlendirme Projesi Ulusal Öğrenci Fikir Yarışması Öğrenci Kampı 23-24 Haziran 2007

TMMOB Mimarlar Odası Ankara Şubesi ve TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası olarak yapı üretim sürecinin bir bütün olduğu gerçeğiyle kent kültürünün oluşumunda etken olan tüm disiplinlerin katılımıyla Kent Düşleri kapsamında ikinci fikir yarışmasının teması, “ Hasanoğlan Yüksek Köy Enstitüsü Yerleşkesi Değerlendirme Projesi” olarak belirlenmiştir.

Yarışma takvimi içinde bulunan 23-24 Haziran 2007 tarihinde yarışmaya kayıt yaptıran öğrenciler ile Hasanoğlan ve diğer Köy Enstitüsü mezunlarını bir araya getiren buluşma/kamp gerçekleştirilmiştir. 150 öğrenci , 40 Köy enstitüsü mezunu ve jüri üyelerinin katıldığı 2 günlük kampta “ Köy Enstitüleri Düşünce Sisteminin Mekana Yansımaları” temalı panel ve forum, teknik gezi, konser ve sinevizyon gösterimi gerçekleştirilmiştir.

Kamu Hizmetinde Mimarlığa Tanıklık - 10

Mimarlar Odası Ankara Şubesi’nin 38.döneminde başlayan İller Bankası, DLH, TCDD, Köy Hizmetleri, Karayolları, TRT, Bayındırlık ve İskân Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Merkezleri Daire Başkanlığı , T.C.Milli Eğitim Bakanlığı Yatırımlar ve Tesisler Dairesi Başkanlığı ile yaptığımız etkinliğimizin 10.su Adalet Bakanlığı ile 29 Haziran 2007Cuma günü saat:18.00’da Ulucanlar Merkez Kapalı Cezaevinde gerçekleştirilmiştir. TC Adalet Bakanlığı ile gerçekleştirilen KHMT-10, Ceza kavramı ve Cezaevi Mimarisi üzerine Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Daire Başkanı Hakim Kürşat Hamurcu ve Mimar Ayça Ata’nın sunuşları ve Adalet Sarayları sergisi ile son bulmuştur. Etkinlikler Sürekli Mesleki Gelişim Merkezi kapsamında değerlendirilmiştir.


Mimarlık ve ideoloji II

Mimarlık ve İdeoloji arasındaki ilişkinin deşifre edildiği Mimarlık ve İdeoloji Paneller dizisinin ikincisi 28 Haziran 2007 Perşembe günü Ulucanlar Merkez Kapalı Cezaevi 2. Koğuş avlusunda gerçekleştirildi. Oturum Başkanlığını Mimarlar Odası Ankara Şubesi 2. Başkanı Güven Arif Sargın’ın yaptığı Panel’e Ankara Üniversitesi Siyasal Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi Ana Bilim Dalı Araştırma Görevlisi Menaf Turan, Mersin Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü Öğretim Üyesi Bülent Batuman ve ODTÜ Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ali Cengizkan katılmışlardır. Neoliberalleşme sonucunda kentlerin dönüşümü, Hükümet politikaları sonucunda mimarlık dilinde dönüşüm konularının tartışıldığı, toplumun, mimarın ve bireyin ideoloji ile olan ilişkisinin konuşulduğu Panel Sürekli Mesleki Gelişim Merkezi kapsamında değerlendirilmiştir.


Aidat borcu bulunan üyelerimizin dikkatine

TMMOB Mimarlar Odası Ankara Şubesi 39. Dönem Yönetim Kurulu olarak üyelerimizle kurulacak ilişkinin dayanışma içerisinde, zorlukları birlikte aşarak, gönüllü bir ortamda sürmesini önemsediğimizi bir kez daha paylaşmak istiyoruz. "Oda ile üye arasındaki ilişkiyi alacaklı borçlu konumuna indirgeyen" yaklaşımların yarattığı ve biriken gerilimin farkında olduğumuzu bu gerilimi ancak birlikte aşabileceğimizi biliyoruz. Yönetim Kurulu olarak aidat ödemelerinde taksitlendirme dahil kolaylığın sağlanması konusunda her türlü öneriye açık olduğumuzu bilmenizi isteriz.


Aidat borcu olan üyelere yönelik Genel Merkez tarafından hukuki işlem başlatılması doğrultusunda karar alınmıştır. Ancak Mimarlar Odası Ankara Şubesi olarak üyelerimizle kurulacak ilişkinin hukuksal süreçlerle değil diyalog içerisinde çözümlenmesinden yana olduğumuzu bir kez daha yineleyerek bu durumu Ankara Şube olarak çözeceğimize dair Şube Yönetim Kurulu olarak sorumluluk almış durumdayız. Bu durumda sizlerden de uzattığımız elin boş kalmamasını ve attığımız her adımda, bir adım da sizden beklediğimizi ve bu sorunu da her konuda olduğu gibi sizlerle birlikte çözeceğimizi bilmenizi isteriz.


Aidatlarını ödeyen üyelerimize;

1 yıllık Ferdi Kaza Sigortası yapılır.
Yurt dışı çıkışlarda kolaylaştırıcı belge desteği sağlanır.
Şube bünyesinde verilen Auto-cad ve üçboyutlu kurslarda, Oda yayınlarında, Şubenin düzenlediği Teknik ve Kültürel gezilerde %10 indirim uygulanır.


 

Bilgisayar Kursları

Mimarlar Odası Ankara Şubesi bünyesinde gerçekleştirilen bilgisayar kursları için (Auto Cad 2B+3B / 3D Max ) kayıt alınmaya başlanmıştır. Kayıtlarımız devam etmekte olup kesin kayıt yapılmaktadır.

Kurslar hakkında detaylı bilgiye 417 86 65 / 112 - 134 numaralı telefonlardan (Eylem Ekin - Ferhan Temiz) ulaşabilirsiniz.

TMMOB Mimarlar Odası Ankara Şubesi bünyesinde verilecek bilgisayar kurslarının detayları ve kayıt sırasında istenecek belgelere buradan ulaşabilirsiniz.


 

Bina Kimlikleri ve Envanteri Projesi

TMMOB Mimarlar Odası Ankara Şubesi, Mimarlık kültürünün belgelenmesi ve kent hafızası oluşturulabilmesi için, önemli bazı yapılarla ilgili ayrıntılı bir araştırma yapılması ve oluşan bilgilerin kamuoyunun bilgisine sunulmasının amaçlandığı Bina Kimlikleri ve Envanteri projesi Cumhuriyetin ilk 50 yılı ile ilgili çalışmalarını kamuoyuna sergi ve katalog yoluyla ulaştırmıştır. Yeni dönemde ise bu çalışmanın envanter kısmına ağırlık verilerek, hazırlanacak olan mimarlık rehberine kaynak oluşturması planlanmaktadır. Bu amaçla; proje müellifi olduğunuz, Ankara ve TMMOB Mimarlar Odası Ankara Şubesi etkinlik alanı ( Düzce, Kdz.Ereğli, Çaycuma, Zonguldak, Bartın, Devrek, Karabük, Bolu, Çankırı, Tosya, Kastamonu, Çorum, Kırşehir, Kırıkkale, Yozgat, Sarıkaya, Sivas, Malatya,Nevşehir, Erzincan, Tunceli, Erzurum) içerisinde bulunan yapılarınız ile ilgili olarak Binanın Adı, Özgün İşlevi, Proje ve Yapım Tarihi vb. künye bilgileri ile birlikte binaya ait, belge ve dokümanları (binaya ait fotoğraflar (eski-güncel) ve projeleri dijital kopya olarak, eğer olamaz ise Şube tarafından dijital kopyası alınmak üzere orjinal evrak olarak) Mimarlar Odası Ankara Şubesi’ne iletmenizden mutluluk duyacağız. Envanter formuna ulaşmak için tıklayınız.


[Mim/ag] kullanımda

Mimarlar Odası Ankara Şubesi Sayısal Sistem Dönüşümü Projesi [Mim/ag] kullanıma açılmıştır. Kullanıcı adı ve parolanızı şubemizden alabilirsiniz.


Müelliflere Duyuru!

Proje Müellifi mimarların, Mimari Proje Müellifi Sicil Durum Belgesi alırken yanlarında

  1. Mimarın mührü ve imzasını taşıyan, mimari proje çizim ve sunuş standartları, ilgili yönetmelik, standart ve normlara uygun olarak düzenlenmiş uygulama projeleri ve m2 cetveli
  2. Tapu, çap, röperli kroki, imar durumu, kot krokisi
  3. Mimar ve iş sahibi arasında imzalanmış, Mimarlar Odasınca hazırlanmış, tip sözleşmenin asgari hükümlerini taşıyan sözleşmesi
  4. Serbest mimarlık hizmetlerine ilişkin, en az bedel tarifesine göre hesaplanmış ücret tutarında düzenlenmiş serbest meslek makbuzu ya da fatura
  5. Oda tarafından verilen mühür

getirmeleri gerekmektedir.


 

Bülten DOSYA Konuları

Mimarlar Odası Ankara Şubesinin üyeleri ile iletişim kurmasının en önemli aracı olan Bülten, 39. Dönem de güncel konular ve haber ağırlıklı yöne evrilerek haber bültenine dönüşmesi Şube-üye arasındaki mesafeyi en aza indirmek üzere kurgulanmıştır. Bu sebeple Bülten’de yayınlanmakta olan dosya konuları, Bülten’in dışında iki ayda bir yayınlanan ekler (insert) olarak tasarlanmış ve 2006 yılında Kentsel Dönüşüm 1–2, Endüstri Mirası, Tasarım ve Özgürlük: Özürlüler ve Herkes için Tasarım konu başlıkları ile yayına hazırlanmıştır. 2007 yılında da aşağıda yer alan konu başlıkları ile hazırlanacak olan dosya konuları ile ilgili bilgi ve deneyimlerini Bülten aracılığı ile aktarmak isteyen üyelerimizin yazıları Yayın Birimi tarafından değerlendirilecektir.  

NİSAN 2007
Tasarım ve Temsil Teknolojisi

HAZİRAN 2007
Mimarlık Çevre Ekoloji

AĞUSTOS 2007
Kent ve Suç (Kentsel suçlar ve mekansal bağlantıları)

EKİM 2007
Mimarlık ve Siyaset

ARALIK 2007
39. Dönem süresince yayınlanan dosyaların değerlendirmesi


Bu Hafta Gerçekleştirilecek Toplantılar

Yönetim Kurulu
39. Dönem Yönetim Kurulu Toplantıları her Salı 18.00 ‘da tüm üyelerimizin katılımına açık olarak gerçekleşmektedir.

Merkez Camii

Bir önceki bültenimizde de sizlere aktardığımız gibi, Ankara Kavaklıdere semtinde, Bükreş Sokağı’ndaki Merkez Cami’nin yıkılması gündemde. Mimar Hayati Tabanlıoğlu’nun projesini hazırladığı 1962 tarihli cami, halen kentin nezih konut alanlarından birinde 40 yıldan beri mahalleliye hizmet veriyor. Modern mimarlık örneklerinden olan cami, özellikle turkuaz renkli mihrap duvarı ile dikkat çekiyor. Caminin sahibi olan Türkiye Diyanet Vakfı, camiyi yıkarak yerine daha büyük bir cami, alışveriş merkezi, otopark ve cami görevlileri için lojman yapılmasını istiyor. 2004 yılında, o zamanki Ankara Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu tarafından tescil edilen yapı, 2006 yılında herhangi bir gerekçe gösterilmeden tescilden düşürüldü. Bu süreçte, Mimarlar Odası Ankara Şubesi olarak yapı ile ilgili ayrıntılı bilgi ve belgeye ulaşmaya çalışıyoruz. Bu konuda bizlere yardımcı olabilecek sizlere de buradan sesleniyoruz: Merkez Cami ile ilgili proje, belge vb gibi bilgileri olan üyelerimizin bizimle iletişime geçmelerini rica ediyoruz. Unutmayın, bir gün sizin yapınız da benzeri bir uygulamaya kurban gidebilir !


AKM Alanı

Bir kısmı Atatürk Kültür Merkezi alanı içinde kalacak olan Adalet Bakanlığı Ek Binası’nın yapılması için hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı doğrultusunda hazırlanan parselasyon planı da Ankara Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu tarafından 29 Haziran 2007 tarihli toplantılarında onaylandı. Kurul, 18 Mayıs 2007 tarihinde de, daha önce T.C. Bayındırlık ve İskan Bakanlığı – Teknik Araştırma ve Uygulama Genel Müdürlüğü tarafından onaylanan planların 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıkları Kanunu’na uygun olduğuna karar vermişti. Ancak, Adalet Bakanlığı Ek Binası için belirlenen alan, AKM alanı içinde yer alan ‘CSO Konser Salonu ve Koro Çalışmaları Binaları’ ile ‘Ankara Çağdaş Sanatlar Müzesi ve Güzel Sanatlar Galerisi’ projelerinin uygulama alanına girmektedir. Projesi ilgili kurumlarca onaylanan ve halen uygulama çalışmaları devam eden bir projeyi etkileyecek böylesine bir kararın alınması mimarların telif hakları açısından son derece düşündürücüdür. Mimarlar Odası Ankara Şubesi bu konuda gerekli adli işlemleri başlatacaktır.


29086 ada 1 parsel eski milletvekili lojmanlari arazisi ÇED raporu

T.C. Başbakanlık Toplukonut İdaresi Başkanlığı tarafından hasılat paylaşım ihale yöntemi ile yapılan 29086 ada 1 parsel Parkoran konutları (Eski Milletvekili Lojmanları arazisi) Mimari projesi; Mimarlar Odası Mesleki Denetim Uygulamasının genel amaç ve beklentileri doğrultusunda, Oda'nın Kamu yararına çalışan bir meslek kuruluşu olması ve bu nedenle 6235 sayılı Yasa ile yükümlendiği "kamuyu ilgilendiren mesleki konularda ilgili idarelere görüş ve önerilerde bulunma" görevini yerine getirilmesi amacı ve sorumluluğu altında, çevresel etkileri bakımından sakıncalar yaratacağı kanaatine varılan projenin ortaya çıkmasına neden olan imar koşullarına yönelik ÇED Raporu (Mimari Çevresel Etki Değerlendirmesi) ile birlikte onaylanmıştır. Proje müellifinin mimari hizmet ve müelliflik hakları saklıdır.


Emek İşhanı

1950’li yıllarda inşa edilmiş olan Enver Tokay’ın tasarımı, Ankara’nın simge yapılarından olan Emek İşhanı’nda tadilat yapılacağı haberi TMMOB Mimarlar Odası Ankara Şubesine iletilmiştir. Konu üzerine Çankaya Belediyesi İmar Müdürlüğü ile temasa geçen Şubemiz binanın özgün yapısına zarar verilmemesi yönünde çalışmalar yürütecektir. Yangın projeleri hazırlanan binada uygulanacak tüm tadilatlar Şubemizce takip edilmektedir.


Çankaya belediyesi imar müdürlüğü ile görüşme yapıldı.

TMMOB Mimarlar Odası Ankara Şubesi Çankaya Belediyesi İmar Müdürlüğünü ziyaret ederek, son zamanlarda kentte bulunan önemli mekanlarda yapılan tadilatlarla ilgili bilgi alışverişinde bulundu. 28 Haziran 2007 tarihinde gerçekleştirilen görüşmeye Şube Yönetim Kurulundan Başkanı Nimet Özgönül, Sekreter Üye Y. Yeşim Uysal, Üye Ali Hakkan, Çankaya Belediyesi’nden İmar Müdürü Yardımcısı Müesser Sönmez, İmar Müdürü Yardımcısı Mehmet Karaman ve Ruhsat Şube Şefi Raziye Biçen katılmışlardır. Oldukça verimli geçen toplantı sonucunda iki kurum arasında işbirliği sağlanması konusunda uzlaşmaya varılmıştır.

Teoman Öztürk Anması

1973-1980 yılları arasında TMMOB Başkanlığı yapan Teoman Öztürk ölümünün 13. yılında 11 Temmuz 2007 tarihinde çeşitli etkinliklerle anılacak.

Anma etkinliği saat 13.00'te Teoman Öztürk'ün Karşıyaka Mezarlığı'ndaki Anıt Mezarı başında başlayacak. Teoman Öztürk'ün yakınları ve meslektaşları daha sonra saat 18.00'de İMO Teoman Öztürk Salonu'nda bir araya gelecekler. Buradaki etkinlik sinevizyon gösterisi, müzik dinletisi ve Teoman Öztürk'ü tanıyanların anılarını paylaşmalarıyla devam edecek.


TEOMAN ÖZTÜRK'Ü ANMA ETKİNLİKLERİ

Saat 13.00 Teoman Öztürk Anıt Mezarını ziyaret (Karşıyaka Mezarlığı)
Saat 18.00-18.30 Buluşma
Saat 18.30-19.00 Sinevizyon Gösterisi
Müzik Dinletisi (Ahu Sağlam)
Saat 19.00-21.00 Konuşmalar

Yer: İnşaat Mühendisleri Odası Teoman Öztürk Salonu


Ulusal Mimarlık Ödülleri Retrospektif Sergisi 1988-2006 / I – X Ankara’da

Mimarlar Odası’nın ana destekleyicilerinden olduğu, 17. Uluslararası Estetik Kongresi etkinlikleri kapsamında “Ulusal Mimarlık Ödülleri Retrospektif Sergisi 1988-2006 / I – X”, Ankara’da ODTÜ Kültür ve Kongre Merkezi’nde izleyicisi ile buluşuyor. Sergi, daha sonra, Türkiye’nin farklı kentlerinde açılacak.

Mimarlar Odası’nın 1988 yılından beri her iki yılda bir düzenlediği Ulusal Mimarlık Sergisi ve Ödülleri Retrospektif Sergisi, UIA 2005 İstanbul 22. Dünya Mimarlık Kongresi’nde sergilenmek üzere, 1988/I - 2004/IX. arasında gerçekleşen 9 dönemi içerecek biçimde hazırlanmıştı. Nisan 2006’da X. dönemini geride bırakan sergi ve ödül programının 2006 yılı / X. Dönemi ödülleri de bu sergiye dahil edilerek kapsamı genişletildi.


3. Uluslararası LIVENARCH 2007: “Liveable Environments and Architecture” Konferansı

Karadeniz Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü tarafından düzenlenen Uluslararası “Liveable Environments and Architecture” Konferansı 5-7 Temmuz 2007 tarihleri arasında Trabzon’da gerçekleştirilecek.


İstanbul Uluslararası Mimarlık ve Kent Filmleri Festivali 01 – 07 Ekim 2007 İstanbul

“Türkiye Mimarlar Odası” kurulduğu 1954 yılından günümüze, mimarlık kültürünün gelişmesi, tarihi mirasın korunması ve yaşam kalitesinin iyileştirilmesi amacı ile için yoğun bir çalışma sürdürmektedir. Bu çalışmalara yeni bir boyut kazandırmak amacı ile 2007 yılından itibaren “İstanbul Uluslararası Mimarlık ve Kent Filmleri Festivali” adı altında yeni bir organizasyonu yaşama geçirmeye karar vermiştir. Bu etkinliğe, başta mimarlar olmak üzere, bu alana ilgi duyan herkesin aktif olarak katılımını sağlamayı hedeflemektedir. Bu festivalin, “Dünya Mimarlık Günü” nedeniyle Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi'nce gerçekleştirilen “Mimarlık ve Kent Şenliği” etkinlikleri kapsamında programlanması planlanmaktadır. “Dünya Mimarlar Günü” tüm dünyada her yıl, Ekim ayının ilk pazartesi günü, Uluslararası Mimarlar Birliği 'nin üyesi 1 200 000 kişi tarafından kitlesel olarak kutlanmaktadır Festival kapsamında, belgesel ve canlandırma türündeki filmlere yer verilecektir. Yurt içinden ve yurt dışından yarışmaya katılarak ön elemeyi geçmiş olan filmler seyirci ile buluşturulacak ve bu filmler arasında bir yarışma gerçekleştirilecektir. Ayrıca konuyla ilgili olarak, katılımcılar arasında düşünce alışverişlerinin sağlanabilmesi için çeşitli söyleşi ve etkinlikler de düzenlenecektir.


Yerel Yönetimler “Dönüşüm” Sempozyumu

TMMOB etkinlik programlarından olan ve sekretaryası ile hazırlıkları Peyzaj Mimarları Odası tarafından yürütülen “TMMOB Yerel Yönetimler Sempozyumu” 17-18-19 Ekim tarihlerinde Ankara’da düzenlenecektir. Sempozyum’un ana teması Yerel Yönetimlerde “Dönüşüm” olarak belirlenmiş olup, sempozyum (1) çerçeve sunuş, (5) oturum, iki aşamalı (1) panel, çağrılı bildiriler ve kente ilişkin değerlendirmelerin yazılı ve görsel olarak paylaşılabileceği “KENT HİKAYELERİ” başlığı altında bir platformdan oluşacaktır.

 4. Mimarlık ve Eğitim Kurultayı

2001 yılından beri her iki yılda bir düzenlenen Mimarlık ve Eğitim Kurultayı’nın dördüncüsü 07 - 09 Kasım 2007’de Orta Doğu Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi’nin ev sahipliğinde gerçekleştirilecek. 2001,2003 ve 2005 yıllarında düzenolenen Mimarlık ve Eğitim Kurultayının teması “Mimarlık ve Eğitimi / Süreklilik ve Değişim”’dir.

 

 

 

 

 


8 Kasım Dünya Şehircilik Günü 31. Kolokyumu

8 Kasım Dünya Şehircilik Günü etkinliklerinin bu yıl 31.si kapsamında dzenlenecek olan Kolokyum, Şehir Plancıları Odası ve ODTÜ Kentsel Politika Planlaması ve Yerel Yönetimler Ana Bilim Dalı işbirliğiyle 7-9 Kasım 2007 tarihlerinde Ankara’da gerçekleştirilecek. Kolokyumun bu seneki teması ise “Planlama Meslek Alanı: Geçmişten Geleceğe…”.


 

Afet Sempozyumu

TMMOB'nin " Birer doğa olayı olarak yaşananlar afete dönüşmesin!.." sloganıyla düzenlediği Afet Sempozyumu, 5-7 Aralık 2007 tarihlerinde Ankara'da gerçekleştirilecek.

Sekreteryası İnşaat Mühendisleri Odası tarafından yürütülen sempozyum kapsamında, ülkemizde doğa olaylarının afete yol açmasını engellemek için atılması gereken adımlar ile "zarar azaltma, afete hazırlık ve müdahale konusunda örgütlülüğü geliştirmek" amacı doğrultusunda afet politikaları ele alınacak. Bu genel başlık altında her bir konunun ilgili tüm tarafların ve bu konularda çalışma yapan/çaba sarf edenlerin katılımı ile ele alınması, tartışılması, ulusal, kurumsal ve bireysel düzeyde sonuçlara varılması hedefleniyor.

Mimarlık ve Eğitimi Süreklilik ve Değişim Mimarlık Öğrencileri Poster Yarışması

Son Teslim Tarihi 1 Ekim 2007

 

 

 

 

 Porto Nehir Kıyısını Canlandırma Uluslararası Mimari Fikir Proje Yarışması, Portekiz

Son Teslim Tarihi 3 Eylül 2007

 

 

 

 Letonya Riga Bölgesi Yeni Kent Merkezi Kentsel Fikir Projesi Yarışması

Son Teslim Tarihi 3 Eylül 2007

 

 

 

 Can Alüminyum Öğrenci Proje Yarışması

Son Teslim Tarihi 31 Ekim 2007

 

 

 

 YTONG’dan FOTOĞRAF YARIŞMASI

Son Teslim Tarihi 31 Ağustos 2007

 

 

 

 Archiprix Türkiye 2007

Son Teslim Tarihi 13 Ağustos 2007

 

 

 

 Geleceğin Kentleri” IFHP Ranko Radovic Öğrenci Tasarım Yarışması

Son Teslim Tarihi  31.08.2007

 

 

 

BU DUVARLAR, DUVARINIZ

Türkiye'nin önemli siyasi suçlularının(!) bir zamanlar siyasi tutuklu ve hükümlü olarak koğuşlarında kaldığı Ankara Ulucanlar Cezaevi bu günlerde "bir zamanlar siyasi mahkûm" olan üç karikatüristin karikatürlerine ev sahipliği yapıyor. Karikatüristler Ali Tarık Hatipoğlu, Sait Munzur ve Avni Odabaşı'nın eserleri çeşidi koğuşlarda kalan siyasi ve adli mahkûmlara duygulu anlar yaşatıyor.Ankara Barosu ve TMMOB Ankara Mimarlar Odası'nın şenlik girişimiyle Adalet Bakanlığınca 30 Haziran 2007 tarihine kadar kapılarını halka açan Ankara Ulucanlar Kapalı Cezaevi'nin...

ULUCANLAR'DA 'BEYNELMİLEL' GÖSTERİLDİ

ULUCANLAR'IN KAPISI BU KEZ ŞENLİK İÇİN AÇILDI

ULUCANLAR CEZAEVİ'NDE ŞENLİK Zehra Şahindokuyucu

CEZAEVİNDE ŞENLİK VAR   Doğan Hızlan

CEZAEVİNİ KAPATIYORUM KÜLTÜR MERKEZİ AÇIYORUM


KÜLTÜR YAPILARI - AKM

YA AKM OLMASAYDI  - Egemen Berköz


 

ANTİK KENTLER

ALLIANOI'YE VEDA - Turan Gültekin

SOBESOS ANTİK KENTİ GÜN IŞIĞINA ÇIKIYOR

ÇEVRECİ KORKUSUYLA BANKAYI GİZLİYORLAR


 

MİMARLIK YARIŞMALARI - ELÇİLİK YAPILARI

BERLİN BÜYÜKELÇİLİĞİ'Nİ TÜRK MİMARLAR YAPMALI  - Mehmet Y. Yılmaz


 

KAÇAK YAPILAŞMA - GECEKONDULAR

SEÇİME RAĞMEN GECEKONDUYA PRİM YOK


 

RESTORASYON - TARİHİ YAPILAR

PERİLİ KÖŞK, 6 MİLYON DOLARA CANLANDI, HOLDİNG MERKEZİ OLDU


 

KÜLTÜREL VE TARİHİ YAPILAR - DÜNYA MİRASLARI

DÜNYA MİRASI LİSTESİ YENİLENDİ


 

TMMOB - MİMARLAR ODASI - MİMARİ MİRAS

CUMHURİYET DÖNEMİ MİMARİSİ TEHDİT ALTINDA


 

PROJE YARIŞMALARI - KENT DÜŞLERİ

HASANOĞLAN'DA DÜŞ KURDULAR


 

PROJE YARIŞMALARI

HASANOĞLAN'DA TARİHİ BULUŞMA


 

RESTORASYON - TARİHİ EVLER

CUMHURİYET DÖNEMİ  ANKARA EVLERİ YENİDEN CANLANIYOR