-E-Bülten düzgün görüntülenemiyorsa buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz

Ankara Ulucanlar Merkez Kapalı Cezaevi Değerlendirme Projesi Ulusal Öğrenci Fikir Yarışması sonuçlandı.

TMMOB Mimarlar Odası Ankara Şubesi ve Ankara Barosu geleceğin mimarlık kültürünün yaratıcısı olan mimarlık öğrencilerinin katılımıyla Kent Düşleri kapsamında ilk fikir yarışmasının temasını, Ankara’nın şu anda boş olan mekanlarından, kent tarihinde ve yaşamında önemli bir yeri tutan “ Ankara Ulucanlar Merkez Kapalı Cezaevi Değerlendirme Projesi” olarak belirlemiştir. Yarışma 01 Şubat 2007 tarihinde ilan edilmiş, ve 13 Nisan 2007 tarihinde yarışmacılar projelerini teslim etmişlerdir. 24 Nisan 2007 tarihinde gerçekleştirilen Jüri değerlendirmesinin ardından seçilen 27 proje 28 Nisan 2007 tarihinde Ankara Üniversitesi Dil- tarih Coğrafya Fakültesi Farabi Salonunda gerçekleştirilen Değerlendirme Konferansında sunuşları gerçekleştirilmiştir. Daha sonra ardından dereceye giren projeler belirlenmiş ve 6 mayıs 2007 tarihinde Çankaya Belediyesi Çağdaş Sanatlar Merkezi’nde gerçekleştirilen kolokyum,sergi ve ödül töreni ile kazanan projeler tüm kentliye sunuldu.


“Kent Düşleri–2” Hasanoğlan Yüksek Köy Enstitüsü Değerlendirme Projesi Ulusal Öğrenci Fikir Yarışması açıldı.

TMMOB Mimarlar Odası Ankara Şubesi ve TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası olarak yapı üretim sürecinin bir bütün olduğu gerçeğiyle kent kültürünün oluşumunda etken olan tüm disiplinlerin katılımıyla Kent Düşleri kapsamında ikinci fikir yarışmasının teması, “ Hasanoğlan Yüksek Köy Enstitüsü Yerleşkesi Değerlendirme Projesi” olarak belirlenmiştir

Köy Enstitülerinin 67.Kuruluş yıl dönümünde, "Hasanoğlan Yüksek Köy Enstitüsü Yerleşkesi Değerlendirme Projesi Ulusal Fikir yarışmasını ortamla paylaşmayı önemsiyoruz. 30 Nisanda kayıtların başladığı yarışma ile ilgili bilgilere http://hasanoglan.mimarlarodasiankara.org üzerinden ulaşılabilinir.

Gerçekleşebilir kent düşleri oluşturmak, bu düşlerin toplumla buluşmasını sağlayarak ortak heyecanlara dönüşebilir kılmak olanaksız değildir.

Tüm lisans ve yüksek lisans öğrencilerini bu heyecana katılmaya, KENTe dair DÜŞLER kurmaya ve ideallerini toplumla paylaşmaya; tüm kentlileri, yerel yöneticileri, kamu idarecilerini, meslek odalarını, sivil inisiyatifleri ve tüm üyelerimizi bu duyarlılığın yaygınlaşması için birlikteliğe, ortak hareket etmeye davet ediyoruz.


Kamu Hizmetinde Mimarlığa Tanıklık - 9

Mimarlar Odası Ankara Şubesi’nin 38.döneminde başlayan İller Bankası, DLH, TCDD, Köy Hizmetleri, Karayolları, TRT, Bayındırlık ve İskân Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Merkezleri Daire Başkanlığı ile yaptığımız etkinliğimizin 9.’su T.C.Milli Eğitim Bakanlığı Yatırımlar ve Tesisler Dairesi Başkanlığı ile 21 Mayıs 2007 Pazartesi saat:18.30’da gerçekleştirilecektir.

Kamudaki mimarlık birikimini kamuoyuna aktarmayı hedefleyen etkinliğimize tüm üyelerimizi davet ediyoruz.

 

 


Osmanlı Başkentleri 1: Bursa-Mudanya-Tirilye-İznik teknik gezisi

21-22-23 Nisan 2007 tarihlerinde düzenlenmiş olan Bursa-Mudanya-Tirilye-İznik Teknik Gezisi Orta Doğu Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü Öğretim Üyesi Emre Madran’ın rehberliğinde 40 kişinin katılımı ile gerçekleştirilmiştir. İki etapta tamamlanması beklenen Osmanlı Başkentleri gezinin ilkinde Bursa’da Osmanlı Devletinin kuruluşu ile başlayan süreç içerisinde oluşturulan kent dokusu, inşa edilen yapılar, bu yapıların dönemin sosyal yaşamındaki yeri ve bu yapıların günümüzde korunmasına ve yenilenmesine dair bilgiler aktarılmıştır. Bu bilgilerin yanı sıra, Bursa, Mudanya, Tirilye ve İznik’in merkezlerinin kuruluşundan günümüze gelişimi de aktarılmıştır.

Sürekli Mesleki Gelişim Merkezi kapsamında meslek içi eğitim olarak düzenlenen gezi katılımcıların sicillerine işlenecektir. Osmanlı Başkentleri II: İstanbul, Edirne gezisi 25-26-27 Mayıs tarihleri arasında düzenlenecektir.


Kent Görüntüleme Merkezi Hasanoğlan Yüksek Köy Enstitüsü Yerleşkesinde

TMMOB Mimarlar Odası Ankara Şubesi’nde Kent İzleme Merkezi bünyesinde kurulan Kent Görüntüleme Merkezi, ikinci kapsamlı gezisisini Ankara’ya 35 km uzaklıkta bulunan Hasanoğlan Yüksek Köy Enstitüsü yerleşkesine düzenleyerek gerçekleştirdi. Mimarlarla birlikte mimarlık öğrencilerinin ve yakınlarının da katılımıyla gerçekleşen Köy Enstitüleri yerleşkesinde, Hasanoğlan Yüksek Köy Enstitüsünün yapımında çalışan köy enstitüsü mezunu eğitimci Abdullah Özkuçur’un 87 yaşının verdiği enerjik rehberliğinde yürütülen gezide binlerce kare fotoğraf çekildi. Gezi sonrasında tüm katılımcılarla birlikte Hasanoğlan Belediye Başkanı Ahmet Poyraz la yapılan görüşmeler sonrasında Hasanoğlan’a ilişkin yapılacak çalışmalarda birlikte davranılması konusunda görüş birliğine varıldı.


SMGM hakkında üye danışma kurulu

2008 yılı itibariyle üyelerin mesleki gelişimleri konusunda yapması gerekenler ve Sürekli Mesleki Gelişim Merkezi kapsamında düzenlenecek eğitim programları ile ilgili olarak Merkez Yönetim Kurulu 27 Şubat 2007 tarihli ve 40/21 no.lu toplantısında SMGM Yönergesini kabul etmiştir. Söz konusu yönergeye göre mimarlık hizmetinde bulunacak üyelerimizin mesleki gelişimlerini o yıl itibariyle belirlen programlara göre tamamlamış olması beklenmektedir.

Sürekli Mesleki Gelişim Merkezi ve konu üzerine Şube çalışmaları ile ilgili dokümanlara www.mimarlarodasiankara.org adresinden ulaşabilirsiniz. Bu adreste yer alan dokümanlar şunlardır: TMMOB Mimarlar Odası Sürekli Mesleki Gelişim Merkezi Yönetmeliği, TMMOB Mimarlar Odası SMGM Yönergesi, TMMOB Mimarlar Odası Ankara Şubesi SMGM görüşü, TMMOB Mimarlar Odası Ankara Şubesi Eğitim Programı.

Konu üzerine gerek Şube çalışmalarının gerekse SMGM Yönergesinin değerlendirileceği Üye Danışma Kurulu Toplantısı 3 Mayıs 2007 Perşembe günü saat:18.30’da Mimarlar Odası 5. katında gerçekleştirilmiştir.


Mimarlık ve Kent Buluşmaları: Gaziantep

Mimarlar Odası Genel Merkezi tarafından Türkiye Mimarlık Politikasına Doğru Mimarlık ve Kent Buluşmalarının beşincisini, bu kez Anadolu’nun Mezopotamya’ya açıldığı bir bölgede yer alan Gaziantep’de 11-13 Mayıs tarihleri arasında gerçekleştirilecek.. Katılımın ücretli olduğu etkinlik programına http://www.mo.org.tr/index.cfm?sayfa=etkinlik&Sub=detail&RecID=450 adresinden ulaşabilirsiniz. Etkinlikler SMGM kapsamında değerlendirilecektir.


Yenilenebilir Enerji Sunumu

19 Nisan 2007 tarihinde Mimarlar Odası 5. katında Sayın Bayar Çimen tarafından "Yenilenebilir Enerji / Yapılarda Güneş Enerjisi ile Elektrik Elde Etmek" başlıklı bir sunum gerçekleştirilmiştir. Sunumda yapılarda güneş enerjisi ile elektrik üretmenin yöntemleri görüşülmüş, alternatif enerji üretim modellerinin mevzuattaki yerine değinilmiştir. Yurtdışı örneklerinin sunulduğu etkinlikte ucuz, güvenli, çevre ile uyumlu enerji üretim modellerinin mimari tasarımla bütünleşmesi konusu da irdelenmiştir.


 

Çocuk ve Mimarlık Eğitim Konferansı

TMMOB Mimarlar Odası Ankara Şubesi tarafından 2002 yılından itibaren,Mimarlığın toplumla ve çocuk kültürü ile buluşması hedefiyle yürütülmekte olan Çocuk ve Mimarlık Projesi, A.Ü. Çocuk Kültürü Araştırma Uygulama Merkezi’nin de desteğiyle Ankara’da Çocuk ve Mimarlık Merkezi kurularak yeni dönem çalışmalarına başlamıştır.

Yeni dönem çalışmalarının hedefleri arasında yer alan, projenin, Şubeye bağlı 16 temsilcilikte de gerçekleştirilmesi ve eğitimcilerin eğitimiamacı ile Ankara Üniversitesi Çocuk Kültürü Araştırma Uygulama Merkezi ile “Çocuk ve Mimarlık Eğitim Konferansları”nın birincisi 31Mart -1 Nisan 2007 tarihinde Ankara’da gerçekleştirilmiştir.


PROLogo Yarışması sonuçlandı.

TMMOB Mimarlar Odası Ankara Şubesi tarafından açılan Çocuk ve Mimarlık Çalışmaları Merkezi Logo Yarışması sonuçlanmıştır. Birincilik Ödülünü Kaya DİNÇER (Mimar), İkincilik Ödülünü Suzan BAHTİYAR (Dokuz Eylül Ünv. Mimarlık Fakültesi Mimarlık Öğrencisi), Üçüncülük Ödülünü Mükremin SEÇİM (Grafik Tasarımcı) kazanmıştır. Sergi ve ödül töreni 14 Nisan 2007 Cumartesi günü Mimarlar Odası 5. Katta gerçekleştirilmiştir. Tüm katılımcılara teşekkür ederiz.


2007 Yılı Yapı Yaklaşık Birim Maliyetleri

Bayındırlık ve İskan Bakanlığı tarafından "Mimarlık ve Mühendislik Hizmet Bedellerinin Hesabında Kullanılacak 2007 Yılı Yapı Yaklaşık Birim Maliyetleri Hakkında Tebliğ" 10.03.2007 tarih ve 26458 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır.

Merkez Yönetim Kurulu'nun 9 Mart 2007 gün ve 40/22 sayılı toplantısında, Mimarlar Odası Mimarlık Hizmetleri Şartnamesi ve En Az Bedel Tarifesinde mimara yapılacak ödemelerde esas alınacak olan 2007 Yılı Yapı Yaklaşık Birim Maliyetleri'nin 1 Mayıs 2007 tarihi itibariyle yürürlüğe girmesi kararı alınmıştır.


 

Bilgisayar Kursları

Mimarlar Odası Ankara Şubesi bünyesinde gerçekleştirilen bilgisayar kursları için (Auto Cad 2B+3B / 3D Max ) kayıt alınmaya başlanmıştır. Kayıtlarımız devam etmekte olup kesin kayıt yapılmaktadır.

Kurslar hakkında detaylı bilgiye 417 86 65 / 112 - 134 numaralı telefonlardan (Eylem Ekin - Ferhan Temiz) ulaşabilirsiniz.

TMMOB Mimarlar Odası Ankara Şubesi bünyesinde verilecek bilgisayar kurslarının detayları ve kayıt sırasında istenecek belgelere buradan ulaşabilirsiniz.


 

Bina kimlikleri ve Envanteri Sergisi

Türk Müşavir Mühendisler ve Mimarlar Birliğinin 12-13 Nisan 2007 tarihleri arasında Swiss Otelde düzenledikleri 5. Teknik Müşavirlik Kongreleri kapsamında Bina Kimlikleri ve Envanteri Projesi sergilenmiştir.

 

 

 


Bina Kimlikleri ve Envanteri Projesi

TMMOB Mimarlar Odası Ankara Şubesi, Mimarlık kültürünün belgelenmesi ve kent hafızası oluşturulabilmesi için, önemli bazı yapılarla ilgili ayrıntılı bir araştırma yapılması ve oluşan bilgilerin kamuoyunun bilgisine sunulmasının amaçlandığı Bina Kimlikleri ve Envanteri projesi Cumhuriyetin ilk 50 yılı ile ilgili çalışmalarını kamuoyuna sergi ve katalog yoluyla ulaştırmıştır. Yeni dönemde ise bu çalışmanın envanter kısmına ağırlık verilerek, hazırlanacak olan mimarlık rehberine kaynak oluşturması planlanmaktadır. Bu amaçla; proje müellifi olduğunuz, Ankara ve TMMOB Mimarlar Odası Ankara Şubesi etkinlik alanı ( Düzce, Kdz.Ereğli, Çaycuma, Zonguldak, Bartın, Devrek, Karabük, Bolu, Çankırı, Tosya, Kastamonu, Çorum, Kırşehir, Kırıkkale, Yozgat, Sarıkaya, Sivas, Malatya,Nevşehir, Erzincan, Tunceli, Erzurum) içerisinde bulunan yapılarınız ile ilgili olarak Binanın Adı, Özgün İşlevi, Proje ve Yapım Tarihi vb. künye bilgileri ile birlikte binaya ait, belge ve dokümanları (binaya ait fotoğraflar (eski-güncel) ve projeleri dijital kopya olarak, eğer olamaz ise Şube tarafından dijital kopyası alınmak üzere orjinal evrak olarak) Mimarlar Odası Ankara Şubesi’ne iletmenizden mutluluk duyacağız. Envanter formuna ulaşmak için tıklayınız.


MİM/sis

XXI. Yüzyılın Oda medyası olarak kurgulanan, [MİM/ağ] Projesi’nin tüm sesli iletişim ortamlarını üstlenen [MİM/sis] yayınına başladı. 26 Mart 2007 Pazartesi saat 18.30’da, 15 Şubat 2007 tarihinde yitirdiğimiz Mimarlar Odası’nda 17., 21., 27. ve 28. dönemlerde Yönetim Kurulu üyeliği yapmış Hülagü Bulguç anısına düzenlenen Anma Toplantısı canlı olarak yayınlanmıştır. Aynı etkinlikte canlı telefon bağlantısı da yapılmıştır. Daha sonraki günlerde yine bu anma töreninde yapılan konuşmalardan kesitler aktarılmıştır.

31 Mart – 1 Nisan 2007 tarihlerinde gerçekleştirilen “Çocuk ve Mimarlık Eğitim Konferansı - 1” de kayıt yapılmış, bu konferanstan kesitler verilmiştir. Ayrıca çeşitli temsilciliklerden konferansa katılan üyeler ile röportajlar yapılmış, bu röportajlar takip eden günlerde, yayın akışında tekrarlanarak, dinleyicilerle paylaşılmıştır.

Nisan ayı içerisinde [MİM/sis]’in faaliyetini sürdüreceği Konur Sokak 13/3 deki yeni yerinde yayın hayatını devam ettirecektir. Bu süreçte yayınının daha kaliteli bir aktarım ile verilebilmesi amacıyla bir host kiralanmıştır. Kiralanan bu host ile veri aktarımı daha sağlıklı ve daha iyi bir noktaya çıkarılmıştır.

[MİM/sis]’in yayınlarının daha da zenginleştirilmesi, üyelerimizin katılımı ile etkinleştirilmesi için yayın akışımızı düzenlerken, üyelerimize de program yapımında olanaklar verilecektir. Bu aşamada üyelerimizin önerileri ile daha da zengin bir yayın akışı ile katılımcı, renkli bir [MİM/sis] hedeflenmektedir.

 

[Mim/ag] kullanımda

Mimarlar Odası Ankara Şubesi Sayısal Sistem Dönüşümü Projesi [Mim/ag] kullanıma açılmıştır. Kullanıcı adı ve parolanızı şubemizden alabilirsiniz.


Müelliflere Duyuru!

Proje Müellifi mimarların, Mimari Proje Müellifi Sicil Durum Belgesi alırken yanlarında

  1. Mimarın mührü ve imzasını taşıyan, mimari proje çizim ve sunuş standartları, ilgili yönetmelik, standart ve normlara uygun olarak düzenlenmiş uygulama projeleri ve m2 cetveli
  2. Tapu, çap, röperli kroki, imar durumu, kot krokisi
  3. Mimar ve iş sahibi arasında imzalanmış, Mimarlar Odasınca hazırlanmış, tip sözleşmenin asgari hükümlerini taşıyan sözleşmesi
  4. Serbest mimarlık hizmetlerine ilişkin, en az bedel tarifesine göre hesaplanmış ücret tutarında düzenlenmiş serbest meslek makbuzu ya da fatura
  5. Oda tarafından verilen mühür

getirmeleri gerekmektedir.


 

Bülten DOSYA Konuları

Mimarlar Odası Ankara Şubesinin üyeleri ile iletişim kurmasının en önemli aracı olan Bülten, 39. Dönem de güncel konular ve haber ağırlıklı yöne evrilerek haber bültenine dönüşmesi Şube-üye arasındaki mesafeyi en aza indirmek üzere kurgulanmıştır. Bu sebeple Bülten’de yayınlanmakta olan dosya konuları, Bülten’in dışında iki ayda bir yayınlanan ekler (insert) olarak tasarlanmış ve 2006 yılında Kentsel Dönüşüm 1–2, Endüstri Mirası, Tasarım ve Özgürlük: Özürlüler ve Herkes için Tasarım konu başlıkları ile yayına hazırlanmıştır. 2007 yılında da aşağıda yer alan konu başlıkları ile hazırlanacak olan dosya konuları ile ilgili bilgi ve deneyimlerini Bülten aracılığı ile aktarmak isteyen üyelerimizin yazıları Yayın Birimi tarafından değerlendirilecektir.  

NİSAN 2007
Tasarım ve Temsil Teknolojisi

HAZİRAN 2007
Mimarlık Çevre Ekoloji

AĞUSTOS 2007
Kent ve Suç (Kentsel suçlar ve mekansal bağlantıları)

EKİM 2007
Mimarlık ve Siyaset

ARALIK 2007
39. Dönem süresince yayınlanan dosyaların değerlendirmesi


Bu Hafta Gerçekleştirilecek Toplantılar

Yönetim Kurulu
39. Dönem Yönetim Kurulu Toplantıları her Salı 18.00 ‘da tüm üyelerimizin katılımına açık olarak gerçekleşmektedir.

Ankara'nın '2023 Nazım İmar Planı' Hazırlandı

Ankara Büyükşehir Belediyesi, "2023 Ankara Nazım İmar Planı"nı hazırladı. Ankara Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Büyükşehir Belediyesi ve yakın mücavir alan sınırları içinde kalan toplam 15 ilçe, 21 ilk kademe belediyesi ile 740 mahalle ve 86 orman köyünün yer aldığı ve toplam büyüklüğü 200 bin hektardan 850 bin hektara çıkan alanın, 1/25000 ölçekli planlaması tamamlandı. Ankara Büyükşehir Belediyesinin yetki ve sorumluluk alanının 4 kat büyüyerek, "sorumluluk alanı en geniş sınıra sahip belediye" olduğu belirtilen açıklamada, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek'in şu ifadelerine yer verildi: "(2023 Başkent Ankara Nazım Planında benimsenen felsefe, daha sonra yapılacak işlerin çerçevesini çizmek, planların sürekliliğini sağlamak, bunları yaparken de doğal, çevresel, kültürel değerleri tüketmeden, kentsel yaşam ve yönetim yapısı içinde mekansal, sosyal ve ekonomik eşitsizlikleri ortadan kaldırmak oldu."

Açıklamada, söz konusu plana, www.ankara.bel.tr  adresinden ulaşılabiliniyor.


 

Çankaya Belediyesi Kent Konseyi kuruldu

Çankaya Belediyesi tarafından düzenlenen Kent Konseyi Genel Kurul toplantısı 20 Nisan 2007 tarihinde gerçekleştirildi. Şubemizin de katıldığı toplantıda hemen hemen tüm örgütler yerel yönetimlerin demokratik ortamlar yaratarak kentlilerin kent yönetimine katılması vurgusunda bulundurlar. Kent Konseyi Genel Kurul Toplantısında Çankaya Kent Konseyi Çalışma Yönergesi Taslağı katılımcıların görüşlerine sunulmuştur. Diğer taraftan bu Yönergede belirtilen önceden belirlenmiş Yürütme Kurulu üyeleri Konseyin onayına sunularak oyçokluğuyla kabul edildi.


 

Ankara Tabip Odası Kent, Çevre ve Sağlık Konulu Sempozyum düzenledi

Ankara Tabip Odası 21-22 Nisan 2007 tarihlerinde Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Hasan Ali Yücel Konferans Salonunda Kent, Çevre, Sağlık konulu Sempozyum düzenlemiştir. Şubemiz adına Yönetim Kurulu Üyesi Ali Hakkan’ın konuşmacı olarak katıldığı Sempozyumda Kente Karşı İşlenen Suçlar konusunda sunum gerçekleştirildik. Meslek örgütlerinden temsilcilerin ve uzmanların katıldığı Sempozyum “Kent ve Sağlık Sorunlarına Giriş”, “Sağlıklı Kent, Çevre ve Meslek Örgütleri”, “Küreselleşme ve Belediyecilik Hizmetleri” ve “Sağlıklı Kent Planlaması ve Ankara’da Yaşayanlar” başlıklı bölümlerden oluşmuştur.

 

2. Ulusal Genç Mimarlar Buluşması – Antalya 19-20 Mayıs 2007

Bu sene ikincisini düzenlenecek olan Ulusal Genç Mimarlar Buluşması'nda, "Mimarlıkta Etik ve Kimlik" ana başlığı altında, mimarın yasalardan gelen hak ve sorumlulukları, mimari tasarımda sanatsallık, mimarlık hizmetlerinin sunulduğu ortamın nitelikleri ve mimarlık mesleğine etkileri, tarih ve kültürümüzün mimarlık kimliğimize katkıları konuşulacaktır.

 

 10.Ulusal Mimarlık Ödülleri Sergisi Almanya'da

Ulusal Mimarlık Sergisi Almanya’nın Bielefld kentinde bu yıl ticaret ve sanayi odası tarafından yapılacak olan buluşma haftası kapsamında “Türkiye’de Modern Mimarlık” başlığı altında 22. Mayıs 2007 tarihinde Alman kamuoyuna ve mimarlık çevrelerine sunuluyor.


3. Uluslararası LIVENARCH 2007: “Liveable Environments and Architecture” Konferansı

Karadeniz Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü tarafından düzenlenen Uluslararası “Liveable Environments and Architecture” Konferansı 5-7 Temmuz 2007 tarihleri arasında Trabzon’da gerçekleştirilecek.


Yerel Yönetimler “Dönüşüm” Sempozyumu

TMMOB etkinlik programlarından olan ve sekretaryası ile hazırlıkları Peyzaj Mimarları Odası tarafından yürütülen “TMMOB Yerel Yönetimler Sempozyumu” 17-18-19 Ekim tarihlerinde Ankara’da düzenlenecektir. Sempozyum’un ana teması Yerel Yönetimlerde “Dönüşüm” olarak belirlenmiş olup, sempozyum (1) çerçeve sunuş, (5) oturum, iki aşamalı (1) panel, çağrılı bildiriler ve kente ilişkin değerlendirmelerin yazılı ve görsel olarak paylaşılabileceği “KENT HİKAYELERİ” başlığı altında bir platformdan oluşacaktır.

 8 Kasım Dünya Şehircilik Günü 31. Kolokyumu

8 Kasım Dünya Şehircilik Günü etkinliklerinin bu yıl 31.si kapsamında dzenlenecek olan Kolokyum, Şehir Plancıları Odası ve ODTÜ Kentsel Politika Planlaması ve Yerel Yönetimler Ana Bilim Dalı işbirliğiyle 7-9 Kasım 2007 tarihlerinde Ankara’da gerçekleştirilecek. Kolokyumun bu seneki teması ise “Planlama Meslek Alanı: Geçmişten Geleceğe…”.


 

Afet Sempozyumu

TMMOB'nin " Birer doğa olayı olarak yaşananlar afete dönüşmesin!.." sloganıyla düzenlediği Afet Sempozyumu, 5-7 Aralık 2007 tarihlerinde Ankara'da gerçekleştirilecek.

Sekreteryası İnşaat Mühendisleri Odası tarafından yürütülen sempozyum kapsamında, ülkemizde doğa olaylarının afete yol açmasını engellemek için atılması gereken adımlar ile "zarar azaltma, afete hazırlık ve müdahale konusunda örgütlülüğü geliştirmek" amacı doğrultusunda afet politikaları ele alınacak. Bu genel başlık altında her bir konunun ilgili tüm tarafların ve bu konularda çalışma yapan/çaba sarf edenlerin katılımı ile ele alınması, tartışılması, ulusal, kurumsal ve bireysel düzeyde sonuçlara varılması hedefleniyor.

Archiprix Türkiye 2007

Son Teslim Tarihi 13 Ağustos 2007

 

 

 

 Perm Sanat Müzesi Yarışması

Son Teslim Tarihi 10 Temmuz 2007

 

 

 


“Antalya Büyükşehir Belediyesi Konyaaltı Doğa ve Kültür Parkı Alanı Mimari ve Çevre Düzenleme Proje Yarışması”

Son Teslim Tarihi 22 Haziran 2007


 

Kemal Türkler Anıt Mezarı Ulusal Ve Tek Aşamalı Proje Yarışması

Son Teslim Tarihi  30.05.2007

 

 

 

 

 


Geleceğin Kentleri” IFHP Ranko Radovic Öğrenci Tasarım Yarışması

Son Teslim Tarihi  31.08.2007

 

 

 


"H2Ouse - Suda Yaşam": Corus Mimarlık Öğrencileri Proje Yarışması

Son Teslim Tarihi 18 Mayıs 2007

ULUCANLAR KENTE KAZANDIRILIYOR

Ankara Barosu ile Mimarlar Odası tarafından düzenlenen ve eski Ulucanlar Cezaevi’nin değerlendirilmesini hedefleyen projeye katılan mimarlık öğrencileri, Ulucanlar’ın kente kazandırılması gerektiğini söylediler. Ankara Barosu ile Mimarlar Odası tarafından düzenlenen ve eski Ulucanlar Cezaevi’nin değerlendirilmesini hedefleyen projeye katılan mimarlık öğrencileri, Ulucanlar’ın kente kazandırılması gerektiğini söylediler. “Kent Düşleri” adlı proje yarışmasına katılan 27 eserin sahibi mimarlık öğrencileri, önceki gün Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi’nde düzenlenen...


PLANLAMA - 2023 ANKARA NAZIM İMAR PLANI

MESLEK ODALARI NAZIM İMAR PLANI'NI İNCELİYOR


 

ULAŞIM PLANLAMASI - ALTGEÇİTLER / ANKARA

TANDOĞAN ALT GEÇİDİ DÖKÜLÜYOR


 

TUTULU - MORTGAGE

MORTGAGE KİMİN İÇİN? - Turhan Çakar


 

KENT PLANLAMASI

AKM YA DA KENTLİLERİN YÜREKLERİ... -   Cengiz  Bektaş


 

PROJELER / HAYDARPAŞA GARI

YÜZYILLIK YALNIZLIK: HAYDARPAŞA   -  Faruk Y. Turinay


 

TOKİ - KONUT

500 KİŞİLİK EKİPLE 13 KATRİLYONLUK YATIRIM


 

ÖDÜLLER - MİMARİ MİRASIN KORUNMASI / SARICA KİLİSESİ

ÖDÜLLÜ KAPADOKYA


 

TOKİ / ARAZİLER - PROJELER

YENİ BİR KARAYOLLARI ARAZİSİ ÇIKTI


 

TOKİ - PROJELER

TOKİ, KARADENİZ'E 5 YILDIZLI OTEL YAPACAK


 

KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJELERİ / İSTANBUL

EVİMİ DE YUVAMI DA YIKTILAR