-E-Bülten düzgün görüntülenemiyorsa buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz

Temsilcilik Bölge Buluşması Malatya –Nemrut Buluşması “Değişen Türkiye Dönüşen Mimarlik” 1-2-3 Haziran 2007

TMMOB Mimarlar Odası Ankara Şubesine bağlı Temsilciliklerin katılımıyla 1-2-3 Haziran 2007 tarihlerinde Malatya - Nemrut'ta 39. Dönem 2. Bölge toplantısı gerçekleştirilmiştir. Toplantı üç kurgu üzerinden planlanmıştır.

Üyelerimizin “Değişen Türkiye Dönüşen Mimarlık” temasıyla bilgilendirilmeleri ve önümüzdeki genel seçimlerde ve küreselleşme sürecinde, mimarlık politikaları üzerine kamuoyuna sunulacak sonuçları çıkartılmış, Çocuk ve Mimarlık Çalışmaları Merkezi kapsamında Malatyalı ve Ankaralı 7-12 yaş grubu çocukların katılımıyla, Malatya’da su, kanal, kent, tarihi doku konusunda temaların işleneceği atölyelerde,dokunarak, yaşayarak, hissederek ve paylaşarak mekanı ve kenti algılamaları için atölye çalışması düzenlenmiş, Malatya’nın ve yakın çevresinin kentsel ve tarihsel dokusunun, kültürel mirasının gezilerek bölgeye dair neler yapılabileceğinin ipuçlarının çıkartılabilmesi amacıyla Nemrut ve Malatya kent içi gezisi yapılmıştır. Gezi öncesinde tarihsel doku ve koruma süreçlerine ilşkin bilgilendirme yapılmış ve sunuşlar gerçekleştirilmiştir.

5 Haziran Dünya Çevre Günü kutlandı.

TMMOB Mimarlar Odası Ankara Şubesi, Karikatürcüler Derneği ve TMMOB Çevre Mühendisleri Odası tarafından ortaklaşa düzenlenen etkinliklerle 41 il ve ilçede aynı anda Çevre Karikatürleri sergisi açılmış ve basın açıklaması yapılmıştır. Basın açıklamasına ulaşmak için tıklayınız. Çevre Günü etkinlikleri 10 Haziran 2007 tarihinde Eymir Gölü’nde gerçekleştirilecek piknikle son bulacaktır.


Çocuk ve Mimarlık Dünya Çevre Günü etkinlikleri

TMMOB Mimarlar Odası Ankara Şubesi tarafından 2002 yılından itibaren devam eden Çocuk ve Mimarlık çalışmaları kapsamında Dünya Çevre Günü dolayısıyla 53 okulda gönüllü mimarlar tarafından Küresel Isınma ile ilgili 2 saatlik atölye çalışması gerçekleştirilmiş, ve çalışmalar 5 Haziran 2007 tarihinde Konur sokak’ta açılan sergi ile kentlilerle paylaşılmıştır.


Küba Ulusal Mimarlar Mühendisler Birliği Havana Ofisi ile Protokol

9 Haziran 2007 tarihinde saat: 11.00’de Küba Ulusal Mimarlar Mühendisler Birliği Havana Ofisi temsilcisi Isabel Leon, Küba Büyükelçiliğinin katılımı ile birlikte Şubemizle protokol imzalayacaktır. Söz konusu protokol iki ülke arasında mesleki dayanışmayı amaçlayarak, özellikle şehir ve bölge planlama, düşük gelirliler için konut tasarımı ve koruma süreçlerine dair bilgi alışverişi sağlayacak etkinlikler düzenlemek üzere hazırlanmıştır. Mimarlar Odası 5. katında Küba Büyükelçisi’nin katılımı ile gerçekleştirilecek imza törenine tüm üyelerimiz davetlidir.


Mesleki Denetim Dönüşüyor

21.yüzyılın değişim süreci içerisinde , üretim koşulları, yapı üretim süreci, kentler ve mimarlık mesleği değişip dönüşüyor .Bu dönüşümün bir sonucu olarak dönüşen mimarlık hizmetlerinin ve mesleki denetimin yeniden yapılandırılması amacıyla şubemiz çalışmaları devam etmekte ve şube görüşü oluşturulması için bir dizi toplantılar yapılmaktadır. Oluşturulan görüş Mimarlar Odası Genel Merkezine iletilecektir.


 

“Kent Düşleri–2” Hasanoğlan Yüksek Köy Enstitüsü Değerlendirme Projesi Ulusal Öğrenci Fikir Yarışması devam ediyor.

TMMOB Mimarlar Odası Ankara Şubesi ve TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası olarak yapı üretim sürecinin bir bütün olduğu gerçeğiyle kent kültürünün oluşumunda etken olan tüm disiplinlerin katılımıyla gerçekleşen Kent Düşleri kapsamında ikinci fikir yarışmasının teması, “ Hasanoğlan Yüksek Köy Enstitüsü Yerleşkesi Değerlendirme Projesi” olarak belirlenmiştir

Köy Enstitülerinin 67.Kuruluş yıl dönümünde, "Hasanoğlan Yüksek Köy Enstitüsü Yerleşkesi Değerlendirme Projesi Ulusal Fikir yarışmasını ortamla paylaşmayı önemsiyoruz. 30 Nisanda kayıtların başladığı yarışma ile ilgili bilgilere http://hasanoglan.mimarlarodasiankara.org üzerinden ulaşılabilinir.

Tüm lisans ve yüksek lisans öğrencilerini bu heyecana katılmaya, KENTe dair DÜŞLER kurmaya ve ideallerini toplumla paylaşmaya; tüm kentlileri, yerel yöneticileri, kamu idarecilerini, meslek odalarını, sivil inisiyatifleri ve tüm üyelerimizi bu duyarlılığın yaygınlaşması için birlikteliğe, ortak hareket etmeye davet ediyoruz.


Ulucanlar Merkez Kapalı Cezaevi Yarışma Sonuçları Sergisi

TMMOB Mimarlar Odası Ankara Şubesi ve Ankara Barosu tarafından “Kent Düşleri” kapsamında  Temmuz 2006 yılında boşaltılan ve Türkiye tarihinde önemli bir yer tutan Ankara Ulucanlar Merkez Kapalı Cezaevi ile ilgili olarak kampanya başlatılmış ve Mimarlar Odası Ankara Şubesi bu kampanya kapsamında açtığı Ulusal Öğrenci Fikir Yarışması ile kamuoyunun dikkatini çekmiştir. 

Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü tarafından, Ankara Ulucanlar Merkez Kapalı Cezaevi yarışma projelerinin sergilenmesi amacıyla bir süreliğine tahsis edilmiştir.

Sergi ile birlikte kentlilerin ilgisini çekmek ve Ulucanlar Cezaevi’nin kamu yararına kullanımını sağlamak amacıyla atölye çalışmaları, kitap standları, film gösterimleri, söyleşiler vb. etkinlikler bütünü organize edilmektedir. 18-30 Haziran 2007 tarihleri arasında gerçekleştirilecek sergi programı ile ilgili detaylı bilgiyi web sitesinden edinebilirsiniz.

İşyeri Temsilcilik sayısını artırmaya devam ediyoruz…

Mimarlar Odası Ankara Şubesi, Kamu ve Özel sektörde oluşturulan 52 işyeri temsilciliğinin yanı sıra diğer kamu kurumları ve özel firmalar bünyesinde çalışan mimar verilerine ulaşarak işyeri temsilcilik sayısını artırmayı kurgulamaktadır.

Seçimi yapılan kamu ve özel sektör’deki işyeri temsilciliğine; T.C.Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı’nda Bahriye Öktem; T.C.Ankara Üniversitesi Yapı İşleri ve Teknik Dairesi Başkanlığı’nda, Şule Üresin ve Meral Demircan; MTA Genel Müdürlüğü İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı’nda Ayşe Özsoy seçilmişlerdir.

 

“Kent Düşleri–2” Hasanoğlan Yüksek Köy Enstitüsü Değerlendirme Projesi Ulusal Öğrenci Fikir Yarışması Öğrenci Kampı 23-24 Haziran 2007

Öğrenci Kampı 23-24 Haziran 2007

TMMOB Mimarlar Odası Ankara Şubesi ve TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası olarak yapı üretim sürecinin bir bütün olduğu gerçeğiyle kent kültürünün oluşumunda etken olan tüm disiplinlerin katılımıyla Kent Düşleri kapsamında ikinci fikir yarışmasının teması, “ Hasanoğlan Yüksek Köy Enstitüsü Yerleşkesi Değerlendirme Projesi” olarak belirlenmiştir.

Yarışma takvimi içinde bulunan 23-24 Haziran 2007 tarihinde yarışmaya kayıt yaptıran öğrenciler ile Hasanoğlan ve diğer Köy Enstitüsü mezunlarını bir araya getiren buluşma/kamp gerçekleştirilecektir.

Tüm lisans ve yüksek lisans öğrencileri buluşmaya davetlidir.

Buluşma programına http://hasanoglan.mimarlarodasiankara.org adresinden ulaşabilirsiniz.

 

Kamu Hizmetinde Mimarlığa Tanıklık - 10

Mimarlar Odası Ankara Şubesi’nin 38.döneminde başlayan İller Bankası, DLH, TCDD, Köy Hizmetleri, Karayolları, TRT, Bayındırlık ve İskân Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Merkezleri Daire Başkanlığı , T.C.Milli Eğitim Bakanlığı Yatırımlar ve Tesisler Dairesi Başkanlığı ile yaptığımız etkinliğimizin 10.su Adalet Bakanlığı ile 29 Haziran 2007Cuma günü saat:18.00’da Ulucanlar Merkez Kapalı Cezaevinde gerçekleştirilecektir.

Kamudaki mimarlık birikimini kamuoyuna aktarmayı hedefleyen etkinliğimize tüm üyelerimizi davet ediyoruz.

 

Yapı Sektörü için Stratejik Araştırma Gündemine Doğru: Türkiye Yapı Teknoloji Platformu Konferansı Ankara’da Toplandı

Türkiye yapı sektöründe eksikliği çekilen, sektörün tüm bileşenlerinin biraraya geleceği bir platform oluşturmak, sektör için bir yol haritası çizmek ve kısa / orta / uzun vadeli stratejiler geliştirmek, sektörün hem AB Çerçeve Programları'na katılımını artırmak hem de ulusal kaynakların daha verimli kullanılması için olanakları araştırmak amacıyla Kasım 2006’da kurulan Türkiye Yapı Teknoloji Platformu (TYTP), sektörle tanışma toplantısını 1 Haziran 2007’de Ankara’da TÜBİTAK Feza Gürsey Toplantı Salonu’nda gerçekleştirdi.


Korumada Yeni açılımlar yeni kavramlar: Cumhuriyet Dönemi Mimari Mirasının korunması Atölyesi 19-20 Mayıs 2007/Kastamonu

TMMOB Mimarlar Odası Ankara Şubesi yürütücülüğünde Mimarlar Odası Kastamonu Temsilciliği’nin katkılarıyla Mimarlar Odası Genel Merkezi tarafından düzenlenen “Korumada Yeni Kavramlar: Cumhuriyet Dönemi Mimari Mirasının Korunması, Değerlendirilmesi” temalı atölye çalışması 18-19-20 Mayıs 2007 tarihlerinde Kastamonu’da gerçekleştirilmiştir. Emre Madran , Bilge Imamoğlu , Nuray Bayraktar, Nimet Özgönül, Ipek Durukan, Duygu Saban, Özge Şahin, Elvan Altan Ergut, Ebru Omay, Hamiyet Özen, Emel Kayin’ın katıldığı atölye çalışmasının sonuçları yayına dönüştürülecektir.


"Yabancıların Çalışma İzinleri Hakkında Değişiklik Yapılmasına Dair Yasa Tasarısı" na karşı TMMOB Yürüyüşü

"Yabancıların Çalışma İzinleri Hakkında Değişiklik Yapılmasına Dair Yasa Tasarısı" 22 Mayıs 2007 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda görüşüldü. Yabancılara serbest dolaşım ve çalışma hakkı getiren, hizmet kalitesi aramayan, ülkemiz mimar ve mühendislerini haksız rekabete teslim eden, eşitlik ilkesini zedeleyen tasarıya tepkimizi dile getirmek için TMMOB üyeleri olarak TMMOB önünde toplanarak Meclis'e yürümüş ve Dikmen Kapısı önünde kitlesel bir basın açıklaması gerçekleştirmiştir.


Bilgisayar Kursları

Mimarlar Odası Ankara Şubesi bünyesinde gerçekleştirilen bilgisayar kursları için (Auto Cad 2B+3B / 3D Max ) kayıt alınmaya başlanmıştır. Kayıtlarımız devam etmekte olup kesin kayıt yapılmaktadır.

Kurslar hakkında detaylı bilgiye 417 86 65 / 112 - 134 numaralı telefonlardan (Eylem Ekin - Ferhan Temiz) ulaşabilirsiniz.

TMMOB Mimarlar Odası Ankara Şubesi bünyesinde verilecek bilgisayar kurslarının detayları ve kayıt sırasında istenecek belgelere buradan ulaşabilirsiniz.


 

Bina Kimlikleri ve Envanteri Projesi

TMMOB Mimarlar Odası Ankara Şubesi, Mimarlık kültürünün belgelenmesi ve kent hafızası oluşturulabilmesi için, önemli bazı yapılarla ilgili ayrıntılı bir araştırma yapılması ve oluşan bilgilerin kamuoyunun bilgisine sunulmasının amaçlandığı Bina Kimlikleri ve Envanteri projesi Cumhuriyetin ilk 50 yılı ile ilgili çalışmalarını kamuoyuna sergi ve katalog yoluyla ulaştırmıştır. Yeni dönemde ise bu çalışmanın envanter kısmına ağırlık verilerek, hazırlanacak olan mimarlık rehberine kaynak oluşturması planlanmaktadır. Bu amaçla; proje müellifi olduğunuz, Ankara ve TMMOB Mimarlar Odası Ankara Şubesi etkinlik alanı ( Düzce, Kdz.Ereğli, Çaycuma, Zonguldak, Bartın, Devrek, Karabük, Bolu, Çankırı, Tosya, Kastamonu, Çorum, Kırşehir, Kırıkkale, Yozgat, Sarıkaya, Sivas, Malatya,Nevşehir, Erzincan, Tunceli, Erzurum) içerisinde bulunan yapılarınız ile ilgili olarak Binanın Adı, Özgün İşlevi, Proje ve Yapım Tarihi vb. künye bilgileri ile birlikte binaya ait, belge ve dokümanları (binaya ait fotoğraflar (eski-güncel) ve projeleri dijital kopya olarak, eğer olamaz ise Şube tarafından dijital kopyası alınmak üzere orjinal evrak olarak) Mimarlar Odası Ankara Şubesi’ne iletmenizden mutluluk duyacağız. Envanter formuna ulaşmak için tıklayınız.


[Mim/ag] kullanımda

Mimarlar Odası Ankara Şubesi Sayısal Sistem Dönüşümü Projesi [Mim/ag] kullanıma açılmıştır. Kullanıcı adı ve parolanızı şubemizden alabilirsiniz.


Müelliflere Duyuru!

Proje Müellifi mimarların, Mimari Proje Müellifi Sicil Durum Belgesi alırken yanlarında

  1. Mimarın mührü ve imzasını taşıyan, mimari proje çizim ve sunuş standartları, ilgili yönetmelik, standart ve normlara uygun olarak düzenlenmiş uygulama projeleri ve m2 cetveli
  2. Tapu, çap, röperli kroki, imar durumu, kot krokisi
  3. Mimar ve iş sahibi arasında imzalanmış, Mimarlar Odasınca hazırlanmış, tip sözleşmenin asgari hükümlerini taşıyan sözleşmesi
  4. Serbest mimarlık hizmetlerine ilişkin, en az bedel tarifesine göre hesaplanmış ücret tutarında düzenlenmiş serbest meslek makbuzu ya da fatura
  5. Oda tarafından verilen mühür

getirmeleri gerekmektedir.


 

Bülten DOSYA Konuları

Mimarlar Odası Ankara Şubesinin üyeleri ile iletişim kurmasının en önemli aracı olan Bülten, 39. Dönem de güncel konular ve haber ağırlıklı yöne evrilerek haber bültenine dönüşmesi Şube-üye arasındaki mesafeyi en aza indirmek üzere kurgulanmıştır. Bu sebeple Bülten’de yayınlanmakta olan dosya konuları, Bülten’in dışında iki ayda bir yayınlanan ekler (insert) olarak tasarlanmış ve 2006 yılında Kentsel Dönüşüm 1–2, Endüstri Mirası, Tasarım ve Özgürlük: Özürlüler ve Herkes için Tasarım konu başlıkları ile yayına hazırlanmıştır. 2007 yılında da aşağıda yer alan konu başlıkları ile hazırlanacak olan dosya konuları ile ilgili bilgi ve deneyimlerini Bülten aracılığı ile aktarmak isteyen üyelerimizin yazıları Yayın Birimi tarafından değerlendirilecektir.  

NİSAN 2007
Tasarım ve Temsil Teknolojisi

HAZİRAN 2007
Mimarlık Çevre Ekoloji

AĞUSTOS 2007
Kent ve Suç (Kentsel suçlar ve mekansal bağlantıları)

EKİM 2007
Mimarlık ve Siyaset

ARALIK 2007
39. Dönem süresince yayınlanan dosyaların değerlendirmesi


Bu Hafta Gerçekleştirilecek Toplantılar

Yönetim Kurulu
39. Dönem Yönetim Kurulu Toplantıları her Salı 18.00 ‘da tüm üyelerimizin katılımına açık olarak gerçekleşmektedir.

İşyeri Temsilcilik Seçimi Toplantısı
Tarih:14 Haziran 2007
Saat:10.00
Yer:BAĞKUR İnşaat ve Emlak Daire Başkanlığı

İşyeri Temsilcilik Seçimi Toplantısı
Tarih:14 Haziran 2007
Saat:14.00
Yer:Türkiye Petrol ve Anonim Ortaklığı

Bükreş Sokağı’ndaki Merkez Camii

Ankara Kavaklıdere semtinde, Bükreş Sokağı’ndaki Merkez Cami’nin yıkılması gündemde. Hayati Tabanlıoğlu’nun mimari olduğu 1962 tarihli cami, Kavaklıdere semtinde, 40 yıldır mahalleliye hizmet veriyordu. Modern mimarlık örneklerinden olan cami, özellikle turkuaz renkli mihrap duvarı ile dikkat çekiyor. Caminin sahibi olan Türkiye Diyanet Vakfı, Merkez Camii’nin yıkılıp yerine daha büyük bir cami, alışveriş merkezi, otopark ve cami görevlileri için lojman yapılmasını istiyor. 2004 yılında, o zamanki Ankara Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu tarafından tescil edilen yapı, 2006 yılında herhangi bir gerekçe gösterilmeden tescilden düşürüldü. Çankaya Belediyesi’nde caminin parseli ile ilgili olarak imar planı değişikliği yapılmış durumda. Ankara’nın önemli modern mimarlık eserlerinden olan bu yapının korunması için çalışmalarımızı sürdürüyoruz.


TCDD Gar Önü Köprülü Kavşak Projesi

Ankara Garı’nın önüne yapılması planlanan köprülü kavşak projesinin değerlendirmesini yapmak üzere Yönetim Kurulumuz TCDD Genel Müdür Yardımcısı İsa Apaydın ile bir görüşme gerçekleştirdi. Yapılan görüşmeler neticesinde Ankara Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu tarafından onaylanan TCDD önüne inşa edilmesi düşünülen kavşak projesi üzerine Şubemiz ivedilikle çalışma başlatmıştır. Mimar, Şehir Plancısı, ulaşım uzmanı Erhan Öncü ile birlikte yürüttüğümüz çalışmalarımız neticesinde bu alana dair hukuksal süreç işletilecektir. Bu kapsamda yürüttüğümüz çalışmalarda kavşak projesinin Ankara Garı’nın kullanımına, kentin o bölgesindeki ulaşım sistemine ve Gençlik Parkı’nın tasarımına etkisini göz önünde bulundurularak kamuoyu yaratılması hedeflenmektedir.


Dünya Göz Hastanesi Davasına Bilirkişi İncelemesi

Ankara ili Çankaya İlçesi Tunus Caddesi’nde, Tapunun 5708 Ada 26 sayılı Parselinde bulunan “özel sağlık tesisi” alanına ilişkin  Çankaya Belediye Başkanlığı İmar Müdürlüğü tarafından tesis edilen, 10.08.2006 tarih ve 26856 evrak sayılı ve 19531 Çap numaralı “İmar Durum Belgesi” işleminin ve bu işlemin dayanağı olan, 7.06.2006 tarih ve 476 sayılı Çankaya Belediyesi Meclis kararıyla kabul edilen,  16.06.2006 tarih ve 1448 sayılı Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi kararıyla  tadilen onaylanan, 1\1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği işleminin ve yine 16.06.2006 tarih ve 1448 sayılı,  Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi’nin kararıyla kabul edilen 1\5000 ölçekli nazım imar  planı değişikliği işleminin şehircilik ilkeleri, planlama esasları, kamu yararı açısından hukuka aykırı olması nedeniyle Mimarlar Odası Ankara Şube tarafından açılan dava, ilgili işlemle ilgili dava açan kişi ve kurumların davalarıyla birleştirildi. 1. İdare Mahkemesinde görülmeye devam edilen davada mahkeme heyeti dosya hakkında bilirkişi incelemesi yapılmasına karar verdi.

Halkın Hakları Forumu 8-9-10 Haziran 2007

Halkevlerinin aylar önce başlattığı, sorunlarla kilitlenen Türkiye’nin problemlerine, halkın çözümlerini üretmek için Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Sosyal Politika Araştırma ve Uygulama Merkezi ile birlikte, 8-9-10 Haziran’da Ankara’da gerçekleştireceği Halkın Hakları Forumu’nun ön hazırlıkları tamamlanmıştır.

Temel amacı; eğitimden sağlığa, barınmadan ulaşıma, siyasal özgürlüklerden, kardeşliğe ve barışa değin, yaşanan dönüşümlerin başlıca mağdur halk kesimleri ile siyaset ve bilim çevrelerini bir araya getirmek olan etkinliğin, bu alanlardaki düşünsel ve/veya eylemsel birikimleri ortak bir zeminde ele alarak; “Halkın Hakları” tartışmasını, toplumsal muhalefetin ve merkezi siyasetin gündemine sunacaktır.

“Halkın Hakları Forumu”, bu başlıkları kendi öznel çalışmalarında ele alan birçok  dernek, meslek örgütü ve sendika ile birlikte örgütlenmiş olup, özellikle benzer dönüşüm ve toplumsal gerilimlerin yaşandığı çeşitli ülkelerden konukların, aktivistlerin, düşünürlerin de katılımıyla en geniş çerçevede tartışma olanağı sunmaktadır.

Bill Hillier ve David Seamon 6. Uluslararası Space Syntax Sempozyumu sonrasında ODTÜ Mimarlık Fakültesi'nde buluşuyor

“Space Syntax” (Mekan Dizimi) teorisi ve mekan analiz yöntem ve araçlarını geliştirerek mimarlık ve kentsel tasarım alanlarında en etkili bilimsel hareketlerden birinin öncülüğünü yapan Prof. Bill Hillier (The Bartlett School of Graduate Studies, UCL, UK) ve “varoluşsal coğrafya” (existential geography) alanındaki çalışmalarıyla tanınan Amerika’nın ünlü fenomenolojistlerinden Prof. David Seamon 18 Haziran 2007’de ODTÜ Mimarlık Fakültesi’nde bir dizi seminer vermek üzere buluşuyor.

Space Syntax teorisi ve mekan analiz yöntemleri ve bu yaklaşımla gerçekleştirilen bilimsel araştırmalar ve mimari ve kentsel mekan tasarımına yönelik önemli projeler hakkında kapsamlı bir bilginin yanısıra, fenomonoloji alanından ‘yer’ kavramına ve mimarlığa yaklaşımların aktarılacağı “The Science of Space, The Art of Place” (Mekanın Bilimi, Yerin Sanatı) başlıklı seminerler dizisinde, Prof. Hillier ve Prof. Seamon Space Syntax’ın temsil ettiği mekana bilimsel yaklaşımla “yer yapma” (place-making) sanatı arasındaki olası bağlantıları ve etkileşim alanlarını tartışacak.

Tarih: 18 Haziran 2007, 10:00
Yer: ODTÜ Mimarlık Fakültesi, Kubbealtı Salonu
Detaylı bilgi: Didem Kılıçkıran (kilickiran@arch.metu.edu.tr)


“24 Saat Kavaklıdere” Fotoğraf Sergisi

Geçen yıl KAVAKLIDEREM’in düzenledigi “24 Saat Kavaklıdere” adıyla yapılan fotograf sergisi, bu yıl AFSAD (Ankara Fotograf Sanatçilari Dernegi) ile birlikte gerçekleştirilerek geleneksel hale getiriliyor. Geçen yıl oldugu gibi bu yıl ve bundan sonraki yıllarda da çalışmanin kalıcılığını sağlamak amacıyla, fotograflar sergilenecek ve bir katalog çıkartılarak değerlendirilecektir. Bu çalışmanın nitelikli ve verimli olabilmesi için, tüm fotograf severleri bu etkinliğe katılmaya çağırıyoruz!


 

Park'da bahar şenliği'ne bekliyoruz... 10 HAZİRAN 2007 DE 14:00-20.00

Karadeniz Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü tarafından düzenlenen Uluslararası “Liveable Environments and Architecture” Konferansı 5-7 Temmuz 2007 tarihleri arasında Trabzon’da gerçekleştirilecek.

 

 

 


El alem İstanbul’da

1993’te Ankara’da kurdukları Atölye Çamurdan’ın seramik tasarımlarıyla yurtiçi ve yurtdışında pek çok ödülün sahibi olan Funda Özkan ve Tuğba Ülker,
“El Alem” adını verdikleri seramik sergileriyle İstanbullularla buluşuyor.
 
Ellerinin çamuruyla “güzelliğin galerilere, işlevin fabrikalara hapsedilmesine” karşı olduklarını söyleyen Özkan ve Ülker, tüm çabalarının, “fonksiyonu olsun ya da olmasın, herkesin görmekten, dokunmaktan, kullanmaktan keyif alacağı ürünler” tasarlayıp üretmek olduğunu ekliyorlar.
 
İstanbul’daki ilk sergileri için uzun bir hazırlık döneminden geçen iki Ankaralı sanatçı, sergilerini birkaç cümleyle şöyle özetliyorlar:
 “Toprak ve sudan mamül yeryüzünü, yine toprak ve sudan mamül seramikle yeniden şekillendiriyoruz. Ellerimizle kendimize yeni bir yeryüzü, yeni bir alem yaratıyoruz. Ve bunun beni, seni, onu, bizi bir araya getireceğine;
iki yabancı arasındaki sınırı kaldıracağına inanıyoruz.
Bu yüzden sergimize ‘el alem’ dedik.
Elalemi bir araya getiren, ellerimizle yarattğımız bir alem...


Uluslararası katılımlı II. Kent ve Sağlık Sempozyumu

II. Kent Planlama Sempozyumu yine uluslar arası katılımlı olarak Sağlıklı Kent Planlama teması ile 7 ve 8 Haziran tarihlerinde iki gün süreli olarak gerçekleştirilecektir. Sempozyum Sağlıklı Kent Planlama açısından sosyal ve ekonomik bileşenler, fiziksel ve çevresel bileşenler, hukuksal ve siyasal boyut ve sağlığın tartışılması üzerine kurulacak bir çatıdan oluşmaktadır. Bu çatı altında uluslar arası ve ulusal ölçekte örnekler de sempozyumda yer alarak teorik boyuta pratik anlamda destek sağlanması hedeflenmektedir.


3. Uluslararası LIVENARCH 2007: “Liveable Environments and Architecture” Konferansı

Karadeniz Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü tarafından düzenlenen Uluslararası “Liveable Environments and Architecture” Konferansı 5-7 Temmuz 2007 tarihleri arasında Trabzon’da gerçekleştirilecek.


İstanbul Uluslararası Mimarlık ve Kent Filmleri Festivali 01 – 07 Ekim 2007 İstanbul

“Türkiye Mimarlar Odası” kurulduğu 1954 yılından günümüze, mimarlık kültürünün gelişmesi, tarihi mirasın korunması ve yaşam kalitesinin iyileştirilmesi amacı ile için yoğun bir çalışma sürdürmektedir. Bu çalışmalara yeni bir boyut kazandırmak amacı ile 2007 yılından itibaren “İstanbul Uluslararası Mimarlık ve Kent Filmleri Festivali” adı altında yeni bir organizasyonu yaşama geçirmeye karar vermiştir. Bu etkinliğe, başta mimarlar olmak üzere, bu alana ilgi duyan herkesin aktif olarak katılımını sağlamayı hedeflemektedir. Bu festivalin, “Dünya Mimarlık Günü” nedeniyle Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi'nce gerçekleştirilen “Mimarlık ve Kent Şenliği” etkinlikleri kapsamında programlanması planlanmaktadır. “Dünya Mimarlar Günü” tüm dünyada her yıl, Ekim ayının ilk pazartesi günü, Uluslararası Mimarlar Birliği 'nin üyesi 1 200 000 kişi tarafından kitlesel olarak kutlanmaktadır Festival kapsamında, belgesel ve canlandırma türündeki filmlere yer verilecektir. Yurt içinden ve yurt dışından yarışmaya katılarak ön elemeyi geçmiş olan filmler seyirci ile buluşturulacak ve bu filmler arasında bir yarışma gerçekleştirilecektir. Ayrıca konuyla ilgili olarak, katılımcılar arasında düşünce alışverişlerinin sağlanabilmesi için çeşitli söyleşi ve etkinlikler de düzenlenecektir.


 

Yerel Yönetimler “Dönüşüm” Sempozyumu

TMMOB etkinlik programlarından olan ve sekretaryası ile hazırlıkları Peyzaj Mimarları Odası tarafından yürütülen “TMMOB Yerel Yönetimler Sempozyumu” 17-18-19 Ekim tarihlerinde Ankara’da düzenlenecektir. Sempozyum’un ana teması Yerel Yönetimlerde “Dönüşüm” olarak belirlenmiş olup, sempozyum (1) çerçeve sunuş, (5) oturum, iki aşamalı (1) panel, çağrılı bildiriler ve kente ilişkin değerlendirmelerin yazılı ve görsel olarak paylaşılabileceği “KENT HİKAYELERİ” başlığı altında bir platformdan oluşacaktır.

 8 Kasım Dünya Şehircilik Günü 31. Kolokyumu

8 Kasım Dünya Şehircilik Günü etkinliklerinin bu yıl 31.si kapsamında dzenlenecek olan Kolokyum, Şehir Plancıları Odası ve ODTÜ Kentsel Politika Planlaması ve Yerel Yönetimler Ana Bilim Dalı işbirliğiyle 7-9 Kasım 2007 tarihlerinde Ankara’da gerçekleştirilecek. Kolokyumun bu seneki teması ise “Planlama Meslek Alanı: Geçmişten Geleceğe…”.


 

Afet Sempozyumu

TMMOB'nin " Birer doğa olayı olarak yaşananlar afete dönüşmesin!.." sloganıyla düzenlediği Afet Sempozyumu, 5-7 Aralık 2007 tarihlerinde Ankara'da gerçekleştirilecek.

Sekreteryası İnşaat Mühendisleri Odası tarafından yürütülen sempozyum kapsamında, ülkemizde doğa olaylarının afete yol açmasını engellemek için atılması gereken adımlar ile "zarar azaltma, afete hazırlık ve müdahale konusunda örgütlülüğü geliştirmek" amacı doğrultusunda afet politikaları ele alınacak. Bu genel başlık altında her bir konunun ilgili tüm tarafların ve bu konularda çalışma yapan/çaba sarf edenlerin katılımı ile ele alınması, tartışılması, ulusal, kurumsal ve bireysel düzeyde sonuçlara varılması hedefleniyor.

YTONG’dan FOTOĞRAF YARIŞMASI

Son Teslim Tarihi 31 Ağustos 2007

 

 

 

 Archiprix Türkiye 2007

Son Teslim Tarihi 13 Ağustos 2007

 

 

 

 YTONG “Ekonomik Konut Yarışması”

Son Teslim Tarihi 10 Temmuz 2007

 

 

 


Perm Sanat Müzesi Yarışması

Son Teslim Tarihi 10 Temmuz 2007

 

 

 


“Antalya Büyükşehir Belediyesi Konyaaltı Doğa ve Kültür Parkı Alanı Mimari ve Çevre Düzenleme Proje Yarışması”

Son Teslim Tarihi 22 Haziran 2007


 

Geleceğin Kentleri” IFHP Ranko Radovic Öğrenci Tasarım Yarışması

Son Teslim Tarihi  31.08.2007

 

 

 

BİTMEYEN YOL MECLİS GÜNDEMİNDE

CHP Ankara Milletvekili Yılmaz Ateş, Büyükşehir Belediyesi’nin aylardır bitiremediği Çağlayan Kavşağı inşaatını TBMM gündemine taşıdı. İçişleri Bakanı Osman Güneş’in yanıtlaması istemiyle soru önergesi veren Ateş, "Belediye, Kuğulu kavşağında olduğu gibi, vatandaşın mağdur olmasının yanı sıra, ’ben yaptım oldu’ mantığı ile devletin parasını heba etmektedir" dedi. BÜYÜKŞEHİR Belediyesi’nin aylardır bitiremediği Çağlayan Kavşağı TBMM gündemine taşındı. Ankara Hürriyet’in kamuoyuna duyurduğu Çağlayan kavşağıyla ilgili TBMM’ye İçişleri Bakanı Osman Güneş’in yanıtlaması istemiyle soru önergesi veren CHP Ankara milletvekili...


ETKİNLİKLER - PANELLER / ÇEVRE KORUMA

ÇMO'DAN ÇEVRE PANELİ


 

KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJELERİ - OKUL YAPILARI

KARNE ZAMANI Gökçe Aksoylar


 

TARİHİ KORUMA VE RESTORASYON - ANKARA ROMA HAMAMI (HÜRRİYET ANKARA EKİ)

ROMA HAMAMI GÜN YÜZÜNE ÇIKIYOR


 

KONGRELER VE TOPLANTILAR - KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJELERİ - RANT - İSTANBUL

'MAHALLELER KONUŞUYOR' SEMPOZYUMUNA DAVET


 

KONUT POLİTİKALARI / KONUT SORUNLARI

13 MİLYON AİLEYE EV ALMAK HAYAL


 

DAVALAR - MİMARLAR ODASI - İETT ARAZİSİ, İKİZ KULELER

MİMARLAR ODASI'NIN DAVASI, 'MİMAR' TOPBAŞ'IN DA MESLEK ETİĞİNİ KORUYOR : KULELER İÇİN SÖ YARGIDA Oktay Ekinci

"İstanbul'daki İETT arsasına Türkiye'nin en yüksek gökdelenleri yapılabilir mi?"

 

AKM - İSTANBUL

AKM'YE YIKIM VİZESİ ÇIKMADI Erhan Öztürk


 

BELEDİYELER - KENT KONSEYLERİ - ANKARA,Gölbaşı (HÜRRİYET ANKARA EKİ)

GÖLBAŞI'NDA KENT KONSEYİ TALEBİ


 

KENTLER / BURSA

BURSA'DA CANLANAN TARİH  - Beşir Ayvazoğlu


 

PROJELER / TARİHİ VE KÜLTÜREL MİRASI KORUMA

KADİFEKALE ETEĞİNDE ANTİK KENT DOĞACAK

MİLLİ SARAYLAR, OKULLU OLUYOR


 

BELEDİYELER - KENT PLANLAMASI / İSTANBUL

GECEKONDU VE MARİNA - Mustafa Selçuk


 

DAVALAR - MAHKEME KARARLARI / KENT PLANLAMASI

ŞİMDİ SIRA İMÇ BLOKLARI'NDA


 

DAVALAR - MAHKEME KARARLARI / MİMARLAR ODASI

KENT YAZILARI - Necati Uyar


 

YARIŞMALAR / TARİHİ VE KÜLTÜREL MİRASI KORUMA

POLATLI BELEDİYESİ'İNE TARİHİ KORUMA ÖDÜLÜ


 

KENT PLANLAMASI / ANKARA

TANIK: ULUS VE KIZILAY ÇÖKTÜ


 

MİMARİ KİTAPLAR - TANITIM / OSMANLI MİMARİSİ

MİMARİNİN ARDINDAKİ OSMANLI TARİHİ - Doğan Hızlan


 

YASAL DÜZENLEMELER / YABANCILARIN ÇALIŞMA İZİNLERİ HAKKINDA KANUN TASARISI

YABANCILARI 'KAYIRMA' YASASI!  - Oktay Ekinci

 

KANUNLAR

5671  Merkezi Finans ve İhale Biriminin İstihdam ve Bütçe Esasları Hakkında Kanun

5674  Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun

5675  Büyükşehir Belediyesi Kanunu, İl Özel İdaresi Kanunu ve Belediye Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

5679  Belediye Gelirleri Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun

5680  Kamu İhale Kanunu ve Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

 

7 Yüzyıllık İmparatorluk Mirası “OSMANLI MİMARİSİ” yayımlandı…

Birçok yayını ile sanat ve mimarlık tarihimizin dünyaca tanınmış temsilcilerinden olan Prof. Doğan Kuban’ın yarım yüzyıl süren araştırma ve yazılarına dayanan yorumlarının belgelendiği, uzun soluklu bir çalışmanın sonucu olan bu başyapıt, Doğan Kuban ve YEM Yayın işbirliği ile gerçekleştirildi.