-E-Bülten düzgün görüntülenemiyorsa buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz

Üye Danışma Kurulu

TMMOB Mimarlar Odası Ankara Şubesi 39.Dönem Yönetim Kurulu Çalışma Programının değerlendirileceği Üye Danışma Kurulu 23-24-25 Mart 2007 tarihleri arasında Ürgüp’te gerçekleştirilecektir. Mimarlar Odası üyelerinin ücretsiz katılımıyla gerçekleştirilecek tir.


 

Ankara Ulucanlar Merkez Kapalı Cezaevi Değerlendirme Fikir Yarışması

TMMOB Mimarlar Odası Ankara Şubesi ve Ankara Barosu geleceğin mimarlık kültürünün yaratıcısı olan mimarlık öğrencilerinin katılımıyla Kent Düşleri kapsamında ilk fikir yarışmasının temasını, Ankara’nın şu anda boş olan mekanlarından, kent tarihinde ve yaşamında önemli bir yeri tutan “ Ankara Ulucanlar Merkez Kapalı Cezaevi Değerlendirme Projesi” olarak belirlemiştir. Yarışma, mimarlık öğrencilerinin kent yaşamına ilişkin ideallerinin toplumla paylaşılması ve fikirlerinin uygulanabileceği ortamların yaratılması, kamu alanlarının gelişimi, sürdürülebilir tasarım ve yapı tekniklerinin kullanılmasına öncülük yapacak şekilde değerlendirilmesi, mimarlığın toplumsallaşması, kent içerisindeki tarihsel mekânların işlevlerinin tartışılarak tarihi çevrelerin korunması ve yeniden kullanılması duyarlılığının teşvik edilmesini de amaçlamaktadır. Yarışma 2 ayrı kategoride (mimarlık lisans ve mimarlık yüksek lisans öğrenimi), ulusal, serbest ve tek kademeli olarak düzenlenmiştir. Yarışmanın kayıtları 12 Mart 2007 tarihinde tamamlanmış olup toplamda Türkiye ve KKTC’den 443 kayıt gerçeklemiştir. http://ulucanlar.mimarlarodasiankara.org


Ulucanlar Merkez Kapalı Cezaevi Değerlendirme Fikir yarışması İlk jüri toplantısı gerçekleşti

“Kent Düşleri” kapsamında TMMOB Mimarlar Odası Ankara Şubesi ve Ankara Barosunun ortaklaşa düzenlediği Ankara Ulucanlar Merkez kapalı Cezaevi Değerlendirme Projesi Öğrenci Fikir Yarışması için yarışmacılardan gelen soruların yanıtlanması ayrıca yarışma sürecinin değerlendirilmesi amacıyla 13 Mart 2007 tarihinde Jüri ilk toplantısını gerçekleştirmiştir.


Ulucanlar Merkez Kapalı Cezaevi Teknik Gezisi 300 öğrenciyle gerçekleştirtildi.

17 Mart 2007 tarihinde TMMOB Mimarlar Odası Ankara Şubesi tarafından Adalet Bakanı Sayın Cemil Çiçek’den alınan özel izinle alanın gezilmesinin yarışmaya katılacak öğrenciler tarafından geliştirilecek fikirler için önemli olması nedeniyle Ulucanlar Merkez Kapalı Cezaevi alanı Teknik Gezisi düzenlemiştir. Türkiye ve KKTC’den toplamda 250 mimarlık öğrencisinin ,Ankara Barosundan 60 stajyer avukatın ve yarışmada görev alan jüri üyeleri katılmıştır.


Hülagü Bulguç’u Anma Etkinliği

12 Mart işkencelerinin bedeninde bıraktığı sakatlanmalara karşın yüzündeki ışığı silemediği, sakin, kararlı ve ödünsüz duruşunu hep aramızda tutan değerli meslektaşımız Hülagü Bulguç’u 15 Şubat 2007 tarihinde kaybettik. Hüzünlü gülümseyişi yolu aydınlatmaya devam edecektir.

TMMOB Mimarlar Odası Ankara Şubesi ve TMMOB Şehir Plancıları Odası Ankara Şubesi ile birlikte 15 Şubat 2007 tarihinde kaybettiğimiz değerli meslektaşımız Hülagü Bulguç için 26 Mart 2007 saat 18.30’da Mimarlar Odası Ankara Şubesi’nde anma etkinliği düzenlenecektir. Okul, siyaset ve meslek arkadaşlarının anılarını paylaşacakları ve Hülagü Bulguç’u gelecek kuşakların tanımasına dönük bir kaydın oluşturulacağı etkinliğe katılımınızı dileriz.

Gayrimenkul Değerleme Uzmanlığı Eğitim Programı

Sürekli Mesleki Gelişim Merkezi Eğitim Programları kapsamında, İstanbul Üniversitesi ve Mimarlar Odası'nın birlikte hazırladığı Gayrimenkul Değerleme Uzmanlığı Eğitim Programı Mimarlar Odası Ankara Şubesi tarafından gerçekleştirilecektir.


 

”Türkiye Mimarlık Politikası Hayata Geçiyor”

Mimarlar Odası, Türkiye’ye özgü bir mimarlık politikasının oluşturulmasının daha nitelikli bir yapılı çevreye ulaşılması konusunda önemli bir adım olduğu fikrinden hareketle, bir mimarlık politikası metni üretilmesi konusunu uzunca bir süredir tartışıyor. Bugün, bir adım daha öteye geçilerek, bu süreçte elde edilen politika metninin hayata geçmesi için çalışmalar başlatılmıştır. 27 Şubat 2007 tarihinde Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi’nde yapılan basın toplantısı ile kamuoyunu bilgilendirme süreci başlamıştır. Toplantıya ülkemizin değerli mimarlarından Cengiz Bektaş, Behruz Çinici, Doğan Hasol, Doğan Kuban ve Doğan Tekeli katıldı.


40. Dönem II. Danışma Kurulu Antalya’da Yapılıyor

Mimarlar Odası 40. Dönem I. Danışma Kurulu, 25-26 Kasım 2006 tarihleri arasında, Mimarlık Hakkında Kanun ve Türkiye Mimarlık Politikası’nın tartışıldığı gündemle Denizli’de toplanmıştır. II. Danışma Kurulu ise, 31 Mart - 1 Nisan 2007 tarihlerinde mesleki denetim sisteminin bütün olarak değerlendirilmesi ve uygulamaları ana gündemi ile Antalya’da toplanacaktır. Danışma Kurulu’na ilişkin ayrıntılı bilgilere önümüzdeki günler içerisinde yayınlarımızdan ulaşabilirsiniz.


 

Mimarlık ve Kent Buluşmaları’nın Dördüncüsü Muğla’da Gerçekleşti.

TMMOB Mimarlar Odası 40. Dönem Genel Kurulu; kalıcı, sürdürülebilir, kimlikli ve çağdaş bir çevrenin ülke düzeyinde temel imar ve kentleşme hedefi olmasının sağlanması; “binlerce yıllık mimarlıklar ülkesinin yeniden mimarlıkla buluşması” için, dünya deneyi ve ülkemize özgü koşullar gözetilerek, “Türkiye Mimarlık Politikası”na bir an önce ulaşılması gerektiğini vurgulamış ve bu saptamanın, ilgili tüm kesim ve kurumların, ülke adına ortak sorumluluk üstlenmesine yönelik tarihsel bir çağrıya dönüştürme kararı almıştır. Buradan hareketle düzenlenen “Mimarlık ve Kent Buluşmaları” Türkiye’nin 6 farklı kentini dolanarak bir bilgi birikimi oluşturmayı amaçlamaktadır. Bu bağlamda Muğla Buluşmasının teması da tarihsel-doğal güzelliklerle bezenmiş bu özgün coğrafi özellik dolayısıyla “Kıyı Planlaması ve Mimarlık” olarak belirlenmiştir. Bu çerçevede Mimarlık ve kent bluşmalarının dördüncüsü 10-11 Mart 2007 tarihleri arasında Muğla’da gerçekleştirilmiştir.


Polatlı Belediye Başkanlığı ile görüşme gerçekleştirilmiştir

TMMOB Mimarlar Odası Ankara Şubesi Yönetim Kurulu ilçe belediyeleri ile iletişim kurma ve bu belediyelerde yaşanan mimarlık-kent-proje çalışmaları ile üyelerimize yönelik işbirliği ve bilgi paylaşımı için bir ziyaret de Polatlı Belediye Başkanlığı ile gerçekleştirilmiştir.

Yönetim Kurulumuzdan Nimet Özgönül ( Başkan ), ile Ali Hakkan’ın ( Yönetim Kurulu Üyesi ) katıldığı toplantıya Belediye Başkanı Yakup Çelik,İmar Müdürü Erol Yiğit ve belediye meclisi üyelerinin bir bölümü de katılmıştır.

Toplantıda Belediye Başkanı Sayın Yakup Çelik tarafından Polatlı’da yapılacak olan ve Kurtuluş Savaşı’nı resim,ışık ve ses efektleriyle simgeleyen Odeon müze projesi ile belediye tarafından kültür merkezine dönüştürülecek mevcut yapı,Hacettepe Üniversitesi’nce yapılacak olan Teknopark projesi ve proje çalışmaları devam eden Gordion koruma amaçlı imar planı üzerinde yönetim kurulumuza bilgi aktarılmış ve bu projeler üzerinde karşılıklı bilgi alışverişinde bulunulmuştur.

Bu görüşmelerin ardından şubemizce büyük mücadele başlatılan ve yargı kararları ile de desteklenen belediyelerce düzenlenen inşaat ruhsatlarında sicil durum belgesi istenmesi konusu gündeme getirilerek bu konudaki şube çalışmalarımız ve alınan sonuçlar ortama aktarılmış olup yapılan tartışmalarda sicil durum belgesinin istenmesi için büyük ölçüde bir uzlaşma sağlanmıştır.Bu süreçte sorunu tamamen aşmak üzere Polatlı’da mimar üyelerimizin de destekleriyle oda temsilciliği kurmak üzere çalışmalara başlanmıştır.


 

Mimarlık ve İdeoloji/1 Paneli gerçekleştirildi.

Mimarlar Odası Ankara Şubesi, yerel yönetimlerce sürdürülen ve bir dönemi dolayısıyla belirli siyasi tercihleri temsil eden mimarlığın üretilmesine yönelik yönetimsel baskıların, sadece fiziki çevrelerin dönüşümü bağlamında değil, mimarlık ve kent kültürünün biçimlenişi anlamında da, olumsuzluklarına tanık olmakta, Siyasi tercihlerini cumhuriyet öncesi dönemlere atfen yeniden kurarak, ya Osmanlı ve Selçuklu dönemleri mimarlığını taklit etmeye çalışan ya da mimarlığın Türkleştirilmesi savıyla, temsili icatlara yönelen siyasi erkin, son dönem Türkiye mimarlığını, sahte ancak bir o kadar da yoz bir üretimin içerisine adeta hapsettiğini düşünmektedir.

Bu anlamda Mimarlar Odası Ankara Şubesi, yerel yöneticilerin fiziksel ortamların üretilmesi sürecine bakış açılarının, gerek kent ve mimarlık gerekse siyasi sonuçlarıyla irdelenmesini ve konuya tüm aydınların, meslek örgütlerinin ve öğretim kurumlarının dikkatini çekmek gerekliliği düşüncesiyle 5 Mart 2007 Pazartesi günü TMMOB Mimarlar Odası Ankara Şubesi 5.katında Prof Dr. Filiz Yenişehirlioğlu (Başkent Üniversitesi Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Dekanı), Doç. Dr. C.Abdi Güzer (Orta Doğu Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü Öğretim Üyesi), Gürsel Korat (Yazar)’ın konuşmacı olarak katıldığı "Mimarlık ve İdeoloji I "isimli paneli gerçekleştirmiştir.


Çocuk ve Mimarlık Eğitim Konferansı

TMMOB Mimarlar Odası Ankara Şubesi tarafından 2002 yılından itibaren,Mimarlığın toplumla ve çocuk kültürü ile buluşması hedefiyle yürütülmekte olan Çocuk ve Mimarlık Projesi, A.Ü. Çocuk Kültürü Araştırma Uygulama Merkezi’nin de desteğiyle Ankara’da Çocuk ve Mimarlık Merkezi kurularak yeni dönem çalışmalarına başlamıştır.

Yeni dönem çalışmalarının hedefleri arasında yer alan, projenin, Şubeye bağlı 16 temsilcilikte de gerçekleşmesi ve eğitimcilerin eğitimi kapsamında Ankara Üniversitesi Çocuk Kültürü Araştırma Uygulama Merkezi ile “Çocuk ve Mimarlık Eğitim Konferansları” düzenlemekteyiz. İlki 31Mart -1 Nisan 2007 tarihinde Ankara’da gerçekleşecek olan konferans katılımcılarına Ankara Üniversitesi ÇOKAUM’la birlikte sertifika verilecektir. Sınırlı bir katılımla gerçekleşecek Konferansa katılmak isteyen üyelerimizin, Şubemizle iletişime geçmeleri gerekmektedir. Konferansa katılanların Çocuk ve Mimarlık Çalışmaları Merkezi alt çalışma gruplarının organizasyonunda görev almalarını da önemsemekteyiz.


 

Çocuk ve Mimarlık Merkezi ProLOGO yarışması

TMMOB Mimarlar Odası Ankara Şube bünyesinde 2002 yılından itibaren, mimarlık kültürünün çocuklarla buluşması, mimarlığın toplumsallaşması ve çocuklarda mekan, çevre ve kent bilincinin yaygınlaştırılması amacıyla yürütülen, Çocuk ve Mimarlık çalışmalarının kurumsal olarak sürdürülebilirliğini sağlamak amacıyla Çocuk ve Mimarlık Çalışmaları Merkezi kurulmuştur.

Çocuk ve Mimarlık çalışmalarının kurumsal kimliğini oluşturmak üzere, yaratıcı bir konseptin geliştirilmesini amacıyla LOGO/LOGOTYPE yarışması düzenlenmiştir.


8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü

TMMOB Mimarlar Odası Ankara Şubesi olarak Dünya Emekçi Kadınlar günü kapsamında 8 Mart 2007 günü Mimarlar Odası 5. katında gerçekleştirilecek etkinliklerin, temelde "emekçi kadın" temasının ön plana çıkması ve kadın ve mimarlık üzerine yürütülecek tartışmaların yine bu eksende, emekçi kadın teması üzerinden kurgulanması planlanmıştır. Etkinliğe katılanlara, heykeltıraş Sayın Erdal Duman tarafından 8 Mart için özel olarak tasarlanan bir anı objesi hediye edilmiştir.

 

 


UIA Gürcistan Yaz Okulu Sunuşu

Geçtiğimiz yıl Uluslararası Mimarlar Birliği (UIA) tarafından Gürcistan'da Gürcistan Mimarlar Birliği ile birlikte gerçekleştirilen Kültürel Mirasın Doğal Afetlerden Korunması çalışmasına lisans ve doktora olmak üzere Tolga Özden, İsmail Efe ve Nurşen Kul adlı öğrencilerin katılımı ile Sayın Emine Komut’un koordinasyonunda düzenlenen atölyenin sonuç ürünlerinin sunuşu. Gürcistan Büyükelçiliği temsilcisinin de konuşmacı olarak katılımıyla 1 Mart 2007 Perşembe günü Mimarlar Odası 5. katında gerçekleştirilmiştir.


Mimarlar Odası Ankara Şubesi yenileniyor

TMMOB Mimarlar Odası Ankara Şubesi’nde üyelerine daha sağlıklı ve nitelikli bir mekanda hizmet vermek amacıyla tadilat yapılmıştır. Gerçekleştirilecek diğer tadilatlar ile Mimarlar Odası Ankara Şubesi sizleri nitelikli mekanlarında ağırlamaktan mutluluk duyar.


Bina Kimlikleri ve Envanteri Projesi

TMMOB Mimarlar Odası Ankara Şubesi, Mimarlık kültürünün belgelenmesi ve kent hafızası oluşturulabilmesi için, önemli bazı yapılarla ilgili ayrıntılı bir araştırma yapılması ve oluşan bilgilerin kamuoyunun bilgisine sunulmasının amaçlandığı Bina Kiailklmlikleri ve Envanteri projesi Cumhuriyetin ilk 50 yılı ile ilgili çalışmalarını kamuoyuna sergi ve katalog yoluyla ulaştırmıştır. Yeni dönemde ise bu çalışmanın envanter kısmına ağırlık verilerek, hazırlanacak olan mimarlık rehberine kaynak oluşturması planlanmaktadır. Bu amaçla; proje müellifi olduğunuz, Ankara ve TMMOB Mimarlar Odası Ankara Şubesi etkinlik alanı ( Düzce, Kdz.Ereğli, Çaycuma, Zonguldak, Bartın, Devrek, Karabük, Bolu, Çankırı, Tosya, Kastamonu, Çorum, Kırşehir, Kırıkkale, Yozgat, Sarıkaya, Sivas, Malatya,Nevşehir, Erzincan, Tunceli, Erzurum) içerisinde bulunan yapılarınız ile ilgili olarak Binanın Adı, Özgün İşlevi, Proje ve Yapım Tarihi vb. künye bilgileri ile birlikte binaya ait, belge ve dokümanları (binaya ait fotoğraflar (eski-güncel) ve projeleri dijital kopya olarak, eğer olamaz ise Şube tarafından dijital kopyası alınmak üzere orjinal evrak olarak) Mimarlar Odası Ankara Şubesi’ne iletmenizden mutluluk duyacağız.


Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin, Projelerde Sicil Durum Belgesi İstenmesini Ortadan Kaldıran Yönetmelik Değişikliğinin Yürütmesi Durduruldu

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin, projelerde sicil durum belgesi istenmesini ortadan kaldıran yönetmelik değişikliği için TMMOB tarafından Ankara 9. İdare Mahkemesi'nde açılan iptal ve yürütmenin durdurulması istemli davada mahkeme, Ankara Büyükşehir Belediyesi İmar Yönetmeliği'nin 99.maddesini iptal ederek sicil durum belgesi istenmesine yönelik düzenlemeyi ortadan kaldıran yönetmelik değişikliğini, TMMOB'nin sahip olduğu denetim yetkisine müdahale edici bir nitelik taşıması ve değişikliği haklı gösterecek nitelikte somut bir gerekçenin ortaya konulamaması nedeniyle kamu yararı ve hizmet gerekleri açısından hukuka aykırı buldu ve yürütmenin durdurulması kararı verdi.


 

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı İhale Yönetmeliği’ne Danıştay’dan Yürütmeyi Durdurma

Danıştay 10. Dairesi Mimarlar Odasının açtığı davada “Toplu Konut İdaresi Başkanlığı Satış, Devir, İntikal, Kiraya Verme, Trampa, Sınırlı Aynî Hak Tesisi ve Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı İhale Yönetmeliği”nin bir çok maddesinin yürürlüğünü durdurdu.

Danıştay 10. Dairesi kararında özetle; hukuk devletinin gereklerinden olan ve idarelerin takdir ve yetkisine bırakılan konuların yine idareler tarafından önceden çıkarılan metinlerle düzenlenmesi anlamına gelen hukuk güvenliği ve düzenli idare (idarenin yasallığı) ilkesinin en sıkı uygulanması gereken alanlardan birinin ihaleler olduğu , açıklık, tarafsızlık, rekabet ve uygun bedel ilkelerinin ihalelerde gerçekleşebilmesi için sürecin belirgin olması gerektiği belirtiliyor.

 

[Mim/ag] kullanımda

Mimarlar Odası Ankara Şubesi Sayısal Sistem Dönüşümü Projesi [Mim/ag] kullanıma açılmıştır. Kullanıcı adı ve parolanızı şubemizden alabilirsiniz.


Müelliflere Duyuru!

Proje Müellifi mimarların, Mimari Proje Müellifi Sicil Durum Belgesi alırken yanlarında

  1. Mimarın mührü ve imzasını taşıyan, mimari proje çizim ve sunuş standartları, ilgili yönetmelik, standart ve normlara uygun olarak düzenlenmiş uygulama projeleri ve m2 cetveli
  2. Tapu, çap, röperli kroki, imar durumu, kot krokisi
  3. Mimar ve iş sahibi arasında imzalanmış, Mimarlar Odasınca hazırlanmış, tip sözleşmenin asgari hükümlerini taşıyan sözleşmesi
  4. Serbest mimarlık hizmetlerine ilişkin, en az bedel tarifesine göre hesaplanmış ücret tutarında düzenlenmiş serbest meslek makbuzu ya da fatura
  5. Oda tarafından verilen mühür

getirmeleri gerekmektedir.


 

Bülten DOSYA Konuları

Mimarlar Odası Ankara Şubesinin üyeleri ile iletişim kurmasının en önemli aracı olan Bülten, 39. Dönem de güncel konular ve haber ağırlıklı yöne evrilerek haber bültenine dönüşmesi Şube-üye arasındaki mesafeyi en aza indirmek üzere kurgulanmıştır. Bu sebeple Bülten’de yayınlanmakta olan dosya konuları, Bülten’in dışında iki ayda bir yayınlanan ekler (insert) olarak tasarlanmış ve 2006 yılında Kentsel Dönüşüm 1–2, Endüstri Mirası, Tasarım ve Özgürlük: Özürlüler ve Herkes için Tasarım konu başlıkları ile yayına hazırlanmıştır. 2007 yılında da aşağıda yer alan konu başlıkları ile hazırlanacak olan dosya konuları ile ilgili bilgi ve deneyimlerini Bülten aracılığı ile aktarmak isteyen üyelerimizin yazıları Yayın Birimi tarafından değerlendirilecektir.  

ŞUBAT 2007
Meslekte Dönüşüm (Eğitim+Uygulama)

NİSAN 2007
Tasarım ve Temsil Teknolojisi

HAZİRAN 2007
Kent ve Estetik

AĞUSTOS 2007
Kent ve Suç (Kentsel suçlar ve mekansal bağlantıları)

EKİM 2007
Mimarlık ve Siyaset

ARALIK 2007
39. Dönem süresince yayınlanan dosyaların değerlendirmesi


Bu Hafta Gerçekleştirilecek Toplantılar

Yönetim Kurulu
39. Dönem Yönetim Kurulu Toplantıları her Salı 18.00 ‘da tüm üyelerimizin katılımına açık olarak gerçekleşmektedir.

Yozgat Oda Temsilciliği Yozgat Temsilciliği Oldu

Yozgat oda temsilcimizin 07.03 2006 tarihinde, 28 mimar üyemizin imzası İle şubemize yaptığı temsilcilik olma talebi Zonguldak’ta yapılan Bölge toplantısında gündeme getirilmiş ve Şube yönetim kurulumuz tarafından yapılan görüşmelerde yönetmeliklerimize göre temsilcilik olmak için yeterli üye sayısının bulunduğu, Yozgat ilimizde Bozok Üniversitesi bünyesinde Mimarlık Eğitimi verildiği, burada görev yapan akademisyen üyelerimizin ve yaklaşık 240 Öğrencinin Yozgat kentine ve mimarlık ortamına yeni katkılar sağlayabileceği ayrıca Temsilcilik örgütlenmesinin de Yozgat kentinde ve kent çalışmalarında daha kurumsal ilişkiler sağlayabileceği yönünde görüş oluşturulmuştur.

Bu çerçevede Şubemizin görevlendirmesi ile Yönetim Kurulu ve Denetleme Kurulu üyelerinin de yer aldığı örgütlenme Komisyonumuz 15 Şubat 2007 tarihinde Yozgat'ta 15 üyemizin katılımı ile ortak bir toplantı gerçekleştirmiş ve yapılan görüşmelerde Yozgat Oda Temsilciliğinin Temsilcilik olma talebinin uygun olacağı ve üyelerin ortak karan ile önerdiği isimlerin Şube yönetim kurulu kararı ile atamalarının yapılabileceği hususları tespit edilmiş ve Örgütlenme Komisyonu tarafından bu doğrultuda hazırlanan rapor Şubemize iletilmiştir.

Yönetim Kurulumuz 20. Şubat 2007 tarih ve 50 no.lu toplantı gündeminde hazırlanan talep ve raporları inceleyerek Ünsal ALLIOĞLU, Nuran USLU, Fethiye SAYGI’dan oluşan Temsilcilik yönetim kurulunun atanmasına karar vermiştir.

Cinnah Caddesi’nde yaya olmak

Cinnah Caddesi' ndeki motorlu arac seyir hizi 90 - 140 km/saat degerleri arasina yukselmistir.

Cinnah Caddesi uzerinde hic yaya gecidi yoktur. Bukres sokak ile Yesilyurt sokak arasindaki tek isikli yaya gecidi ise surekli akan motorlu arac akisi nedeniyle zorlukla kullanilabilmektedir.

Cinnah Caddesi ortasındaki (eski) dar yaya dinlenme tretuari iptal edilmiştir. Genis bulvarin uzerinde yayalar caresiz kalmaktadir.

Cinnah Caddesi' nde 3 adet alt gecit vardir. Bunlardan ikisi geceleri acik WC olarak kullanilmaktadir bu yuzden yaya kullanimlari imkansiza yakindir. Bir alt gecit (Kirkpinar sokak ile Kabatas sokak arasindaki) ise Ankara Buyuk Sehir Belediyesi tarafindan nedeni bilinmeyen bir sekilde tamamen kapatilmistir.

Cinnah Caddesi' nin her iki tarafi agir araclar ve binek otolar icin otopark haline gelmistir.

Cinnah Caddesi' nin her iki tarafindaki kaldirimlar yayalarin yurumesini imkansizlastiracak sekilde otopark olarak kullanilmaktadir.

Yaklasik 3 aydir bu durum surmektedir. Yayalar büyük bir tehlike altındadır.

 

"Leonardo : Evrensel Deha" Sergisi ODTÜ’de

Leonardo Da Vinci'nin mühendislik harikası olarak kabul edilen, orijinal çizimlerinden inşa edilmiş makinelerin replikalarını barındıran, uluslararası üne sahip, interaktif Leonardo Da Vinci icatları sergisi, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, The Partners işbirliği ve Arçelik ana sponsorluğunda gerçekleştiriliyor. 24 Mart 2007 tarihine kadar ODTÜ Kültür kongre Merkezi’nde gezilebilir.


Basamaklar, Gül Ezen Fotoğraf Sergisi

Gül Ezen’in siyahbeyaz fotoğraflarından oluşan Basamaklar sergisi 8 Mart 2007 de Ankara Resim ve Heykel Müzesinde açılıyor. 28 Mart'a kadar açık kalacak sergi daha önce 2002 yılında New York, National Arts Club'da, 2004 yılında ise Mexico City'de Casa Luis Barragan'da sergilenmişti. 8-28 Mart 2007 tarihleri arasında Ankara Devlet Resim ve Heykel Müzesi’nde gezebilirsiniz.


"İpek-Çiçek-Altın-Kadın" Sergisi Şimdi de Ankara'da

Ayşegül Kaygun'un Milas-Çomakdağ kadınlarını konu alan ve 2006'da Bodrum'da izleyicilerle buluşan "İpek-Çiçek-Altın-Kadın" başlıklı fotoğraf sergisi şimdi de Ankara'da.

Sergi, "görünenin ötesinde hala kaybetmedikleri dayanışma ruhunu bakışlarında, giysilerinde, saçlarındaki çiçeklerde coşkuyla taşıyan Çomakdağ kadınlarına ve sahip çıktıkları hayat'a saygıya" davet ediyor.

 


Sular,Yollar ve Köprüler Belgeseli

Karayolları Genel Müdürlüğü ile Türkiye Radyo Televizyon Kurumu Genel Müdürlüğü arasında imzalanan protokol gereğince; Karayolları Genel Müdürlüğü faaliyet alanına giren tarihi köprülerle ilgili 6 bölümden oluşan "Sular,  Yollar  ve  Köprüler"  adlı belgesel programı  5 Mart 2007 tarihinden itibaren her pazartesi saat 22:30'da TRT 2 kanalında yayınlanacaktır. Tarihi Köprülerle ilgili daha fazla bilgi edinmek isteyenler http://www.kgm.gov.tr/asps/KGM/koprucalisma/tarihikopruler.pdf linkini tıklayabilirler.


Designtrain Kongresi - Trailer I: “Tasarım Eğitimi Rehberi”

KTÜ: Karadeniz Teknik Üniversitesi ve ELIA: Avrupa Sanat Enstitüleri Birliği sizi Designtrain ve Leonardo da Vinci Programı tarafından düzenlenen Designtrain Kongresi’ne davet ediyor. Designtrain Kongresi - Trailer I: “Tasarım Eğitimi Rehberi” (Guidance For / In Design Training) teması altında geleceğin tasarım öğrencileri için tasarım odaklı iletişim araçları oluşturmayı hedefliyor. Kongre tasarım eğitimine meraklı ortaöğrenim/lise öğrencilerinin kendi tasarım yeteneklerini test edebilecekleri ve öğrencinin kendini geliştirmesinde klavuz olabilecek araçlar yaratmak ve birinci sınıf tasarım öğrencilerinin tasarım problemleri ile olan ilişkilerine yardımcı olacak ortak bir dil belirlemeği hedefliyor.

 


Yapıdecoor Ankara 2007

Yapıdecoor Ankara 2007, İnşaat Malzemeleri, Yapı Yenileme ve İç Mimari Fuarı; Ankara ve çevre illerin inşaat sezonunun başladığı bir dönemde gerçekleşiyor. Fuar, yapı yenileme ve tadilat anlamında merkez konumu taşıyarak, katılımcı kuruluşların amacına ulaşması, yeni pazarlar bulması, hem bölge, hem de çevre illerin ihtiyaçlarını belirlemeleri ve sipariş vermeleri anlamında büyük bir ticaret plâtformu oluşturacak.

İnşaat sezonunun başlayacağı bu dönemde Yapıdecoor Ankara 2007, mimar, mühendis, müteahhit, yatırımcı kuruluşlar ve nihai tüketicilerin, yeni teknolojileri takip edeceği, ürün seçip sipariş verecekleri gerçek bir ticaret plâtformu olacak.

Ankara coğrafi konumu ve Türkiye’nin başkenti olması itibari ile Türkiye’nin her yerinden kolay ulaşılabilecek bir konumda. Ayrıca devlet Kurumlarının tüm satın almalarının Ankara’da olması da bir avantaj.

Yapıdecoor Ankara 2007 Fuarına 11 - 15 Nisan 2007 tarihleri arasında ziyarete açılacak.


7. Uluslararası Avrupa Tasarım Akademisi Konferansı

İzmir Ekonomi Üniversitesi bu seneki Uluslararası Avrupa Tasarım Akademisi Konferansına ev sahipliği yapıyor. ‘Disaster’ (felaket), ‘Discourse’ (söylem) ve ‘Disorder’ (düzensizlik) gibi üç ana tema çerçevesinde gelişecek olan konferans, çağdaş tasarım anlayışı ve söylemini oluşturan birbirleriyle ilişkili ama kimi zaman da çelişkili olan kavramlardan ve olgulardan yola çıkarak tasarım alanında var olan farklı yaklaşımlara ışık tutmayı hedefliyor. 11-13 Nisan 2007 tarihleri arasında İzmir’de gerçekleştirilecektir.


En Iyi Mimarlık Bitirme Projeleri “Anadolu” Yollarinda…

Mimarlık alanında eğitim veren tüm üniversitelerden en iyi diploma projelerini seçmek üzere düzenlenen ‘ARCHIPRIX-Türkiye 2006’ Yarışması’nda ödül alan projelerin sergisi Çimsa A.Ş. desteği ile, 12 Şubat - 2 Mart 2007 tarihlerinde Süleyman Demirel Üniversitesi’nde (Isparta) 12 Mart - 30 Mart 2007’de Mersin Üniversitesi’nde, 9 Nisan - 27 Nisan 2007’de Balıkesir Üniversitesi’nde sergilenecek. 


3. Uluslararası LIVENARCH 2007: “Liveable Environments and Architecture” Konferansı

Karadeniz Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü tarafından düzenlenen Uluslararası “Liveable Environments and Architecture” Konferansı 5-7 Temmuz 2007 tarihleri arasında Trabzon’da gerçekleştirilecek.


TMMOB Mimarlar Odası Antalya Şubesi Ekolojik Mimarlık ve Planlama Ulusal Sempozyumu

Ekolojik Mimarlık Ve Planlama teması ile düzenlenecek olan Sempozyum için hazırlanacak bildiriler için son teslim tarihi 30 Mart 2007. 

Kemal Türkler Anıt Mezarı Ulusal Ve Tek Aşamalı Proje Yarışması

Son Teslim Tarihi  30.05.2007

 

 

 

 

 


İran'a Endüstriyel Ticaret Merkezi Tasarım Yarışması

Son Teslim Tarihi  27.03.2007

 

 


Başakşehir için Kentsel Tasarım Proje Yarışması

Son Teslim Tarihi  30.04.2007

 

 


Geleceğin Kentleri” IFHP Ranko Radovic Öğrenci Tasarım Yarışması

Son Teslim Tarihi  31.08.2007

 

 

 


Lightouch Design 07

Son Teslim Tarihi  30.03.2007

 

 


Kültürel Mirasın Korunması: 2007 UNESCO Asya-Pasifik Mirası Ödülleri

Son Teslim Tarihi  31.03.2007
Creation of Preliminary Architectural Design for Library building in Gevgelija

Son Teslim Tarihi 1Nisan 2007


 

TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi Şener Özler Mimarlık ve Çocuk Resim Yarışması – I: “Sokaklarımız”

Son Teslim Tarihi 13 Nisan 2007

 


"H2Ouse - Suda Yaşam": Corus Mimarlık Öğrencileri Proje Yarışması

Son Teslim Tarihi 18 Mayıs 2007