-E-Bülten düzgün görüntülenemiyorsa buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz

Mimarlar Odası Ankara Şubesi 2007 ajandası çıkmıştır.

TMMOB Mimarlar Odası Ankara Şubesi 2007 yılı ajandaları çıkmıştır. 2006 yılı da dahil olmak üzere geçmiş dönemlere ait aidat borcu olmayan üyelerimiz Şubemizden imza karşılığı ajandalarını temin edebilirler.
Keçiören Bölgesindeki Mimarlarla Toplantı

Keçiören bölgesinde iş yapan mimarlarla Mimarlar Odası Ankara Şube Yönetim Kurulu, sorunların çözümü konusunda bir araya geldi.Mesleki denetim uygulanmasında karşılaşılan sorunların görüşüldüğü toplantıda, mesleki denetim yaptırmayan mimarlara yönelik yapılacak uygulamalar üzerine görüşler belirtildi. Belediye , Oda ve mimarların ilçenin mimari gelişimini tartışacakları ve çözüm önermeleri arayacakları Keçiören ilçe buluşması organizasyonu için komisyon oluşturuldu.


 

KalDer Toplantısı

Mimarlar Odası Ankara Şubesi’nde, tüm işlevsel birimlerce paylaşılacak ortak bir dil ve düşünce şeklinin temelini oluşturmak, insanları yönetmek değil insanlarla yönetmek için bir yapı oluşturmak üzere Toplam Kalite Yönetimi sistemi çalışmalarına başlanmıştır.

13 Şubat 2007 tarihinde KalDer Şubemize davet edilerek kalite yönetim sistemi ve eğitimleri ile ilgili bilgi alınmıştır.

Toplantıya TMMOB Mimarlar Odası Ankara Şubesi Yönetim Kurulu ile KalDer Yönetim Kurulu Başkanı Ayşe Sevgör ve Eğitim ve Etkinlik Koordinatörü Aysun Uyanık katılmışlardır.

Sürekli Mesleki Gelişim Merkezi Çalışmaları devam ediyor.

Mimarlar Odası bünyesinde başlatılmış olan Sürekli Mesleki Gelişim Merkezi çalışmaları üyelerimizin mimarlık alanında mesleki gelişimlerini sağlamak ve 2007 yılı itibariyle sicillerine işlenecek çalışmaların ön hazırlıklarını tamamlama aşamasındadır. Bu çalışmaların ODTÜ-SEM (Sürekli Eğitim Merkezi) ve diğer üniversiteler ve kurumlarla birlikte yürütülmesi öngörülmektedir.

Eğitim başlıklarının yeni mezun mimarların ihtiyaçlarına yönelik ve eğitime en çok ihtiyaç duyulan konulara göre oluşturulması hedeflenmiştir.


 

[MİM/sis] resmi yayında

TMMOB Mimarlar Odası Ankara Şubesi Sayısal Sistem Dönüşümü Projesi [MİM/ağ]’ın bir bileşeni olarak tasarlanan Mimarlar Odası Ankara Şubesi Sesli İleti Servisi [MİM/sis], 20 Temmuz 2006 tarihinde internet üstünden deneme yayınına geçmiştir.

Ana akım bir radyo özelliği taşımayan ancak Odamız için alternatif bir yayıncılık ortamı olma özelliğine sahip [MİM/sis]; Mimarlar Odası Ankara Şubesi’nin 51. kuruluş yıldönümü olan 25 Aralık 2006 tarihinde yayına başlamıştır.


İşyeri Temsilcilik sayısını artırmaya devam ediyoruz…

Mimarlar Odası Ankara Şubesi, Kamu ve Özel sektörde oluşturulan 47 işyeri temsilciliğinin yanı sıra diğer kamu kurumları ve özel firmalar bünyesinde çalışan mimar verilerine ulaşarak işyeri temsilcilik sayısını artırılmayı kurgulamaktadır.

Seçimi yapılan kamu ve özel sektör’deki işyeri temsilciliğine;

Karayolları Genel Müdürlüğü’nde Ceren Üste,

İller Bankası İmar Planlama Dairesi Başkanlığı’nda Birgül Süer,Hulusi Adıgüzel,

İller Bankası Yapı İşleri Daire Başkanlığı’nda Göknil Gürbüz,Yasemin Özananar,Özkan Altun seçilmişlerdir.

 

Kültür Ataşeleri İle Toplantı

Mimarlar Odası Ankara Şubesi,39.dönem çalışma programı çerçevesinde, ülkelerarası ilişkilerin geliştirilmesi ve karşılıklı mimarlık kültürünün paylaşılması hedefiyle elçiliklerin kültür ataşeleriyle bir toplantı gerçekleştirerek dönem sonuna kadar ülkelerin kendi kültürlerini tanıtacaklarını, mimarlık kültürünü paylaşacakları ve uluslar arası sergilerin yapılacağı bir dizi etkinlik planlandı. Meksika,Güney Afrika, Küba, Brezilya, Hırvatistan, Sırbistan, Letonya, Pakistan, KKTC, Romanya büyükelçiliklerinin kültür ataşeleri katılmıştır.


Bina Kimlikleri ve Envanteri Projesi

TMMOB Mimarlar Odası Ankara Şubesi, Mimarlık kültürünün belgelenmesi ve kent hafızası oluşturulabilmesi için, önemli bazı yapılarla ilgili ayrıntılı bir araştırma yapılması ve oluşan bilgilerin kamuoyunun bilgisine sunulmasının amaçlandığı Bina Kiailklmlikleri ve Envanteri projesi Cumhuriyetin ilk 50 yılı ile ilgili çalışmalarını kamuoyuna sergi ve katalog yoluyla ulaştırmıştır. Yeni dönemde ise bu çalışmanın envanter kısmına ağırlık verilerek, hazırlanacak olan mimarlık rehberine kaynak oluşturması planlanmaktadır. Bu amaçla; proje müellifi olduğunuz, Ankara ve TMMOB Mimarlar Odası Ankara Şubesi etkinlik alanı ( Düzce, Kdz.Ereğli, Çaycuma, Zonguldak, Bartın, Devrek, Karabük, Bolu, Çankırı, Tosya, Kastamonu, Çorum, Kırşehir, Kırıkkale, Yozgat, Sarıkaya, Sivas, Malatya,Nevşehir, Erzincan, Tunceli, Erzurum) içerisinde bulunan yapılarınız ile ilgili olarak Binanın Adı, Özgün İşlevi, Proje ve Yapım Tarihi vb. künye bilgileri ile birlikte binaya ait, belge ve dokümanları (binaya ait fotoğraflar (eski-güncel) ve projeleri dijital kopya olarak, eğer olamaz ise Şube tarafından dijital kopyası alınmak üzere orjinal evrak olarak) Mimarlar Odası Ankara Şubesi’ne iletmenizden mutluluk duyacağız.


[Mim/ag] kullanımda

Mimarlar Odası Ankara Şubesi Sayısal Sistem Dönüşümü Projesi [Mim/ag] kullanıma açılmıştır. Kullanıcı adı ve parolanızı şubemizden alabilirsiniz.


Müelliflere Duyuru!

Proje Müellifi mimarların, Mimari Proje Müellifi Sicil Durum Belgesi alırken yanlarında

  1. Mimarın mührü ve imzasını taşıyan, mimari proje çizim ve sunuş standartları, ilgili yönetmelik, standart ve normlara uygun olarak düzenlenmiş uygulama projeleri ve m2 cetveli
  2. Tapu, çap, röperli kroki, imar durumu, kot krokisi
  3. Mimar ve iş sahibi arasında imzalanmış, Mimarlar Odasınca hazırlanmış, tip sözleşmenin asgari hükümlerini taşıyan sözleşmesi
  4. Serbest mimarlık hizmetlerine ilişkin, en az bedel tarifesine göre hesaplanmış ücret tutarında düzenlenmiş serbest meslek makbuzu ya da fatura
  5. Oda tarafından verilen mühür

getirmeleri gerekmektedir.


 

Bülten DOSYA Konuları

Mimarlar Odası Ankara Şubesinin üyeleri ile iletişim kurmasının en önemli aracı olan Bülten, 39. Dönem de güncel konular ve haber ağırlıklı yöne evrilerek haber bültenine dönüşmesi Şube-üye arasındaki mesafeyi en aza indirmek üzere kurgulanmıştır. Bu sebeple Bülten’de yayınlanmakta olan dosya konuları, Bülten’in dışında iki ayda bir yayınlanan ekler (insert) olarak tasarlanmış ve 2006 yılında Kentsel Dönüşüm 1–2, Endüstri Mirası, Tasarım ve Özgürlük: Özürlüler ve Herkes için Tasarım konu başlıkları ile yayına hazırlanmıştır. 2007 yılında da aşağıda yer alan konu başlıkları ile hazırlanacak olan dosya konuları ile ilgili bilgi ve deneyimlerini Bülten aracılığı ile aktarmak isteyen üyelerimizin yazıları Yayın Birimi tarafından değerlendirilecektir.  

ŞUBAT 2007
Meslekte Dönüşüm (Eğitim+Uygulama)

NİSAN 2007
Tasarım ve Temsil Teknolojisi

HAZİRAN 2007
Kent ve Estetik

AĞUSTOS 2007
Kent ve Suç (Kentsel suçlar ve mekansal bağlantıları)

EKİM 2007
Mimarlık ve Siyaset

ARALIK 2007
39. Dönem süresince yayınlanan dosyaların değerlendirmesi


Bu Hafta Gerçekleştirilecek Toplantılar

Yönetim Kurulu
39. Dönem Yönetim Kurulu Toplantıları her Salı 18.00 ‘da tüm üyelerimizin katılımına açık olarak gerçekleşmektedir.

Endüstri Mirasının Korunması Çalışma Grubu
Tarih: 19 Şubat 2007
Saat: 18.30
Yer: Mimarlar Odası  

Ücretli Çalışan Mimarlar Komisyonu
Tarih:21 Şubat 2007
Saat: 19.30
Yer: Mimarlar Odası

Yeni Mezun Mimarlarla Toplantı
Tarih: 22 Şubat 2007
Saat:19.00
Yer:Mimarlar Odası

Mehmet Ali Horuztepe

TMMOB Mimarlar Odası Ankara Şubesi’nin 5516 sicil nolu üyesi Mehmet Ali Horuztepe 15.02.2007 tarihinde vefat etmiştir. Cenazesi 16.02.2007 tarihinde Cebeci Asri Mezarlığı'nda kilinan cuma namazının ardından topraga verilmiştir. Ailesine ve tüm meslektaşlarına baş sağlığı dileriz.


 

Hülagü Bulguç

Yüksek Şehir Plancısı Sayın Hülagü Bulguç 15.02.2007 tarihinde vefat etmiştir. Cenazesi 16.02.2007 tarihinde İzmir Alsancak Hocazade Camiinde kılınan cuma namazının ardından Tire Asri Mezarlığı'nda topraga verilmiştir. Ailesine ve tüm meslektaşlarına baş sağlıgı dileriz.

 

Dikmen Vadisi

“Bizler işgalci değil hak sahibiyiz ! Ne saray, ne de villa, yaşanabilir konut, insanca bir yaşam ve güvenli bir gelecek istiyoruz !” diye sesleniyor Dikmen Vadisi Halkı.

Dikmen Vadisi Halkı, kendisine dayatılan, sosyal-ekonomik yıkıma karşı, haklı ve meşru bir direnişi sergilemektedir. Gelir düzeyi son derece düşük, çoğu geçici işlerde asgari ücretle çalışan veya emekli maaşı ile geçinmeye çabalayan bu yoksul emekçi insanlar, kendilerini son derece ağır bir mali yük altına sokan, gerçekte her birini evsiz bırakıp sokağa atacak olan rant projesine karşı, “barınma hakları” başta olmak üzere en temel hak ve kazanımlarını savunmakta, bir anlamda yaşama tutunmaya çabalamaktadır.

Bizler, Dikmen Vadisi Halkının, birinci yılını doldurmuş olan bu mücadelesini desteklediğimizi, Dikmen Vadisi Halkının taleplerinin dikkate alınmasını istiyoruz ve 18 Şubat 2007 ‘de düzenlenen şenliğe katılarak yanlarında olduğumuzu belirttik.
 

Mimar Emre Arolat/ Konferans - Sergi

21 Şubat 2007 Çarşamba günü ODTÜ Mimarlık Fakültesi Mimarlık Amfisi’nde “Mimar Emre Arolat” temalı konferans ve sergi düzenlenecektir. Saat 14.30’da başlayacak olan etkinlikte Arolat İşliği, ihsan Bilgin ve Abdi Güzer konuşmacı olarak yer alacaklardır.


"Yer'in Sesi: Ulus İşhanı'nın Söyledikleri"

Ulus İşhanı'nın mimari değeri kamusal nitelikleri, Cumhuriyet Mimarlığı içerisindeki yeri ve kentli için anlamı üzerine ODTÜ ARCH 713 Araştırma Grubu'nun gerçekleştirdiği stüdyo çalışmasının sonuçlarının yer aldığı "Yer'in Sesi: Ulus İşhanı'nın Söyledikleri" 15 Şubat 2007 Perşembe günü ODTÜ Mimarlık Fakültesi Sergi Salonu'nda açılan sergi devam etmektedir.

 

 


Uluslararası Deneyimler Işığında Seçmeli Protokol Paneli

Türkiye İnsan Hakları Vakfı tarafından 24 Şubat 2007 Cumartesi saat 14.00’de Ankara Barosu Konferans Salonunda TİHV Başkanı Yavuz Önen’in oturum yöneticiliğinde, İşkencenin Önlenmesi Derneği (APT) temsilcisi Matthew Pringle, Uluslararası Ceza Reformu (PRI) temsilcisi Mary Murphy ve A.Ü. Siyasal Bilgiler Fakültesi Öğretim Üyesi Yrd.Doç.Dr. Kerem Altıparmak’ın konuşmacı olarak katılacakları panel düzenlenecektir.

 

 


“Kentsel Dönüşümün Kavramsal Açılımı ve Planlama boyutu” Paneli

TMMOB Mimarlar Odası Adana Şubesi tarafından düzenlenen “Kentsel Dönüşümün Kavramsal aÇılımı ve planlama boyutu” panel 24 Şubat 2007 tarihinde saat 13.00’de Adana Uluslararası Fuar Merkezi’nde gerçekleştirilecektir.

 

 

 

 


19. Uluslararası Yapı ve Yaşam Kongresi: Mimarlığın Geleceği - Gelecek İçin Mimarlık

MMOB Mimarlar Odası Bursa Şubesi tarafından düzenlenen 19. Uluslararası Yapı ve Yaşam Kongresi “Mimarlığın Geleceği - Gelecek için Mimarlık” teması ile 22-23-24 mart 2007 tarihinde Tüyap Bursa Fuarcılık ile  "Bursa Yapı ve Yaşam Fuarı" Bursa Uluslararası Fuar Merkezi’nde düzenlenecektir.

 


7. Uluslararası Avrupa Tasarım Akademisi Konferansı

İzmir Ekonomi Üniversitesi bu seneki Uluslararası Avrupa Tasarım Akademisi Konferansına ev sahipliği yapıyor. ‘Disaster’ (felaket), ‘Discourse’ (söylem) ve ‘Disorder’ (düzensizlik) gibi üç ana tema çerçevesinde gelişecek olan konferans, çağdaş tasarım anlayışı ve söylemini oluşturan birbirleriyle ilişkili ama kimi zaman da çelişkili olan kavramlardan ve olgulardan yola çıkarak tasarım alanında var olan farklı yaklaşımlara ışık tutmayı hedefliyor. 11-13 Nisan 2007 tarihleri arasında İzmir’de gerçekleştirilecektir.


Eduardo Souto de Moura Bilgi'de Arkimeet’de

En bilinen projesi Braga Belediye Pazarı olan ve 2000 yılındaki Hannover Fuarı’ndaki Portekiz Pavyonu’nu Alvaro Siza ile birlikte tasarlayan ünlü Portekizli mimar Eduardo Souto de Moura, ‘Bilgi’de Arkimeet’ konferansları çerçevesinde 22 Şubat 2007 İstanbul’a geliyor. Projeleri ve mimari yaklaşımı üzerine bir konferans verecek olan mimar, İstanbul Bilgi Üniversitesi Dolapdere Kampüsü’nde saat 19:00’da izlenebilecek.
Auguste Perret'nin Yeniden İnşa Ettiği Kent; Le Havre Sergisi

Garanti Galeri, 23 Ocak - 17 Mart 2007 tarihleri arasında, Auguste Perret'nin Yeniden İnşa Ettiği Kent: Le Havre başlıklı sergiye ev sahipliği yapacak. Sergi, bir liman kenti olan Le Havre'ın 1517'de François I tarafından kuruluşundan 1944'te hava saldırısıyla yok edilişine ve sonra da Auguste Perret tarafından yeniden inşasına kadar olan süreci anlatıyor. Serginin küratörü Joseph Abram, 23 Ocak Salı günü saat 18:30'da, İTÜ Mimarlık Fakültesi (Taşkışla) 109 numaralı salonda bir konferans verecek. Fransızca gerçekleştirilecek konferansta simultane çeviri yapılacak.  


En Iyi Mimarlık Bitirme Projeleri “Anadolu” Yollarinda…

Mimarlık alanında eğitim veren tüm üniversitelerden en iyi diploma projelerini seçmek üzere düzenlenen ‘ARCHIPRIX-Türkiye 2006’ Yarışması’nda ödül alan projelerin sergisi Çimsa A.Ş. desteği ile, 12 Şubat - 2 Mart 2007 tarihlerinde Süleyman Demirel Üniversitesi’nde (Isparta) 12 Mart - 30 Mart 2007’de Mersin Üniversitesi’nde, 9 Nisan - 27 Nisan 2007’de Balıkesir Üniversitesi’nde sergilenecek. 


3. Uluslararası LIVENARCH 2007: “Liveable Environments and Architecture” Konferansı

Karadeniz Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü tarafından düzenlenen Uluslararası “Liveable Environments and Architecture” Konferansı 5-7 Temmuz 2007 tarihleri arasında Trabzon’da gerçekleştirilecek.


TMMOB Mimarlar Odası Antalya Şubesi Ekolojik Mimarlık ve Planlama Ulusal Sempozyumu

Ekolojik Mimarlık Ve Planlama teması ile düzenlenecek olan Sempozyum için hazırlanacak bildiriler için son teslim tarihi 30 Mart 2007. 

İran'a Endüstriyel Ticaret Merkezi Tasarım Yarışması

Son Teslim Tarihi  27.03.2007

 

 


Başakşehir için Kentsel Tasarım Proje Yarışması

Son Teslim Tarihi  30.04.2007

 

 


İtalya'da Üniversite Bursu Ödüllü Tasarım Yarışması

Son Teslim Tarihi  15.03.2007

 

 


Lightouch Design 07

Son Teslim Tarihi  30.03.2007

 

 


Kültürel Mirasın Korunması: 2007 UNESCO Asya-Pasifik Mirası Ödülleri

Son Teslim Tarihi  31.03.2007
TC Berlin Büyükelçiliği Kançılarya Binası Uluslararası Mimari Proje Yarışması

Son Teslim Tarihi 09.03.2007


 

“Asansörle Bildirişim” Konulu Tasarım Yarışması

Son Teslim Tarihi 23.03.2007

 

 

 

 


UIA Uluslararası Torsanlorenzo Ödülü, 2007

Son Teslim Tarihi 6 Mart 2007


 

Kıbrıs Kültür Merkezi

Son Teslim Tarihi 5 Mart 2007


 

Creation of Preliminary Architectural Design for Library building in Gevgelija

Son Teslim Tarihi 1Nisan 2007


 

Aksaray Kılıçarslan Rekreasyon Alanı Peyzaj Tasarımı Öğrenci Proje Yarışması

Son Teslim Tarihi 19.03.2007
Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Dicle Vadisi Peyzaj Planlama Kentsel Tasarım ve Mimari Proje Yarışması

Son Teslim Tarihi  05 Mart 2007

 


PROSteel 2007 Çelik Yapı Tasarımı Öğrenci Yarışması

Son Teslim Tarihi  26 Mart 2007
TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi Şener Özler Mimarlık ve Çocuk Resim Yarışması – I: “Sokaklarımız”

Son Teslim Tarihi 13 Nisan 2007

 


2. Uluslararası Living Steel Sürdürülebilir Konut Tasarım Yarışması

Son Teslim Tarihi: 14/05/2007
"H2Ouse - Suda Yaşam": Corus Mimarlık Öğrencileri Proje Yarışması

Son Teslim Tarihi 18 Mayıs 2007

BAŞKENT, 2010 YILINDA YAŞANMAZ HALE GELECEK
Şehir Plancıları Odası Ankara Şubesi Başkanı Zafer Şahin, "2010 yılı ve sonrasında Ankara'yı çözümü zor ve ağır sorunlar bekliyor" dedi. TMMOB Şehir Plancıları Odası Ankara Şubesi, 2005 yılında Ankara'da düzenledikleri, "Ankara'da Uygulanan Ulaşım Politikaları ve Kente Etkileri" sempozyumundaki bilimsel verilerden derledikleri "Ankara 2010 Ulaşım Öngörüsü Raporu"nu, kamuoyuyla paylaşmak amacıyla bugün bir basın...

DAVALAR - DEPREM DAVALARI

MARMARA DEPREMİ DAVALARI

DEPREMZEDELER CEZA DAVASI İÇİN AİHM'YE BAŞVURUYOR


 

MÜZELER

POST POST POST MODERN MÜZELER


 

TOKİ - MECLİS LOJMALARI

MECLİS LOJMALARINDA YIKIM TARTIŞMASI


 

PROJELER / TARİH KORUMA - RESTORASYON

OSMAN HAMDİ BEY'İN EVİ RESTORASYONDA


 

PROJELER - KENTSEL GELİŞİM PROJELERİ / ANKARA

BELEDİYE MECLİSİ'NDEN ÖNEMLİ KARARLAR


 

TARİHİ KORUMA / KÖPRÜLER

'DURDURULAN' KÖPRÜ İNŞAATI TAM GAZ!


 

PROJELER - KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJELERİ - ANKARA

ULUS'TA  YIKIMLAR BAHARDA BAŞLIYOR

KENTİN ORTASINDA KÖY HAYATI


 

KENT PLANLAMASI - PLANLAMA YETKİSİ

PLAN YAPMA RANTI  - Hakan Karademir


 

TOKİ - PROJELER

TOKİ, KARADENİZ'E 5 YILDIZLI OTEL YAPACAK


 

KÜLTÜR YAPILARI - AKM / TARİHİ KORUMA

AKM'NİN KADERİ DEPREM RAPORUNDA

AKM'NİN YIKIMINA ADIM ADIM...


 

BELEDİYELER - POLİTİKALAR / TARİHİ KENTLER BİRLİĞİ

YAŞASIN 'TARİHİ KENTLER'İMİZ - Oktay Ekinci


 

BELEDİYELER - POLİTİKALAR / İSTANBUL

TOPBAŞ'A İNAT PİERRE LOTİ'NİN TABELASI DEĞİŞTİ


 

PROJELER / MÜZELER - MÜZİK MÜZESİ

İSTANBUL'A MÜZİK MÜZESİ


 

DAVALAR - MAHKEME KARARLARI / LARAPARK

LARAPARK'A İKİNCİ İPTAL


 

ULAŞIM PLANLAMASI - ANKARA

KUĞULU'DA 'YETER ARTIK' İSYANI ÇIKTI

 
Han Tümertekin: Son Yapıları

Editör Hashim Sarkis, İngilizce 100 Sayfa, ISBN: 0935617914, 2007